Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horvát munkaerő-piaci tapasztalatok az előcsatlakozási alapok felhasználásában Anto Barukčić, okl. jogász Pécs, 2011. január 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horvát munkaerő-piaci tapasztalatok az előcsatlakozási alapok felhasználásában Anto Barukčić, okl. jogász Pécs, 2011. január 27."— Előadás másolata:

1 Horvát munkaerő-piaci tapasztalatok az előcsatlakozási alapok felhasználásában Anto Barukčić, okl. jogász Pécs, 2011. január 27.

2 CÉL Bemutatni a HMK Eszéki TI eddig lefolytatott projektjeit Bemutatni a HMK jelenleg folyamatban lévő projektjeit, különös tekintettel a HMK Eszéki TI projektjeire Bemutatni az előcsatlakozási alapoj felhasználásának új lehetőségeit a HMK Területi Irodáiban

3 A HMK ESZÉKI TI-BAN MEGVALÓSULT PROJEKTEK INTERREG IIIA Slo-Hu-Cro – szomszédsági projekt GYÓGYNÖVÉNYHÁLÓZAT HATÁRON TÚLI PARTNEREK : HMK Eszéki TI és Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ AKTÍV NEMZETI PARTNEREK: Eszék- Baranja megye TÁRSULT PARTNEREK: HMK Virovitica, Križevci, Čakovec Területi Irodák IDŐTARTAM: 24 hónap (2006. június – 2008. június) ÖSSZEG: 98.878.75 EUR (90% EU) CÉL: Biztosítani megbízható, hozzáférhető és fenntartható jó minőségű növényellátást, amelyre van piaci igény, és amely a tagokank egyidejűleg lehetővé teszi az önfoglalkoztatást és a jövedelemszerzést. A dolgozó és munkanélküli személyeket kiképezni a gyógynövények teremelésére, begyűjtésére és felvásárlására.

4 A HMK ESZÉKI TI-BAN MEGVALÓSULT PROJEKTEK INTERREG IIIA Slo-Hu-Cro – szomszédsági projekt PANNON TURIZMUS ÖSSZEG (CRO): 106.347,00 EUR EB ajándék összege: CRO - 78.696,78 EUR vagy74% Phare 2005 CBC, HU - 101.507,00 EUR HMK TÁRSFINANSZÍROZÁS ÖSSZEGE 27.650,22 EUR vagy 26% HATÁRON TÚLI PARTNER: Dél- dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pécs NEMZETI PARTNEREK: Horvár Gazdasági Kamara, Eszéki Megyei Kamara, HMK Virovitica, Križevci TI CÉL: Falusi turisztikai gazdaságok üzemeltetésére kidolgozni regionálisan specifikus oktatási programokat, melyek összhangban vannak a szakmai követelményekkel és ezt megvalósítani 30 résztvevővel

5 IPA I. KOMPONENS Segyítségnyújtás a rendszerváltásban és intézmények létrehozásában HORVÁT MUNKAÜGYI KÖZPONT MUNAKERŐ-PIACI KÖZPONTJA (€ 1.000.000) A projekt célja: Segítségnyújtás a HMK alkalmazottai, valamin a munkaerő-piac egyéb kulcszsrereplői oktatásának megszervezésében. Időtartama: 22 hónap Megvalósítás kezdete: 2010. április Várható intézkedések: A HZZ működési folyamataira a kulcsfonotosságú kompetenciák és minőségi követelmények meghatározása/fejlesztése, trénerek tréningje az ismeretek és készségek átadására a HMK dolgozói és más munkaerő-piaci intézmények részére, bevezető oktatás a HMK dolgozói és más munkaerő-piaci intézmények részére. A HMK FELKÉSZÜLÉS AZ EURES-RE (€ 230.000) A projekt célja: Támogatást nyújtani a Horvát Munkaügyi Központnak a az EURES hálózat bevezetésében és népszerűsítésében Horvátországban. A projekt időtartama: 6 hónap Megvalósítás kezdete : 2010. július Várható intézkedések : az EURES-hez kapcsolódó új folyamatok meghatározása a munaközvetítés során, javaslatok kidolgozása a meglévő ITC alkalmazások hozzáalakítására az EURES hálózathoz, a tanácsadók kompetenciájának fejlesztése az EURES- hez kapcsolódó folyamatok megvalósításában.

6 IPA II. KOMPONENS Határon átnyúló együttműködés A II. Komponensben a Határon átnyúló együttműködés (IPA CBC) a HMK területi irodái részt vesznek Horvátország és más szomszédos tagállamok, valamint lehetséges tagjelöltek határon átnyúló együttműködésében. –HMK Osijek TI –HMK Vukovar TI –HMK Vinkovci TI –HMK Križevci TI –HMK Čakovec TI –HMK Dubrovnik TI

7 IPA II. KOMPONENS Magyarország – Horvátország határon átnyúló együttműködés SZAKÉRTŐI AKADÉMIA A projekt ÁLTALÁNOS CÉLJA a horvát- magyar integrált munakerő-piac fejlesztése a h a tármeni régióban, ami lehetővé teszi a foglalkoztatáspolitikai eszkozök rendszerének összehasonlítását A projekt SPECIFIKUS CÉLJAI : – Szakértői Akadémia workshopok megvalósítása (8 workshop,egy nyitó és egy záró rendezvény, egy kétnapos konferencia) – Egységes formájú közös infó- kommunikációs bázis – kézikönyv, web oldal, 4 szakértői tanulmány, módszertani és jó gyakorlati kézikönyv – Foglalkoztatási konferenciák szervezése TANULÁS ÉS MUNKA A projekt ÁLTALÁNOS CÉLJA: hatékonyabb és jobban működő munkaerő-piac létrehozása a határmenti régióban, az oktatási intétmények együttműködése által más munkaerő-piaci szereplőkkel A projekt SPECIFIKUS CÉLJA : Magyarország és Horvátország határmenti régiójában megalapozni a pályamghatározási rendszert A projekt RÖVIDTÁVÚ CÉLJAI karrier- napok szervezése, diákcsere kísérleti programok megvalósítása, táborok szervezése hátrányos helyzetű fiatalok számára

8 IPA II. KOMPONENS Horvátország – Szerbia határon átnyúló együttműködés 2009. 10. 15.-én aláírták az együttműködési szerződést a Horvát Munkaügyi Központ Eszéki Területi Irodája és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szabadkai Kirendeltsége között Benyújtották a jelentkezést a Horvátország-Szerbia határon átnyúló együttműködés pályázatra : “ NÖVÉNYHÁLÓZAT bővítése a határmenti régió gazdasági fejlodéséért”, melynek specifikus céljai voltak: – Növelni az együttműködést a határmenti régióban a gyógynövény területen – A gyógynövény-termelők készségeinek fejlesztése a termékeik feldolgozásában és értékesítésében – Az információs technológia alkalmazásának fokozása a gyógynövény- termékek termelésében és marketingjében

9 IPA IV. KOMPONENS Humán erőforrás gazdálkodás HELYI FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉGEK –3. FÁZIS € 4.500.000 (szolgáltatások: € 1.900.000; ajándék: € 2.600.000) FIATALOK AM MUNAKERŐ-PIACON € 2.946.000 (szolgáltatások: €1.100.000; ajándék: € 1.846.000) A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK INTENZÍVEBB MUNKAERŐ- PIACI BEVONÁSA € 2.235.000 (usluge: € 1.000.000; darovnica € 1.235.000) ŽENE NA TRŽIŠTU RADA € 3.000.000 (szolgáltatások : € 1.000.000; ajándék: € 2.000.000) A HMK szolgáltatási az ügyfelek számára: az életreszóló pályaorintáció fejlesztése és ICT támogatás 3.730.000 (szolgáltatások : € 2.430.000; anyagbeszerzés: € 1.300.000)

10 NŐK BEVONÁSA ÉS AKTIVÁLÁSA A MUNKAERŐ-PIACON : 121. 119, 58 EUR ÁLTALÁNOS CÉL: A nők foglalkoztatottságának és aktivitásának növelése a munkaerő-piacon SPECIFIKUS CÉL: A nők vebonása és aktiválása a munkaerő- piacon TEVÉKENYSÉGEK: motivációs és önbizalom-növelő workshopok megvalósítása, vállalkozoói ismeretek oktatása, melegházas gyümölcs- és zöldségtermelés oktatása (40 žena), edukacija za izradu suvenira (40 nő), web kereskedelem fejlesztése és a nők oktatás a web kereskedelem használatára, konferencia a nők munkaerő-piaci helyzetéről, záró konferencia, a projekt weboldalának és a nemek közötti egyenjogúságlól szóló ismertető anyag kidolgozása

11 TARTÓSAN MUNKANÉLKÜLIEK MOTIVÁLÁSA : 87.560,00EUR ÁLTALÁNOS CÉL: Hátrányos helyzetűek és sziciálisan leszakadó csoportok foglalkoztatása Eszéken és Eszék-Baranya megyében SPECIFIKUS CÉL: A szociális segélyben részesülő tartósan munkanélküliek motiválása és aktiválása TEVÉKENYSÉGEK: olyan tanácsadók alkalmazása, akik a HMK Eszéki TI tanácsadójával együttműködve egyéni tanácsadást, csoportos tájékoztatást végez, önsegítő csoportokat szervez, kidolgozza a motivációs workshopok programját és megvalósítja a workshopokat a tartósan munkanélküli szociális támogatásban részesülők számára, 4 kerekasztal megszervezése a tartósan szociális támogatásban részesülőkről, azok problémáiról, ismretető anyag kidolgozása a célcsoportról és annak terjesztése, oktatások megvalósítása a célcsoport részére (informatika- ECDL, szakácssegéd, felszolgálósegéd)

12 TÖBB MUNKÁRA ÉS JOBB MUNKÁKRA VALÓ KOMPETENCIA FOKOZÁSA, HÁLÓZATÉPÍTÉS ÉS OKTATÁS : 99.6 75, 65 EUR ÁLTALÁNOS CÉL : Munkanélküliség csökkentése Eszék-Baranya megyében és a térségben SPECIFIKUS CÉL :Oktatás és partnerség által felállítani az együttműködési rendszert a munkaerő-piaci szereplők között, annak érdekében, hogy Eszék- Baranya megyében növekedjen a foglalkoztatás hatékonysága és eredményessége TEVÉKENYSÉGEK : nyitó konferencia, olyanm munkacsoport létrehozása, mely az aktív foglalkoztatás-politikai intézkedésekkel és helyileg specifikus intézkedésekkel foglalkozik, ismertető anyag kidolgozása a herlyileg specifikus aktív foglalkoztatás-politikai intézkedésekről, oktatási program kifejlesztése a humán erőforrás gazdálkosáról a kis- és középvállalkozásoknak, a program kísérleti megvalósítása 50 résztvevővel, web platform kifejlesztése információcsere céljá b ól, záró konferencia

13 MUNKA ÉS TANULÁS A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKNEK : 96.73 1, 73 EUR ÁLTALÁNOS CÉL : Megváltozott munkaképességűek munkanélküliségének csökkentlése Eszék-Baranya megyében és a térségben SPECIFIKUS CÉL : Megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságának növelése Eszék-Baranya megyében és a térségben oktatás és jobb foglalkoztatási feltételek létrehozásával TEVÉKENYSÉGEK : nyitó konferencia, tanulmányi látogatás védőfelszerelés üzembe, kerekasztalok a megváltozott munkaképességűek problémáiról, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának népszerűsítése, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elemzése és új projektjavaslatok kidolgozása a megváltozott munkaképességűek számára, a megváltozott munkaképességűek kiképzése szabó és virágkötész szakmákra

14 ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAM A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A HK-BAN: Mobilitás ügynökség A PROGRAM CÉLJA: életen át tartó gazdasági jnövekedéssel, erősebb társadalmi kohézióval és több jó minőségű munkahellyel hozzájárulni Európa, mint fejlett tudás alapú társadalom fejlóődéséhez KÖLTSÉGVETÉS A 2007 – 2013 IDŐSZAKRA: 7 milliárd EUR A PROGRAM FELÉPÍTÉSE: – COMENIUS (Iskola előtti/iskolai oktatás) – ERASMUS (Ferlsőfokú oktatás) – LEONARDO DA VINCI (Szakmai oktatás és képzés) – GRUNTVIG (Felnőttképzés)

15 LEONARDO DA VINCI MOBILITÁS – szakmai gyakorlat a munkaerő-piacon lévő személyek részére (2 hét -26 hét) A PROJEKT MEGNEVEZÉSE: “Szakmai tapasztalat idegen országban” KÖZVETÍTŐ PARTNER: Ekip Europa, Spanyolország A PROJEKT LEÍRÁSA: fiatal munkanélküliek számára szakmai tapasztalatszerzés biztosítása eltérő környezetben, tapasztalatszerzés által az iden nyelvtudás fejlesztése spanyolországban. A csere időtartama 2 hét.

16 2010 – 2011 SZÁMOKBAN TANULÁS ÉS MUNKA 2.223 fő SZAKÉRTŐI AKADÉMIA – 20 fő NŐK A MUNAKERŐ- PIACON – 80 fő TARTÓSAN MUNKANÉLKÜLIEK MOTIVÁLÁSA – 80 fő ÖSSZESEN: 2.496 fő TÖBB MUNKÁRA ÉS JOBB MUNKÁKRA VALÓ KOMPETENCIA FOKOZÁSA, HÁLÓZATÉPÍTÉS ÉS OKTATÁS – 50 fő MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSA ÉS TANULÁSA – 40 fő SZAKMAI TAPASZTALAT IDEGEN ORSZÁGBAN – 3 fő

17 Új pályázati lehetőségek a HMK Eszéki TI részére IPA II. Komponens Határon átnyúló együttműködés –Magyarország - Horvátország –Horvátország - Szerbia –Horvátország – Bosznia és Hercegovina (csak mint társult régiós partner – a projekt költségvetésének 20%-a) IPA IV. Komponens Humán-erőforrás gazdálkodás – bejelentett ajándékozási pályázatok –Tartósan munkanélküli felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek fenntartható fejlődésének javítása (Várt eredmények – a felsőfokú végzettséggel rendelkezők jobb foglalkoztathatósága munkához kapcsolódó gyakorlat, fejlett vállalkozói technikák és “lágy” készségek által) –Hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci hozzáállásának fejlesztése (Várt eredmények – Külön testreszabott intézkedések a célcsoport foglalkozathatóságának javítására és új lehetőségek megteremtésére, a célcsoporthoz tartozó személyek munkaerő-piaci igények és karrier elképzelések szerinti oktatása, a nyilvánosság és a munkaadók tudatának fokozása a célcsoporthoz tartozó személyek foglalkoztatásának lehetőségeiről és előnyeiről)

18 Új pályázati lehetőségek a HMK Eszéki TI részére –A hátrányos helyzetű csoportok szociális bevonásának és foglalkoztatásának támogatása (Várt eredmények – tartósan munkanélküliek és a szociális támogatásban részesülők legyenek motiváltak a belépésre a mukaerő-piacra és a megmaradásra foglalkozatottságban, a célcsoport munkaszokásainak és kompetenciáinak javítása, a diverzifikáció és a munkaerő-piaci belépés eseélyegynelőségének népszerűsítése) –Szociális szolgáltatások hálózatának terjesztése a közösségben (A cél a hátrányos helyzetű személyek szociális bevonása a közösségi szociális szolgáltatások által. Várt eredmények – elterjedt közösségi szociális szolgáltatások Horvátországban, ezúton biztosítva a függetlenséget a személyeknek és fejlesztve a munkaerő-piaci és egyéb életviteli kompetenciákat,kibővült közösségi szociális szolgáltatások Horvátországban, amelyek biztosítják a jobb üzleti- családi egyensúlyt a függő viszonyban lévő családtagok számára)

19 Új pályázati lehetőségek a HMK Eszéki TI részére Teljes körű tanulási program – Leonardo da Vinci –Előkészítő látogatások –Kapcsolatteremtő szemináriumok –Munkaerő-piaci mkobilitási projektek Munkaügyi Közösségi és Szociális Szolidaritási Program (PROGRESS ) a 2007. és 2013. közötti időszakra jött létre azzak a céllal, hogy támogassa az EU-s célokat a szociális bevonás és szociális védelem területén, valamint a munkakörülmények, a neme egyenlősége és a megkülömböztetés ellen küzdelem területén. A program kltségvetése 743,25 millió euró. 2011. január 01-től Horvátország részt fog venni a No. 1672/2006/EC Bizottsági Határozat 9. szakaszának minden intézkedésében. A PROGRESS öt komponensre irányul : –Foglalkoztatás(Employment), –Szociális védelem és bevonás (Social protection and inclusion), –Munkakörülmények (Working conditions), –Különbözőség és közdelem a megkülömböztetés ellen (Diversity and combating discrimination), –Nemek egyenlősége (Equality).

20 POZITÍV OLDALAK HMK Munakerő-piaci problémák megoldása Ipari kapacitások kiépítése Fokozott együttműködés más intézményekkel és munkaerő-piaci szereplőkkel Pozitív médiakép Új szolgáltatások bevezetése az ügyfelek részére MUNKAADÓK –Jobb minőségű itájékozódás a munkaerő- piaci állapotokról és lehetőségekről –Képzési lehetőségek MUNKANÉLKÜLIEK –Képzés a munkarő-piaci igények szerint –Foglalkoztathatóság javulása

21 MEGTANULT LECKÉK Jó minőségű projekt- csapatot hozni létre azon intézmény külnböző részeiből, amely megtervezi és megvalósítja a projektet Több partner bevonása, különosen a civil szektorból Jó minőségű partnereket választani Már a projekt tervezése során leosztani a felelősségeket Pontosan megtervezni a költségvetést és figyelembe venni minden költséget Kidolgozni a tevékenységek megfelelő időkeretét Kidolgozni am mgefelelő mutatókat

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Horvát Munkaügyi Központ ESZÉKI TERÜLETI IRODA Croatia, 31000 Osijek, Kneza Trpimira 2 Tel: +385 (0)31 252 500 Fax: + 385 (0)31 201 375 E-mail: osijek@hzz.hr URL: http://www.hzz.hr


Letölteni ppt "Horvát munkaerő-piaci tapasztalatok az előcsatlakozási alapok felhasználásában Anto Barukčić, okl. jogász Pécs, 2011. január 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések