Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar - Horvát Foglalkoztatáspolitikai Akadémia Zalaegerszeg, 2010. június 15. Mađarsko-hrvatska akademija zapošljavanja Zalaegerszeg, 15. lipnja2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar - Horvát Foglalkoztatáspolitikai Akadémia Zalaegerszeg, 2010. június 15. Mađarsko-hrvatska akademija zapošljavanja Zalaegerszeg, 15. lipnja2010."— Előadás másolata:

1 Magyar - Horvát Foglalkoztatáspolitikai Akadémia Zalaegerszeg, 2010. június 15. Mađarsko-hrvatska akademija zapošljavanja Zalaegerszeg, 15. lipnja2010. Organiziranje zadataka državne politike zapošljavanja u civilnu sferu Állami foglalkoztatáspolitikai feladatok kiszervezése a civil szférának

2 Cím Készítette: Landli Viktória Az Egyesületről…. O Društvu…. A Zalai Falvakért Egyesület munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó hálózatairól O mreži pružanja usluge tržišta rada Društva “Za zalska naselja” Együttműködés az akkreditáció rendszerének kialakításában Suradnja u izradi sustava akreditacije

3 Zalai Falvakért Egyesület Društvo “Za zalska naselja” 1990-ben az alapítókat az aprófalvak lakóinak segítése motiválta, programjait azóta is a vidéki állapotok javítása, az aprófalvas térségek esélyteremtése hívja életre. Tagság: 151 kistelepülés önkormányzat 105 magánszemély 6 kistérségi társulás 18 egyesület, más szervezet 1990. g. osnivače su motivirali žitelji malih naselja, svoje programe i danas ostvaruje za popravljanje položaja malih naselja odnosno popravljanju šansi područja malih naselja. Članstvo: 151 samouprava malih naselja 105 privatnih osoba 6 mikroregijskih udruženja 18 društava, druge organizacije

4 Tevékenységi területek Područje djelatnosti Területfejlesztés – vidékfejlesztés Unapređenje područja – unapređenje rurala Falugondnoki hálózat Mreža seoskih domara Esélyegyenlőség – foglalkoztatás Jednake mogućnosti – zapošljavanje Civil együttműködés – közösségfejlesztés Civilna suradnja – razvijanje zajednice Önkéntesség – ifjúság Dobrovoljstvo - mladež A prezentáció címe | Zalai Falvakért Egyesület | 2010

5 Hálózatok egyesülete Društvo mreža Falugondnoki szolgálatok hálózata: 145 településen – 130 falugondnok Mreža domarske službe naselja: u 145 naselja – 130 domara Önkéntes pontok hálózata: 9 mikrotérségben – 9 civil szervezet Mreža punktova dobrovoljaca: u 9 mikroregija – 9 civilnih društava Közösségi támogató hálózat: 30 civil szervezet Mreža potpore zajednica: 30 civilnih organizacija Foglalkoztatási információs pontok hálózata: 26 FIP pont – 147 település Informacijski punktovi zapošljavanja FIP : 26 FIP punktova – 147 naselja A prezentáció címe | Zalai Falvakért Egyesület | 2010

6 FIP hálózat Mreža FIP Informacijskih punktova zapošljavanja Előzmények: 2005. május – ÚTJELZŐ – Phare CBC szlovén-magyar program: 12 Foglalkoztatási Információs Pont - kísérleti jelleg 2006. szeptembertől, a települések önerőből…16 FIP 2007. május –NyDRMK támogatásával 26 településen 31 munkatárs 2008. december – 32 munkatárssal, 29 mikrokörzet, 114 település 2009. október 01-től a hálózat szolgáltatásként működik – 29 fő, 26 mikrokörzet, 146 település Prethodni događaji: 2005. svibnja – PUTOKAZ – Phare CBC szlovénsko-mađarski program: 12 Informacijskih punktova zapošljavanja - eksperimentalne prirode 2006. od rujna, naselja iz vlastite snage…16 FIP 2007. svibnja – S potporom Zapadnog Zadunavskog zavoda za zapošljavanje NyDRMK, u 26 naselja 31 suradnika 2008. prosinca – 32 suradnika, 29 mikrookruga, 114 naselja 2009. Od 1.listopada, mreža djeluje kao usluga– 29 osoba, 26 mikrookruga, 146 naselja

7 Mentor és Foglalkoztatási Információs Pontok Hálózata Mreža Mentorskih i informacijskih punktova zapošljavanja A szolgáltatások helyszíne: az aprófalvas mikrotérségek, ahol az információhoz való hozzájutás, a munkahelyek száma, az elhelyezkedési lehetőségek, a közlekedés hiányosságai fokozottan hátrányos helyzetet jelentenek az ott élőknek. Mjesta usluga: Mikroregije malih naselja, gdje dobivanje informacija, broj radnih mjesta, mogućnosti zapošljavanja, nedostaci prometa znače posebne nedostatke tamošnjem stanovništvu. „Helybe vitt” … kistelepülésen, a szolgáltatást igénybevevő közelében és annak szükségletei szerint kerül kialakításra. „Odnijeti na mjesto” … u malom naselju, blizu primaoca usluge i prema njegovim potrebama

8 Mentorszolgáltatás célja: hogy a mentor által segített hátrányos helyzetű, személyes segítségnyújtásra rászoruló személyt információkkal lássa el, motiválja, támogassa az együttműködéshez szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában, személyesen segítse a munkahelykeresés, a megfelelő képzés kiválasztása, a képzés eredményes elvégzése, az elhelyezkedést követő beilleszkedés, munkahely megtartása terén. Cilj mentorskih usluga: je da mentor osobu s potrebama pomoći s lošim položajem opskrbljuje s informacijama, da motivira, potpomaže izgradnju i održavanje sustava kontakata suradnje, da osobno pomaže u traženju posla, u odabiru odgovarajućeg seminara, u uspješnom završavanju seminara, u prilagođavanju nakon zapošljavanja i u zadržavanju radnog mjesta.

9 Közvetett cél: a munkaügyi központ által nem regisztrált álláskeresők, inaktívak programba vonása érdekében szervező, kapcsolatépítő, tájékoztató tevékenység folytatása, meghatározott körben és területen. Neizravan cilj: Uvođenje u program tražitelja posla, koji nisu registrirani kod Zavoda za zapošljavanje, te uvođenje inaktivnih u program organizator, kontakt osoba, nastavljanje izvještavanja, u određenom krugu i području.

10 Együttműködő partnerek Partneri za suradnju Helyi önkormányzatok, civil szervezetek Munkaerő piaci és humán szolgáltatók A térség munkaadói Foglalkoztatási paktumok Munkaügyi kirendeltségek Regionális munkaügyi központ Lokalne samouprave, civilne organizacije Humane usluge i usluge tržišta radne snage Poslodavci područja Paktovi zapošljavanja Područni zavodi za zapošljavanja Regionalni zavodi za zapošljavanje

11 Szervezeti szakmai kapacitások Organizacijski sručni kapaciteti Humán kapacitások: Szervezet kompetenciái A feladat ellátásával megbízott végzettsége, szakmai tapasztalata Egyéni kompetenciák Tárgy, technikai feltételek: iroda, infokommunikációs eszközök, internet, telefon, megközelíthetőség Tapasztalatok, referenciák Humani kapaciteti: Kopmetencije organizacije Školska naobrazba, stručno iskustvo osobe rješavanja zadatka Osobne kompetencije Predmet, tehnički uvjeti: ured, infokomunikacijska sredstva, telefon, mogućnost približavanja Iskustva, referencije

12 Pályázati feltételek Uvjeti natječaja Egy éves tevékenység a szolgáltatásban / Godinu dana djelovanja u uslugama Térítésmentes szolgáltatást nyújt / Nuditi besplatnu uslugu A szolgáltatást teljes időtartam alatt végzi / Uslugu vršiti u cijelom vremenskom roku Adatvédelem, és az adatok rendeltetésszerű használata/ Zaštita podataka, i namjenska uporaba podataka Személyi feltételek / Osobni uvjeti Szolgáltatást igénybevevőkről nyilvántartás / Registracija korisnika usluga Közvetlen és személyes kapcsolat alakítás: célcsoport, munkaadók, Szolgáltatók Izgradnja izravnih i osobnih kontakata: s ciljanim grupama, poslodavcima, uslugama A bevont ügyfelek 15%-át elhelyezi vagy képzésbe vonja 15% sudionika zapošljavati ili ih upisati na seminar 12 hónap alatt elvárt ügyfélszám: 150 fő Očekivajući broj stranaka u roku 12 mjeseci: 150 osoba

13 3. Egységes feltételrendszer, akkreditáció 3. Jednaka uvjetovanost, akreditacija Cél: olyan integrált rendszer kiépítése, amelynek bármely pontján ugyanazok a szociális és munkaerő piaci „szolgáltatáscsomagok” lesznek elérhetőek az ügyfelek számára. Szolgáltatások minőségének egységesítése Munkaerő-piaci szolgáltatásvásárlási rendszer kialakítása Cilj: izgradnja takvog integriranog sustava, u okviru kojeg na bilo kojem punktu su dostižni jednaki “paketi usluga” socijala i tržišta radne snage za stranke Ujednačavanje kvalitete usluga Izgradnja sustava kupnje usluge tržišta radne snage

14 Feladatok 2010 végéig Zadaci do kraja 2010 Programok és szolgáltatások típusainak meghatározása, minősítési szempontok, szakmai követelmények. Akkreditáció feltételeinek kidolgozása, a rendszer működtetése. A nem állami szervek felkészítése az akkreditációra az Európai Szociális Alap támogatásával. Određivanje tipova programa i usluga, načela kvalitete, zahtijevanje stručnosti. Izrada uvjeta akreditacije, djelovanje sustava. Pripremanje nevladinih organizacija na akreditaciju s potporom Europskog socijalnog fonda.

15 Köszönöm a figyelmüket! Hvala na pažnji! Szeder-Kummer Mária Zalai Falvakért Egyesület Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10. www.zalaifalvak.hu zalafalu@t-online.hu A prezentáció címe | Zalai Falvakért Egyesület | 2010


Letölteni ppt "Magyar - Horvát Foglalkoztatáspolitikai Akadémia Zalaegerszeg, 2010. június 15. Mađarsko-hrvatska akademija zapošljavanja Zalaegerszeg, 15. lipnja2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések