Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök Hornyák László elnöki szóbeli kiegészítése a közgyűlési beszámolóhoz Az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök Hornyák László elnöki szóbeli kiegészítése a közgyűlési beszámolóhoz Az."— Előadás másolata:

1 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök Hornyák László elnöki szóbeli kiegészítése a közgyűlési beszámolóhoz Az orvostechnikai, képalkotó diagnosztikai, telemedikai és információtechnológiai eszköz ellátás eredményei és gondjai a magyar egészségügyben Az orvostechnikai, képalkotó diagnosztikai, telemedikai és információtechnológiai eszköz ellátás eredményei és gondjai a magyar egészségügyben

2 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 2 A beszámoló 36 oldalon keresztül részletesen tárgyalja egyrészt a Szövetség munkáját; másrészt a szekciók tevékenységét és terveit. Az első tíz oldalon összefoglaltuk az Elnökség véleményét a szakmapolitikai körülményekről és az érdekképviseleti munkánk feltételrendszereiről. A második részben, szintén kb. tíz oldalon a Szövetségünk működésével, kapcsolataival, kommunikációjával, nemzetközi tevékenységével, stb. foglalkoztunk. A napirend része a Szövetség 2012-2013. évi tevékenysége legfőbb céljainak és elemeinek meghatározása, melyre az írásos javaslatot a tagok szintén megkapták. Mindezek miatt lehetőségem van arra, hogy röviden néhány kiemelten fontos témát vessek fel vitaindítóként a következő néhány percben.

3 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 3 a 2010. év közepétől megvalósult kormányzati változások szakmapolitikai hatása tekintetében is nagy várakozásaink voltak, vannak; az egészségügy átalakítására vonatkozó stratégiai koncepciónkat Szövetségünk a Kórház c. folyóiratban 2010 nyarán publikálta; örömmel láttuk, hogy mind a szakmai közvélemény, mind a Semmelweis Terv hasonlóan gondolkodik, mint amit mi a koncepciónkban fölvetettünk illetve vázoltunk; az egészségügyi intézményrendszer strukturális és funkcionális átalakítása nagy jelentőségű és reményeink szerint sikeres is lehet; 1.A kormányzati szervek, a civil szervezetek és a Szövetség közötti szakmai érdekvédelmi kapcsolatok fejlesztése:

4 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 4 a gyógyító-megelőző intézményrendszer, különösen a kórházak koncentráltabb hálózata és új munkamegosztásuk a remélt fejlődés döntő eleme; a 61 tagvállalatunkból mintegy 36 vállalat kórházi beszállító, 13 az ún. fogyóanyag-ellátást biztosítja, 12 cég elsősorban a fejlesztések során biztosítja a diagnosztikai, telemedikai és információtechnológiai eszközrendszert; 35 tagvállalatunk (a 61 tagvállalat közül sokan a kórházi terület mellett) a gyógyászati segédeszköz-ellátásban foglalkozik gyártással és a termékek forgalomba hozatalával, sőt kiskereskedelmével is. Összességében a mintegy 130 milliárdos állami piacban a tagvállalataink kb. 100 Mrd Ft-nyi áruval, szolgáltatással vesznek részt évente. A tag cégeinkben kb. 5000 ember dolgozik. 1.A kormányzati szervek, a civil szervezetek és a Szövetség közötti szakmai érdekvédelmi kapcsolatok fejlesztése (folytatás):

5 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 5 A kórházi orvostechnikai eszköz ellátás tényei Az orvostechnikai eszközök aránya a kórházak dologi kiadásaiban (melyek értéke kb. 140 milliárd Ft/év):

6 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 6 A kórházi orvostechnikai eszköz ellátás tényei Az orvostechnikai beszállítói kintlévőségek aránya a lejárt beszállítói követelésből: Látható, hogy a tartozásokban az arányunk majdnem kétszerese a beszállítói arányunknak (25% ill. 14%)!

7 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 7 Ezekből a változásokból most a következőket emelem ki: új közbeszerzési szabályozás lépett életbe, mind általánosan, mind az ágazatunkra vonatkozóan; az évek óta meglévő adósságcsapdából való kitörés lehetősége reális, mert  a kormányzat pluszforrásokat adott a lejárt adósságállomány felszámolása érdekében, bár ez teljes mértékben nem sikerült;  a központi állami tulajdonlás, kórházirányítás és finanszírozás lehetőséget ad új finanszírozási módszerek bevezetésére. 2.Az egészségügyi intézményrendszer és irányításának valamint működtetésének átalakítása, különösen a kórházak tekintetében nagymértékben megváltoztatja a gazdasági, piaci kapcsolatokat a kórházak és a cégeink között.

8 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 8 Mindezek miatt aktívan, sok javaslattal vettünk részt a közbeszerzés új jogi feltételeinek kialakításában és számos kezdeményezést tettünk a lejárt tartozásállomány felszámolására. Legutóbbi – múlt heti – kompromisszumos javaslatunk az egészségügyi Államtitkárságnak az volt, hogy a még meglévő lejárt tartozásállományt fokozatosan számolják fel, lehetőleg fél év alatt; ezt követően vezessék be az ún. nettó finanszírozás módszerét, melynek lényege, hogy az igazoltan leszállított áruk és elvégzett szolgáltatások értéke a cégek adóbefizetéseivel legyen központilag összevezetve (erre vonatkozóan részletes tanulmányt készíttettünk és jutattunk el ez év januárban az egészségügyért felelős miniszter úrnak);

9 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 9 a nem közbeszerzés körében végzett szállítások illetve szolgáltatások tekintetében ez évben egy, az eddigieknél rövidebb határidőt javasoltunk (szemben az Európai Unió irányelve szerinti maximum 60 nappal, melyet 2013 január 1-től érvényesíteni kell!); és végül javasoltuk a cégeinknek, hogy mérlegeljék, hogy a késedelmi kamatokat vagy egy részüket úgymond elengedjék, azzal, hogy ezek az összegek vagy az államadósság csökkentésére vagy a kórházak fejlesztésére, de legfőképpen a szerényen dotált orvosok és más kórházi szakdolgozók anyagi megbecsülésének javítására fordítódjanak; kértük, hogy az utóbbi célokra ily módon forrást biztosító cégek a közbeszerzési pályázatoknál kapjanak konkrét prioritásokat; és végül, a tavalyi év folyamán, de a mostani ajánlatunknál is kértük, hogy a minisztérium illetve az Egészségügyi Államtitkárság a vonatkozó törvények szerinti, ún. stratégiai partneri megállapodást kössön az Orvostechnikai Szövetséggel. Pozitív választ kaptunk, a szándékaink egybeesnek a kormányzatéval, a konkrétumokról még tárgyalni kell. Erről Beneda Attila kabinet főnök úr fog szólni.

10 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 10 Számos témakörben még meg kell találni az optimális szabályozást és megoldásokat a hatékony működtetés érdekében: Azért, hogy a beszállítók közvetlen kapcsolata megmaradjon az intézményekkel. Azért, hogy az ún. központi beszerzések az orvostechnikai eszközök tekintetében csak olyan területekre terjedjenek ki, amelyeknél azok hasznosak, és nem veszélyeztetik a beszállítók és az intézmények közötti közvetlen kapcsolatokat, de főképp az ellátást, a gyógyítást és nem drágítják azt! És végül, hogy az árumozgatás, a logisztika, a termékkövetés és a raktározás témakörei is megfelelően szabályozottak legyenek.

11 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 11 Itt most csak a betegek, az egészségügyi ellátást igénybe vevők forrásairól szólva, meggyőzősédünk, hogy a várhatóan tartósan fennmaradó állami forrás szűkösséget csak a magánforrások bevonása, a két forrás megfelelő kombinációja biztosíthatja. Ennek megoldása nem egyszerű szakmapolitikai feladat, és túlmutat a mi kompetenciánkon. De a jó megoldások megtalálása nekünk is érdekünk. Talán a szakmai tapasztalatainkkal segíthetjük a megfelelő döntések és szabályozás kialakítását e téren is. 3.Nagy jelentőségű elvi és gyakorlati témakör a magánforrások bevonása általában az egészségügyi ellátásba és ennek részeként az állami egészségügy működésébe.

12 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 12 Sajnos a gyógyászati segédeszköz ellátás rendje az első tizenhat évben spontán folyamatok és érdekharcok nyomán alakult, de néhány alapvonásában – pl. az egy-két évenként megvalósuló ártárgyalások – a 2006 után bevezetett szociál-liberális „reformszisztémánál” jobban működött. A 2007-től bevezetett, „a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásról” szóló törvényről érdekes módon kiderült, hogy a címével ellentétben sem nem biztonságos, sem nem gazdaságos, hanem bürokratikus és drága rendszert alakított ki. Képtelenség, hogy kilencedik éve a segédeszközök, lényegében hatósági ára nem emelkedett, sőt sok területen csökkent (kivéve az egyedi gyártású termékek tavalyi, mintegy húsz százalékos emelkedését).. 4.A gyógyászati segédeszköz ellátás mai rendje az 1989-90-es rendszerváltás terméke. Lényege, hogy az ellátás minden területén magánvállalkozások vagy -vállalkozók dolgoznak.

13 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 13 Gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatása (közgyógytámogatás nélkül, millió forintban) * az évközi illetve év eleji áfamérték-növekedés figyelembe vételével ** előirányzat

14 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 14 A gyógyászati segédeszközökre fordított társadalombiztosítási támogatás nagy része adóbevételként visszakerül a költségvetésbe

15 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 15 A Gyftv. és az a helyzet, hogy nem emelkedtek az árak, a megfelelő minőségű és rentabilitású ellátást valamint az új, korszerűbb eszközök ellátásba kerülését nem biztosította. Hovatovább az elért, közepes európai színvonalú ellátás össze fog omlani, mert a tegnapival megegyező mai árakon az ellátás nem biztosítható az elvárható minőségben. Veszteségesen nem lesz ellátás! Ezt a szisztémát meg kell változtatni, legalább két közgazdasági realitás figyelembe vételével: az egyik az infláció, a másik a forintárfolyam-változás. A mai merev rendszer mellett ugyanis nem érvényesülhetnek ezek a közgazdasági realitások, alaptények. Ezért új jogintézményeket kell bevezetni: például éves inflációkövető árkorrekciókat és az árfolyam-ingadozás érvényesítésére alkalmas rugalmasabb mechanizmusokat.

16 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök 16 Ami a mostani támogatás kiáramlást szűkítő állami terveket illeti, olyan megoldásokat kell keresni közösen az állami szervekkel, amely nem növeli a betegek terheit. Erre van lehetőség, a térítési díjak növelésére pedig nincs szükség, de nem is szabad, mert a betegek jobban nem terhelhetők. A jó megoldás a segédeszközök áfájának csökkentése, az egészségügyi helyszíni szűrések során a vényfelírás tiltása, az ellenőrzés hatékonyabbá tétele és néhány további racionális lépés. Kérem a tagokat és a tisztelt meghívottakat, aki mindannyian megkapták a beszámolót, hogy mondják el a véleményüket, a sajtó tisztelt munkatársait pedig, hogy tudósítsanak a Szövetségünk közgyűléséről.

17 Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Orvostechnikai Szövetség közgyűlése, 2012. március 29. Hornyák László, elnök Hornyák László elnöki szóbeli kiegészítése a közgyűlési beszámolóhoz Az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések