Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adókonferencia, Siófok, 2008 Európa a nemzetközi adóversenyben és adóverseny az Európai Unióban (Siófok, 2008. április 21) Előadó: Pitti Zoltán, közgazdász.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adókonferencia, Siófok, 2008 Európa a nemzetközi adóversenyben és adóverseny az Európai Unióban (Siófok, 2008. április 21) Előadó: Pitti Zoltán, közgazdász."— Előadás másolata:

1 Adókonferencia, Siófok, 2008 Európa a nemzetközi adóversenyben és adóverseny az Európai Unióban (Siófok, 2008. április 21) Előadó: Pitti Zoltán, közgazdász tudományos kutató CORVINUS Egyetem

2 Adókonferencia, Siófok, 2008 Miért időszerű a nemzetközi adóverseny? Nemzetközi áru- és szolgáltatásforgalom dinamikus fejlődése (lásd: vámokkal szembeni kihívás); Nemzetközi pénzáramlás robbanásszerű bővülése (reálgazdasági és pénzügyi folyamatok elszakadása), Vállalkozások nemzetközi szerveződése (cca 65 ezer TNC és MNC szervezet működik a világban), Országok nemzetközi szerveződése, integrációs törekvések erősödése (lásd: szabadkereskedelmi övezetek, vámuniók, magasabbrendű integrációk), EU csatlakozás után vagyunk – folyamatosan figyelnünk kell, hogy a 20 éves adórendszerünk mennyire felel meg a világgazdasági kihívásoknak, miként illeszkedik a közösségi adópolitikához, illetve – piacgazdasági viszonyok közötti – mennyire illeszkedik az állami szerepvállalás módosulásához;

3 Adókonferencia, Siófok, 2008 A nemzetközi pénzáramlás, a működőtőke-áramlás és a külkereskedelmi forgalom változása a világgazdaságban Figyelmet érdemlő a pénzügyi folyamatok és a reálfolyamatok közötti különbség növekedése

4 Adókonferencia, Siófok, 2008 FDI állomány értéke a főbb befogadó régiók szerint, 2006 European Union (EU-15) 5434,3 billion US $ South-East Europe 389,1 billion US $ North America 2 174,3 billion US $ South America 499,5billion US $ China – Hong Kong 876,6 billion US $ Source: World Investment Report 2006, United Nations, Geneva, 2007 200020032006 1305 633 1492 Total FDI flows by year (billion $/year) Central America 263,8 billion US $ Japan 107,6 billion US $

5 Adókonferencia, Siófok, 2008 A közvetlen külföldi működőtőke-befektetések éves értéke a világgazdaságban (1991-2006) FDI áramlás változása: volumen emelkedése, irányultság (Kína), struktúra (kölcsön), befektetési cél (felvásárlás)

6 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az EU-15) országokból kiáramló, illetve beérkező FDI éves értéke (1990-2006) Tőkekihelyezés főbb indokai: high-tech megfontolások, gyors megtérülés lehetősége, piacszerzési szándék, adózási előny kihasználása Forrás: FDI flow in the EU, EUROSTAT, 2007

7 Adókonferencia, Siófok, 2008 Mi mozgatja a tőketulajdonosok döntéseit? Politikai befolyás szerzése; Piacszerzés szándéka (termelés és a piac közötti távolság csökkentése); Előnyös tulajdonszerzés lehetősége (privatizáció); Élőmunka olcsósága; Közgazdaságilag előnyös termelési és értékesítési kooperáció lehetősége; Infrastrukturális adottságok; Engedékenyebb környezetvédelmi szabályok; Adókedvezmények (közvetlen pénzügyi előny), Adóalapok eltérő megállapításából származó előnyök kihasználása (lásd: számviteli beszámolón alapuló, illetve adótörvény szerint szabályozott adóalap, illetve az adózás előtti eredmény „sokszínű” korrekciója); Adókulcsok különbözősége (lásd: hálózatos vállalkozások előny-szerzési lehetősége)

8 Adókonferencia, Siófok, 2008 A világgazdaság új kihívásai Pénzügyi folyamatok és reálfolyamatok szétválása, illetve a negatív következmények világméretű jelentkezése (likviditási válság? modernizációs válság? modellválság?); A nagyvállalatok – különböző megfontolásokból – ország- határokat átlépő módon (hálózatosan) szerveződnek, s működési filozófiájuk nem követhető (gyakran még a tulajdonosok számára sem); Vállalatbirodalmak érdekérvényesítő erejének növekedése és a nemzetállami összefogás hiánya; a TNC/MNC vállalkozások a világkereskedelem majd 60- át uralják; (cca 65 ezer TNC/MNC); a közteherviselés intézményei (adóhatóságok) nemzeti határok közé szorítottak, s csökkenő eredményességgel képesek követni az anya- és leányvállalatok közötti ügyleteket;

9 Adókonferencia, Siófok, 2008 Vállalkozások országhatárokat átlépő (hálózatos) szerveződése H RK Ország (régió) határ Holding (anyavállalat) Regionális központ

10 Adókonferencia, Siófok, 2008 ipar kereskedelem szolgáltatás Globalizációs vállalatirányítási modell ágazati K+F pénzügy munkaügy funkcionális regionális Európa USA Távol-Kelet Kérdések: Mi van a szerveződés mögött? Hol vannak a döntési pontok? Külső kontrol (állami, piaci)? Közteherviselés működése?

11 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az FDI áramlás és a „hálózatos”vállalkozásszerveződés következménye a transznacionalizálódási index erősödése

12 Adókonferencia, Siófok, 2008 A nemzetközi adóverseny erősödése felértékeli az adórendszerek összehasonlításának kérdéseit Mit adóztatnak meg (forgalom, élőmunka, tőke-jövedelem, környezetterhelés, egyéb); Milyen vetítési alapot használnak (érték alapú, százalékban kifejezett, naturális, egyéb), Milyen jellegű (progresszív, lineáris), illetve milyen mértékű adókötelezettséget írnak elő (társaságoknál min 10% és max 40%); Milyen kedvezményi és mentességi feltételeket biztosítanak; Adórendszer felépítése (Központi és/vagy helyi); Milyen hatékonyságú a pénzügyi- és gazdasági ellenőrzés; Milyen eljárási szabályok és jogorvoslati lehetőségek vannak;

13 Adókonferencia, Siófok, 2008 A teljes adóterhelés a GDP százalékában (1965-2006) Magas adóterhelés Alacsony adóterhelés Forrás: OECD és EUROSTAT adatbázis 2007 Az USA, vagy Japán adóterhelése 12-13%-al alacsonyabb, mint az EU adóterhelése

14 Adókonferencia, Siófok, 2008 Nemzetközi adóverseny és a nemzeti válaszok Ausztrália: ezredfordulón újította meg adórendszerét (verseny- képesség javítása és az adóhatékonyság növelése, áttérés az ÁFA alkalmazására); Oroszország: a 2001. évben drasztikus átalakítást vitt végbe (adóalanyi kör kiszélesítése, kontrollmechanizmus erősítése, adóteher mérséklés, tőkevonzóképesség javítása); USA: a 2005. évben fogadta el adómodernizációs programját, kiemelt cél a versenyszektor terheinek csökkentése és a beruházási hajlandóság növelése (Simple, Fair and Pro-Growth) és a 2008. évben újabb 150 mrd $ adóteher-mérséklő csomag; Kína: napjainkban zajlik az adórendszer-váltás (tőkevonzó- képesség, vállalkozási terhek enyhítése, foglalkoztatás-ösztönzés, fogyasztás adóztatása, szociális reform);

15 Adókonferencia, Siófok, 2008 Káros adóverseny kialakulása és főbb megjelenési formái Nemzeti adórendszerekben mutatkozó különbségek (eltérő adóterhelés) kihasználása; Adómentességtől és/vagy adókedvezményektől függő telephelyválasztás (adózási előnyök kikényszerítése); Offshore ügyletek (pénzügyi puffer, holding jellegű működés, közvetítő funkció); ÁFA elszámolás (körbeszámlázás, fiktív ügyletek, jogosulatlan visszaigénylés), Transzfer árazás (szokásos piaci ár feletti, illetve piaci ár alatti számlázás);

16 Adókonferencia, Siófok, 2008 Európával szemben „többes” kihívás érvényesül Alkalmazkodni kell a világgazdaságban kibontakozó versenyhez (egyrészt a technikailag magasabb szinten álló országok, másrészt az olcsó munkaerővel tömegszerűen termelő ázsiai országok, harmadrészt külső felvásárlások); Modernizálni kell a közösségi közteherviselési rendszert (GDP 1%- át kitevő „átengedett” adókból aligha lehet fedezetet teremteni a közösségi politikák finanszírozásához), másfelől összhangot kell teremteni a különböző nemzeti adórendszerek között (27), s kezelnie kell a közösségen belüli adóversenyt; Szembesülni kell azzal, hogy a jóléti rendszer szolgáltatási színvonalának fenntartása csak az elvonások magas szintje mellett biztosítható, ez viszont olyan költségnövelő tényező, ami rontja a nemzetközi versenyképességet – mindaddig, amíg a közösség nem tud olyan gazdasági teljesítményt felmutatni, ami elviseli a nemzetközi átlagnál magasabb szintű jövedelemcentralizációt;

17 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az EU-15, illetve EU-25 országok adóterhelése és strukturális megoszlása a GDP százalékában (1965-2006) 13,8% 13,6% 13,3% 11,8% 12,7% 10,1% 40,9% 34,6% Forrás: Taxation trends in the EU, EUROSTAT 0,2%

18 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az új tagországok adóterhelése a GDP százalékában (1995-2006) Forrás: Taxation trends in the EU, EUROSTAT, 2007 adatai alapján Pitti Zoltán szerkesztése Az EU-12 országok adórendszere vegyes jellegű, ám az adóterhelés trendje folyamatosan csökkenő

19 Adókonferencia, Siófok, 2008 EU-25 országok adóterhelése a GDP arányában (1995-2006) Növekvő adóterhelésCsökkenő adóterhelés Source: Taxation trends in the European Union, EUROSTAT 2007 adatai alapján Pitti Zoltán szerkesztése A 2004. évben csatlakozott országok adóterhelése csökkenő trendet mutat, miközben az 1995. ében csatlakozott országok adózási trendje emelkedő

20 Adókonferencia, Siófok, 2008 Adóterhelés az EU-15, illetve EU-12 országokban (2005-2006) 20052006200520062005200620052006 Indirekt13,4%13,6%13,5%13,4% 13,6%15,5%14,7% Direkt13,0%13,6%7,9%8,2%12,8%13,3%9,1%9,5% Tőke0,3% 0,1% 0,3%0,2%0,1% Szociális járulék 13,9%13,8%12,8%12,7%13,8% 13,6%13,7% Adó- terhelés40,6%41,3%34,3%34,4%39,7%40,7%38,3%38,0% HUEU-25EU-10EU-15

21 Adókonferencia, Siófok, 2008 Adóterhelés közgazdasági funkciók szerint az EU-15, illetve EU-12 országokban (2005-2006) 20052006200520062005200620052006 Forgalmat terhelő11,6%12,3%12,5%12,7%11,7%12,4%14,6%14,5% Munkát terhelő19,9%20,1%16,2%17,3%19,7%19,8%19,6%19,9% Tőke- jövedelem8,2%7,8%5,5%4,2%7,5%7,7%3,9%3,4% Környezet terhelés 0,9%1,1%0,1%0,2%0,8% 0,2% Adó- terhelés40,6%41,3%34,3%34,4%39,7%40,7%38,3%38,0% HUEU-25EU-10EU-15

22 Adókonferencia, Siófok, 2008 Adóterhek megoszlása közgazdasági funkciók szerint, 2006 48,6% 20,9% 30,5% Folyamatosan emelkedő részarány Lassan mérséklődő terhek Visszafogottan módosuló terhelés Forrás: Taxation trends in the EU, EUROSTAT, 2007

23 Adókonferencia, Siófok, 2008 Mitől függ az adóterhelés mértéke? Állami szerepkör kiterjedt, vagy szűkített értelmezése (mindenható, éjjeliőr, anorexiás) Gazdaságpolitikai törekvések (lásd: verseny- képesség javítása, foglalkoztatás növelése, területi különbségek mérséklése), Jóléti rendszerek működési jellemzői, illetve finanszírozási szükségletei, Stabilitási és növekedési paktum követelményei (lásd: költségvetési egyensúly javítási igénye), Közösségi adóharmonizációs törekvések, Adórendszer működési hatékonysága (lásd: ÁFA)

24 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az Európai Unió közteherviselési rendszerének problémái, versenyképességi hátrányai Közösségi szinten nincs adóztatási jog, s a tagállami GDP 1%-át kitevő átengedett bevételek elégtelen fedezetet adnak a közösségi politikák hatékony pénzügyi finanszírozásához; Az EU tagállamok adórendszere 27 önálló adórendszerből áll (lásd: adóstruktúrában, adóalapokban, adómértékekben mutatkozó különbségek); Az országhatárokat átlépő vállalatbirodalmak működésével (a hálózatos szerveződés következményeivel) a nemzeti adóhatóságok nem tudnak megbirkózni, s az együttműködés még alacsony hatékonyságú; Az európai országok gyakorlatában a munkára több adó hárul, mint amennyivel a munka hozzájárul a GDP növekedéséhez (lásd: adóbevételeken belüli 50,9%-os részarány); A vállalkozások adózás előtti eredményének éves javulása nem fedezi a vállalatok összesített közterheinek emelkedését

25 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az egy lakosra jutó GDP érték a közösségi átlag százalékában, 2006 Forrás: EUROSTAT, Statistics in focus 3/2008

26 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az EU társas vállalkozásainak hozzáadott-érték teljesítménye a termelési érték százalékában, 2006 EU országok átlag: 37,6%

27 Adókonferencia, Siófok, 2008 A feldolgozóipar tényezőköltség alapján számolt hozzáadott-érték teljesítménye és az egy foglalkoztatottra jutó érték, 2006

28 Adókonferencia, Siófok, 2008 A feldolgozóipar egy foglalkoztatottjára jutó hozzáadott-érték az EU-15 országokban és Magyarországon, 2006 (ezer €/fő) EU-15 országokMagyarország 77,5nagyvállalkozás középvállalkozás kisvállalkozás mikrovállalkozás 6,3 53,7 41,2% 29,4 11,0 16,6 33,0 Forrás: EUROSTAT és APEH-SZTADI E két kategóriában dolgozik a foglalkoztatottak harmada

29 Adókonferencia, Siófok, 2008 Közösségen belüli viták visszatérő témája az Európán belüli „káros” adóverseny erősödése Társasági adózásban rejlő különbségek kritikája (európai átlagnál alacsonyabb adóterhek (eltérő adóalapok, eltérő adókulcsok, kedvezmények és támogatások); Az országhatárokat átlépő vállalkozások transzfer ügyleteinek eltérő megítélése, s eltérő szigorúsággal történő kezelése; „Átmenetileg” szabad vállalati források és a lakossági megtakarítások eltérő mértékű adóztatása; Áru- és szolgáltatásforgalom adóztatása (az ideiglenesre tervezett rendeltetési hely elszámolási elv műemléki védettsége); A mind mobilabbá váló munkaerő jövedelemadózási és biztosítási díjfizetési kötelezettségének eltérő szabályozása, illetve a közteherviselés ellenében járó szolgáltatások eltérő színvonalú biztosítása;

30 Adókonferencia, Siófok, 2008 A társasági adókulcs mértékének változása (2000-2006) A társasági adókulcs differenciálódása egyfelől tőkeáramlást indukál, másfelől nehezíti az országhatárokat átlépő vállalkozások működésének átláthatóságát Forrás: Taxation trends in the EU, EUROSTAT, 2007 adatai alapján Pitti Zoltán szerkesztése

31 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az átlagos társasági adókulcs időbeli változása az Európai Unió tagországaiban (1995-2006) EU-15 EU-25 NMS percentage Az adóverseny legfőbb terepe a társasági adózás (mögötte a tőkevonzó- és tőkemegtartó szándék) Forrás: Taxation trends in the EU, EUROSTAT, 2007 adatai alapján Pitti Zoltán szerkesztése

32 Adókonferencia, Siófok, 2008 A társasági adóteher a GDP százalékában, 2006 2,6% százalék A társasági adókból származó adóbevételek viszonylag kis súlyt képviselnek 2,1% Forrás: Taxation trends in the EU, EUROSTAT, 2007 adatai alapján Pitti Zoltán szerkesztése

33 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az EU-15 országokból kiáramló és az újonnan csatlakozó országokba érkező tőkebefektetés Az EU-15 országok tőkevesztését nem az új tagállamok idézik elő Forrás: Taxation trends in the EU, EUROSTAT, 2007 adatai alapján Pitti Zoltán szerkesztése

34 Adókonferencia, Siófok, 2008 A végső fogyasztás alapján elméletileg teljesíthető és a ténylegesen teljesített ÁFA bevételek alakulása, 2006 Magyarország (54%)

35 Adókonferencia, Siófok, 2008 „Kísérlet járja be Európát, az adóreformok kísérlete” EU adóharmonizációs elgondolások: Társasági adóalap és konszolidált adózás, szolgáltatások ÁFA elszámolása, szociális rendszerek modernizációja; Németország: vállalati adóterhek 39%-ró 29%-ra mérséklése(ezen belül a társasági adó 25% helyett 15%), élőmunka-költségek csökkentése, ÁFA kulcs és zöld adók emelése, konszolidált adózás felé történő elmozdulás; Anglia: társasági adókulcs és a külföldi leányvállalatok külön adójának mérséklése, biztosítási rendszer modernizációja; Franciaország: vállalati adóterhek mérséklése és a „túl jól” sikerült ingatlanadó torzításainak enyhítése, SZJA arányosítás; Hollandia: társadalombiztosítási rendszer után a központi és a helyi adózás közötti teherelosztás módosítása; Cseh Köztársaság: 15%-os egységes SZJA és a TB járulékalap módosítása (bruttó jövedelem alapján), ÁFA kulcs emelése; Románia: a munkáltatói és munkavállalói TB járulékok 10%-pontos mérséklése;

36 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az adóterhek közgazdasági funkciók szerinti időbeli változása a GDP százalékában (1995-2006) Munka adóterhelése az EU-15 országokban Fogyasztás adóterhelése az EU-15 országokban Tőke adóterhelése az EU-15 országokban Komoly hátrány a világ-piaci versenyképesség szempontjából

37 Adókonferencia, Siófok, 2008 Adómodernizációt sürgető körülmények A közpénzügyi szabályok újrafogalmazásakor egyidejűleg kell gondolni a közkiadásokra és a közbevételek keletkezésére, s átláthatóvá kell tenni a felhasználás mechanizmusát; Az 1988. január 1 óta alkalmazott adórendszer – konzisztencia hiányában – inkább tekinthető jogszabályok gyűjteményének, mintsem egy tudatosan felépített és működtetett rendszernek; Minden korábbinál erősebbek a nemzetközi környezetből érkező kihívások (lásd: országok feletti vállalatbirodalmak, adóverseny), amelyekkel a közteherviselés szabályozóinak is számolniuk kell; a rejtett gazdaság térnyerése rontja a makrogazdaság teljesítmény- mutatóit, sérti a közteherviselés igazságosságát, de legalább ilyen gond, hogy kimutatott eredmény hiányában nincs legális fejlesztés, a rejtett jövedelmek pedig láthatatlan csatornákon áramlanak; Közeledés helyett távolodunk az ideális adórendszertől (lásd: egyszerűség, kiszámíthatóság, igazságosság, semlegesség);

38 Adókonferencia, Siófok, 2008 A gazdasági növekedés alternatív pályái (2000-2007, illetve 2008-2013)

39 Adókonferencia, Siófok, 2008 Modernizációs változatok, 2009 Szuperbruttósítás (munkáltatói járulék helyett munkavállalói járulék) – ötletes, de nem csökkenti a munkáltatói terheket, s nem javítja a munkavállalói pozíciókat; SZJA mérséklés (1,7 milliós adósáv 2,5 millióra emelése, de 20%-os társasági adó, valamint IPA mérséklés) – javulnak a munkavállalói pozíciók, de maradnak a vállalkozási terhek; Járulékcsökkentő változat (különadó megszüntetés, sávhatár módosítás, mikro- és kisvállalkozások TB járulékterhének enyhítése 10 fős létszámig, EHO kivezetés) – bonyolult, csak külső kontroll mellett működhet, azt a vállalkozói csoportot kedvezményezi, amelyik nem exportképes és fajlagos teljesítményei alacsonyak, vállalkozások osztódására ösztönöz;

40 Adókonferencia, Siófok, 2008 A hazai adóterhelés lehetséges és kívánatos változása (2005-2012) 20052006200720082009201020112012 Forgalmat terhelő14,6%14,5%15,1%15,2%15,1% 15,3%15,4% Munkát terhelő19,6%19,9%19,6%19,3%18,8%18,3%17,9%17,6% Tőke jövedelem3,9%3,4%4,2% 4,3% 4,4% Környezet terhelés 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% Adó- terhelés38,3%38,0%39,1%39,0%38,5%38,1%38,0%37,9% Adóterhelés a GDP százalékában

41 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az EU-27 országok költségvetési hiánya, illetve többlete, 2007 Költségvetési hiány Költségvetési többlet

42 Adókonferencia, Siófok, 2008 Az EU-27 országok adósságállománya a GDP százalékában, 2007 HU

43 Adókonferencia, Siófok, 2008 Napjaink rohanó világában ahhoz is rohanni kell, hogy helyben maradjunk! Mottó:

44 Adókonferencia, Siófok, 2008 A szerző elérhetősége: E-mail: zoltan.pitti@uni-corvinus.huzoltan.pitti@uni-corvinus.hu Telefon: 06-309-603-208 (mobil)


Letölteni ppt "Adókonferencia, Siófok, 2008 Európa a nemzetközi adóversenyben és adóverseny az Európai Unióban (Siófok, 2008. április 21) Előadó: Pitti Zoltán, közgazdász."

Hasonló előadás


Google Hirdetések