Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pécs, 2007. december 11. „Múlt-jelen és jövő, avagy „Globális pálya és kispályás feltételek” (1989-1997-2007-2013) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pécs, 2007. december 11. „Múlt-jelen és jövő, avagy „Globális pálya és kispályás feltételek” (1989-1997-2007-2013) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató."— Előadás másolata:

1 Pécs, 2007. december 11. „Múlt-jelen és jövő, avagy „Globális pálya és kispályás feltételek” (1989-1997-2007-2013) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató CORVINUS Egyetem

2 Pécs, 2007. december 11. Az előadás felépítése Rövid időutazás – emlékezetpróba, Gazdaságunk demográfiai, teljesítményi és eredményességi jellemzői, Területi folyamatok, Konvergencia program és a 2008-1010 évi költségvetési terv célkitűzései, A jövő elágazásai

3 Pécs, 2007. december 11. A GDP teljesítmény változása (1987-2006) átalakulási válság új növekedési pályára állás stabilizáció

4 Pécs, 2007. december 11. A külkereskedelmi forgalom alakulása (1992-2006) A 2006. év pozitív egyenlegét az áru- forgalom hiánya és a szolgáltatásmérleg többlete adja

5 Pécs, 2007. december 11. A magyar import főbb árufőcsoportok szerinti megoszlása (1995-2006)

6 Pécs, 2007. december 11. A magyar export főbb árucsoportok szerinti megoszlása (1995-2006) Figyelmet érdemlő az export szerkezetváltozása, import- igényének erősödése és a teljesítmények koncentrációja

7 Pécs, 2007. december 11. Folyó fizetési mérleg hiánya (milliárd €, illetve % a GDP arányában) -4,9% -5,8% -8,7% -7,1% -6,2% -6,8% -8,8%-8,6% -7,8% -7,2%

8 Pécs, 2007. december 11. Az árindex változása (1988-2006) 35,0% 18,8% 28,2% 6,8% 10,0% Cél a maastrichti követelmények teljesítése (3% alatti inflációs érték)

9 Pécs, 2007. december 11. A bruttó hazai termék, az egy keresőre jutó reálbér és a háztartások fogyasztása (1980-2006) 10-12 évre volt szükségünk a már egyszer elért eredmény meghaladásához

10 Pécs, 2007. december 11. Az államháztartás bruttó adóssága a GDP százalékában (1996-2006) 73,6% 61,6% 60,9% 57,4% 53,5% 56,8% 63,9% 58,0% 62,4% 68,2% Cél a maastrichti követelmények teljesítése (GDP 60%-a alatti adósságszint) 54,9%

11 Pécs, 2007. december 11. A hazánkba érkező külföldi működőtőke éves értéke és állománya

12 Pécs, 2007. december 11. A vállalkozói vagyon megoszlása főbb tulajdonoscsoportok szerint, 2006

13 Pécs, 2007. december 11. Az egy főre jutó GDP az EU-27 országok átlagának százalékában, 2005 A megyei értékek differenciálódása sok mindent jelez, de eltakarja a kistérségek közötti különbségek erősödését

14 Pécs, 2007. december 11. Az egy főre jutó GDP az európai régiók átlagában, 2005 75,0% 65,1%

15 Pécs, 2007. december 11. A bruttó hozzáadott-érték gyarapodása és a növekedést meghatározó tényezők (1997-2006) Hozzáadott-érték 100,0% Hozzáadott-érték 100,0% Tőke gyarapodás 64,0% Tőke gyarapodás 64,0% Létszám többlet 4,5 % Létszám többlet 4,5 % Termelékenység 31,5% Termelékenység 31,5% Munka intenzitás 3,5% Munka intenzitás 3,5% Tőke intenzitás 28,0% Tőke intenzitás 28,0% Kérdés: Mi lesz a növekedés motorja a jövőben?!

16 Pécs, 2007. december 11. Adottságaink és korlátaink, illetve veszélyeket jelző mutatók (1997-2007) Demográfiai mutatók romlása (mennyiségi csökkenés, korstruktúra változása), Aktív korú népesség gazdasági aktivitásának mérséklődése, iskolai végzettség szerinti összetétel romlása, Lassú ütemű (stagnáló) gazdasági teljesítmény, romló tőkearányos jövedelmezőség, amortizációtól elmaradó beruházás, kötelezettségállomány gyors emelkedése, Gazdasági szerkezet (erőforrások a magasabb hozzáadott-értéket biztosító területekről alacsonyabb hozzáadott-értéket biztosító területekre áramlása); Klaszterképző erő hiánya (jelenleg nem beszélhetünk regionális gazdaságról, csak a régiók területén működő gazdasági szereplőkről) ; A pártérdekek szerinti politizálás, a befelé forduló önkormányzati és vállalati magatartás következtében a mai napig nincs hatékony érdekfeltáró és érdekérvényesítő fóruma a térségi törekvéseknek, a társadalmi-gazdasági folyamatok befolyásolásának;

17 Pécs, 2007. december 11. A gazdaság ördögi körei Finanszírozási feltételek romlása Romló foglalkoztatás Gazdasági teljesítmények mérséklődése Erősödő szociális feszültségek Növekvő költségvetési terhek Csökkenő jövedelmek Az önkormányzati kiadások között megduplázódtak a szociális juttatások

18 Pécs, 2007. december 11. Magyarország főbb demográfiai mutatói (1940-2013)

19 Pécs, 2007. december 11. A népességszám változása 1990-2006. években emelkedőszintentartó csökkenő

20 Pécs, 2007. december 11. Az aktív korú népesség gazdasági aktivitása régiók szerint, 2006 A gazdasági aktivitás országos aránya 56,5% (az unióban 64,5%), s közösségi átlag eléréséhez 600 ezer új munka- helyet kell létrehozni

21 Pécs, 2007. december 11. Az adott évben először munkába lépők száma és végzettség szerinti megoszlása (1990-2020) 57,0% 43,0% Kérdés, hogy a gazdaság tudja-e hasznosítani az újonnan munkába lépők tudástöbbletét?!

22 Pécs, 2007. december 11. A vállalkozások száma gazdálkodási forma és régiók szerint, 2006 A statisztika által regisztrált vállalkozások alig fele végez érdemi gazdasági tevékenységet

23 Pécs, 2007. december 11. Gazdasági szereplők és teljesítmények, 2006 Vállalkozások számaBruttó hozzáadott-érték 1,3%nagyvállalkozás középvállalkozás kisvállalkozás mikrovállalkozás11,9% 1,4% 7,9% 89,5% 15,2% 16,6% 56,3% Forrás: APEH-SZTADI éves gyorsjelentése alapján Pitti Zoltán számítása, 2007

24 Pécs, 2007. december 11. A bruttó hozzáadott-érték nemzetgazdasági ágak és régiók szerint, 2006 Forrás: Magyarország Nemzeti Számlái 2004-2005, KSH Figyelmet érdemlő a központi régió és a gazdasági szolgáltatás kimagasló részesedése

25 Pécs, 2007. december 11. 2,0% 1,4% 1,9% 1,3% 1,4% 1,6 1,5% 1,2% 2,1% 1,4% 1,7% 1,6% 1,5% 2,6% 1,6% 2,1% 1,5% 1,1% Egy főre jutó bruttó hozzáadott-érték millió Ft/fő (2006) 4,7% 4,6 millió Ft/fő felett Jelmagyarázat 3,6-4,5 millió Ft/fő között 2,6-3,5 millió Ft/fő között 1,5-2,5 millió Ft/fő között 1,5 millió Ft/fő alatt 1,6% A teljesítmények megyén belüli értékei is nagy teljesítménykülönbségre utalnak

26 Pécs, 2007. december 11. Az egy foglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott-érték a vállalkozások tulajdoni jellemzői szerint Forrás: APEH-SZTADI éves gyorsjelentései Foglalkoztatottak megoszlása: Kizárólagos hazai76,2% Többségi hazai3,0% Kizárólagos külföldi15,2% Többségi külföldi5,6% Foglalkoztatott összesen100,0% ezer Ft/fő

27 Pécs, 2007. december 11. A társaságok bruttó hozzáadott-érték teljesítménye és régiók szerinti megoszlása (2000-2006)

28 Pécs, 2007. december 11. 3,4% 0,7% 0,6% 0,8% 2,3% 1,6 4,2% 2,4% 9,0% 2,0% 1,3% 2,3% 13,2% 13,4% 0,7% 3,7% 0,4% 0,7% A társaságok export teljesítménye és területi megoszlása, 2006 34,7% 3,6 milliárd Ft felett Jelmagyarázat 2,6-3,5 milliárd Ft között 1,6-2,5 milliárd Ft között 0,5-1,5 milliárd Ft között 0,5 milliárd Ft alatt 2,0%

29 Pécs, 2007. december 11. A vállalkozások bruttó hozzáadott-érték teljesítménye a nettó árbevétel százalékában (2000-2006) 19,2%20,0%23,2%23,0%18,0%18,1%16,4% A versenyképesség kulcskérdése, hogy milyen mértékben tudjuk növelni a piac által is elismert hazai hozzáadott-értéket

30 Pécs, 2007. december 11. Az Európai Unió és a kiemelt országok komplex innovációs mutatója, 2005 HU AT FI

31 Pécs, 2007. december 11. A K+F ráfordítások (közvetlen költségek) regionális megoszlása, 2006 A vállalkozások K+F ráfordítása a GDP 0,33%-ának felel meg, ami alig fele az EU-25 átlagnak

32 Pécs, 2007. december 11. 5,6% 1,1% 0,7% 1,6% 1,6 2,1% 1,2% 3,0% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 4,7% 3,3% 1,2% 2,5% 0,5% 0,3% A társaságok adózás utáni eredménye és területi eloszlása, 2006 64,3% 1000 milliárd Ft felett Jelmagyarázat 500-1000 milliárd Ft között 100-499 milliárd Ft között 50-99 milliárd Ft között 50 milliárd Ft alatt 2,2% Adózás utáni eredmény határozza meg a tőkejövedelmezőséget, illetve a bővített újratermelés lehetőségét

33 Pécs, 2007. december 11. A vállalkozások jegyzett tőkéje (vállalkozói vagyon) régiók szerinti megoszlása (2000-2006) A vállalkozói vagyon összértéke mérsékelt emelkedést mutat, ám a folyamat mögött komoly struktúraváltozás zajlik

34 Pécs, 2007. december 11. A külföldi tulajdonú tőke összértéke és régiók szerinti megoszlása (2000-2006) A nemzetgazdasági szinten számolt vállalkozói tőke gyarapodása alapvetően a külföldi befektetések eredménye, s ez a tulajdoni struktúrát sem hagyja érintetlenül

35 Pécs, 2007. december 11. A vállalkozások jegyzett tőkéje főbb tulajdonos- csoportok és regionális egységek szerint, 2006

36 Pécs, 2007. december 11. 2,3% 0,2% 0,1% 0,3% 1,6 0,5% 0,1% 1,5% 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% 5,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,4% 0,1% A társas vállalkozások immateriális javainak értéke, 2006 80,5% 2,0 milliárd Ft felett Jelmagyarázat 1,0-1,9 milliárd Ft között 0,5-0,9 milliárd Ft között 0,1-0,4 milliárd Ft között 0,4 milliárd Ft alatt 6,2%

37 Pécs, 2007. december 11. Napjaink kérdése: Versenyképesség javítása és/vagy Foglalkoztatottság növelése és/vagy Hátrányos helyzetű régiók (kistérségek) felzárkóztatása

38 Pécs, 2007. december 11. A hatályos jogszabályok szerinti régiók, 2004 Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Dél-Alföld Észak-Magyarország

39 Pécs, 2007. december 11. Alternatív növekedési pályák (2000-2013) „A” „B” „C”

40 Pécs, 2007. december 11. A fenntartható gazdasági fejlődési pályán maradás alapvető kérdései Egyensúlyteremtés és növekedésösztönző program; Gazdaságfejlesztési stratégia (versenyképesség, exportképesség, növekedési motor, klaszterképző erő, befektetés-ösztönző közgazdasági szabályozás); Gazdasági szerkezet korszerűsítése (ágazati, vállalkozási méret, területi, tulajdoni – erőforrás átcsoportosítás a magasabb hozzáadott-értéket biztosító vállalkozásokba); Innovatív magatartás erősítése, K+F ráfordítások növelése; Adórendszer modernizációja (teljesítmény-ösztönzés, igazságosság, költségvetési megfontolások); munkahelyteremtés - szociális biztonság erősítése; Az oktatási szektor (kibocsátó) és a gazdasági szektor (felvevő) közötti összhang megteremtése

41 Pécs, 2007. december 11. Befejezés helyett egy ajánlás: „Napjaink rohanó világában ahhoz is rohanni kell hogy helyben maradjunk!”

42 Pécs, 2007. december 11. A szerző elérhetősége: Pitti Zoltán tudományos kutató CORVINUS Egyetem E-mail: zoltan.pitti@uni-corvinus.huzoltan.pitti@uni-corvinus.hu Tel.: 30-9/603-208


Letölteni ppt "Pécs, 2007. december 11. „Múlt-jelen és jövő, avagy „Globális pálya és kispályás feltételek” (1989-1997-2007-2013) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések