Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

REZILIENCIA Ontológiai Coaching Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Hogyan vezetném be az REZILIENCIA tantárgyat az Ontológiai Coaching oktatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "REZILIENCIA Ontológiai Coaching Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Hogyan vezetném be az REZILIENCIA tantárgyat az Ontológiai Coaching oktatása."— Előadás másolata:

1 REZILIENCIA Ontológiai Coaching Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Hogyan vezetném be az REZILIENCIA tantárgyat az Ontológiai Coaching oktatása során? -Gyakorló óra Előadja: Kuróczi Krisztina Mentor: dr. Rusznák Tamás Vezető tanár: dr. Kollár József 2009.03.21.

2 Hogyan tudnánk összekapcsolni a látott videót a coach munkájával, a coachee szempontjából?

3 Reziliencia Wikipédia: Általános meghatározás: Rugalmas ellenállási képesség, azaz valamely rendszernek – legyen az egy egyén, egy szervezet, egy ökoszisztéma vagy éppen egy anyagfajta – azon reaktív képessége, hogy erőteljes, meg-megújuló, vagy akár sokkszerű külső hatásokhoz sikeresen adaptálódjék. Általános meghatározás: Rugalmas ellenállási képesség, azaz valamely rendszernek – legyen az egy egyén, egy szervezet, egy ökoszisztéma vagy éppen egy anyagfajta – azon reaktív képessége, hogy erőteljes, meg-megújuló, vagy akár sokkszerű külső hatásokhoz sikeresen adaptálódjék. A reziliencia lényegében azt a tulajdonságot vagy helyesebben képességet jelöli a pszichológiában, hogy az ember gyorsan vissza tudja nyerni eredeti, jó állapotát testi-lelki szenvedés illetve nehéz élethelyzetek átélése után. A reziliencia lényegében azt a tulajdonságot vagy helyesebben képességet jelöli a pszichológiában, hogy az ember gyorsan vissza tudja nyerni eredeti, jó állapotát testi-lelki szenvedés illetve nehéz élethelyzetek átélése után.

4 Reziliencia Összetevői: rezisztencia rezisztencia inercia inercia Képlékenység és stabilitás egy időben, azaz rugalmas ellenálló képesség.

5 Reziliencia Az átlagosnál ellenállóbb személyek kevésbé látják a jövőbeli eseményeket determináltnak (megszabadulás sz erős ontológiától) és képesek különféle aspektusokból szemlélni, valamint leírni azokat. Az átlagosnál ellenállóbb személyek kevésbé látják a jövőbeli eseményeket determináltnak (megszabadulás sz erős ontológiától) és képesek különféle aspektusokból szemlélni, valamint leírni azokat. A reziliencia az a mértéktartomány, amelyen belül az adott rendszer egyensúlyi állapotban marad a ráható erőkkel szemben, ill. ha az egyensúly mégis felborul, adaptívan reagálva képes újra egyensúlyi állapotba kerülni. (Keleti filozófiák, jóga: „Maradj a középpontban!” Térj vissza a középpontodba!”) A reziliencia az a mértéktartomány, amelyen belül az adott rendszer egyensúlyi állapotban marad a ráható erőkkel szemben, ill. ha az egyensúly mégis felborul, adaptívan reagálva képes újra egyensúlyi állapotba kerülni. (Keleti filozófiák, jóga: „Maradj a középpontban!” Térj vissza a középpontodba!”) Végletes példa: végtagok nélkül is lehet önállóan, emberhez méltóan élni, a lehetőségeken belül kihozni a maximumot az adott élethelyzetből. Végletes példa: végtagok nélkül is lehet önállóan, emberhez méltóan élni, a lehetőségeken belül kihozni a maximumot az adott élethelyzetből.

6 Reziliencia kutatások A reziliencia vizsg á lhat ó s á g á nak alapfelt é telei : A reziliencia vizsg á lhat ó s á g á nak alapfelt é telei : –az illető szem é ly j ó l elboldogul az é letben, –jelenleg vagy kor á bbi időszakban nagy m é rt é kű rizik ó nak vagy neh é zs é geknek van/volt kit é ve. neh é zs é geknek van/volt kit é ve. Rizik ó mentes vagy alacsony rizik ó j ú k ö rnyezetben é s/vagy k ö r ü lm é nyek k ö z ö tt rezilienci á ra nincs sem lehetős é g, sem sz ü ks é g. Rizik ó mentes vagy alacsony rizik ó j ú k ö rnyezetben é s/vagy k ö r ü lm é nyek k ö z ö tt rezilienci á ra nincs sem lehetős é g, sem sz ü ks é g. A reziliencia a rizik ó nak kitetts é gen alapul, s nem annak elker ü l é s é n. Ilyen helyzetben az egy é n kialak í t egy r á jellemző megk ü zd é si m ó dot, amely ha sikeresnek bizonyul, alkalmazhat ó lesz j ö vőbeli helyzetekben is. A reziliencia a rizik ó nak kitetts é gen alapul, s nem annak elker ü l é s é n. Ilyen helyzetben az egy é n kialak í t egy r á jellemző megk ü zd é si m ó dot, amely ha sikeresnek bizonyul, alkalmazhat ó lesz j ö vőbeli helyzetekben is.

7 Reziliencia kutatások A reziliencia fogalmát időben a sebezhetetlenségé A reziliencia fogalmát időben a sebezhetetlenségé előzte meg. előzte meg. A vulnerabilitás (sérülékenység, sebezhetőség ) az egyén szintjén jelenikmeg, a különféle pszichopatológiák kifejlődésére és a nem hatékony viselkedések produkálására, vagy a rizikós helyzetek során bekövetkező negatív fejlődési kimenetre való hajlamként. Ezt a hajlamot részben genetikai és temperamentumbeli faktoroknak tulajdonítják. A vulnerabilitás (sérülékenység, sebezhetőség ) az egyén szintjén jelenikmeg, a különféle pszichopatológiák kifejlődésére és a nem hatékony viselkedések produkálására, vagy a rizikós helyzetek során bekövetkező negatív fejlődési kimenetre való hajlamként. Ezt a hajlamot részben genetikai és temperamentumbeli faktoroknak tulajdonítják.

8 Rezileincia definíciói A reziliencia a sikeres alkalmazkodás folyamata, képessége, vagy kimenete a kihívást jelentő vagy fenyegető körülmények ellenére. Masten (1997. )

9 Reziliencia definíciói A reziliencia alatt olyan emberi képességet értünk, ami lehetővé teszi egy személynek, csoportnak vagy közösségnek, hogy megelőzze, minimálisra csökkentse vagy legyőzze a különféle megpróbáltatások károsító hatásait. A reziliencia alatt olyan emberi képességet értünk, ami lehetővé teszi egy személynek, csoportnak vagy közösségnek, hogy megelőzze, minimálisra csökkentse vagy legyőzze a különféle megpróbáltatások károsító hatásait. Grotberg-Nemzetközi Reziliencia Projekt (1995., 1997. ) A reziliencia olyan folyamat, ami által lehetővé válik a felépülés és az adaptív viselkedés fenntartása még trauma vagy sérülés után is. A reziliencia olyan folyamat, ami által lehetővé válik a felépülés és az adaptív viselkedés fenntartása még trauma vagy sérülés után is. Konopka Intézet A reziliencia olyan képesség, amely a külső stresszorok hatását és a belső sérülékenységet mérsékli. A reziliencia olyan képesség, amely a külső stresszorok hatását és a belső sérülékenységet mérsékli. Werner és Smith (1982. )

10 Reziliencia definíciói A reziliencia a rizikótapasztalatok hátrányos hatásaival szembeni bizonyos fokú ellenállást jelent. A reziliencia a rizikótapasztalatok hátrányos hatásaival szembeni bizonyos fokú ellenállást jelent. Rutter (2000. ) A reziliencia egyfajta védőpáncélszerű képesség, amely azt teszi lehetővé az egyénnek, hogy ellenálljon a nehézségeknek, és hatásukból felépüljön. A reziliencia egyfajta védőpáncélszerű képesség, amely azt teszi lehetővé az egyénnek, hogy ellenálljon a nehézségeknek, és hatásukból felépüljön. Wolin (1993. )

11 Az életciklusban folytonosan újra megjelenő szétesés-újraintegrálódás ciklusainak kezeléséhez, a rajtuk úrrá levéshez szükséges emberi erő a reziliencia. Az életciklusban folytonosan újra megjelenő szétesés-újraintegrálódás ciklusainak kezeléséhez, a rajtuk úrrá levéshez szükséges emberi erő a reziliencia. Flach (1988. ) A reziliencia olyan képesség, amely a sérülés, bántalmazás vagy trauma utáni felépülést és az adaptív viselkedés fenntartását lehetővé teszi. A reziliencia olyan képesség, amely a sérülés, bántalmazás vagy trauma utáni felépülést és az adaptív viselkedés fenntartását lehetővé teszi. Garmezynél (1993.)

12 Mi tehát a reziliencia? Nem szolgálhat a személy totális leírására és nem alkalmas élet e minden kor á ra érvényes meghatározására. Az egy pillanatban vagy fejlődési fázisban levő személy nem fog szükségszerűen jól teljesíteni élete egy másik pillanatában vagy fejlődési szakaszában. Nem szolgálhat a személy totális leírására és nem alkalmas élet e minden kor á ra érvényes meghatározására. Az egy pillanatban vagy fejlődési fázisban levő személy nem fog szükségszerűen jól teljesíteni élete egy másik pillanatában vagy fejlődési szakaszában. A reziliencia jelensége nem kivételesnek, hanem inkább általánosnak tekinthető. A reziliencia jelensége nem kivételesnek, hanem inkább általánosnak tekinthető.

13 Mi tehát a reziliencia? A reziliencia folyamata az alapvető alkalmazkodási rendszerek a kötődési kapcsolat, a kötődési kapcsolat, az egyén tanulási és problémamegoldási képessége, az egyén tanulási és problémamegoldási képessége, önszabályozó rendszereinek működése, önszabályozó rendszereinek működése, énhatékonysága, énhatékonysága, a család rendszerének működése, a család rendszerének működése, a tágabb közösség szerveződései, a tágabb közösség szerveződései, vallási és kulturális hagyományok vallási és kulturális hagyományok normális működéséhez kötött és nem valamilyen különleges va gy rendkívüli folyamat meglétéhez.

14 Mi tehát a reziliencia? A rezilienciát fejlődésbeli természetűnek tekintik, amely a személy biológiai adottságaiból és élettapasztalataiból fakad. Interakciót jelent a személy és környezete között. A rezilienciát fejlődésbeli természetűnek tekintik, amely a személy biológiai adottságaiból és élettapasztalataiból fakad. Interakciót jelent a személy és környezete között.  A reziliencia személyiségjellemző, ami lehetővé teszi az egyénnek a megpróbáltatásokkal való sikeres megküzdést.  A reziliencia egy kontinuumon helyezkedik el a vulnerabilitás fogalmával. A vulnerabilitás az egyén sérülékenysége, tehát a kontinuum negatív pólusa, míg a reziliencia a pozitív póluson helyezkedik el, a stresszre adott válaszok egyéni különbségét mutatva.  A reziliencia bizonyos kimenetekkel írható le leginkább a mentális egészséget és a szociális szférát illetően. A reziliencia egyfajta hétköznapi mágia. A reziliencia egyfajta hétköznapi mágia.

15 A reziliens viselkedés nem azt jelenti, hogy folyamatos a „boldogság” (megvilágosodottak előnyben!) a fájdalmakat, szomorúságot át kell élni, a rezilienciához vezető út ezeken keresztül vezet. A reziliens viselkedés nem azt jelenti, hogy folyamatos a „boldogság” (megvilágosodottak előnyben!) a fájdalmakat, szomorúságot át kell élni, a rezilienciához vezető út ezeken keresztül vezet. („Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni!” )

16 Reziliencia és ontológiák Melyik támogatja jobban a reziliens viselkedést: erős ontológia erős ontológia (Mi a világ és az emberi természet szubsztanciája, univerzális lényege?) gyenge ontológia? gyenge ontológia? (Több világ- és énverzió, nincs egyetlen kitüntetett valóság- és emberi természetleírás, amelyből levezethető a valódi morál.) Mi lenne a végatogok nélkül élő férfi erős ontológiája, ha nem lenne reziliens ebben az élethelyzetben? Hová tűntek az erős ontológiák? Minden ember bűnösnek született! Majd a pokolban… Istenfélő vagyok! A karma hatalma…

17 Gyakorlat Coachee: József Attila „Ime, hát megleltem hazámat, A földet, ahol nevemet hibátlanul irják fölében, Ha eltemet, ki eltemet…” „Szép a tavasz és szép a nyár is, De legszebb az ősz s legszebb a tél, Annak tűzhelyet, családot, már végképp másoknak remél.” Ime, hát megleltem hazámat, 1937. (32 éves ekkor!)

18 GyakorlatCoach: „Ne mondd te ezt se, azt se, hamist se és igazt se, ne mondd, mi fáj tenéked, ne kérj vigaszt se. Légy mint a fű-fa, élő, csoda és megcsodáló, titkát ki-nem-beszélő, röpülő, meg-nem-álló.” Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke, 1933.


Letölteni ppt "REZILIENCIA Ontológiai Coaching Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Hogyan vezetném be az REZILIENCIA tantárgyat az Ontológiai Coaching oktatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések