Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Erdély örök 2010. Nyári Tábor – Baja Made by Bálint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Erdély örök 2010. Nyári Tábor – Baja Made by Bálint."— Előadás másolata:

1

2 Erdély örök 2010. Nyári Tábor – Baja Made by Bálint

3 Az el ő adás menete 1)A kezdetek 2)A XV-XVI. századi Erdély 3)Erdély aranykora és bukása 4)Felvilágosult uralkodók hatása Erdélyre 5)Kitekintés – Trianon, Erdély ma

4 Mi jut eszünkbe Erdélyr ő l?

5 Erdély behatárolása Földrajzi-történelmi- politikai egység Részei: –Partium, Bánság, Székelyföld 2000 év…

6 Román ő störténet: –Dák(ó)-román elmélet –Római eredet Erdély népei: –Magyarok –Székelyek –Szászok –románok

7 Hol is tartunk? A kezdetek A XV-XVI. századi Erdély Erdély aranykora és bukása Felvilágosult uralkodók hatása Erdélyre Kitekintés – Trianon, Erdély ma

8 Kápolnai Unió 1437: Budai Nagy Antal –Adószedés aranyban –9 évre visszamen ő leg a 9-ed –Huszitizmus (reformáció el ő szele) parasztfelkelés

9 Kápolnai Unió II. Fontosabb helyszínek: Bábolna-hegy, Dés, Kolozsmonostor, Kápolna, Kolozsvár „szövetség a küls ő és bels ő ellenség megfékezésére” Fegyverletétel esetén kegyelmet ígértek → mészárlás lett a vége

10 Hunyadiak kora Erdély egyfajta ütköz ő terület A törökök sokszor betörnek, kisebb várakat foglalnak el H. János: „Legjobb védekezés a támadás” H. Mátyás: „ aktív védelem politikája”

11 Mohács

12 3 részre szakadt ország

13

14 Az Erdélyi fejedelemség A fejedelmi hatalom –Birtokviszonyok (méretek) –Függés a szultántól, adófizetés –Önálló belpolitika, hadsereg –Fejedelmi Tanács, Kamara 1566: szabad fejed elemválasztás 1568: tordai országgy ű lés –Szabad vallásgyakorlat

15 Báthoryak

16 Báthoryak II. Báthory István (1571-1586) Céljai: –Nyugalom, bels ő béke megteremtése –lavírozó külpolitika –Erdélyb ő l kiinduló egységtörekvések

17 Báthoryak III. Báthory zsigmond (1588-1602) Nagybátyja (Bocskai) tanácsára Bekapcsolódott a 15 éves háborúba Habsburg szövetség (!)

18 A háború kudarca Küls ő probléma: Katonai vereségek Bels ő problémák: Egyre magasabb adók kivetése Protestánsok elleni küzdelem Rendeleti úton való kormányzás H ű tlenségi perek

19 Bocskai istván

20 Bocskai istván II. Perbe fogják 1604-ben Felkarolja a hajdúkat Csaták: Diószeg, Álmosd 1605: szerencsi országgy ű lés –Bocskait Magyarország fejedelmévé választják –Törököknek kapóra jön → koronát küldenek bocskainak

21 Bocskai istván IV. Bocskai nem száll el magától, nem értékeli túl a sikereit !!! 1606 –B–Bécsi béke –Z–Zsitvatorki béke

22 Báthoryak IV. Rákóczi Zsigmond (1606-1608) Báthory gábor –(1608-1613) –Az utolsó báthory –Nem méltó az el ő deihez

23 Hol is tartunk? A kezdetek A XV-XV. századi Erdély Erdély aranykora és bukása Felvilágosult uralkodók hatása Erdélyre Kitekintés – Trianon, Erdély ma

24 Erdély aranykora Bethlen Gábor (1613-1629) keménykez ű, határozott, bölcs, m ű velt

25 Erdély aranykora II. Bethlen belpolitikája: –B–Birtok visszavétel –Á–Állami monopólium bevezetése –I–Iparfejlesztés –T–Tudomány, m ű vészetek –Z–Zsoldos hadsereg

26 Erdély aranykora III. Bethlen külpolitikája: –b–bekapcsolódik a 30 éves háborúba –1–1618: szövetség Pfalzi Frigyessel –1–1620: besztercebányai országgy ű lés elkésik fehérhegyr ő l –1–1621: nikolsburgi béke

27 rákócziak I. Rákóczi György –1–1630-1648 –A–A bethlen-i örökség továbbviv ő je –A–A 30 éves háború nála is bejátszik → a szultán leoffolja –1–1645: linzi béke → nagyon el ő nyös –P–Politikai öröksége: a lengyel trón elfoglalása

28 Rákócziak II. II. Rákóczi György –1–1648-1660 –S–Szót fogadott apjának, de el….ta! –N–Nem kérte ki a szultán engedélyét Szuli berág Krími tatárok

29 A Bukás …

30 Hol is tartunk? A kezdetek A XV-XV. századi Erdély Erdély aranykora és bukása Felvilágosult uralkodók hatása Erdélyre Kitekintés – Trianon, Erdély ma

31 XVIII. század Mária Terézia és II. József 1781. türelmi rendelet Szabad vallásgyakorlat a jobbágyoknak is Munkavállalás országos- és megyei hivatalokban Protestáns templomok és iskolák építtetése

32 XIX. század Reformkor –Ö–Önálló állami lét gondolata –S–Saját alkotmány –P–Polgári jogok kiterjesztése Szabadságharc –U–Ugyanazt kapták jutalmul, mint a magyarok büntetésképp

33 Hol is tartunk? A kezdetek A XV-XV. századi Erdély Erdély aranykora és bukása Felvilágosult uralkodók hatása Erdélyre Kitekintés – Trianon, Erdély ma

34 trianon

35 Wilson-i 14 pont a nemzetek önrendelkezésér ő l, a nagy háború utáni világ újra- rendezésér ő l szól 11. pontja: „Románia és Szerbia kiürítése és visszatérítése

36 Trianon

37 Trianon II.  Mo. területének és lakosságának 2/3-át elveszti  Elszakítanak 3,5 millió magyart  Ipar lefejezése  Hadsereg leépítése  Negatív diszkrimináció

38

39 Záró gondolatok Trianon a mai napig érezteti hatását Revizionizmus – ma már tárgytalan EU 4 alapelve !!! –Személyek szabad áramlása Nincsenek határok!!!

40 Köszönöm a figyelmeteket!


Letölteni ppt "Erdély örök 2010. Nyári Tábor – Baja Made by Bálint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések