Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Éves jelentés, 2008: A kábítószer-probléma Európában Megj.: Hírzárlat 2008. november 6-án 10.00 óráig (CET/brüsszeli idő)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Éves jelentés, 2008: A kábítószer-probléma Európában Megj.: Hírzárlat 2008. november 6-án 10.00 óráig (CET/brüsszeli idő)"— Előadás másolata:

1 Éves jelentés, 2008: A kábítószer-probléma Európában Megj.: Hírzárlat 2008. november 6-án 10.00 óráig (CET/brüsszeli idő)

2 2 A legfrissebb hírek az európai kábítószer- problémáról 30 országra kiterjedő áttekintés az európai kábítószer-jelenségről Adatok és elemzések: Európa egészére nézve, illetve országonként A legújabb tendenciák és válaszlépések Kiválasztott témák: A kábítószerek és a veszélyeztetett fiatalok csoportjai

3 3 Többnyelvű tájékoztató csomag Éves Jelentés 2008: nyomtatott és online formában, 23 nyelven http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report További online anyagok oStatisztikai közlöny oOrszágonkénti áttekintések oKiválasztott témák oReitox országjelentések

4 4 A 2008-as év áttekintése: előrehaladás A kábítószer-használat Európában most kezd stabilizálódni Az amfetamin- és ecstasyhasználat: összességében állandó vagy csökken Kannabisz: "határozottabb jelek" utalnak a népszerűség csökkenésére A kezelés elérhetősége egyre nő (bár még mindig nem elegendő) Közös szemlélet: 26 EU-tagállam, Horvátország, Törökország és Norvégia egyaránt rendelkezik nemzeti drogpolitikai dokumentummal

5 5 A 2008-as év áttekintése: kihívások Intő jelek a heroinnal kapcsolatban Problémák a szintetikus opiátokkal (pl. fentanil) A kábítószerrel összefüggő halálesetek nagy aránya A kokainhasználat további növekedése Újdonságok a tiltott kábítószerek piacán

6 6 I. rész Továbbra is az opiátok állnak az európai kábítószer-probléma középpontjában A problémás opiáthasználók számát 1,3–1,7 millió főre becsülik (EU + Norvégia) Heroin: a legmagasabb, kábítószerrel összefüggésbe hozható egészségügyi és társadalmi költségek Az EU legtöbb országában az opiátok használata az összes kezelési igény 50–80%-áért felel A halálos kimenetelű túladagolások 80%-a az opiátok használatával függ össze Európában évente 7000–8000 kábítószer-fogyasztással összefüggő haláleset történik Az opiátok használata miatt évente 600 000-en vesznek részt helyettesítő kezelésen

7 7 Figyelmeztető jelek az európai kábítószer- probléma legsúlyosabb területén Változás jelei mutatkoznak a heroinnal és a szintetikus opiátokkal kapcsolatos problémák terén Az országoknak fel kell készülniük a válaszadás érdekében Az új adatok megkérdőjelezik a "heroinhelyzet lassú javulásáról" szóló tavalyi beszámolókat Most "stabil, de már nem csökkenő mértékű problémával" állunk szemben Mindenesetre nincs szó a heroinproblémák – Európában a kilencvenes években tapasztalt – járványszerű növekedéséről

8 8 Nem hagyhatjuk figyelmen kívül... A világpiacon megjelenő heroinkínálat növekedése okozta fenyegetettséget (2007-ben rekordnagyságú volt az afgán ópiumtermelés: 8200 tonna, UNODC) A heroinhasználat mutatói által keltett aggodalmakat o a lefoglalásokat o a kezelés iránti igényeket o a kábítószer-fogyasztással összefüggő haláleseteket

9 9 Intő jelek (i) i. Lefoglalások A heroinlefoglalások száma több mint 10%-kal nőtt a jelentéstevő országok többségében (2003–2006) A jelentős tranzitországként számon tartott Törökországban a lefoglalt heroin mennyisége több mint kétszeresére nőtt ebben az időszakban Összességében, Európában a lefoglalt heroin mennyisége 2006-ban a becslések szerint elérte a 19,4 tonnát (48 200 lefoglalás)

10 10 Intő jelek (ii) ii. Új kezelési igények Számuk az adatokat közlő országok közel felében növekedett 2006-ban (elsődleges szer: heroin) A heroinra való rászokás még mindig előfordul Új intravénás használók: néhány országban nagy arányban (20%) fordulnak elő Fiatal intravénás használók: egyes vizsgálatok nagy arányban (40%) találtak 25 év alatti intravénás használókat

11 11 A fiatal és az új intravénás használók aránya az injekciós kábítószer- használók mintáiban (6. fejezet, 9. ábra)

12 12 Intő jelek (iii) iii. A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek A kábítószerrel összefüggő halálesetek közül a legtöbb még mindig a heroinhoz köthető, de más opiátok használatáról is beszámoltak A halálesetek számának csökkenését követően (2000–2003) a probléma statikus vagy növekvő mivolta jellemző: 2003 óta az országok többségéből növekedést jelentettek A túladagolás következtében elhunytak átlagéletkorukat tekintve a 30-as éveik közepén járnak, de néhány országból a túladagolás miatti halálozás 25 év alatti előfordulásának magas arányáról tesznek jelentést

13 13 A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek indexált hosszú távú tendenciái az EU-15 tagállamaiban és Norvégiában, 1985 = 100 (DRD-8 ábra)

14 14 A 25 év alattiak körében előforduló, kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek aránya (DRD-2 ábra)

15 15 Óránként egy haláleset Minden órában meghal egy fiatal túladagolás következtében, ami egyébként elkerülhető lett volna Fontossági sorrendet kell felállítani a túladagolásra vonatkozó megelőzések kapcsán, és célba kell venni a magas kockázatnak kitett csoportokat (például a börtönből szabadulókat vagy a kezelés után visszaesőket) A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek csökkentése a legtöbb nemzeti drogstratégia célkitűzései között szerepel

16 16 A szintetikus opiátokkal kapcsolatos problémák A 3-metilfentanil hozzáférhetősége növekvő problémákat jelez A fentanil lényegesen erősebb a heroinnál Észtországban több mint 70, fentanillal összefüggő haláleset történt (2006) Néhány európai haláleset toxikológiai jelentésében a metadon is szerepel

17 17 II. rész Serkentőszerek Európában ma a serkentő kábítószerek – mint például az amfetaminok, az ecstasy és a kokain – jelentik a kábítószerek második leggyakrabban használt típusát, a kannabisz után Az előfordulást, a tendenciákat és a piaci fejleményeket tekintve azonban ezen a csoporton belül az adatok igen vegyes képet mutatnak

18 18 Életprevalencia Élete folyamán mintegy 12 millió európai lakos (15–64 évesek) próbálta már a kokaint 11 millióan az amfetaminokat 9,5 millióan az ecstasyt Az amfetaminok és az ecstasy használatában stabilizálódó vagy akár csökkenő tendencia tapasztalható A kokainhasználat viszont továbbra is nő, igaz csak néhány országban

19 19 Amfetaminok és ecstasy: stabil helyzet Az európai fiatalok (15–34 évesek) közül az elmúlt évben körülbelül 2 millióan próbálták ki az amfetaminokat és 2,5 millióan az ecstasyt Az elmúlt évi amfetaminhasználat ebben a korcsoportban 2003 óta stabil/csökkenő tendenciát mutat; az éves használatról a fiatal felnőttek átlagosan 1,3%-a nyilatkozott Az elmúlt évi ecstasyhasználat nagyjából szintén stabilnak mutatkozott az elmúlt öt évben; a fiatal felnőttek átlagosan 1,8%-a nyilatkozott az éves használatról Az iskolai felmérések (Csehország, Spanyolország, Svédország, az Egyesült Királyság) a két kábítószer 15–16 évesek körében történő használatát illetően stabilizálódást vagy csökkenést mutattak

20 20 Az elmúlt évi amfetaminhasználat tendenciái a fiatal felnőttek körében (15–34 évesek), populációs felmérések szerint ( GPS-8 ábra, i)

21 21 Az elmúlt évi amfetamin-, ecstasy- és kokainhasználat tendenciái a fiatal felnőttek (15–34 évesek) körében az Egyesült Királyságban (Anglia és Wales) (GPS-23 ábra, i)

22 22 Az elmúlt évi amfetamin-, ecstasy- és kokainhasználat tendenciái a fiatal felnőttek (15–34 évesek) körében Dániában (GPS-23 ábra, ii)

23 23 A kokainhasználat továbbra is emelkedik Az európai fiatalok (15–34 évesek) közül körülbelül 3,5 millióan használtak kokaint az elmúlt évben Kb. 1,5 millióan az elmúlt hónapban Hét országból jelentették az elmúlt évi használat emelkedő tendenciáját a friss felmérések alapján (2005–2007) A magas előfordulással rendelkező országokban (Dánia, Spanyolország, Írország, Olaszország, az Egyesült Királyság) az elmúlt évi előfordulás számadatai (15–34 évesek) kb. 3% és 5,5% között mozogtak

24 24 Az elmúlt évi kokainhasználat előfordulási tendenciái a fiatal felnőttek (15–34 évesek) körében, populációs felmérések szerint (GPS-14 ábra, i)

25 25 A kokain miatti kezelés és a halálesetek A kokainproblémák miatti kezelési igények száma tovább emelkedik 2002–06: az ilyen kezelésre jelentkező új kliensek száma Európában kb. 13 000-ről közel 30 000-re emelkedett 2006-ban mintegy 500, kokainhasználattal összefüggő halálesetet regisztráltak

26 26 A serkentőszerek európai piacának megosztottsága A tiltott serkentőszerek piacát Európa nyugati és déli részén a kokain uralja, máshol viszont használata és elérhetősége egyaránt alacsony Az északi, közép- és kelet-európai tagállamok többségében az amfetaminok számítanak az elsőszámú serkentőszernek A metamfetamin használata az EU-n belül még mindig Csehországra és Szlovákiára korlátozódik A kokain és az amfetaminok: "versengő termékek" a tiltott kábítószerek európai piacán? A serkentőszerekkel szemben holisztikus megközelítésre van szükség (az egyes anyagokra való összpontosítás helyett)

27 27 4. fejezet: A serkentőszerek európai piaca

28 28 III. rész Kannabisz Kb. 71 millió európai lakos (15–64 évesek) próbálta már a kannabiszt élete folyamán és körülbelül 7% (23 millió) az elmúlt évben Becslések szerint kb. 17,5 millió európai fiatal (15–34 évesek) használt kannabiszt az elmúlt évben, átlagosan a fiatal felnőttek 13%-a

29 29 Határozottabb jelek utalnak a népszerűség csökkenésére A tavalyi jelentésben adott elemzést megerősítve "határozottabb jelek" mutatják a népszerűség halványulását Az elmúlt évi kannabiszhasználatról szóló legfrissebb országos felmérési adatok a fiatal felnőttek körében stabilizálódást vagy csökkenést jeleznek Az életprevalencia és az erős kannabiszhasználat a 15 éves diákok körében ugyancsak stabil vagy csökken az EU legtöbb országában (HBSC felmérések) A populációs felmérések alapján csökkenő tendencia figyelhető meg a magas előfordulási arányokkal rendelkező országok némelyikében

30 30 A kannabiszhasználat elmúlt évi előfordulásának tendenciái a fiatal felnőttek (15–34 évesek) körében, populációs felmérések szerint. (GPS-4 ábra, i)

31 31 A kannabiszhasználat életprevalenciájában 2001/02 és 2005/06 között megfigyelt változások a 15–16 éves diákok körében (HBSC) (EYE-5 ábra)

32 32 Az erős kannabiszhasználat előfordulásában 2001/02 és 2005/06 között megfigyelt változások a 15–16 éves diákok körében (HBSC) (EYE-4 ábra)

33 33 Rendszeres és intenzív kannabiszhasználat A használat e típusa az általános népességen belüli előfordulástól független tendenciákat mutathat Az európai felnőttek (15–64 évesek) közül mintegy 4 millióan használnak kannabiszt naponta vagy majdnem minden nap A kábítószer-problémák miatti kezelés iránti új igények 2006-ban 160 000-re becsülhető számán belül a kannabiszhasználó kliensek alkották a második legnépesebb csoportot (28%)

34 34 A kezelésre jelentkező új kliensek elsődleges kábítószer szerinti aránya 2006-ban, az EU 24 tagállamában (TDI-2 ábra, i)

35 35 IV. rész Dinamikus piacok: kokainkereskedelem Az Európába tartó és az Európán belüli kábítószer-kínálat kialakulóban van Nyugat-Afrika fontos elosztó központ: 2007-ben az Európába érkező kokain közel egynegyede ezen az útvonalon jött (az UNODC becslése) Vélhetőleg ez az útvonal járult hozzá az Ibériai-félsziget mint az EU-ba való fő belépési pont szerepének megerősödéséhez A 2006-ban Európában lefoglalt 121 tonna kokainból 41%-ot Spanyolországban, 28%-ot Portugáliában foglaltak le A kelet-európai országokon keresztül érkező kokainbehozatalról szóló friss jelentések új kereskedelmi útvonalak kialakulását jelezhetik

36 36 Dinamikus piacok: belföldi kannabisztermelés Belföldi termelés: Néhány országban "már nem tekinthető marginálisnak" Történelmi szempontból a – többnyire Marokkóból származó – kannabiszgyanta domináns terméknek számít az EU-ban Néhány országból most már a gyantáról a helyben termesztett kannabisznövényre való átállásról számoltak be Európában mintegy 2,3 millió tő kannabisznövényt foglaltak le (2006) A helyi termelés a bűnüldözést is új kihívások elé állítja

37 37 Dinamikus piacok: online üzletek Az online üzletek több mint 200 pszichoaktív szert hirdetnek, gyakran "legális hangulatjavítóként" (pl. salvia divinorum) Néhány országban azonban ezek tartalmára ugyanazok a törvények vonatkoznak, mint az ellenőrzött kábítószerekre, ezért büntetést vonhatnak maguk után Az azonosított üzletek többsége az Egyesült Királyságban és Hollandiában volt (+ kisebb mértékben Németországban és Ausztriában) Az online kiskereskedők száma emelkedni látszik, és gyorsan alkalmazkodnak az új ellenőrzésekhez

38 38 V. rész: A kábítószerek és a veszélyeztetett fiatalok csoportjai Az EU országai drog- és szociálpolitikáikban egyre inkább előnyben részesítik a "veszélyeztetett csoportokat", hogy a kábítószer- használati problémák kockázatát azok legvalószínűbb megjelenési helyén tudják csökkenteni E csoportok profiljának és fellelhetőségének ismerete a drogprevenciós stratégiák és beavatkozások számára kulcsfontosságú kiindulópont Példák: az állami gondozásban, hátrányos helyzetű családokban vagy környékeken nevelkedő fiatalok, korai iskolaelhagyók A politikai akarat és a gyakorlati megvalósítás között jól látható a szakadék A helyszíni munkához képest előnyben van a hivatali („bejárós”) munka

39 39 A bizonyítékok szerepe Európa a világ egyik olyan része, amely a kábítószerek terén a legfejlettebb megfigyelő kapacitásokkal büszkélkedhet Az aktuális kábítószerhelyzetről szóló, bizonyítékokon alapuló információk létfontosságúak ahhoz, hogy erről az összetett kérdésről tájékozott, produktív, átgondolt vitát lehessen folytatni Ez biztosítja, hogy a véleményeket a tények is megerősítsék, és a politikai döntéshozók világosan megértsék a rendelkezésre álló lehetőségeket Ez az EMCDDA munkájának és éves jelentésének alapvető értelme


Letölteni ppt "Éves jelentés, 2008: A kábítószer-probléma Európában Megj.: Hírzárlat 2008. november 6-án 10.00 óráig (CET/brüsszeli idő)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések