Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szolgáltatás- és non-profit marketing Fundraising – forrásteremtés támogatásszerzés, adománygyűjtés, pályázat dr. Pavluska Valéria egyetemi docens PTE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szolgáltatás- és non-profit marketing Fundraising – forrásteremtés támogatásszerzés, adománygyűjtés, pályázat dr. Pavluska Valéria egyetemi docens PTE."— Előadás másolata:

1 Szolgáltatás- és non-profit marketing Fundraising – forrásteremtés támogatásszerzés, adománygyűjtés, pályázat dr. Pavluska Valéria egyetemi docens PTE KTK GTI Marketing tanszék valeria.pavluska@ktk.pte.hu

2 A támogatásszerzés alapelvei  A támogatásszerzés a nonprofit szervezetek működési feltételei megteremtésének egyik módja - forrásbiztosító tevékenység  A hatékony működés további feltétele a források megfelelő felhasználása is (tervezés, szervezés, kontrol)  A támogatásszerzés nem koldulás, hanem egy megtervezett és eszerint megvalósuló folyamat  A támogatásszerzés a pénzkérés művészete, de csak egy része a támogatás teljes folyamatának  A támogatásszerzés ötletünk, tevékenységünk gondolatának eladása a támogatónak - partnerség egy adott cél elérése érdekében

3 A támogatásszerzés előtt gondoljuk végig  Mit jelent a támogatás? - Partnerség!  Mikor érdemes támogatással forrást biztosítani?  Milyen feltételekkel kell rendelkezni? (pl. dokumentumok)  A támogatásszerzési folyamat mely részét befolyásolhatjuk?  Honnan szerezhetünk tudomást a támogatókról?  Hogyan vegyük fel a kapcsolatot a potenciális támogatókkal?  Ki felel a támogatásszerzési anyag vagy a program összeállításáért?  Mi az eljuttatás legjobb módszere?  Mi a teendő a támogatás elnyerése után?  Mi a teendő a támogatás elutasítása esetén?

4 A támogató motivációi A támogatót tekintsük befektetőnek, aki támogatása „megtérülését” várja el  fontos tudni, hogy miért adakozik.  Eleve egyetért céljainkkal  Meggyőztük céljainkról  Lelkiismereti okok, meggyőződés  Filantrópia (emberbaráti szeretet)  Számára is hiányzó tevékenységet teljesítünk  Direkt gazdasági előnyök (pl. adókedvezmény)  Tovagyűrűző gazdasági hatások  Státusz, presztízs  Hírnév  Publicitási lehetőség  Célcsoportunk azonos célcsoportjával  Sok pénze van  Pótcselekvés, kompenzálás, stb.

5 Cél: a támogatás rendszeres, tartós befektetés legyen! Mivel érhetjük ezt el?  Fogalmazzuk meg a szervezet küldetését és jövőképét! (legfőbb cél; vízió)  Határozzuk meg a szervezet célkitűzéseit! (mire költenéd?)  Határozzuk meg a szervezet feladatait! (költségigény)  Készítsünk ismertetőt a szervezetről! (referencia)  Hajtsuk végre a stratégiai tervet! (recept a működéshez: irányok, feladatok, célok)  Kezdjük a kézenfekvő adományozókkal! („vízbe dobott kavics”)  Szervezzük be a potenciális adományozókat önkéntesnek! (ismertséget eredményez)  Kutassuk fel a lehetséges adományozókat! (alapos kutatás)  Kapcsolatápolás (az adományozó maga akarjon adni)  Ne ugorjuk át az első kilenc lépést! Angela Rosati (1997): Adománygyűjtési technikák itthon és külföldön 11-30. p. alapján

6 A támogatásszerzés főbb lépései A támogatásszerzési módszerek eltérő elemekből állnak, így eltérő fogásokat kell alkalmaznunk - vannak közös elemek:  Legyen munkatervünk, projekttervünk - a támogatásszerzés ennek részeként értelmes és hatásos  Dolgozzunk ki elfogadható, eladható érveket (mit? miért? kinek? hogyan? mikor? hol? mennyiért? miért éppen mi? külső igények, valódi kereslet)  Tények, háttéranyagok összegyűjtése (hozzáértés)  Megbízhatóságunk hiteles bizonyítása (referenciák, ajánlások)  Lehetséges támogatók felkutatása (a támogatáskérés testre szabása)  Partneri kapcsolat kialakítása, lebonyolítás - a tényleges támogatásszerzés

7 Támogatásszerzési módszerek 1.  Személyes - tagdíj - bekopogtatás - utcai meggyőzés - munkahelyi támogatásszerzés - hagyaték  Postai úton történő - direct mail - újságok, hírlevelek előfizetése - hírdetések (pl. 1%-os rendelkezés előtt)  Elektronikus úton történő - TV és rádió program - honlap, Internet linkek, elektronikus reklám - http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=13974 http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=13974

8 Támogatásszerzési módszerek 2.  Rendezvények - árverés, bazár - jótékonysági bálok, események - kiállítások  Egyéb - gyűjtőládák

9 Pályázat(írás) Egyik leggyakoribb forrásszerzési módszer  Előnyök: - kényelmes; - tervezést igényel, ezzel tudatosságot növel; - egyszerre nagyobb összeg megszerezhető  Hátrányok: - kötött felhasználás; - nagy adminisztráció; - elkényelmesít, ha sikerül megszerezni; - szűk témakör; - hosszú döntéshozatal

10 Pályázat(írás)  Pályázati típusok : - projekt pályázatok - működési pályázatok  Pályázható támogatások: - visszatérítendő - vissza nem térítendő - résztámogatás - teljes támogatás - előfinanszírozás - utófinanszírozás - ezek kombinációja  Pályázók köre: - egy szervezet - konzorcium

11 Pályázatírási check-lista 1. Pályázatírás előtt tájékozódni kell  A kiírás részletes, pontos feltételeiről  A pályázatot kiíró céljairól, speciális igényeiről  A döntési mechanizmusról A pályázati csomag részei:  Kísérőlevél: ki a pályázó; milyen pályázatra; kinek (hivatkozások is); aláírás; mellékletek listája  Pályázati űrlap, adatlap: értelemszerű, lényegre törő kitöltés (kiírási feltételek szerint!)  Mellékletek: előírás szerint (hiteles okiratmásolatok, ajánlások, referenciák, promóciós anyagok)

12 Pályázatírási check-lista 2. Ha nincs pályázati űrlap:  a tervezett tevékenység összefoglalása: milyen céllal, milyen megoldást ajánlunk; igényelt támogatás összege  a szervezet hiteles, meggyőző bemutatása: célok, tagság, tevékenységek, jelenlegi programok; elért eredmények; egyéb támogatások;  a program szakszerű, részletes leírása: a program környezete, a probléma okai; a probléma hatáskörzete, az érintettek száma; pontos adatok; célcsoport  hosszú távú célok, rövid távú célkitűzések: elérési pontok, problémakezelési fázisok; végső cél, eredmény; határidők, felelősök; ütemterv, cselekvési terv

13 Pályázatírási check-lista 3.  módszerek: alapvetően a rövid távú célkitűzések következményei - szükséges szakértők, szakterületek; kooperációk; szükséges eszközök, berendezések; a célcsoport aktivitása  értékelés: jó, ha mi mondjuk meg, hogyan  költségvetés: alátámasztható tételek (bevételek, kiadások), egyéb források, támogatások, önrész  eddigi és jövőbeni támogatások: a program folytatásának garanciái

14 Pályázatírási check-lista 4.  Formai feltételek: rendezett külalak (pl. borító mappa); világos, lényegre törő stílus, helyesírás; minden formai kötelezettség teljesítése (pl. aláírások, dokumentumok)  Etikai szabályok: hitelesség; reális indokok, érvek; nem gyors lerablási módszer; lobbizás; döntési határidő tiszteletben tartása; elnyert pályázat esetén időszakonkénti tájékoztatás

15 Megvalósítás, elszámolás  Pályázati szerződés  Szakmai beszámoló (eredmények/kudarcok)  Pénzügyi elszámolás

16 Pályázati információszerzés  Sajtó  Internet  Pályáztató szervezet közvetlen tájékoztatója  Nonprofit szolgáltatók (honlapok, kiadványok)


Letölteni ppt "Szolgáltatás- és non-profit marketing Fundraising – forrásteremtés támogatásszerzés, adománygyűjtés, pályázat dr. Pavluska Valéria egyetemi docens PTE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések