Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szolgáltatás- és non-profit marketing

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szolgáltatás- és non-profit marketing"— Előadás másolata:

1 Szolgáltatás- és non-profit marketing
Fundraising – forrásteremtés támogatásszerzés, adománygyűjtés, pályázat dr. Pavluska Valéria egyetemi docens PTE KTK GTI Marketing tanszék

2 A támogatásszerzés alapelvei
A támogatásszerzés a nonprofit szervezetek működési feltételei megteremtésének egyik módja - forrásbiztosító tevékenység A hatékony működés további feltétele a források megfelelő felhasználása is (tervezés, szervezés, kontrol) A támogatásszerzés nem koldulás, hanem egy megtervezett és eszerint megvalósuló folyamat A támogatásszerzés a pénzkérés művészete, de csak egy része a támogatás teljes folyamatának A támogatásszerzés ötletünk, tevékenységünk gondolatának eladása a támogatónak - partnerség egy adott cél elérése érdekében

3 A támogatásszerzés előtt gondoljuk végig
Mit jelent a támogatás? - Partnerség! Mikor érdemes támogatással forrást biztosítani? Milyen feltételekkel kell rendelkezni? (pl. dokumentumok) A támogatásszerzési folyamat mely részét befolyásolhatjuk? Honnan szerezhetünk tudomást a támogatókról? Hogyan vegyük fel a kapcsolatot a potenciális támogatókkal? Ki felel a támogatásszerzési anyag vagy a program összeállításáért? Mi az eljuttatás legjobb módszere? Mi a teendő a támogatás elnyerése után? Mi a teendő a támogatás elutasítása esetén?

4 A támogató motivációi A támogatót tekintsük befektetőnek, aki támogatása „megtérülését” várja el  fontos tudni, hogy miért adakozik. Eleve egyetért céljainkkal Meggyőztük céljainkról Lelkiismereti okok, meggyőződés Filantrópia (emberbaráti szeretet) Számára is hiányzó tevékenységet teljesítünk Direkt gazdasági előnyök (pl. adókedvezmény) Tovagyűrűző gazdasági hatások Státusz, presztízs Hírnév Publicitási lehetőség Célcsoportunk azonos célcsoportjával Sok pénze van Pótcselekvés, kompenzálás, stb.

5 Cél: a támogatás rendszeres, tartós befektetés legyen!
Mivel érhetjük ezt el? Fogalmazzuk meg a szervezet küldetését és jövőképét! (legfőbb cél; vízió) Határozzuk meg a szervezet célkitűzéseit! (mire költenéd?) Határozzuk meg a szervezet feladatait! (költségigény) Készítsünk ismertetőt a szervezetről! (referencia) Hajtsuk végre a stratégiai tervet! (recept a működéshez: irányok, feladatok, célok) Kezdjük a kézenfekvő adományozókkal! („vízbe dobott kavics”) Szervezzük be a potenciális adományozókat önkéntesnek! (ismertséget eredményez) Kutassuk fel a lehetséges adományozókat! (alapos kutatás) Kapcsolatápolás (az adományozó maga akarjon adni) Ne ugorjuk át az első kilenc lépést! Angela Rosati (1997): Adománygyűjtési technikák itthon és külföldön p. alapján

6 A támogatásszerzés főbb lépései
A támogatásszerzési módszerek eltérő elemekből állnak, így eltérő fogásokat kell alkalmaznunk - vannak közös elemek: Legyen munkatervünk, projekttervünk - a támogatásszerzés ennek részeként értelmes és hatásos Dolgozzunk ki elfogadható, eladható érveket (mit? miért? kinek? hogyan? mikor? hol? mennyiért? miért éppen mi? külső igények, valódi kereslet) Tények, háttéranyagok összegyűjtése (hozzáértés) Megbízhatóságunk hiteles bizonyítása (referenciák, ajánlások) Lehetséges támogatók felkutatása (a támogatáskérés testre szabása) Partneri kapcsolat kialakítása, lebonyolítás - a tényleges támogatásszerzés

7 Támogatásszerzési módszerek 1.
Személyes tagdíj bekopogtatás utcai meggyőzés munkahelyi támogatásszerzés hagyaték Postai úton történő direct mail újságok, hírlevelek előfizetése hírdetések (pl. 1%-os rendelkezés előtt) Elektronikus úton történő TV és rádió program honlap, Internet linkek, elektronikus reklám

8 Támogatásszerzési módszerek 2.
Rendezvények árverés, bazár jótékonysági bálok, események kiállítások Egyéb gyűjtőládák

9 Pályázat(írás) Egyik leggyakoribb forrásszerzési módszer Előnyök:
kényelmes; tervezést igényel, ezzel tudatosságot növel; egyszerre nagyobb összeg megszerezhető Hátrányok: kötött felhasználás; nagy adminisztráció; elkényelmesít, ha sikerül megszerezni; szűk témakör; hosszú döntéshozatal

10 Pályázat(írás) Pályázati típusok: Pályázható támogatások:
projekt pályázatok működési pályázatok Pályázható támogatások: visszatérítendő - vissza nem térítendő résztámogatás - teljes támogatás előfinanszírozás - utófinanszírozás - ezek kombinációja Pályázók köre: egy szervezet konzorcium

11 Pályázatírási check-lista 1.
Pályázatírás előtt tájékozódni kell A kiírás részletes, pontos feltételeiről A pályázatot kiíró céljairól, speciális igényeiről A döntési mechanizmusról A pályázati csomag részei: Kísérőlevél: ki a pályázó; milyen pályázatra; kinek (hivatkozások is); aláírás; mellékletek listája Pályázati űrlap, adatlap: értelemszerű, lényegre törő kitöltés (kiírási feltételek szerint!) Mellékletek: előírás szerint (hiteles okiratmásolatok, ajánlások, referenciák, promóciós anyagok)

12 Pályázatírási check-lista 2.
Ha nincs pályázati űrlap: a tervezett tevékenység összefoglalása: milyen céllal, milyen megoldást ajánlunk; igényelt támogatás összege a szervezet hiteles, meggyőző bemutatása: célok, tagság, tevékenységek, jelenlegi programok; elért eredmények; egyéb támogatások; a program szakszerű, részletes leírása: a program környezete, a probléma okai; a probléma hatáskörzete, az érintettek száma; pontos adatok; célcsoport hosszú távú célok, rövid távú célkitűzések: elérési pontok, problémakezelési fázisok; végső cél, eredmény; határidők, felelősök; ütemterv, cselekvési terv

13 Pályázatírási check-lista 3.
módszerek: alapvetően a rövid távú célkitűzések következményei - szükséges szakértők, szakterületek; kooperációk; szükséges eszközök, berendezések; a célcsoport aktivitása értékelés: jó, ha mi mondjuk meg, hogyan költségvetés: alátámasztható tételek (bevételek, kiadások), egyéb források, támogatások, önrész eddigi és jövőbeni támogatások: a program folytatásának garanciái

14 Pályázatírási check-lista 4.
Formai feltételek: rendezett külalak (pl. borító mappa); világos, lényegre törő stílus, helyesírás; minden formai kötelezettség teljesítése (pl. aláírások, dokumentumok) Etikai szabályok: hitelesség; reális indokok, érvek; nem gyors lerablási módszer; lobbizás; döntési határidő tiszteletben tartása; elnyert pályázat esetén időszakonkénti tájékoztatás

15 Megvalósítás, elszámolás
Pályázati szerződés Szakmai beszámoló (eredmények/kudarcok) Pénzügyi elszámolás

16 Pályázati információszerzés
Sajtó Internet Pályáztató szervezet közvetlen tájékoztatója Nonprofit szolgáltatók (honlapok, kiadványok)


Letölteni ppt "Szolgáltatás- és non-profit marketing"

Hasonló előadás


Google Hirdetések