Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. A kompetencia alapú vizsgafeladatok készítésének elvei. Mihálka Nóra irodavezető 2008. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. A kompetencia alapú vizsgafeladatok készítésének elvei. Mihálka Nóra irodavezető 2008. október."— Előadás másolata:

1 A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. A kompetencia alapú vizsgafeladatok készítésének elvei. Mihálka Nóra irodavezető 2008. október 15.

2 A képzett szakemberekért A vizsgaszervezői jogosultság Szakképzési törvény 13. § -alanyi jog: szakközépiskola, szakiskola, felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézmény - iskolai rendszerben – tanulói, hallgatói jogviszony alapján - iskolarendszeren kívül – képzési szerződés alapján -jogszabályi jogosultság 34/2003. (XII.21.) OM rendelet 18/2004. (X.18.) OM rendelet

3 A képzett szakemberekért Közoktatási törvény  Kapcsolat a szakképzési, felnőttképzési és felsőoktatási törvénnyel, utalások  Tankötelezettség kérdése 6. § (3) „A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti.” (kivételek) 129. § „Annak a gyermeknek, aki tanulmányait az általános iskola első évfolyamán az 1997/98. tanévben, illetve azt megelőzően kezdte meg, tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.”

4 A képzett szakemberekért Közoktatási törvény  Ingyenesség, térítési díj fizetési kötelezettség, tandíjfizetési kötelezettség  Közoktatási Információs Iroda által adott azonosító szám szerepe a szakmai vizsgákon  a szakmai vizsga maximális létszáma - jelenleg 35 fő

5 5 Vizsgáztatáshoz szükséges jogszabályok 1/2006.(II.17.) OM rendelet – 37/2003. (XII.27.) OM rendelet 1993. évi LXXVI. törvény 18/2004. (V.28.) OM rendelet 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet – 26/2001. (VII.27.) OM rendelet 21/2007. (V.21.) SZMM rendelet, 78/2007. (VIII.31.) GKM rendelet, 8/2008.(I.23.) FVM rendelet 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 25/2008. (IV.29.)ÖTM rendelet 12/2008. (IV.30.) KvVM rendelet 20/2008. (VII.29.) OKM rendelet – 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet, 28/2003. (X.18.) OM rendelet 1/2001. (I.16.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzék Szakképzési törvény Vizsgaszervezési jogosultság Szakmai vizsgáztatás általános rendjéről Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj

6 6 Szvk-kat kiadó rendeletek

7 7

8 8 OKJ – 2008. Szakképesítés Rész-szakképesítés(ek) R á é p ü l é s (e k) Elágazás 3 Elágazás 2 Elágazás 1

9 9 Szakképesítés felépítése 5154101Vágóállat-minősítő 5154101Vágóállat-minősítő00105101Juhminősítő 5154101Vágóállat-minősítő00105102Sertésminősítő 5154101Vágóállat-minősítő00105103 Szarvasmarhaminősí tő 3362101Borász0000 3362101Borász01002101Pincemunkás 3362101Borász00013301 Sommelier (borpincér) 3362101Borász00015101Vincellér 5

10 10 A szakmai vizsgáztatás változásai ÁTMENETI IDŐSZAK Jellemzői: A képzés megkezdésekor érvényes jogszabályok szerinti vizsgáztatás (a képzés befejezését követő 1 évig, legkésőbb 2013. augusztus 31-ig) Új SZVK-k megjelenése és hatályba lépése minisztériumonként eltérő időpontban, legkésőbb 2008. december 31-ig – felkészülési idő a bevezetéshez

11 11 ÚJ SZABÁLYZAT 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE Régi (kifutó) 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Módosítások: 20/2004. (VII.27.) OM 9/2006. (III.27.) OM

12 12 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet VÁLTOZÁS Vizsgarész, vizsgatevékenység (Interaktív) vizsgatevékenység Vizsgaszervezési, lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram Vizsgarend(Vizsga ütemterv) Változik az értékelés – nagyobb figyelem - % Írásbeli javítás 3 nap Napi vizsgafeladatok összideje max. 6 óra Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra A szakmai vizsga időtartama 3 nap esetleg Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető. 4 nap, ill. létszámcsökkentés

13 13 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat  Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség  Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás  Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése Vizsgaprogram  vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek Vizsgarend  A vizsgarészek azonosítása, a vizsgatevékenységek bemutatatása, sorrendiség, időpont

14 14 VÁLTOZÁS A vizsgára jelentkezés: Írásban - Jelentkezési lap Személyazonosság igazolása nem csak személyi igazolvánnyal Képzési szakaszt lezáró modulvizsga igazolás Jelentkezés: szakképesítésre, rész-szakképesítésre, elágazásra, ráépülésre, vizsgarészre

15 15 A vizsga lebonyolítása A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS „régi” vizsgarész  „új” vizsgarész Írásbeli javítás 3 nap (7 helyett) Központi értékelési útmutatók Előrehozott gyakorlati vizsga lehetősége

16 16 Napi vizsgafeladatok összideje max. 6 óra Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra A szakmai vizsga időtartama 3 nap esetleg 4 nap A vizsga lebonyolítása A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS

17 17 Értékelés Vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan Vizsgarészek, vizsgatevékenységek súlyozása (SZVK-ban) 50%-os teljesítmény alatt elégtelen Minősítés egyetlen osztályzattal A szakmai vizsga ellenőrzése - A szakképesítésért felelős miniszter az országos gazdasági kamarák vagy az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek bevonásával végzi. - A közoktatási intézmény által szervezett szakmai vizsga hatósági ellenőrzését az Oktatási Hivatal végzi. A vizsga lebonyolítása A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS

18 18 Új fogalmak  Vizsgarész (modul) – vizsgafeladat (vizsgatevékenység – írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli)  Modulzáró vizsga  Vizsgarend  Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat  Vizsgaprogram

19 19 A vizsgaszervezés menete egy szakképesítés tükrében

20 20 A 33 621 01 0000 00 00 azonosító számú, Borász szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése 0509-06 A munkakezdés feladatai 0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése 0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás 0578-06 Szőlőtermesztés, gondozás, betakarítás 0562-06 Erjedés- és boripari nyersanyag-feldolgozás 0579-06 Szőlőfeldolgozás, és borászati technológia 0580-06 Pincészet, üzemeltetés, dokumentálás Borász 33 621 01 0000 00 00

21 21 Borász 33 621 01 0000 00 00

22 22 7 modul – 16 vizsgafeladat 2 írásbeli vizsgatevékenység 105 perc 8 gyakorlati vizsgatevékenység 540 perc 6 szóbeli vizsgatevékenység 270 perc Egy vizsgázó vizsgaideje: 915 perc = 24,5 óra  3 nap Borász 33 621 01 0000 00 00

23 23 05091.f. g. 05101.f. r.2. f. g. 05111.f. g.2. f. s. 05781.f. g.2. f. s.3. f. s.4. f. g. 05791.f. s.2. f. g.3. f. s. 05801.f. r.2. f. s.3. f. g. 05621.f. g. Borász 33 621 01 0000 00 00

24 24 Borász 33 621 01 0000 00 00 vizsgarend I. vizsganapII. vizsganapIII. vizsganapIV. vizsganap 0510/1. f. r.0580/2. f. s.0509/1. f. g.0578/1. f. g. 0580/1. f. r.0579/1. f. s.0510/2. f. g.578/4. f. g. 0579/3. f. s.0511/1. f. g. 0511/2. f. s. 0578/2. f. s.0579/2. f. g. 0578/3. f. s.0580/3. f. g. 0561/1. f. g.

25 25 A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet alapján 1.A vizsga időpontja 2. A vizsgacsoport létszáma (IRK - minimum 10 fő,) maximum 35 fő 3. Vizsgarend elkészítése – JELENTÉS továbbítása

26 26 Vizsgarend összeállítása  A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 3 nap ( vizsgázóra értve) – meghosszabbítható 1 nappal  Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető  a vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 6 órát  szóbeli, írásbeli, interaktív: 8-18 óra között, gyakorlati 7-19 óra között  írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap  A vizsgabizottság kétfelé osztható (elnök, kamarai tag) 17. § (1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.”

27 27

28 28

29 29 A szakmai vizsga lejelentése 1.  Vizsgára jelentkezési lapok (6. sz. melléklet) összegyűjtése, záradék szöveg kitöltése  Szükség esetén a modulzáró vizsga igazolása (7. sz. melléklet)  Vizsgacsoportok kialakítása (létszám, vizsga időtartama), vizsgarend megalkotása  Jelentés küldése – Szakképesítésért felelős miniszter vagy területileg illetékes kamara – Székhelye szerinti illetékes (megyei, budapesti) főjegyző – Kamara vagy országos érdekképviseleti szervezet

30 30 A szakmai vizsga lejelentése 2.  Írásbeli és interaktív vizsgafeladatok megrendelése (1 szakmai vizsgán)  Szóbeli vizsgafeladatok megrendelése (több szakmai vizsgán)  Írásbeli megbízások (tag, jegyző, gazdálkodó szervezet, szakértők) kiadása  Törzslap, bizonyítvány (szigorú számadású nyomtatványok) megrendelése  Gyakorlati vizsgafeladatok elkészítése, őrzése (1 szakmai vizsgán – vizsgaszervező álltja össze)  Kérelmek elbírálása, törzslapmásolatok  Osztályozóív elkészítése

31 31 Előkészítés – közvetlenül a vizsgát megelőző feladatok  Tűz-, munka- és egészségvédelmi feltételek ellenőrzése, oktatás megtartása  Vizsgafeladatok előkészítése  Írásbeli és interaktív vizsgafeladatokhoz szükséges speciális feltételek biztosítása, a feladatok titokként való őrzése  Vizsgabizottság első értekezletének megtartása a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, valamint a vizsgaprogram elfogadása, a kérelmek elbírálása  Vizsgaszervező pecsétjével ellátott lapok előkészítése – írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységhez  Szakmai vizsga iratainak előkészítése, a vizsgázók szakképesítés megszerzését igazoló iratainak előkészítése

32 32 A vizsga lebonyolítása  Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység alatt állandó felügyelet a folyosókon, termekben  Kijavított írásbeli és interaktív vizsgafeladatok eljuttatása a vizsgabizottság elnökének legalább az utolsó vizsgatevékenység előtt 3 nappal  Vizsgázók tájékoztatása a vizsgatevékenységek rendjéről, a vizsgaprogram kifüggesztése  Szakmai vizsga feltételeinek biztosítása  Dokumentáció

33 33 Szakmai vizsga zárását követő feladatok  Szakmai vizsga iratainak (jegyzőkönyvek, osztályozóívek, törzslap, bizonyítvány) kitöltése, aláíratása, bélyegzővel való ellátása  Vizsgabizottság tagjai, jegyző, segítők díjazása  Törzslapkivonat kiállítása  Vizsgaösszesítő adatlapok kitöltése, továbbítása, irattározása  Bizonyítvány kiegészítőlap kiállítása a vizsgázó kérelmére  Törzslapok sorszámozása, irattározása, egy példány továbbítása a főjegyzőnek  Szakmai vizsga iratainak tárolása  Bizonyítványmásodlat, pótbizonyítvány kiadása  Bizonyítványmásolatok hitelesítése  OSAP

34 34 A szakmai vizsga értékelése  A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan – szavazással  Pótló- vagy javító vizsga esetén a vizsgarész (modul) megismétlése szükséges – (50% vagy az alatti teljesítmény esetén)  Előző esetben csak a szakmai vizsgát követő 1 éven belül tehető vizsga, illetve az SZVK megváltozásáig  A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat – a vizsgarészeken elért összesített teljesítmény %-ok alapján

35 35 Szakmai vizsga értékelése (Gépi forgácsoló) 1. 0110-06 2. 0875-06 3. 0878-06 4. 0881-06 1. feladat 50% 2. feladat 50% 1. feladat 30% 2. feladat 70% 1. feladat 20% 2. feladat 70% 1. feladat 60% 2. feladat 20% 3. feladat 20% 10 %25 % 40 %

36 36 1. feladat60 %60% x 72% = 43,2 % (0,6 x 0,72=0,432) 2. feladat20 %20% x 35% = 7 % 3. feladat20 %20% x 52% = 10,4 % 43,2 % + 7% + 10,4% = 60,6 % - 70 % így a 4. modul sikeres 1. vizsgarész2. vizsgarész3. vizsgarész4. vizsgarész 10%10%25% 40% 56%86%92%70% 0,10x0,56+0,25x0,86+0,25x0,92+0,40x0,7=0,781 azaz 79 % Szakmai vizsga értékelése (Gépi forgácsoló)

37 37 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat 81%-tól jeles (5) 71%-tól jó (4) 61%-tól közepes (3) 51%-tól elégséges (2) 79%, jó (4)

38 38 A szakma vizsga résztvevői  A vizsgabizottság elnöke  A területileg illetékes kamarát, érdekképviseleti szervet képviselő vizsgabizottsági tag  A vizsgaszervezőt képviselő tag  A vizsga jegyzője  A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők (kérdező tanár, felügyelő tanár, javító tanár)  Vizsgázók  Képző intézmény képviselője

39 39 A VIZSGABIZOTTSÁG A vizsgabizottság elnöke: megbízója a szakképesítésért felelős minisztérium vagy a területileg illetékes kamara Kamarát vagy kamarai érdekképviseletet, egyéb szakmai szervezetet képviselő vizsgabizottsági tag: megbízója a jelölő szervezet A vizsgaszervezőt képviselő tag: megbízója a vizsgaszervező vezetője

40 40 Az elnök irányítja a vizsgabizottság munkáját, feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának a biztosítása Ellenőrzi:  A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot, vizsgaprogramot + jóváhagyás  Nyilvántartásba vétel érvényességét  Vizsgafeladatok tárolását, a vizsga előkészítését, a szakmai feltételek és az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét  A vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét ( a jelentkezési iratok alapján), a vizsga iratait, a vizsgázó személyazonosságát

41 41 Az elnök Feladata:  Vezeti a vizsgát, az értekezleteket, jóváhagyja a jegyzőkönyveket  A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat alapján gondoskodik az írásbeli, interaktív dolgozatok és gyakorlati munkák értékeléséről  Tájékoztatja a vizsgázókat az őket érintő döntésekről, a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról  Elkészíti részletes írásos jelentését, melyet megbízójának a vizsgát követően 1 héten belül megküld  Jóváhagyja a gyakorlati vizsgafeladatokat - a kamarai, ill. érdekképviseleti szervet képviselő taggal egyetértésben  Kihirdeti a szakmai vizsga eredményét, értékeli a szakmai vizsgát

42 42 Kamarai, érdekképviseleti vizsgabizottsági tag Megbízása határozott időre szól, amennyiben nem tudja vállalni, helyettesről a megbízónak kell gondoskodnia.  Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése,szakmai feltételek, biztonságos körülmények ellenőrzése  Gyakorlati vizsgafeladatok jóváhagyása a vizsgabizottság elnökével egyetértésben  Elkészült vizsgafeladatok átvizsgálása, értékelése

43 43 Vizsgaszervezőt képviselő tag  A szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatok  Eredményhirdetés előkészítése  Gondoskodik az iratok szabályszerű kiállításáról és továbbításáról  Minden vizsgatevékenység előtt ( ha egy napon több vizsgatevékenység van, akkor az 1. előtt) ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát  Különösen felel a vizsgázókra vonatkozó információkról történő tájékoztatásért  Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése

44 44 A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők A vizsgabizottság munkáját segítik a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban elfogadottak alapján:  Gyakorlati vizsgafeladatok összeállítása, munkavédelmi oktatás megtartása, feltételek biztosítása  Írásbeli és interaktív dolgozatok javítása a javítási-értékelési útmutató alapján, javaslatot tesz a %-os eredményre  Szabálytalanság esetén a vizsgaszervezőt képviselő tag értesítése, írásos jelentés készítése  A szóbeli vizsgatevékenység esetén javaslattétel a %-os teljesítményre

45 45 A szakmai vizsga jegyzője „A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el, vezeti a vizsgabizottsági értekezletek jegyzőkönyvét, elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a törzslapot, megírja a bizonyítványt és elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.”

46 46 A vizsgabizottság működéséhez szükséges általános szabályok  A bizottság akkor határozatképes, ha a teljes bizottság jelen van.  A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (különvélemény feltüntetésével)  Titoktartási kötelezettség terheli, a határozat kihirdetéséig.  Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg és folytatható. (A gyakorlati és szóbeli vizsgarész csak a teljes vizsgabizottság, valamint a kérdező tanár jelenlétében kezdhető és folytatható.)

47 47 A vizsgabizottság működéséhez szükséges általános szabályok  A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgafeladatok ellenőrzésekor maximum 30 percig (rövid ideig) helyettesíthetik egymást.  A vizsgázó munkáját a vizsgabizottság jelen lévő tagjai és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelik.  A szakmai vizsga iratainak aláírása

48 48 A szakmai vizsga díjazása 1/2001. (I.16.) OM rendelet Vizsgadíj /Vizsgáztatási díj Minimálbérhez igazodva: Vizsgaelnök: 3%-4,5 % (fő) Vizsgabizottsági tag:2%-3,5% (fő) Kérdező tanár:2%-3% (fő, tantárgy) Felügyelő tanár:2%-3% (óra) Helyettes:4% (nap) Jegyző:0,8%-1,2 % (fő) Igazgató:200%-100%-50% (fő)

49 49 Vizsgaidőpontok meghatározása A szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott időpontokból lehet választani, melyek a honlapon megtalálhatók. Külön – külön megtalálható az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli központi írásbeli és interaktív vizsgaidőpontok.

50 50

51 51 Modulos vizsgaidőpontok  A modulos szakképesítésekhez az időtervek kimenetenként készültek, így az azonosító szám alapján lehet keresni a rész- szakképesítéseket, az elágazásokat és a ráépüléseket is.  A havonta magadott 2 egymás utáni vizsganap közül az első napon kell a központi vizsgákat megkezdeni!  A modulos szakképesítésekhez tartozó központi vizsgatevékenységek időbeosztása is elkészült, mely szintén letölthető. időtervidőterv

52 52 Tételigénylés TÉTELIGÉNYLŐ LAP A a hagyományos és a moduláris rendszerű OKJ írásbeli/interaktív/központi gyakorlati vizsgatételek igényléséhez, TÉTELIGÉNYLŐ LAP -ot kell kiállítani. Az igénylés feltétele, hogy az intézmény jogosult legyen az adott szakképesítés(ek)ben, az adott régió(k)ban szakmai vizsga megszervezésére. A kitöltés egyúttal nyilatkozat a jogosultságra.

53 53

54 54  Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1283-06 Általános pedagógiai asszisztensi feladatok  Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1283-06/3. vizsgafeladat: A nevelési-oktatási intézmények működéséről, az intézményi pedagógiai munkáról szóló esetleírások adott szempontok alapján való elemzése, értékelése szakmai megbeszélés keretében Szóbeli vizsgatevékenység Fedőlapon szereplő adatok: Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc Jóváhagyás időpontja és a rendelet hivatkozás

55 55 Szóbeli vizsgatevékenység Mindazok a szakképesítések/rész-szakképesítések/elágazások/ráépülések felsorolása azonosítószámukkal együtt, amelyekben az adott vizsgarész vizsgafeladata előfordul. Első oldalon szereplő adatok: 54 761 02 0010 54 01Gyermekotthoni asszisztensGyermekgondozó-nevelő 54 761 02 0010 54 02Kisgyermekgondozó, -nevelőGyermekgondozó-nevelő 54 761 02 0100 33 01Gyermek- és ifjúsági felügyelőGyermekgondozó-nevelő

56 56 Kompetenciák az új szakmai és vizsgakövetelményekben 1. 1283-06 Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil:  Átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól  A pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt a tanulót érintő napi eseményekről  Részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatáson  Részt vesz a team/munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi értekezleteken  Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában Tulajdonságprofil:  A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:  B A tanulóra és a szülőre vonatkozó közoktatási jogszabályok  B Az intézmény működésére vonatkozó jogszabályok  C Közoktatási és gyermekvédelmi jogszabályok

57 57 Kompetenciák az új szakmai és vizsgakövetelményekben 2. A szint megjelölésével a szakmai készségek:  1 Elemi szintű számítógéphasználat  3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése  3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Személyes kompetenciák:  Önállóság  Felelősségtudat  Türelem Társas kompetenciák:  Határozottság  Segítőkészség Módszerkompetenciák:  Figyelemmegosztás

58 58 A 0004-06 követelménymodulhoz készített vizsgafeladatok 0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása c. modul Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai vizsgafeladat jellemzői: - A tételek az adott témakörhöz tartozó ismereteket úgy kérik számon, hogy a vizsgázónak fel kell használnia a gyakorlati munkahelyen szerzett tapasztalatait is, ezeket szervesen be kell illesztenie a feleletébe. - A tételeket a szaktanárok által összeállított feladatok, mellékletek, segédanyagként felhasználható okmányok egészítsék ki! Erre a tételek címében, illetve az információtartalom vázlatában egyértelmű utalás található.

59 59 Vizsgafeladat a 0004-06 modul szóbeli vizsgatevékenységéhez 1.Egy tetszőleges áruféleség példáján keresztül mutassa be az áruátvétel folyamatát, az áruátvétel során használt eszközöket! Információtartalom vázlata  Az áruátvétel elhelyezése a beszerzés folyamatában  Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység működésének eredményességére  Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei  A mennyiségi átvétel lehetséges módjai; egy kiválasztott áruféleség mennyiségi átvételének folyamata  A mennyiségi átvétel során használt eszközök ismertetése, kezelésük szabályai; a kiválasztott áruféleség átvétele során használt eszközök  A kiválasztott áruféleség minőségi jellemzőinek, követelményeinek figyelembe vételével a minőségi átvétel szempontjai, folyamata  A kiválasztott áruféleség minőségi áruátvétele során használt módszerek, eszközök

60 60 Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok MaximumElért A Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása Az áruátvétel elhelyezése a beszerzés folyamatában Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység működésének eredményességére Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei A mennyiségi átvétel lehetséges módjai; egy kiválasztott áruféleség mennyiségi átvételének folyamata 8 24 B Az egyes árucsoportok, áruféleségek jellemzői, minőségi követelményei A kiválasztott áruféleség minőségi jellemzőinek, követelményeinek figyelembevételével a minőségi átvétel szempontjai, folyamata 16 A Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése A mennyiségi átvétel során használt eszközök ismertetése, kezelésük szabályai; a kiválasztott áruféleség átvétele során használt eszközök A kiválasztott áruféleség minőségi áruátvétele során használt módszerek, eszközök 8888 Értékelőlap

61 61 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint MaximumElért 5Köznyelvi beszédkészség Az áruátvétel elhelyezése a beszerzés folyamatában Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei 4 4Szakmai nyelvi beszédkészség A mennyiségi átvétel lehetséges módjai; egy kiválasztott áruféleség mennyiségi átvételének folyamata A minőségi átvétel szempontjai, folyamata a kiválasztott áruféleségnél 6 Összesen90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint MaximumElért Személyes Önállóság 3 TársasKapcsolatteremtő készség 3 MódszerGyakorlatias feladatértelmezés 4 Összesen10 Mindösszesen100

62 62 Kompetenciák az új szakmai és vizsgakövetelményekben 3.  Szakmai követelménymodul 0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Feladatprofil: Hivatalos levelezést folytat Ügyfélszolgálati teendőket lát el Szöveget, táblázatot szerkeszt Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek B / A hivatalos levelek elkészítésének szabályai B / Az adatközlő táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei B / A viselkedés, a megjelenés szabályai

63 63 Kompetenciák az új szakmai és vizsgakövetelményekben 4. Szakmai készségek ECDL 3.m. Szövegszerkesztés ECDL 4.m. Táblázatkezelés Személyes kompetenciák Precizitás Társas kompetenciák Udvariasság Konfliktusmegoldó készség Módszer kompetenciák Rendszerező képesség

64 64 A vizsga felépítése a 0061-06 modulnál Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása gyakorlati vizsgatevékenység, 120 perc Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése szóbeli vizsgatevékenység 30 perc A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben szóbeli vizsgatevékenység 30 perc

65 65 1/A Önnek az a feladata, hogy egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével találkozzon, azzal a szándékkal, hogy előzetesen egyeztessék a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után megkössék a szerződést. Hogyan készül fel a tárgyalásra? A tárgyaláson milyen viselkedés-, kommunikációs stratégiákat alakíthat ki? A mellékelt képekből/idézetből milyen következtetés(eke)t tud levonni? 1/B Ön egy vállalat igazgatójának a személyi asszisztense. Telefonhívást kap a külföldi partner titkárnőjétől, hogy a kinti igazgató betegsége miatt a hétfőre tervezett tárgyalás elmarad. Érdeklődjön udvariasan a külföldi partner hogyléte felől! Egyeztessen újabb időpontot és helyszínt! Vizsgafeladat a 0061-06 modulhoz (szóbeli vizsgatevékenység)

66 66 Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok MaximumElért B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció, protokoll szabályai Kommunikációs stratégiák15 B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során Viselkedési szabályok az üzleti életben 15 C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és - adás szabályai Üzleti tárgyalások előkészítése15 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint MaximumElért 4Beszédkészség Kommunikációs készségek5 4Olvasott szakmai szöveg megértése Viselkedési szabályok felismerése a melléklet alapján 10 3Idegen nyelvű hallott szöveg megértése Beszédértés Beszédkészség Jártasság a témában, szókincs 555555 3Telefonálás idegen nyelven Hívás fogadása információcsere Találkozó átütemezése 5 10 Összesen90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint MaximumElért Mindösszesen

67 67 GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG  Szakmai követelménymodul 0008-06 modul Ruházati termékek forgalmazása Feladatprofil Tájékoztatja a vevőt a használati-kezelési jellemzőkről Segít a megfelelő méret, fazon, szín kiválasztásában Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek B /A ruházati termékekről való vevői tájékoztatás B /A címkék, tájékoztatók tartalma A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára – a vizsga megkezdése előtt – a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá.

68 68 Szakmai készségek Köznyelvi beszédkészség (4) Idegen nyelvi hallott szöveg megértése (3) Idegen nyelvű beszédkészség (3) Személyes kompetenciák Önállóság Türelem Társas kompetenciák Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Módszer kompetenciák Helyzetfelismerés Eredményorientáltság

69 69 Vizsga a 0008-06 modulból  Vizsgafeladat A ruházati termékek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven. (gyakorlati vizsgatevékenység, 60 perc)

70 70 Vizsgafeladat a 0008-06 modulból  Fiatal hölgyvásárló kíván nadrágot vásárolni. Mutassa be a női nadrágok választékát felhasznált anyaguk szerint!Mutasson be a bolti választékból különböző hosszúságú és fazonú női nadrágot! Ajánljon fiatal hölgy részére a kor divatjának megfelelő nadrágot! Győzze meg a termék használati, viselési tulajdonságaival választása helyességéről. Értelmezze a terméken található méretjelölést, adjon kezelési, mosási tanácsot a termékhez! A tanult idegen nyelven vásárlási szituáció, párbeszéd a tétel címének megfelelően A kiválasztott nadrág szára hosszú. Fel kell varrni belőle 4 cm-t! Tűzze fel a kért hosszúságra, és készítse el az áruigazítási bizonylatot!

71 71 1.A tételek az adott témakörhöz tartozó ismereteket úgy kérik számon, hogy a vizsgázónak fel kell használnia a gyakorlat keretében szerzett tapasztalatait is, ezeket szervesen be kell illesztenie a feleletébe. A tételeket a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható okmányok egészítsék ki! Erre a tételek címében, illetve az információtartalom vázlatában egyértelmű utalás található. 2.A külkereskedelmi ügyletek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági együttműködés alapelvei vizsgafeladat jellemzői: Az „A” tételek a nemzetközi gazdasági szakmai ismereteket, a „B” tételek az idegen nyelvi szakmai ismereteket kérik számon. A szóbeli tételeket a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészíthetik Szóbeli vizsgatevékenység Kiegészítő rendelkezések:

72 72 Szóbeli vizsgatevékenység A feladatközlő lapot a vizsgázó kihúzza és megkapja, a feladat sorszámát rögzíteni kell. A vizsgázó összefüggően felel, vagy szakmai beszélgetést folytat a kérdező tanárral vagy egy másik vizsgázóval. Az értékelő lapot a kérdező tanár és a szóbeli vizsgatevékenységen jelenlévő bizottsági tag megkapja – egymástól függetlenül értékelnek minden kompetenciát. A kérdező tanár tesz javaslatot a %-os teljesítményre, véleményeltérés esetén a vizsgabizottság szavazással dönt.

73 73 Interaktív vizsgatevékenység Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Ezt a tájékoztatót, illetve CD-n a szükséges forrásanyagot a tétellel együtt megkapják a vizsgaszervezők. A képző intézmények rendszergazdái a tájékoztatónak megfelelően járnak el és előkészítik az interaktív vizsgát. Az interaktív feladat megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke, illetve a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított tagja ellenőrzi a tárgyi feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés feltételeit. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet.

74 74 Interaktív vizsgatevékenység A vizsga zárását követően a rendszergazda az elkészült fájlokat vizsgázónként összegyűjti. Az összegyűjtött mappákat az ülésrenddel és egyéb, a vizsgával kapcsolatos dokumentumokkal két példányban egyszer írható, adathordozóra írja. (CD-R, DVD-R) Az intézmény az egyik adathordozót bélyegző lenyomatával ellátott borítékban, lezárva és biztonságos helyre elzárva tárolja az esetleges későbbi megtekintések céljára. A másik példány a vizsgaszervezőhöz kerül, aki az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997 (VI.13.) Kormány rendelet szerint jár el.

75 75 Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység A zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a csomagon megjelölt időpontban a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő előtt történik. A felbontás időpontját a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott), állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az írásbeli és az interaktív vizsgafeladatok megoldását – a javítási útmutató alapján – vizsgafeladatonként %-os teljesítménnyel kell értékelni.

76 76 Szakmai vizsga összegző értékelése A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50 % vagy az alatti teljesítményt nyújtott.

77 77 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 2. vizsgarész 1. feladat 100% 3. vizsgarész 1. feladat 100% 4. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 30% 3. feladat 20% Szakmai vizsga 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30%

78 78 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30% 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 0,25 x 0,8 = 20% 60% + 15% + 20% = 70% 80% 85%68% 0,7 x 0,3 + 0,8 x 0,2 + 0,85 x 0,2 + 0,68 x 0,3 = 74,4 % ≈ 74% 70% 0,50 x 0,12 = 60% 0,25 x 0,12 = 15%

79 79 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat 81%-tól jeles (5) 71%-tól jó (4) 61%-tól közepes (3) 51%-tól elégséges (2) 74% jó (4)

80 80 Dokumentumok az interneten www.nive.hu  Adatbázisok Szakmai és vizsgakövetelmények Szóbeli tételek  Modultérkép  Vizsgák Vizsgatétel igénylés Vizsgaidőpontok Vizsgaszervezés Europass Módszertani segédanyag  Jogszabályok

81 81 Köszönöm a figyelmüket! Elérhetőségem: mihalka.nora@nive.hu


Letölteni ppt "A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. A kompetencia alapú vizsgafeladatok készítésének elvei. Mihálka Nóra irodavezető 2008. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések