Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mihálka Nóra irodavezető október 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mihálka Nóra irodavezető október 15."— Előadás másolata:

1 Mihálka Nóra irodavezető 2008. október 15.
A szakmai vizsgáztatás menete. A kompetencia alapú vizsgafeladatok készítésének elvei. Mihálka Nóra irodavezető 2008. október 15.

2 A vizsgaszervezői jogosultság
Szakképzési törvény 13. § alanyi jog: szakközépiskola, szakiskola, felsőfokú szakképzést szervező felsőoktatási intézmény - iskolai rendszerben – tanulói, hallgatói jogviszony alapján - iskolarendszeren kívül – képzési szerződés alapján jogszabályi jogosultság 34/2003. (XII.21.) OM rendelet 18/2004. (X.18.) OM rendelet

3 Közoktatási törvény Kapcsolat a szakképzési, felnőttképzési és felsőoktatási törvénnyel, utalások Tankötelezettség kérdése 6. § (3) „A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti.” (kivételek) 129. § „Annak a gyermeknek, aki tanulmányait az általános iskola első évfolyamán az 1997/98. tanévben, illetve azt megelőzően kezdte meg, tankötelezettsége annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.”

4 Közoktatási törvény Ingyenesség, térítési díj fizetési kötelezettség, tandíjfizetési kötelezettség Közoktatási Információs Iroda által adott azonosító szám szerepe a szakmai vizsgákon a szakmai vizsga maximális létszáma - jelenleg 35 fő

5 Vizsgáztatáshoz szükséges jogszabályok
1/2006.(II.17.) OM rendelet – 37/2003. (XII.27.) OM rendelet 1993. évi LXXVI. törvény 18/2004. (V.28.) OM rendelet 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet – 26/2001. (VII.27.) OM rendelet 21/2007. (V.21.) SZMM rendelet, 78/2007. (VIII.31.) GKM rendelet, 8/2008.(I.23.) FVM rendelet 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 25/2008. (IV.29.)ÖTM rendelet 12/2008. (IV.30.) KvVM rendelet 20/2008. (VII.29.) OKM rendelet – 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet, 28/2003. (X.18.) OM rendelet 1/2001. (I.16.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzék Szakképzési törvény Vizsgaszervezési jogosultság Szakmai vizsgáztatás általános rendjéről Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj

6 Szvk-kat kiadó rendeletek

7

8 Rész-szakképesítés(ek)
OKJ – 2008. R á é p ü l é s (e k) Szakképesítés Elágazás 2 Elágazás 3 Elágazás 1 Rész-szakképesítés(ek)

9 Szakképesítés felépítése
33 621 01 Borász 1 21 Pincemunkás Sommelier (borpincér) 51 Vincellér 5 51 541 01 Vágóállat-minősítő 1 Juhminősítő 02 Sertésminősítő 03 Szarvasmarhaminősítő

10 A szakmai vizsgáztatás változásai ÁTMENETI IDŐSZAK
Jellemzői: A képzés megkezdésekor érvényes jogszabályok szerinti vizsgáztatás (a képzés befejezését követő 1 évig, legkésőbb augusztus 31-ig) Új SZVK-k megjelenése és hatályba lépése minisztériumonként eltérő időpontban, legkésőbb december 31-ig – felkészülési idő a bevezetéshez

11 A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE
Régi (kifutó) 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Módosítások: 20/2004. (VII.27.) OM 9/2006. (III.27.) OM ÚJ SZABÁLYZAT 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet

12 VÁLTOZÁS 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
Vizsgarész, vizsgatevékenység (Interaktív) vizsgatevékenység Vizsgaszervezési, lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram Vizsgarend(Vizsga ütemterv) Változik az értékelés – nagyobb figyelem - % Írásbeli javítás 3 nap Napi vizsgafeladatok összideje max. 6 óra Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra A szakmai vizsga időtartama 3 nap esetleg Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető nap, ill. létszámcsökkentés

13 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat
Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése Vizsgaprogram vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek Vizsgarend A vizsgarészek azonosítása, a vizsgatevékenységek bemutatatása, sorrendiség, időpont

14 VÁLTOZÁS A vizsgára jelentkezés: Írásban - Jelentkezési lap
Személyazonosság igazolása nem csak személyi igazolvánnyal Képzési szakaszt lezáró modulvizsga igazolás Jelentkezés: szakképesítésre, rész-szakképesítésre, elágazásra, ráépülésre, vizsgarészre

15 A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS
„régi” vizsgarész  „új” vizsgarész Írásbeli javítás 3 nap (7 helyett) Központi értékelési útmutatók Előrehozott gyakorlati vizsga lehetősége

16 A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS
Napi vizsgafeladatok összideje max. 6 óra Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra A szakmai vizsga időtartama 3 nap esetleg 4 nap

17 A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS
Értékelés Vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan Vizsgarészek, vizsgatevékenységek súlyozása (SZVK-ban) 50%-os teljesítmény alatt elégtelen Minősítés egyetlen osztályzattal A szakmai vizsga ellenőrzése - A szakképesítésért felelős miniszter az országos gazdasági kamarák vagy az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek bevonásával végzi. - A közoktatási intézmény által szervezett szakmai vizsga hatósági ellenőrzését az Oktatási Hivatal végzi.

18 Új fogalmak Vizsgarész (modul) – vizsgafeladat (vizsgatevékenység – írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli) Modulzáró vizsga Vizsgarend Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram

19 A vizsgaszervezés menete egy szakképesítés tükrében

20 Borász A azonosító számú, Borász szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése A munkakezdés feladatai Gyártás előkészítése és befejezése Mérések, dokumentálás, gazdálkodás Szőlőtermesztés, gondozás, betakarítás Erjedés- és boripari nyersanyag-feldolgozás Szőlőfeldolgozás, és borászati technológia Pincészet, üzemeltetés, dokumentálás

21 Borász

22 Borász 7 modul – 16 vizsgafeladat 2 írásbeli vizsgatevékenység perc 8 gyakorlati vizsgatevékenység 540 perc 6 szóbeli vizsgatevékenység 270 perc Egy vizsgázó vizsgaideje: 915 perc = 24,5 óra  3 nap

23 Borász 0509 1.f. g. 0510 1.f. r. 2. f. g. 0511 2. f. s. 0578 3. f. s. 4. f. g. 0579 1.f. s. 0580 3. f. g. 0562

24 Borász 33 621 01 0000 00 00 vizsgarend I. vizsganap II. vizsganap
III. vizsganap IV. vizsganap 0510/1. f. r. 0580/2. f. s. 0509/1. f. g. 0578/1. f. g. 0580/1. f. r. 0579/1. f. s. 0510/2. f. g. 578/4. f. g. 0579/3. f. s. 0511/1. f. g. 0511/2. f. s. 0578/2. f. s. 0579/2. f. g. 0578/3. f. s. 0580/3. f. g . 0561/1. f. g.

25 A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 20/2007. (V. 21
A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet alapján A vizsga időpontja 2. A vizsgacsoport létszáma (IRK - minimum 10 fő,) maximum 35 fő 3. Vizsgarend elkészítése – JELENTÉS továbbítása

26 Vizsgarend összeállítása
A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 3 nap ( vizsgázóra értve) – meghosszabbítható 1 nappal Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető a vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 6 órát szóbeli, írásbeli, interaktív: 8-18 óra között, gyakorlati 7-19 óra között írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap A vizsgabizottság kétfelé osztható (elnök, kamarai tag) 17. § (1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.”

27

28

29 A szakmai vizsga lejelentése 1.
Vizsgára jelentkezési lapok (6. sz. melléklet) összegyűjtése, záradék szöveg kitöltése Szükség esetén a modulzáró vizsga igazolása (7. sz. melléklet) Vizsgacsoportok kialakítása (létszám, vizsga időtartama), vizsgarend megalkotása Jelentés küldése Szakképesítésért felelős miniszter vagy területileg illetékes kamara Székhelye szerinti illetékes (megyei, budapesti) főjegyző Kamara vagy országos érdekképviseleti szervezet

30 A szakmai vizsga lejelentése 2.
Írásbeli és interaktív vizsgafeladatok megrendelése (1 szakmai vizsgán) Szóbeli vizsgafeladatok megrendelése (több szakmai vizsgán) Írásbeli megbízások (tag, jegyző, gazdálkodó szervezet, szakértők) kiadása Törzslap, bizonyítvány (szigorú számadású nyomtatványok) megrendelése Gyakorlati vizsgafeladatok elkészítése, őrzése (1 szakmai vizsgán – vizsgaszervező álltja össze) Kérelmek elbírálása, törzslapmásolatok Osztályozóív elkészítése

31 Előkészítés – közvetlenül a vizsgát megelőző feladatok
Tűz-, munka- és egészségvédelmi feltételek ellenőrzése, oktatás megtartása Vizsgafeladatok előkészítése Írásbeli és interaktív vizsgafeladatokhoz szükséges speciális feltételek biztosítása, a feladatok titokként való őrzése Vizsgabizottság első értekezletének megtartása a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, valamint a vizsgaprogram elfogadása, a kérelmek elbírálása Vizsgaszervező pecsétjével ellátott lapok előkészítése – írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységhez Szakmai vizsga iratainak előkészítése, a vizsgázók szakképesítés megszerzését igazoló iratainak előkészítése

32 A vizsga lebonyolítása
Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység alatt állandó felügyelet a folyosókon, termekben Kijavított írásbeli és interaktív vizsgafeladatok eljuttatása a vizsgabizottság elnökének legalább az utolsó vizsgatevékenység előtt 3 nappal Vizsgázók tájékoztatása a vizsgatevékenységek rendjéről, a vizsgaprogram kifüggesztése Szakmai vizsga feltételeinek biztosítása Dokumentáció

33 Szakmai vizsga zárását követő feladatok
Szakmai vizsga iratainak (jegyzőkönyvek, osztályozóívek, törzslap, bizonyítvány) kitöltése, aláíratása, bélyegzővel való ellátása Vizsgabizottság tagjai, jegyző, segítők díjazása Törzslapkivonat kiállítása Vizsgaösszesítő adatlapok kitöltése, továbbítása, irattározása Bizonyítvány kiegészítőlap kiállítása a vizsgázó kérelmére Törzslapok sorszámozása, irattározása, egy példány továbbítása a főjegyzőnek Szakmai vizsga iratainak tárolása Bizonyítványmásodlat, pótbizonyítvány kiadása Bizonyítványmásolatok hitelesítése OSAP

34 A szakmai vizsga értékelése
A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan – szavazással Pótló- vagy javító vizsga esetén a vizsgarész (modul) megismétlése szükséges – (50% vagy az alatti teljesítmény esetén) Előző esetben csak a szakmai vizsgát követő 1 éven belül tehető vizsga, illetve az SZVK megváltozásáig A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat – a vizsgarészeken elért összesített teljesítmény %-ok alapján

35 Szakmai vizsga értékelése (Gépi forgácsoló)
1. 2. 3. 4. 1. feladat 50% 2. feladat 50% 1. feladat 30% 2. feladat 70% 1. feladat 20% 1. feladat 60% 2. feladat 20% 3. feladat 20% 10 % 25 % 40 %

36 Szakmai vizsga értékelése (Gépi forgácsoló)
1. feladat 60 % 60% x 72% = 43,2 % (0,6 x 0,72=0,432) 2. feladat 20 % 20% x 35% = 7 % 3. feladat 20% x 52% = 10,4 % 43,2 % + 7% + 10,4% = 60,6 % - 70 % így a 4. modul sikeres 1. vizsgarész 2. vizsgarész 3. vizsgarész 4. vizsgarész 10% 25% 40% 56% 86% 92% 70% 0,10x0,56+0,25x0,86+0,25x0,92+0,40x0,7=0,781 azaz 79 %

37 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat
81%-tól jeles (5) 71%-tól jó (4) 61%-tól közepes (3) 51%-tól elégséges (2) 79%, jó (4)

38 A szakma vizsga résztvevői
A vizsgabizottság elnöke A területileg illetékes kamarát, érdekképviseleti szervet képviselő vizsgabizottsági tag A vizsgaszervezőt képviselő tag A vizsga jegyzője A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők (kérdező tanár, felügyelő tanár, javító tanár) Vizsgázók Képző intézmény képviselője

39 A VIZSGABIZOTTSÁG A vizsgabizottság elnöke: megbízója a szakképesítésért felelős minisztérium vagy a területileg illetékes kamara Kamarát vagy kamarai érdekképviseletet, egyéb szakmai szervezetet képviselő vizsgabizottsági tag: megbízója a jelölő szervezet A vizsgaszervezőt képviselő tag: megbízója a vizsgaszervező vezetője

40 Az elnök irányítja a vizsgabizottság munkáját, feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának a biztosítása Ellenőrzi: A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot, vizsgaprogramot + jóváhagyás Nyilvántartásba vétel érvényességét Vizsgafeladatok tárolását, a vizsga előkészítését, a szakmai feltételek és az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét A vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét ( a jelentkezési iratok alapján), a vizsga iratait, a vizsgázó személyazonosságát

41 Az elnök Feladata: Vezeti a vizsgát, az értekezleteket, jóváhagyja a jegyzőkönyveket A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat alapján gondoskodik az írásbeli, interaktív dolgozatok és gyakorlati munkák értékeléséről Tájékoztatja a vizsgázókat az őket érintő döntésekről, a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról Elkészíti részletes írásos jelentését, melyet megbízójának a vizsgát követően 1 héten belül megküld Jóváhagyja a gyakorlati vizsgafeladatokat - a kamarai, ill. érdekképviseleti szervet képviselő taggal egyetértésben Kihirdeti a szakmai vizsga eredményét, értékeli a szakmai vizsgát

42 Kamarai, érdekképviseleti vizsgabizottsági tag
Megbízása határozott időre szól, amennyiben nem tudja vállalni, helyettesről a megbízónak kell gondoskodnia. Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése,szakmai feltételek, biztonságos körülmények ellenőrzése Gyakorlati vizsgafeladatok jóváhagyása a vizsgabizottság elnökével egyetértésben Elkészült vizsgafeladatok átvizsgálása, értékelése

43 Vizsgaszervezőt képviselő tag
A szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatok Eredményhirdetés előkészítése Gondoskodik az iratok szabályszerű kiállításáról és továbbításáról Minden vizsgatevékenység előtt ( ha egy napon több vizsgatevékenység van, akkor az 1. előtt) ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát Különösen felel a vizsgázókra vonatkozó információkról történő tájékoztatásért Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése

44 A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők
A vizsgabizottság munkáját segítik a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban elfogadottak alapján: Gyakorlati vizsgafeladatok összeállítása, munkavédelmi oktatás megtartása, feltételek biztosítása Írásbeli és interaktív dolgozatok javítása a javítási-értékelési útmutató alapján, javaslatot tesz a %-os eredményre Szabálytalanság esetén a vizsgaszervezőt képviselő tag értesítése, írásos jelentés készítése A szóbeli vizsgatevékenység esetén javaslattétel a %-os teljesítményre

45 A szakmai vizsga jegyzője
„A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el, vezeti a vizsgabizottsági értekezletek jegyzőkönyvét, elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a törzslapot, megírja a bizonyítványt és elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.”

46 A vizsgabizottság működéséhez szükséges általános szabályok
A bizottság akkor határozatképes, ha a teljes bizottság jelen van. A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (különvélemény feltüntetésével) Titoktartási kötelezettség terheli, a határozat kihirdetéséig. Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg és folytatható. (A gyakorlati és szóbeli vizsgarész csak a teljes vizsgabizottság, valamint a kérdező tanár jelenlétében kezdhető és folytatható.)

47 A vizsgabizottság működéséhez szükséges általános szabályok
A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgafeladatok ellenőrzésekor maximum 30 percig (rövid ideig) helyettesíthetik egymást. A vizsgázó munkáját a vizsgabizottság jelen lévő tagjai és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelik. A szakmai vizsga iratainak aláírása

48 A szakmai vizsga díjazása 1/2001. (I.16.) OM rendelet
Vizsgadíj /Vizsgáztatási díj Minimálbérhez igazodva: Vizsgaelnök: 3%-4,5 % (fő) Vizsgabizottsági tag: 2%-3,5% (fő) Kérdező tanár: 2%-3% (fő, tantárgy) Felügyelő tanár: 2%-3% (óra) Helyettes: % (nap) Jegyző: ,8%-1,2 % (fő) Igazgató: %-100%-50% (fő)

49 Vizsgaidőpontok meghatározása
A szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott időpontokból lehet választani, melyek a honlapon megtalálhatók. Külön – külön megtalálható az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli központi írásbeli és interaktív vizsgaidőpontok.

50

51 Modulos vizsgaidőpontok
A modulos szakképesítésekhez az időtervek kimenetenként készültek, így az azonosító szám alapján lehet keresni a rész- szakképesítéseket, az elágazásokat és a ráépüléseket is. A havonta magadott 2 egymás utáni vizsganap közül az első napon kell a központi vizsgákat megkezdeni! A modulos szakképesítésekhez tartozó központi vizsgatevékenységek időbeosztása is elkészült, mely szintén letölthető. időterv

52 Tételigénylés A a hagyományos és a moduláris rendszerű OKJ írásbeli/interaktív/központi gyakorlati vizsgatételek igényléséhez, TÉTELIGÉNYLŐ LAP -ot kell kiállítani. Az igénylés feltétele, hogy az intézmény jogosult legyen az adott szakképesítés(ek)ben, az adott régió(k)ban szakmai vizsga megszervezésére. A kitöltés egyúttal nyilatkozat a jogosultságra.

53

54 Szóbeli vizsgatevékenység
Fedőlapon szereplő adatok: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: /3. vizsgafeladat: A nevelési-oktatási intézmények működéséről, az intézményi pedagógiai munkáról szóló esetleírások adott szempontok alapján való elemzése, értékelése szakmai megbeszélés keretében Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc Jóváhagyás időpontja és a rendelet hivatkozás

55 Szóbeli vizsgatevékenység
Első oldalon szereplő adatok: Mindazok a szakképesítések/rész-szakképesítések/elágazások/ráépülések felsorolása azonosítószámukkal együtt, amelyekben az adott vizsgarész vizsgafeladata előfordul. Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermek- és ifjúsági felügyelő

56 Kompetenciák az új szakmai és vizsgakövetelményekben 1.
Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól A pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülőt a tanulót érintő napi eseményekről Részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatáson Részt vesz a team/munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi értekezleteken Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában Tulajdonságprofil: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B A tanulóra és a szülőre vonatkozó közoktatási jogszabályok B Az intézmény működésére vonatkozó jogszabályok C Közoktatási és gyermekvédelmi jogszabályok

57 Kompetenciák az új szakmai és vizsgakövetelményekben 2.
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 3 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Személyes kompetenciák: Önállóság Felelősségtudat Türelem Társas kompetenciák: Határozottság Segítőkészség Módszerkompetenciák: Figyelemmegosztás

58 A 0004-06 követelménymodulhoz készített vizsgafeladatok
Az áruforgalom lebonyolítása c. modul Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai vizsgafeladat jellemzői: - A tételek az adott témakörhöz tartozó ismereteket úgy kérik számon, hogy a vizsgázónak fel kell használnia a gyakorlati munkahelyen szerzett tapasztalatait is, ezeket szervesen be kell illesztenie a feleletébe. - A tételeket a szaktanárok által összeállított feladatok, mellékletek, segédanyagként felhasználható okmányok egészítsék ki! Erre a tételek címében, illetve az információtartalom vázlatában egyértelmű utalás található.

59 Vizsgafeladat a 0004-06 modul szóbeli vizsgatevékenységéhez
1. Egy tetszőleges áruféleség példáján keresztül mutassa be az áruátvétel folyamatát, az áruátvétel során használt eszközöket! Információtartalom vázlata Az áruátvétel elhelyezése a beszerzés folyamatában Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység működésének eredményességére Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei A mennyiségi átvétel lehetséges módjai; egy kiválasztott áruféleség mennyiségi átvételének folyamata A mennyiségi átvétel során használt eszközök ismertetése, kezelésük szabályai; a kiválasztott áruféleség átvétele során használt eszközök A kiválasztott áruféleség minőségi jellemzőinek, követelményeinek figyelembe vételével a minőségi átvétel szempontjai, folyamata A kiválasztott áruféleség minőségi áruátvétele során használt módszerek, eszközök

60 Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
Értékelőlap Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Maximum Elért A Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása Az áruátvétel elhelyezése a beszerzés folyamatában Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység működésének eredményességére Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei A mennyiségi átvétel lehetséges módjai; egy kiválasztott áruféleség mennyiségi átvételének folyamata 8 24 B Az egyes árucsoportok, áruféleségek jellemzői, minőségi követelményei A kiválasztott áruféleség minőségi jellemzőinek, követelményeinek figyelembevételével a minőségi átvétel szempontjai, folyamata 16 Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése A mennyiségi átvétel során használt eszközök ismertetése, kezelésük szabályai; a kiválasztott áruféleség átvétele során használt eszközök A kiválasztott áruféleség minőségi áruátvétele során használt módszerek, eszközök

61 Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 5 Köznyelvi beszédkészség Az áruátvétel elhelyezése a beszerzés folyamatában Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei 4 Szakmai nyelvi beszédkészség A mennyiségi átvétel lehetséges módjai; egy kiválasztott áruféleség mennyiségi átvételének folyamata A minőségi átvétel szempontjai, folyamata a kiválasztott áruféleségnél 6 Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Személyes Önállóság 3 Társas Kapcsolatteremtő készség Módszer Gyakorlatias feladatértelmezés 10 Mindösszesen 100

62 Kompetenciák az új szakmai és vizsgakövetelményekben 3.
Szakmai követelménymodul Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Feladatprofil: Hivatalos levelezést folytat Ügyfélszolgálati teendőket lát el Szöveget, táblázatot szerkeszt Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek B / A hivatalos levelek elkészítésének szabályai B / Az adatközlő táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei B / A viselkedés, a megjelenés szabályai

63 Kompetenciák az új szakmai és vizsgakövetelményekben 4.
Szakmai készségek ECDL 3.m. Szövegszerkesztés ECDL 4.m. Táblázatkezelés Személyes kompetenciák Precizitás Társas kompetenciák Udvariasság Konfliktusmegoldó készség Módszer kompetenciák Rendszerező képesség

64 A vizsga felépítése a 0061-06 modulnál
Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása gyakorlati vizsgatevékenység, 120 perc Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése szóbeli vizsgatevékenység 30 perc A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben

65 Vizsgafeladat a 0061-06 modulhoz (szóbeli vizsgatevékenység)
1/A Önnek az a feladata, hogy egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével találkozzon, azzal a szándékkal, hogy előzetesen egyeztessék a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után megkössék a szerződést. • Hogyan készül fel a tárgyalásra? • A tárgyaláson milyen viselkedés-, kommunikációs stratégiákat alakíthat ki? • A mellékelt képekből/idézetből milyen következtetés(eke)t tud levonni? 1/B Ön egy vállalat igazgatójának a személyi asszisztense. Telefonhívást kap a külföldi partner titkárnőjétől, hogy a kinti igazgató betegsége miatt a hétfőre tervezett tárgyalás elmarad. • Érdeklődjön udvariasan a külföldi partner hogyléte felől! • Egyeztessen újabb időpontot és helyszínt!

66 Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Maximum Elért B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció, protokoll szabályai Kommunikációs stratégiák 15 A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során Viselkedési szabályok az üzleti életben C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai Üzleti tárgyalások előkészítése Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 4 Beszédkészség Kommunikációs készségek 5 Olvasott szakmai szöveg megértése Viselkedési szabályok felismerése a melléklet alapján 10 3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése Beszédértés Jártasság a témában, szókincs Telefonálás idegen nyelven Hívás fogadása információcsere Találkozó átütemezése Összesen 90 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Mindösszesen

67 GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára – a vizsga megkezdése előtt – a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. Szakmai követelménymodul modul Ruházati termékek forgalmazása Feladatprofil Tájékoztatja a vevőt a használati-kezelési jellemzőkről Segít a megfelelő méret, fazon, szín kiválasztásában Tulajdonságprofil Szakmai ismeretek B /A ruházati termékekről való vevői tájékoztatás B /A címkék, tájékoztatók tartalma

68 Szakmai készségek Köznyelvi beszédkészség (4) Idegen nyelvi hallott szöveg megértése (3) Idegen nyelvű beszédkészség (3) Személyes kompetenciák Önállóság Türelem Társas kompetenciák Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Módszer kompetenciák Helyzetfelismerés Eredményorientáltság

69 Vizsga a 0008-06 modulból Vizsgafeladat
A ruházati termékek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven. (gyakorlati vizsgatevékenység, 60 perc)

70 Vizsgafeladat a 0008-06 modulból
Fiatal hölgyvásárló kíván nadrágot vásárolni. Mutassa be a női nadrágok választékát felhasznált anyaguk szerint!Mutasson be a bolti választékból különböző hosszúságú és fazonú női nadrágot! Ajánljon fiatal hölgy részére a kor divatjának megfelelő nadrágot! Győzze meg a termék használati, viselési tulajdonságaival választása helyességéről. Értelmezze a terméken található méretjelölést, adjon kezelési, mosási tanácsot a termékhez! A tanult idegen nyelven vásárlási szituáció, párbeszéd a tétel címének megfelelően A kiválasztott nadrág szára hosszú. Fel kell varrni belőle 4 cm-t! Tűzze fel a kért hosszúságra, és készítse el az áruigazítási bizonylatot!

71 Szóbeli vizsgatevékenység
Kiegészítő rendelkezések: 1. A tételek az adott témakörhöz tartozó ismereteket úgy kérik számon, hogy a vizsgázónak fel kell használnia a gyakorlat keretében szerzett tapasztalatait is, ezeket szervesen be kell illesztenie a feleletébe. A tételeket a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható okmányok egészítsék ki! Erre a tételek címében, illetve az információtartalom vázlatában egyértelmű utalás található. 2. A külkereskedelmi ügyletek előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági együttműködés alapelvei vizsgafeladat jellemzői: Az „A” tételek a nemzetközi gazdasági szakmai ismereteket, a „B” tételek az idegen nyelvi szakmai ismereteket kérik számon. A szóbeli tételeket a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészíthetik

72 Szóbeli vizsgatevékenység
A feladatközlő lapot a vizsgázó kihúzza és megkapja, a feladat sorszámát rögzíteni kell. A vizsgázó összefüggően felel, vagy szakmai beszélgetést folytat a kérdező tanárral vagy egy másik vizsgázóval. Az értékelő lapot a kérdező tanár és a szóbeli vizsgatevékenységen jelenlévő bizottsági tag megkapja – egymástól függetlenül értékelnek minden kompetenciát. A kérdező tanár tesz javaslatot a %-os teljesítményre, véleményeltérés esetén a vizsgabizottság szavazással dönt.

73 Interaktív vizsgatevékenység
Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Ezt a tájékoztatót, illetve CD-n a szükséges forrásanyagot a tétellel együtt megkapják a vizsgaszervezők. A képző intézmények rendszergazdái a tájékoztatónak megfelelően járnak el és előkészítik az interaktív vizsgát. Az interaktív feladat megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke, illetve a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított tagja ellenőrzi a tárgyi feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés feltételeit. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet.

74 Interaktív vizsgatevékenység
A vizsga zárását követően a rendszergazda az elkészült fájlokat vizsgázónként összegyűjti. Az összegyűjtött mappákat az ülésrenddel és egyéb, a vizsgával kapcsolatos dokumentumokkal két példányban egyszer írható, adathordozóra írja. (CD-R, DVD-R) Az intézmény az egyik adathordozót bélyegző lenyomatával ellátott borítékban, lezárva és biztonságos helyre elzárva tárolja az esetleges későbbi megtekintések céljára. A másik példány a vizsgaszervezőhöz kerül, aki az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997 (VI.13.) Kormány rendelet szerint jár el.

75 Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység
A zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a csomagon megjelölt időpontban a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő előtt történik. A felbontás időpontját a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott), állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az írásbeli és az interaktív vizsgafeladatok megoldását – a javítási útmutató alapján – vizsgafeladatonként %-os teljesítménnyel kell értékelni.

76 Szakmai vizsga összegző értékelése
A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50 % vagy az alatti teljesítményt nyújtott.

77 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 2. vizsgarész 1. feladat 100% 3. vizsgarész 1. feladat 100% 4. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 30% 3. feladat 20% Szakmai vizsga 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30%

78 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 0,50 x 0,12 = 60% 0,25 x 0,12 = 15% 0,25 x 0,8 = 20% 60% + 15% + 20% = 70% 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30% 70% 80% 85% 68% 0,7 x 0,3 + 0,8 x 0,2 + 0,85 x 0,2 + 0,68 x 0,3 = 74,4 % ≈ 74%

79 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat
81%-tól jeles (5) 71%-tól jó (4) 61%-tól közepes (3) 51%-tól elégséges (2) 74% jó (4)

80 Dokumentumok az interneten www.nive.hu
Adatbázisok Szakmai és vizsgakövetelmények Szóbeli tételek Modultérkép Vizsgák Vizsgatétel igénylés Vizsgaidőpontok Vizsgaszervezés Europass Módszertani segédanyag Jogszabályok

81 Köszönöm a figyelmüket!
Elérhetőségem:


Letölteni ppt "Mihálka Nóra irodavezető október 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések