Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai program (helyi tanterv) készítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai program (helyi tanterv) készítése"— Előadás másolata:

1 A szakmai program (helyi tanterv) készítése
A szakképzés tartalmát szabályozó dokumentumok Gyakorlati kérdések a helyi tanterv készítésével kapcsolatban modulrendszer tantárgyi rendszer időkeretek beszámíthatóság a felkészítéskor és a vizsgán A helyi tanterv készítése az e-SZAKMA helyi tantervkészítő moduljával

2 A szakképzés tartalmát szabályozó dokumentumok (1993. évi LXXVI
A szakképzés tartalmát szabályozó dokumentumok (1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről alapján) 1. Szakmai és vizsgakövetelmény (54/B § /20/) a szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum Központi program (tanterv) (54/B § /10/) miniszter által kiadott dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére szolgáló iskolai rendszerű szakképzés megszervezéséhez, valamint további nevelési-oktatási dokumentumok (szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez

3 A szakképzés tartalmát szabályozó dokumentumok (1993. évi LXXVI
A szakképzés tartalmát szabályozó dokumentumok (1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről alapján) 2. (10 § /2/) A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképző iskolában a pedagógiai program részeként – a szakképesítés központi programja (tanterve) előírásai figyelembevételével – szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a felnőttképzési törvény 16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési programot kell kidolgozni. Kt. 38. § (3) A szakiskola és a szakközépiskola iskolai rendszerű oktatásban alkalmazott szakmai programja – a felnőttképzési törvényben meghatározott akkreditációs eljárás nélkül – akkreditált felnőttképzési programnak minősül.

4 Gyakorlati kérdések a helyi tanterv készítésével kapcsolatban 1.
formájára, tartalmára vonatkozóan nem létezik jogszabályi előírás modulrendszerű képzés bevezetésének feltételei iskolarendszerű képzésben? (A központi programok időtervei modul-rendszerre készültek.) Célszerű a helyi tantervben tantárgyi rendszert kialakítani.

5

6 Időkeretek 1. szakképzési évfolyamon 36 hét, heti 35 óra 2. szakképzési évfolyamon 32 hét, heti 35 óra Ez tartalmazza a kb. 20 % szabad sávot (7 óra) is, 1 óra osztályfőnöki órát (30-as szakmáknál 2 testnevelést is) Szabad sáv felhasználása: új tananyagegységre (2. szakképesítéshez) meglévők óraszámának kiegészítésére Elmélet/gyakorlat aránya a teljes képzési időn belül teljesüljön

7 Beszámíthatóság a felkészítéskor 1.
11. § (1) A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe be kell számítani. Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet (beszámítás iránti kérelem) a szakképzést folytató intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A beszámítás mértékéről a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt …

8 Beszámíthatóság a felkészítéskor 2.
(4) A közoktatási törvényben szabályozott a) szakiskolai gyakorlati oktatás, pályaorientáció, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint b) szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás során elsajátított és igazolt ismeretek tanulmányokba történő beszámításáról a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt.

9 Beszámíthatóság a felkészítéskor 3.
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a ……….. szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni. (Csak a központi program tartalmazza) Megtalálhatók:

10 Beszámíthatóság vizsgán 1.
11.§(2)A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során tett eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga részei, tantárgyai követelményeinek ismételt teljesítése alól felmentést kell adni. E rendelkezés nem alkalmazható, ha megváltozott a szakmai és vizsgakövetelmény. A felmentés iránti kérelmet, valamint a vizsga letételét igazoló bizonyítványt a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjéhez a vizsgára történő jelentkezéssel együtt kell benyújtani. A felmentésről – a szakmai vizsgát szervező intézmény vezetőjének javaslatára – a szakmai vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság dönt…

11 Beszámíthatóság vizsgán 2.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti tantárgyakból tett eredményes érettségi vizsga beszámításáról – kérelemre – a vizsgabizottság dönt. (Szakmacsoportos alapismeretek) A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése A …………. alapismeretek legalább középszinten teljesített érettségi vizsgája esetén a ……….. számú követelménymodulhoz tartozó vizsgarész teljesítése 100 %-osnak tekintendő. (Szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza)

12 Értelmezés modulzáró vizsga: a szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga, olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben részt vevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal. Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén modulzáró vizsgára jelentkezhet az is, aki képzésben nem vett részt. Iskolai rendszerű szakképzés esetében az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

13 A helyi tantervkészítés elősegítése
Magyar Szakképzési Társaság szakmacsoportonként 2 (mezőgazdasági 5) mintatantervet dolgoztat ki az e- SZAKMA helyi tantervkészítő programjával 1 napos továbbképzéseket szervez (iskolánként 1 fő ingyenes) (Okt Budapest, nov.7. Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely) Hozzáférést biztosít a szoftverhez honlapon/dokumentumok/Segédlet a helyi tanterv készítéséhez (Zombori Béla anyaga)

14 Felkínál egy kitöltendő formátumot Kitölti, elmenti
feladat szoftver tantervkészítő Borítólap készítés Felkínál egy kitöltendő formátumot Kitölti, elmenti Célok, feladatok, fejlesztési követelmények leírása A szakma megnevezésének ismeretében generálja a KP-ból Átnézi, elmenti (ha szükségesnek látja, módosíthatja) Az elméleti, elméletigényes gyakorlati és a gyakorlati tananyagelemek kigyűjtése a hozzájuk tartozó tartalommal együtt Csoportosítva kigyűjti, felkínálja a tantárgyak kialakításához A KP-ban meglévő tananyagelemek tantárgyakba csoportosítása Egyszerűen kezelhető felületet ad a tananyagelemek tantárgyi táblákba való átírásához Tananyagelemek átírása

15 feladat szoftver tantervkészítő A KP-ban meglévő tananyagelemek szükség szerinti kiegészítése tantárgyanként Lehetőséget biztosít Beírja a szükséges kiegészítéseket Tantárgyak besorolása valamelyik évfolyamra, óraszám hozzárendelése támogatja Évfolyam beírása, óraszám beírása Tanulói tevékenységformák hozzárendelése az egyes tananyagelemekhez A KP-ban lévőket a tananyagelemmel együtt kigyűjti. Lehetővé teszi kiegészítésüket A kiegészítésként tananyagba került tananyagelemekhez a tan. tev. formák hozzárendelése és beírása A továbbhaladás feltételeinek meghatározása Az ismeretek szintekre történő besorolása és beírása

16 feladat szoftver tantervkészítő A tananyag fentiekben megismert táblázatos formátumban történő rögzítése A táblázatot generálja A helyi tanterv egészének nyomtatása A borítólap, a „Célok és feladatok, fejlesztési követelmények” valamint a „Tananyag” fejezetek szerkesztése és nyomtatása Nyomtatás elindítása

17 A helyi tanterv javasolt felépítése
borítólap a szakma, az iskola, stb. megnevezésével I. rész: Célok, feladatok, fejlesztési követelmények II. rész: Tananyag

18

19 Tanulói tevékenységformák A továbbhala-dás feltételei
Gazdálkodás Elméleti óraszám: 136, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhala-dás feltételei 381/2.1/ Vállalkozási ismeretek A vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozás létesítése. A szükséges tárgyi és személyi (munkaerő) feltételek kialakítása. Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés módszerei, GYELV-elemzés. Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai. A vállalkozás működtetése. A vállalkozás átalakításának és megszüntetésének formái. 10/Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre, 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 381/1.5/ Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió kialakulása. Közös agrárpolitika (KAP). A KAP általános jellemzői, az agrárium termelési szerkezete, szabályozás alá vont ágazatai, vidékfejlesztési politika. 381/2.3/ Kereskedelem-marketing ismeretek Piaci ismeretek (a piac funkciói, szereplői, típusai). Piacbefolyásoló tényezők ismerete (eladás/vásárlás ösztönzés, reklám, személyes eladás, imázs). A piackutatás módszerei. Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők. Beszerzés/vásárlás folyamata. Logisztikai ismeretek. Értékesítési módok, értékesítést befolyásoló tényezők.

20 Egyebek az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása várható 2007. november 21-én (szerda) Magyar Szakképzési Társaság tisztújító közgyűlése

21 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! VÁROM KÉRDÉSEIKET Elérhetőségeim:
 (94) ; fax: (94) mobil: (20)


Letölteni ppt "A szakmai program (helyi tanterv) készítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések