Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatók Éjszakája – 2012. szeptember 28. Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? Magyarország energiastratégiája 2030-2050 (Hogyan befolyásolja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatók Éjszakája – 2012. szeptember 28. Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? Magyarország energiastratégiája 2030-2050 (Hogyan befolyásolja."— Előadás másolata:

1 Kutatók Éjszakája – 2012. szeptember 28. Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? Magyarország energiastratégiája 2030-2050 (Hogyan befolyásolja életünket az energiastratégia?) Előadó: dr. Német Béla PTE TTK Környezetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék E-mail: bnemet @ fizika.ttk.pte.hu bnemet @ fizika.ttk.pte.hu

2 Tartalomjegyzék 1. Kihívások, kérdések. 2. A „Nemzeti Energiastratégia 2030” rövid bemutatása. 3. Észrevételek az NE-2030 programmal kapcsolatban. 4. Javaslatok komplex rendszerekre, az energiahatékonyság növelésére, a közjó magasabb szintű elérésére.

3 Kihívások, kérdések A XXI. század legjelentősebb stratégiai kihívásai az egészséges élelmiszer, a tiszta ivóvíz és a fenntartható energiaellátás biztosítása. Az emberiség (így mi is) még napjainkban is abban a tévhitben élünk, hogy az olcsó energiahordozók végtelen mennyiségben, örökké rendelkezésünkre állnak. Költői kérdés: Fenntarthatók jelenlegi fogyasztási szokásaink? Hogyan történik a most életerős korosztály (35-45 évesek) és a következő nemzedékek (tizen-, huszon évesek) szükségleteinek biztosítása? Lehetséges-e az élhető környezet megőrzése? Egyáltalán mennyi ember számára, kiknek és meddig? Ha ez nem így van, akkor most milyen stratégiát kellene megfogalmazni? Most már próbál a kormányzat is erre a kérdésre válaszolni.

4 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-20504 2. Nemzeti válasz a felvetett kérdésekre, dokumentumok, intézkedések, cselekvési tervek áttekintése

5 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-20505 Nemzeti válasz, lokális következmények felvetése 2011. október 4-én a parlament elfogadta a „Nemzeti Energiastratégia 2030” megnevezésű dokumentumot. Ezek után ez határozza meg a kormányok későbbi döntéseit 20 évre, valamint egy 2050-ig tartó útitervet is felállít, amely globális, hosszabb távú perspektívába helyezi a 2030-ig javasolt intézkedéseket. Ez a dokumentum kiemelt jelentőségűnek tekinti az atomenergiát, a jelenlegi kapacitások megőrzését, bővítését, és a tiszta szén technológiákat, továbbá mérsékelt szinten a megújuló energiákat. Mindegyik terület különös figyelmet kívánna meg Pécstől és környékétől, hiszen korábban mind az uránérc-, mind a szénbányászat és a mezőgazdasági termelés, jelentős szerepet játszott ennek a vidéknek az életében. Tehát mit hoz a jövő konkrétan Pécs és a megye számára? Az előadó ezen kérdések megválaszolására gyűjtötte össze a „Nemzeti Energiastratégia 2030” és még néhány alapvető stratégiai dokumentum állításait. Ezek elemzése során szó fog esni olyan szakmai kérdésekről, kutatás-fejlesztési eredményekről, amelyek kiegészíthetik az eddigi célkitűzéseket.

6 „Nemzeti Energiastratégia 2030” A „Nemzeti Energiastratégia 2030” 2030-ig részletes javaslatokat tartalmaz a magyar energiaszektor szereplői és a döntéshozók számára, valamint egy 2050-ig tartó útitervet is felállít, amely globális, hosszabb távú perspektívába helyezi a 2030-ig javasolt intézkedéseket. Célkitűzés: függetlenedés az energiafüggőségtől A megvalósítás általános elvei : - energiatakarékosság, - a hazai ellátásbiztonság szavatolása, - a gazdaság versenyképességének fenntartható fokozása

7 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-20507 „NE-2030” legfontosabb tézisei a célokért Energiatakarékosság Megújuló és alacsony szén-dioxid kibocsátású energiatermelés növelése Erőmű-korszerűsítés A közösségi távfűtés és egyéni hőenergia előállítás korszerűsítése A közlekedés energiahatékonyságának növelése és CO2 intenzitásának csökkentése Zöld ipar, megújuló mezőgazdaság Energetikai célú hulladékhasznosítás Állami szerepvállalás erősítése

8 „NE-2030” programja villamos energia előállítására A legreálisabbnak tartott és ezért megvalósítandó célként kijelölt jövőképe: A „Közös erőfeszítés az „Atom – Szén - Zöld” forgatókönyv megvalósítása érdekében. Az Atom-Szén-Zöld forgatókönyv megvalósításával kiválthatóvá válik a hazai összfogyasztás 13 %-át kitevő jelenlegi - elsősorban nyári – villamosenergia- import. Sőt, az importot a villamosenergia-termelésünk 14 %- át kitevő export válthatja fel 2030-ra, ami a német- és a svájci nukleáris kapacitások leépítésével összefüggésben realizálható lesz.

9 Atom-Szén-Zöld részletesen - az atomenergia hosszú távú fenntartása az energiamixben; - a szén alapú energiatermelés szinten tartása két okból: (i) energetikai krízishelyzetben (pl. földgáz árrobbanás, nukleáris üzemzavar) az egyedüli gyorsan mozgósítható belső tartalék, (ii) az értékes szakmai kultúra végleges elvesztésének megelőzése a fentiek miatt és a jövőbeni nagyobb arányú felhasználás lehetőségének fenntartása érdekében. Ez utóbbi feltétele a fenntarthatósági- és ÜHG kibocsátás vállalási kritériumoknak való megfelelés (a széndioxid leválasztási és tiszta szén technológiák teljes körű alkalmazása); - megújuló energia szempontjából az NCsT ( Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Terv ) 2020 utáni lineáris meghosszabbítása azzal, hogy a gazdaság teherbíró képességének, valamint a rendszerszabályozhatóság és a technológia fejlesztések függvényében a kitűzött arány növelésére kell törekedni.

10 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205010 „NE 2030” céljaihoz kapcsolódó intézkedések - 1 1. Fenntartható Energiagazdálkodási törvény megalkotása 2. Energiahatékonyság növelése a. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv b. Épületenergetikai Stratégia c. Erőmű fejlesztési Cselekvési Terv 3. Megújuló energia hasznosítás növelése: a. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve b. Megújuló energia potenciál térségi szintű feltérképezése 4. Közlekedésfejlesztés: a. Közlekedési Koncepció

11 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205011 „NE 2030” céljaihoz kapcsolódó intézkedések - 2 5. Hazai energiahordozó vagyon hasznosítása: a. Készletgazdálkodási és hasznosítási cselekvési terv 6. Környezettudatos szemlélet kialakítása: a. Szemléletformálási Cselekvési Terv b. Energiagazdász hálózat létrehozása 7. Iparfejlesztési célok megvalósítása: a. Energetikai iparfejlesztés és K+F+I Cselekvési Terv 8. Távhőszolgáltatás versenyképességének biztosítása: a. Távhő fejlesztési Cselekvési Terv

12 Adatok a Föld, az EU-27 és hazán k energia felhasználására, és fogyasztására 2030-2050-ig

13 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205013 Olajhozam csúcs előrejelzések

14 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205014 Világ villamos energia termelése szénből

15 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205015 Föld légköri CO2 koncentráció lehetséges változása

16 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205016 EU-27 villamos energia termelésének „összetétele”

17 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205017 Magyarország primer energia felhasználása

18 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205018 Magyarország primer energia fogyasztás alakulása

19 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205019 Különböző energiamix forgatókönyvek a) Atom-Zöld: Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen és a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében (NCsT) rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása. b) Anti Atom-Zöld: Nem épülnek új blokkok a paksi telephelyen és az NCST-ben rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása. c) Atom-Zöld(+): Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen és az NCST- ben rögzítettnél ambiciózusabb megújuló energia felhasználási pálya. d) Atom(+)-Zöld: Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen, majd 2030 után új telephelyen is, illetve az NCST-ben rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása. e) Atom-Szén-Zöld: Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen és az NCST-ben rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása, valamint egy új szénerőmű létesítése. f) Anti Atom-Zöld(+): Nem épülnek új blokkok a paksi telephelyen és az NCST-ben rögzítettnél ambiciózusabb megújuló energia felhasználási pálya.

20 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205020 Magyarország villamos energia termelése 2030-ra

21 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205021 Magyarország nukleáris kapacitás 2038-ig

22 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205022 Földgáz erőműveink tervezett gázszükségletei

23 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205023 Magyarország földgáz beszerzés jövőképe2015 után

24 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205024 Energia takarékossági lehetőségek 2030-ig

25 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205025 Megújuló energia aránya a villamosenergia termelésben

26 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205026 Hazai közlekedés várható energiaforrás megoszlása

27 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205027 Lakossági hőcélú földgáz felhasználás

28 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205028 Lakossági CO2 kibocsátás 2030-ig

29 3. Észrevételek az NE-2030 programmal kapcsolatban

30 Észrevételek az NE-2030 programmal kapcsolatban Globális, centralizált, termelő és ellátó egységekben gondolkodik az elektromos energia termelés döntő mennyiségében! Ez a stratégia a MEGA, GIGA,… beruházásokat „célozza meg”. Ez alig igényel hazai tudást, és alig igényel hazai munkaerőt. Mindezekért fizetni kell „kifelé”. A kőolaj és a földgáz ellátást „több lábon állva” szeretnénk biztosítani a konvencionális, majd a nem konvencionális forrásokból (Lengyelország palagáz,…) Konkrétan nem olvasható ki, hogy mi lesz hosszú távon (20-40 év ) a középvállalkozás szintű energetika (kétpólusú mezőgazdaság ? ) Agroüzemanyag, energiahatékonyság sokszor előfordul. Csak a piacérett termékekkel foglalkozik. Kutatás-fejlesztés?

31 Ezek a fogalmak nem szerepelnek az NE-2030-ban Decentralizált megújuló energia termelés milyen arányú legyen Metanol gazdaság; Hidrogén gazdaság; methanol cars, fuel cell CCS igen CCR nincs Biometán, CNG, CHP, CCHP, melléktermék felhasználás, biotechnológia poligeneráció (metán, etanol, hidrogén) Tisztaszén technológia Etanol, metanol kis munkagépekben Energetikai gépfejlesztés. Milyen legyen a centralizált és a decentralizált hő és elektromos energia termelés aránya? Mi lesz a „Közjó”-val? Mi nem akarunk semmi újat létrehozni?

32 Javaslatok: Objektív és szubjektív „eszközök” A társadalom minél szélesebb körű informálása megkívánja a koncepciónak, egy minden lényegi elemet tartalmazó, de mégis köznyelven írt változatának az elkészítését. Vonjuk be az embereket, ösztönözzük, inspiráljuk őket, hogy mindenki a maga ismerete szerint, együttműködve, kis és közepes rendszereket hozzon létre (ezek alkossák a fenntartható, termelő, ellátó, fogyasztói komplex rendszereket).

33 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205033 Cleaner Coal Combustion

34 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205034 Carbon Capture and Storage - CCS

35 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205035 Carbon Capture and Storage - CCS

36 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205036 Kitekintés a világba Is Obama talking about the prospect of “Methanol Economy” in Asia Pacific? Oláh György professzor: “Methanol Economy” Is Obama talking about the prospect of “Methanol Economy” in Asia Pacific? “Methanol Economy”

37 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205037 Obama elnök beszéde az ausztrál parlamentben

38 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205038 Obama elnök beszéde az ausztrál parlamentben

39 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205039 Metanol gazdaság kémiája

40 Carbon Capture and Recycle - CCR

41 Karbon ciklus

42 Nukleáris hő vízbontásra, hidrogén metanol előállításra

43 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205043 Metanol, mint „üzemanyaga” az üzemanyag cellának

44 Széndioxid – Metanol – Üzemanyag cella – Villanymotor - Jármű

45 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205045

46 2012. 09. 28.Magyarország Energiastratégiája 2030-205046 Köszönöm a figyelmet Sok sikert kívánok a fenntartható stratégiai célkitűzések megvalósításához.


Letölteni ppt "Kutatók Éjszakája – 2012. szeptember 28. Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? Magyarország energiastratégiája 2030-2050 (Hogyan befolyásolja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések