Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatók Éjszakája – szeptember 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatók Éjszakája – szeptember 28."— Előadás másolata:

1 Kutatók Éjszakája – 2012. szeptember 28.
Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? Magyarország energiastratégiája (Hogyan befolyásolja életünket az energiastratégia?) Előadó: dr. Német Béla PTE TTK Környezetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék

2 Tartalomjegyzék 1. Kihívások, kérdések.
2. A „Nemzeti Energiastratégia 2030” rövid bemutatása. 3. Észrevételek az NE-2030 programmal kapcsolatban. 4. Javaslatok komplex rendszerekre, az energiahatékonyság növelésére, a közjó magasabb szintű elérésére.

3 Kihívások, kérdések A XXI. század legjelentősebb stratégiai kihívásai az egészséges élelmiszer, a tiszta ivóvíz és a fenntartható energiaellátás biztosítása. Az emberiség (így mi is) még napjainkban is abban a tévhitben élünk, hogy az olcsó energiahordozók végtelen mennyiségben, örökké rendelkezésünkre állnak. Költői kérdés: Fenntarthatók jelenlegi fogyasztási szokásaink? Hogyan történik a most életerős korosztály (35-45 évesek) és a következő nemzedékek (tizen-, huszon évesek) szükségleteinek biztosítása? Lehetséges-e az élhető környezet megőrzése? Egyáltalán mennyi ember számára, kiknek és meddig? Ha ez nem így van, akkor most milyen stratégiát kellene megfogalmazni? Most már próbál a kormányzat is erre a kérdésre válaszolni.

4 Magyarország Energiastratégiája 2030-2050
2. Nemzeti válasz a felvetett kérdésekre, dokumentumok, intézkedések, cselekvési tervek áttekintése Magyarország Energiastratégiája

5 Magyarország Energiastratégiája 2030-2050
Nemzeti válasz, lokális következmények felvetése október 4-én a parlament elfogadta a „Nemzeti Energiastratégia 2030” megnevezésű dokumentumot. Ezek után ez határozza meg a kormányok későbbi döntéseit 20 évre, valamint egy 2050-ig tartó útitervet is felállít, amely globális, hosszabb távú perspektívába helyezi a 2030-ig javasolt intézkedéseket.   Ez a dokumentum kiemelt jelentőségűnek tekinti az atomenergiát, a jelenlegi kapacitások megőrzését, bővítését, és a tiszta szén technológiákat, továbbá mérsékelt szinten a megújuló energiákat. Mindegyik terület különös figyelmet kívánna meg Pécstől és környékétől, hiszen korábban mind az uránérc-, mind a szénbányászat és a mezőgazdasági termelés, jelentős szerepet játszott ennek a vidéknek az életében. Tehát mit hoz a jövő konkrétan Pécs és a megye számára?   Az előadó ezen kérdések megválaszolására gyűjtötte össze a „Nemzeti Energiastratégia 2030” és még néhány alapvető stratégiai dokumentum állításait. Ezek elemzése során szó fog esni olyan szakmai kérdésekről, kutatás-fejlesztési eredményekről, amelyek kiegészíthetik az eddigi célkitűzéseket. Magyarország Energiastratégiája

6 „Nemzeti Energiastratégia 2030”
A „Nemzeti Energiastratégia 2030” 2030-ig részletes javaslatokat tartalmaz a magyar energiaszektor szereplői és a döntéshozók számára, valamint egy 2050-ig tartó útitervet is felállít, amely globális, hosszabb távú perspektívába helyezi a 2030-ig javasolt intézkedéseket. Célkitűzés: függetlenedés az energiafüggőségtől A megvalósítás általános elvei : - energiatakarékosság, - a hazai ellátásbiztonság szavatolása, - a gazdaság versenyképességének fenntartható fokozása

7 „NE-2030” legfontosabb tézisei a célokért
Energiatakarékosság Megújuló és alacsony szén-dioxid kibocsátású energiatermelés növelése Erőmű-korszerűsítés A közösségi távfűtés és egyéni hőenergia előállítás korszerűsítése A közlekedés energiahatékonyságának növelése és CO2 intenzitásának csökkentése Zöld ipar, megújuló mezőgazdaság Energetikai célú hulladékhasznosítás Állami szerepvállalás erősítése Magyarország Energiastratégiája

8 „NE-2030” programja villamos energia előállítására
A legreálisabbnak tartott és ezért megvalósítandó célként kijelölt jövőképe: A „Közös erőfeszítés az „Atom – Szén - Zöld” forgatókönyv megvalósítása érdekében. Az Atom-Szén-Zöld forgatókönyv megvalósításával kiválthatóvá válik a hazai összfogyasztás 13 %-át kitevő jelenlegi - elsősorban nyári – villamosenergia-import. Sőt, az importot a villamosenergia-termelésünk 14 %-át kitevő export válthatja fel 2030-ra, ami a német- és a svájci nukleáris kapacitások leépítésével összefüggésben realizálható lesz.

9 Atom-Szén-Zöld részletesen
- az atomenergia hosszú távú fenntartása az energiamixben; - a szén alapú energiatermelés szinten tartása két okból: (i) energetikai krízishelyzetben (pl. földgáz árrobbanás, nukleáris üzemzavar) az egyedüli gyorsan mozgósítható belső tartalék, (ii) az értékes szakmai kultúra végleges elvesztésének megelőzése a fentiek miatt és a jövőbeni nagyobb arányú felhasználás lehetőségének fenntartása érdekében. Ez utóbbi feltétele a fenntarthatósági- és ÜHG kibocsátás vállalási kritériumoknak való megfelelés (a széndioxid leválasztási és tiszta szén technológiák teljes körű alkalmazása); - megújuló energia szempontjából az NCsT (Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Terv) 2020 utáni lineáris meghosszabbítása azzal, hogy a gazdaság teherbíró képességének, valamint a rendszerszabályozhatóság és a technológia fejlesztések függvényében a kitűzött arány növelésére kell törekedni.

10 „NE 2030” céljaihoz kapcsolódó intézkedések - 1
1. Fenntartható Energiagazdálkodási törvény megalkotása 2. Energiahatékonyság növelése a. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv b. Épületenergetikai Stratégia c. Erőmű fejlesztési Cselekvési Terv 3. Megújuló energia hasznosítás növelése: a. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve b. Megújuló energia potenciál térségi szintű feltérképezése 4. Közlekedésfejlesztés: a. Közlekedési Koncepció Magyarország Energiastratégiája

11 „NE 2030” céljaihoz kapcsolódó intézkedések - 2
5. Hazai energiahordozó vagyon hasznosítása: a. Készletgazdálkodási és hasznosítási cselekvési terv 6. Környezettudatos szemlélet kialakítása: a. Szemléletformálási Cselekvési Terv b. Energiagazdász hálózat létrehozása 7. Iparfejlesztési célok megvalósítása: a. Energetikai iparfejlesztés és K+F+I Cselekvési Terv 8. Távhőszolgáltatás versenyképességének biztosítása: a. Távhő fejlesztési Cselekvési Terv Magyarország Energiastratégiája

12 Adatok a Föld, az EU-27 és hazánk energia felhasználására, és fogyasztására 2030-2050-ig

13 Olajhozam csúcs előrejelzések
Magyarország Energiastratégiája

14 Világ villamos energia termelése szénből
Magyarország Energiastratégiája

15 Föld légköri CO2 koncentráció lehetséges változása
Magyarország Energiastratégiája

16 EU-27 villamos energia termelésének „összetétele”
Magyarország Energiastratégiája

17 Magyarország primer energia felhasználása
Magyarország Energiastratégiája

18 Magyarország primer energia fogyasztás alakulása
Magyarország Energiastratégiája

19 Különböző energiamix forgatókönyvek
a) Atom-Zöld: Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen és a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében (NCsT) rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása. b) Anti Atom-Zöld: Nem épülnek új blokkok a paksi telephelyen és az NCST-ben rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása. c) Atom-Zöld(+): Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen és az NCST-ben rögzítettnél ambiciózusabb megújuló energia felhasználási pálya. d) Atom(+)-Zöld: Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen, majd 2030 után új telephelyen is, illetve az NCST-ben rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása. e) Atom-Szén-Zöld: Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen és az NCST-ben rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása, valamint egy új szénerőmű létesítése. f) Anti Atom-Zöld(+): Nem épülnek új blokkok a paksi telephelyen és az NCST-ben rögzítettnél ambiciózusabb megújuló energia felhasználási pálya. Magyarország Energiastratégiája

20 Magyarország villamos energia termelése 2030-ra
Magyarország Energiastratégiája

21 Magyarország nukleáris kapacitás 2038-ig
Magyarország Energiastratégiája

22 Földgáz erőműveink tervezett gázszükségletei
Magyarország Energiastratégiája

23 Magyarország földgáz beszerzés jövőképe2015 után
Magyarország Energiastratégiája

24 Energia takarékossági lehetőségek 2030-ig
Magyarország Energiastratégiája

25 Megújuló energia aránya a villamosenergia termelésben
Magyarország Energiastratégiája

26 Hazai közlekedés várható energiaforrás megoszlása
Magyarország Energiastratégiája

27 Lakossági hőcélú földgáz felhasználás
Magyarország Energiastratégiája

28 Lakossági CO2 kibocsátás 2030-ig
Magyarország Energiastratégiája

29 3. Észrevételek az NE-2030 programmal kapcsolatban

30 Észrevételek az NE-2030 programmal kapcsolatban
Globális, centralizált, termelő és ellátó egységekben gondolkodik az elektromos energia termelés döntő mennyiségében! Ez a stratégia a MEGA, GIGA,… beruházásokat „célozza meg”. Ez alig igényel hazai tudást, és alig igényel hazai munkaerőt. Mindezekért fizetni kell „kifelé”. A kőolaj és a földgáz ellátást „több lábon állva” szeretnénk biztosítani a konvencionális, majd a nem konvencionális forrásokból (Lengyelország palagáz,…) Konkrétan nem olvasható ki, hogy mi lesz hosszú távon (20-40 év ) a középvállalkozás szintű energetika (kétpólusú mezőgazdaság?) Agroüzemanyag, energiahatékonyság sokszor előfordul. Csak a piacérett termékekkel foglalkozik. Kutatás-fejlesztés?

31 Ezek a fogalmak nem szerepelnek az NE-2030-ban
Decentralizált megújuló energia termelés milyen arányú legyen Metanol gazdaság; Hidrogén gazdaság; methanol cars, fuel cell CCS igen CCR nincs Biometán, CNG, CHP, CCHP, melléktermék felhasználás, biotechnológia poligeneráció (metán, etanol, hidrogén) Tisztaszén technológia Etanol, metanol kis munkagépekben Energetikai gépfejlesztés. Milyen legyen a centralizált és a decentralizált hő és elektromos energia termelés aránya? Mi lesz a „Közjó”-val? Mi nem akarunk semmi újat létrehozni?

32 Javaslatok: Objektív és szubjektív „eszközök”
A társadalom minél szélesebb körű informálása megkívánja a koncepciónak, egy minden lényegi elemet tartalmazó, de mégis köznyelven írt változatának az elkészítését.  Vonjuk be az embereket, ösztönözzük, inspiráljuk őket, hogy mindenki a maga ismerete szerint, együttműködve, kis és közepes rendszereket hozzon létre (ezek alkossák a fenntartható, termelő, ellátó, fogyasztói komplex rendszereket).

33 Cleaner Coal Combustion
Magyarország Energiastratégiája

34 Carbon Capture and Storage - CCS
Magyarország Energiastratégiája

35 Carbon Capture and Storage - CCS
Magyarország Energiastratégiája

36 Magyarország Energiastratégiája 2030-2050
Kitekintés a világba Is Obama talking about the prospect of “Methanol Economy” in Asia Pacific? Oláh György professzor: “Methanol Economy” Magyarország Energiastratégiája

37 Obama elnök beszéde az ausztrál parlamentben
Magyarország Energiastratégiája

38 Obama elnök beszéde az ausztrál parlamentben
Magyarország Energiastratégiája

39 Metanol gazdaság kémiája
Magyarország Energiastratégiája

40 Carbon Capture and Recycle - CCR

41 Karbon ciklus

42 Nukleáris hő vízbontásra, hidrogén metanol előállításra

43 Metanol, mint „üzemanyaga” az üzemanyag cellának
Magyarország Energiastratégiája

44 Széndioxid – Metanol – Üzemanyag cella – Villanymotor - Jármű

45 Magyarország Energiastratégiája 2030-2050
Magyarország Energiastratégiája

46 Magyarország Energiastratégiája 2030-2050
Köszönöm a figyelmet Sok sikert kívánok a fenntartható stratégiai célkitűzések megvalósításához. Magyarország Energiastratégiája


Letölteni ppt "Kutatók Éjszakája – szeptember 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések