Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatók Éjszakája – 2012. szeptember 28. Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? Magyarország energiastratégiája 2030-2050 (Hogyan befolyásolja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatók Éjszakája – 2012. szeptember 28. Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? Magyarország energiastratégiája 2030-2050 (Hogyan befolyásolja."— Előadás másolata:

1 Kutatók Éjszakája – szeptember 28. Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? Magyarország energiastratégiája (Hogyan befolyásolja életünket az energiastratégia?) Előadó: dr. Német Béla PTE TTK Környezetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék fizika.ttk.pte.hu fizika.ttk.pte.hu

2 Tartalomjegyzék 1. Kihívások, kérdések. 2. A „Nemzeti Energiastratégia 2030” rövid bemutatása. 3. Észrevételek az NE-2030 programmal kapcsolatban. 4. Javaslatok komplex rendszerekre, az energiahatékonyság növelésére, a közjó magasabb szintű elérésére.

3 Kihívások, kérdések A XXI. század legjelentősebb stratégiai kihívásai az egészséges élelmiszer, a tiszta ivóvíz és a fenntartható energiaellátás biztosítása. Az emberiség (így mi is) még napjainkban is abban a tévhitben élünk, hogy az olcsó energiahordozók végtelen mennyiségben, örökké rendelkezésünkre állnak. Költői kérdés: Fenntarthatók jelenlegi fogyasztási szokásaink? Hogyan történik a most életerős korosztály (35-45 évesek) és a következő nemzedékek (tizen-, huszon évesek) szükségleteinek biztosítása? Lehetséges-e az élhető környezet megőrzése? Egyáltalán mennyi ember számára, kiknek és meddig? Ha ez nem így van, akkor most milyen stratégiát kellene megfogalmazni? Most már próbál a kormányzat is erre a kérdésre válaszolni.

4 Magyarország Energiastratégiája Nemzeti válasz a felvetett kérdésekre, dokumentumok, intézkedések, cselekvési tervek áttekintése

5 Magyarország Energiastratégiája Nemzeti válasz, lokális következmények felvetése október 4-én a parlament elfogadta a „Nemzeti Energiastratégia 2030” megnevezésű dokumentumot. Ezek után ez határozza meg a kormányok későbbi döntéseit 20 évre, valamint egy 2050-ig tartó útitervet is felállít, amely globális, hosszabb távú perspektívába helyezi a 2030-ig javasolt intézkedéseket. Ez a dokumentum kiemelt jelentőségűnek tekinti az atomenergiát, a jelenlegi kapacitások megőrzését, bővítését, és a tiszta szén technológiákat, továbbá mérsékelt szinten a megújuló energiákat. Mindegyik terület különös figyelmet kívánna meg Pécstől és környékétől, hiszen korábban mind az uránérc-, mind a szénbányászat és a mezőgazdasági termelés, jelentős szerepet játszott ennek a vidéknek az életében. Tehát mit hoz a jövő konkrétan Pécs és a megye számára? Az előadó ezen kérdések megválaszolására gyűjtötte össze a „Nemzeti Energiastratégia 2030” és még néhány alapvető stratégiai dokumentum állításait. Ezek elemzése során szó fog esni olyan szakmai kérdésekről, kutatás-fejlesztési eredményekről, amelyek kiegészíthetik az eddigi célkitűzéseket.

6 „Nemzeti Energiastratégia 2030” A „Nemzeti Energiastratégia 2030” 2030-ig részletes javaslatokat tartalmaz a magyar energiaszektor szereplői és a döntéshozók számára, valamint egy 2050-ig tartó útitervet is felállít, amely globális, hosszabb távú perspektívába helyezi a 2030-ig javasolt intézkedéseket. Célkitűzés: függetlenedés az energiafüggőségtől A megvalósítás általános elvei : - energiatakarékosság, - a hazai ellátásbiztonság szavatolása, - a gazdaság versenyképességének fenntartható fokozása

7 Magyarország Energiastratégiája „NE-2030” legfontosabb tézisei a célokért Energiatakarékosság Megújuló és alacsony szén-dioxid kibocsátású energiatermelés növelése Erőmű-korszerűsítés A közösségi távfűtés és egyéni hőenergia előállítás korszerűsítése A közlekedés energiahatékonyságának növelése és CO2 intenzitásának csökkentése Zöld ipar, megújuló mezőgazdaság Energetikai célú hulladékhasznosítás Állami szerepvállalás erősítése

8 „NE-2030” programja villamos energia előállítására A legreálisabbnak tartott és ezért megvalósítandó célként kijelölt jövőképe: A „Közös erőfeszítés az „Atom – Szén - Zöld” forgatókönyv megvalósítása érdekében. Az Atom-Szén-Zöld forgatókönyv megvalósításával kiválthatóvá válik a hazai összfogyasztás 13 %-át kitevő jelenlegi - elsősorban nyári – villamosenergia- import. Sőt, az importot a villamosenergia-termelésünk 14 %- át kitevő export válthatja fel 2030-ra, ami a német- és a svájci nukleáris kapacitások leépítésével összefüggésben realizálható lesz.

9 Atom-Szén-Zöld részletesen - az atomenergia hosszú távú fenntartása az energiamixben; - a szén alapú energiatermelés szinten tartása két okból: (i) energetikai krízishelyzetben (pl. földgáz árrobbanás, nukleáris üzemzavar) az egyedüli gyorsan mozgósítható belső tartalék, (ii) az értékes szakmai kultúra végleges elvesztésének megelőzése a fentiek miatt és a jövőbeni nagyobb arányú felhasználás lehetőségének fenntartása érdekében. Ez utóbbi feltétele a fenntarthatósági- és ÜHG kibocsátás vállalási kritériumoknak való megfelelés (a széndioxid leválasztási és tiszta szén technológiák teljes körű alkalmazása); - megújuló energia szempontjából az NCsT ( Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Terv ) 2020 utáni lineáris meghosszabbítása azzal, hogy a gazdaság teherbíró képességének, valamint a rendszerszabályozhatóság és a technológia fejlesztések függvényében a kitűzött arány növelésére kell törekedni.

10 Magyarország Energiastratégiája „NE 2030” céljaihoz kapcsolódó intézkedések Fenntartható Energiagazdálkodási törvény megalkotása 2. Energiahatékonyság növelése a. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv b. Épületenergetikai Stratégia c. Erőmű fejlesztési Cselekvési Terv 3. Megújuló energia hasznosítás növelése: a. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve b. Megújuló energia potenciál térségi szintű feltérképezése 4. Közlekedésfejlesztés: a. Közlekedési Koncepció

11 Magyarország Energiastratégiája „NE 2030” céljaihoz kapcsolódó intézkedések Hazai energiahordozó vagyon hasznosítása: a. Készletgazdálkodási és hasznosítási cselekvési terv 6. Környezettudatos szemlélet kialakítása: a. Szemléletformálási Cselekvési Terv b. Energiagazdász hálózat létrehozása 7. Iparfejlesztési célok megvalósítása: a. Energetikai iparfejlesztés és K+F+I Cselekvési Terv 8. Távhőszolgáltatás versenyképességének biztosítása: a. Távhő fejlesztési Cselekvési Terv

12 Adatok a Föld, az EU-27 és hazán k energia felhasználására, és fogyasztására ig

13 Magyarország Energiastratégiája Olajhozam csúcs előrejelzések

14 Magyarország Energiastratégiája Világ villamos energia termelése szénből

15 Magyarország Energiastratégiája Föld légköri CO2 koncentráció lehetséges változása

16 Magyarország Energiastratégiája EU-27 villamos energia termelésének „összetétele”

17 Magyarország Energiastratégiája Magyarország primer energia felhasználása

18 Magyarország Energiastratégiája Magyarország primer energia fogyasztás alakulása

19 Magyarország Energiastratégiája Különböző energiamix forgatókönyvek a) Atom-Zöld: Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen és a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében (NCsT) rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása. b) Anti Atom-Zöld: Nem épülnek új blokkok a paksi telephelyen és az NCST-ben rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása. c) Atom-Zöld(+): Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen és az NCST- ben rögzítettnél ambiciózusabb megújuló energia felhasználási pálya. d) Atom(+)-Zöld: Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen, majd 2030 után új telephelyen is, illetve az NCST-ben rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása. e) Atom-Szén-Zöld: Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen és az NCST-ben rögzített megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbítása, valamint egy új szénerőmű létesítése. f) Anti Atom-Zöld(+): Nem épülnek új blokkok a paksi telephelyen és az NCST-ben rögzítettnél ambiciózusabb megújuló energia felhasználási pálya.

20 Magyarország Energiastratégiája Magyarország villamos energia termelése 2030-ra

21 Magyarország Energiastratégiája Magyarország nukleáris kapacitás 2038-ig

22 Magyarország Energiastratégiája Földgáz erőműveink tervezett gázszükségletei

23 Magyarország Energiastratégiája Magyarország földgáz beszerzés jövőképe2015 után

24 Magyarország Energiastratégiája Energia takarékossági lehetőségek 2030-ig

25 Magyarország Energiastratégiája Megújuló energia aránya a villamosenergia termelésben

26 Magyarország Energiastratégiája Hazai közlekedés várható energiaforrás megoszlása

27 Magyarország Energiastratégiája Lakossági hőcélú földgáz felhasználás

28 Magyarország Energiastratégiája Lakossági CO2 kibocsátás 2030-ig

29 3. Észrevételek az NE-2030 programmal kapcsolatban

30 Észrevételek az NE-2030 programmal kapcsolatban Globális, centralizált, termelő és ellátó egységekben gondolkodik az elektromos energia termelés döntő mennyiségében! Ez a stratégia a MEGA, GIGA,… beruházásokat „célozza meg”. Ez alig igényel hazai tudást, és alig igényel hazai munkaerőt. Mindezekért fizetni kell „kifelé”. A kőolaj és a földgáz ellátást „több lábon állva” szeretnénk biztosítani a konvencionális, majd a nem konvencionális forrásokból (Lengyelország palagáz,…) Konkrétan nem olvasható ki, hogy mi lesz hosszú távon (20-40 év ) a középvállalkozás szintű energetika (kétpólusú mezőgazdaság ? ) Agroüzemanyag, energiahatékonyság sokszor előfordul. Csak a piacérett termékekkel foglalkozik. Kutatás-fejlesztés?

31 Ezek a fogalmak nem szerepelnek az NE-2030-ban Decentralizált megújuló energia termelés milyen arányú legyen Metanol gazdaság; Hidrogén gazdaság; methanol cars, fuel cell CCS igen CCR nincs Biometán, CNG, CHP, CCHP, melléktermék felhasználás, biotechnológia poligeneráció (metán, etanol, hidrogén) Tisztaszén technológia Etanol, metanol kis munkagépekben Energetikai gépfejlesztés. Milyen legyen a centralizált és a decentralizált hő és elektromos energia termelés aránya? Mi lesz a „Közjó”-val? Mi nem akarunk semmi újat létrehozni?

32 Javaslatok: Objektív és szubjektív „eszközök” A társadalom minél szélesebb körű informálása megkívánja a koncepciónak, egy minden lényegi elemet tartalmazó, de mégis köznyelven írt változatának az elkészítését. Vonjuk be az embereket, ösztönözzük, inspiráljuk őket, hogy mindenki a maga ismerete szerint, együttműködve, kis és közepes rendszereket hozzon létre (ezek alkossák a fenntartható, termelő, ellátó, fogyasztói komplex rendszereket).

33 Magyarország Energiastratégiája Cleaner Coal Combustion

34 Magyarország Energiastratégiája Carbon Capture and Storage - CCS

35 Magyarország Energiastratégiája Carbon Capture and Storage - CCS

36 Magyarország Energiastratégiája Kitekintés a világba Is Obama talking about the prospect of “Methanol Economy” in Asia Pacific? Oláh György professzor: “Methanol Economy” Is Obama talking about the prospect of “Methanol Economy” in Asia Pacific? “Methanol Economy”

37 Magyarország Energiastratégiája Obama elnök beszéde az ausztrál parlamentben

38 Magyarország Energiastratégiája Obama elnök beszéde az ausztrál parlamentben

39 Magyarország Energiastratégiája Metanol gazdaság kémiája

40 Carbon Capture and Recycle - CCR

41 Karbon ciklus

42 Nukleáris hő vízbontásra, hidrogén metanol előállításra

43 Magyarország Energiastratégiája Metanol, mint „üzemanyaga” az üzemanyag cellának

44 Széndioxid – Metanol – Üzemanyag cella – Villanymotor - Jármű

45 Magyarország Energiastratégiája

46 Magyarország Energiastratégiája Köszönöm a figyelmet Sok sikert kívánok a fenntartható stratégiai célkitűzések megvalósításához.


Letölteni ppt "Kutatók Éjszakája – 2012. szeptember 28. Mit hoz a jövő a posztfosszilis korszak küszöbén? Magyarország energiastratégiája 2030-2050 (Hogyan befolyásolja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések