Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Partiumi Keresztény Egyetem Általános szociológia szeminárium Bernáth Krisztina A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Partiumi Keresztény Egyetem Általános szociológia szeminárium Bernáth Krisztina A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja."— Előadás másolata:

1 Partiumi Keresztény Egyetem Általános szociológia szeminárium Bernáth Krisztina A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja

2 A szociológia első születése 1830 A. Comte: A pozitív filozófia tanfolyama 1833 A. Tocqueville: Az amerikai demokrácia 1835 A. Quetelet: Társadalmi fizika 1845 F. Engels: A munkásosztály helyzete Angliában 1851 H. Spencer: Társadalmi statika 1855 F. Le Play: Az európai munkások… 1865 J. S. Mill: Auguste Comte és a pozitivizmus 1867 K. Marx: A tőke

3 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Újjászületések XIX.-XX. sz.: Durkheim és köre; Weber és Simmel Huszadik Század 1937 T. Parsons: A társadalmi cselekvés elmélete elméletek helyett: empirikus kutatások az 50’-es évektől

4 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Előzmények Giovanni B. Vico Új tudománya Charles de Montesquieu Jean-Jacques Rousseau Antoine C. Condorcet Adam Smith John Millar Adam Ferguson filozófiai művek államra, politkára vonatkozó történeti, jogi vizsgálódások gazdasági művek statisztika beszámolók távoli népekről

5 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja A filozófiáról való leválás XVII. sz. közepe - demográfia (John Graunt): népesség számának és összetételének alakulására ható folyamatok vizsgálata, statisztika, elméletek XVII. sz. vége - John Locke: politikatudomány – gazdasági megerősödés, demokratikus viszonyok kialakulása, megteremtése, jogi alapok

6 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja A filozófiáról való leválás Adam Smith: közgazdaságtan –„láthatatlan kéz”, homo oeconomicus  iparosodás, gazdasági növekedés, de ezzel együtt nyomor, forradalmak Saint-Simon, Comte, Tocqueville – Marx, Durkheim, Weber erről a társadalomról gyűjtöttek tényeket, adatokat és elémelti magyarázatokat próbáltak kidolgozni, társadalomkritikus megközelítés, valóság feltárása

7 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja A filozófiáról való leválás szociálpszichológia – a pszichológiából Le Bon Tömeglélektan társadalomnéprajz – (AEÁ: kulturális antropológia, UK: szociális antropológia), először nem európai kultúrák, most fejlett országok is: kultúra sajátosságai, kisebb közösségek, intenzív terepmunka

8 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Európa Ny-i felében: új társadalom XVIII. sz. végétől: –politika és jogrendszer változása: francia forradalom –a technika és a gazdaság megújulása: „ipari forradalom” –európai jogállam, ipari kapitalizmus rendszere „Kettős forradalom” modern polgári társadalom iparosodás, ipari kapitalizmus

9 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja „ancien regime” - ”új társadalom” születésen alapuló kiváltságok és hátrányok nyílt uralmi rendszere a politikai és jogi struktúra a hagyományok és a vallás igazolására szorult elvei: –szabadság –egyenlőség –polgári szolidaritás munkamegosztás gazdaság birtokosok-birtoktalanok városi-falusi rétegek helyzete közigazgatás család iskola

10 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja „Ipari társadalom” elmélete Claude-Henri de Saint-Simon –Comte, Parsons, Spencer, Parsons, Aron, Dahrendorf Viták: –munkamegosztás hatásairól Smith: „a haladás motorja” Ferguson: „bábbá, eszközzé változtatja az egyént” Spencer: „a fejlődés előnyei” Comte: „egyoldalúság” Marx: Gazdasági - filozófiai kéziratok 1844-ből –elidegenedés végső oka: az árutermelés kapitalista tulajdonviszonyai

11 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja A modernizációról Liberálisok: –társadalmi fejlődés Radikálisok (+marxisták, anarchisták) –a kényszer és az erőszak struktúrái

12 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja A szociológia tárgya, szemléletmódja az új, polgári társadalom Jellemző: a célok, motivációk előzetes szerkezetének a feltételezése, az emberi lényeg valami előzetesen adott, változatlan jellemzőként való kezelése.

13 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Socios-logos rendszeres, koherens, reflexív és kritikai elméletileg és empirikusan megalapozott módszeres és átfogó, leíró, magyarázó és értelmező tudomány

14 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja A szociológia kérdései kialakulásakor a társadalom nem olyan lett, mint amilyennek a felvilágosodás elvei szerint lennie kellett volna a rendi kiváltságok nem szűntek meg teljesen a kiváltságosok „egyenlőbbek” maradtak gazdasági egyenlőtlenségek, feszültségek

15 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Témák Az új világ értelmezése: –nagyvárosok népességének életmódja, dolgozó nők-gyermekek, meggazdagodás- elszegényedés, nemzetiségek-felekezetek közti konfliktusok, pártharcok, válságok, szabályok, törvények

16 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Cél A tudományok révén váljék nagykorúvá az emberi nem A jövő állapotra irányul: ellenőrizni és szabályozni a társadalmat (folytonos önszabályozás)

17 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Fejlődéstörvények A társadalom szabályszerűségei: a természettudományok által felfedezett törvényekhez hasonlóak Comte, Quetelet: „társadalmi fizika” Spencer: „szuperorganizmus” „történeti-összehasonlító módszer” „a jelen olyan, mint egy múzeum”

18 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Első szociológusok Autodidakták : Tönnies: „céhen kívüli kézművesek” Teoretikusok „Alapítók” „Választóvonalak”: –brit: empirizmus –francia: pozitivizmus –német: „államtudomány” –liberálisok: individualisták –konzervatívak: kollektivisták –történelmi materializmus: Marx

19 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Kitekintés a szociológia népszerűségével egyidejüleg: újraalapozása alkalmazása klb. területeken empirikus kutatások tanszékek, társaságok viták, kongresszusok folyóiratok, könyvsorozatok, fordítások… a tudomány tárgyának, módszerének, feladatainak definiálása (Simmel, Durkheim, Weber)

20 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Szociológia ma az életünket formáló társadalmi hatásokat vizsgálja a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány az ember társas életével, csoportokkal, társadalmakkal foglalkozó tudomány az ember társadalmi lényként való viselkedése tágabb nézőpontból vizsgálni: miért viselkedünk úgy, ahogy tesszük azt? modern világ társadalmi élete Valóban így van?

21 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Témák: milyenek a társadalmak, hogyan működnek, hogyan változnak? társadalmi struktúra: egyének és társadalmi csoportok közötti viszonylag tartós viszonyok társadalmi intézmény: a társadalom tagjainak többsége által végzett tevékenységek alapvető mintáját, módját kutatja intézmények: normák, értékek kultúra: anyagi javak, normák, értékek együttese

22 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Köztudat ≠ szociológia Köztudat nem mindig, de gyakran más, mint a szociológia. A szociológia alakítja is a köztudatot.

23 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja A szociológia kérdései ma ténykérdések összehasonlító kérdések fejlődési kérdések elméleti kérdések

24 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Szociológiai szemlélet képzelőerő kibontakoztatása (elvonatkoztatni, objetkíven, friss szemlélettel újranézni) –pl. kávé: szimbolikus érték, kábítószer, társadalmi és gazdasági viszonylatok, múltbeli társadalmi és gazdasági fejlődési folyamat antropológia és történetírás módszereit is alkalmazni VAN-LESZ, fejlődési irányok

25 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja A szociológia gyakorlati jelentősége társadalmi intézményekről világos és egyértelmű képet nyújtani kulturális különbségek tudatosítása kulturális öntudat kialakulása politikai döntések hatásainak megítélése önismeret növelése

26 A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja Felhasznált szakirodalom Somlai Péter A szociológia születése a tizenkilencedik században In Felkai és mtsi (1999) A szociológia kialakulása. Új Mandátum, Budapest 13-21. o. Giddens, Anthony (2000) Szociológia Osiris, Budapest, 39-56. o. Andorka Rudolf (2000) Bevezetés a szociológiába Osiris, Budapest, 31-46. o.


Letölteni ppt "Partiumi Keresztény Egyetem Általános szociológia szeminárium Bernáth Krisztina A szociológia kilakulása, tárgya, szemléletmódja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések