Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi politikai gazdaságtan II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi politikai gazdaságtan II."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi politikai gazdaságtan II.
A világgazdasági működésének és átalakulásának eltérő magyarázatai

2 A világgazdaság fejlődésének főbb szakaszai
A korai gyarmatosítás időszaka A gyarmati típusú nemzetközi munkamegosztás A monopolizáció és a tőkekivitel A gyarmati típusú munkamegosztás hanyatlása Reformkísérletek A felgyorsult globalizáció Szentes I. fejezet A pontja, Blahó: III. fejezet ( ) és VI. fejezet ( )

3 Főbb elméleti irányzatok
Korai irányzatok A klasszikus iskola A neoklasszikus iskola A marxi elmélet és annak nemzetközi vonatkozásai A keynesi és poszt-keynesiánus reformista irányzatok Radikális újbaloldali és neomarxista irányzatok A neoliberális-monetarista elmélet Szentes I. fejezet B pontja

4 Nemzetközi kereskedelem
A korai elméleti irányzatok A klasszikus és neoklasszikus iskola A keynesi elmélet A marxi elmélet A neoliberális és monetarista irányzat Néhány ellentétes elméleti koncepció Szentes II. fejezet B pontja

5 Nemzetközi pénzügyek, elméletek a pénz funkcióiról és a valutaárfolyamokról
A korai elméleti irányzatok A klasszikus és neoklasszikus iskola A keynesi elmélet A marxi elmélet A neoliberális és monetarista irányzat Néhány ellentétes elméleti koncepció Szentes III. fejezet B pontja

6 Nemzetközi munkamegosztás és szakosodás I.
Szakosodás a természeti különbségek, az abszolút előnyök, és a komparatív előnyök alapján Az egyéb tényezők (belső és külső gazdaságosság, termékdifferenciáció stb.) A transznacionális komparatív ill. kompetitív előnyök Az egyenlőtlenségekre vonatkozó tételek Szentes IV. fejezet A pontja

7 Nemzetközi munkamegosztás és szakosodás II.
A korai elméleti irányzatok A klasszikus és neoklasszikus komparatív előnyök tana Néhány ellentétes elméleti koncepció A keynesi elmélet és post-keynesiánus nézetek A marxi elmélet Újbaloldali és neomarxista nézetek Szentes IV. fejezet B pontja

8 A nemzetközi gazdasági egyensúly
Korai irányzatok A klasszikus iskola A neoklasszikus iskola A marxi elmélet és annak nemzetközi vonatkozásai A keynesi és poszt-keynesiánus reformista irányzatok Radikális újbaloldali és neomarxista irányzatok A monetarista felfogás Vegyes eredetű koncepciók: a Mundell-Fleming modell Szentes V. fejezet B pontja

9 A nemzetközi csere: egyenlő és egyenlőtlen csere
A marxi és marxista felfogás A poszt-keynesiánus reformista irányzatok: Prebisch, Lewis, Balogh, stb. Újbaloldali és neomarxista irányzatok A neoliberális-monetarista elmélet

10 A nemzetközi gazdasági rend átalakulása, a XIX
A nemzetközi gazdasági rend átalakulása, a XIX. század második felétől a hetvenes évek végéig Az ipari forradalom társadalmi-gazdasági hatásai. Az aranysztenderd rendszer virágzása és bukása Keynes és a nagy gazdasági válság A Bretton-Woods-i rendszer létrejötte és bukása, az olajválságok. Blahó: III. fejezet ( ) és VI. fejezet ( )

11 A washingtoni konszenzustól a poszt-washingtoni konszenzusig
A nemzetközi adósságválság, a globális válságkezelés. Az IMF és a Világbank változó szerepe a változó világban. A szovjet blokk pénzügyi válsága és összeomlása A feltörekvő gazdaságok esélyei a globalizációban. Blahó: I. fejezet (23-71.) Andor László: Pénz beszél, 6,f.

12 A globalizációs folyamat tartalma, összetevői és ellentétes hatásai
Globalizáció és kölcsönös függőség a világgazdaságban A globalizáció különböző értelmezései Globalizmus és amerikanizmus A világgazdaság az ezredfordulón Blahó és munkaközössége I. és II. f., Csáki-Farkas-ból Farkas és Andor tanulmánya

13 Nemzeti fejlődés és versenyképesség a globalizáció korában
Globalizáció, transznacionális vállalatok és nemzetállam A feltörekvő, átalakuló és a fejlett ipari országok gazdasági fejlődésének, mozgásterének értékelése Blahó és munkaközössége V. f., Csáki-Farkasból Artner tanulmányai

14 Válság a globális világgazdaságban
A modern válságok természete Válságok a periférián,ill. válságáthárítás. Az új gazdaság és válság a centrumban A mai világgazdasági válság és lehetséges kimenetelei Artner: Globalizáció alulnézetben I. f.

15 Magyarország a világgazdaságban
A rendszerváltás öröksége Privatizáció és működőtőke beáramlás Magyar gazdaság gazdasági és pénzügyi helyzete Blahó és munkaközössége 12. f., Bernek-Farkasból Artner tanulmánya

16 Irodalom Szentes Tamás: Világgazdaságtan I., Elméleti és módszertani alapok (Aula 1999.) Blahó András (szerk.): Világgazdaságtan 2.: Globális fejlődés, gazdaságdiplomácia. AULA Kiadó, Budapest 2002 Blahó és munkaközössége: Világgazdaságtan (Akadémiai kiadó 2007.) Artner Annamária. Globalizáció alulnézetben Andor László: Pénz beszél. Aula 1998. Csáki-Farkas (szerk.):A globalizáció és hatásai (Napvilág 2008.) Bernek-Farkas (szerk.): Globalizáció, tőkekoncentráció, térszerkezet Az egyes témákhoz folyóiratcikkek, ill. az előző 2 könyvből tanulmányok kiselőadásnak


Letölteni ppt "Nemzetközi politikai gazdaságtan II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések