Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Nemzetközi politikai gazdaságtan II. A világgazdasági működésének és átalakulásának eltérő magyarázatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Nemzetközi politikai gazdaságtan II. A világgazdasági működésének és átalakulásának eltérő magyarázatai."— Előadás másolata:

1 1 Nemzetközi politikai gazdaságtan II. A világgazdasági működésének és átalakulásának eltérő magyarázatai

2 A világgazdaság fejlődésének főbb szakaszai  A korai gyarmatosítás időszaka  A gyarmati típusú nemzetközi munkamegosztás  A monopolizáció és a tőkekivitel  A gyarmati típusú munkamegosztás hanyatlása  Reformkísérletek  A felgyorsult globalizáció

3 Főbb elméleti irányzatok  Korai irányzatok  A klasszikus iskola  A neoklasszikus iskola  A marxi elmélet és annak nemzetközi vonatkozásai  A keynesi és poszt-keynesiánus reformista irányzatok  Radikális újbaloldali és neomarxista irányzatok  A neoliberális-monetarista elmélet

4 Nemzetközi kereskedelem  A korai elméleti irányzatok  A klasszikus és neoklasszikus iskola  A keynesi elmélet  A marxi elmélet  A neoliberális és monetarista irányzat  Néhány ellentétes elméleti koncepció

5 Nemzetközi pénzügyek, elméletek a pénz funkcióiról és a valutaárfolyamokról  A korai elméleti irányzatok  A klasszikus és neoklasszikus iskola  A keynesi elmélet  A marxi elmélet  A neoliberális és monetarista irányzat  Néhány ellentétes elméleti koncepció

6 Nemzetközi munkamegosztás és szakosodás I.  Szakosodás a természeti különbségek, az abszolút előnyök, és a komparatív előnyök alapján  Az egyéb tényezők (belső és külső gazdaságosság, termékdifferenciáció stb.)  A transznacionális komparatív ill. kompetitív előnyök  Az egyenlőtlenségekre vonatkozó tételek

7 Nemzetközi munkamegosztás és szakosodás II.  A korai elméleti irányzatok  A klasszikus és neoklasszikus komparatív előnyök tana  Néhány ellentétes elméleti koncepció  A keynesi elmélet és post- keynesiánus nézetek  A marxi elmélet  Újbaloldali és neomarxista nézetek

8 A nemzetközi gazdasági egyensúly  Korai irányzatok  A klasszikus iskola  A neoklasszikus iskola  A marxi elmélet és annak nemzetközi vonatkozásai  A keynesi és poszt-keynesiánus reformista irányzatok  Radikális újbaloldali és neomarxista irányzatok  A monetarista felfogás  Vegyes eredetű koncepciók: a Mundell-Fleming modell

9 A nemzetközi csere: egyenlő és egyenlőtlen csere  A marxi és marxista felfogás  A poszt-keynesiánus reformista irányzatok: Prebisch, Lewis, Balogh, stb.  Újbaloldali és neomarxista irányzatok  A neoliberális-monetarista elmélet

10 A nemzetközi gazdasági rend átalakulása, a XIX. század második felétől a hetvenes évek végéig  Az ipari forradalom társadalmi- gazdasági hatásai.  Az aranysztenderd rendszer virágzása és bukása  Keynes és a nagy gazdasági válság  A Bretton-Woods-i rendszer létrejötte és bukása, az olajválságok.

11 A washingtoni konszenzustól a poszt-washingtoni konszenzusig  A nemzetközi adósságválság, a globális válságkezelés.  Az IMF és a Világbank változó szerepe a változó világban.  A szovjet blokk pénzügyi válsága és összeomlása  A feltörekvő gazdaságok esélyei a globalizációban.

12 A globalizációs folyamat tartalma, összetevői és ellentétes hatásai  Globalizáció és kölcsönös függőség a világgazdaságban  A globalizáció különböző értelmezései  Globalizmus és amerikanizmus  A világgazdaság az ezredfordulón

13 Nemzeti fejlődés és versenyképesség a globalizáció korában  Globalizáció, transznacionális vállalatok és nemzetállam  A feltörekvő, átalakuló és a fejlett ipari országok gazdasági fejlődésének, mozgásterének értékelése

14 Válság a globális világgazdaságban  A modern válságok természete  Válságok a periférián,ill. válságáthárítás.  Az új gazdaság és válság a centrumban  A mai világgazdasági válság és lehetséges kimenetelei

15 Magyarország a világgazdaságban  A rendszerváltás öröksége  Privatizáció és működőtőke beáramlás  Magyar gazdaság gazdasági és pénzügyi helyzete

16 Irodalom  Szentes Tamás: Világgazdaságtan I., Elméleti és módszertani alapok (Aula 1999.)  Blahó András (szerk.): Világgazdaságtan 2.: Globális fejlődés, gazdaságdiplomácia. AULA Kiadó, Budapest 2002  Blahó és munkaközössége: Világgazdaságtan (Akadémiai kiadó 2007.)  Artner Annamária. Globalizáció alulnézetben  Andor László: Pénz beszél. Aula 1998.  Csáki-Farkas (szerk.):A globalizáció és hatásai (Napvilág 2008.)  Bernek-Farkas (szerk.): Globalizáció, tőkekoncentráció, térszerkezet  Az egyes témákhoz folyóiratcikkek, ill. az előző 2 könyvből tanulmányok kiselőadásnak


Letölteni ppt "1 Nemzetközi politikai gazdaságtan II. A világgazdasági működésének és átalakulásának eltérő magyarázatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések