Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4. A SZERELÉSI FOLYAMAT TERVEZÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4. A SZERELÉSI FOLYAMAT TERVEZÉSE"— Előadás másolata:

1 4. A SZERELÉSI FOLYAMAT TERVEZÉSE
4.0. A szerelés technológiai folyamatát befolyásoló tényezők 4.1. A technológiai tervezési folyamat (TTF) rendszerelméleti (rendszerszemléleti) jellemzése Környezeti kapcsolatok Struktúra és funkció Speciális tulajdonságok A technológiai tervezés módszerei 4.2. A szerelési folyamat tervezése A szerelési folyamat előtervezése A szerelés technikai feltételeinek körvonalazása A szerelés tömegességének meghatározása A gyártmány tagolása Funkcionális és technológiai helyesség vizsgálata (a szerelhetőség biztosítása) Műveleti sorrendtervezés Műveletek tervezése Műveletelemek tervezése Tervezési eredmények illesztése

2 4.2.2. Műveleti sorrendtervezés
Gyártásnál a szerelés, eljárás minden olyan műveletek összessége, amelynek az a célja, hogy készre munkált alkatrészeket meghatározott sorrendben kapcsoljunk össze, hogy valamilyen szerkezetet vagy gépet állítsunk elő, amely teljes mértékben megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek. Műveleti sorrend: a mdb-nak (alkatrész, szerelési egység, szerelési részegység) azt a technológiai útját határozza meg, melynek során a kiinduló állapotból tulajdonságainak fokozatos változtatásaival a kész állapotba megy át. Feltételeire a folyamatelemek egymás közti logikai függősége jellemző. Ezek a feltételek levezethetők: l mdb alakja, mérete, l technológiai eljárások, l géppark összetétele, l szervezési folyamat.

3 4.2.2. Műveleti sorrendtervezés
Sokoldalú összefüggés  térbeli felépítés módja - időbeli felépítés (egymásutániság, párhuzamosítás, kombinált folyamat) - üzemi szervezés l AR szerelési sorrendjének megállapítása a technológiai ráfordítások 15-30%. l A műveleti sorrend meghatározása a legigényesebb feladat. l AR-ek viszonylagos függetlenek egymástól, számos műszakilag megengedett sorrend. Kiinduló pontok: l minden AR beépítése előtt kell lenni minimum 1 megelőző AR-nek, l elegendő minden AR szükséges megelőzőjét figyelembe venni, l mértani vagy funkcionális összefüggések révén az összeállítási rajzból felismerhetők.

4 4.2.2. Műveleti sorrendtervezés
Célja: a szerelési folyamat műveletekre tagolása, a műveletek hozzárendelése munkahelyekhez és a műveletek sorrendjének meghatározása. Lépései: l A TF elvi vázlatának kidolgozása l Kötésmódok elemzése l MŰV-i sorrend tervezése l Sorrendváltozatok l Kötésmódok szerszámai megválasztása l Kötésmódok berendezése megválasztása l Előzetes MŰV-i idő meghatározása l Anyagmozgatás szervezése l Műhelyelrendezés szervezése

5 4.2.2. Műveleti sorrendtervezés
A TF elvi vázlatának kidolgozása A TF szakaszainak meghatározása, a munkatárgy elemeinek kapcsolatában létrehozott változás alapján (létrehozás, megtartás, csökkentés, növelés). Főbb lépések: l A gyártmányra vonatkozó TF szakaszok, MŰVE-ek kiválasztása. l A sz. csoportok (szerelvények) megkülönböztetése. l A sz. csoportok és megmunkálási módok összerendelése. l TF szakaszok kijelölése. l Elvi folyamatábra.

6 4.2.2. Műveleti sorrendtervezés
Kötésmódok elemzése l A terhelésnek ellenállnak-e? (Megfelelnek-e?) l A fenti elvárásoknak milyen kötések tennének még eleget? l A szóba jöhető kötések közül melyek azok, amelyek szerelés szempontjából kedvezőek lennének. l A kiválasztott kötésmódhoz tudjuk -e biztosítani a szerelősoron a megfelelő feltételeket? l Több kötésnél azok sorrendje. Pl.: csavar meghúzási sorrend.

7 4.2.2. Műveleti sorrendtervezés
Műveleti sorrend tervezése A szerelési folyamat a feladat végrehajtásához szükséges tevékenységek összessége. Egy gyártmányra a tevékenységek idősorrendben a szerelési családfa alapján határozhatók meg. A családfa mindenegyes eleméhez tartozik legalább egy tevékenység, amellyel a kívánt állapot megvalósítható, de más esetekben többféle tevékenység is szükséges. Sorrendváltozatok képzése Kötésmódok szerszámai megválasztása Kötésmódok berendezése megválasztása Előzetes műveleti idő meghatározása Ezen a szinten elfogadhatók a becsült adatok, hiszen a tevékenység tényleges idejét a munkahely kialakítás meghatározó módon befolyásolja. Anyagmozgatás szervezése Műhelyelrendezés szervezése

8 4.2.3. Műveletek tervezése Lépései:
l a részműveletek képzése, tartalmának elemzése l részműveletek sorrendje l szerszámok, készülékek, mérőeszközök megválasztása l munkahely szervezés l a szerelési műveleti idő meghatározása l a szerelés ütemezése, átfutási idő l a műveletterv dokumentálása Az egyes részfeladatok tartalma: Részműveletek képzése, tartalmának elemzése A szerelési folyamat a feladat végrehajtásához szükséges tevékenységek összessége. Egy gyártmányra a tevékenységek idősorrendben a szerelési családfa alapján határozhatók meg. A családfa mindenegyes eleméhez tartozik legalább egy tevékenység, amellyel a kívánt állapot megvalósítható, de más esetekben többféle tevékenység is szükséges.

9 Műveletek tervezése Részműveletek sorrendjének meghatározása A részműveletek lehetséges sorrendváltozatait kell elemezni a megvalósíthatóság, a pontosság, a megfelelő minőség, stb. szempontjából és ezek alapján az optimálisnak ítélt változatot meghatározni. Szerszámok, készülékek, mérőeszközök megválasztása A szerelési műveletek elvégzéséhez szükséges szerszámok, készülékek (berendezések) ill. mérőeszközök kiválasztása az alkatrész ill. szerelési részegységek méretei, tömege, stb. alapján. Szükség esetén készülékszerkesztést kérő nyomtatványt kell kitölteni, melyben rögzíteni kell hogy melyik művelethez, milyen feladat megoldásához, milyen követelmények teljesítésével mennyi készülékre van szükség. Munkahely szervezés A műveletek tartalma alapján meg kell határozni az egyes műveletek elvégzéséhez szükséges szerelő munkahelyek kialakítását (pl. egyedi, egyedi gépesített, félautomata, stb.), az egyes munkahelyek kapcsolatát illetve elrendezését, stb.

10 Műveletek tervezése A szerelési műveleti idő meghatározása Becslés alapján, normatívák segítségével, időmérés alapján esetleg számítással határozható meg a szükséges szerelési idő. (Pontos számítás csak a műveletelem szintű tervezés alapján lehetséges, azaz az SZTF struktúra következő, 4. részének megoldása során. A szerelés ütemezése, átfutási idő Egyéb szerelési feladatok ismeretében a szerelő munkahelyek kapacitásának és az esetleges előzési lehetőségek függvényében lehetséges az egyes műveletek ütemezése. A műveletterv dokumentálása Megfelelő nyomtatványok értelemszerű kitöltése (megfelelő vázlatok készítése, a műveletek leírása, a szükséges szerszámok, készülékek, mérőeszközök, berendezések, segédanyagok, stb. felsorolása, az alkatrészek, egységek jelének és darabszámának feltüntetése, stb.).

11 4.2.4. Műveletelemek tervezése
A művelet műveletelemekből tevődik össze. Egy műveletelembe azok a folyamatrészek sorolhatók, amelyekben állandó a l a munka tárgya: alkatrész, alkatrészcsoport, egység, stb., l a szerelési eljárás, l a szerszám vagy a szerelőeszköz. Ha ezek közül egy is változik, a folyamatrészt más műveletelembe kell sorolni. Lépései: l Részműveletek tartalmának, a MŰVE-ek tervezése l MŰVE-ek, mozdulatok sorrendje l Munkahely szervezés l Időmeghatározás l Dokumentálás

12 4.2.5. Tervezési eredmények illesztése
A technológiai tervezőrendszerek célszerűen általános, könnyen konvertálható alakban ábrázolják a tervezés eredményeit. Ezeket a felhasználó igényei, szokásai, dokumentációs rendszere, a szerszámgép automatizáltsági szintje, a gépkezelő szaktudása, a vezérlés utasításrendszere által meghatározott alakra, formátumra, adathordozóra kell konvertálni. Általános elvként kell elfogadnunk, hogy a processzorhoz - bármilyen tervezési szinteket is testesít meg - posztprocesszort kell kapcsolni. Lépései: l Posztprocesszálás l Adatok illesztése l NC program készítés l Gazdasági számítások


Letölteni ppt "4. A SZERELÉSI FOLYAMAT TERVEZÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések