Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 Május 7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Kertészek Földje HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 Május 7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Kertészek Földje HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 Május 7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Kertészek Földje HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. A jövő záloga a Kertészek Földjén

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Kertészek Földje HK – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 28 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 29%-a, 8 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 35 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 7 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 5 db fő fejlesztési prioritás és 23 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Kertészek Földje HK területe 19 települést foglal magába, melyek közül 2 város. A térség lakossága 47,014 fő, a városokban élő lakosok száma 13,266 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 47,014 19 2 17 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Mezőkovácsháza 6,817 fő 6,449 fő 5,708 fő 4,009 fő Battonya Újkígyós Medgyesegyháza Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 0 0 0 0 Fő fejlesztési prioritások száma 5 Fejlesztési intézkedések száma 23 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 28 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 35 Kertészek Földje HK – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 1,058,102 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve Kertészek Földje HK – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪Falumegújítás és -fejlesztés ▪A kulturális örökség megőrzése ▪Leader közösségi fejlesztés ▪Leader vállalkozás fejlesztés ▪Leader képzés ▪Leader rendezvény ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Leader komplex projekt HPME-k száma (db) ▪2▪2 ▪4▪4 ▪4▪4 ▪3▪3 ▪6▪6 ▪7▪7 ▪1▪1 ▪6▪6 ▪5▪5 Allokált forrás (EUR) ▪1,058,102 ▪450,917 ▪829,491 ▪829,426 ▪577,034 ▪704,299 ▪50,000 ▪368,000 ▪0▪0

6 5 Kertészek Földje HK - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪- magas munkanélküliség, alacsony iskolázottság és szakképzettség, nagyarányú elvándorlás, elöregedés ▪- mg-i termelésből származó alacsony jövedelem, a piaci érdekvédelem hiánya ▪- infrastruktúra elmaradottsága, utak állapota ▪- kevés számú vállalkozás, melyek többsége "egyik napról a másikra él" ▪- tőkekerős beruházások hiánya, kockázati hitel hiánya, helyi vállalkozások nem bankképesek ▪- meglévő természeti és épített örökség, értékek elhanyagoltsága, kiaknázatlansága; ▪- kulturális értékek elfelejtése, a társadalmi összetartozás érzés, helyi identitástudat, települések népességmegtartó képességének csökkenése ▪- eü-i helyzet ▪- meglévő agroökopotenciál megőrzése érdekében a fenntartható fejlődés biztosítása, környezetkímélő termelési technikák és módszerek alkalmazása, ivóvízbázis fokozott védelme ▪- megújuló energiák (pl. termálvíz) használata, gazdaság diverzifikálása ▪- mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javítása ▪- mg-i termékekre alapozott kisméretű feldolgozó ipari egységek kialakítása ▪- természeti és épített értékek turisztikai célú kihasználása ▪- határon átnyúló gazdasági- kulturális együttműködések kialakítása ▪- közösségépítés, közösségfejlesztés ▪- alternatív képzési programok szervezése ▪- hh rétegek felzárkóztatása

7 6 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapvető célja a térségre jellemző, főként a kiváló minőségű mezőgazdasági termékek versenyképességének fokozására és a turisztikai potenciál kihasználására épülő olyan helyi gazdaságfejlesztés, mely segítségével magasabb jövedelem érhető el az itt élők számára, illetve megfelelő munkalehetőségeket teremt, ezáltal a vidéki életminőség javulása, a települések népességmegtartó képessége növelése, összességében a térség felzárkóztatása érdekében foganatosított intézkedések fenntarthatósága biztosítható. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Kertészek Földje HK – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 Térségünk Békés-megye dél-keleti részén, a magyar-román országhatár mentén helyezkedik el. Települései földrajzilag egymással határosak, 47 000 fős lakosságuk 2 városban, 4 nagyközségben és 13 községben él. A feltárt történelmi tárgyi leletek tanulsága szerint a terület már a X. sz. óta lakott lehetett, bár írásos bizonyítékok csak a XV. századtól maradtak fenn. A XVI-XVII. sz-i török uralom következtében gyakorlatilag teljesen elpusztult falvak a XVIII-XIX. sz-i betelepítéseknek köszönhetően újra benépesedtek, gyarapodni kezdtek, és megalapozták a környék mai gazdasági-társadalmi viszonyait. A könnyen művelhető, tápanyagban gazdag és jó vízgazdálkodású termőföldi adottságokra, valamint a munkaigényes növénykultúrák termesztésében nagy szorgalmúnak és szakértelműnek bizonyuló dohánykertész családok kitartó munkájára alapozva megteremtődött a mg-i termelés komoly hagyománya. A térség kedvező természetföldrajzi adottságokkal, kiváló termőképességű mezőségi talajokkal rendelkezik. Éghajlata kedvez a hőigényesebb mg-i kultúráknak is, így a szántóföldi növénytermesztés és az arra alapozott állattenyésztés mellett a környék a kertészeti ágazatban elért eredményei révén is méltán lehet az ország egyik éléskamrája. A régi dohánykertészek hagyományaira építve a helyiek a kiváló minőségű kertészeti primőr áruk termelői, a dinnyetermelés nemcsak országos, de nemzetközi hírű. Nagyrészt az említett betelepítési akcióknak köszönhetően a települések igen gazdag kulturális hagyományokkal büszkélkedhetnek. Német, szlovák, tót, szerb, román és cigány nemzetiségűek egyaránt tagjai a helyi társadalmaknak. A formálódó civil kezdeményezések egyre aktívabbnak bizonyulnak e nemzetiségek kulturális hagyományainak megőrzésében, megismertetésében, a lakosság pedig, felismerve a sokszínűségben rejlő szépségeket, lehetőségeket, az összetartozás fontosságát, remélhetőleg egyre befogadóbb lesz értékeik iránt. A gazdasági potenciál a mg-i szektor helyzetének romlásával az 1980-as évek végétől folyamatosan romlott. Az azóta végbement gazdasági-társadalmi változások nagy mértékű leszakadást eredményeztek, struktúraváltás azonban nem ment végbe. Az ipari és a szolgáltató szektor elenyésző mértékben van jelen, napjainkban is a mg-i szektor, és annak minden pozitív és negatív következménye a meghatározó. Térségünk Békés-megye dél-keleti részén, a magyar-román országhatár mentén helyezkedik el. Települései földrajzilag egymással határosak, 47 000 fős lakosságuk 2 városban, 4 nagyközségben és 13 községben él. A feltárt történelmi tárgyi leletek tanulsága szerint a terület már a X. sz. óta lakott lehetett, bár írásos bizonyítékok csak a XV. századtól maradtak fenn. A XVI-XVII. sz-i török uralom következtében gyakorlatilag teljesen elpusztult falvak a XVIII-XIX. sz-i betelepítéseknek köszönhetően újra benépesedtek, gyarapodni kezdtek, és megalapozták a környék mai gazdasági-társadalmi viszonyait. A könnyen művelhető, tápanyagban gazdag és jó vízgazdálkodású termőföldi adottságokra, valamint a munkaigényes növénykultúrák termesztésében nagy szorgalmúnak és szakértelműnek bizonyuló dohánykertész családok kitartó munkájára alapozva megteremtődött a mg-i termelés komoly hagyománya. A térség kedvező természetföldrajzi adottságokkal, kiváló termőképességű mezőségi talajokkal rendelkezik. Éghajlata kedvez a hőigényesebb mg-i kultúráknak is, így a szántóföldi növénytermesztés és az arra alapozott állattenyésztés mellett a környék a kertészeti ágazatban elért eredményei révén is méltán lehet az ország egyik éléskamrája. A régi dohánykertészek hagyományaira építve a helyiek a kiváló minőségű kertészeti primőr áruk termelői, a dinnyetermelés nemcsak országos, de nemzetközi hírű. Nagyrészt az említett betelepítési akcióknak köszönhetően a települések igen gazdag kulturális hagyományokkal büszkélkedhetnek. Német, szlovák, tót, szerb, román és cigány nemzetiségűek egyaránt tagjai a helyi társadalmaknak. A formálódó civil kezdeményezések egyre aktívabbnak bizonyulnak e nemzetiségek kulturális hagyományainak megőrzésében, megismertetésében, a lakosság pedig, felismerve a sokszínűségben rejlő szépségeket, lehetőségeket, az összetartozás fontosságát, remélhetőleg egyre befogadóbb lesz értékeik iránt. A gazdasági potenciál a mg-i szektor helyzetének romlásával az 1980-as évek végétől folyamatosan romlott. Az azóta végbement gazdasági-társadalmi változások nagy mértékű leszakadást eredményeztek, struktúraváltás azonban nem ment végbe. Az ipari és a szolgáltató szektor elenyésző mértékben van jelen, napjainkban is a mg-i szektor, és annak minden pozitív és negatív következménye a meghatározó. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 Az elérhető jövedelem mértéke alacsony, nagyarányú a munkanélküliség, s ez jelentősen csökkenti a települések népességmegtartó képességét. Magas az elvándorlók, köztük is a fiatalok és szakképzettek aránya. Ennek, és a részben bizonytalan jövő miatti alacsony gyermekvállalási kedv következtében a társadalmak elöregedő-félben vannak, a kisebb községeket az elnéptelenedés fenyegeti. Az évek óta forráshiányos gazdálkodású helyi önkormányzatok költségvetésük jelentős részét kénytelenek szociális jellegű intézkedésekre fordítani, komoly fejlesztésekre így önállóan nem képesek. A trianoni határmódosítás következtében bekövetkezett törést egyelőre nem sikerült „kiigazítani” határon túli kulturális és gazdasági kapcsolatok kiépítésével. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 A térség kedvező természetföldrajzi adottságokkal, kiváló termőképességű, átlagosan 30-35 AK értékű mezőségi talajokkal, kedvező geotermikus adottságokkal rendelkezik. A legjellemzőbb földhasználati módok a mg-hoz, azon belül is mintegy 90-10%-os megoszlásban a szántóföldi növénytermesztéshez, ill. a kertészeti termeléshez köthetők. Az állattenyésztés leépült, a még működő gazdaságok zárt-tartást alkalmaznak, a gyepes területek, rétek nagy része is művelés alá került. A meglévő agroökopotenciál megtartása érdekében kiemelt figyelmet kell szentelni a fenntarthatósági elvek érvényesülésének. A monokulturális termelés veszélyeinek elkerüléséhez szükség van a termékek diverzifikációjára, a környezetkímélő termelési módszerek és technológiák alkalmazására. Az évi középhőmérséklet 10 Celsius-fok felett van, a napsütéses órák száma országosan is magas, a csapadék mennyisége (575 mm – 625 mm) kevésbé kedvező. Az éghajlat az enyhén kontinentálistól a száraz kontinentális jelleg felé mozdul el, az elsivatagosodás jelei mutatkoznak. A megye nagy részének ivóvízellátását biztosító Maros-hordalékkúp fokozott védelme szükséges, mivel a felszíni vízpótlás nem elegendő mértékű. Örömteli, hogy e napjainkban egyre inkább felértékelődő természeti kincsünket szennyező források nem veszélyeztetik, köszönhetően többek között a helyi termelők környezettudatos munkájának, ill. annak, hogy a térségben hulladéklerakó, szemétégető stb. nem található, a hulladékkezelés szolgáltatók általi elszállítás révén megoldott. Komoly igény és készség mutatkozik a települések vezetőinek körében, hogy a hulladékgazdálkodás megszervezésekor külön figyelmet kapjon a térség gazdasági jellege és különösen a kertészeti gazdálkodás során keletkezett hulladék, a fóliák különböző típusainak megfelelő kezelése. A biodiverzitás erősítése érdekében elengedhetetlen az alacsony erdősültségi fok javítása, mely a régi, művelésből kivont területek rekultivációja révén megoldható. A megújuló energiák használata (biomassza, szélenergia, napenergia) nem jellemző, a termálvíz kertészeti célú hasznosítására történtek már kezdeti lépések. Az egyéb technológiák alkalmazásának feltétele azok, a meglévő kiváló természeti adottságokra, köztük a jelenleg igen jónak mondható levegő-tisztasági viszonyokra gyakorolt bizonyítottan minimális hatása, és a helyi társadalom egyetértése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 A térség igen gazdag természeti (kunhalmok, Száraz-ér medrek, Kígyósi Puszta és Tompa Puszta, melyek a Körös-Maros Nemzeti Park részei) és épített értékekben (Szabadkígyósi Wenckheim Kastély), növény-és állatvilága, vadállománya (fácán, fogoly, nyúl, őz) jelentős, ill. jelentősnek volt mondható, azonban e területek napjainkban esetenként rendkívüli módon elhanyagoltak. A térség valószínűleg gazdag régészeti lelőhely, a feltárások azonban még váratnak magukra. A helyi értékek megmentése és a lakosság számára elérhetővé tétele, valamint a turisztikai potenciál kiaknázása érdekében is elengedhetetlen e területek fenntarthatóságának, fejlesztésének biztosítása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 19 településből 17, melyek mindegyike a mezőkovácsházai statisztikai kistérséghez tartozik, és a lakosság mintegy 80%-ának ad otthont, a leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozik, azokon belül is az utolsó helyek egyikén áll. A területen hagyományosan a mg-i szektor a meghatározó, melynek visszaszorulásával egyenes arányban a gazdasági potenciál is romlott. Az ágazatban elérhető jövedelem és a foglalkoztatottsági arány alacsony. A gabonanövények és kertészeti termékek bekerülési árnál magasabb áron történő értékesítése részben az EU-ban lezajló tendenciák, a nem létező nemzeti érdekvédelem, részben a stabil kereskedelmi hálózatok hiánya, részben pedig a megtermelt áruk alacsony hozzáadott értéke miatt komoly nehézségekbe ütközik, mely az ágazatban jelen lévő természetes kockázaton túl sok esetben vállalhatatlan terhet jelent a gazdálkodók számára. A helyi termékek piacra jutása és védelme érdekében szükséges az áruk feldolgozottsági fokának növelése, marketingstratégia alkalmazása, a nagyobb beruházások finanszírozásához együttműködési hálózatok kialakítása. Az állattenyésztés (baromfi, sertés, szarvasmarha) és az arra épülő feldolgozóipar felszámolása szintén lehetetlen helyzetbe hozta az érintetteket. Struktúraváltás nem történt, a szolgáltató és ipari szektor elenyésző mértékben van jelen. Új közép-vagy nagyvállalatok megtelepedésére a térség megközelíthetőségét gyakorlatilag ellehetetlenítő katasztrofális úthálózat teljes mértékű felújításáig, korszerű ipari parkok kiépítéséig nincs reális esély. A gazdaság fellendítése szempontjából jelen makrogazdasági környezetben a határmentiség akár hátrányos is lehet. A tőkeerős, nagyberuházó cégek „nem állnak meg a határ ezen oldalán”, az olcsóbb munkaerő és kedvezőbb adózási feltételek miatt a dinamikusan fejlődő szomszéd gazdaságba fektetnek be. A prosperáló folyamatok kihasználása kiépített gazdasági-kulturális-diplomáciai kapcsolatok hiányában egyelőre nem lehetséges. A szakképzett munkaerő igényű ipari vállalatok és szolgáltatások számára a térség munkavállalóinak szerkezete, képzettségi foka nem megfelelő. Betudható ez egyrészt annak, hogy a munkanélküliség és az alacsony életminőség miatt a magasan képzettek és a fiatalok elvándorolnak, másrészt az oktatási rendszer színvonala már az évek óta forráshiányos gazdálkodású önkormányzatok fenntartásában működő alapfokú intézményekben is romlik, illetve a felnőtt átképzési programok nem korrelálnak a gazdaság igényeivel. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

14 13 A helyi igazgatási szervek költségkeretüket az egészségügyi-és szociális intézkedések finanszírozásra fordítják, így a folyamatosan romló színvonalú alapszolgáltatások, köztük a kulturális-és szabadidős lehetőségek minimumának biztosításán túl érdemi fejlesztésekre külső támogatás nélkül nem képesek. A kulturális és többféle kikapcsolódási lehetőséghez való hozzáférési esélyek szűkülése a helyi identitástudat és társadalom kohéziójának gyengüléséhez vezethet. A térség turisztikai potenciálját jelentő természeti-és kulturális értékei jelentős fejlesztésre, egységes kínálatba szervezésre szorulnak. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás –Kereskedelem, javítás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

17 16 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 30%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 11% 6% 30% 9% 4% 16% 10% 0% 7% 6%

18 17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 25%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 23% 25% 12% 3% 6% 2% 23% 2% 1% Egyéb tevékenység 0%

19 18 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 17.9%, ami 3.5 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 17.9% ▪Változás 2003-hoz képest 3.5 százalékpont

20 19 A rendszerváltás óta lezajlott gazdasági-társadalmi változások egyik legsúlyosabb következménye a foglalkoztatottsági helyzet fokozatos rosszabbodása, a munkanélküliség folyamatos növekedése. A szolgáltató szektor térnyerésére a térségben egyáltalán nem került sor, az ipari vállalatokat nemcsak a területen, de a tágabb térségben is leépítették, bezártak többek között a mezőgazdasági termelésre épülő feldolgozóipari vállalatok (húsfeldolgozók, cukorgyár, konzervüzem stb.) is, így jelentős tömegek maradtak munka nélkül. A gazdaságban továbbra is a mg-i szektor a meghatározó, mely az állattenyésztési ágazat gyakorlatilag majdnem teljes felszámolásával csak a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetekben tud munkát biztosítani az itt élők számára. E foglalkoztatotti viszonyokra jellemző, hogy egyrészt az ágazatból kinyerhető jövedelem mértéke és annak szakképzettséget nem igénylő jellege miatt alacsony jövedelmet, (minimálbér, napszám) biztosít a munkavállalók számára, másrészt azt is idényjelleggel, amely nemcsak komoly megélhetési gondot jelent a családok számára, de demoralizáló jellege révén káros lélektani hatásokkal is járhat. A csökkent munkaképességűek aránya kiugróan magas, munkalehetőség azonban gyakorlatilag nincs a számukra. A magasabb képzettséget vagy speciális szakértelmet igénylő vállalkozások (köztük a fenntartható mg-i termeléshez is szükséges innovatív, vagy informatikai-technológiai jellegűek) megtelepedését egyéb más körülményeken túl a munkaerő piac jelenlegi szerkezete és képzettségi szintje sem segíti. A szakképzettek ugyanis (szakmunkások, fiatal felsőfokú végzettséggel rendelkezők) a jobb munkalehetőségek és a magasabb életszínvonal reményében elvándorolnak a térségből, az EU-s csatlakozással akár az országból is, az aktív korú munkanélküliek zömét pedig a már említett, szakképzettséget nem igénylő ágazatok korábbi alkalmazottai jelentik. E rétegek tartósan, gyakran hosszú évekig munkanélküliek, így a munkaerő piacra való visszatérésüket nemcsak az általános gazdasági tendenciák, de az időközben kialakult életvezetési, mentális problémák is nehezítik, s e problémák egyre gyakrabban generációkon átívelő társadalmi leszakadási folyamatokat generálnak. A gazdasági igényekhez igazodó szakképzési, átképzési programokon túl e rétegek visszaintegrálását a munkaerőpiacra és a társadalomba humán oldalról történő megközelítéssel is segíteni szükséges. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

21 20 Az alapfokú oktatás fejlesztésére, különösen az idegen nyelv, informatikai ismeretek oktatásra és készség ill. képességfejlesztésre, a lifelong learning szemlélet és a versenyképes tudás fontosságának hangsúlyozására kiemelt figyelmet kell fordítani. A térség katasztrofális helyzetben lévő közúthálózata, a vasúti hálózat infrastrukturális állapota és bizonytalansága, a tömegközlekedési rendszer kedvezőtlen szervezettsége a földrajzi tekintetben a munkahelyekhez közel élők ingázását is megnehezíti, a távol élőket pedig egyenesen kizárja a vérkeringésből. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

22 21 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Battonya székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 5 db 2 db 1,409 fő 11% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 11%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Fogl. száma (fő) ▪425 ▪248 ▪230 ▪125 ▪90 Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben ▪Mezőkovácsháza ▪Újkígyós ▪Kunágota ▪Dombegyház ▪Medgyesegyháza Főtevékenység ▪1512 Baromfihús feldolgozása, tartósítása ▪2020 Falemezgyártás ▪0123 Sertéstenyésztés ▪0121 Szarvasmarha- tenyésztés Név ▪Pannon Lúd Kft. ▪ÚFA Bt. ▪Bercsényi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt. ▪Dombegyházi Agrár Zrt. ▪Haladás Plus Kft. 1 2 3 4 5

24 23 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪64 ▪62 ▪59 ▪55 ▪51 ▪Nagybánhegyes ▪Battonya ▪Újkígyós ▪Kunágota ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése ▪1823 Alsóruházat gyártása ▪8531 Szociális ellátás elhelyezéssel ▪1511 Húsfeldolgozás, - tartósítás A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorban működik ▪Bánhegyes Agro Kft. Név ▪Umato Kft. ▪Szent Erszébet Szeretetotthon ▪Agrobar Plus Kft. ▪Dózsa Mezőgazdasági Zrt. 6 7 8 9 10

25 24 A mg-i szektor túlsúlya az üzleti szféra szereplőinek vizsgálatából is kitűnik. A lakosság mintegy 20%-a, több mint 9000 fő őstermelőként (is) regisztrálva van, azonban csak mintegy 1/3 arányuk képes ténylegesen megélni e tevékenységéből. A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás közül mindössze 2 ipari jellegű, ami jól tükrözi, hogy a mg. hanyatlása után sem következett be struktúraváltás, sőt, a meglévő feldolgozóipari tevékenységek helyben is, és a tágabb térségben is megszűntek, amely leginkább az állettenyésztésben (baromfi, sertés, szarvasmarha) érdekelteket sújtja. A főleg szántóföldi növénytermesztéssel, integrátori tevékenységgel és néhány helyen kiegészítő jellegű állattenyésztéssel foglalkozó, zömében a régi TSZ-ek átalakulásával létrejött mg-i vállalkozások bár helyi szinten viszonylag nagy számú munkaerőt foglalkoztatnak, többségüket idényjelleggel, minimálbéren. A legnagyobb foglalkoztatók között bár nincsen a kertészeti ágazathoz tartozó, e terület kiemelkedő jelentőségű a térség szempontjából. A helyi termelők évek óta az értékesítési lehetőségek beszűkülésének problémájával küzdenek. A kiváló minőségű, így magasabb előállítási költségű termékek egyrészt a feldolgozó ipar, másrészt a kiépítetlen kereskedelmi hálózatok és kialakulatlan érdekközösségek, valamint a napjainkban kötelező egységes marketingstratégia hiányában alacsony feldolgozottsági fokon és hozzáadott értékkel hagyják el a térséget, ami nagyságrendileg kisebb elért jövedelmet eredményez. Az alacsony jövedelmezőség komoly mértékben megnehezíti a versenyképességhez szükséges fejlesztések önálló megvalósítását. A vállalkozások forrásfelvevő képessége a szükséges önerő, a bankképesség, a kockázati tőke hiánya miatt jelenleg nem megfelelő, a versenyképes tudás és a megfelelő piaci pozíciók megszerzéséhez a gazdák szemléletváltását is elő kell segíteni. A komoly befektetést igénylő beruházások érdekében szükség van a termelők, vállalkozók együttműködési készségének és forrásabszorbciós képességének különböző módszerekkel történő fokozására. A munkahelyteremtő beruházások ösztönzésére a szükséges kormányzati intézkedéseken (járulék csökkentés, oktatási rendszer reformja) túl helyi szinten mindenképpen indokolt a potenciális munkavállalók és főleg a tartósan munkanélküliek olyan irányú szakképzése/átképzése, hogy az a gyakorlatban is megfeleljen a gazdasági igényeknek. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

26 25 Új közép-vagy nagyvállalatok megtelepedésére a térség megközelíthetőségét gyakorlatilag ellehetetlenítő katasztrofális úthálózat teljes mértékű felújításáig, a vasúthálózat korszerűsítéséig, a közlekedési rendszer átszervezéséig, korszerű ipari parkok kiépítéséig nincs reális esély. A gazdaság fellendítése szempontjából jelen makrogazdasági környezetben a határmentiség akár hátrányos is lehet. A tőkeerős cégek „nem állnak meg a határ ezen oldalán”, az olcsóbb munkaerő és kedvezőbb adózási feltételek miatt a dinamikusan fejlődő szomszéd gazdaságba fektetnek be. A lakosság vásárlóereje az utóbbi években folyamatosan csökken, s ez a helyi mikro-és kis vállalkozásokat is fenyegeti. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

27 26 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység9 Vallással kapcsolatos tevékenység2 Sporttal kapcsolatos tevékenység18 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység36 Oktatással kapcsolatos tevékenység16 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 0 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 5 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 18 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 2 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 1 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 15 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 5 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 1 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 12 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok1 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 8 Politikai tevékenység1 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

28 27 A térség civil szerveződései viszonylag jól reprezentálják a helyi társadalmat, illetve tükrözik az elmúlt évek társadalmi változásait. A társadalmi szervezetek között a legnagyobb számban a különböző nyugdíjas klubok és mozgáskorlátozott szervezetek vannak jelen, melyek összetartó közösségeket jelentenek, és több esetben hálózatos rendszerben (pl.: egy megyei szervezetnek helyi fiók szervezetei vannak) működnek, ami egyfelől biztosíthatja a térségi helyzetre való rálátásukat, esetenként azonban lassíthatja a helyi igényekre való gyorsabb reagálást. Az egyes társadalmi csoportok segítésére, sok esetben sajnos segélyezésére több szervezet is alakult (pl.: nagycsaládos egyesületek), melyek munkáját az elérhető, főként anyagi lehetőségek korlátozottsága megnehezíti. Általános és negatív tendencia, hogy a civil szervezetek nagy többsége önkormányzati támogatás hiányában nem képes az önálló fennmaradás feltételeinek biztosítására (de! van néhány üdítő kivétel), a helyi igazgatási szervek forráshiányos gazdálkodása pedig egyre kisebb mértékben engedélyezi e tevékenységek érdemi támogatását, és a jelenlegi gazdasági környezetben a magán adományok mértéke is csökken. E tényező sport-és szabadidős tevékenységekre specializálódott szervezetekre gyakorolt veszélyeire külön figyelmet kell fordítani. A szükséges pénzeszközök előteremtését ezen kívül az e szervezetek számára különböző alapokból elérhető források viszonylag kis mértéke és esetlegessége, illetve az azok megszerzéséhez napjainkban szükséges szemléletmód és módszerek alkalmazásának, az ehhez megfelelő humán erőforrásnak a hiánya is nehezíti. Az anyagi lehetőségek korlátozottsága kihatással van a civil kezdeményezések aktivitására, motiváltságára is, melyen azonban egy kifejezetten számukra kialakított többfunkciós közösségi tér érdemben tudna javítani. Kifejezett érdekvédelemmel, érdekérvényesítéssel foglalkozó szerveződések elenyésző számban vannak jelen, de legalábbis a települések polgárőr egyesületein kívül nem intézményesedtek, holott megjelenésükre, munkájukra nagy szükség lenne. A települések és a térség életében legmeghatározóbb és igazán karakteres civil szervezetek a kulturális, hagyományőrző és művészeti tevékenységek támogatására szakosodott egyesületek, alapítványok. E szervezetek munkája széles körű, az alternatív gyermekprogramoktól kezdve a történelmi, néprajzi hagyományok ápolásán keresztül a különböző korosztályok kikapcsolódására, szórakozására alkalmas rendezvények szervezéséig számos területre kiterjed. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

29 28 A térség német, szlovák, román, szerb nemzetiségei is egyre aktívabbnak bizonyulnak kulturális hagyományaik megőrzésében, megismertetésében. A helyi társadalom összetartozását, boldogulását kiemelt feladatukként kezelik az egyházak helyi szervezetei is. Örömteli tény, hogy a néhány évvel ezelőtt a Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület kezdeményezésére térségünkben is elinduló LEADER Program egyre nagyobb népszerűségnek örvend a térség gazdasági-társadalmi felemelkedéséért tenni akarók körében. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 1,960 fővel csökkent, ami arányosítva 4%-os csökkenést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1,960 fővel csökkent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 4%-kal csökkent Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 48,97448,65148,18147,61147,014 -323-470 -570-597

31 30 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 62%, ami 2 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 62% 23% 10% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

32 31 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 1-5 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 2% 13% 7% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 12% 32% 8% 4% 17% 9% 26% 12% 10% 17%

33 32 A térség 19 települése 47 014 lakosnak ad otthont, mintegy 2000-rel kevesebb főnek, mint 2002-ben. A folyamatos népességcsökkenés oka egyrészt a munkalehetőség hiánya és az ezzel összefüggésben lévő életminőség romlása miatti nagyarányú elvándorlás (kiemelkedő a magasan képzettek, szakképzettek és köztük is a fiatal elvándorlók száma), másrészt a halálozási ráta születési rátánál való magasabb aránya. Ez utóbbi tendenciát nemcsak a korunkban végbemenő társadalmi változások (a nők szülési életkora több évvel kitolódik), de a térségben elérhető alacsony jövedelmek, megélhetési problémák miatti alacsony gyermekvállalási kedv is erősíti. A lakosság korösszetétele, bár csak néhány % ponttal tér el az országos átlagtól, nem kedvező, az elöregedési folyamat a foglalkoztatottsági helyzet további romlásával az apróbb falvakat és a kis községeket rövid-és közép távon az elnéptelenedés veszélyével fenyegeti. A kedvezőtlen változásokat a térség betelepülői sem képesek pozitív irányban befolyásolni, mivel ők általában az ország más területeiről az „olcsóbb élet” reményében ideköltöző, jellemzően hátrányos helyzetű rétegek tagjai – megélhetési migráció. E csoportok a rendszerváltáskori és az azóta végbement gazdasági-társadalmi változások hatására a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetűek közé tartozók számát növelik a térségben. E leszakadó rétegek között is külön figyelmet érdemel egyrészt a gyermekek ill. fiatalkorúak magas száma, másrészt a roma kisebbség egyre növekvő aránya, és az, hogy integrációjuk, társadalmi rendszerekbe (munka, oktatás, lakókörnyezet) történő beilleszkedésük, a körükben előforduló devianciák kezelése, kulturális hagyományaik, értékeik megbecsülése egyelőre nem biztosított. Az életminőség javítása érdekében az alapfokú oktatás fejlesztésére, különösen az idegen nyelv, informatikai ismeretek oktatásra és készség ill. képességfejlesztésre, gazdasági igényekhez igazodó szakképzési, átképzési programok szervezésére, a versenyképes tudás és az élethosszig tartó tanulás fontosságának tudatosítására kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen a térségben közép-és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya egyaránt alatta marad az országos átlagnak. Az országos társadalom-politikai érdekeken túl szintén életminőség javító célzattal kell figyelmet szentelni a tudatosan egészséges életformák népszerűsítésének, a mentális egészség megőrzésének, a megérdemelt pihenésüket töltő idősebb korosztály gondozásának. A térség 19 települése 47 014 lakosnak ad otthont, mintegy 2000-rel kevesebb főnek, mint 2002-ben. A folyamatos népességcsökkenés oka egyrészt a munkalehetőség hiánya és az ezzel összefüggésben lévő életminőség romlása miatti nagyarányú elvándorlás (kiemelkedő a magasan képzettek, szakképzettek és köztük is a fiatal elvándorlók száma), másrészt a halálozási ráta születési rátánál való magasabb aránya. Ez utóbbi tendenciát nemcsak a korunkban végbemenő társadalmi változások (a nők szülési életkora több évvel kitolódik), de a térségben elérhető alacsony jövedelmek, megélhetési problémák miatti alacsony gyermekvállalási kedv is erősíti. A lakosság korösszetétele, bár csak néhány % ponttal tér el az országos átlagtól, nem kedvező, az elöregedési folyamat a foglalkoztatottsági helyzet további romlásával az apróbb falvakat és a kis községeket rövid-és közép távon az elnéptelenedés veszélyével fenyegeti. A kedvezőtlen változásokat a térség betelepülői sem képesek pozitív irányban befolyásolni, mivel ők általában az ország más területeiről az „olcsóbb élet” reményében ideköltöző, jellemzően hátrányos helyzetű rétegek tagjai – megélhetési migráció. E csoportok a rendszerváltáskori és az azóta végbement gazdasági-társadalmi változások hatására a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetűek közé tartozók számát növelik a térségben. E leszakadó rétegek között is külön figyelmet érdemel egyrészt a gyermekek ill. fiatalkorúak magas száma, másrészt a roma kisebbség egyre növekvő aránya, és az, hogy integrációjuk, társadalmi rendszerekbe (munka, oktatás, lakókörnyezet) történő beilleszkedésük, a körükben előforduló devianciák kezelése, kulturális hagyományaik, értékeik megbecsülése egyelőre nem biztosított. Az életminőség javítása érdekében az alapfokú oktatás fejlesztésére, különösen az idegen nyelv, informatikai ismeretek oktatásra és készség ill. képességfejlesztésre, gazdasági igényekhez igazodó szakképzési, átképzési programok szervezésére, a versenyképes tudás és az élethosszig tartó tanulás fontosságának tudatosítására kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen a térségben közép-és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya egyaránt alatta marad az országos átlagnak. Az országos társadalom-politikai érdekeken túl szintén életminőség javító célzattal kell figyelmet szentelni a tudatosan egészséges életformák népszerűsítésének, a mentális egészség megőrzésének, a megérdemelt pihenésüket töltő idősebb korosztály gondozásának. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

34 33 A demográfiai folyamatokból és a térség gazdasági szerkezetéből (fizikai munkavégzést igénylő mg-i szektor túlsúlya, munkanélküliség következtében kialakult életvezetési problémák, idősebb generációk „beidegződései”) adódóan az egészségügyi és szociális ellátás, azon belül is a járóbeteg- és háziorvosi ellátás megfelelő színvonalú biztosítása a helyi önkormányzatokra ró szinte megoldhatatlannak tűnő feladatot. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

35 34 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 0 0 0 19 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 0% 100% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

36 35 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Kikötő ▪Repülőtér ▪EUROVELO kerékpárút ▪Ipari park Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Felnőtt átképzési központ ▪Filmszínház Mozgatórugó alcsoport

37 36 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Szülészeti ellátás ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Ipari kamara ▪Rotary típusú klub Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

38 37 A térség településein a lakossági közüzemi hálózatok (víz, gáz, villany, távközlés) a szennyvízhálózatok kivételével kiépültek, a rendszerek azonban több helyen fejlesztésre szorulnak, melyek finanszírozását a forráshiányos gazdálkodású helyi önkormányzatok a demográfiai folyamatok és a növekvő munkanélküliség, valamint a lakosság egyre romló egészségügyi állapota miatt növekvő szociális jellegű kiadásaik mellett önállóan nem képesek megoldani. Egyetlen településén sincs közművesített, közúton elérhető ipari park, s ez gátja lehet a gazdasági struktúraváltásnak, a magasabb jövedelem elérésére alkalmas beruházások, tőkeerős vállalkozások megtelepedésének. A gazdasági potenciál kihasználására (többek között a térség határmenti fekvését gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok kiépítése révén történő kamatoztatására) és az életminőség alakulására is rendkívül kedvezőtlen hatással van a térség közlekedési állapota. A minden tekintetben történő megközelíthetőséget „biztosító” közúthálózat tragikus állapotban van, a helyi gazdasági igényekhez igazodó (nyári időszakban jelentősen megnövekedett tehergépjármű forgalom, mg-i munkagépek) felújítása nem halogatható tovább. Az elavult vasúthálózat szintén fejlesztésre, ezen túlmenően pedig a tervezett bezárással szembeni védelemre szorul. Néhány nagyobb település megközelíthető vasúton, a jellemzőbb azonban a helyközi autóbusz-járatok léte. A tömegközlekedés rendszere a lakosság igényeit és a közúti közlekedés szerkezetét sok esetben nem veszi figyelembe, így többek között a lakóhely-munkahely közötti ingázást és a lakosság mobilitását is megnehezíti, vagy akár el is lehetetleníti. Az autóval történő közlekedés az utak fent ismertetett katasztrofális állapota és a gépjárművek helyi jövedelmekhez képest magas fenntartási költsége miatt kevesek számára jelent megoldást. A gazdasági visszaesés és az önkormányzatok szűkülő anyagi lehetőségei következtében a kül. szolgáltatások mennyisége és minősége is csökkenő tendenciát mutat (legfőképpen a kis községekben), mely egyértelműen kedvezőtlen módon hat az életminőségre, így a települések népességmegtartó képességére. A kulturális, oktatási, szociális, szabadidős-és sportlétesítményekről és középületekről néhány kivételtől eltekintve általánosságban kijelenthető, hogy leromló állapotban vannak, ennek következtében kevésbé funkcionálisak, több helyen egyáltalán nem elérhetőek. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

39 38 A kikapcsolódási, szórakozási lehetőségek igen korlátozottak, a közeli városok kínálatának megfizetésére a lakosság jelentős része nem képes. Örömteli, hogy a települések Művelődési Házai az oktatási intézmények munkatársaival és az aktív civil szervezetek képviselőivel karöltve „minden körülmények között” nagy figyelmet szentelnek az alternatív közösségi programok szervezésének, lebonyolításának. A gazdag természeti és épített örökség, értékek, vadászatra, halászatra, lovas sportokra alkalmas, igaz fejlesztésre szoruló infrastruktúra fenntarthatóságának biztosítása nemcsak a helyi identitástudat erősítése, de a turisztikai potenciál kiaknázása miatt is kiemelten fontos. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

40 39 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.00 0.020.04 8% 0.080.13 1.810.68 4%20%

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Települések főbb jellemzői 1/3 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪990 ▪Város▪6,449 ▪Nagyközség▪2,362 ▪Község▪687 ▪Község▪2,107 ▪Nagyközség▪2,277 ▪Község▪555 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Almáskamarás Battonya Dombegyház Dombiratos Kaszaper Kevermes Kisdombegyház Munkanél- küliség (%) ▪30.35% ▪16.15% ▪13.90% ▪26.43% ▪12.00% ▪20.94% ▪19.00% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪222,433 ▪392,042 ▪341,527 ▪249,672 ▪401,680 ▪265,715 ▪260,700 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.064 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.195 ▪0.275 ▪0.000 ▪0.131 ▪0.000

42 41 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Települések főbb jellemzői 2/3 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪3,054 ▪Község▪2,529 ▪Község▪304 ▪Község▪1,202 ▪Nagyközség▪4,009 ▪Város▪6,817 ▪Község▪1,449 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Kunágota Magyarbánhegyes Magyardombegyhá z Medgyesbodzás Medgyesegyháza Mezőkovácsháza Nagybánhegyes Munkanél- küliség (%) ▪20.80% ▪14.02% ▪21.64% ▪35.00% ▪13.00% ▪9.74% ▪12.30% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪239,184 ▪344,062 ▪198,080 ▪278,960 ▪298,395 ▪430,215 ▪411,231 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.401 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.070 ▪0.060 ▪2.043

43 42 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/3 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,642 ▪Község▪429 ▪Község▪2,845 ▪Nagyközség▪5,708 ▪Község▪1,599 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Nagykamarás Pusztaottlaka Szabadkígyós Újkígyós Végegyháza Munkanél- küliség (%) ▪17.00% ▪19.01% ▪10.90% ▪6.82% ▪21.47% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪229,155 ▪249,496 ▪460,499 ▪451,896 ▪278,120 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.219 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.168 ▪0.000

44 43 Települések egy mondatos jellemzése 1/10 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Almáskamará s ▪„Munkanélküliség, illetve az őstermelők és családi gazdálkodók nem jutnak időben a megtermelt áru ellenértékéhez, emiatt a következő gazdasági év megkezdése és megszokott életvitelük fenntartása bizonytalanná válik. Rossz minőségű utak (megközelítés). Legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat, ahol 18 fő dolgozik. Más több embert foglalkoztató vállalkozás nincs.” ▪Battonya ▪„Magas munkanélküliség (az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató:268 fő), szociálisan hátrányos helyzetű réteg nagy aránya, csökkenő és elöregedő népesség, kevés számú és viszonylag fejletlen kkv, az alapszolgáltatások fejlesztésre szorulnak, település középületeinek egy része leromlott állapotban van, civil szervezetek alacsony szervezettségi foka, kevés az idelátogató turista.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Mezőgazdaság fejlesztése. Az állami támogatások időbeni kifizetése, illetve olyan kormányzati intézkedések léte, melyek védik a termelőket és terményeiket, megteremtve a biztonságos termelést a növénytermesztésben és állattartásban. Az utak kiépítése.” ▪„Munkahelyteremtés, kkv-k fejlesztése, jó adottságú termőföld, mg-ra épülő feldolgozóipar, valamint diverzifikáció, határon átnyúló együttműködés, turizmus fejlesztése, városfejlesztés, a település természeti, kulturális örökségének megőrzése, alapszolgáltatások fejlesztése, megújuló energiaforrásokra átállás a település energiaellátásában, civil kezdeményezések felkarolása.”

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 2/10 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Dombegyház ▪„Munkanélküliség, elöregedés, infrastrukturális fejlődés foka.” ▪Dombiratos ▪„Egyik legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat. Foglalkoztattottak száma 17 fő. A település út infrastruktúrája rossz. Az ipar hiányzik, fő megélhetési forrás a mezőgazdaság, de a megtermelt áru értékesítése körülményes és az árak nyomottak. Sokszor az áru kifizetése hónapokat csúszik, ezáltal a következő gazdasági év beruházása bizonytalan és nehézkes.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Meglévő üres önkormányzati épületek és földterületek hasznosítása.” ▪„Mezőgazdaság fejlesztése. Az állami támogatások időbeni kifizetése, ill. olyan kormányzati intézkedések foganatosítása, melyek védik a termelőket és terményeiket, biztonságot teremtve ezzel a szektorban. A közúthálózat oly módon történő felújítása és korszerűsítése, mely tekintetbe veszi a helyi gazdasági igényeket is.”

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 3/10 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kaszaper ▪„Orosháza-Battonya várost összekötő nagyforgalmú út katasztrofális helyzete. A munkanélküliség nagy mértékű aránya.” ▪Kevermes ▪„Legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat és intézményei (statisztikai átlaglétszám: 82fő). Legfontosabb probléma a munkanélküliség, különösen a pályakezdő és az 50 év feletti szakképzetlen munkavállalók körében. Ennek következtében mentális, életvezetési problémák, hagyományok elvesztése (kulturális, termelési). Kilátástalanság, identitástudat csökkenése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A megújuló energiaforrások (termálvíz) újrahasznosítása fűtésre, szárításra, kertészkedésre (paradicsom, fokhagyma, vöröshagyma, pritaminpaprika, dinnye, virág). 33-40 aranykoronás földek kertészeti termékek (a fent említett növények)” ▪„Mezőgazdasági termelési hagyományok léte, kiváló minőségű termőföld. Erre alapozott szántóföldi növényi kultúrák termesztése. Energetikai, vegyes felhasználású növények meghonosítása, termeltetése, az itt élők munkakultúrájára, hagyományaira építve.”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 4/10 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kisdombegyh áz ▪„A település halmozottan hátrányos helyzetű település. Semmilyen pályázaton nem tud részt venni, ami önerőt igényel. Nincs megfelelő ipari infrastruktúra. A munkahelyek száma előreláthatólag csak csökkeni fog a közeljövőben. Az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató a településen.” ▪Kunágota ▪„Magas a munkanélküliség, a családok nagy hányada nehéz anyagi körülmények között él. Ez a szociális ellátórendszerre fokozott terhet ró. A település elöregedik, a fiatalok elvándorolnak. A munkaerő képzettsége nem piacképes. Nincs megfelelő közúthálózat.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Kitörési pontok nincsenek a településen.” ▪„A jó minőségű termőföld. A település közművesítése jó ütemben halad. A működő szolgáltatások színvonala megfelelő, a település egy fajta körzet központ is fekvésénél fogva. Térségi mentőállomással, orvosi ügyelettel rendelkezik, alapfokú közoktatási intézményfenntartó társulás keretében.”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 5/10 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Magyarbánhe gyes ▪„Munkanélküliség, munkalehetőségek folyamatos szűkülése, elvándorlás, alacsony iskolázottság.” ▪Magyardombe gyház ▪„Magas és tartós munkanélküliség, a település lakosai "távol vannak a munkahelyektől", mivel a tömegközlekedés jelenlegi rendszere és a közúthálózat infrastrukturális állapota nem teszi lehetővé számukra az ingázást. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat (13 fő), a költségvetés túlnyomó része a szociális kiadások finanszírozásához szükséges. A lakosság elöregedése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Munkahelyek létesítése, elvándorlás mérséklése, oktatás körülményeinek javítása.” ▪„Külső támogatások segítségével munkahelyek teremtése, ill. olyan tevékenységek ösztönzése, támogatása, programok beindítása, melyek hozzájárulhatnak a családok önnfenntartó képességének növeléséhez.”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 6/10 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Medgyesbodz ás ▪„Nagy a munkanélküliség, %-os aránya nem ismert a családi segélyezés bevezetése óta, mivel csak 1 fő részesülhet rendszeres szociális segélyben. Iskolázottság alacsony. Infrastruktúra fejlesztésre szorul, különösen a települést Orosházával és Medgyesegyházával összeköt út vonatkozásában. Elöregedés és munkanélküliség miatt az önk. szociális jell. feladatai kerülnek túlsúlyba.” ▪Medgyesegyh áza ▪„Közúti infrastruktúra állapota, foglalkoztatási problémák, vállalkozások kis száma.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A meglévő önkormányzati épületek felújítása és többcélú Közösségi Ház kialakítása szükséges. A demográfiai folyamatokra tekintettel a szociális ellátás színvonalának emelése. Infrastruktúrafejlesztés.” ▪„Úthálózat elérhetősége.”

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 7/10 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Mezőkovácsh áza ▪„Infrastruktúra fejletlensége, ipari munkahelyek hiánya, elvándorlás (elöregedő lakosság), magas munkanélküliség, az önkormányzat az egyik legnagyobb foglalkoztató.” ▪Nagybánhegy es ▪„Fokozatosan elöregedő demográfiai összetétel. Fiatalok elvándorlása. Munkahelyek számának csökkenése. Mezőgazdaságból élők egyre nehezebb helyzete. A településen működő tejüzem 2007. évi bezárásával, az egyik legnagyobb munkáltató az önkormányzat, aki 44 köztisztviselői és közalkalmazotti létszám mellett évente átlagosan 20 fő közmunkást alkalmaz a településen.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Mezőgazdaság fejlesztése (szántóföldi növénytermesztés, kertészetek, állattenyésztés, feldolgozóipar, mezőgazdasági csomagoló létesítése), turizmus fellendítése (turistaútvonalak kialakítása, gyógyfürdő), oktatás fejlesztése (kistérségi társulás).” ▪„Hagyományok őrzése, kihasználva a szlovák nemzetiség által kínált lehetőségeket. Mezőgazdaságból élők érdekszövetségekbe tömörítése, a megtermelt termékek piacra jutásának elősegítésével. A helyben való feldolgozottság fokának növelése. A termálfürdőre alapozva, magánszálláshelyek kialakítása, turizmus fejlesztés.”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 8/10 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nagykamarás ▪„Munkanélküliség, fiatalok elvándorlása,az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. Nem megfelelő infrastruktúra (rossz útviszonyok, vasút hiánya, elavult ivóvízhálózat). Csökkenő lakosságszám, elöregedés, alacsony iskolázottság, halmozottan hátrányos családok és gyerekek számának emelkedése. A mezőgazdasági termelők, termelés ellehetetlenülése. Civil kezdeményezések kezdetlegessége” ▪Pusztaottlaka ▪„A helyi gazdálkodók és vállalkozók magukra maradnak, talpra állításuk segítség nélküli. A falusi közösség egymástól eltávolodik, a munkahelyek hiányában további leszakadás várható. Egyik legfontosabb problémaként meg kell említeni, hogy a településen az Önkormányzat (intézményeivel együtt) a legnagyobb foglalkoztató 80 fővel. Az inaktívak aránya nagyon magas.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Munkahelyteremtő, köztük a település természeti lehetőségeit kihasználó turisztikai jellegű beruházások támogatása(Boda tó és környéke többfunkciós hasznosítása, termálvíz hasznosítás, halászati és vadászati lehetőségek fejlesztése, szálláslehetőségek kialakítása, komplex turisztikai projektek összekapcsolása) Az oktatási feltételek javítása, infrastruktúrafejlesztés.” ▪„Európa egyik legnagyobb, a zöldségek számára kiváló, löszös táptalaj. A kvalifikált munkaerő. A még meglévő vidéki összetartó közösségek. Hagyományőrző, de nem minden újra nyitott civil szervezetek.”

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 9/10 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szabadkígyós ▪„Probléma, hogy az Önkormányzaton kívül nincs olyan munkáltató, aki hosszabb távon biztosít munkát több munkavállalónak. Továbbá a munkanélküliség, ami köszönhető az alul-, esetleges túlképzettségnek, a pályakezdő fiatalok magas arányának, a veszélyeztetett életkorban bekövetkezett munkanélküliségnek. A fentebb említettek megoldására nincs a településen átképzési lehetőség.” ▪Újkígyós ▪„Munkanélküliség növekedése, fiatalok elvándorlása, elöregedő lakosság, vállalkozások ellehetetlenülése, vállalkozások csökkenése, legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, mezőgazdasági termelés túlsúlya, faluház hiánya, turisztikai szempontból a település ismeretlen, vendéglátásra alkalmatlan létesítmények hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Az átképzéseknek helyt tud adni a művelődési ház két közösségi tere (klubszoba), az iskolában található ITK eszközökkel.” ▪„Roma kisebbség integrációja, kiváló minőségű termőföldek, feltáratlan és kihasználatlan geotermikus adottságok (gyógyászat, energiatakarékosság, gazdasági felhasználás), falusi turizmus, aktív pihenés (lovastúra), aktuális pályázatok kihasználása, egészségház felújítása, önkormányzati ingatlanok értékesítése - ezekre alapuló beruházások”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 10/10 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Végegyháza ▪„A munkanélküliség és a pénztelenség. Egyre nagyobb a gyereklétszám csökkenése, melynek egyik oka, hogy a munkanélküliség miatt gyermekes családok nem költöznek a településre. Az Önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozása egyre nehezebb, mert a családok megélhetési gondja fokozódik, melynek következtében növekszik a szociális ellátást igénylők száma.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Olyan vállalkozások, beruházások létrejötte, melyek nagyobb és több munkaerőigényt követelnének, illetve többletmunkával magasabb hozzáadott értékű árut állítanának elő.”

54 53 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

55 54 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 5 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 23 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„A helyi életminőség javítása” ▪„A helyi vállalkozások fejlesztése” ▪„A fenntartható fejlődés támogatása” ▪„A helyi turizmus fejlesztése” ▪„Helyi mezőgazdasági termékek (gabona, zöldség-gyümölcs, hús, tej) fejlesztése” Fő fejlesztési prioritás 54 6 db 5 db 4 db 2 db 34,574,072 24,047,600 17,055,128 11,565,667 1,857,799 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma

56 55 ▪A helyi humán-erőforrás fejlesztésének és a társadalmi tőke erősítésének támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/5 A legtöbb forrás – 950,000 EUR – a(z) A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Gazdasági és közösségi célokat szolgáló kisebb közösségi terek kialakításának, felújításának, bővítésének, korszerűsítésének támogatása ▪A kulturális örökség védelmének támogatása ▪Hagyományőrzést elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő, közösségfejlesztő rendezvények és programok támogatása ▪Közösségi célokat szolgáló beruházások előkészítésének a támogatása ▪Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Fő fejlesztési prioritás: A helyi életminőség javítása Allokált forrás (EUR) 80,000 635,000 624,298 32,717,772 278,000 239,000

57 56 ▪A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/5 A legtöbb forrás – 950,000 EUR – a(z) A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪K+F illetve innovatív tevékenységek, új technológiák alkalmazásának támogatása ▪A gazdasági környezet fejlesztése ▪A szolgáltatások és a hagyományos kisipari termelés körének bővítése, minőségének javítása ▪Újrafeldolgozó és hulladékgazdálkodási vállalkozások létrehozásának támogatása ▪Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása Fő fejlesztési prioritás: A helyi vállalkozások fejlesztése Allokált forrás (EUR) 950,000 8,000,000 14,039,499 1,058,102 0 0

58 57 ▪Megújuló energiák előállításának és hasznosításának támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/5 A legtöbb forrás – 950,000 EUR – a(z) A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Az agroökopotenciál megőrzése és megerősítése érdekében környezetkímélő termelési technológiák és módszerek alkalmazásának és természetvédelmi célú programok támogatása ▪A diverzifikáció ösztönzése, az innovatív elképzelések alkalmazásának és a környezettudatos szemlélet kialakulásának és elterjedésének elősegítése ▪Az ivóvízbázis védelmének támogatása ▪A bio- és ökotermelés elterjedésének támogatása Fő fejlesztési prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Allokált forrás (EUR) 7,000,000 5,305,128 40,000 4,670,000

59 58 ▪Turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/5 A legtöbb forrás – 950,000 EUR – a(z) A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Turisztikai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének támogatása ▪Turisztikai szempontból is hasznosítható helyi természeti és épített értékek felújításának, megóvásának, fejlesztésének támogatása ▪A kistérség turisztikai szempontból történő megismertetését, a turisztikai potenciál kihasználását lehetővé tévő programok támogatása Fő fejlesztési prioritás: A helyi turizmus fejlesztése Allokált forrás (EUR) 9,166,417 379,500 2,019,750 0

60 59 ▪A helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése, piacra jutásának elősegítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/5 A legtöbb forrás – 950,000 EUR – a(z) A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A helyi mg-i termelők közötti együttműködések, hálózatok létrejöttének, valamint a határon átnyúló gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok kialakulásának támogatása Fő fejlesztési prioritás: Helyi mezőgazdasági termékek (gabona, zöldség-gyümölcs, hús, tej) fejlesztése Allokált forrás (EUR) 1,857,799 0

61 60 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

62 61 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 11% 6% 30% 9% 4% 16% 10% 0% 7% 6% 29% 33% 15% 4% 8% 3% 0% 3% 2% 50% 40% 0% 29% 18% 0% 11% 0% 21% 0% 50% 0% 13% 0% 13% 25% 0%

63 62 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” ▪„A helyi mezőgazdasági, elsősorban kertészeti termékek hozzáadott értékének növelését, ezáltal jobb piaci pozicionálását lehetővé tevő beruházások (telephely bővítés-fejlesztés, infrastruktúra fejlesztés, eszköz-és gépbeszerzés) támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Biztosabb piaci értékesítés, ezáltal garantált és magasabb jövedelem (az eladási ár azonnali 10%-os emelkedése), meglévő munkahelyek megtartása és újak létrejötte.”

64 2 63 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” ▪„A mezőgazdaságból élő népesség, és főleg a saját részre/önfenntartásra termelők, állandó munkahellyel nem rendelkezők jövedelmi helyzetének javítása és a mezőgazdaságon kívüli munkahelyteremtés és- megtartás érdekében a mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkező háztartások kiegészítő jövedelmet generáló, helyi mezőgazdasági termék előállító tevékenységeinek ösztönzése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartások, hátrányos helyzetű rétegek kiegészítő jövedelemhez jutása, a térségből történő elvándorlás mértékének csökkenése, a vidéki életminőség javulása, 10 db vállalkozás elindítása.”

65 64 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„A helyi mezőgazdasági, elsősorban kertészeti termékek értéknövelését elősegítő kisméretű konzervüzem létrehozásának, műszaki- technológiai fejlesztésének, új, innovatív, speciális fogyasztói igényeket kielégítő, minőségi termékek előállítására, az élelmiszerbiztonság és a higiénia fokozására irányuló fejlesztések támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A termékfelesleg megfelelő kezelése, értékesítési kockázat csökkenése, 12 db új munkahely létrejötte, a helyi termékek fogyasztók számára egész évben elérhetővé tétele, a térség ismertségének, népszerűségének növekedése”

66 ▪„Egyéb tevékenység” 4 ▪„Mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki- technológiai fejlesztésének támogatása.” ▪„A válallkozói aktivitás, ezáltal a foglalkoztatottsági arány növelése, a versenyképes vállalkozások megjelenésével a térségből történő elvándorlás mértékének csökkentése, a foglalkoztatottsági arány 5%-os javulása, a keletkező plusz adóbevételekből a települési önkormányzatok anyagi lehetőségeinek bővülése a fejlesztések megvalósítására.” 65 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

67 66 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„A helyi gazdaság, és különösen a mg-i, kertészeti ágazat fellendítésében érdekelt szereplők együttműködése révén kidolgozott szakmai programok, átfogó marketing stratégia megvalósítása. A HPME a 6500 és 6502 kódszámú HPME-kel együtt komplex projektet alkot. A megoldási javaslat LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés keretében valósítható meg.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A termelők összefogásával kialakított termékpálya, marketingstratégia stb. működtetése során magasabb áro, ill. stabilan, hosszú távon lehet értékesíteni a terményeket, ezáltal az érintett vállalkozások jövedelme nő (a projekt időszak végére 15%-kal nőhet az értékesítés), a meglévő munkahelyek biztosabban megmaradnak, új munkahelyek teremtődhetnek, a csökkenő piaci kiszolgáltatottság, kiszámíthatóbb gazdálkodás a fiatalok számára is vonzóbbá válhat. A helyi termékek, ezáltal a térség széles körben ismertté, népszerűvé válik.”

68 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 6 ▪„A térség természeti és épített, valamint kulturális örökségére épülő falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magán, és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshelyek bővítésének, korszerűsítésének, a kapcsolódó szolgáltatások bővítésének, fejlesztésének támogatása.” ▪„A turisztikai tevékenység ösztönzését elősegítő más intézkedések várható eredményeivel együtt a térségbe kikapcsolódási céllal ellátogatók által eltöltött vendég éjszakák számának 15%-os emelkedése a projekt időszak végére, az ágazatból elérhető jövedelem, a térség más termékei ismertségének, népszerűségének növekedése. A fenntartható fejlődés elősegítése, a helyi értékek megóvása révén a vidéki életminőség javulása.” 67 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

69 68 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„A szálláshely-és azok kiegészítő szolgáltatásaihoz, de elsősorban a szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a természeti erőforrásokra, mg-i, erdő-,vad-, és halgazdálkodási adottságokra, közösségi- kulturális és gasztronómiai örökségre, mint vonzerőre épülő minőségi szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A turisztikai tevékenység ösztönzését elősegítő más intézkedések várható eredményeivel együtt a térségbe kikapcsolódási céllal ellátogatók által eltöltött vendég éjszakák számának 15%-os emelkedése a projekt időszak végére, az ágazatból elérhető jövedelem, a térség más termékei ismertségének, népszerűségének növekedése. A fenntartható fejlődés elősegítése, a helyi értékek megóvása révén a vidéki életminőség javulása.” Szektor

70 ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” 8 ▪„A háztáji állattartásból származó hústermékek előállításához szükséges kis méretű feldolgozó üzem létesítésének, a szükséges eszközök és gépek, technológiák beszerzésének támogatása.” ▪„Magasabb hozzáadott értékkel, ill. feldolgozottsági fokkal a helyi termékek értékesítési lehetőségeinek bővülése, az abból elérhető jövedelem növekedése várható.” 69 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

71 70 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„”

72 10 ▪„” 71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

73 72 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

74 73 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„A térség úthálózatának azonnali, a helyi gazdasági igényekhez igazodó felújítása.” Megoldási javaslat ▪„A térség megközelíthetőségének jelentős javulása, a gazdasági környezet, ezáltal a gazdasági potenciál javulása, a vidéki életminőség javulása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Közlekedés” Fejlesztési téma

75 74 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„országos és megyei rendezési tervekben is szereplő, térségfeltáró, illetve zsáktelepülési jelleget megszüntető új utak megtervezése. A tervek alapján pályázatok készülhetnek térségfeltáró utak építésére.” Megoldási javaslat ▪„12 db térségfeltáró útszakasz építési engedély szintű terve elkészítése révén a térségfeltáró út komplex elkészítésére pályázat kidolgozása” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Közlekedés” Fejlesztési téma

76 75 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„Az önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó épületeknek a mindenki számára történő hozzáférést biztosító, és a funkcionalitás mellett az energiahatékonyságot is kiemelten kezelő külső-belső felújításának, korszerűsítésének, a szükséges infrastruktúrális fejlesztések elvégzésének támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A mindenki számára elérhető közszolgáltatások mennyiségi- minőségi javulásával az életminőség, ezáltal a települések népességmegtartó képességének javulása, az esélyegyenlőség, valamint a korszerűsítéseknek köszönhető energiamegtakarítás révén a környezeti fenntarthatóság biztosítása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

77 76 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„A térség települései településképének javítását, az épített és kulturális örökség megóvásának és felújításának (helyi és/vagy országos védelem alatt álló épületek külső, rendszeres látogathatóság esetén belső felújítása, kapcsolódó zöld felületek kialakítása, kiegészítő infrastrukturális fejlesztések, kiegészítő ismeretterjesztő tevékenységek stb.) támogatása.” Megoldási javaslat ▪„Turisztikai szempontból történő hasznosítás révén gazdasági fejlődés elősegítése (a turisztikai tevékenység ösztönzését célzó más megoldási javaslatok várható eredményeivel együtt a térségben eltöltött vendég éjszakák 15%-os növekedése a projekt időszak végére), vidéki életminőség javulása, települések népességmegtartó képességének javulása, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elősegítése, 5 db védett objektum felújítása, korszerűsítése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

78 77 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„A tartós munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek (romák, nők, pályakezdők, csökkent munkaképességűek) munkaerőpiacra való visszatérését, ill. a munkaerő piacra való bekerülésüket az időközben kialakult életvezetési, mentális problémák kezelésére alkalmas képzési programok és felkészítő jellegű tanfolyamok révén történő támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A megoldási javaslat egy igen összetett probléma megfelelő kezelési folyamatának első lépéseként értelmezhető, így elsődlegesen "csak" közvetett eredményei lesznek, melyek: a hátrányos helyzetű rétegek leszakadásának csökkentése, munkaerőpiacra való visszatérés esélyeinek növelése, a munkához való hozzáférési esélyek javítása, ezáltal a jövedelemszerzési képesség fokozása, a helyi humánerőforrás fejlesztése, a vidéki életminőség javulása.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Oktatás”

79 78 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„A térség településein fellelhető természeti és kulturális értékek megőrzésének, megújításának (a természeti és történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, természeti és történelmi látnivalók bemutathatóságához, rehabilitációjához szükséges infrastruktúra fejlesztés, kiegészítő ismeretterjesztő tevékenységek) támogatása.” Megoldási javaslat ▪„Turisztikai szempontból történő hasznosítás révén gazdasági fejlődés elősegítése (a turisztikai tevékenységek ösztönzését célzó más megoldási javaslatok várható eredményével együtt a térségben eltöltött vendég éjszakák 15%-os emelkedése), vidéki életminőség javulása, települések népességmegtartó képességének javulása, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elősegítése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

80 79 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„A helyi identitástudat és szolidaritás érzés erősítése, valamint a helyi kulturális értékekre is alapozott falusi turizmusban rejlő gazdasági potenciál kihasználása érdekében a hagyományőrzést, a nemzetiségi hagyományok ápolását elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő közösségépítő és közösségfejlesztő, a térség valamennyi településének megjelenését is biztosító rendezvények, programok szervezésének és lebonyolításának, határon túli kulturális kapcsolatok kiépítésének és ápolásának támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A helyi identitás tudat erősödésével a települések népességmegtartó képességének fokozása, a helyi turisztikai potenciál növelése, 20 db rendezvény színvonalának növelése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

81 80 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„A hagyományőrzést elősegítő, helyi identitás tudatot erősítő, közösségépítő, közösségfejlesztő, és különösen a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű gyerekek és ifjúság társadalomba, kisebb életközösségekbe való beilleszkedését két oldalról elősegítő, akár nemzetközi szintű programok (kulturális, néprajzi, kézműves stb. táborok, délutánok, kiállítások, helyismereti versenyek, készségfejlesztő foglalkozások, csapatépítő tréningek, környezet-és természetvédelmi akciók stb.) támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A társadalmi kohézió és a helyi identitástudat erősítése révén a települések népességmegtartó képességének fokozása, a társadalmi fenntarthatóság elősegítése, 15 közösségfejlesztő program megvalósulása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

82 81 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„A turisztikai ágazatban érintett szereplők szakmai együttműködése orán kidolgozott szakmai program/átfogó marketing stratégia elemeinek (egységes megjelenés és kínálati csomag összeállítása, a vonzerők összehangolt bemutatása, programfüzetek, információs kiadványok, honlapok készítése, kiállításokon való együttes megjelenés, az érintettek részére szakmai és információs napok szervezése, rendezvényturizmus előkészítő tevékenységei stb.) megvalósítása. A HPME a 6498. sz. HPME-vel komplex projektet alkot. A megoldási javaslat LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés keretében valósítható meg.” Megoldási javaslat ▪„A turisztikai tevékenység ösztönzését elősegítő más intézkedések várható eredményeivel együtt a térségbe kikapcsolódási céllal ellátogatók által eltöltött vendég éjszakák számának 15%-os emelkedése a projekt időszak végére, ezáltal az ágazatból elérhető jövedelem, a térség más termékei ismertségének, népszerűségének növekedése. A fenntartható fejlődés elősegítése, a helyi értékek megóvása révén a vidéki életminőség javulása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Gazdaságfejlesztési szervezetek” Fejlesztési téma

83 82 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„A non-profit szervezetként tevékenykedő szabadidős-és sportegyesületek (sportegyesületek, horgász egyesületek, vadásztársaságok stb.) eredményes működését elősegítő, már meglévő külső és belső közösségi terek felújításának, bővítésének, korszerűsítésének, a szervezetek tevékenységének megfelelő infrastrukturális fejlesztéseknek a támogatása.” Megoldási javaslat ▪„Az érintett szervezetek eredményesebb működése révén a célcsoportok fizikai és mentális egészségi állapotának javulása, a vidéki életminőség javulása, 3 db közösségi tér felújítása, korszerűsítése.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma 10

84 83 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

85 84 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/63 Kód: DA-86-SzF-B-04 Sorszám: 4629 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség településeinek belterületi útjai nagyrészt, térségi szinten mintegy 65%-ban kiépítettek, településenkénti bontásban azonban a szilárd útburkolattal ellátott utak aránya változó képet mutat - egyes helyeken megközelíti a 100%-ot (pl.: Újkígyós), míg máshol alig lépi túl, vagy meg sem közelíti az 50%-ot (pl.: Kevermes). A kiépített utak jelentős része felújításra szorul. Probléma/ lehetőség ▪A fejlesztések, korszerűsítések finanszírozására a forráshiányos gazdálkodású önkormányzatok a demográfiai folyamatok, a növekvő munkanélküliség, a lakosság egyre romló egészségügyi állapota miatt növekvő szociális jellegű kiadásaik mellett önállóan nem képesek, az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy állami juttatásokból élő lakosság nagy részének a szükséges önerő előteremtése szinte megoldhatatlan feladat. Megoldási javaslat ▪A települések belterületi útjai felújításának támogatása többek között a hazai decentralizált források, és az EU-s társfinanszírozású programok segítségével. ▪A kiépített belterületi utak (térségi szintű) 10%-os növelésével a gazdasági környezet fejlesztése, a vidéki életminőség és a települések népességmegtartó képességének növelése.

86 85 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága9999999 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪DAOP - 3. prioritás - Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 1/63 Kód: DA-86-SzF-B-04 Sorszám: 4629

87 86 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/63 Kód: DA-86-SzF-B-10 Sorszám: 4632 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A települések többségén a közfeladatok ellátásának helyet adó épületek, létesítmények (alapfokú nevelési-és oktatási intézmények, eü-i és szociális intézmények, Polg-i Hivatalok stb.) néhány kivételtől eltekintve leromlott állapotban vannak, emiatt kevésbé funkcionálisak, a szolgáltatások minőségének szintentartását és javítását főképp a korszerűtlenségből fakadó magas fenntartási és működtetési költségek miatt egyre inkább megnehezítik, vagy akár el is lehetetlenítik. Probléma/ lehetőség ▪A helyi települési önk.-ok a demográfiai folyamatok és a foglalkoztatottsági helyzet miatt költségvetésük jelentős részét szoc. jell. intézkedések finanszírozására kénytelenek fordítani, így a szükséges fejlesztések finanszírozására önállóan nem képesek, holott a közintézmények felújítása és korszerűsítése révén ezen int.-ek költséghatékony, ezáltal fenntartható működtetése megoldható lenne. Megoldási javaslat ▪Az önkormányzati közfeladatok ellátásához kapcsolódó épületeknek a mindenki számára történő hozzáférést biztosító, és a funkcionalitás mellett az energiahatékonyságot is kiemelten kezelő külső-belső felújításának, korszerűsítésének, a szükséges infrastruktúrális fejlesztések elvégzésének támogatása. ▪A mindenki számára elérhető közszolgáltatások mennyiségi-minőségi javulásával az életminőség, ezáltal a települések népességmegtartó képességének javulása, az esélyegyenlőség, valamint a korszerűsítéseknek köszönhető energiamegtakarítás révén a környezeti fenntarthatóság biztosítása.

88 87 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága9999999 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪DAOP - 5. prioritás - Térségfejlesztési akciók Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 2/63 Kód: DA-86-SzF-B-10 Sorszám: 4632

89 88 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/63 Kód: DA-86-SzF-B-07 Sorszám: 4627 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság ▪A térség településein a lakossági közüzemi hálózatok (víz, gáz, villany, távközlés) a szennyvízhálózatok kivételével az 1990-es évek közepére kiépültek, a rendszerek azonban több helyen fejlesztésre szorulnak. Probléma/ lehetőség ▪A fejlesztések, korszerűsítések finanszírozására a forráshiányos gazdálkodású önkormányzatok a demográfiai folyamatok, a növekvő munkanélküliség, a lakosság egyre romló egészségügyi állapota miatt növekvő szociális jellegű kiadásaik mellett önállóan nem képesek, az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy állami juttatásokból élő lakosság nagy részének a szükséges önerő előteremtése szinte megoldhatatlan feladat. Megoldási javaslat ▪A lakossági közüzemi hálózatok kiépítésének, felújításának, korszerűsítésének, éa különösen az ivóvízbázis megóvása szempontjából is kiemelten fontos szennyvízhálózat(ok) kiépítése befejezésének támogatása a hazai decentralizált források segítségével is. ▪A csatornázottsági arány mintegy 20%-os növekedésével a vidéki életminőség javulása, a minőségi színvonalú szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a fenntartható fejlődés elősegítése, a települések népességmegtartó képességének növelése.

90 89 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága7000000 EUR 8000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪DAOP - 5. prioritás - Térségfejlesztési akciók Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 3/63 Kód: DA-86-SzF-B-07 Sorszám: 4627

91 90 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/63 Kód: DA-86-SzF-B-09 Sorszám: 4631 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség településeinek fizikai összképe, a közösségi terek, közterületek állapota néhány kivételtől eltekintve romló képet mutat, kevés a gazdasági tevékenységek végzésére is alkalmas infrastruktúra, épület Probléma/ lehetőség ▪A településkép javítása a helyi identitástudat kialakulása, erősödése, a helyi életminőség javulása, ezáltal a népességmegtartó képesség fokozása mellett nem utolsó sorban a falusi turizmus alapjául szolgáló vidéki vonzerőleltár bővítése/kiegészítése szempontjából is fontos, egyszersmind gazdasági szempontból megtérülő, a különböző szolgáltatások színvonalát emelő, így a fenntartható fejlődést elősegítő folyamat. Megoldási javaslat ▪Mezőkovácsháza, mint kistérségi központ településképének javulását és a gazdasági környezet fejlesztését elősegítő beruházások (gazdasági tevékenységekre alkalmas infrastruktúra fejlesztés stb.) támogatása. ▪A településkép javulásával a helyi identitástudat erősítése, a helyi életminőség javítása, a vidéki vonzerő növelésével és a gazdasági környezet fejlesztésével a gazdasági potenciál erősítése.

92 91 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága2200000 EUR 2500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Mezőkovácsháza ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪DAOP - 5. prioritás - Térségfejlesztési akciók Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 4/63 Kód: DA-86-SzF-B-09 Sorszám: 4631

93 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/63 Kód: DA-86-SzF-A-22 Sorszám: 4625 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪Az elöregedési folyamat a foglalkoztatottsági helyzet további romlásával az apróbb falvakat és a kis községeket rövid-és közép távon az elnéptelenedés veszélyével fenyegeti, hiszen a forráshiányos gazdálkodású önkormányzatok költségvetésük jelentős részét szociális jellegű intézkedések finanszírozására kénytelenek fordítani, így a kül. szolgáltatások mennyiségi, minőségi fejlesztésére önállóan nem képesek, s ez kedvezőtlenül hat a vidéki életminőségre, a települések népességmegtartó képességére. Probléma/ lehetőség ▪Fenti okok miatt, és mert a kül. szolgáltatások külön-külön (intézmény, fenntartás stb.) történő biztosítása az alacsony jövedelmezőség és a fajlagosan magas fenntartási költségek miatt megszűnt, vagy nem megfelelő színvonalon működik, sokak számára váltak bizonyos alapszolgáltatások elérhetetlenné. Ugyanakkor e települések döntő többségében találhatók jellemzően leromlott állagú, de használaton kívüli épületek. Megoldási javaslat ▪Az alapszolgáltatások elérhetőségének javítását, a szolgáltatások körének bővítését, minőségi javítását elősegítő Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek kialakításának támogatása. ▪Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyek növelése a fenntarthatósági elvek figyelembe vételével, ezáltal a vidéki életminőség javítása, a térség kis települései népességmegtartó képességének növelése.

94 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1265000 EUR 1500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 5/63 Kód: DA-86-SzF-A-22 Sorszám: 4625

95 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/63 Kód: DA-86-SzF-A-17 Sorszám: 4626 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás ▪Az elöregedési folyamat a foglalkoztatottsági helyzet további romlásával az apróbb falvakat és a kis községeket rövid-és közép távon az elnéptelenedés veszélyével fenyegeti, hiszen a forráshiányos gazdálkodású önkormányzatok költségvetésük jelentős részét szociális jellegű intézkedések finanszírozására kénytelenek fordítani, így a kül. szolgáltatások mennyiségi, minőségi fejlesztésére önállóan nem képesek, s ez kedvezőtlenül hat a vidéki életminőségre, a települések népességmegtartó képességére. Probléma/ lehetőség ▪Fenti okok miatt, és mert a kül. szolgáltatások külön-külön (intézmény, fenntartás stb.) történő biztosítása az alacsony jövedelmezőség és a fajlagosan magas fenntartási költségek miatt megszűnt, vagy nem megfelelő színvonalon működik, sokak számára váltak bizonyos alapszolgáltatások elérhetetlenné. Ugyanakkor e települések döntő többségében találhatók jellemzően leromlott állagú, de használaton kívüli épületek. Megoldási javaslat ▪Az alapszolgáltatások elérhetőségének javítását, a szolgáltatások körének bővítését, minőségi javítását elősegítő kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása. ▪Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférési esélyek növelése a fenntarthatósági elvek figyelembe vételével, ezáltal a vidéki életminőség javítása, a térség kis települései népességmegtartó képességének növelése.

96 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1265000 EUR 1500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 6/63 Kód: DA-86-SzF-A-17 Sorszám: 4626

97 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/63 Kód: DA-86-SzF-A-20 Sorszám: 4624 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség településeinek fizikai összképe, a közösségi terek, közterületek állapota néhány üdítő kivételtől eltekintve romló, hanyatló képet mutat,a forráshiányos gazdálkodású önkormányzatok azonban a demográfiai folyamatok, a növekvő munkanélküliség és a lakosság romló egészségi állapota miatt költségvetésük jelentős részét szociális jellegű intézkedések finanszírozására kénytelenek fordítani, így önálló fejlesztésekre nem képesek. Probléma/ lehetőség ▪A településkép javítása a helyi identitástudat kialakulása, erősödése, a helyi életminőség javulása, ezáltal a népességmegtartó képesség fokozása mellett nem utolsó sorban a falusi turizmus alapjául szolgáló vidéki vonzerőleltár bővítése/kiegészítése szempontjából is fontos, egyszersmind gazdasági szempontból megtérülő, így a fenntartható fejlődést elősegítő folyamat. Megoldási javaslat ▪A település megjelenésében szereppel bíró, a település központját alkotó, vagy közvetlenül övező, turisztikai látványosságokhoz vezető vagy a településen áthaladó útvonalak mentén fekvő épületek külső felújításának támogatása. ▪A településkép javulásával a helyi identitástudat erősítése, a helyi életminőség javítása, a vidéki vonzerő növelésével a gazdasági potenciál erősítése.

98 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága367051 EUR 3000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 7/63 Kód: DA-86-SzF-A-20 Sorszám: 4624

99 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/63 Kód: DA-86-SzF-A-18 Sorszám: 4621 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség településeinek fizikai összképe, a közösségi terek, közterületek állapota néhány üdítő kivételtől eltekintve romló, hanyatló képet mutat,a forráshiányos gazdálkodású önkormányzatok azonban a demográfiai folyamatok, a növekvő munkanélküliség és a lakosság romló egészségi állapota miatt költségvetésük jelentős részét szociális jellegű intézkedések finanszírozására kénytelenek fordítani, így önálló fejlesztésekre nem képesek. Probléma/ lehetőség ▪A településkép javítása a helyi identitástudat kialakulása, erősödése, a helyi életminőség javulása, ezáltal a népességmegtartó képesség fokozása mellett nem utolsó sorban a falusi turizmus alapjául szolgáló vidéki vonzerőleltár bővítése/kiegészítése szempontjából is fontos, egyszersmind gazdasági szempontból megtérülő, így a fenntartható fejlődést elősegítő folyamat. Megoldási javaslat ▪A települések környezetét és megjelenését javító kisléptékű belterületi infrastrukturális fejlesztéseknek (közparkok, pihenőhelyek, sétautak, zöld felületek stb.), valamint kültéri játszóterek kialakításának, meglévők korszerűsítésének támogatása. ▪Mintegy 30 000 m2 zöld felület kialakításával, fejlesztésével és 5 db játszótér kialakításával a településkép javulása, ezáltal a helyi identitástudat erősítése, a helyi életminőség javítása, a vidéki vonzerő növelésével a gazdasági potenciál erősítése.

100 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága316000 EUR 400000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma16 db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 8/63 Kód: DA-86-SzF-A-18 Sorszám: 4621

101 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/63 Kód: DA-86-SzF-1-03 Sorszám: 4622 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Újkígyóson számos különböző területen több tucat non-profit szervezet tevékenykedik. Az egyes társadalmi csoportok segélyezésétől kezdve a szabadidő-és sporttevékenységekre szakosodott szervezeteken keresztül a kulturális, hagyományőrző és művészeti programok lebonyolításáért dolgozó civil csoportosulásokig széles palettával találkozunk, s e szervezetek helyi önkormányzatokkal való együttműködése példaértékű. Probléma/ lehetőség ▪A település közösségi-kulturális életében aktív önkormányzatoknak, kisebbségi önkormányzatoknak, önkormányzati intézményeknek és non-profit szervezetknek kevés hely és tér áll rendelkezésükre szerteágazó programjaik megvalósításához, ugyanakkor fellelhetők jelenleg használaton kívül álló, de a településközösség életében korábban szereppel bíró, így jelenleg értéket képviselő épületek. Megoldási javaslat ▪A kulturális és közösségi programok megvalósításához és a non-profit szervezetek működéséhez alkalmas többfunkciós kulturális-és közösségi tér kialakításának, felújításának, bővítésének, korszerűsítésének támogatása. ▪2 db felújított és korszerűsített épület révén a civil szervezetek által szervezett és lebonyolított programok mennyiségének és színvonalának növelése, ezáltal a vidéki életminőség javulása.

102 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret158284 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága158284 EUR 395000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db ▪Újkígyós ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 9/63 Kód: DA-86-SzF-1-03 Sorszám: 4622

103 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/63 Kód: DA-86-SzF-A-21 Sorszám: 5658 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség településeinek fizikai összképe, a közösségi terek, közterületek állapota néhány kivételtől eltekintve romló képet mutat, kevés a gazdasági tevékenységek végzésére is alkalmas infrastruktúra, épület. Probléma/ lehetőség ▪A vidéki lakókörnyezet minősége, a vidék turisztikai szempontból is hasznosítható természeti és épített értékekre, egyedi helyi termékekre épülő vonzereje, a gazdasági környezet és a kül. szolgáltatások mennyisége és minősége döntő befolyással bír a vidéki lakosság jövedelemszerzési képességére, a vidéki életminőség, ezáltal a települések néppességmegtartó képességének alakulására. Megoldási javaslat ▪Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési lehetőségeinek javítása céljából új piacok létrehozásának, meglévők fejlesztésének, bővítésének, az előírásoknak való megfeleltetésének támogatása. ▪4 db piactér teljes vagy részleges felújításával, korszerűsítésével a helyi gazdasági környezet fejlesztése, a szolgáltatások mennyiségi, minőségi javulása, ezáltal a jövedelemszerzési lehetőségek javítása, a településkép ezáltal a vidéki életminőség javulása és a turisztikai potenciál erősödése.

104 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret79000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága134000 EUR 475000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 10/63 Kód: DA-86-SzF-A-21 Sorszám: 5658

105 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/63 Kód: DA-86-SzF-A-19 Sorszám: 5402 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Falumegújítás, falu-és településfejlesztés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A település fizikai összképe, a közösségi terek, közterületek állapota néhány üdítő kivételtől eltekintve romló, hanyatló képet mutat,a helyi önkormányzat azonban a demográfiai folyamatok, a növekvő munkanélküliség és a lakosság romló egészségi állapota miatt költségvetésének jelentős részét szociális jellegű intézkedések finanszírozására kénytelen fordítani, így önálló fejlesztésekre nem képes. Probléma/ lehetőség ▪A településkép javítása a helyi identitástudat kialakulása, erősödése, a helyi életminőség javulása, ezáltal a népességmegtartó képesség fokozása mellett nem utolsó sorban a falusi turizmus alapjául szolgáló vidéki vonzerőleltár bővítése/kiegészítése szempontjából is fontos, egyszersmind gazdasági szempontból megtérülő, így a fenntartható fejlődést elősegítő folyamat. Megoldási javaslat ▪A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű belterületi infrastrukturális fejlesztéseknek (közparkok, pihenőhelyek, sétautak, zöld felületek stb.), valamint kültéri játszóterek kialakításának, meglévők korszerűsítésének támogatása. ▪Mintegy 5 000 m2 zöld felület kialakításával, fejlesztésével és 1 db játszótér kialakításával a településkép javulása, ezáltal a helyi identitástudat erősítése, a helyi életminőség javítása, a vidéki vonzerő növelésével a gazdasági potenciál erősítése.

106 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12440 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága12440 EUR 100000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Szabadkígyós ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 11/63 Kód: DA-86-SzF-A-19 Sorszám: 5402

107 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/63 Kód: DA-86-SzF-B-11 Sorszám: 4607 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Gazdasági és közösségi célokat szolgáló kisebb közösségi terek kialakításának, felújításán... Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪A térség településeinek fizikai összképe, a közösségi terek, közterületek állapota néhány kivételtől eltekintve romló képet mutat, kevés a gazdasági tevékenységek végzésére is alkalmas infrastruktúra, épület. Probléma/ lehetőség ▪A vidéki lakókörnyezet minősége, a vidék turisztikai szempontból is hasznosítható természeti és épített értékekre, egyedi helyi termékekre épülő vonzereje, a gazdasági környezet és a kül. szolgáltatások mennyisége és minősége döntő befolyással bír a vidéki lakosság jövedelemszerzési képességére, a vidéki életminőség, ezáltal a települések néppességmegtartó képességének alakulására. Megoldási javaslat ▪A helyi lakosság és gazdaság igényeihez illeszkedő szolgáltatások és gazdasági tevékenységek végzésére alkalmas terek kialakításának, a fenntartható és funkcionális működtetésre alkalmas használaton kívüli épületek külső-belső felújításának, korszerűsítésének, infrastrukturális fejlesztésének támogatása. ▪Az egyes gazdasági jellegű szolgáltatások mennyiségi és minőségi javulása, az azokhoz való hozzáférési esélyek javulása, ezáltal a vidéki életminőség és a települések népességmegtartó képességének javulása, a gazdasági környezet fejlődése, 6 db gazdasági tevékenység végzésére alkalmas tér kialakítása, felújítása.

108 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága475000 EUR 590000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Battonya, Mezőkovácsháza, Újkígyós ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪DAOP - 5. prioritás - Térségfejlesztési akciók Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 12/63 Kód: DA-86-SzF-B-11 Sorszám: 4607

109 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/63 Kód: DA-86-SzF-1-06 Sorszám: 4611 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Gazdasági és közösségi célokat szolgáló kisebb közösségi terek kialakításának, felújításán... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségben számos különböző területen több tucat non-profit szervezet tevékenykedik. Az egyes társadalmi csoportok segélyezésétől kezdve a szabadidő-és sporttevékenységekre szakosodott szervezeteken keresztül a kulturális, hagyományőrző és művészeti programok lebonyolításáért dolgozó civil csoportosulásokig széles palettával találkozunk. Probléma/ lehetőség ▪A szabadidős-és sport egyesületek nagy része önk.-i támogatás nélkül nem képes az önálló fennmaradásra, az önk.-ok pedig egyre kisebb mértékben tudják támogatni őket, a jelenlegi gazdasági környezetben a magán adományok mértéke is csökken. Az egészséges életmód kialakításában jelentős szereppel bíró szervezetek eredményességét jellegükből adódóan érdemben befolyásolják infrastrukturális adottságaik. Megoldási javaslat ▪A non-profit szervezetként tevékenykedő szabadidős-és sportegyesületek (sportegyesületek, horgász egyesületek, vadásztársaságok stb.) eredményes működését elősegítő, már meglévő külső és belső közösségi terek felújításának, bővítésének, korszerűsítésének, a szervezetek tevékenységének megfelelő infrastrukturális fejlesztéseknek a támogatása. ▪Az érintett szervezetek eredményesebb működése révén a célcsoportok fizikai és mentális egészségi állapotának javulása, a vidéki életminőség javulása, 3 db közösségi tér felújítása, korszerűsítése.

110 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága90000 EUR 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 13/63 Kód: DA-86-SzF-1-06 Sorszám: 4611

111 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/63 Kód: DA-86-SzF-1-05 Sorszám: 4606 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Gazdasági és közösségi célokat szolgáló kisebb közösségi terek kialakításának, felújításán... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségben számos különböző területen több tucat non-profit szervezet tevékenykedik. Az egyes társadalmi csoportok segélyezésétől kezdve a szabadidő-és sporttevékenységekre szakosodott szervezeteken keresztül a kulturális, hagyományőrző és művészeti programok lebonyolításáért dolgozó civil csoportosulásokig széles palettával találkozunk. Probléma/ lehetőség ▪Általános tendencia, hogy a civil szerveződések nagy része önkormányzati támogatás hiányában nem képes az önálló fennmaradásra, a támogatási források megszerzéséhez szükséges módszerek és eszközök alkalmazásának hiányában a tevékenységük finanszírozásához szükséges pénzeszközök előteremtésére. Az anyagi lehetőségek korlátozottsága kihatással van a civil kezdeményezések aktivitására, motiváltságára is. Megoldási javaslat ▪Non-profit szervezetek részére olyan többfunkciós közösségi terek kialakítása, melyek infrastrukturális adottságaik, technikai-tárgyi felszereltségük révén alkalmassá teszik e szervezeteket a hatékonyabb működésre (megfelelő informatikai háttér segítségével könnyebb, gyorsabb és eredményesebb az információszerzés, a kommunikáció, a más szervezetekkel való együttműködés; kulturált, esztétikus környezetben a településközösség érdekében végzett tevékenységek mennyiségi és minőségi javulása várható). ▪A civil szerveződések erősödése, a társadalmi fenntarthatóság elősegítése, a szervezetek által szervezett és lebonyolított programok mennyiségének és színvonalának növelése, ezáltal a vidéki életminőség javulása, a civil szervezetek önfenntartó és forrásabszorbciós képességének fokozása, 7 db közösségi tér kialakítása.

112 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága70000 EUR 395000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 14/63 Kód: DA-86-SzF-1-05 Sorszám: 4606

113 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/63 Kód: DA-86-SzF-A-15 Sorszám: 4620 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: A kulturális örökség védelmének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség szinte valamennyi települése rendelkezik épített, a helyi közösség életében értéket képviselő - s ezt a helyi szintű védelem alá helyezéssel is kifejező -, több esetben a helyi kulturális-és művészeti élet színteréül is szolgáló kulturális örökséggel. Probléma/ lehetőség ▪E kulturális értékek a tel.-ek korlátozott anyagi lehetőségei miatt sok esetben elhanyagoltak, látogatók számára történő bemutatásra a hiányos, vagy leromlott állapotú infrastrukt. állapotok miatt alkalmatlanok, ugyanakkor az épített örökség megóvása, fejlesztése révén a településközösségek szolidaritásérzése és helyi identitás tudata erősíthető, a térség vonzereje, ezáltal turisztikai potenciálja fokozható. Megoldási javaslat ▪A térség települései településképének javítását, az épített és kulturális örökség megóvásának és felújításának (helyi és/vagy országos védelem alatt álló épületek külső, rendszeres látogathatóság esetén belső felújítása, kapcsolódó zöld felületek kialakítása, kiegészítő infrastrukturális fejlesztések, kiegészítő ismeretterjesztő tevékenységek stb.) támogatása. ▪Turisztikai szempontból történő hasznosítás révén gazdasági fejlődés elősegítése (a turisztikai tevékenység ösztönzését célzó más megoldási javaslatok várható eredményeivel együtt a térségben eltöltött vendég éjszakák 15%-os növekedése a projekt időszak végére), vidéki életminőség javulása, települések népességmegtartó képességének javulása, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elősegítése, 5 db védett objektum felújítása, korszerűsítése.

114 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret200000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága507692 EUR 1500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma16 db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 15/63 Kód: DA-86-SzF-A-15 Sorszám: 4620

115 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/63 Kód: DA-86-SzF-A-16 Sorszám: 5397 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: A kulturális örökség védelmének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Szabadkígyós számos épített, a helyi közösség életében értéket képviselő - s ezt a helyi szintű védelem alá helyezéssel is kifejező -, több esetben a helyi kulturális-és művészeti élet színteréül is szolgáló kulturális örökséggel rendelkezik. Probléma/ lehetőség ▪E kulturális értékek a település korlátozott anyagi lehetőségei miatt sok esetben elhanyagoltak, látogatók számára történő bemutatásra a hiányos, vagy leromlott állapotú infrastrukt. állapotok miatt alkalmatlanok, ugyanakkor az épített örökség megóvása, fejlesztése révén a településközösség szolidaritásérzése és helyi identitás tudata erősíthető, a térség vonzereje, ezáltal turisztikai potenciálja fokozható. Megoldási javaslat ▪A településkép javításának, az épített és kulturális örökség megóvásának és felújításának (helyi és/vagy országos védelem alatt álló épületek külső, rendszeres látogathatóság esetén belső felújítása, kapcsolódó zöld felületek kialakítása, kiegészítő infrastrukturális fejlesztések, kiegészítő ismeretterjesztő tevékenységek stb.) támogatása. ▪Turisztikai szempontból történő hasznosítás révén gazdasági fejlődés elősegítése (a turisztikai tevékenység ösztönzését célzó más megoldási javaslatok várható eredményeivel együtt a térségben eltöltött vendég éjszakák 15%-os növekedése 2-3 éven belül), vidéki életminőség javulása, település népességmegtartó képességének javulása, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elősegítése, legalább 1 db védett objektum felújítása, korszerűsítése.

116 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret79000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága116606 EUR 170000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Szabadkígyós ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 16/63 Kód: DA-86-SzF-A-16 Sorszám: 5397

117 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/63 Kód: DA-86-SzF-4-03 Sorszám: 4609 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Hagyományőrzést elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő, közösségfejlesztő rendezvénye... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Többek között a XVIII-XIX. sz-i betelepítések és a II. vh. utáni lakosságcsere programok következtében a térség települései gazdag kult. hagyományokkal büszkélkedhetnek, melyek ápolásában, továbbörökítésében a kül. civil szerv.-ek mellett a nemzetiségek (német,szlovák,tót,szerb,román) és a kisebbségi önk.-ok is egyre aktívabbnak, és a helyi társadalom befogadókészsége révén egyre eredményesebbnek bizonyulnak. A Trianoni határmódosítás következtében bekövetkezett törést testvérvárosi kulturális kapcsolatok kiépítésével törekszenek kiigazítani. Probléma/ lehetőség ▪A népi művészet-és kézműves, ill. termelői és kulturális hagyományok, nemzetiségi kultúrák megismertetését, népszerűsítését, határon túli kapcsolatok ápolását szívükön viselő önkormányzatok és non-profit szervezetek tevékenységét nagy mértékben befolyásolják pénzügyi eszközeik. Megoldási javaslat ▪A helyi identitástudat és szolidaritás érzés erősítése, valamint a helyi kulturális értékekre is alapozott falusi turizmusban rejlő gazdasági potenciál kihasználása érdekében a hagyományőrzést, a nemzetiségi hagyományok ápolását elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő közösségépítő és közösségfejlesztő, a térség valamennyi településének megjelenését is biztosító rendezvények, programok szervezésének és lebonyolításának, határon túli kulturális kapcsolatok kiépítésének és ápolásának támogatása. ▪A helyi identitás tudat erősödésével a települések népességmegtartó képességének fokozása, a helyi turisztikai potenciál növelése, 20 db rendezvény színvonalának növelése.

118 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága120000 EUR 269000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 65% 100% 65% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret400 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 17/63 Kód: DA-86-SzF-4-03 Sorszám: 4609

119 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/63 Kód: DA-86-SzF-4-04 Sorszám: 4615 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Hagyományőrzést elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő, közösségfejlesztő rendezvénye... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségben számos különböző területen több tucat non-profit szervezet tevékenykedik. Az egyes társadalmi csoportok segélyezésétől kezdve a szabadidő-és sporttevékenységekre szakosodott szervezeteken keresztül a kulturális, hagyományőrző és művészeti programok lebonyolításáért dolgozó civil csoportosulásokig széles palettával találkozunk. Probléma/ lehetőség ▪E szervezetek saját kis közösségük, vagy akár a helyi társadalom, és tágabb térség érdekében végzett szerteágazó tevékenységére, munkájuk "eredményességére", az önkéntesek motiváltságára nagy befolyással bírnak saját, vagy esetleg az egy-egy adott célra megszerzett anyagi eszközeik. Megoldási javaslat ▪A hagyományőrzést elősegítő, helyi identitás tudatot erősítő, közösségépítő, közösségfejlesztő, és különösen a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű gyerekek és ifjúság társadalomba, kisebb életközösségekbe való beilleszkedését két oldalról elősegítő, akár nemzetközi szintű programok (kulturális, néprajzi, kézműves stb. táborok, délutánok, kiállítások, helyismereti versenyek, készségfejlesztő foglalkozások, csapatépítő tréningek, környezet-és természetvédelmi akciók stb.) támogatása. ▪A társadalmi kohézió és a helyi identitástudat erősítése révén a települések népességmegtartó képességének fokozása, a társadalmi fenntarthatóság elősegítése, 15 közösségfejlesztő program megvalósulása.

120 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága79000 EUR 158000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 65% 100% 65% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 18/63 Kód: DA-86-SzF-4-04 Sorszám: 4615

121 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/63 Kód: DA-86-SzF-4-06 Sorszám: 4613 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Hagyományőrzést elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő, közösségfejlesztő rendezvénye... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségben számos különböző területen több tucat non-profit szervezet tevékenykedik. Az egyes társadalmi csoportok segélyezésétől kezdve a szabadidő-és sporttevékenységekre szakosodott szervezeteken keresztül a kulturális, hagyományőrző és művészeti programok lebonyolításáért dolgozó civil csoportosulásokig széles palettával találkozunk. Probléma/ lehetőség ▪A civil szerveződések a helyi önk.-kal együttműködésben, v. azoktól elkülönölten számos formában végeznek a helyi identitás tudat kialakulása, erősödése, a vidéki életminőség javulása, az egyes rétegek hozzáférési esélyeinek javítása szempontjából fontos közösségépítő, közösségfejlesztő tevékenységet, melyek mennyiségét és minőségét azonban e szervezetek korlátozott anyagi lehetőségei döntő mértékben meghatározzák. Megoldási javaslat ▪A szabadidős-és sporttevékenységekre szakosodott non-profit szervezetek profiljába illő (pl.: sportnapok), ill. a térség természeti és épített, valamint kulturális értékeire épülő, a hátrányos helyzetű gyermekek-és ifjúság hozzáférési esélyeit is növelő közösségi programok (kirándulások, táborok, túrák stb.) támogatása. ▪A helyi és térségi szintű természeti és épített értékek széles körű megismerése, a sport közösségépítő szerepe révén a helyi identitástudat erősödése, összatartó, tevékeny és szolidáris közösségek kialakulása, a helyi életminőség javulása, 20 db program megvalósulása.

122 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága79000 EUR 158000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 65% 100% 65% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma35 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 19/63 Kód: DA-86-SzF-4-06 Sorszám: 4613

123 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/63 Kód: DA-86-SzF-1-01 Sorszám: 6853 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Közösségi célokat szolgáló beruházások előkészítésének a támogatása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪Az akciócsoport földrajzilag az ország délkeleti részén helyezkedik el. Békés megye, kiemelve a dél-békési térség kapcsolódása az országos autópálya-hálózathoz rossz. További negatívum, hogy a térség belső úthálózata is elöregedett, elavult, a térség külső közúti kapcsolódása nem megoldott. A közúthálózat szerkezete is hozzájárult a térség leszakadásához. Probléma/ lehetőség ▪Jelenleg a térség csak elavult utakon, kerülővel közelíthető meg, ami időben és pénzben is hátrányos az itt élőknek, a vállalkozások beruházási hajlandóságát is rontja, az elsődlegesnek tekinthető mezőgazdasági termékek szállítási költségeit növeli, így azok versenyképességét csökkenti. A térség elemi érdeke a megközelíthetőség javítása, a térszerkezet újragondolása.Szükség van térségfeltáró, az országos és megyei rendezési tervekben is szereplő új utak építésére. Megoldási javaslat ▪országos és megyei rendezési tervekben is szereplő, térségfeltáró, illetve zsáktelepülési jelleget megszüntető új utak megtervezése. A tervek alapján pályázatok készülhetnek térségfeltáró utak építésére. ▪12 db térségfeltáró útszakasz építési engedély szintű terve elkészítése révén a térségfeltáró út komplex elkészítésére pályázat kidolgozása

124 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret18000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága200000 EUR 300000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 85% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 20/63 Kód: DA-86-SzF-1-01 Sorszám: 6853

125 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/63 Kód: DA-86-SzF-1-02 Sorszám: 6856 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: Közösségi célokat szolgáló beruházások előkészítésének a támogatása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség települései elsősorban mezőgazdasági orientáltságúak, hátrányos helyzetű kistérségben találhatók. Szinte minden település forráshiányos, évről-évre ÖNHIKI-s pályázatot adnak be. A térség vállalkozói külpiacok irányába nehezen értékesítenek. Elterjedt a rövidtávú szemlélet, stratégia, az egyik napról a másikra látnak csak előre a térségi szereplők. Probléma/ lehetőség ▪A pénzhiány miatt a fejlesztési források hiába állnak nyitva, nem jut pénz az építési tervdokumentáció elkészítésére, így pályázatot se tudnak beadni az önkormányzatok. Gyakori a túlkínálatos piac, de a piaci ismeretek hiánya miatt a vállalkozások nem tudnak új piacokra betörni. Mindkét nehézség azt eredményezi, hogy a térségi szereplők nem képesek stratégiai terveket készíteni önmaguk részére. Megoldási javaslat ▪Az építési tervdokumentációk elkészítésének a támogatásával, illetve a vállalkozások piacfelmérő tanulmányainak a támogatásával a problémák megoldhatók, stratégiai képesség fokozódik, így hosszú távú fejlesztési projektek valósulhatnak meg. ▪8 építési tervdokumentáció, illetve piacfelmérő tanulmány elkészítése révén az önkormányzatok pályázati aktivitásának az erősítése, illetve a térség export-tevékenységének a fokozása, azaz a hosszútávú fejlesztési szemlélet elterjedése

126 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret13000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága39000 EUR 45000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 85% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret13000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 21/63 Kód: DA-86-SzF-1-02 Sorszám: 6856

127 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/63 Kód: DA-86-SzF-3-01 Sorszám: 4618 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: A helyi humán-erőforrás fejlesztésének és a társadalmi tőke erősítésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A mg-i szektor visszaszorulásával, az állattenyésztési ágazat leépülésével és a térség könnyűipari gyárainak bezárásával jelentős tömegek maradtak munka nélkül. A csökkent munkaképességűek aránya elég magas, munkalehetőség azonban gyak. nincs a számukra. A magasabb képzettséget, v. speciális szakértelmet igénylő vállalkozások számára a munkaerőpiac jelenlegi szerkezete és képzettségi szintje nem megfelelő, mivel a magasan képzettek és a szakképzettek (főleg a fiatalok) elvándorolnak a térségből. A térségben felnőttképző központ nem található. Probléma/ lehetőség ▪Az állástalanok többsége a térségben tartósan, gyakran hosszú évekig munkanélküli (többségük a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos rétegekhez tartozik), így munkaerő piacra való visszatérésüket az időközben kialakult életvezetési, mentális problémák is nehezítik, s e problémák egyre gyakrabban generációkon átívelő társadalmi leszakadási folyamatokat generálnak. Megoldási javaslat ▪A tartós munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek (romák, nők, pályakezdők, csökkent munkaképességűek) munkaerőpiacra való visszatérését, ill. a munkaerő piacra való bekerülésüket az időközben kialakult életvezetési, mentális problémák kezelésére alkalmas képzési programok és felkészítő jellegű tanfolyamok révén történő támogatása. ▪A megoldási javaslat egy igen összetett probléma megfelelő kezelési folyamatának első lépéseként értelmezhető, így elsődlegesen "csak" közvetett eredményei lesznek, melyek: a hátrányos helyzetű rétegek leszakadásának csökkentése, munkaerőpiacra való visszatérés esélyeinek növelése, a munkához való hozzáférési esélyek javítása, ezáltal a jövedelemszerzési képesség fokozása, a helyi humánerőforrás fejlesztése, a vidéki életminőség javulása.

128 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19750 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága50000 EUR 79000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 65% 100% 65% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret8000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Képzés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 22/63 Kód: DA-86-SzF-3-01 Sorszám: 4618

129 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/63 Kód: DA-86-SzF-4-05 Sorszám: 4619 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: A helyi humán-erőforrás fejlesztésének és a társadalmi tőke erősítésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A mg-i szektor visszaszorulásával, az állattenyésztési ágazat leépülésével és a térség könnyűipari gyárainak bezárásával jelentős tömegek maradtak munka nélkül. Az állástalanok többsége a térségben tartósan, gyakran hosszú évekig munkanélküli (többségük a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos rétegekhez tartozik), így munkaerő piacra való visszatérésüket az időközben kialakult életvezetési, mentális problémák is nehezítik, s e problémák egyre gyakrabban generációkon átívelő leszakadási folyamatokat generálnak. Probléma/ lehetőség ▪A fent említett társadalmi csoportok között jelentős, és növekszik a roma kisebbség aránya, kiknek integrációja, társadalmi rendszerekbe (munka, oktatás, lakókörnyezet) történő beilleszkedése, a körükben előforduló devianciák kezelése, kulturális hagyományaik, értékeik megbecsülése egyelőre nem biztosított. Megoldási javaslat ▪A helyi roma népcsoportok társadalmi integrációját két oldalról, komplex (gazdasági és kulturális) módon elősegítő, a célcsoportok bevonásával kidolgozott programok támogatása. ▪A megoldási javaslat egy igen összetett probléma kezelési folyamatának első lépéseként értelmezhető, így elsődlegesen "csak" közvetett eredményei lehetnek, melyek: a helyi társadalmi kohézió erősítése, a helyi identitástudat erősítése, a célcsoport állásszerzési képességének és ezáltal jövedelemszerzési képességének fokozásával a helyi igazgatási szervek szociális kiadásainak csökkentése, a megélhetési bűnözés mértékének csökkenésével a helyi életminőség javulása.

130 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága30000 EUR 40000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 65% 100% 65% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 23/63 Kód: DA-86-SzF-4-05 Sorszám: 4619

131 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/63 Kód: DA-86-SzF-A-14 Sorszám: 4617 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi életminőség javítása Intézkedés: A helyi humán-erőforrás fejlesztésének és a társadalmi tőke erősítésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térség kiváló minőségű, átlagosan 30-35 AK értékű termőfölddel, kedvező természetföldrajzi, éghajlati és geotermikus adottságokkal rendelkezik. Erre, és a munkaigényes növénykultúrák termesztésében nagy szorgalmúnak és szakértelműnek bizonyuló dohánykertészek örökségére alapozva több évtizedes hagyománya és tapasztalata van a mg-i, azon belül is a kiváló minőségű kertészeti primőr áruk és a dinnye termesztésének. Probléma/ lehetőség ▪A kiváló minőségű, így magasabb előállítási költségű termékek a feldolgozó ipar, a kiépítetlen kereskedelmi hálózatok, átfogó marketingstratégia hiányában alacsony feldolgozottsági fokon és hozzáadott értékkel hagyják el a térséget, ami nagyságrendileg alacsonyabb jövedelmet eredményez. Mindez komoly mértékben megnehezíti a versenyképességhez szükséges fejlesztések önálló megvalósítását. Megoldási javaslat ▪Az ágazat szereplőinek (termelők, vállalkozások) a megfelelő piaci pozíciók megszerzéséhez, a komoly befektetést igénylő beruházások érdekében szükséges együttműködések kialakításához, a forrásabszorbciós képesség fokozásához szükséges versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges speciális, a térség és a célcsoport adottságainak és céljainak megfelelő képzések, oktatások támogatása. ▪Az ágazat szereplői részére versenyképes tudás átadása, ezáltal az ágazatból elnyerhető jövedelem fokozása, munkahelyek megtartása, újak létesítése feltételeinek megteremtése, a fiatalok elvándorlásának csökkentése.

132 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 111 Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 24/63 Kód: DA-86-SzF-A-14 Sorszám: 4617

133 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/63 Kód: DA-86-SzF-B-05 Sorszám: 4653 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A gazdasági környezet fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség minden tekintetben történő megközelíthetőségét "biztosító" közúthálózat mintegy 70%-a tragikus állapotban van, s ez a gazdasági potenciál kihasználására (többek között a térség határmenti fekvését gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok kiépítése révén történő kamatoztatására) és az életminőség alakulására is rendkívül kedvezőtlen hatással van. Probléma/ lehetőség ▪Az autóval történő közlekedés az utak fent ismertetett állapota és a gépjárművek helyi jövedelmekhez képest magas fenntartási költsége miatt kevesek számára jelent megoldást, s ez a tömegközlekedési rendszer lakossági igényeknek nem éppen megfelelő szervezettségével párosulva többek között a lakóhely-munkahely közötti ingázást, így a munkához jutást is megnehezíti, vagy adott esetben el is lehetetleníti. Megoldási javaslat ▪A térség úthálózatának azonnali, a helyi gazdasági igényekhez igazodó felújítása. ▪A térség megközelíthetőségének jelentős javulása, a gazdasági környezet, ezáltal a gazdasági potenciál javulása, a vidéki életminőség javulása.

134 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága9999999 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪DAOP - 3. prioritás - Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 25/63 Kód: DA-86-SzF-B-05 Sorszám: 4653

135 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/63 Kód: DA-86-SzF-B-06 Sorszám: 4628 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A gazdasági környezet fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Ipari parkok ▪A térségben a mezőgazdaság visszaszorulásával sem következett be szerkezetváltás, a gazdasági potenciált tekintve továbbra is az alacsonyabb jövedelmeket és foglalkoztatottságot biztosító primer szektor a meghatározó, a szolgáltató és ipari szektor elenyésző mértékben van jelen. Probléma/ lehetőség ▪A térség egyetlen településén sincs közművesített, közúton elérhető ipari park, s ez gátja lehet a gazdasági struktúraváltásnak, a magasabb jövedelem elérésére alkalmas beruházások, tőkeerős vállalkozások megtelepedésének, ugyanakkor a mg-i ágazat szezonális jellegű foglalkoztatotti viszonyai, ill. a térség munkaerőpiaci szerkezete révén viszonylag nagy számú és olcsó munkaerő áll rendelkezésre. Megoldási javaslat ▪A meglévő vasúthálózatot, a határmenti adottságokat (Aradi agglomeráció közelsége, dinamikusan fejlődő szomszéd gazdaság) kihasználva Dombegyház-Kevermes-Lőkösháza térségben korszerű ipari park, a helyi termékek fejlesztését, piaci versenyképességét elősegítő, a megfelelő műszaki-technológiai felszereltségű stb. ipari csarnokok, inkubátor házak stb. létesítésének, bővítésének, fejlesztsének támogatása. ▪Térségi szinten legalább 1 db ipari park létrejöttével a vállakozói aktivitást, befektetési kedvet növelő gazdasági környezet kialakulása, ezáltal munkahelyek megtartása, újak létesítése feltételeinek megteremtése, a jövedelmi viszonyok és a helyi életminőség javulása.

136 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága4000000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪DAOP - 1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 26/63 Kód: DA-86-SzF-B-06 Sorszám: 4628

137 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/63 Kód: DA-86-GF-2-07 Sorszám: 4654 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A gazdasági környezet fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Bár a mg-i szektor az 1980-as évek óta folyamatosan visszaszorul, a térségben nem következett be struktúraváltás, a szolgáltató és ipari szektor elenyésző mértékben van jelen, a helyi gazdasági potenciált még mindig a mg., azon belül is elsősorban a szántóföldi növénytermesztés és a kertészeti ágazat határozza meg. Probléma/ lehetőség ▪A mg-ból elérhető jövedelem a szezonalitás miatti időszakos foglalkoztatás és a termékek piaci értékesítési lehetőségeinek a megfelelő érdekvédelem, pozicionálás, a feldolgozottsági fok, ill. hozzáadott érték hiánya miatti korlátozottságának köszönhetően mind a gazdák, mind a foglalkoztatottak számára alacsony. A gazd-i alap megvan az ágazat fejlesztésére, a versenyképességhez szükséges tudás azonban egyelőre nincs. Megoldási javaslat ▪A vállalkozások (kiemelten a mg-i vállalkozások, ill. termelők) részére tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet (pénzügy, adózás, cégvezetés, minőségirányítás, marketing, kommunikáció, közbeszerzés, pályázati lehetőségek stb. témában) ellátó, szakmai szervezetekkel, hálózatokkal együttműködő (pl.: falugazdász, HVI, KKH, Váll. fejl. Alapítvány stb.) non- profit szervezetek infrastrukturális hátterének technikai-tárgyi felszereltségének javítása. ▪A helyi vállalkozások versenyképességének, ezáltal jövedelemszerzési képességének növelése.

138 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19750 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága39500 EUR 79000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % 65% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 27/63 Kód: DA-86-GF-2-07 Sorszám: 4654

139 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/63 Kód: DA-86-GF-B-03 Sorszám: 4696 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: K+F illetve innovatív tevékenységek, új technológiák alkalmazásának támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség (egyelőre) kedvező természetföldrajzi és éghajlati adottságokkal, stratégiai jelentőségű ivóvízbázissal rendelkezik, mely adottságok döntően befolyásolják a gazdasági (mg-i szektor túlsúlya)-társadami viszonyokat, a települések népességmegtartó képességét, a vidéki életminőséget stb. Probléma/ lehetőség ▪A klímaváltozással járó változásokra adott válaszok, a gazd.-i-körny.-i fenntarthatóság érdekében megtett lépések a köv. néhány évben, évtizedben, döntő befolyással bírnak majd a térség jövőjére. A környezetvédelem és az ahhoz kapcsolódó kutatások jelentős költségbefektetéssel járó, hosszú távon megtérülő tevékenységek, melyek előmozdításához éppen ezért komoly elkötelezettségre és együttműködésre van szükség. Megoldási javaslat ▪A klímaváltozás jelenlegi mezőgazdasági termelésre gyakorolt hatásainak, az azokra adható, a helyi adottságokhoz igazodó, helyileg alkalmazható válaszok/megoldások megismerése, a megoldási javaslatok megvalósíthatóságát tesztelő kísérletek végrehajtásának, az ivóvízbázis megóvását lehetővé tevő K+F együttműködések támogatása a helyi gazd-i szereplők, témában illetékes kutató-intézetek, szakmai intézmények stb. között. ▪A gazdasági-környezeti fenntarthatóság elősegítése.

140 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága8000000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪GOP - 1. prioritás - K+F és innováció a versenyképességért Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 28/63 Kód: DA-86-GF-B-03 Sorszám: 4696

141 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/63 Kód: DA-86-GF-A-12 Sorszám: 4646 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Bár a mg-i szektor az 1980-as évek óta folyamatosan visszaszorul, a térségben nem következett be struktúraváltás, a helyi gazdasági potenciált még mindig a mg., azon belül is elsősorban a szántóföldi növénytermesztés és a kertészeti ágazat határozza meg, a szolgáltató és ipari szektor elenyésző mértékben van jelen, holott fejlődésükre, térnyerésükre komoly igény mutatkozik. Probléma/ lehetőség ▪A mg-ból elérhető jövedelem a szezonalitás miatti időszakos foglalkoztatás és a termékek piaci értékesítési lehetőségei korlátozottságának köszönhetően mind a gazdák, mind a foglalkoztatottak számára alacsony. A térségre jellemző vállalkozói kedv (pl.: háztáji gazd., melléküzemágak az 1980-as években, családi gazdálkodás), és a szabad munkaerő jó alapot nyújt a mikrovállalkozások fejlesztéséhez. Megoldási javaslat ▪Mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása. ▪A válallkozói aktivitás, ezáltal a foglalkoztatottsági arány növelése, a versenyképes vállalkozások megjelenésével a térségből történő elvándorlás mértékének csökkentése, a foglalkoztatottsági arány 5%-os javulása, a keletkező plusz adóbevételekből a települési önkormányzatok anyagi lehetőségeinek bővülése a fejlesztések megvalósítására.

142 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret79000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága956288 EUR 2500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 65% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma65 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 29/63 Kód: DA-86-GF-A-12 Sorszám: 4646

143 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/63 Kód: DA-86-GF-A-13 Sorszám: 5401 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Szabadkígyóson is jellemző, de a térség több más településéhez képest kevésbé meghatározó a mg-i szektor és a kertészeti ágazat gazdasági potenciálra gyakorolt túlsúlya, azonban a szolgáltató és ipari szektor valódi térnyerésére itt sem került sor, az elmúlt 4-5 évben mintegy 5%-kal nőtt a munkanélküliség. Probléma/ lehetőség ▪Az alacsony jövedelmezőséggel és a szezonalitás miatti időszakos foglalkoztatással járó mg. mellett tehát a térség más településeitől eltérő gazdasági szerkezet és a szabad munkaerő jó alapot nyújt a versenyképesebb ipari és szolgáltató jellegű mikrovállalkozások fejlesztéséhez. Megoldási javaslat ▪Mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása. ▪A válallkozói aktivitás, ezáltal a foglalkoztatottsági arány növelése, a versenyképes vállalkozások megjelenésével az elvándorlás mértékének csökkentése, a foglalkoztatottsági arány 5%-os javulása, a keletkező plusz adóbevételekből a települési önkormányzat anyagi lehetőségeinek bővülése a fejlesztések megvalósítására.

144 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret39500 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága101814 EUR 10000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 60% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Szabadkígyós ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 30/63 Kód: DA-86-GF-A-13 Sorszám: 5401

145 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/63 Kód: DA-86-GF-A-06 Sorszám: 4658 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Bár az ágazatból elérhető jövedelem alacsony, és kevés számú munkaerő tartós foglalkoztatására képes, a térségben még mindig a mg. bír a legmeghatározóbb erővel a helyi gazdasági potenciálra, az ipari és szolgáltató szektor elenyésző mértékben van jelen. A térség 47 000 fős lakosságából 9000 fő őstermelőként is regisztrálva van, de csak mintegy 1/3 arányuk képes ténylegesen megélni e tevékenységből. Probléma/ lehetőség ▪A térségben a mg-on kívüli munkalehetőségek száma alacsony, így az alacsony jövedelmezőség, és az "egy lábon állás" veszélyeit magában hordó mg-i termelés!, nem feldolgozás! mellett jelenleg életképes alternatíva nincs, azonban a mg. szezonális foglalkoztató jellege révén viszonylag nagy számú munkaerő és alapanyag állna rendelkezésre más típusú termelések beindításához, fejlesztéséhez. Megoldási javaslat ▪A mezőgazdaságból élő népesség, és főleg a saját részre/önfenntartásra termelők, állandó munkahellyel nem rendelkezők jövedelmi helyzetének javítása és a mezőgazdaságon kívüli munkahelyteremtés és- megtartás érdekében a mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkező háztartások kiegészítő jövedelmet generáló, helyi mezőgazdasági termék előállító tevékenységeinek ösztönzése. ▪A mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartások, hátrányos helyzetű rétegek kiegészítő jövedelemhez jutása, a térségből történő elvándorlás mértékének csökkenése, a vidéki életminőség javulása, 10 db vállalkozás elindítása.

146 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága950000 EUR 1900000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 311 A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 31/63 Kód: DA-86-GF-A-06 Sorszám: 4658

147 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/63 Kód: DA-86-SzF-B-08 Sorszám: 4598 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: Megújuló energiák előállításának és hasznosításának támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Globális jelenség, hogy a fosszilis energiahordozók tartalékainak kimerülésével, a behozataltól való növekvő függőséggel, és az energiaárak folyamatos növekedésével felértékelődnek a megújuló energiaforrások (geotermikus, nap, víz, szél, biomassza és biogáz energia). Az Európai Unió - ahogy azt Lisszaboni Stratégiájában is megfogalmazta - e jelenségekre adott válaszként kiemelt figyelmet szentel a fenntartható gazdasági növekedés támogatásának. Probléma/ lehetőség ▪A fenntarthatóság elősegítése és az életszínvonal fenntartása érdekében szükséges elősegíteni a megújuló energiák, és különösen a helyi adottságoknak leginkább megfelelő napenergia lakossági-és köz célú, a háztartások és a közintézmények energiaszükségletének emisszió-mentes energiaellátását biztosító alternatív energiák elterjedését. Az elterjedésnek azonban akadálya lehet a beruházások hosszú megtérülési ideje. Megoldási javaslat ▪Lakossági szinten és a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő létesítmények esetében az alternatív energiaforrások és az azok segítségével előállított energia fűtésre, hűtésre, használati melegvíztermelésre, elektromos árammal működő berendezések üzemeltetésére stb. irányuló felhasználásának támogatása. ▪Az energia költségek csökkenése, a környezeti fenntarthatóság elősegítése, a települési önkormányzatok és intézményeik működőképességének biztosításával a vidéki életminőség javítása.

148 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága7000000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 32/63 Kód: DA-86-SzF-B-08 Sorszám: 4598

149 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/63 Kód: DA-86-GF-A-04 Sorszám: 4582 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: Az agroökopotenciál megőrzése és megerősítése érdekében környezetkímélő termelési technoló... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség kiváló termőképességű talajokkal, és a hőigényes növénykultúrák termesztéséhez kedvező éghajlati és geotermikus adottságokkal rendelkezik, az erre alapozott kertészeti termelés a térség településeinek mintegy felén meghatározó jelentőséggel bír a családok jövedelem szerzési képességét, lehetőségét tekintve. A csapadék mennyisége (575-625 mm) a növénytermesztés szempontjából azonban kevésbé kedvező, egyre gyakrabban fordulnak elő aszályos időszakok, a klímaváltozás/elsivatagosodás jelei mutatkoznak. Probléma/ lehetőség ▪A kedvezőtlen csapadékmennyiség miatt a mg-i és kertészeti termelés nagy mennyiségű felszín alatti vízkitermeléssel jár, a vízkivételt azonban a felszíni vízpótlás nem képes ellensúlyozni, illetve a megfelelő vízháztartáshoz szükséges eszközök, berendezések, létesítmények műszaki-technológiai színvonala a környezetvédelmi, energiahatékonysági stb. szempontoknak való megfeleltetés érdekében fejlesztésre szorul. Megoldási javaslat ▪A hosszú távon fenntartható gazdasági-és környezeti fejlődés érdekében az öntözővíz biztosításához szükséges létesítmények állapotának és kapacitáskihasználtságának javítása a víz és az energia gazdaságos felhasználása érdekében, a termőföld meliorációs beavatkozásokkal történő védelme. ▪A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentése, a kiváló geotermikus adottságok megőrzése, megóvása révén a fenntartató gazdasági-és környezeti fejlődés elősegítése.

150 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága4000000 EUR 8000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 33/63 Kód: DA-86-GF-A-04 Sorszám: 4582

151 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/63 Kód: DA-86-GF-B-01 Sorszám: 4686 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: Az agroökopotenciál megőrzése és megerősítése érdekében környezetkímélő termelési technoló... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség igen gazdag természeti értékekben, gazdag növény-és állatvilága, apróvad állománya (fácán, fogoly, nyúl, őz stb.)jelentősnek mondható. Szinte minden településen (Battonya,Dombegyház,Dombiratos,Kaszaper,Kevermes, Kisdombegyház,Magyarbánhegyes,Medgyesegyháza,Mezőkovácsháza,Nagybánhegyes,Nagykamarás,Újkígyós) található vadászati infrastruktúra, több helyen működik Vadásztársaság. Probléma/ lehetőség ▪A fent említett vadászati infrastruktúra jelentős része elhanyagolt állapotban van, a funkcionális működés, a térség természeti értékeire alapozott turizmus, köztük a vadászturizmus fellendítése, valamint a környezeti fenntarthatóság érdekében felújításra szorul. Mindezek mellett, a környezeti és gazdasági fenntarthatóság biztosítására szükség van korszerű, a környezeti adottságoknak megfelelő vadgazdálkodásra. Megoldási javaslat ▪A vonatkozó szakminiszteri jogszabályoknak megfelelő élőhelyvédelem, vadállomány genetikai értékmegőrzése, vadászati-vadgazdálkodási kultúra és ismeretterjesztés, a vadgazdálkodás és a mezőgazdasági termelés harmónikus egyensúlya megteremtésének támogatása. ▪A térség turisztikai potenciáljának kihasználásához nagy mértékben hozzájáruló vadállomány megőrzése, fejlesztése, a térség természeti értékeinek megóvása, összességében a gazdasági-környezeti fenntarthatóság elősegítése.

152 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága550000 EUR 790000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Újkígyós ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 34/63 Kód: DA-86-GF-B-01 Sorszám: 4686

153 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/63 Kód: DA-86-SzF-A-24 Sorszám: 4584 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: Az agroökopotenciál megőrzése és megerősítése érdekében környezetkímélő termelési technoló... Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség igen gazdag természeti (kunhalmok, Száraz-ér medrek, Kígyósi-Puszta és Tompa Puszta stb.) értékekben, a természetvédelmi szempontból jelentősnek mondható területek táji-természeti elemei, növény-és állatvilága (bibic, sárga billegető, kék vércse, parlagi sas stb.) helyi szinten komoly értéket képvisel. Probléma/ lehetőség ▪E természeti értékek a tel.-ek korlátozott anyagi lehetőségei miatt sok esetben elhanyagoltak, látogatók számára történő bemutatásra a hiányos, vagy leromlott állapotú infrastrukt. állapotok miatt alkalmatlanok, ugyanakkor e táji-természeti elemek megóvása, fejlesztése révén a településközösségek szolidaritásérzése és helyi identitás tudata erősíthető, a térség vonzereje, ezáltal turisztikai potenciálja fokozható. Megoldási javaslat ▪A térség településein fellelhető természeti és kulturális értékek megőrzésének, megújításának (a természeti és történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, természeti és történelmi látnivalók bemutathatóságához, rehabilitációjához szükséges infrastruktúra fejlesztés, kiegészítő ismeretterjesztő tevékenységek) támogatása. ▪Turisztikai szempontból történő hasznosítás révén gazdasági fejlődés elősegítése (a turisztikai tevékenységek ösztönzését célzó más megoldási javaslatok várható eredményével együtt a térségben eltöltött vendég éjszakák 15%-os emelkedése), vidéki életminőség javulása, települések népességmegtartó képességének javulása, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elősegítése.

154 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret39500 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága205128 EUR 790000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 35/63 Kód: DA-86-SzF-A-24 Sorszám: 4584

155 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/63 Kód: DA-86-GF-A-02 Sorszám: 4580 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: Az agroökopotenciál megőrzése és megerősítése érdekében környezetkímélő termelési technoló... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség gazdaságát a kedvező természetföldrajzi, és kiváló termőföldi adottságokra épülő mg-i szektor határozza meg. A legjellemzőbb földhasználati módok mintegy 90-10%os megoszlásban a szántóföldi növénytermesztéshez, ill. a kertészeti termeléshez köthetők, a zárt állattartással a gyepes területek, rétek nagy része is művelés alá került. Az erdősültségi fok alacsony. Probléma/ lehetőség ▪A térség gazdasági potenciálja érdekében elengedhetetlen az agroökopotenciál megőrzése, ehhez azonban mindenképpen szükséges a talajeróziós és deflációs folyamatoknak a talaj termőképességére gyakorolt kedvezőtlen hatásainak csökkentése, a biodiverzitás erősítése, a termékek diverzifikációja a monokulturális termelés veszélyeinek elkerülésére stb. Megoldási javaslat ▪Az erdőtelepítés környezeti állapotra (talajra, vízre, levegőre, biodiverzitásra) gyakorolt kedvező hatásai miatti jelentőségét és szükségességét alapul véve a régi, művelésből kivont területek rekultivációja, azokra erdősávok telepítése révén szükség van a térség erdősültségi fokának növelésére. ▪Jellegéből adódóan az intézkedés közép-és hosszú távú eredményei az erdőterület növekedése, a környezeti állapot javítása, a biodiverzitás erősítése, összességében a gazdasági-környezeti fenntarthatóság elősegítése.

156 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága200000 EUR 400000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 2. Intézkedéscsoport - 221 A mezőgazdasági földterület első erdősítése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 36/63 Kód: DA-86-GF-A-02 Sorszám: 4580

157 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/63 Kód: DA-86-GF-A-03 Sorszám: 4581 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: Az agroökopotenciál megőrzése és megerősítése érdekében környezetkímélő termelési technoló... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség gazdaságát a kedvező természetföldrajzi, és kiváló termőföldi adottságokra épülő mg-i szektor határozza meg. A legjellemzőbb földhasználati módok mintegy 90-10%os megoszlásban a szántóföldi növénytermesztéshez, ill. a kertészeti termeléshez köthetők, a zárt állattartással a gyepes területek, rétek nagy része is művelés alá került. Az erdősültségi fok alacsony. Probléma/ lehetőség ▪A térség gazdasági potenciálja érdekében elengedhetetlen az agroökopotenciál megőrzése, ehhez azonban mindenképpen szükséges a talajeróziós és deflációs folyamatoknak a talaj termőképességére gyakorolt kedvezőtlen hatásainak csökkentése, a biodiverzitás erősítése, a termékek diverzifikációja a monokulturális termelés veszélyeinek elkerülésére stb. Megoldási javaslat ▪Az erdőtelepítés környezeti állapotra (talajra, vízre, levegőre, biodiverzitásra) gyakorolt kedvező hatásai miatti jelentőségét és szükségességét alapul véve a nem mezőgazdasági területek erdősítése, azokra erdősávok telepítése révén szükség van a térség erdősültségi fokának növelésére. ▪Jellegéből adódóan az intézkedés közép-és hosszú távú eredményei az erdőterület növekedése, a környezeti állapot javítása, a biodiverzitás erősítése, összességében a gazdasági-környezeti fenntarthatóság elősegítése.

158 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága200000 EUR 400000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 2. Intézkedéscsoport - 223 Nem mezőgazdasági földterület első erdősítése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 37/63 Kód: DA-86-GF-A-03 Sorszám: 4581

159 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 38/63 Kód: DA-86-SzF-A-23 Sorszám: 4583 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: Az agroökopotenciál megőrzése és megerősítése érdekében környezetkímélő termelési technoló... Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség több településén (Battonya, Dombegyház, Kaszaper, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza) találhatók természetvédelmi szempontból jelentősnek mondható, és a helyiek számára értéket képviselő, de helyi vagy országos védelem alatt nem álló táji-természeti területek, melyek számos őshonos és ritka növény ill. állatfajnak adnak otthont. Probléma/ lehetőség ▪E területek hosszú távú megőrzéséhez és fenntartásához szükséges természetvédelmi célkitűzéseket, kezelési előírásokat meghatározó tervek nem, vagy alig készültek, ill. végrehajtásukra nem került sor. E területek megóvásával azonban a helyi táji-természeti értékekre épülő és egyre népszerűbb falusi turizmus a térségben is életképes alternatívát jelenthetne a mg. mellett a gazdasági potenciál növelésére. Megoldási javaslat ▪A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzéséhez és fenntartásához szükséges természetvédelmi célkitűzéseket, kezelési előírásokat meghatározó, ún. fenntartási/kezelési tervek kidolgozásának és végrehajtásának támogatása. ▪A térség természeti értékeinek megőrzése, fejlesztése révén a helyi identitástudat erősítése, a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elősegítése, a térség turisztikai potenciáljának növelése.

160 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága150000 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Battonya, Dombegyház, Kaszaper, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323B Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 38/63 Kód: DA-86-SzF-A-23 Sorszám: 4583

161 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 39/63 Kód: DA-86-SzF-B-12 Sorszám: 4590 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: Az ivóvízbázis védelmének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség minden települése a Maros Hordalékkúpon helyezkedik el, mely a jó felszín alatti vízbeszerzési lehetőségekre építve a regionális vízellátórendszer tápterülete. Probléma/ lehetőség ▪Ezen egyre inkább felértékelődő, rövid időn belül stratégiai jelentőségűvé váló természeti kincsünk megbízható védelme, a kitermelés következtében fellépő környezeti hatások megfelelő kezelése nélkül kritikussá válhat a megye nagy részének vízellátása. Megoldási javaslat ▪A vízbázis megőrzése érdekében a potenciális szennyező források, és különösen az illegális szeméttelepek felszámolásának és a már nem működő, illetve a térségben még 2008. december végéig üzemelő néhány hulladéklerakó rekultivációjának támogatása. ▪A gazdasági fejlődés és az életminőség szempontjából stratégiai jelentőségű természeti adottság megőrzése, ezáltal a fenntartható fejlődés elősegítése.

162 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága3600000 EUR 4000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 2. prioritás - Vizeink jó kezelése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 39/63 Kód: DA-86-SzF-B-12 Sorszám: 4590

163 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 40/63 Kód: DA-86-SzF-B-13 Sorszám: 4593 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: Az ivóvízbázis védelmének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség minden települése a Maros Hordalékkúpon helyezkedik el, mely a jó felszín alatti vízbeszerzési lehetőségekre építve a regionális vízellátórendszer tápterülete. Probléma/ lehetőség ▪Ezen egyre inkább felértékelődő, rövid időn belül stratégiai jelentőségűvé váló természeti kincsünk megbízható védelme, a kitermelés következtében fellépő környezeti hatások megfelelő kezelése nélkül kritikussá válhat a megye nagy részének vízellátása. Megoldási javaslat ▪A vízbázis megőrzése érdekében a potenciális szennyező források, és különösen a régi, használaton kívüli ivóvízkutak/közkifolyók szakszerű megszűntetésének támogatása. ▪A gazdasági fejlődés és az életminőség szempontjából stratégiai jelentőségű természeti adottság megőrzése, ezáltal a fenntartható fejlődés elősegítése.

164 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1070000 EUR 1200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Újkígyós, Végegyháza ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 2. prioritás - Vizeink jó kezelése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 40/63 Kód: DA-86-SzF-B-13 Sorszám: 4593

165 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 41/63 Kód: DA-86-GF-4-02 Sorszám: 5099 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: A diverzifikáció ösztönzése, az innovatív elképzelések alkalmazásának és a környezettudato... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség kiváló természetföldrajzi, termőföldi és geotermikus, valamint egyelőre kedvező éghajlati adottságokkal rendelkezik, s ezekre alapozva nagy hagyománya van a jó minőségű, mintegy 90-10%-os megoszlásban történő szántóföldi növények (búza, árpa, kukorica, napraforgó, repce) és a kertészeti primőr áruk, valamint a dinnye termesztésének. Probléma/ lehetőség ▪A gazdasági potenciál megőrzése érdekében elengedhetetlen a gazdasági-környzeti fenntarthatóságot hosszú távon biztosító intézkedések, így a biodiverzitás erősítése mellett a monokulturális termelés és az éghajlatváltozás veszélyeire választ adó, de a meglévő természeti adottságokat, lehetőségeket figyelembe vevő innovatív technológiák alkalmazása, a termékpályák diverzifikációja foganatosításának támogatása. Megoldási javaslat ▪A gazdasági-környezeti szempontból fenntartható helyi fejlődés elősegítéséhez szükséges környezettudatos gondolkodás kialakulását, szemléletváltást és szemléletformálást elősegítő rendezvények, programok támogatása. ▪Jellegéből adódóan az intézkedés közép-és hosszú távon elvárt eredménye a környezttudatos szemlélet-és gondolkodás kialakulása, elterjedése, és különösen a környezettudatos gazdálkodás fontosságának tudatosítása.

166 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága40000 EUR 79000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 65% 100% 65% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 41/63 Kód: DA-86-GF-4-02 Sorszám: 5099

167 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 42/63 Kód: DA-86-GF-4-01 Sorszám: 4599 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: A bio- és ökotermelés elterjedésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Az elmúlt néhány évtizedben a fejlettebb élelmiszerkultúrájú országokban a bio-és ökotermelés során előállított termékek fogyasztása a teljes piac néhány %-ig bővült, és ez az arány lassan, de évről-évre nő. Hazánkban, bár ennél visszafogottabb mértékben, de szintén egyre inkább terjed az egészséges életmód kultúrája, növekszik a bioélelmiszert tudatosan keresők és vásárlók tábora. A hagyományosról a bio-és ökotermesztésre való átállás azonban a termelők számára eleinte jelentős költségnövekedéssel jár. Probléma/ lehetőség ▪A kül. technológiák,eljárások,a megf. minősítés megszerzése költségeinek előteremtése komoly feladat, de a térségben nagy hagyománnyal bíró munkaigényes növénykultúrák termesztésére valamint a viszonylag kis birtokszerkezetre, kis számú állatállományra és családi gazdálkodásra épülő környezetben meglehet a gazdasági alap a magas minőségű,ezáltal versenyképes és magasabb áron eladható bio-és ökotermékek előállítására. Megoldási javaslat ▪A bio-és ökotermelés elterjedését mind a termelői, mind pedig a fogyasztói oldalról elősegítő ismeretterjesztő, szemléletformáló, szakmai (információs-és szakmai nap, kiállítás, bemutató stb.)programok megvalósításának támogatása. ▪Jellegéből adódóan az intézkedés közép-és hosszabb távon várható eredménye az egészséges életmód és a környezettudatos gazdálkodás előnyeinek szélesebb körben történő ismertté válása, a bio-és ökotermelés, mint alternatív gazdálkodási és jövedelemszerzési forma elterjedése, ezáltal a helyi termékek, és a térség megismertetése.

168 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR 40000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 65% 100% 65% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 42/63 Kód: DA-86-GF-4-01 Sorszám: 4599

169 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 43/63 Kód: DA-86-GF-2-01 Sorszám: 4600 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A fenntartható fejlődés támogatása Intézkedés: A bio- és ökotermelés elterjedésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Az elmúlt néhány évtizedben a fejlettebb élelmiszerkultúrájú országokban a bio-és ökotermelés során előállított termékek fogyasztása a teljes piac néhány %-ig bővült, és ez az arány lassan, de évről-évre nő. Hazánkban, bár ennél visszafogottabb mértékben, de szintén egyre inkább terjed az egészséges életmód kultúrája, növekszik a bioélelmiszert tudatosan keresők és vásárlók tábora. A hagyományosról a bio-és ökotermesztésre való átállás azonban a termelők számára eleinte jelentős költségnövekedéssel jár. Probléma/ lehetőség ▪A kül. technológiák,eljárások,a megf. minősítés megszerzése költségeinek előteremtése komoly feladat, de a térségben nagy hagyománnyal bíró munkaigényes növénykultúrák termesztésére valamint a viszonylag kis birtokszerkezetre, kis számú állatállományra és családi gazdálkodásra épülő környezetben meglehet a gazdasági alap a magas minőségű,ezáltal versenyképes és magasabb áron eladható bio-és ökotermékek előállítására. Megoldási javaslat ▪A bio-és ökotermelés elterjedését mind a termelői, mind pedig a fogyasztói oldalról elősegítő ismeretterjesztő, szemléletformáló bemutató-gazdaság kialakításának és a bemutató-gazdasági tevékenység megvalósításának támogatása. ▪Jellegéből adódóan az intézkedés közép-és hosszú távon várható eredménye az egészséges életmód és a környezettudatos gazdálkodás előnyeinek szélesebb körben történő ismertté válása, a bio-és ökotermelés, mint alternatív gazdálkodási és jövedelemszerzési forma elterjedése, ezáltal a helyi termékek, és a térség megismertetése.

170 169 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága20000 EUR 79000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % 65% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret8000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 43/63 Kód: DA-86-GF-2-01 Sorszám: 4600

171 170 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 44/63 Kód: DA-86-GF-B-02 Sorszám: 5412 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: Turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Köszönhetően a jó geotermikus adottságoknak, a térség három településén, Battonyán, Mezőkovácsházán és Nagybánhegyesen működik termálfürdő, Mezőkovácsházán gyógyvízes minősítéssel, Mezőkovácsházán és Nagybánhegyesen pedig egy-egy kemping is szolgálja az idelátogatók kényelmét. Probléma/ lehetőség ▪Hazánk, a tágabb térség, és a mg-i termelés meletti alternatívaként fenti települések egyik nagy kiugrási lehetősége lehet a gyógyturizmus, fürdőink infrastrukturális állapota, és a kapcsolódó szolgáltatások mennyisége és minősége azonban egyelőre nem teszi lehetővé nagyobb tömegek vonzását, befogadását, megfelelő színvonalú kiszolgálását. Megoldási javaslat ▪A termálfürdők egészségügyi-és higiéniai előírásoknak és szakmai kritiriumoknak való megfeleltetéséhez szükséges infrastrukturális (pl. vízforgató, feszített víztükör stb.) és szolgáltatás-bővítő fejlesztések elvégzésének támogatása. ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzését célzó intézkedések várható eredményeivel együtt a térségben eltöltött vendég éjszakák 15%-os növekedése, 3 db korszerű termálfürdő kialakítása.

172 171 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága9000000 EUR 9999999 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Battonya, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 44/63 Kód: DA-86-GF-B-02 Sorszám: 5412

173 172 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 45/63 Kód: DA-86-GF-A-10 Sorszám: 4605 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: Turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség igen gazdag természeti (kunhalmok, Száraz-ér medrek, Kígyósi-Puszta és Tompa Puszta stb.) és épített értékekben (Szabadkígyósi Wenckeim Kastély, feltáratlan földvárak), növény-és állatvilága (bibic, sárga billegető, kék vércse, parlagi sas), apróvadállománya (fácán, fogoly, őz, nyúl) jelentős, szabadidős és sporttevékenységek (vadászat, halászat, lovaglás) végzésére alkalmas infrastruktúrával rendelkezik. Probléma/ lehetőség ▪Az elmúlt években folyamatosan nőtt a belföldi, azon belül is a táji-természeti és a kulturális örökségre épülő falusi turizmus népszerűsége, melynek fenti adottságokra épülő kihasználása révén a mg mellett alternatív jövedelemszerzési lehetőség biztosítható a térség lakossága számára. Mindehhez azonban szükség van a látványosságok bemutathatóságához szükséges infrastruktúra kiépítésére, fejlesztésére, bővítésére. Megoldási javaslat ▪A szálláshely-és azok kiegészítő szolgáltatásaihoz, de elsősorban a szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a természeti erőforrásokra, mg-i, erdő-,vad-, és halgazdálkodási adottságokra, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségre, mint vonzerőre épülő minőségi szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés. ▪A turisztikai tevékenység ösztönzését elősegítő más intézkedések várható eredményeivel együtt a térségbe kikapcsolódási céllal ellátogatók által eltöltött vendég éjszakák számának 15%-os emelkedése a projekt időszak végére, az ágazatból elérhető jövedelem, a térség más termékei ismertségének, népszerűségének növekedése. A fenntartható fejlődés elősegítése, a helyi értékek megóvása révén a vidéki életminőség javulása.

174 173 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret118917 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága118917 EUR 800000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 65% 100% 65% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3954 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 45/63 Kód: DA-86-GF-A-10 Sorszám: 4605

175 174 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 46/63 Kód: DA-86-GF-2-05 Sorszám: 4645 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: Turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Mezőkovácsháza területén számos természeti (kunhalom, feltáratlan földvár, Száraz-ér, Gyep-sáv) és épített érték található, gyógyvizes Termál-fürdővel, szabadidős-és sporttevékenységek (halászat, vadászat, túrázás) végzésére alkalmas infrastruktúrával rendelkezik, a helyiek közül többen még őrzik a település és a térség nagymúltú lovas hagyományait. Probléma/ lehetőség ▪A térség egésze szempontjából fontos adottságok minőségi fejlesztéséhez a város rangja és lakossági mutatói miatt az ÚMVP keretében nem, csak a DAOP-ban jogosult támogatás igénybevételére. A hivatkozott programban azonban az elvárt mutatókat objektív okok miatt nem teljesítheti, mivel azok teljességgel figyelmen kívül hagyják a település rangjától és nagyságától függetlenül fennálló vidéki, mezővárosi jellegét. Megoldási javaslat ▪A szálláshely-és azok kiegészítő szolgáltatásaihoz, de elsősorban a szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a természeti erőforrásokra, mg-i, erdő-,vad-, és halgazdálkodási adottságokra, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségre, mint vonzerőre épülő minőségi szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés. ▪A turisztikai tevékenység ösztönzését elősegítő más intézkedések várható eredményeivel együtt a térségbe kikapcsolódási céllal ellátogatók által eltöltött vendég éjszakák számának 15%-os emelkedése a projekt időszak végére, az ágazatból elérhető jövedelem, a térség más termékei ismertségének, népszerűségének növekedése. A fenntartható fejlődés elősegítése, a helyi értékek megóvása révén a vidéki életminőség javulása.

176 175 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret47500 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága47500 EUR 79000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 65% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret8000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Mezőkovácsháza ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 46/63 Kód: DA-86-GF-2-05 Sorszám: 4645

177 176 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 47/63 Kód: DA-86-GF-A-11 Sorszám: 5400 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: Turisztikai tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Szabadkígyós területén számos természeti (kurgánok, Kígyósi Puszta, mely a Körös-Maros Nemzeti Park részeként ritka növény-és állatfajok, pl.: hamvas rétihéja, kuvik, szürkemarha élőhelye) és épített érték (legjelentősebb az Ybl Miklós tervei alapján készült Wenckheim Kastély) található, szabadidős-és sporttevékenységek (vadászat, túrázás) végzésére alkalmas infrastruktúrával rendelkezik, a helyiek közül többen még őrzik a település és a térség nagymúltú lovas hagyományait. Probléma/ lehetőség ▪Az elmúlt években folyamatosan nőtt a belföldi, azon belül is a táji-természeti és a kulturális örökségre épülő falusi turizmus népszerűsége, melynek fenti adottságokra épülő kihasználása révén a mg mellett alternatív jövedelemszerzési lehetőség biztosítható a térség lakossága számára. Mindehhez azonban szükség van a látványosságok bemutathatóságához szükséges infrastruktúra kiépítésére, fejlesztésére, bővítésére. Megoldási javaslat ▪A szálláshely-és azok kiegészítő szolgáltatásaihoz, de elsősorban a szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a természeti erőforrásokra, mg-i, erdő-,vad-, és halgazdálkodási adottságokra, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségre, mint vonzerőre épülő minőségi szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés. ▪A turisztikai tevékenység ösztönzését elősegítő más intézkedések várható eredményeivel együtt a térségbe kikapcsolódási céllal ellátogatók által eltöltött vendég éjszakák számának 15%-os emelkedése a projekt időszak végére, az ágazatból elérhető jövedelem, a térség más termékei ismertségének, népszerűségének növekedése. A fenntartható fejlődés elősegítése, a helyi értékek megóvása révén a vidéki életminőség javulása.

178 177 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret0 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága0 EUR 200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 60% 100% 60% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret0 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma0 db ▪Szabadkígyós ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 47/63 Kód: DA-86-GF-A-11 Sorszám: 5400

179 178 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 48/63 Kód: DA-86-SzF-B-14 Sorszám: 4635 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: Turisztikai szempontból is hasznosítható helyi természeti és épített értékek felújításának... Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség települései több évszázados, több esetben akár ezer éves múltra tekintenek vissza, az ezidáig feltárt történelmi tárgyi leletek és az elvégzett kutatások tanulsága szerint a terület már a X. sz. óta lakott lehetett, ill. fontos geopolitikai, valamint kereskedelmi csomópontként funkcionált. Probléma/ lehetőség ▪A térség valószínűleg gazdag régészeti lelőhely, azonban a már ismert, a helyi identitástudat erősítése és a turisztikai potenciál fokozása szempontjából is fontos értékek feltárására, az egyelőre még ismeretlen lelőhelyek feltérképez