Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Már ezerszer megmondtam…!  Folytassa a mondatot legalább ötféleképpen!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Már ezerszer megmondtam…!  Folytassa a mondatot legalább ötféleképpen!"— Előadás másolata:

1 Már ezerszer megmondtam…!  Folytassa a mondatot legalább ötféleképpen!

2 Te még arra se vagy képes…!  Folytassa a mondatot legalább ötféleképpen !  Gondoljon az otthoni és az iskolai szituációkra is!

3 Bátorító nevelés

4 „Létezni annyi mint a közösség szolgálatában lenni” ( Alfred Adler) A közösség abszolút elsőbbséget élvez!!!

5 Alfred Adler  Freud tanítványa  Saját irányzata az individuál pszichológia  Az embert a maga egészében és egységében tekinti  Nem szigeteli el a természeti és társadalmi közegétől

6 Hat központi fogalomra építi személyiségről szóló elméletét

7 1.Fiktív finalizmus  Azért fiktív, mert nem mindig elérhető célokat tűzünk ki magunk elé, de ez nem baj, mert fő hogy van cél az életünkben.  Azért finalizmus mert az ember életét a célok felé törekvés irányítja.

8 2. Fölényre/tökéletességre törekvés  A fölényre törekvés az élet természetes velejárója  A tökéletességre törekvés Céljaink eléréseKözösséghez való tartozás Önmegvalósítás

9  Maximálisan kiteljesedni  Elérni mindazt amire lehetősége van  Az önmegvalósításhoz vezető út a tökéletesedésen keresztül vezet

10 3. Kisebbrendűségi érzés és kompenzáció  Az élet velejárója  Gyermekkor: fizikailag is kisebb  Felnőttek tekintélyelvűsége  A kompenzáció lehet : fizikai, szellemi

11 4. Közösségi érzés, társas érdeklődés  Velünk született  Törekvés, hogy valamely közösséghez tartozzunk, részévé váljunk, szolgáljuk.

12 5. Életstílus  Milyen célokat tűz ki?  Milyen eszközökkel akarja elérni?  Az életstílus tetten érhető már a kora gyermekkori emlékekben is.

13 6. A kreatív ÉN  Öröklött tényezők+környezeti ráhatások=nyersanyag  Tudatos, konstruktív,kratív, nem saját sorsának elszenvedője, hanem alkotója  Fontos a születési sorrend!!! Hányadiknak születik?

14 Alapvetései  Az ember közösségi lény  A személyiséget egységes egészként kell kezelni  A bátorító pedagógia megtanulható

15 Akarjon tanulni  A gyermek maga dönt arról, hogy akar- e tanulni  A gyermeket a tanulási folyamatra meg kell nyerni  A gyermeket olyan tanulási élményben kell részesíteni,hogy élvezetessé váljon számára

16

17

18

19 Mit tegyek?  A gyermek motívumait megismerni, megérteni, ha kell, át kell tudnia alakítani  Kevesebbet foglalkozzon azzal, ami zavarja a gyermek viselkedésében  A gyermek magatartását befolyásolja olyan irányba, mely a gyermek céljait a helyes irányba befolyásolja

20 Csökkenő közösségi érzés →→→ ELBÁTTORTALANODÁSELBÁTTORTALANODÁS Hasznos aktív-konstr. Passzív konstr. Haszon nélküli Aktív destruktív Passzív destruktívCÉL sikerbájosrendbontáslustaságFeltűnés felbujtómakacsFölény rosszakaratRomboló passzivitás Bosszú reménytelenség(csüggedés)

21 A fegyelmezés  A figyelmeztetések és fegyelmezések nem változtatják meg a gyermek alapvető magatartását  A fenyegetések megfélemlítik a gyermeket, de aztán állandósul életstílusában, hogy a nehéz helyzetben szimptómaváltáshoz folyamodjon

22 Büntetés vagy dicséret??  A büntetést nem kell megszüntetni, hanem fokozatosan más, mélyreható nevelési eszközökkel kell felváltani  A büntetés nélküli nevelés csak cél lehet  A dac, a kötekedés, stb. csak külső jelenség, valójában az okokat kell megszüntetni  A dicséret kétes élű fegyver!megváltoztathatja az erőfeszítés célját.Nem az ügy, hanem a dicséret kedvéért cselekszik a gyerek.

23 Alapelvek  Megismerni és megérteni a gyermeket, magatartását, és azt a környezetet, amelyben jelentkezik az adott viselkedés  Érteni a lényeget, nem csak azt látni, hogy mit csinál, hanem azt is tudni, miért  Minden ezzel összefüggésben lévő lényeges és lényegtelen magatartáselemet regisztrálni

24 Alapelvek  Figyelni az ismétlődő magatartásbeli sémákra  Figyelembe venni a gyermek fejlettségét  Figyelembe venni, hogy a magatartás nem csak reakció, hanem ezzel helyet teremt magának a világban is  Analizálni a látottakat

25 A bátorítás vezérgondolatai  Te azokhoz tartozol akik ezt meg tudják tenni  Egy kísérlet nem árt. Ha nem sikerül valami az nem bűn.  Sok sikerlehetőséget kell biztosítani(nem túl magas mércével!!!)  Minden valamennyire sikeres teljesítményt el kell ismerni!

26  A gyermeket olyannak kell elfogadni, amilyen, és úgy szeretni,hogy ő is tudja szeretni önmagát  A gyermeknek bizonyos jogokat biztosítani kell  Jelezni kell,hogy a pedagógus bízik benne,olyannak fogadja el amilyen, és nem olyannak, amilyennek lennie kellene

27 A bátorítás módszerei  Megbecsülni a gyermeket úgy ahogy van.  Bizalmat mutassunk a gyermek felé, mert ez bizalmat ad neki  Hinni kell a képességeiben, meg kell nyerni bizalmát,erősíteni kell öntudatát  Elismerést kell adni a jó teljesítmény vagy az őszinte igyekvés esetén

28  Használjuk fel a többi gyermeket,hogy a gyermek fejlődését elősegítsük!  A csoportot igyekezzünk úgy tagolni, hogy mindenki megtalálja a helyét benne  A gyermek képességeit kis lépésekben fejlesszük, a sikerélmény biztosításával  Ismerjük fel a gyermek erősségeit,kedvező adottságait, és arra koncentráljunk  A gyermek érdeklődési területeire kell építeni a tanulás folyamatát, ezzel gyorsítva az előrehaladást

29 Bátorító nevelés a családban  A gyermeket bátorítani  Kerülni a büntetést és a dicsérgetést  A természetes és logikus következményeket elviselni  Állhatatosnak maradni anélkül,hogy uralkodnánk

30  Tisztelni a gyermeket  Tiszteletben tartani a mások jogait  Elnyerni a többiek együttműködését  Megelőzni a kritikát,kisebbíteni a hibákat

31  Ügyelni a rendre  Szabályozni a napirendet  Időt biztosítani magunknak

32  A fölösleges figyelmet mellőzni  Hatalmi harcba nem bocsátkozni  Kitérni a veszekedés elől  Nem szabad hagyni, hogy mások a veszekedésbe belevigyenek

33  Cselekedni, nem pedig beszélni  Nem törődni a csekélységekkel  Legyen bátorságunk nemet mondani a gyermeknek

34  Nem szabad indulatból cselekedni, vagy váratlan dolgokat tenni  Nem szabad túlzottan aggályoskodni  Fejleszteni kell a gyermek önállóságát

35  Mértéktartóan és ésszerűen kell követelni  Következetesnek kell maradni  Ügyelni kell a hangsúlyainkra  Nem szabad nagy ügyet csinálni a rossz szokásokból

36  Meg kell hallgatni a gyermeket  Az örömöket meg kell egymással osztani  A gyermekkel beszélgetni kell, nem pedig hozzá beszélni  Tanácsot kell alkotni


Letölteni ppt "Már ezerszer megmondtam…!  Folytassa a mondatot legalább ötféleképpen!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések