Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Már ezerszer megmondtam…!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Már ezerszer megmondtam…!"— Előadás másolata:

1 Már ezerszer megmondtam…!
Folytassa a mondatot legalább ötféleképpen!

2 Te még arra se vagy képes…!
Folytassa a mondatot legalább ötféleképpen ! Gondoljon az otthoni és az iskolai szituációkra is!

3 Bátorító nevelés

4 „Létezni annyi mint a közösség szolgálatában lenni” ( Alfred Adler)
A közösség abszolút elsőbbséget élvez!!!

5 Alfred Adler Freud tanítványa
Saját irányzata az individuál pszichológia Az embert a maga egészében és egységében tekinti Nem szigeteli el a természeti és társadalmi közegétől

6 Hat központi fogalomra építi személyiségről szóló elméletét

7 1.Fiktív finalizmus Azért fiktív, mert nem mindig elérhető célokat tűzünk ki magunk elé, de ez nem baj, mert fő hogy van cél az életünkben. Azért finalizmus mert az ember életét a célok felé törekvés irányítja.

8 2. Fölényre/tökéletességre törekvés
A fölényre törekvés az élet természetes velejárója A tökéletességre törekvés Céljaink elérése Közösséghez való tartozás Önmegvalósítás

9 Maximálisan kiteljesedni
Elérni mindazt amire lehetősége van Az önmegvalósításhoz vezető út a tökéletesedésen keresztül vezet

10 3. Kisebbrendűségi érzés és kompenzáció
Az élet velejárója Gyermekkor: fizikailag is kisebb Felnőttek tekintélyelvűsége A kompenzáció lehet : fizikai, szellemi

11 4. Közösségi érzés, társas érdeklődés
Velünk született Törekvés, hogy valamely közösséghez tartozzunk, részévé váljunk, szolgáljuk.

12 5. Életstílus Milyen célokat tűz ki? Milyen eszközökkel akarja elérni?
Az életstílus tetten érhető már a kora gyermekkori emlékekben is.

13 6. A kreatív ÉN Öröklött tényezők+környezeti ráhatások=nyersanyag
Tudatos, konstruktív,kratív, nem saját sorsának elszenvedője, hanem alkotója Fontos a születési sorrend!!! Hányadiknak születik?

14 Alapvetései Az ember közösségi lény
A személyiséget egységes egészként kell kezelni A bátorító pedagógia megtanulható

15 Akarjon tanulni A gyermek maga dönt arról, hogy akar- e tanulni
A gyermeket a tanulási folyamatra meg kell nyerni A gyermeket olyan tanulási élményben kell részesíteni,hogy élvezetessé váljon számára

16

17

18

19 Mit tegyek? A gyermek motívumait megismerni, megérteni, ha kell, át kell tudnia alakítani Kevesebbet foglalkozzon azzal, ami zavarja a gyermek viselkedésében A gyermek magatartását befolyásolja olyan irányba, mely a gyermek céljait a helyes irányba befolyásolja

20 →→→ E L B Á T O R A N D S Hasznos aktív-konstr. Passzív konstr.
Csökkenő közösségi érzés →→→ E L B Á T O R A N D S Hasznos aktív-konstr. Passzív konstr. Haszon nélküli Aktív destruktív Passzív destruktív CÉL siker bájos rendbontás lustaság Feltűnés felbujtó makacs Fölény rosszakarat Romboló passzivitás Bosszú reménytelenség (csüggedés)

21 A fegyelmezés A figyelmeztetések és fegyelmezések nem változtatják meg a gyermek alapvető magatartását A fenyegetések megfélemlítik a gyermeket, de aztán állandósul életstílusában, hogy a nehéz helyzetben szimptómaváltáshoz folyamodjon

22 Büntetés vagy dicséret??
A büntetést nem kell megszüntetni, hanem fokozatosan más, mélyreható nevelési eszközökkel kell felváltani A büntetés nélküli nevelés csak cél lehet A dac, a kötekedés, stb. csak külső jelenség, valójában az okokat kell megszüntetni A dicséret kétes élű fegyver!megváltoztathatja az erőfeszítés célját.Nem az ügy, hanem a dicséret kedvéért cselekszik a gyerek. Felsorolni a különböző zavaró magatartásformákat és megszüntetésük módját!!!!!

23 Alapelvek Megismerni és megérteni a gyermeket, magatartását, és azt a környezetet, amelyben jelentkezik az adott viselkedés Érteni a lényeget, nem csak azt látni, hogy mit csinál, hanem azt is tudni, miért Minden ezzel összefüggésben lévő lényeges és lényegtelen magatartáselemet regisztrálni

24 Alapelvek Figyelni az ismétlődő magatartásbeli sémákra
Figyelembe venni a gyermek fejlettségét Figyelembe venni, hogy a magatartás nem csak reakció, hanem ezzel helyet teremt magának a világban is Analizálni a látottakat

25 A bátorítás vezérgondolatai
Te azokhoz tartozol akik ezt meg tudják tenni Egy kísérlet nem árt. Ha nem sikerül valami az nem bűn. Sok sikerlehetőséget kell biztosítani(nem túl magas mércével!!!) Minden valamennyire sikeres teljesítményt el kell ismerni!

26 A gyermeket olyannak kell elfogadni, amilyen, és úgy szeretni,hogy ő is tudja szeretni önmagát
A gyermeknek bizonyos jogokat biztosítani kell Jelezni kell,hogy a pedagógus bízik benne,olyannak fogadja el amilyen, és nem olyannak, amilyennek lennie kellene

27 A bátorítás módszerei Megbecsülni a gyermeket úgy ahogy van.
Bizalmat mutassunk a gyermek felé, mert ez bizalmat ad neki Hinni kell a képességeiben, meg kell nyerni bizalmát,erősíteni kell öntudatát Elismerést kell adni a jó teljesítmény vagy az őszinte igyekvés esetén

28 Használjuk fel a többi gyermeket,hogy a gyermek fejlődését elősegítsük!
A csoportot igyekezzünk úgy tagolni, hogy mindenki megtalálja a helyét benne A gyermek képességeit kis lépésekben fejlesszük, a sikerélmény biztosításával Ismerjük fel a gyermek erősségeit,kedvező adottságait, és arra koncentráljunk A gyermek érdeklődési területeire kell építeni a tanulás folyamatát, ezzel gyorsítva az előrehaladást

29 Bátorító nevelés a családban
A gyermeket bátorítani Kerülni a büntetést és a dicsérgetést A természetes és logikus következményeket elviselni Állhatatosnak maradni anélkül,hogy uralkodnánk

30 Tisztelni a gyermeket Tiszteletben tartani a mások jogait Elnyerni a többiek együttműködését Megelőzni a kritikát,kisebbíteni a hibákat

31 Ügyelni a rendre Szabályozni a napirendet Időt biztosítani magunknak

32 A fölösleges figyelmet mellőzni
Hatalmi harcba nem bocsátkozni Kitérni a veszekedés elől Nem szabad hagyni, hogy mások a veszekedésbe belevigyenek

33 Cselekedni, nem pedig beszélni
Nem törődni a csekélységekkel Legyen bátorságunk nemet mondani a gyermeknek

34 Nem szabad indulatból cselekedni, vagy váratlan dolgokat tenni
Nem szabad túlzottan aggályoskodni Fejleszteni kell a gyermek önállóságát

35 Mértéktartóan és ésszerűen kell követelni
Következetesnek kell maradni Ügyelni kell a hangsúlyainkra Nem szabad nagy ügyet csinálni a rossz szokásokból

36 Meg kell hallgatni a gyermeket
Az örömöket meg kell egymással osztani A gyermekkel beszélgetni kell, nem pedig hozzá beszélni Tanácsot kell alkotni


Letölteni ppt "Már ezerszer megmondtam…!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések