Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FT-IR spektroszkópia Kovács Attila

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FT-IR spektroszkópia Kovács Attila"— Előadás másolata:

1 FT-IR spektroszkópia Kovács Attila
JRC, Institute for Transuranium Elements BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

2 Az infravörös sugárzás
(Wikipédia)

3 IR spektroszkópia Tartomány: 10 - 12800 cm-1 (ill. 780 - 106 nm)
közeli (fényhez) IR: cm-1 közép vagy analitikai IR: cm-1 távoli IR: cm-1 Abszorpciós IR spektrum: x = hullámszám: = 1/l ill. n/c (cm-1) y = transzmittancia: T = I/I0.100 (%) I0 = referenciából kijövő intenzitás! y = abszorbancia: A = -lg T Abszorpciós sávok = foton elnyelés: rezgések gerjesztődnek (rezgési energia nő = amplitúdó nő) ~ n

4 Rezgések

5 Rezgések

6 Rezgések Belső koordináta változások (primitív rezgések):
vegyértékrezgés (kötéshossz változás) deformációs rezgések (kötésszög változás) - síkbeli deformáció - síkra merőleges deformáció torziós rezgés

7 Hexanol: OH vegyértékrezgés
(Perkin-Elmer oktatóprogram)

8 Hexanol: COH deformáció

9 Hexanol: OH torziós rezgés

10 Hexán: szimmetrikus CH2 vegyértékrezgés

11 Hexán: aszimmetrikus CH2 vegyértékrezgés

12 Hexán: aszimmetrikus CH3 vegyértékrezgés

13 Hexán: CH2 deformációs rezgés

14 Hexán: szimmetrikus CH3 deformációs rezgés

15 Hexán: aszimmetrikus CH3 deformációs rezgés

16 Rezgések Belső koordináta változások (primitív rezgések):
vegyértékrezgés (kötéshossz változás) deformációs rezgések (kötésszög változás) - síkbeli deformáció - síkra merőleges deformáció torziós rezgés Ekvivalens atomok esetén: szimmetrikus (azonos fázis) aszimmetrikus (180°-os fáziskülönbség) Egy rezgésben különböző kötéshossz illetve kötésszög változások is kombinálódhatnak!!

17 Hexanol: CO+CC vegyértékrezgés (kb. 50% - 50%)

18 Rezgések Normálrezgés (alaprezgés)
 ezek adják az abszorpciós sávokat a spektrumban Komponensei az előbbiekben bemutatott belső koordináta változások. Egy normálrezgés során a molekula minden atomja mozog ugyanazzal a frekvenciával (=normálfrekvencia). Egy részük azonos, a többi pedig az előzőkkel ellentétes fázisban. Az egyes komponensek (belső koordináta változások) amplitúdói jelentősen eltérhetnek.

19 Azonos frekvenciájú mozgások:
a normálrezgést ez a frekvencia definiálja!

20 Rezgések vs. IR spektrum
Normálrezgés (alaprezgés)  sávok a spektrumban Csoportrezgés - csoportfrekvencia (közelítés): Olyan normálrezgés, amelyben csak egy funkciós csoport atomjainak mozgása dominál.

21 Rezgések vs. IR spektrum
Normálrezgés (alaprezgés)  sávok a spektrumban Csoportrezgés - csoportfrekvencia (közelítés): Az adott normálrezgésben egy funkciós csoport atomjainak mozgása dominál. Felhang: magasabb rezgési nívóra (v = 2, 3, 4,…) gerjesztés Kombinációs sáv: egy foton energiája megoszlik két normálrezgés gerjesztése között. Sávintenzitás = elnyelt fotonok száma: rezgés során bekövetkező dipólusmomentum változás függvénye m = d.d (Debye) Poláros csoportok (nagy parciális töltésű atomok mozognak) IR sávjai általában intenzívek! d(+) d(-) d

22 Miért sávos az IR spektrum?
Rezgés gerjesztése: jól definiált energia DEv Környezet változtatja a nívókat és …. Rezgés gerjesztés + forgás gerjesztés DEv + DEr Rezgés gerjesztés + forgási energia leadás DEv - DEr

23 IR spektroszkópia alkalmazásai
Minőségi analízis: azonosítás: minden vegyületnek más az IR spektruma: pl. CaCO3 aragonit kalcit

24 IR spektroszkópia alkalmazásai
Minőségi analízis: azonosítás: minden vegyületnek más az IR spektruma: pl. CaCO3 szerkezetmeghatározás: a funkciós csoportok jellemző sávjai (csoportrezgések) alapján

25 IR spektroszkópia alkalmazásai
Minőségi analízis: azonosítás: minden vegyületnek más az IR spektruma: pl. CaCO3 szerkezetmeghatározás: a funkciós csoportok jellemző sávjai (csoportrezgések) alapján Mennyiségi analízis Lambert-Beer törvény: csúcsmagasság alapján: A = elc sávterület felhasználásával: = Elc ò n ~ A 2 1 d

26 FT-IR spektrométer Fényforrás: Globár izzó, Nernst izzó, Cr-Ni tekercs
Diafragmák: B-stop, J-stop Fényosztó (féligáteresztő tükör): Ge, Si, polietilén tereftalát film Detektor: piroelektromos, fotovezető cella Számítógép, plotter Perkin Elmer Frontier Perkin Elmer System 2000 Interferométer

27 FT-IR spektrométer Fényforrás: Globár izzó, Nernst izzó, Cr-Ni tekercs
Diafragmák: B-stop, J-stop Fényosztó (féligáteresztő tükör): Ge, Si, polietilén tereftalát film Detektor: piroelektromos, fotovezető cella Számítógép, plotter He-Ne lézer (hullámszám skála kalibrálása)

28 Fourier transzformáció
Interferogramból egy un. egysugaras IR spektrumot csinál. FT 4000 3000 2000 1500 1000 450 cm-1 0.0 20.0 40.0 60.0 Int. 400 200 -200 -400 -20.0 -10.0 10.0 x cm Interferogram Egysugaras spektrum A minta (I) és háttér (I0) egysugaras spektrumának hányadosa a transzmittancia spektrum: T=I/I0

29 Fourier transzformáció
Függvény és Fourier transzformáltja közötti összefüggés: F y f x e xy FT ( ) = - 1 2 p i d FT felbontja az interferogramot (= IR hullámok szuperpozíciója) hullám komponenseire. Iterációval meghatározza a hullám komponensek amplitúdóját a teljes spektrumtartományban.

30 Fourier transzformáció
FT felbontja az interferogramot (= IR hullámok szuperpozíciója) hullám komponenseire. Iterációval meghatározza a hullám komponensek amplitúdóját a teljes spektrumtartományban. Hullámhossz → hullámszám a spektrumban Amplitúdó → hullámok (adott hullámszámú fotonok) száma = egysugaras spektrumbeli intenzitás l1 FT cm-1 3xl1 FT cm-1 l2 + l3 FT cm-1 FT Interferogram Az így meghatározott hullámszám-intenzitás párokból áll össze az egysugaras spektrum.

31 FT technika előnyei Számítógéppel vezérelt mérés, készülék diagnosztika Gyorsaság: egy spektrum kész kb. 1 s alatt Érzékenység: spektrumakkumuláció (N-szeres javulás) Felbontás: cm-1-ig Számítógépes spektrumértékelés: nagyítás alapvonal korrekció spektrumkivonás spektrumkönyvtár sávterület meghatározás átlapoló sávok felbontása pl. görbeillesztéssel:

32 Méréstechnikák I. Belső reflexió (ATR) Szilárd fázis:
Mintaelőkészítéssel: transzmissziós üzemmódban pasztilla (KBr, CsI, polietilén) Nujolos szuszpenzió Film Mintaelőkészítés nélkül: reflexiós technikák, mikroszkóp Belső reflexió (ATR) (Attenuated Total Reflection = gyengített teljes reflexió)

33 Méréstechnikák II. Folyadékfázis Gázfázis: Folyadékfázis Gázfázis:
film két ablak között ( mm): tiszta folyadékok folyadékcella ( mm): oldatok ! Oldószerelnyelés ! ATR (belső reflexió) módszer: vizes oldatok, tiszta folyadékok kis optikai úthossz: oldószersávok nem zavarnak ! kisebb érzékenység ! Gázfázis: gázcella: 10 cm m Folyadékfázis film két ablak között ( mm): tiszta folyadékok folyadékcella ( mm): oldatok ! Oldószerelnyelés ! ATR (belső reflexió) módszer: vizes oldatok, tiszta folyadékok kis optikai úthossz: oldószersávok nem zavarnak ! kisebb érzékenység ! Gázfázis: gázcella: 10 cm m Folyadékfázis film két ablak között ( mm): tiszta folyadékok folyadékcella ( mm): oldatok ! Oldószerelnyelés ! ATR (belső reflexió) módszer: vizes oldatok, tiszta folyadékok kis optikai úthossz: oldószersávok nem zavarnak ! kisebb érzékenység ! Gázfázis: gázcella: 10 cm m

34 Toluol: vázrezgés (C=C vegyértékrezgés)

35 Toluol: CH síkra merőleges deformációs rezgés (szimmetrikus)

36 Toluol: gyűrűtorzió

37


Letölteni ppt "FT-IR spektroszkópia Kovács Attila"

Hasonló előadás


Google Hirdetések