Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Színképek csoportosítása (ismétlés) Eredetük szerint: mag-, atom-, molekula-színképek EMS hullámhossztartománya szerint: , röntgen, optikai (ultraibolya,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Színképek csoportosítása (ismétlés) Eredetük szerint: mag-, atom-, molekula-színképek EMS hullámhossztartománya szerint: , röntgen, optikai (ultraibolya,"— Előadás másolata:

1 Színképek csoportosítása (ismétlés) Eredetük szerint: mag-, atom-, molekula-színképek EMS hullámhossztartománya szerint: , röntgen, optikai (ultraibolya, látható), infravörös, mikrohullámú, rádió-hullámú színképek Megjelenésük szerint: folytonos, vonalas és sávos színképek Az észlelés módja szerint: abszorpciós, emissziós színképek

2 Színképek megjelenítése (ismétlés)  folytonos  vonalas, fotografált vonalas, regisztrált  sávos I

3 A SZÍNKÉPELEMZÉS GYAKORLATA Emissziós színképelemzés blokksémája Abszorpciós színképelemzés blokksémája gerjesztő berendezés minta (sugárforrás) monokromátordetektor monokromátor minta (abszorber) gerjesztő sugárforrás I I 0 > I o I * *

4 Gerjesztési eljárások  Atommag gerjesztése  neutronbombázás (atomreaktor, neutrongenerátor...)   -fotonok  Atom belső, lezárt pályán lévő elektronjainak gerjesztése  folytonos primer röntgensugárzás (röntgencső)  elektronsugár   -sugárzó radióaktív izotópok ( 244 Am, 55 Fe...)  Szabad atom külső, ill. belső nem lezárt pályán lévő elektronok g. - emissziós vizsgálat  lánggerjesztés  elektromos ív és szikragerjesztés  speciális eljárások (ICP, lézer-szikra, vájtkatód...) - abszorpciós vizsgálat  monokromatikus UV-látható sugárzás (vájtkatód lámpák)

5 Gerjesztési eljárások (folytatás)  Molekulák gerjesztése  elektronátmenetek  UV-tartomány: H-, D-lámpa  látható tartomány: W lámpa  rezgési színkép – IR-tartomány  Globár égő (SiC-lámpa)  Nernst égő (YO 2 – égő)  Hg-gőz lámpa  forgási színkép  üregrezonátor (klisztron) Kémiailag roncsolásos és roncsolásmentes eljárások *

6 Elekromágneses sugárzás felbontása  Energia szerint (>10 5 – 10 2 eV)   -tartomány  röntgen tartomány  Hullámhossz szerint (0,1 Å – 300  m )  röntgen, UV, látható, IR  Frekvencia szerint(> 300  m)  mikrohullám  rádióhullám _ _ _ _ _

7 Energia szerinti felbontás Feltétel: a detektor kimeneti jelének amplitúdója arányos legyen a becsapódó sugárzás energiájával és mérje a becsapódások számát (energiaszelektív detektor) E  A  Integrális diszkriminátor: bizonyos amplitudónál nagyobb jeleket enged át (zajszűrés) (7.ábra, 40.oldal)  Differenciális diszkriminátor: egycsatornás analizátor (8.ábra,40.old)  Sokcsatornás analizátor: analóg-digitál jelátalakítás (9.ábra 41.old.) spektrumfelvétel

8 Hullámhossz szerinti felbontás  Röntgen tartomány: kristályrács: elhajlás, interferencia Bragg egyenlet: ahol  d = rácssíktávolság (konst.)  = változó  UV-VIS-IR tartomány:  optikai rács: Bragg egyenlet: ahol a d a rácsállandó   = változó  rácstípusok: sík, hajlított, áteresztő, reflexiós, lépcsős  prizma - törésmutató hullámhosszfüggése n = f   - prizma anyaga: kvarc (UV), üveg (VIS),  alkálifém-halogenid pl. NaCl, CaF(IR)  A felbontás jellemzői: prizma rács  felbontóképesség (  d  R = b/a. dn/d R = N m  szögdiszperzió D = d  / d  D = n / d cos   nem lineáris lineáris  2d sin  n  2d sin  n

9 Leképezés  belépő rés  kilépő rés  blendék  optikai tartományokban – lencsék (anyaga !) - tükrök  Rowland-körös leképezés (lencse, tükör nem szükséges), ezért az optiakai tartományokon kívül Rtg tartomány- ban is alkalmazható leképezési mód  Spektrumfelvétel

10 Detektorok, érzékelők Érzékelési tartomány - hatásfok – felbontóképesség  Részecskeszámlálók:  és röntgen tartomány  Ionizációs – GM-cső (nem energiaszelektív!) - proporcionális számláló  Szcintillációs számláló + elektronsokszorozó  Félvezető detektor [  tart.  Ge(Li), röntgen tart.: Si(Li)]  Fotoemulzió: < 1 Å ~ 1  m, de ma már gyakorlatilag csak: UV-VIS  Szem : ~ 380 - ~ 760 nm (látható)  Fotoelektromos érzékelők: 200-1000 nm (UV - közeli IR)  fényelem, fotocella, elektronsoszorozó, Si-fotodióda, fotoellenállás cella (6  m-ig)  Hőérzékelők: IR (bolométer, termisztor, termoelem, termooszlop)  Pneumatikus érzékelők: IR

11 A színképelemzés készülékei  és röntgen tartomány spektrométer optikai (UV-VIS) tartomány spektroszkóp spektrográf spektrométer optikai (UV-VIS) tartomány EMISSZIÓ ABSZORPCIÓ koloriméter fotométer spektrofotométer=spektrométer infravörös spektrofotométer = spektrométer


Letölteni ppt "Színképek csoportosítása (ismétlés) Eredetük szerint: mag-, atom-, molekula-színképek EMS hullámhossztartománya szerint: , röntgen, optikai (ultraibolya,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések