Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Döntéshozó intézmények a politikai rendszerben a magyar alkotmány alapján (makroszint) Kormányzati és politikai döntéshozatal 2012-03-12  kurtán 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Döntéshozó intézmények a politikai rendszerben a magyar alkotmány alapján (makroszint) Kormányzati és politikai döntéshozatal 2012-03-12  kurtán 2012."— Előadás másolata:

1 Döntéshozó intézmények a politikai rendszerben a magyar alkotmány alapján (makroszint) Kormányzati és politikai döntéshozatal 2012-03-12  kurtán 2012

2 Az Alkotmánybíróság határkörei 24. 1) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. (2) Az Alkotmánybíróság a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényeket; b) bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját; c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját; d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját; e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját; f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését; g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. (3) Az Alkotmánybíróság a) a (2) bekezdés b), c) és e) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; b) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntést; c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; illetve sarkalatos törvényben meghatározott jogkövetkezményt állapít meg.

3 Az Alkotmánybíróság határkörei 37. (4) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíróság a 24. cikk (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt hatáskörében a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, az illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel való összhangját kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sérelme miatt semmisítheti meg. Az Alkotmánybíróság az e tárgykörbe tartozó törvényeket is korlátozás nélkül jogosult megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesültek.

4 A legfontosabb döntési hatáskörök összefoglalása Parlament  törvényhozás  személyi döntések Kormány  (politikai program)  policy-k meghatározása  rendeletalkotás Államfő  törvény visszaküldése a parlamentnek, eljuttatása az AB- hez  választások időpontjának kitűzése  személyi javaslatok Alkotmánybíróság  jogszabályok hatályon kívül helyezése

5 Kormányok, minisztériumok Kormányzati és politikai döntéshozatal 2012-03-12  kurtán 2012

6 A minisztériumi struktúra két típusa KLASSZIKUS MINISZTÉRIUM kettősség jellemzi: politika szerv az ügyek szakértelemmel történő intézésének szervezte SVÉD MODELL a minisztériumnak egy feladata van: politikaformálás, a végrehajtás egy autonóm szervezet feladata

7 Minisztériumok típusai STABIL MINISZTÉRIUMOK a politikai hatalomgyakorlás vezető szervei (belső rendfenntartás, szuverenitás megvédése, nemzetközi kapcsolatok fenntartása, igazságszolgáltatás megszervezése) VÁLTOZÓ MINISZTÉRIUMOK gazdaság, szolgáltatás igazgatása

8 A magyar kormányok összetétele (1990-2010) 1990 (13 tárca) 1994 (12 tárca) 1998 (14+1 tárca) 2002 (14+1 tárca) 2006 (11+1 tárca) 2008 (12+1) 2010 (8 tárca) -Meh. Belügy Önkorm.+ter.fejl.ÖnkormBelügy Földm. Földm.+vidékfFöldm. +vidékf. Honvédelmi Igazságügyi Igaz.+rendészeti Közigazgatási és Igazságügyi m. Környv.+ter.fejl.Környv+ter.fejl.Környv.Környv.+vízügyKörny+vízügy Külügy Pénzügy Műv.+közokt. Oktatási Oktatási + kult. Népjóléti Szoc. + család.Szoc. + munkaü. --Eü.Eü.+szoc.+családEü. Nemzeti erőforrások m. Nemzetgazdasági m. Ipari és ker. ---- Nemz. g. kapcs.----- Munkaügyi -Foglalk.+ munkaü.-- Közl.+hírk.+vízü. Inf.+ hírk.-- Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi m. --GazdaságiGazdasági + közl. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági m. Nemzeti Fejlesztési m. --Nemz. kult. ör. -- Gyer.+ifj.+sport*Gyerm.+ifj.+sport--

9 Az osztrák kormány tárcái Szövetségi kancellária (benne nőügy) Európai és nemzetközi ügyek Pénzügy Egészségügy, család és ifjúság Belügy Igazságügy Honvédelem és sport Mező- és erdőgazdaság, környezetvédelem és vízügy Munkaügy, szociális ügyek, fogyasztásvédelem Oktatás, művészet és kultúra Közlekedés, innováció és technológia Gazdaság, család és ifjúság Tudomány és kutatás

10 A Gazdasági és közlekedési minisztérium elődei 1949 Nehézipari minisztérium 1949 Könnyűipari minisztérium 1950 Kohó és Gépipari minisztérium 1950-1953 Bánya- és Energiaügyi minisztérium 1952-1953 Középgépipari minisztérium 1981 Ipari minisztérium Kereskedelmi minisztérium (belkereskedelem) 1990 Ipari és Kereskedelmi minisztérium Nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztériuma 1994 Ipari és kereskedelmi minisztérium 1998 Gazdasági minisztérium közlekedés 2002 Gazdasági és közlekedési minisztérium 2010 Nemzetgazdasági minisztérium

11 Új tényezők az intézményi-hatalmi erőtérben 1990-ben 1. A hatalommegosztás elvének érvényesülése:  kormány - parlament viszony  kormány – köztársasági elnök viszony  kormány – pártok viszony

12 Új tényezők az intézményi-hatalmi erőtérben 1990-ben 2. Új intézmények  Alkotmánybíróság  Állami Számvevőszék  Önkormányzatok

13 Egy döntő kérdés 1990-ben Az előző időkben még működőképes döntés-előkészítési eljárások és szervezeti megoldások használhatók lesznek-e?

14 Alkotmányjogi tényezők  Az alkotmánymódosítás következményeként miniszterelnök által vezetett kormánya van Magyarországnak  Az MDF-SZDSZ-paktum köveztében pedig bekerült az alkotmányba a konstruktív bizalmatlansági indítvány

15 Alkotmányjogi tényezők KÖVETKEZMÉNY:  ERŐS MINISZTERELNÖK  A MINISZTERELNÖK SZEMÉLYE, STÍLUSA ERŐTELJESEN MEGHATÁROZZA A DÖNTÉSHOZATALT

16 Politikai keretfeltétel KOALÍCIÓS KORMÁNYZÁS

17 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők  Hagyomány

18 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők  Hagyomány  Kontinuitás/diszkontinuitás

19 Tárcák a magyar kormányokban (1988-1990) Németh-kormány 1988-1990 Antall/Boross-kormány 1990-1994 Miniszterelnök Miniszterelnök-helyettesek (2-3)Tárcanélküli miniszterek (4-6) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Ipari minisztériumIpari és kereskedelmi minisztérium Kereskedelmi minisztérium- Környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztériumKörnyezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium Közlekedésügyi minisztériumKözlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztériumFöldművelésügyi minisztérium Művelődésügyi minisztériumMűvelődési és közoktatási minisztérium Pénzügyminisztérium Szociális és egészségügyi minisztériumNépjóléti minisztérium Nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztériuma Munkaügyi minisztérium

20 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők  Hagyomány  Kontinuitás/diszkontinuitás  Ideológia

21 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők  Hagyomány  Kontinuitás/diszkontinuitás  Ideológia  Koalíciós szempontok

22 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők  Hagyomány  Kontinuitás/diszkontinuitás  Ideológia  Koalíciós szempontok  Miniszterelnök személyisége

23 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők  Hagyomány  Kontinuitás/diszkontinuitás  Ideológia  Koalíciós szempontok  Miniszterelnök személyisége  A kormány előtt álló feladatok

24 A Minisztériumok csúcsa 1990 és 2006 között MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR POLITIKAI ÁLLAMTITKÁR HELYETTES ÁLLAMTITKÁR HELYETTES ÁLLAMTITKÁR HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

25 Döntések szintjei az Antall- és Boross- kormányban Kormányülés  Kormányülés  Közigazgatási államtitkárok értekezlete  Politikai államtitkárok értekezlete  Gazdasági kabinet  Miniszterelnöki kabinetiroda  Tanácsadók

26 Döntések szintjei a Horn-kormány idejében KormányülésKoalíciós egyeztetőtanácsKözigazgatásiállamtitkárokértekezlete Politikai államtitkárok értekezlete Gazdasági kabinet Miniszterelnöki kabinetiroda Tanácsadók

27 A német kancelláriahivatal (Kanzleramt)

28 A német kancelláriahivatal belső struktúrája Kancellár MiniszterA min. irodája A kancellár irodája 1. Osztály Központi Osztály; Bel- és jog politika 2. Osztály Kül-, biztonság- és fejleszt- és-politika 6. Osztály BND, szövetségi titkos- szolgálatok koordiná- ciója 3. Osztály Szociál, eü., munkaügyi infra- struktúra politika 4. Osztály Gazdaság- és pénz- ügy- politika 5. Osztály Európa- politika Politikai tervezés, alap- kérdések

29 A MEH struktúrája (1998) miniszterelnök me. kabinet miniszter tárcanélküli miniszter tárcanélküli miniszter min. titkárság min. kab. ÁPV Rt.KVI Kommunikációs és sajtó- iroda pol.államt. (stratégia) közig. allamt. pol. államt. (közig.) pol. államt. (tb) pol. államt. (védelem) KEHMKI Dunai Kormánybizt.

30 A MEH struktúrája (1998) h. államt. (jogi) Ref. vezetője h. államt. (gazdasági) h. államt. (informatika) személyügy Közig. államt.

31 A MEH struktúrája (1998) Gazdasági és pénzügyi Agrár, környezet, infrastrukt. Társadalom- politika FVM, KÖM,KHVM Ref. vezetője Belügy, igazságügy Külügyi, honvédelmi BM, IM SZCSM, ISM, OM, NKOM FVM,GM,KSH,KEHI KÜM, HM

32 A Miniszterelnökség (2010) miniszterelnök Miniszter- elnők Ált. hely. A miniszter- elnökséget vezető át. Miniszter- elnökséget vezető át.-i kabinet A Miniszterelnök szóvivői teendőinek ellátásáért felelős kormánybiztos Miniszter- elnökség elemzőcsoportja Szervezési és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár Miniszter- elnök titkárság

33 A Miniszterelnökség (2010) Miniszter- elnökséget vezető államtitkár titkársága Miniszterelnöki megbízotti, főtanácsadói és tanácsadói osztály Miniszterelnöki levelezési osztály Miniszter- elnökséget vezető át.-i kabinet

34 A Miniszterelnökség (2010) Pénzügyi és intézményi osztály Szervezési és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár Költségvetési osztály Számviteli osztály Humánpolitikai és bérgazdálkodási osztály Nemzeti,EU-NATO nyilvántartó

35 A Miniszterelnökség (2010) Miniszterelnöki Biztos Titkársága A Miniszterelnök szóvivői teendőinek ellátásáért felelős kormánybiztos Miniszterelnöki szervezési stáb Kommunikációs főosztály Miniszterelnöki nemzetközi stáb Helyettes államtitkár Titkársága A miniszterelnök sajtóstábját vezető helyettes államtitkár Miniszterelnöki protokoll szolgálat

36 Tárcák a magyar kormányokban (1988-1990) Németh-kormány 1988-1990 Antall/Boross-kormány 1990-1994 Miniszterelnök Miniszterelnök-helyettesek (2-3)Tárcanélküli miniszterek (4-6) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Ipari minisztériumIpari és kereskedelmi minisztérium Kereskedelmi minisztérium- Környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztériumKörnyezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium Közlekedésügyi minisztériumKözlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztériumFöldművelésügyi minisztérium Művelődésügyi minisztériumMűvelődési és közoktatási minisztérium Pénzügyminisztérium Szociális és egészségügyi minisztériumNépjóléti minisztérium Nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztériuma Munkaügyi minisztérium

37 Tárcák a magyar kormányokban (1990-1994) Antall/Boross-kormány 1990-1994 Horn-kormány 1990-1994 Miniszterelnök Tárcanélküli miniszterek (4-6)Tárcanélküli miniszterek (1-2) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Ipari és kereskedelmi minisztérium Környezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium Közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi minisztérium Művelődési és közoktatási minisztérium Pénzügyminisztérium Népjóléti minisztérium Nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztériuma- Munkaügyi minisztérium

38 Tárcák a magyar kormányokban (1994-1998) Horn-kormány 1994-1998 1. Orbán-kormány 1998-2002 Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Tárcanélküli miniszterek (1-2)Tárcanélküli miniszterek (2) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Ipari és kereskedelmi minisztériumGazdasági minisztérium Környezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium Környezetvédelmi minisztérium Közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi minisztériumFöldművelésügyi és területfejlesztési minisztérium Művelődési és közoktatási minisztériumOktatási minisztérium Nemzet kulturális öröksége minisztériuma Pénzügyminisztérium Népjóléti minisztériumEgészségügyi minisztérium -Szociális és családügyi minisztérium Ifjúsági és sportminisztérium (1999) Munkaügyi minisztérium-

39 Tárcák a magyar kormányokban (1994-1998) 1. Orbán-kormány 1998-2002 Medgyessy-kormány 2002- Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Tárcanélküli miniszterek (2)Tárcanélküli miniszter (0-2) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Gazdasági minisztériumGazdasági és közlekedési minisztérium Környezetvédelmi minisztériumKörnyezetvédelmi és vízügyi minisztérium Közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumInformatikai és hírközlési minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi és területfejlesztési minisztérium Oktatási minisztérium Nemzet kulturális öröksége minisztériuma Pénzügyminisztérium Egészségügyi minisztériumEgészségügyi, szociális és családügyi minisztérium Szociális és családügyi minisztérium- Ifjúsági és sportminisztérium (1999)Gyermek-,ifjúsági és sportminisztérium Foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztérium

40 Tárcák a magyar kormányokban (1994-1998) Medgyessy-kormány 2002-2004 Gyurcsány-kormány 2004-2006 Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Tárcanélküli miniszter (0-2)Tárcanélküli miniszter (2-3) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Gazdasági és közlekedési minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Informatikai és hírközlési minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi és területfejlesztési minisztérium Oktatási minisztérium Nemzet kulturális öröksége minisztériuma Pénzügyminisztérium Egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumEgészségügyi minisztérium Gyermek-,ifjúsági és sportminisztériumIfjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztérium

41 Tárcák a magyar kormányokban (2004-2006) 1. Gyurcsány-kormány 2004-2006 2. Gyurcsány-kormány 2006-2009 Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Tárcanélküli miniszter (2-3)Tárcanélküli miniszter (1) BelügyminisztériumÖnkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztériumIgazságügyi és rendészeti minisztérium Gazdasági és közlekedési minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Informatikai és hírközlési minisztérium- Külügyminisztérium Földművelésügyi és területfejlesztési minisztériumFöldművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium Oktatási minisztériumOktatási és kulturális minisztérium Nemzet kulturális öröksége minisztériuma- Pénzügyminisztérium Egészségügyi minisztérium Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi Minisztérium Szociális és munkaügyi minisztérium Foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztérium

42 Tárcák a magyar kormányokban (2006-2010) 2. Gyurcsány-kormány 2006-2009 Bajnai-kormány 2009-2010 Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Tárcanélküli miniszter (1)Tárcanélküli miniszter (2) Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi és rendészeti minisztérium Gazdasági és közlekedési minisztériumNemzeti fejlesztési és gazdasági minisztérium Közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium Oktatási és kulturális minisztérium Pénzügyminisztérium Egészségügyi minisztérium Szociális és munkaügyi minisztérium

43 Tárcák a magyar kormányokban (2010-) Bajnai-kormány 2009-2010 2. Orbán-kormány 2010- Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterMiniszterelnökség Tárcanélküli miniszter (2) Önkormányzati minisztériumBelügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi és rendészeti minisztériumKözigazgatási és igazságügyi minisztérium Nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztériumNemzeti fejlesztési minisztérium Közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumVidékfejlesztési minisztérium Oktatási és kulturális minisztériumNemzeti erőforrások minisztériuma PénzügyminisztériumNemzetgazdasági minisztérium Egészségügyi minisztérium Szociális és munkaügyi minisztérium

44 Tárcák a magyar kormányokban (2010-) Bajnai-kormány 2009-2010 2. Orbán-kormány 2010- Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterMiniszterelnökség Tárcanélküli miniszter (2)Tárcanélküli miniszter Önkormányzati minisztériumBelügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi és rendészeti minisztériumKözigazgatási és igazságügyi minisztérium Nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztériumNemzeti fejlesztési minisztérium Közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumVidékfejlesztési minisztérium Oktatási és kulturális minisztériumNemzeti erőforrások minisztériuma PénzügyminisztériumNemzetgazdasági minisztérium Egészségügyi minisztérium Szociális és munkaügyi minisztérium

45 A Külügyminisztérium szervezetének néhány eleme Miniszter Közig. át Parlamenti át. EU-ügyekért felelős át. Gazdálkodási és igazgatási ügyekért felelős h. át. Biztonságpolitikáért felelős h. át. Globális ügyekért felelős h. át. EU kétoldalú kapcsolatokért, sajtóért, kulturális diplomáciáért felelős h. át Magyar Külügyi Intézet Információs Hivatal Demokrácia Központ Közalapítvány EU-ügyekért felelős h. át. EU ágazati politikáért felelős h. át. Jogi és közigazgatási Főo. Személyügyi Főo. Ellenőrzési Főo- Konzuli Főo.

46 A minisztériumi szervezet fő elemei Miniszter Közig. át Parlamenti át. Jogi Főo. Személyügyi Főo. Kabinet át. Gazdálkodási Főo.

47 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felépítésének néhány eleme Miniszter Miniszteri kabinet- főnök Igazság- ügyért felelős át. Közig. át Területi köz- igazga- tásért és válasz- tásokért felelős át. Parla- menti át. Kormány- zati kommuni- kációért felelős át. Egyházi, nemezeti- ségi és civil kapcsola- tokért felelős Át. Kormány- irodát irányító h. át. Közigazga- tási stratágiáért felelős h. át.

48 A kormány ügyrendje 1025/1991. (VI. 15.) Korm. határozat 1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

49 A beterjesztés útja 2010-től Beter- jesztő KIM Kormány- irodát irányító h. át. Közigaz- gatási állam- titkárok értkez- lete Kormány- ülés Miniszterek kormánybiztosok, kormányhivatalok

50 Ki nyújthat be előterjesztést? ► a kormány tagja ► a kormány döntése alapján vagy a miniszterelnök megbízásából a KIM államtitkára ► kormánybiztos ► a kormány döntése alapján vagy a miniszterelnök előzetes hozzájárulásával más szervek és személyek

51 Közigazgatási államtitkárok értekezlete Résztvevők: ► A minisztériumok közigazgatási államtitkárai ► KIM Kormányirodát irányító helyettes államtitkár ► KIM stratégiáért felelős helyettes államtitkára Állandó meghívottak: ► KIM kormányzati kommunikációért felelős államtitkára ► NGM államháztartásért felelős államtitkára ► Miniszterelnökség helyettes államtitkára ► KSH elnöke ► Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke ► kormányszóvivő

52 Közigazgatási államtitkárok értekezlete Feladatai: A kormány üléseinek előkészítés Állást foglal az előterjesztések és jelentések kormánydöntésre való Alkalmasságáról Napirendre vételéről További egyeztetések, átdolgozások, kiegészítések szükségességéről Állást foglal A kormánynak javaslatot tesz

53 Kormányülés Résztvevők: ► kormány tagjai TANÁCSKOZÁSI JOGGAL : előterjesztők miniszterelnök által meghívottak Állandó meghívottak: ► Miniszterelnökséget vezető államtitkár ► KIM kommunikációs feladatokért felelős államtitkára ► KIM közigazgatási államtitkára ► A miniszterelnök szóvivője (miniszterelnöki biztos ► kormányszóvivő

54 Miniszterelnökséget vezető államtitkár Varga Mihály KIM kommunikációs feladatokért felelős államtitkára Kovács Zoltán

55 KIM közigazgatási államtitkára Dr. Biró Marcell A miniszterelnök szóvivője (miniszterelnöki biztos) Szíjjártó Péter

56 Kormányszóvivő Giró Szász András

57 A kormányülés output-ja Kormányülés rendelet határozat irányelv elvi állásfoglalás Országgyűlés elé terjesztett javaslat

58 A minisztériumokban foglalkoztatottak létszáma Orbán 1.Orbán 2.MedgyessyGyurcsány 1.Gyurcsány 2. Bajnai

59 A kormányok jellegének összehasonlítása Antall-Boross- kormány Horn- kormány Orbán- kormány Medgyessy/ Gyurcsány- kormány Gyurcsány- kormány Kormány típusa Kabinet-kormányMineln.-i kormány „Elnöki” kormány Gyengített mineln.- i kormány Mineln.-i kormány Koalíció jellege kvázikoalíciótényleges koalíció tényleges koalíció, majd kvázikoalíció tényleges koalíció tényleges koalíció ME erőforrásai fegyelmezetlen frakciók a párt nincs a ME mögött fegyelmezett frakciók a ME mögött fegyelmezett frakció a ME mögött fegyelmezett frakciók a ME mögött fegyelmezett frakciók a ME mögött Miniszterek száma 131215 12 Tárcan. min. száma 4-61-220-20-1 Politika jellege ideológikuspragmatikusideológikus, médiaüzenetek pragmatikus médiaüzenetek MEH jellege gyenge nagyon erős, miniszter vezeti erős, miniszter vezeti


Letölteni ppt "Döntéshozó intézmények a politikai rendszerben a magyar alkotmány alapján (makroszint) Kormányzati és politikai döntéshozatal 2012-03-12  kurtán 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések