Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kormányzati és politikai döntéshozatal  kurtán 2012

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kormányzati és politikai döntéshozatal  kurtán 2012"— Előadás másolata:

1 Kormányzati és politikai döntéshozatal 2012-03-12  kurtán 2012
Döntéshozó intézmények a politikai rendszerben a magyar alkotmány alapján (makroszint) Kormányzati és politikai döntéshozatal  kurtán 2012

2 Az Alkotmánybíróság határkörei
24. 1) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. (2) Az Alkotmánybíróság a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényeket; b) bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját; c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját; d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját; e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját; f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését; g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. (3) Az Alkotmánybíróság a) a (2) bekezdés b), c) és e) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; b) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntést; c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; illetve sarkalatos törvényben meghatározott jogkövetkezményt állapít meg.

3 Az Alkotmánybíróság határkörei
37. (4) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíróság a 24. cikk (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt hatáskörében a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, az illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel való összhangját kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sérelme miatt semmisítheti meg. Az Alkotmánybíróság az e tárgykörbe tartozó törvényeket is korlátozás nélkül jogosult megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények nem teljesültek.

4 A legfontosabb döntési hatáskörök összefoglalása
Parlament  törvényhozás  személyi döntések Kormány (politikai program)  policy-k meghatározása  rendeletalkotás Államfő  törvény visszaküldése a parlamentnek, eljuttatása az AB- hez  választások időpontjának kitűzése  személyi javaslatok Alkotmánybíróság  jogszabályok hatályon kívül helyezése

5 Kormányok, minisztériumok
Kormányzati és politikai döntéshozatal  kurtán 2012

6 A minisztériumi struktúra két típusa
KLASSZIKUS MINISZTÉRIUM kettősség jellemzi: politika szerv az ügyek szakértelemmel történő intézésének szervezte SVÉD MODELL a minisztériumnak egy feladata van: politikaformálás, a végrehajtás egy autonóm szervezet feladata

7 Minisztériumok típusai
STABIL MINISZTÉRIUMOK a politikai hatalomgyakorlás vezető szervei (belső rendfenntartás, szuverenitás megvédése, nemzetközi kapcsolatok fenntartása, igazságszolgáltatás megszervezése) VÁLTOZÓ MINISZTÉRIUMOK gazdaság, szolgáltatás igazgatása

8 A magyar kormányok összetétele (1990-2010)
(13 tárca) 1994 (12 tárca) 1998 (14+1 tárca) 2002 2006 (11+1 tárca) 2008 (12+1) 2010 (8 tárca) - Meh. Belügy Önkorm.+ter.fejl. Önkorm Földm. Földm.+vidékf Földm. +vidékf. Földm.+vidékf. Honvédelmi Igazságügyi Igaz.+rendészeti Közigazgatási és Igazságügyi m. Környv.+ter.fejl. Környv+ter.fejl. Környv. Környv.+vízügy Körny+vízügy Külügy Pénzügy Műv.+közokt. Oktatási Oktatási + kult. Népjóléti Szoc. + család. Szoc. + munkaü. Eü. Eü.+szoc.+család Nemzeti erőforrások m. Nemzetgazdasági m. Ipari és ker. Nemz. g. kapcs. Munkaügyi Foglalk.+ munkaü. Közl.+hírk.+vízü. Inf.+ hírk. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi m. Gazdasági Gazdasági + közl. Gazdasági+ közl. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági m. Nemzeti Fejlesztési m. Nemz. kult. ör. Gyer.+ifj.+sport* Gyerm.+ifj.+sport

9 Az osztrák kormány tárcái
Szövetségi kancellária (benne nőügy) Európai és nemzetközi ügyek Pénzügy Egészségügy, család és ifjúság Belügy Igazságügy Honvédelem és sport Mező- és erdőgazdaság, környezetvédelem és vízügy Munkaügy, szociális ügyek, fogyasztásvédelem Oktatás, művészet és kultúra Közlekedés, innováció és technológia Gazdaság, család és ifjúság Tudomány és kutatás

10 A Gazdasági és közlekedési minisztérium elődei
1949 Nehézipari minisztérium 1949 Könnyűipari minisztérium 1950 Kohó és Gépipari minisztérium Bánya- és Energiaügyi minisztérium Középgépipari minisztérium 1981 Ipari minisztérium Kereskedelmi minisztérium (belkereskedelem) 1990 Ipari és Kereskedelmi minisztérium Nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztériuma 1994 Ipari és kereskedelmi minisztérium 1998 Gazdasági minisztérium közlekedés 2002 Gazdasági és közlekedési minisztérium 2010 Nemzetgazdasági minisztérium

11 Új tényezők az intézményi-hatalmi erőtérben 1990-ben
1. A hatalommegosztás elvének érvényesülése:  kormány - parlament viszony  kormány – köztársasági elnök viszony  kormány – pártok viszony

12 Új tényezők az intézményi-hatalmi erőtérben 1990-ben
2. Új intézmények  Alkotmánybíróság  Állami Számvevőszék  Önkormányzatok

13 Egy döntő kérdés 1990-ben Az előző időkben még
működőképes döntés-előkészítési eljárások és szervezeti megoldások használhatók lesznek-e?

14 Alkotmányjogi tényezők
 Az alkotmánymódosítás következményeként miniszterelnök által vezetett kormánya van Magyarországnak  Az MDF-SZDSZ-paktum köveztében pedig bekerült az alkotmányba a konstruktív bizalmatlansági indítvány

15 Alkotmányjogi tényezők
KÖVETKEZMÉNY:  ERŐS MINISZTERELNÖK  A MINISZTERELNÖK SZEMÉLYE, STÍLUSA ERŐTELJESEN MEGHATÁROZZA A DÖNTÉSHOZATALT

16 Politikai keretfeltétel
KOALÍCIÓS KORMÁNYZÁS

17 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők
 Hagyomány

18 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők
 Hagyomány  Kontinuitás/diszkontinuitás

19 Tárcák a magyar kormányokban (1988-1990)
Németh-kormány Antall/Boross-kormány Miniszterelnök Miniszterelnök-helyettesek (2-3) Tárcanélküli miniszterek (4-6) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Ipari minisztérium Ipari és kereskedelmi minisztérium Kereskedelmi minisztérium - Környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztérium Környezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium Közlekedésügyi minisztérium Közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztérium Földművelésügyi minisztérium Művelődésügyi minisztérium Művelődési és közoktatási minisztérium Pénzügyminisztérium Szociális és egészségügyi minisztérium Népjóléti minisztérium Nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztériuma Munkaügyi minisztérium

20 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők
 Hagyomány  Kontinuitás/diszkontinuitás  Ideológia

21 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők
 Hagyomány  Kontinuitás/diszkontinuitás  Ideológia  Koalíciós szempontok

22 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők
 Hagyomány  Kontinuitás/diszkontinuitás  Ideológia  Koalíciós szempontok  Miniszterelnök személyisége

23 A kormányzás jellegét meghatározó tényezők
 Hagyomány  Kontinuitás/diszkontinuitás  Ideológia  Koalíciós szempontok  Miniszterelnök személyisége  A kormány előtt álló feladatok

24 A Minisztériumok csúcsa 1990 és 2006 között
MINISZTER POLITIKAI ÁLLAMTITKÁR KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR HELYETTES ÁLLAMTITKÁR HELYETTES ÁLLAMTITKÁR HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

25 Döntések szintjei az Antall- és Boross-kormányban
 Kormányülés  Közigazgatási államtitkárok értekezlete  Politikai államtitkárok értekezlete  Gazdasági kabinet  Miniszterelnöki kabinetiroda  Tanácsadók

26 Döntések szintjei a Horn-kormány idejében
Kormányülés Koalíciós egyeztető tanács Közigazgatási államtitkárok értekezlete Politikai Gazdasági kabinet Miniszterelnöki kabinetiroda Tanácsadók

27 A német kancelláriahivatal (Kanzleramt)

28 A német kancelláriahivatal belső struktúrája
A kancellár irodája Politikai tervezés, alap- kérdések Miniszter A min. irodája 1. Osztály Központi Osztály; Bel- és jog politika 2. Osztály Kül- , biztonság- és fejleszt- és-politika 3. Osztály Szociál, eü., munkaügyi infra- struktúra politika 4. Osztály Gazdaság- és pénz- ügy- politika 5. Osztály Európa- politika 6. Osztály BND, szövetségi titkos- szolgálatok koordiná- ciója

29 A MEH struktúrája (1998) miniszterelnök me. kabinet miniszter
tárcanélküli miniszter tárcanélküli miniszter min. kab. min. titkárság ÁPV Rt. KVI Kommunikációs és sajtó- iroda pol.államt. (stratégia) közig. allamt. pol. államt. (közig.) pol. államt. (tb) pol. államt. (védelem) KEH MKI Dunai Kormánybizt.

30 A MEH struktúrája (1998) Közig. államt. Ref. vezetője h. államt.
(jogi) h. államt. (gazdasági) h. államt. (informatika) személyügy

31 A MEH struktúrája (1998) Ref. vezetője Gazdasági és pénzügyi
FVM,GM,KSH,KEHI Agrár, környezet, infrastrukt. FVM, KÖM,KHVM Belügy, igazságügy BM, IM Társadalom- politika SZCSM, ISM, OM, NKOM Külügyi, honvédelmi KÜM, HM

32 A Miniszterelnökség (2010)
titkárság Miniszter- elnők Ált. hely. A miniszter- elnökséget vezető át. A Miniszterelnök szóvivői teendőinek ellátásáért felelős kormánybiztos Miniszter- elnökséget vezető át.-i kabinet Miniszter- elnökség elemzőcsoportja Szervezési és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár

33 A Miniszterelnökség (2010)
elnökséget vezető át.-i kabinet Miniszter- elnökséget vezető államtitkár titkársága Miniszterelnöki megbízotti, főtanácsadói és tanácsadói osztály Miniszterelnöki levelezési osztály

34 A Miniszterelnökség (2010)
Szervezési és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár Költségvetési osztály Nemzeti,EU-NATO nyilvántartó Pénzügyi és intézményi osztály Számviteli osztály Humánpolitikai és bérgazdálkodási osztály

35 A Miniszterelnökség (2010)
szóvivői teendőinek ellátásáért felelős kormánybiztos A miniszterelnök sajtóstábját vezető helyettes államtitkár Miniszterelnöki Biztos Titkársága Miniszterelnöki szervezési stáb Miniszterelnöki nemzetközi stáb Helyettes államtitkár Titkársága Kommunikációs főosztály Miniszterelnöki protokoll szolgálat

36 Tárcák a magyar kormányokban (1988-1990)
Németh-kormány Antall/Boross-kormány Miniszterelnök Miniszterelnök-helyettesek (2-3) Tárcanélküli miniszterek (4-6) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Ipari minisztérium Ipari és kereskedelmi minisztérium Kereskedelmi minisztérium - Környezetvédelmi és vízgazdálkodási minisztérium Környezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium Közlekedésügyi minisztérium Közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztérium Földművelésügyi minisztérium Művelődésügyi minisztérium Művelődési és közoktatási minisztérium Pénzügyminisztérium Szociális és egészségügyi minisztérium Népjóléti minisztérium Nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztériuma Munkaügyi minisztérium

37 Tárcák a magyar kormányokban (1990-1994)
Antall/Boross-kormány Horn-kormány Miniszterelnök Tárcanélküli miniszterek (4-6) Tárcanélküli miniszterek (1-2) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Ipari és kereskedelmi minisztérium Környezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium Közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi minisztérium Művelődési és közoktatási minisztérium Pénzügyminisztérium Népjóléti minisztérium Nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztériuma - Munkaügyi minisztérium

38 Tárcák a magyar kormányokban (1994-1998)
Horn-kormány 1. Orbán-kormány Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Tárcanélküli miniszterek (1-2) Tárcanélküli miniszterek (2) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Ipari és kereskedelmi minisztérium Gazdasági minisztérium Környezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium Környezetvédelmi minisztérium Közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi minisztérium Földművelésügyi és területfejlesztési minisztérium Művelődési és közoktatási minisztérium Oktatási minisztérium Nemzet kulturális öröksége minisztériuma Pénzügyminisztérium Népjóléti minisztérium Egészségügyi minisztérium - Szociális és családügyi minisztérium Ifjúsági és sportminisztérium (1999) Munkaügyi minisztérium

39 Tárcák a magyar kormányokban (1994-1998)
1. Orbán-kormány Medgyessy-kormány 2002- Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Tárcanélküli miniszterek (2) Tárcanélküli miniszter (0-2) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Gazdasági minisztérium Gazdasági és közlekedési minisztérium Környezetvédelmi minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium Informatikai és hírközlési minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi és területfejlesztési minisztérium Oktatási minisztérium Nemzet kulturális öröksége minisztériuma Pénzügyminisztérium Egészségügyi minisztérium Egészségügyi, szociális és családügyi minisztérium Szociális és családügyi minisztérium - Ifjúsági és sportminisztérium (1999) Gyermek-,ifjúsági és sportminisztérium Foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztérium

40 Tárcák a magyar kormányokban (1994-1998)
Medgyessy-kormány Gyurcsány-kormány Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Tárcanélküli miniszter (0-2) Tárcanélküli miniszter (2-3) Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Gazdasági és közlekedési minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Informatikai és hírközlési minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi és területfejlesztési minisztérium Oktatási minisztérium Nemzet kulturális öröksége minisztériuma Pénzügyminisztérium Egészségügyi, szociális és családügyi minisztérium Egészségügyi minisztérium Gyermek-,ifjúsági és sportminisztérium Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztérium

41 Tárcák a magyar kormányokban (2004-2006)
1. Gyurcsány-kormány 2. Gyurcsány-kormány Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Tárcanélküli miniszter (2-3) Tárcanélküli miniszter (1) Belügyminisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi minisztérium Igazságügyi és rendészeti minisztérium Gazdasági és közlekedési minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Informatikai és hírközlési minisztérium - Külügyminisztérium Földművelésügyi és területfejlesztési minisztérium Földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium Oktatási minisztérium Oktatási és kulturális minisztérium Nemzet kulturális öröksége minisztériuma Pénzügyminisztérium Egészségügyi minisztérium Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi Minisztérium Szociális és munkaügyi minisztérium Foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztérium

42 Tárcák a magyar kormányokban (2006-2010)
2. Gyurcsány-kormány Bajnai-kormány Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Tárcanélküli miniszter (1) Tárcanélküli miniszter (2) Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi és rendészeti minisztérium Gazdasági és közlekedési minisztérium Nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztérium Közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium Oktatási és kulturális minisztérium Pénzügyminisztérium Egészségügyi minisztérium Szociális és munkaügyi minisztérium

43 Tárcák a magyar kormányokban (2010-)
Bajnai-kormány 2. Orbán-kormány 2010- Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Miniszterelnökség Tárcanélküli miniszter (2) Önkormányzati minisztérium Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi és rendészeti minisztérium Közigazgatási és igazságügyi minisztérium Nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztérium Nemzeti fejlesztési minisztérium Közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium Vidékfejlesztési minisztérium Oktatási és kulturális minisztérium Nemzeti erőforrások minisztériuma Pénzügyminisztérium Nemzetgazdasági minisztérium Egészségügyi minisztérium Szociális és munkaügyi minisztérium

44 Tárcák a magyar kormányokban (2010-)
Bajnai-kormány 2. Orbán-kormány 2010- Miniszterelnök Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Miniszterelnökség Tárcanélküli miniszter (2) Tárcanélküli miniszter Önkormányzati minisztérium Belügyminisztérium Honvédelmi minisztérium Igazságügyi és rendészeti minisztérium Közigazgatási és igazságügyi minisztérium Nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztérium Nemzeti fejlesztési minisztérium Közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Külügyminisztérium Földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium Vidékfejlesztési minisztérium Oktatási és kulturális minisztérium Nemzeti erőforrások minisztériuma Pénzügyminisztérium Nemzetgazdasági minisztérium Egészségügyi minisztérium Szociális és munkaügyi minisztérium

45 A Külügyminisztérium szervezetének néhány eleme
Miniszter Parlamenti át. EU-ügyekért felelős át. Közig. át Magyar Külügyi Intézet Gazdálkodási és igazgatási ügyekért felelős h. át. EU-ügyekért felelős h. át. Információs Hivatal Biztonságpolitikáért felelős h. át. EU ágazati politikáért felelős h. át. Demokrácia Központ Közalapítvány Globális ügyekért felelős h. át. EU kétoldalú kapcsolatokért, sajtóért, kulturális diplomáciáért felelős h. át Jogi és közigazgatási Főo. Ellenőrzési Főo- Személyügyi Főo. Konzuli Főo.

46 A minisztériumi szervezet fő elemei
Miniszter Kabinet Parlamenti át. át. Közig. át Jogi Főo. Személyügyi Főo. Gazdálkodási Főo.

47 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felépítésének néhány eleme
Miniszter Közig. át Parla- menti át. Igazság- ügyért felelős át. Területi köz- igazga- tásért és válasz- tásokért felelős át. Kormány- zati kommuni- kációért felelős át. Egyházi, nemezeti- ségi és civil kapcsola- tokért felelős Át. Miniszteri kabinet- főnök Kormány- irodát irányító h. át. Közigazga- tási stratágiáért felelős h. át.

48 A kormány ügyrendje 1025/1991. (VI. 15.) Korm. határozat
1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

49 A beterjesztés útja 2010-től
KIM Kormány- irodát irányító h. át. Közigaz- gatási állam- titkárok értkez- lete Kormány- ülés Miniszterek kormánybiztosok, kormányhivatalok

50 Ki nyújthat be előterjesztést?
► a kormány tagja ► a kormány döntése alapján vagy a miniszterelnök megbízásából a KIM államtitkára ► kormánybiztos ► a kormány döntése alapján vagy a miniszterelnök előzetes hozzájárulásával más szervek és személyek

51 Közigazgatási államtitkárok értekezlete
Résztvevők: ► A minisztériumok közigazgatási államtitkárai ► KIM Kormányirodát irányító helyettes államtitkár ► KIM stratégiáért felelős helyettes államtitkára Állandó meghívottak: ► KIM kormányzati kommunikációért felelős államtitkára ► NGM államháztartásért felelős államtitkára ► Miniszterelnökség helyettes államtitkára ► KSH elnöke ► Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke ► kormányszóvivő

52 Közigazgatási államtitkárok értekezlete
Feladatai: A kormány üléseinek előkészítés Állást foglal az előterjesztések és jelentések kormánydöntésre való Alkalmasságáról Napirendre vételéről További egyeztetések, átdolgozások, kiegészítések szükségességéről Állást foglal A kormánynak javaslatot tesz

53 Kormányülés Résztvevők: ► kormány tagjai TANÁCSKOZÁSI JOGGAL:
előterjesztők miniszterelnök által meghívottak Állandó meghívottak: ► Miniszterelnökséget vezető államtitkár ► KIM kommunikációs feladatokért felelős államtitkára ► KIM közigazgatási államtitkára ► A miniszterelnök szóvivője (miniszterelnöki biztos ► kormányszóvivő

54 feladatokért felelős államtitkára
Miniszterelnökséget vezető államtitkár Varga Mihály KIM kommunikációs feladatokért felelős államtitkára Kovács Zoltán

55 (miniszterelnöki biztos)
KIM közigazgatási államtitkára Dr. Biró Marcell A miniszterelnök szóvivője (miniszterelnöki biztos) Szíjjártó Péter

56 Kormányszóvivő Giró Szász András

57 A kormányülés output-ja
rendelet határozat irányelv elvi állásfoglalás Országgyűlés elé terjesztett javaslat

58 A minisztériumokban foglalkoztatottak létszáma
Orbán 1. Medgyessy Gyurcsány 1. Gyurcsány 2. Orbán 2. Bajnai

59 A kormányok jellegének összehasonlítása
Antall-Boross- kormány Horn- Orbán- Medgyessy/ Gyurcsány- Kormány típusa Kabinet-kormány Mineln.-i „Elnöki” Gyengített mineln.-i Koalíció jellege kvázikoalíció tényleges koalíció koalíció, majd ME erőforrásai fegyelmezetlen frakciók a párt nincs a ME mögött fegyelmezett a ME mögött frakció Miniszterek száma 13 12 15 Tárcan. min. száma 4-6 1-2 2 0-2 0-1 Politika ideológikus pragmatikus ideológikus, médiaüzenetek MEH gyenge nagyon erős, miniszter vezeti erős, miniszter vezeti


Letölteni ppt "Kormányzati és politikai döntéshozatal  kurtán 2012"

Hasonló előadás


Google Hirdetések