Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete FÖDERALIZMUS ÉS DECENTRALIZÁCIÓ Kézikönyv a svájci struktúrákról és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete FÖDERALIZMUS ÉS DECENTRALIZÁCIÓ Kézikönyv a svájci struktúrákról és."— Előadás másolata:

1 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete FÖDERALIZMUS ÉS DECENTRALIZÁCIÓ Kézikönyv a svájci struktúrákról és a magyar hasznosíthatóságról

2 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete A kezdetek „a kézikönyv, a föderalizmus és decentralizáció kutatás Svájcban elért eredményeinek összehasonlító elméletét, továbbá a fejlesztéspolitikai jó gyakorlatok gyűjteményét fogja tartalmazni” (Részlet a pályázati anyagból, 2011.)

3 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Téma indoklása A svájci föderáció struktúráinak és működésének elemzése nem azért jelentős, mert Magyarország a föderalizmus és a decentralizáció egyértelmű útjára lépett volna, hanem azért, mert a 2008-tól kibontakozó globális és európai pénzügyi, majd gazdasági válságon az Európai Unió a föderalizmus irányába (is) tett lépésekkel kíván úrrá lenni: – az európai és magyar politikai vitákban, elemzésekben a föderalizmus kérdése 2012-ben már egyre inkább megjelenik; – a kutatás kezdetén megfogalmazott virtuális „Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet” létrehozása lehetőséget teremt arra, hogy meginduljanak az átfogó decentralizáció és föderalizmus elméleti kutatások

4 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete A nekirugaszkodás A téma elméleti ismeretanyagának szisztematikus gyűjtése és rendszerezés Szakbibliográfia összeállítása Mindezek alapján előzetes témavázlatok készítése A felmerült kérdések rögzítése

5 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete 2. lépés: tanulmányút Konkrét tényszerű kérdések tematikus összegyűjtése előzetes közlése Célpontok kiválasztása, az időpontok egyeztetése Tanulmányút: március Tapasztalatok összegzése

6 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete 3. lépés: tanulmányok, workshopok 9 kutató 13 írása A célcsoportok részére szervezett fórumok  további 3 esettanulmány Ezt követte a témák szerinti tartalmi keret kialakítása, a szerkesztés

7 Végül Szerkesztette: – Hajdú Zoltán – Kovács Sándor Zsolt Kiadja: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs ISBN

8 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Tartalom BEVEZETÉS I. FEJEZET: A két ország állam- és településközi kapcsolatai 1. A kapcsolatok, kölcsönhatások és a magyar adaptációk alakulásának történeti szakaszai 2. A testvér települési kapcsolatok sajátosságai és az eredmények hasznosítás II. FEJEZET: A svájci államberendezkedés, a szakpolitikai struktúrák bemutatása 1. Svájci föderalizmus, a hatalom térbeli megosztása és a magyar párhuzamok 2. A régiók külkapcsolati kompetenciái a svájci kantonok példáján 3. Regionális politika és területfejlesztés Svájcban 4. Kapcsolódások az Európai Unió és Svájc területfejlesztési politikái között 5. A településközi együttműködéstől a nagyvárosi kormányzásig III. FEJEZET: A magyar és a svájci gyakorlat különbözőségei néhány területen 1. Regionális fejlődés és decentralizációs lehetőségek Magyarországon 2. Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján 3. A Magyarország és Svájc térszerkezeti és településhálózati összehasonlításból levonható következtetések ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK A FÖDERALIZMUS- ÉS DECENTRALIZÁCIÓKUTATÁS SZAKBIBLIOGRÁFIÁJA

9 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Hasznosítás lehetősége A svájci felelősségvállalási struktúra: – felelős polgár – felelős helyi önkormányzat – felelős kanton – felelős központi állam. Ha valamit átfogó értékként ma adaptálni akarunk a svájci tapasztalatokból, akkor az egyik megfontolandó és átvehető elem az a „felelősségrendszer”, amely magában hordozza az egyéni és közbizalmat, az átláthatóságra és követhetőségre való törekvést, valamint a demokratikus döntések, végrehajtásuk és ellenőrzésük teljes láncolatát

10 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Szerzők B ÉCSI Z OLTÁN, tudományos munkatárs, Genfi Egyetem, Európai Intézet F INTA I STVÁN, tudományos munkatárs, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete F RANÇOIS S AINT -O UEN, adjunktus, Genfi Egyetem, Európai Intézet H AJDÚ Z OLTÁN, tudományos tanácsadó, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete H ORVÁTH G YULA, tudományos tanácsadó, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete K OVÁCS S ÁNDOR Z SOLT, tudományos segédmunkatárs, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete N ICOLAS S CHMITT, tudományos főmunkatárs, Fribourgi Egyetem, Föderalizmus Intézet P ÁLNÉ K OVÁCS I LONA, osztályvezető, tudományos tanácsadó, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete S OMLYÓDYNÉ P FEIL E DIT, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

11 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Elérhetőség

12 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Kinek ajánljuk? Gyakorlati szakembereknek Fejlesztéspolitika, közigazgatás iránt érdeklődőknek A téma kutatóinak

13 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Köszönjük a megtisztelő figyelmet


Letölteni ppt "MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete FÖDERALIZMUS ÉS DECENTRALIZÁCIÓ Kézikönyv a svájci struktúrákról és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések