Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete FÖDERALIZMUS ÉS DECENTRALIZÁCIÓ Kézikönyv a svájci struktúrákról és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete FÖDERALIZMUS ÉS DECENTRALIZÁCIÓ Kézikönyv a svájci struktúrákról és."— Előadás másolata:

1 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete FÖDERALIZMUS ÉS DECENTRALIZÁCIÓ Kézikönyv a svájci struktúrákról és a magyar hasznosíthatóságról

2 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete A kezdetek „a kézikönyv, a föderalizmus és decentralizáció kutatás Svájcban elért eredményeinek összehasonlító elméletét, továbbá a fejlesztéspolitikai jó gyakorlatok gyűjteményét fogja tartalmazni” (Részlet a pályázati anyagból, 2011.) 2014. 07. 29.2

3 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Téma indoklása A svájci föderáció struktúráinak és működésének elemzése nem azért jelentős, mert Magyarország a föderalizmus és a decentralizáció egyértelmű útjára lépett volna, hanem azért, mert a 2008-tól kibontakozó globális és európai pénzügyi, majd gazdasági válságon az Európai Unió a föderalizmus irányába (is) tett lépésekkel kíván úrrá lenni: – az európai és magyar politikai vitákban, elemzésekben a föderalizmus kérdése 2012-ben már egyre inkább megjelenik; – a kutatás kezdetén megfogalmazott virtuális „Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet” létrehozása lehetőséget teremt arra, hogy meginduljanak az átfogó decentralizáció és föderalizmus elméleti kutatások 2014. 07. 29.3

4 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete A nekirugaszkodás A téma elméleti ismeretanyagának szisztematikus gyűjtése és rendszerezés Szakbibliográfia összeállítása Mindezek alapján előzetes témavázlatok készítése A felmerült kérdések rögzítése 2014. 07. 29.4

5 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete 2. lépés: tanulmányút Konkrét tényszerű kérdések tematikus összegyűjtése előzetes közlése Célpontok kiválasztása, az időpontok egyeztetése Tanulmányút: 2012. március Tapasztalatok összegzése 2014. 07. 29.5

6 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete 3. lépés: tanulmányok, workshopok 9 kutató 13 írása A célcsoportok részére szervezett fórumok  további 3 esettanulmány Ezt követte a témák szerinti tartalmi keret kialakítása, a szerkesztés 2014. 07. 29.6

7 Végül Szerkesztette: – Hajdú Zoltán – Kovács Sándor Zsolt Kiadja: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs ISBN 978-963-9899-58-2 2014. 07. 29.7

8 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Tartalom BEVEZETÉS I. FEJEZET: A két ország állam- és településközi kapcsolatai 1. A kapcsolatok, kölcsönhatások és a magyar adaptációk alakulásának történeti szakaszai 2. A testvér települési kapcsolatok sajátosságai és az eredmények hasznosítás II. FEJEZET: A svájci államberendezkedés, a szakpolitikai struktúrák bemutatása 1. Svájci föderalizmus, a hatalom térbeli megosztása és a magyar párhuzamok 2. A régiók külkapcsolati kompetenciái a svájci kantonok példáján 3. Regionális politika és területfejlesztés Svájcban 4. Kapcsolódások az Európai Unió és Svájc területfejlesztési politikái között 5. A településközi együttműködéstől a nagyvárosi kormányzásig III. FEJEZET: A magyar és a svájci gyakorlat különbözőségei néhány területen 1. Regionális fejlődés és decentralizációs lehetőségek Magyarországon 2. Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján 3. A Magyarország és Svájc térszerkezeti és településhálózati összehasonlításból levonható következtetések ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK A FÖDERALIZMUS- ÉS DECENTRALIZÁCIÓKUTATÁS SZAKBIBLIOGRÁFIÁJA 2014. 07. 29.8

9 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Hasznosítás lehetősége A svájci felelősségvállalási struktúra: – felelős polgár – felelős helyi önkormányzat – felelős kanton – felelős központi állam. Ha valamit átfogó értékként ma adaptálni akarunk a svájci tapasztalatokból, akkor az egyik megfontolandó és átvehető elem az a „felelősségrendszer”, amely magában hordozza az egyéni és közbizalmat, az átláthatóságra és követhetőségre való törekvést, valamint a demokratikus döntések, végrehajtásuk és ellenőrzésük teljes láncolatát. 2014. 07. 29.9

10 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Szerzők B ÉCSI Z OLTÁN, tudományos munkatárs, Genfi Egyetem, Európai Intézet F INTA I STVÁN, tudományos munkatárs, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete F RANÇOIS S AINT -O UEN, adjunktus, Genfi Egyetem, Európai Intézet H AJDÚ Z OLTÁN, tudományos tanácsadó, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete H ORVÁTH G YULA, tudományos tanácsadó, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete K OVÁCS S ÁNDOR Z SOLT, tudományos segédmunkatárs, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete N ICOLAS S CHMITT, tudományos főmunkatárs, Fribourgi Egyetem, Föderalizmus Intézet P ÁLNÉ K OVÁCS I LONA, osztályvezető, tudományos tanácsadó, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete S OMLYÓDYNÉ P FEIL E DIT, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem 2014. 07. 29.10

11 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Elérhetőség http://isfd-tppa.rkk.hu/konyv/konyv.html 2014. 07. 29.11

12 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Kinek ajánljuk? Gyakorlati szakembereknek Fejlesztéspolitika, közigazgatás iránt érdeklődőknek A téma kutatóinak 2014. 07. 29.12

13 MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete Köszönjük a megtisztelő figyelmet http://isfd-tppa.rkk.hu


Letölteni ppt "MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Genfi Egyetem, Európai Tanulmányok Intézete FÖDERALIZMUS ÉS DECENTRALIZÁCIÓ Kézikönyv a svájci struktúrákról és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések