Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Martonyi és Kajtár Baker & M c Kenzie Az EU csatlakozás és az európai versenyjog modernizációja által támasztott kihívások Joint Venture Szövetség rendezvénye.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Martonyi és Kajtár Baker & M c Kenzie Az EU csatlakozás és az európai versenyjog modernizációja által támasztott kihívások Joint Venture Szövetség rendezvénye."— Előadás másolata:

1 Martonyi és Kajtár Baker & M c Kenzie Az EU csatlakozás és az európai versenyjog modernizációja által támasztott kihívások Joint Venture Szövetség rendezvénye Pécs, 2005. április 12. Dr. Vörös Péter

2 ©2003 Baker & McKenzie 2 EU csatlakozás EK Szerződés 81. és 82. cikk – közvetlen hatály és közvetlen alkalmazhatóság 1/2003/EK rendelet az EK Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazásáról A közösségi jog alkalmazása a Bizottság, a GVH és a nemzeti bíróságok által A GVH párhuzamosan alkalmazza a magyar és a közösségi versenyjogot

3 ©2003 Baker & McKenzie 3 Az előadás témája Bírságolási politika Engedékenységi politika Rajtaütésszerű vizsgálat („dawn raid”)

4 Martonyi és Kajtár Baker & M c Kenzie Bírságolási politika Dr. Vörös Péter

5 ©2003 Baker & McKenzie 5 A bírság mint szankció Vagyoni szankció Eljáró hatóság és alkalmazandó eljárási jog: –EU versenyügyek: bizottsági eljárás, 1/2003 EK Rendelet alapján –EU versenyügyek: GVH eljárás, Tpvt. szerint –magyar versenyügyek: GVH eljárás, Tpvt. alapján Bírságolási politika

6 ©2003 Baker & McKenzie 6 A bírságtípusok A Tpvt. és az 1/2003 EK Rendelet által meghatározott bírságtípusok –anyagi jogi versenysértő cselekmény (érdemi bírság, Tpvt. 78.§; 1/2003 23. Cikk (2)) –eljárási szabályok megsértése (rendbírság, Tpvt. 61.§; 1/2003 23. Cikk (1)) –végrehajtási bírság (Tpvt. 90.§; 1/2003 24. Cikk) –fúzió engedélyezési kérelem késedelmes benyújtása (Tpvt. 79.§) Bírságolási politika

7 ©2003 Baker & McKenzie 7 Az érdemi bírság Tpvt. 78.§ és 1/2003 EK Rendelet 23. Cikk (2)-(4) Anyagi jogi versenysértő cselekmények esetén Alkalmazása nem kötelező Egyik legsúlyosabb jogkövetkezmény Súlyos piaci jogsértések esetén jelentős visszatartó ereje lehet Bírságolási politika

8 ©2003 Baker & McKenzie 8 Tpvt. 78.§ I. A GVH bírságot szabhat ki A bírság maximális összege legfeljebb a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet A bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen az alábbi tényezőkre tekintettel kell meghatározni: Bírságolási politika

9 ©2003 Baker & McKenzie 9 Tpvt. 78.§ II. Jogsérelem súlya a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége; A jogsértő állapot időtartama; A jogsértéssel elért előny; A jogsértő felek piaci helyzete; A magatartás felróhatósága; Az eljárást segítő együttműködő magatartás; A törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítása Bírságolási politika

10 ©2003 Baker & McKenzie 10 1/2003 EK Rendelet 23. Cikk (2) A Bizottság bírságot szabhat ki A bírság maximális összege legfeljebb a vállalkozások előző üzleti évben globálisan elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet A bírság összegét az eset összes körülményeire – különös tekintettel az eset súlyosságára és időtartamára – tekintettel kell meghatározni Egyesületekre vonatkozó különös szabályok Bírságolási politika

11 ©2003 Baker & McKenzie 11 GVH bírságolási gyakorlata Egyre növekvő bírságösszegek (2001-ben 60 millió forint, 2002-ben 436 millió forint, 2003-ban 784 millió forint, 2004-ben több, mint 8 milliárd forint) Cél: szigorúbb, következetesebb bírságolási politika Eszköz: az Európai Unió bírságolási gyakorlatának figyelembe vétele „puha harmonizáció” Bírságolási politika

12 ©2003 Baker & McKenzie 12 Európai bírságok Eddigi rekordbírságok: –Vitamin kartell (2001): piacfelosztás, árrögzítés –a résztvevő vállalatokra kiszabott bírság együttes összege több mint 850 millió Euró –Grafit elektróda kartell (2001): piacfelosztás, árrögzítés –a résztvevő vállalatokra kiszabott bírság együttes összege több mint 218 millió Euró –Microsoft-ügy (2004): árukapcsolás, erőfölénnyel való visszaélés –497,2 millió Euró bírság Bírságolási politika

13 ©2003 Baker & McKenzie 13 EU, tagállami és magyar bírságok A kiszabott bírságok mértéke különböző Példa: építőipari horizontális kartellek –Európai Unió (2001): összesen 250 millió Euro bírság (piacfelosztás 41 cementgyártó vállalkozás részvételével) –Hollandia (2003): összesen 91 millió Euro bírság (összejátszás közbeszerzési eljárásban 8 építőipari vállalkozás részvételével) –Magyarország (2004): összesen 28 millió Euro (7 milliárd forint) bírság (autópálya-ügy) Bírságolási politika

14 ©2003 Baker & McKenzie 14 Csatlakozó államok bírságkiszabási gyakorlata (I.) 2002-ben antitröszt ügyekben a versenyhatóságok által kiszabott bírságok: –Csehország: 14.8 millió Euro –Szlovákia: 2.49 millió Euro –Magyarország: 1.64 millió Euro –Lengyelország: 1.143 millió Euro Bírságolási politika

15 ©2003 Baker & McKenzie 15 Csatlakozó államok bírságkiszabási gyakorlata (II.) Horizontális árkartellek 2002-ben –Lengyelország: kiszabott bírság 8.000 Euro (közjegyzői díjak rögzítése a Lengyel Közjegyzői Kamara által) –Csehország: kiszabott bírság 9.4 millió Euro (6 üzemanyag kereskedő cég megállapodása, fogyasztói ár rögzítése) –Magyarország: kiszabott bírság 28 millió Euro (autópálya-ügy) Bírságolási politika

16 ©2003 Baker & McKenzie 16 EU Bírságolási Iránymutatás, 1998. I. Alapelvek: –transzparencia –pártatlanság –diszkriminációmentesség –koherencia –konzisztencia Bírság = alapösszeg + súlyosbító + enyhítő körülmények Bírságolási politika

17 ©2003 Baker & McKenzie 17 EU Bírságolási Iránymutatás, 1998. II. Alapösszeg: Jogsértés súlyaJogsértés időtartama -enyhe: EUR 1000-1M- rövid (1 év >): változatlan -súlyos: EUR 1-20M- közepes (max. 5 év): + max. 50% -nagyon súlyos: EUR 20M- hosszú (>5 év): max. felett +10% / év Bírságolási politika

18 ©2003 Baker & McKenzie 18 EU Bírságolási Iránymutatás, 1998. III. Súlyosbító körülmények különösen: –ismételt jogsértés –együttműködés hiánya –vezető szerep –megtorló magatartás Enyhítő körülmények különösen: –passzív magatartás a jogsértés során (‘follow-my-leader’) –gyakorlati megvalósítás hiánya –a jogsértés abbahagyása bizottsági beavatkozás esetén –hatékony együttműködés (engedékenységi politika) Bírságolási politika

19 ©2003 Baker & McKenzie 19 GVH 2/2003. számú Közleménye Versenytörvény előírásai tág mozgástér (árbevétel max. 10%-a) Versenytörvény felhatalmazása alapján Nem kötelező Bírságkiszabás szempontrendszere (korábbi tapasztalatok, külföldi példák) Antitröszt ügyekben alkalmazható Bírságolási politika

20 ©2003 Baker & McKenzie 20 Bírságösszeg többlépcsős meghatározása I. alapösszeg meghatározása II. az alapösszeg korrekciója (módosító tényezők) Kiindulópont: releváns forgalom Pontozásos értékelés Felépítés és főbb jellemzők I. Bírságolási politika

21 ©2003 Baker & McKenzie 21 Felépítés és főbb jellemzők II. Kezdő összeg meghatározása A jogsértés időtartama Ismétlődő jogsértés Törvényi maximum Jogsértéssel elért előny Engedékenységi politika Bírságolási politika

22 ©2003 Baker & McKenzie 22 Forgalmon alapuló bírságösszeg - jogsértő vállalkozás -érintett piac -releváns forgalom Az alapösszeg „kiszámításának” szempontjai : Felépítés és főbb jellemzők III. alapösszeg meghatározása Bírságolási politika

23 ©2003 Baker & McKenzie 23 Felépítés és főbb jellemzők IV. 1. A jogsérelem súlya A verseny veszélyeztetettsége: –jogsértés típusa (pl.: kőkemény kartell) –a verseny dimenzióinak érintettsége Piaci hatás: –a jogsértő piaci részesedése, –a piac megtámadhatósága, –az érintett fogyasztói kör és a termék jellege, –piacra lépő, vagy már piacon lévő vállalkozás –továbbgyűrűző hatás más piacokon Bírságolási politika

24 ©2003 Baker & McKenzie 24 Felépítés és főbb jellemzők V. 2. Viszonyulás a jogsértéshez A jogsértésben betöltött szerep (pl. „ringleader”) Tevőleges jóvátétel (pl. kompenzációk) Felróhatóság (pl. „tudatában volt-e”) Külső tényezők (pl. állami ráhatás) 3.Egyéb A fentieknél kisebb súllyal, a közleményben nem specifikált, ügy-specifikus tényezők mérlegelése Bírságolási politika

25 ©2003 Baker & McKenzie 25 Felépítés és főbb jellemzők VI. az alapösszeg korrekciója A jogsértés időtartama (alapösszeg szorozva évek számával) Ismétlődő jogsértés Jogsértéssel elért előny (ha számszerűsíthető, a bírság legalább a háromszorosa) Törvényi maximum Engedékenységi politika alkalmazása Bírságolási politika

26 ©2003 Baker & McKenzie 26 Versenytörvény Bírság közlemény VT határozatok A közlemény annyit ér, amennyi a határozatokban megjelenik belőle Bírságolási politika

27 Martonyi és Kajtár Baker & M c Kenzie Engedékenységi politika Dr. Barakonyi Zoltán Dr. Vörös Péter

28 ©2003 Baker & McKenzie 28 Engedékenységi politika Eredete: Egyesült Államok Számos állam és az Európai Bizottság is alkalmazza Bizottság első közleménye: 1996 –gyakorlati tapasztalatok alapján módosítva: 2002. február 14. (bírság alóli mentességről és a bírság összegének csökkentéséről szóló Bizottsági Közlemény) GVH Közleménye: 3/2003 Engedékenységi politika

29 ©2003 Baker & McKenzie 29 Bizottsági és GVH Közlemény tartalma Engedékenységi politika –célja –fogalma –feltételei –eljárása Engedékenységi politika

30 ©2003 Baker & McKenzie 30 Bizottsági és GVH Közlemény tartalma Indoka, célja hallgatás megtörése Fogalma GVH / Bizottság meghatározott feltételek teljesülése esetén a kartellben részt vevő, feltárását segítő vállalkozásokat mentesítheti az egyébként kiszabásra kerülő bírság egésze vagy annak egy része alól Alkalmazása árrögzítő; piacfelosztó; termelési; eladási kvótákat meghatározó kartell megállapodások esetén Engedékenységi politika

31 ©2003 Baker & McKenzie 31 Az engedékenységi politika lehetőségei Bírság teljes elengedése –az eljárás megindításához / jogsértés megállapításához elsőként nyújtott meghatározó jellegű segítség esetén –egyéb feltételek is Bírság csökkentése –aktív segítő közreműködés miatt –számottevő mértékben hozzájárul a kartell feltárásához (tartalmi, időbeli vonatkozás) –megállapodás súlyára, időtartamára vonatkozó bizonyíték szolgáltatása Engedékenységi politika

32 ©2003 Baker & McKenzie 32 A bírságösszeg teljes elengedése I. –nem ismert kartellről –elsőként szolgáltat –eljárás megindítása alapjául szolgáló információt vagy –már megindított eljárásban –elsőként szolgáltat –a jogsértés megállapításához szükséges információt Engedékenységi politika

33 ©2003 Baker & McKenzie 33 A bírságösszeg teljes elengedése II. Elsőbbség elve Megfelel mindhárom feltételnek: –teljes körű és folyamatos együttműködés –kartellbeli jogellenes tevékenység megszüntetése –nem végzett kényszerítő tevékenységet / nem kényszerített más vállalkozást részvételre Engedékenységi politika

34 ©2003 Baker & McKenzie 34 Bírságösszeg teljes elengedése – az eljárás Bizottság / GVH megkeresése anonim módon kérelemmel együtt összes bizonyíték benyújtása Beadványok időbeli sorrendje számít Ha a bizonyíték –megfelelőhatóság nyilatkozik a bírság feltételes elengedéséről –nem megfelelő a kérelem visszavonható (nem zárja ki a GVH vizsgálatát) átminősíthető Engedékenységi politika

35 ©2003 Baker & McKenzie 35 Bírságösszeg csökkentése Esetei: Nem elsőként szolgáltatott a teljes bírság elengedéséhez szükséges bizonyítékot Egyértelmű többletértékű bizonyíték A jogsértés súlyára vagy időtartamára vonatkozó bizonyíték Csökkentés mértéke - első vállalkozás : 30-50% - második: 20-30% - minden további: max. 20% Bizottság / GVH Közlemény eltér (GVH: a bírság csökkentésének feltétele a kényszerítő tevékenység hiánya) Engedékenységi politika

36 ©2003 Baker & McKenzie 36 Bírságösszeg csökkentése – az eljárás Kétféleképpen kerülhet rá sor –teljes mentességre vonatkozó kérelem átminősítése –csökkentésre vonatkozó kérelem Előbb a bírság teljes elengedésére vonatkozó kérelem kerül elbírálásra Engedékenységi politika

37 ©2003 Baker & McKenzie 37 Bírságcsökkentés indoka: együttműködés GVH / Bizottság Közleménye: nem biztosít mentességet –polgári jogi következmények alól –más versenyhatóság által kiszabott bírság alól Engedékenységi politika

38 ©2003 Baker & McKenzie 38 Szoros az együttműködés a tagállami versenyhatóságok és a Bizottság között (European Competition Network) Információcsere A kérelmezőnek is figyelemmel kell erre lennie; koordináció szükséges az egyes országok között Ugyanez vonatkozik az EU-n kívüli ügyekre is Engedékenységi politika

39 Martonyi és Kajtár Baker & M c Kenzie Rajtaütésszerű vizsgálat „dawn raid” Dr. Barakonyi Zoltán Dr. Vörös Péter

40 ©2003 Baker & McKenzie 40 Dawn raid Rajtaütésszerű vizsgálat („dawn raid”) Előzetes bejelentés nélküli helyszíni vizsgálat Kartell és erőfölényes ügyekben A Bizottság és / vagy a GVH átkutathatja a cég telephelyét, gépjárműveit, egyéb telephelyeit ÉS A cég bármely vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy megbízottjának magáncélú, illetőleg magánhasználatú helyiségeit (beleértve lakást, házat, nyaralót, autót)

41 ©2003 Baker & McKenzie 41 “Ez velünk nem történhet meg…” Dawn raid

42 ©2003 Baker & McKenzie 42 Az EU-ban működő cégek közül ők is ezt gondolták… Dawn raid

43 ©2003 Baker & McKenzie 43 És ők is… Dawn raid

44 ©2003 Baker & McKenzie 44 “De Magyarországon ez biztosan nem történhet meg…” Dawn raid

45 ©2003 Baker & McKenzie 45 Magyarországon 2001-2004 között összesen legalább 30-40 „dawn raid” történtAmely 60-70 vállalkozást jelent Dawn raid

46 ©2003 Baker & McKenzie 46 Az eljáró hatóságok Az Európai Bizottság az 1/2003 számú Tanácsi Rendelet alapján az Európai Unió területén bárhol végezhet vizsgálatot A GVH –a Versenytörvény és / vagy –az 1/2003 Rendelet alapján járhat el (Magyarországon ) Dawn raid

47 ©2003 Baker & McKenzie 47 Egyik reggel… A Bizottság és/vagy a GVH megjelenik és név szerint keres valakit, általában vezető tisztségviselőt A rendőrség is közreműködhet Dawn raid

48 ©2003 Baker & McKenzie 48 Mire terjedhet ki a vizsgálat? Vállalkozás üzleti helységeire, járműveire A vezető tisztségviselő, alkalmazott magáncélú helyiségeire, a vállalkozással kapcsolatban álló más vállalkozás üzleti helyiségeire A vizsgáló kérhet iratokat, beléphet a számítógépes rendszerekbe, belenézhet naptárakba, feljegyzésekbe, meghallgathat alkalmazottakat Kötelező kiadni az üzleti titkot is Ha nem teljesítik a kérést, rendbírság szabható ki Dawn raid

49 ©2003 Baker & McKenzie 49 Általában a következőket vizsgálják: –naplók, naptárak (számítógépes is) –találkozókról készült feljegyzések –versenytársak aktái –egyedi vevők / projektek aktái –árakkal kapcsolatos kommunikáció a versenytársakkal, más vállalkozásokkal, cégen belül –utazási kimutatások –kockás füzetek, papírfecnik Dawn raid

50 ©2003 Baker & McKenzie 50 Itt is kutathatnak… -fiókokban -szekrényekben -asztalokon -számítógépben számítógépes szakemberek is érkeznek, azonnali hozzáférést kérnek az egész rendszerhez, az e-mailekhez is Dawn raid

51 ©2003 Baker & McKenzie 51 Másolatok készítése A Bizottság és a GVH az iratokból és a file-okról másolatot készíthet Mindig három másolatot készítsünk: –Bizottság / GVH –saját akta –ügyvédek részére A hatóság elvihet iratokat, file-okat, CD-ket másolásra, max. 8 napra, illetve helyiségeket zár alá vehet Dawn raid

52 ©2003 Baker & McKenzie 52 Ajánlott eljárás „dawn raid” esetén -A vizsgálat megkezdése előtt ellenőrizni kell a vizsgálók kutatási jogosultságát -A Bizottság 30-40 percet vár az ügyvéd megérkezésére -Mindig legyen valaki, alkalmazott vagy jogász a vizsgálók mellett -A hatóság kéréseit teljesíteni kell Dawn raid

53 ©2003 Baker & McKenzie 53 Ügyvédi titok I. Ügyvédi titok – az ügyvédekről szóló törvény alapján – az ügyvéd által készített és a birtokában lévő irat, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz Közösségi versenyjogban, bírósági gyakorlat alapján a külső, tagállami ügyvédtől származó jogi tanács, ezzel kapcsolatban az ügyféltől a külső ügyvédnek küldött adat, valamint a külső ügyvéd jogi tanácsának belső jogász általi összefoglalása Dawn raid

54 ©2003 Baker & McKenzie 54 Ügyvédi titok II. A közösségi jog nem ismerte el a belső jogász által készített dokumentumok védettségét Akzo ügy: meghatározott esetben védett lehet Fontos, hogy: –mindig jelöljük meg az ügyvédi titok alá eső iratokat –ezeket tároljuk külön –számítógépen is Dawn raid

55 ©2003 Baker & McKenzie 55 Adatszolgáltatás versenyügyekben A GVH / Bizottság versenyfelügyeleti eljárása során az ügyhöz kapcsolódóan kérhet információt. Ezt a megadott határidőn belül szolgáltatni kell, ellenkező esetben rendbírság szabható ki. Akkor is adatot kell szolgáltatni, ha nem a cég ellen folyik az eljárás Üzleti titok védelme kérhető Dawn raid

56 ©2003 Baker & McKenzie 56 Egyesületek –Versenyhatóságok automatikusan gyanúsnak tekintenek minden szakmai szervezetet és fórumot, ahol versenytársak találkoznak –Ezért különös figyelemmel kell lenni az egyesületekre –Célszerű egységes listát vezetni a megbeszélésekről és a jelenlévő cégképviselőkről előzetesen egyeztetni a jogtanácsossal a tervezett témát és a résztvevők személyét mindig feljegyzést, illetve pontos jegyzőkönyvet készíttetni az ülésről ha versenyjogilag érzékeny téma kerül terítékre, azonnal elhatárolódni vagy elhagyni az ülést, ÉS EZT RÖGZÍTENI Dawn raid

57 ©2003 Baker & McKenzie 57 Egyéb gyakorlati kérdések Javasolt legalább alapszintű versenyjogi oktatást tartani a munkavállalóknak, mert az ő tevékenységükért a cég lesz felelős Javasolt egy versenyjogi és „dawn raid” eljárási szabályzat készítése, amely minden alkalmazott számára összefoglalja a tudnivalókat Dawn raid

58 ©2003 Baker & McKenzie 58 Köszönöm a figyelmet! dr. Vörös Péter peter.voros@bakernet.com 1/302 3330


Letölteni ppt "Martonyi és Kajtár Baker & M c Kenzie Az EU csatlakozás és az európai versenyjog modernizációja által támasztott kihívások Joint Venture Szövetség rendezvénye."

Hasonló előadás


Google Hirdetések