Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EU csatlakozás és az európai versenyjog modernizációja által támasztott kihívások Joint Venture Szövetség rendezvénye Pécs, 2005. április 12. Dr. Vörös.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EU csatlakozás és az európai versenyjog modernizációja által támasztott kihívások Joint Venture Szövetség rendezvénye Pécs, 2005. április 12. Dr. Vörös."— Előadás másolata:

1 Az EU csatlakozás és az európai versenyjog modernizációja által támasztott kihívások Joint Venture Szövetség rendezvénye Pécs, április 12. Dr. Vörös Péter

2 EU csatlakozás EK Szerződés 81. és 82. cikk – közvetlen hatály és közvetlen alkalmazhatóság 1/2003/EK rendelet az EK Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazásáról A közösségi jog alkalmazása a Bizottság, a GVH és a nemzeti bíróságok által A GVH párhuzamosan alkalmazza a magyar és a közösségi versenyjogot

3 Az előadás témája Bírságolási politika Engedékenységi politika
Rajtaütésszerű vizsgálat („dawn raid”)

4 Bírságolási politika Dr. Vörös Péter

5 A bírság mint szankció Vagyoni szankció
Bírságolási politika A bírság mint szankció Vagyoni szankció Eljáró hatóság és alkalmazandó eljárási jog: EU versenyügyek: bizottsági eljárás, 1/2003 EK Rendelet alapján EU versenyügyek: GVH eljárás, Tpvt. szerint magyar versenyügyek: GVH eljárás, Tpvt. alapján

6 Bírságolási politika A bírságtípusok A Tpvt. és az 1/2003 EK Rendelet által meghatározott bírságtípusok anyagi jogi versenysértő cselekmény (érdemi bírság, Tpvt. 78.§; 1/ Cikk (2)) eljárási szabályok megsértése (rendbírság, Tpvt. 61.§; 1/ Cikk (1)) végrehajtási bírság (Tpvt. 90.§; 1/ Cikk) fúzió engedélyezési kérelem késedelmes benyújtása (Tpvt. 79.§)

7 Az érdemi bírság Tpvt. 78.§ és 1/2003 EK Rendelet 23. Cikk (2)-(4)
Bírságolási politika Az érdemi bírság Tpvt. 78.§ és 1/2003 EK Rendelet 23. Cikk (2)-(4) Anyagi jogi versenysértő cselekmények esetén Alkalmazása nem kötelező Egyik legsúlyosabb jogkövetkezmény Súlyos piaci jogsértések esetén jelentős visszatartó ereje lehet

8 Tpvt. 78.§ I. A GVH bírságot szabhat ki
Bírságolási politika Tpvt. 78.§ I. A GVH bírságot szabhat ki A bírság maximális összege legfeljebb a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet A bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen az alábbi tényezőkre tekintettel kell meghatározni:

9 Tpvt. 78.§ II. Jogsérelem súlya A jogsértő állapot időtartama;
Bírságolási politika Tpvt. 78.§ II. Jogsérelem súlya a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége; A jogsértő állapot időtartama; A jogsértéssel elért előny; A jogsértő felek piaci helyzete; A magatartás felróhatósága; Az eljárást segítő együttműködő magatartás; A törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítása

10 1/2003 EK Rendelet 23. Cikk (2) A Bizottság bírságot szabhat ki
Bírságolási politika 1/2003 EK Rendelet 23. Cikk (2) A Bizottság bírságot szabhat ki A bírság maximális összege legfeljebb a vállalkozások előző üzleti évben globálisan elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet A bírság összegét az eset összes körülményeire – különös tekintettel az eset súlyosságára és időtartamára – tekintettel kell meghatározni Egyesületekre vonatkozó különös szabályok

11 GVH bírságolási gyakorlata
Bírságolási politika GVH bírságolási gyakorlata Egyre növekvő bírságösszegek (2001-ben 60 millió forint, 2002-ben 436 millió forint, 2003-ban 784 millió forint, 2004-ben több, mint 8 milliárd forint) Cél: szigorúbb, következetesebb bírságolási politika Eszköz: az Európai Unió bírságolási gyakorlatának figyelembe vétele „puha harmonizáció”

12 Európai bírságok Eddigi rekordbírságok:
Bírságolási politika Európai bírságok Eddigi rekordbírságok: Vitamin kartell (2001): piacfelosztás, árrögzítés a résztvevő vállalatokra kiszabott bírság együttes összege több mint 850 millió Euró Grafit elektróda kartell (2001): piacfelosztás, árrögzítés a résztvevő vállalatokra kiszabott bírság együttes összege több mint 218 millió Euró Microsoft-ügy (2004): árukapcsolás, erőfölénnyel való visszaélés 497,2 millió Euró bírság

13 EU, tagállami és magyar bírságok
Bírságolási politika EU, tagállami és magyar bírságok A kiszabott bírságok mértéke különböző Példa: építőipari horizontális kartellek Európai Unió (2001): összesen 250 millió Euro bírság (piacfelosztás 41 cementgyártó vállalkozás részvételével) Hollandia (2003): összesen 91 millió Euro bírság (összejátszás közbeszerzési eljárásban 8 építőipari vállalkozás részvételével) Magyarország (2004): összesen 28 millió Euro (7 milliárd forint) bírság (autópálya-ügy)

14 Csatlakozó államok bírságkiszabási gyakorlata (I.)
Bírságolási politika Csatlakozó államok bírságkiszabási gyakorlata (I.) 2002-ben antitröszt ügyekben a versenyhatóságok által kiszabott bírságok: Csehország: 14.8 millió Euro Szlovákia: 2.49 millió Euro Magyarország: 1.64 millió Euro Lengyelország: millió Euro

15 Csatlakozó államok bírságkiszabási gyakorlata (II.)
Bírságolási politika Csatlakozó államok bírságkiszabási gyakorlata (II.) Horizontális árkartellek 2002-ben Lengyelország: kiszabott bírság Euro (közjegyzői díjak rögzítése a Lengyel Közjegyzői Kamara által) Csehország: kiszabott bírság 9.4 millió Euro (6 üzemanyag kereskedő cég megállapodása, fogyasztói ár rögzítése) Magyarország: kiszabott bírság 28 millió Euro (autópálya-ügy)

16 EU Bírságolási Iránymutatás, 1998. I.
Bírságolási politika EU Bírságolási Iránymutatás, I. Alapelvek: transzparencia pártatlanság diszkriminációmentesség koherencia konzisztencia Bírság = alapösszeg + súlyosbító + enyhítő körülmények

17 EU Bírságolási Iránymutatás, 1998. II.
Bírságolási politika EU Bírságolási Iránymutatás, II. Alapösszeg: Jogsértés súlya Jogsértés időtartama -enyhe: EUR M - rövid (1 év >): változatlan -súlyos: EUR 1-20M - közepes (max. 5 év): + max. 50% -nagyon súlyos: EUR 20M - hosszú (>5 év): max. felett % / év

18 EU Bírságolási Iránymutatás, 1998. III.
Bírságolási politika EU Bírságolási Iránymutatás, III. Súlyosbító körülmények különösen: ismételt jogsértés együttműködés hiánya vezető szerep megtorló magatartás Enyhítő körülmények különösen: passzív magatartás a jogsértés során (‘follow-my-leader’) gyakorlati megvalósítás hiánya a jogsértés abbahagyása bizottsági beavatkozás esetén hatékony együttműködés (engedékenységi politika)

19 GVH 2/2003. számú Közleménye Versenytörvény előírásai tág mozgástér
Bírságolási politika GVH 2/2003. számú Közleménye Versenytörvény előírásai tág mozgástér (árbevétel max. 10%-a) Versenytörvény felhatalmazása alapján Nem kötelező Bírságkiszabás szempontrendszere (korábbi tapasztalatok, külföldi példák) Antitröszt ügyekben alkalmazható

20 Felépítés és főbb jellemzők I.
Bírságolási politika Felépítés és főbb jellemzők I. Bírságösszeg többlépcsős meghatározása I. alapösszeg meghatározása II. az alapösszeg korrekciója (módosító tényezők) Kiindulópont: releváns forgalom Pontozásos értékelés

21 Felépítés és főbb jellemzők II.
Bírságolási politika Felépítés és főbb jellemzők II. Kezdő összeg meghatározása A jogsértés időtartama Ismétlődő jogsértés Engedékenységi politika Törvényi maximum Jogsértéssel elért előny

22 Felépítés és főbb jellemzők III. alapösszeg meghatározása
Bírságolási politika Felépítés és főbb jellemzők III. alapösszeg meghatározása Forgalmon alapuló bírságösszeg - jogsértő vállalkozás - érintett piac releváns forgalom Az alapösszeg „kiszámításának” szempontjai:

23 Felépítés és főbb jellemzők IV.
Bírságolási politika Felépítés és főbb jellemzők IV. 1. A jogsérelem súlya A verseny veszélyeztetettsége: jogsértés típusa (pl.: kőkemény kartell) a verseny dimenzióinak érintettsége Piaci hatás: a jogsértő piaci részesedése, a piac megtámadhatósága, az érintett fogyasztói kör és a termék jellege, piacra lépő, vagy már piacon lévő vállalkozás továbbgyűrűző hatás más piacokon

24 Felépítés és főbb jellemzők V.
Bírságolási politika Felépítés és főbb jellemzők V. 2. Viszonyulás a jogsértéshez A jogsértésben betöltött szerep (pl. „ringleader”) Tevőleges jóvátétel (pl. kompenzációk) Felróhatóság (pl. „tudatában volt-e”) Külső tényezők (pl. állami ráhatás) Egyéb A fentieknél kisebb súllyal, a közleményben nem specifikált, ügy-specifikus tényezők mérlegelése

25 Felépítés és főbb jellemzők VI. az alapösszeg korrekciója
Bírságolási politika Felépítés és főbb jellemzők VI. az alapösszeg korrekciója A jogsértés időtartama (alapösszeg szorozva évek számával) Ismétlődő jogsértés Jogsértéssel elért előny (ha számszerűsíthető, a bírság legalább a háromszorosa) Törvényi maximum Engedékenységi politika alkalmazása

26 A közlemény annyit ér, amennyi a határozatokban megjelenik belőle
Bírságolási politika Versenytörvény Bírság közlemény VT határozatok A közlemény annyit ér, amennyi a határozatokban megjelenik belőle

27 Engedékenységi politika
Dr. Barakonyi Zoltán Dr. Vörös Péter

28 Engedékenységi politika
Eredete: Egyesült Államok Számos állam és az Európai Bizottság is alkalmazza Bizottság első közleménye: 1996 gyakorlati tapasztalatok alapján módosítva: február 14. (bírság alóli mentességről és a bírság összegének csökkentéséről szóló Bizottsági Közlemény) GVH Közleménye: 3/2003

29 Bizottsági és GVH Közlemény tartalma
Engedékenységi politika Bizottsági és GVH Közlemény tartalma Engedékenységi politika célja fogalma feltételei eljárása

30 Bizottsági és GVH Közlemény tartalma
Engedékenységi politika Bizottsági és GVH Közlemény tartalma Indoka, célja hallgatás megtörése Fogalma GVH / Bizottság meghatározott feltételek teljesülése esetén a kartellben részt vevő, feltárását segítő vállalkozásokat mentesítheti az egyébként kiszabásra kerülő bírság egésze vagy annak egy része alól Alkalmazása árrögzítő; piacfelosztó; termelési; eladási kvótákat meghatározó kartell megállapodások esetén

31 Az engedékenységi politika lehetőségei
Bírság teljes elengedése az eljárás megindításához / jogsértés megállapításához elsőként nyújtott meghatározó jellegű segítség esetén egyéb feltételek is Bírság csökkentése aktív segítő közreműködés miatt számottevő mértékben hozzájárul a kartell feltárásához (tartalmi, időbeli vonatkozás) megállapodás súlyára, időtartamára vonatkozó bizonyíték szolgáltatása

32 A bírságösszeg teljes elengedése I.
Engedékenységi politika A bírságösszeg teljes elengedése I. nem ismert kartellről elsőként szolgáltat eljárás megindítása alapjául szolgáló információt vagy már megindított eljárásban a jogsértés megállapításához szükséges információt

33 A bírságösszeg teljes elengedése II.
Engedékenységi politika A bírságösszeg teljes elengedése II. Elsőbbség elve Megfelel mindhárom feltételnek: teljes körű és folyamatos együttműködés kartellbeli jogellenes tevékenység megszüntetése nem végzett kényszerítő tevékenységet / nem kényszerített más vállalkozást részvételre

34 Bírságösszeg teljes elengedése – az eljárás
Engedékenységi politika Bírságösszeg teljes elengedése – az eljárás Bizottság / GVH megkeresése anonim módon kérelemmel együtt összes bizonyíték benyújtása Beadványok időbeli sorrendje számít Ha a bizonyíték megfelelő hatóság nyilatkozik a bírság feltételes elengedéséről nem megfelelő a kérelem visszavonható (nem zárja ki a GVH vizsgálatát) átminősíthető

35 Bírságösszeg csökkentése
Engedékenységi politika Bírságösszeg csökkentése Esetei: Nem elsőként szolgáltatott a teljes bírság elengedéséhez szükséges bizonyítékot Egyértelmű többletértékű bizonyíték A jogsértés súlyára vagy időtartamára vonatkozó bizonyíték Csökkentés mértéke - első vállalkozás : 30-50% - második: 20-30% - minden további: max. 20% Bizottság / GVH Közlemény eltér (GVH: a bírság csökkentésének feltétele a kényszerítő tevékenység hiánya)

36 Bírságösszeg csökkentése – az eljárás
Engedékenységi politika Bírságösszeg csökkentése – az eljárás Kétféleképpen kerülhet rá sor teljes mentességre vonatkozó kérelem átminősítése csökkentésre vonatkozó kérelem Előbb a bírság teljes elengedésére vonatkozó kérelem kerül elbírálásra

37 Bírságcsökkentés indoka: együttműködés
Engedékenységi politika Bírságcsökkentés indoka: együttműködés GVH / Bizottság Közleménye: nem biztosít mentességet polgári jogi következmények alól más versenyhatóság által kiszabott bírság alól

38 Ugyanez vonatkozik az EU-n kívüli ügyekre is
Engedékenységi politika Szoros az együttműködés a tagállami versenyhatóságok és a Bizottság között (European Competition Network) Információcsere A kérelmezőnek is figyelemmel kell erre lennie; koordináció szükséges az egyes országok között Ugyanez vonatkozik az EU-n kívüli ügyekre is

39 Rajtaütésszerű vizsgálat „dawn raid”
Dr. Barakonyi Zoltán Dr. Vörös Péter

40 Rajtaütésszerű vizsgálat („dawn raid”)
Előzetes bejelentés nélküli helyszíni vizsgálat Kartell és erőfölényes ügyekben A Bizottság és / vagy a GVH átkutathatja a cég telephelyét, gépjárműveit, egyéb telephelyeit ÉS A cég bármely vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy megbízottjának magáncélú, illetőleg magánhasználatú helyiségeit (beleértve lakást, házat, nyaralót, autót)

41 “Ez velünk nem történhet meg…”
Dawn raid “Ez velünk nem történhet meg…”

42 Az EU-ban működő cégek közül ők is ezt gondolták…
Dawn raid Az EU-ban működő cégek közül ők is ezt gondolták…

43 Dawn raid És ők is…                                                         

44 “De Magyarországon ez biztosan nem történhet meg…”
Dawn raid “De Magyarországon ez biztosan nem történhet meg…”

45 Dawn raid Magyarországon között összesen legalább „dawn raid” történt • Amely vállalkozást jelent

46 Dawn raid Az eljáró hatóságok Az Európai Bizottság az 1/2003 számú Tanácsi Rendelet alapján az Európai Unió területén bárhol végezhet vizsgálatot A GVH a Versenytörvény és / vagy az 1/2003 Rendelet alapján járhat el (Magyarországon )

47 Dawn raid Egyik reggel… A Bizottság és/vagy a GVH megjelenik és név szerint keres valakit, általában vezető tisztségviselőt A rendőrség is közreműködhet

48 Mire terjedhet ki a vizsgálat?
Dawn raid Mire terjedhet ki a vizsgálat? Vállalkozás üzleti helységeire, járműveire A vezető tisztségviselő, alkalmazott magáncélú helyiségeire, a vállalkozással kapcsolatban álló más vállalkozás üzleti helyiségeire A vizsgáló kérhet iratokat, beléphet a számítógépes rendszerekbe, belenézhet naptárakba, feljegyzésekbe, meghallgathat alkalmazottakat Kötelező kiadni az üzleti titkot is Ha nem teljesítik a kérést, rendbírság szabható ki

49 Általában a következőket vizsgálják:
Dawn raid Általában a következőket vizsgálják: naplók, naptárak (számítógépes is) találkozókról készült feljegyzések versenytársak aktái egyedi vevők / projektek aktái árakkal kapcsolatos kommunikáció a versenytársakkal, más vállalkozásokkal, cégen belül utazási kimutatások kockás füzetek, papírfecnik

50 Itt is kutathatnak… fiókokban szekrényekben asztalokon számítógépben
Dawn raid Itt is kutathatnak… fiókokban szekrényekben asztalokon számítógépben számítógépes szakemberek is érkeznek, azonnali hozzáférést kérnek az egész rendszerhez, az ekhez is

51 Dawn raid Másolatok készítése A Bizottság és a GVH az iratokból és a file-okról másolatot készíthet Mindig három másolatot készítsünk: Bizottság / GVH saját akta ügyvédek részére A hatóság elvihet iratokat, file-okat, CD-ket másolásra, max. 8 napra, illetve helyiségeket zár alá vehet

52 Ajánlott eljárás „dawn raid” esetén
A vizsgálat megkezdése előtt ellenőrizni kell a vizsgálók kutatási jogosultságát A Bizottság percet vár az ügyvéd megérkezésére Mindig legyen valaki, alkalmazott vagy jogász a vizsgálók mellett A hatóság kéréseit teljesíteni kell

53 Dawn raid Ügyvédi titok I. Ügyvédi titok – az ügyvédekről szóló törvény alapján – az ügyvéd által készített és a birtokában lévő irat, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz Közösségi versenyjogban, bírósági gyakorlat alapján a külső, tagállami ügyvédtől származó jogi tanács, ezzel kapcsolatban az ügyféltől a külső ügyvédnek küldött adat, valamint a külső ügyvéd jogi tanácsának belső jogász általi összefoglalása

54 Dawn raid Ügyvédi titok II. A közösségi jog nem ismerte el a belső jogász által készített dokumentumok védettségét Akzo ügy: meghatározott esetben védett lehet Fontos, hogy: mindig jelöljük meg az ügyvédi titok alá eső iratokat ezeket tároljuk külön számítógépen is

55 Adatszolgáltatás versenyügyekben
Dawn raid Adatszolgáltatás versenyügyekben A GVH / Bizottság versenyfelügyeleti eljárása során az ügyhöz kapcsolódóan kérhet információt. Ezt a megadott határidőn belül szolgáltatni kell, ellenkező esetben rendbírság szabható ki. Akkor is adatot kell szolgáltatni, ha nem a cég ellen folyik az eljárás Üzleti titok védelme kérhető

56 Dawn raid Egyesületek Versenyhatóságok automatikusan gyanúsnak tekintenek minden szakmai szervezetet és fórumot, ahol versenytársak találkoznak Ezért különös figyelemmel kell lenni az egyesületekre Célszerű egységes listát vezetni a megbeszélésekről és a jelenlévő cégképviselőkről előzetesen egyeztetni a jogtanácsossal a tervezett témát és a résztvevők személyét mindig feljegyzést, illetve pontos jegyzőkönyvet készíttetni az ülésről ha versenyjogilag érzékeny téma kerül terítékre, azonnal elhatárolódni vagy elhagyni az ülést, ÉS EZT RÖGZÍTENI

57 Egyéb gyakorlati kérdések
Dawn raid Egyéb gyakorlati kérdések Javasolt legalább alapszintű versenyjogi oktatást tartani a munkavállalóknak, mert az ő tevékenységükért a cég lesz felelős Javasolt egy versenyjogi és „dawn raid” eljárási szabályzat készítése, amely minden alkalmazott számára összefoglalja a tudnivalókat

58 Köszönöm a figyelmet! dr. Vörös Péter 1/


Letölteni ppt "Az EU csatlakozás és az európai versenyjog modernizációja által támasztott kihívások Joint Venture Szövetség rendezvénye Pécs, 2005. április 12. Dr. Vörös."

Hasonló előadás


Google Hirdetések