Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pénzügyi rendszer fogalma, alaptípusai, a pénz fogalma Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár Pénzügy Intézeti Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pénzügyi rendszer fogalma, alaptípusai, a pénz fogalma Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár Pénzügy Intézeti Tanszék."— Előadás másolata:

1 A pénzügyi rendszer fogalma, alaptípusai, a pénz fogalma Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

2 A pénzügyi rendszer fogalma A pénzügyi rendszer a vegyes gazdaság domináns alrendszere. Mi a vegyes gazdaság? – Lassaiz-fair, – A lassaiz-fair után, (monopolkapitalizmus, financtőke) A vegyes gazdaságon túl… Globalizáció.

3 Mi a rendszer? rendszer A rendszer = szerves egész, amely rendszertényezők kölcsönhatásaként értelmezhető. A kölcsönhatás eredményeként a rendszerek időben változnak. Rendszertényezők: – Környezet, – Elemek, – Folyamatok, – Struktúra,

4 Az általános rendszerelmélet Tudományos paradigma, módszer, szemlélet. „A rendszerszemlélet az egyesüli út széttört világunk darabjainak újraegyesítéséhez, az egyedüli út, hogy a káoszban összefüggéseket teremtsünk.” (C. W. Churchmann) „Az általános rendszerelmélet inkább szemlélet, semmint zárt doktrina.” (K. E. Boulding)

5 A modern pénzügyi rendszer felépítése Rendszertényezők: – Környezet; (reálgazdaság, társadalom, politikai rendszer, technológia) – Elemek (szereplők, pénz, pénzügyi instrumentumok, pénzügyi információk) – Struktúra (fizikai infrastruktúra, intézmények /szabályok+szervezetek/,) – Folyamatok (tranzakciók, áramlások, átértékelődések) Alrendszerek: – Monetáris rendszer, – Pénzügyi piacok (domináns alrendszer) – Fiskális rendszer – Pénzügyi ellenőrzési rendszer

6 A pénzügyi rendszer funkciói 1.A gazdaság pénzellátásának biztosítása. 2. A gazdaság fizetési rendszerének biztosítása. 3. Megtakarítások beruházókhoz történő allokálása. 4. Jövedelmek térbeni, időbeni elosztása. 5. Az erőforrások és információk áramlásának biztosítása. 6. Gazdaságpolitikai eszköz. 7. A bizonytalanság és a kockázatok kezelése.

7 A pénzügyi rendszer típusai A pénzügyi rendszer domináns alrendszere a pénzügyi piacok rendszere. (Pénzpiacok, tőkepiacok és az FX piacok) A különböző szereplőknél és/vagy különböző időpontban rendelkezésre álló pénzek és pénzügyi instrumentumok adás-vételének színterei. A pénzügyi piacok alapvető funkciója a finanszírozási igény kielégítése, ld. 3. funkció. Közvetlen és közvetett finanszírozás, azonosságok és különbségek.

8 A pénzügyi rendszer típusai - A típusok elhatárolásának alapja: uralkodó intézmények, finanszírozás jellege. - Banki alapú, közvetett finanszírozáson alapuló kontinentális, bankorientált modell, univerzális bank. - Tőkepiaci alapú, közvetlen finanszírozáson alapuló angolszász modell. Konvergencia a két modell között: Konvergencia a két modell között: – dereguláció, dezintermediáció, értékpapírosítás.

9 A pénzügyi közvetítésről – mennyiségi jellemzők Makro szinten: Pénzügyi közvetítés mélysége: – M2/GDP(Magyarországon 110% felett), bankok LVH/GDP. Tőzsdei kapitalizáció: – Vállalat esetén összes részvénye szorozva az aktuális piaci árral. A tőzsdei kapitalizáció az összes tőzsdén futó cég kapitalizációjának összege. Fajlagos mutató: tőzsdén lévő cégek kapitalizációja /GDP (Magyarországon 20% körüli érték)részvénytőzsdetőzsdé Mikro szinten: Angolszász pénzügyi rendszerekben. (Nagy a belső források aránya, a külső forrásokban inkább saját forrás.) Kontinentális pénzügyi rendszerben. (Kisebb a belső forrás aránya, a külső források nagyobb része idegen forrás.)

10 Nem közgazdászok a pénzről „A pénznek nincs szaga.(”Vespanianus Római császár.) „Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el” (Szhopoklész Antigoné) „Jogállamban pénz a fegyver” (József Attila) „Csak azok állítják, hogy a pénz nem fontos, akiknek van elég, és nem kell azon tépelődniük, honnan szerezzenek.” (Joyce Carol Oates)

11 A pénz fogalma-funkcionális megközelítés A pénz fogalma meghatározható funkcióival. Funkcionális definíció. Ezek: 1. A gazdasági elszámolás eszköze (kalkuláció, aggregálás) 2. Tranzakciós eszköz (csere~, fizetési~,) 3. Vagyontartás eszköze Mit jelent a világpénz funkció?

12 A pénz fogalma A funkcionális megközelítésből is látszik, hogy a pénz, mint társadalmi intézmény térben is időben változik. (Pénzrendszerek) A pénz a leglikvidebb jószág. A mai pénz a bankrendszeren kívüli gazdasági szereplőknek a bankrendszerrel szembeni követelése. Másképp, a pénz a bankrendszer passzívája.

13 Pénz kialakulásának elméletei 1. A pénz kialakulásának szerves elmélete a pénz kialakulását a piacgazdaság működési szükségleteiből vezeti le (klasszikus, neoklasszikus és marxi kgtan) 2. A pénz kialakulásának szervetlen elmélete. A pénz keletkezését és működését az állam tevékenységéből vezeti le. (Weber, Polányi Károly)

14 A pénz reálgazdaságra gyakorolt hatásáról szóló felfogások Transzmisszió = A pénzügyi rendszernek a reálszférára gyakorolt hatása. A monetáris transzmisszió az a hatás láncolat, amely a jegybanki kamatok megváltozásával a pénzügyi piacokon elérhető hozamokon és árfolyamokon keresztül hatást gyakorolnak az alapvető makrogazdasági folyamatokra és végső soron az inflációra.

15 Dichotomikus megközelítés-semlegesség - a pénz puszta technikai segédeszköz, -passzív közvetítője a reálfolyamatoknak, - klasszikus közgazdaságtan: J.S. Mill: nincs a pénznél jelentéktelenebb dolog. Smith, Ricardo, -neoklasszikusok: mennyiségi pénzelmélet a mennyiségi pénzelmélet talaján, a reálfolyamatok puszta fátyla.

16 A pénz semlegessége A pénz „nem a kereskedelem egyik kereke, hanem az az olaj, amitől a kerekek könnyedén, simán gurulnak,” (D. Hume)

17 A semlegességi tétel bírálata- pénz és Say dogma A Say- dogma állítása, hogy az összgazdasági kereslet megegyezik a kínálattal, a létrehozott áruk realizálása automatikusan biztosított. A pénz csupán „technikai” segítség. A pénz megjelenésével a legegyszerűbb árupiaci tranzakciók is bizonytalanság forrásai. Á (1) - P-Á (2)

18 A pénz marxi felfogása - kiindulópontja a klasszikus felfogás, - cáfolja a Say dogmát, aktív hatását -az öt aranypénz funkció kifejtésével a pénz mennyiségi elméletének részlegességét, a pénznek a reálfolyamatokra gyakorolt aktív hatását mutatja be,

19 Keynes pénzfelfogása Keynes a piacgazdaságot nem egyensúlyi gazdaságként tételezte, pénz sem semleges. 1923, Értekezés a pénzreformról című művében bemutatja, hogy miért kell megszüntetni az aranypénz-rendszert, Általános elmélet, a stabilizációs politika, ennek döntően fiskális eszközrendszere mellett tör lándzsát.

20 Monetarizmus - a pénz semlegességének és a mennyiségi pénzelméletnek a rehabilitálása. Rövid távon elismeri az egyensúlytalanság lehetőségét. -fiskális stabilizáció legfeljebb önszabályozó beépített stabilizátorokkal, -ajánlás, az egyensúlyi növekedéssel megegyező ütemű pénzkibocsátás.

21 Transzmisszióra vonatkozó egyéb felfogások - a modern pénzügyi rendszerben a transzmissziós hatást nemcsak a monetáris szektor gyakorol, (önfinanszírozás, nem monetáris pénzügyi instrumentumok forgalmának, áralakulásának (buborékképződés) hatása stb.)


Letölteni ppt "A pénzügyi rendszer fogalma, alaptípusai, a pénz fogalma Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár Pénzügy Intézeti Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések