Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Avagy hol lesz a 21. század osztályterme? Hálózati tanulás 2012.09.25. 1 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Avagy hol lesz a 21. század osztályterme? Hálózati tanulás 2012.09.25. 1 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde."— Előadás másolata:

1 avagy hol lesz a 21. század osztályterme? Hálózati tanulás 2012.09.25. 1 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK)

2 „A tudás kapuját mindenki előtt ki kell tárni„ (H. Wilson) 2012.09.25. 2 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK)

3 Iskola falak nélkül?! 2012.09.25. 3 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) Múlt…. …és jöv ő jelen

4 Társadalmi és tanulási környezet változások 2012.09.25. 4 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) A premoder társadalom A moder társadalom A posztmodern társadalom Az információs társadalom (tudástársadalom, hálózati társadalom)

5 A premodern társadalom 2012.09.25. 5 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) a gyerekek a hagyományozott tevékenység-rendszerbe és normavilágba n ő ttek bele a szül ő k bevonták a gyermekeket a mindennapi munkába, a családi- közösségi életbe, azok szertartásaiba a család, a rokonság, a falu, az egyház nyújtotta keretekben egységes volt a szocializáció, a munka, a lakás, a társas kapcsolatok az informális tanulás színtere (Bessenyei István, 2007)

6 A modern társadalom 1. 2012.09.25. 6 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) az iskolarendszer multifunkcionálissá vált sokféle feladat hárult rá a gyermekmeg ő rzés és ellátás az esélyegyenl ő ség, a mobilitás biztosítása a tudásátadástól az erkölcsi nevelésig, az általános m ű veltség átadásától a munkaer ő -piaci igények kielégítéséig a kötelez ő oktatás általános bevezetésével és a fels ő oktatás tömegesedésével feladatok halmaza teljesíthetetlenné vált (Bessenyei István, 2007)

7 A modern társadalom 2. 2012.09.25. 7 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) Illich (1971), az „iskolátlanítók” képvisel ő je: a nevelés és oktatás újra-társadalmasításában látta az 1968-as világválság megoldását, az egyének a formális iskolarendszert meghaladva az életb ő l, a kortárs-csoportoktól és az id ő sebbekt ő l a kritikai reflexió segítségével, önszervez ő módon tanulnak az oktatási rendszert kommunikációs hálózatként vázolja fel a nyitott, önszervez ő, hálózatos oktatásügynek a víziója

8 A posztmodern társadalom 2012.09.25. „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) 8 A pluralista iskola: életteret ad, nyitott, multikulturális, biztosítja az önállóságot és az egyéni tanulási tempót, készségfejleszt ő, magas szint ű képzést nyújt. „a szül ő többé nem utasít, és nem hivatkozik olyan informális evidenciákra „Dönts és indokolj!” elve „Én els ő sorban én vagyok” individualista és az egyenl ő ségre törekvés ellentmondásai között az egyén tudatosan választja meg a csoportot (közösséget), amellyel azonosságot vállal Preuss-Lausitz, 1996

9 A hálózati társadalom 2012.09.25. „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) 9 „Az információs társadalom egyik kulcsfontosságú jellegzetessége, alapvet ő struktúrájának hálózati logikája, ami megmagyarázza a hálózati társadalom elvének használatát.” Az információs társadalom az emberi együttélés új módja, amelyben az információ hálózatba szervezett el ő állítása, tárolása, feldolgozása, el ő hívása játssza a legfontosabb szerepet. (Castells, 2000)

10 Hálózati társadalom tanulási környezete 2012.09.25. „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) 10 A hálózati társadalom tanulási környezete elektronikus tanulási környezet, amelyben a tanítás és a tanulás feltételrendszerének kialakításánál meghatározó szerepe van az elektronikus információ- és kommunikációtechnikai eszközöknek. (Komenczi, 2010)

11 Közösségi média 2012.09.25. 11 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK)

12 Web 2.0 eszközök 1. 2012.09.25. 12 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) Andreas Kaplan és Michael Haenlein megfogalmazásában a közösségi média „internetes alkalmazások olyan csoportja, amely a web 2.0 ideológiai és technológiai alapjaira épül, ami el ő segíti, hogy kialakuljon és átalakuljon a felhasználó által létrehozott tartalom”. Az IKT és a 21. sz.-i média annyira összefonódik, hogy a tanulás-tanítási folyamatokban is a hálózati tanulás játszik egyre nagyobb szerepet. Azok, akik ezen alkalmazásokat ismerik és napi rendszerességgel használják, nem csak a tanulásban szereznek jelent ő s el ő nyt, hanem a munkaer ő piacon is jól boldogulnak a digitális kompetenciák birtokában. Mindezek hiányában pedig az álláslehet ő ségek többségéb ő l kiszorulnak. A hálózati tanulás során nem csak a tanulás tanulását sajátítják el a hallgatók, hanem a kulcskompetenciák fejlesztése kihat a munkavégzés hatékonyságára is.

13 Web 2.0 eszközök alkalmazása 2012.09.25. 13 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) A web2-es alkalmazásokkal az interaktív tartalommegosztás válik els ő dlegessé. A hálózatba szervez ő dés lehet ő sége a tanulói csoportok számára új tanulási környezetek kialakítását kínálja: Online hírforrások ismerete; hírforrások, RSS csatornák ismerete Blogírás, blogszerkesztési technikái Tartalommegosztó alkalmazások, dokumentumok webes megosztása Webes vizualizációs eszközök: képek, videófájlok, hivatkozások webes megosztása, állományok közös szerkesztése és megosztása

14 Hálózati tanulás 2012.09.25. 14 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) Az els ő értelmezés szerint „hálózatban tanulni”, azt jelenti hogy a tanulók szakmai közösséget alkotnak és a szervezeti tanulási folyamat eredményeként - a szervezet egy tagjának a tudása - a „szervezeti tagok többségének közösen értelmezett tudásává válik”. (Tanulás hálózatban, OFI 2011). Offline: adatbázisok, tananyagok Online: Internetes hozzáféréssel elérhet ő tanagyagok, tudásbázisok, kurzusok Virtuális: Az intézmények létrehozzák virtuális másaikat

15 Nyitott egyetem 2012.09.25. „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) 15 A nyitott egyetem, mint képzési forma óriási fejl ő dési pályát mutat, ami az elmúlt egy év óta töretlenül felfelé ível, de a változás az utolsó évtizedben nem csak gyors hanem mélyreható is volt. Ennek következtében a nyitott egyetemi képzési forma önálló oktatási formává n ő tte ki magát. A fejl ő dés jelenlegi szakaszát a tökéletesebb nyitottság, valamit a tananyag el ő állításába és közvetítésébe több korszer ű eszköz bekapcsolása jellemzi.

16 Nyitott tanulás (MOOCs) 2012.09.25. „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) 16 Phil Hill: A nyitott oktatás evolúciója (forrás: http://mfeldstein.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/07/EvolutionCombine20120702.jpg)

17 Konnektivizmus, mint hálózati tanulás 2012.09.25. „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) 17 A konnektivizmus Siemens és Downes által összefoglalt ismeretelmélet, a hétköznapi és rendszerszint ű tudásokat „tapasztalatinak” és „racionálisnak” nevezi, és ezen a tudásfajták mellé önállóként a hálózati tudást is hozzárendeli. (Downes, 2008). A fentiekre támaszkodva Kulcsár Zsolt többek közt a hálózati tanulás alapelvei közé sorolja a következ ő ket:Kulcsár Zsolt 1. Minden tudás leírható hálózatként. 2. A hálózati tanulásnak legalább két szintje van: személyközti (interperszonális) és személyen belüli (intraperszonális). (Kulcsár, 2010).

18 Downes a konnektivizmusról 2012.09.25. 18 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK) Downes (2007) states that “to teach is to model and demonstrate, to learn is to practice and reflect” (p. 1) as a summation of connectivism.

19 Köszönöm a figyelmet! Thank you for your attention! 2012.09.25. 19 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde (ELTE PPK)


Letölteni ppt "Avagy hol lesz a 21. század osztályterme? Hálózati tanulás 2012.09.25. 1 „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” - Készítette: Zakupszki Tünde."

Hasonló előadás


Google Hirdetések