Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nemzetközi és a hazai gázpiac alakulása – Földgáz ellátásunk jövője

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nemzetközi és a hazai gázpiac alakulása – Földgáz ellátásunk jövője"— Előadás másolata:

1 A nemzetközi és a hazai gázpiac alakulása – Földgáz ellátásunk jövője
XIII. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA   Május Flamingó Hotel, Balatonfüred A nemzetközi és a hazai gázpiac alakulása – Földgáz ellátásunk jövője Dr. Molnár László ETE főtitkár

2 A szénhidrogének helyzete 1970-től máig
Az 1970-es években: az MIT „Limits to Growth” (A növekedés határai) szerint: 2000-re elfogy az olaj és a gáz; 2000 körül: biztos, hogy túl vagyunk az olajcsúcson, és lehet hogy a gázcsúcson is; csak a megújulók mentik meg a világot az energiahiánytól; 2013-ban: évre elegendő olaj és gáz van, de lehet, hogy gázból még sokkal több is; a szénhidrogének sokkal olcsóbbak, mint a megújulók

3 Egy óriási fordulat a gáziparban
Hatalmas és gazdaságosan kitermelhető nem konvencionális gázvagyont találtak több kontinensen, de főképp Észak-Amerikában indult meg a termelés Így az eddig évre elegendő gázvagyon egyszerre évre lett elegendő Még nagyobb gázkészletet találtak metán-hidrát formájában, mely 2-3 évtized múlva termőre fordulhat Az LNG-vel a gázkereskedelem globálissá vált

4 Nem konvencionális gázkészletek világszerte, 1000 Mrd m3 Összes készlet: 922 ezer Mrd m3 5-ször több a hagyományos készletnél (250 évig elegendő) Nem konvencionális gáz, Világ készletek, ezer milliárd m3 Új hír: Oroszország óriási nem-konvencionális készletekkel rendelkezik összesen akár 650 ezer milliárd m3 termelhető ki. Új hír 2: Hatalmas metán-hidrát készletek is vannak Palagáz Szénbányászati metán Márga gáz A nem konvencionális olajkészletek 5-ször nagyobbak a konvencionálisnál Hatalmas gázbőség van!

5 A metán hidrát készletek eloszlása az óceánok fenekén A Föld fosszilis energia készletei (Mrd tonna szén-egyenérték) (A metán-hidrát szilárd anyag, de instabil elegy, amely alacsony hőmérsékleten képződik a tengerek mélyén, a tengervíz keltette nagy nyomás alatt. Kb méteres vízmélységben, 5 °C körüli hőmérsékleten a metán hidrát formájában kötődik meg.)

6 Európai gázellátás

7 Nemzetközi gázellátás
A gázellátás biztonsága Meglévő és tervezett (T) gázvezetékek Összes orosz vezeték: 250 mrd m3, Nabucco 31(-10) mrd m3 Szállítási alternatívák: Oroszország; Közép-Kelet; LNG (Algéria, Qatar, Nigeria) Orosz források Gazprom 55 mrd m3 North Stream Orosz-német Vezeték, T Testvériség 150 Szlovák Leágazás, T LNG AGRI, T South Stream, T 16 31 Horvát LNG Terminál, T 31 Terv LNG Nab. West+Nabucco (Irán, Irak, Azerbajdzsán), T

8 Európai és orosz gázvezeték tervek

9 Az EU tagállamok gázimport függése A 100 % feletti értékek a készlet-változásból adódnak, a negatív értékek a pozitív export szaldót mutatják

10 A Gazprom gáz exportja, Mrd m3, 2011
A Gazprom teljes exportja: 221 Mrd m3 A Gazprom európai exportja: 150 Mrd m3 A Gazprom exportja a FÁK és a balti államokba: 71 Mrd m3

11 Nemzetközi gázellátás
Ki mennyire függ a Gazpromtól? Az EU energiapolitika áttételesen ezt a függést erősíti a szén és a nukleáris energia visszaszorításával

12 Az ellátásbiztonság kérdései
A biztonságos energiaellátás és a megfizethető, stabil energiaárak alapvetően fontosak a gazdasági és társadalmi fejlődés biztosításához. Az energiaellátás biztonságának definíciója: olyan szünetmentes, elfogadható árú energiaszolgáltatás, mely mennyiségileg megfelel a mindenkori igényeknek. Fontos megkülönböztetni az energiaimport-függést az energia sebezhetőségtől (=kockázatos, nem biztonságos az ellátás). Ugyanis a magas energiaimport-függés nem feltétlenül jelent sebezhetőséget. Egy ország, mely sokoldalúan diverzifikálta import-forrásait, lehet import-függő, de nem sebezhető. Míg egy másik ország, mely önellátó, de magas költséggel és elavult technológiával dolgozik, sebezhető, még akkor is, ha nem függ külső szállítótól. Az EU legerősebb illetve leggazdagabb gazdasága, Németország és Luxemburg %-os olajfüggéssel és %-os gázfüggéssel él együtt, kitűnően. Németország nem importfüggetlenségre törekszik (gázvezetékeket épít), hanem exportja további növelésére.

13 Cseppfolyósított földgáz: LNG -165 oC cseppfolyósodik a földgáz, hajóval szállítható millió m3-t szállító hajók A földgáz is globális termék, kontinensek között zajlik a kereskedelem

14 Az európai LNG infrastruktúra helyzete

15 A legfrissebb energiaigény prognózisok Gázellátás a jövőben

16 Földgázigény 2010-ben és 2035-ben
Mrd m3 Az EU-ban távlatilag erőteljes földgázimport növekedés várható USA Japán EU-27 Kína India egyéb Ázsia 16 Forrás: IEA: World Energy Outlook 2011, p. 93.

17 A éves gáztermelés növekedése/csökkenése néhány kiválasztott országban az Új Politika Szcenárió esetén Oroszországban növekszik a legjobban a gáztermelés A két EU tagállam termelése csökken Az Unió gázfüggése tovább nő

18 Nettó gázkereskedelem a főbb régiók között az Új Politika Szcenárió esetén (mrd m3)
Legnagyobb exportőr: Oroszország Legnagyobb importőr: EU Az EU gázimport 450 mrd m3-re növekedésének oka: a szén és atom kiszorítása

19 Gáz-kereskedelem, egyéb

20 Gázpiaci adatok A világ gáztermelése 2011-ben 3,1%-kal nőtt. Az USA-ban regisztrálták a legnagyobb volumetrikus növekedést (7,7%), és ezzel az USA megerősítette helyét, mint a legnagyobb termelő (651 Mrd m3). A globális gázfogyasztás 2,2%-kal nőtt. A volumetrikus fogyasztás Észak-Amerikában nőtt a leggyorsabban az alacsony áraknak köszönhetően. Gyors fogyasztás-növekedést lehetett tapasztalni Kínában (21,5%), Saudi Arábiában (13,2%) és Japánban (11,6%). Ezzel szemben az EU-ban 9,9%-kal csökkent a fogyasztás. A 2011-es gázkereskedelem 4%-kal nőtt. Ezen belül az LNG kereskedelem 10,1%-kal nőtt, Qatarral az élen (34,8%-os növekedés), mely ezzel a növekedés 87,7%-át adta. A vezetékes szállítás csupán 1,3%-kal bővült. 2011-ben a teljes vezetékes export 695 Mrd m3, a legnagyobb exportőrök: Oroszország 207, Kanada 80, Norvégia 93, Hollandia 50 Mrd m3-rel. Az LNG export 331 Mrd m3 volt, a legnagyobb exportőr Qatar (103 Mrd m3).

21 A régiók közötti nettó gázkereskedelem az Új politika szcenárió esetén, 2010-2020-2035, Mrd m3

22 Nemzetközi gázárak, USD/Mmbtu
2012 végére a US gázárak leestek az európai árak %-ára 1millió btu = 1,055 GJ Japán Németo. UK US

23 Földgáz import árak 1984-2011 1millió Btu = 1,055 GJ Japán Németo.
Belgium Spanyol US

24 Az amerikai földgáz ár alakulása, 2003-2012 Árak a Henry Hub-nál, dollár/millió btu
1millió btu = 1,055 GJ

25 Gázpiaci folyamatok 1. Az európai gázkereslet zuhanásával egyidőben fontos változások történtek a gázpiacon. Robosztus méretekben megindult az USA-beli nem-konvencionális gáztermelés, és az USA megszűnt hatalmas importőrként gázt vásárolni az LNG piacokról. A felszabadult mennyiséget a termelők Európában próbálják eladni. Néhány év alatt kiépültek az európai LNG terminálok, melyeken át jelentős mennyiségű LNG (UK 25, Spanyolország 24, Franciaország 15, Olaszország 9, Belgium 7 Mrd m3/év) áramlott az EU-ba. (Zárójelben jegyezzük meg: Japán 107 Mrd m3/év LNG-t vásárolt 2011-ben, ezért nem tud megválni – Fukushima után sem – az atomenergiától. Nem növelheti tovább gáz- és olajimportját.) Várható, hogy a gázkereskedés hagyományos, regionális – vezetékes - módja háttérbe szorulhat a cseppfolyósított készítmények térhódításával, hiszen ezek a világ bármely pontjára eljuthatnak. Ez árversenyt és beruházási hullámot generál az LNG-terminálok területén.

26 Gázpiaci folyamatok 2. Néhány európai országban – pl. Lengyelország, Franciaország, Nagy-Britannia, Ukrajna - jelentős nem-konvencionális gázkészletet találtak. Ezek kitermelése sokkal nehezebb lesz az amerikai készletekénél a szigorú EU környezetvédelmi regulák mellett, de néhány év múlva már ezek a források is megjelenhetnek a piacon. A fentiek és a recesszió együttesen új helyzethez vezetett, Európában – átmenetileg - gázbőség alakult ki, továbbá – elsősorban a Nyugat-Európai országok részére – az LNG szállítások diverzifikálták a gázforrásokat. Az európai gázpiacokon túlkínálat alakult ki, és a korábbi helyzet – mikoris a TOP szerződések árai alacsonyabbak voltak a piaci áraknál, megfordult, és az azonnali piacokon jelentős árelőnyök alakultak ki. Míg Nyugat-Európa ezt az előnyt ki tudta használni, addig a Közép-Európai régió a TOP szerződések foglyaként magasabb árakat fizetett/fizet a Gazprom szállította gázért.

27 Az amerikai gázbőség és az európai fogyasztás csökkenésének hatásai az európai gázpiacra
LNG szállítmányok immár nem Amerikába, hanem Európába érkeznek  európai gázbőség Az EU-ban a csökkenő gázfogyasztás miatt a TOP szerződések keretében érkező fölös gázt a spot-piacokon eladják, a TOP szerződések árai alatti áron  gázbőség, árcsökkenés A szén fölfut Európában: Az amerikai gáz-boom részben kiszorította a szenet az amerikai piacról, az amerikai olcsó szén új piacokra lelt az EU-ban. A piaci helyzet a gázalapú erőművek bezárását és a szénalapú erőművek magas kihasználását, valamint új szénerőművi beruházásokat hozott. Az intenzívebb szénhasznált az európai klíma- és energiapolitika kudarcát jelenti.

28 A nem-konvencionális olaj és gáz gazdasági hatásai vs
A nem-konvencionális olaj és gáz gazdasági hatásai vs. megújuló energiák Az USA-ban a nem-konvencionális olaj- és gázipar 1,7 millió új munkahelyet hozott létre, és 2012-ben 62 milliárd USD jövedelmet termelt Németországban a megújuló energiák területén 450 ezer új munkahely jött létre, 37 milliárd Euró állami támogatással (a német GDP 1,5%-a) (=10 millió közmunkás költsége) Az olcsó gáz nemzetközileg versenyképessé teszi a US feldolgozó iparát  növekvő export (magyar ipari gázár?, termelési központ leszünk?)

29 Magyar gázhelyzet, Főbb tényezők
2007 óta csökkenő gázfogyasztás, 2012-ben már 10 milliárd m3 alatt a hazai fogyasztás. Makói árok egyelőre nem termel. További gázfogyasztás csökkenés várható (stagnáló GDP, energ. intenzív ágazatok zsugorodása, EU EE dir., megújulók, távhőnél gáz kiváltása) Vezetékek Északi Áramlat kész, Déli Áramlat szerződése aláírva (40 mrd €), de? Nabucco? AGRI? Baumgarten bővítés? LNG: Krk-i terminál, lengyel terminál? Interkonnektorok: román, horvát kész, szlovák készül. Észak-Déli korridor? A biztonság ára? Szerződések E.ON Földgáz Trade és Storage államosítása (E.ON kiszáll a régióból) Hosszútávú szerződés 2015-ben lejár. Folytatás? Csomag: Gáz-szerződés, Szurgutnyeftegáz, MALÉV, Dunaferr, Paksi új blokkok, egyéb (Moszkva tér) TOP szerződés és/vagy spot piaci beszerzés? Hány Mrd m3 TOP és mennyi spot-piaci? Keleti vagy nyugati árelőny?

30 Új hazai gázipari események (1)
Rezsi költségek csökkentése, következmények Politikailag elfogadható, indokolt lépés; De vannak szakmai mellékhatásai: Energiahatékonysági motiváltság csökkenése, kevesebb energia- hatékonysági beruházás; Befektetők elbizonytalanítása; ÁFA kiesés, államosítás után támogatási igény; Anyagi nehézségek a szolgáltatóknál (eddig kb. 3% nyereség!), alvállalkozói szerződések csökkentése, elbocsátások, kevesebb karbantartás és beruházás  GDP fékező hatás + gáz- és áram-kimaradások  ellátásbiztonság romlik A keresztfinanszírozás nő, ipari gázár nő  villamosenergia ára nő  export-képesség csökken + áramimport nő. Termelési központ leszünk?

31 Új hazai gázipari események (2)
Az állam szerepe az energetikában: csak regulátor vagy tulajdonos is? EU példák: E.on: 37%-ban német, GDF SUEZ: 35%-ban francia Gáztározók államosítása: Jelentős költség (260 Mrd Ft). Hogy piaci alapon megéri-e, kérdéses, majdnem biztos, hogy nem. Ugyanakkor a magyar ellátásbiztonságot nem javítja. A gáztározó csak egy „raktár” (leszerelni, elvinni nem lehet), melyre az államnak mint törvény-alkotónak és regulátornak eddig is 100%-os befolyása volt. A 260 Mrd Ft-ból fel lehetne újítani lakást, csökkentve ezzel az ország gázimportját, élénkítve a gazdaságot, növelve az építőipari aktivitást, a foglalkoztatást, és tartós rezsicsökkentést lehetett volna biztosítani többszázezer magyarnak

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "A nemzetközi és a hazai gázpiac alakulása – Földgáz ellátásunk jövője"

Hasonló előadás


Google Hirdetések