Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DPR SZEMÉLYES KÉRDEZÉS MÓDSZERTANI KÖVETELMÉNYEI TÁMOP 4.1.3 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER Előadók: Dr. Kabai Imre és Krisztián Viktor (ZSKF TKK) EDUCATIO.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DPR SZEMÉLYES KÉRDEZÉS MÓDSZERTANI KÖVETELMÉNYEI TÁMOP 4.1.3 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER Előadók: Dr. Kabai Imre és Krisztián Viktor (ZSKF TKK) EDUCATIO."— Előadás másolata:

1 A DPR SZEMÉLYES KÉRDEZÉS MÓDSZERTANI KÖVETELMÉNYEI TÁMOP 4.1.3 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER Előadók: Dr. Kabai Imre és Krisztián Viktor (ZSKF TKK) EDUCATIO NONPROFIT KFT DPR Képzés és Szakmai Fórum I. 2010. Szeptember 28.

2 Célkitűzések Az ősszel induló személyes/telefonos felmérések előkészítéséhez, kutatásszervezési feladataihoz és a kutatások lefolytatásához szükséges néhány főbb kérdést járjuk körül:  Hogyan nézzen ki a kérdőív, hogyan formázzuk a kérdéseket?  Hogyan fogalmazzunk meg egyértelmű kérdezői utasításokat?  Melyek a legfontosabb kutatásszervezési feladatok?  Hogyan igazítsuk el a kérdezőbiztosokat, milyen támogatást adjunk nekik, hogy lehetőleg hibamentes legyen a lekérdezés?  Hogyan ellenőrizzük a kérdezők munkáját?  Mire figyeljünk már a kérdőív megszerkesztése során, hogy az adatok egyszerűen rögzíthetőek legyenek?  Mire kell ügyelnünk az adatrögzítés során, hogyan nézzen ki az adatfile? A FELADAT-SOROZAT LÉPÉSEINEK BEMUTATÁSA EGY GANTT TÁBLÁZAT RÉVÉN + MELLÉKLETEK

3 A TERVEZETT FELADATOK ÉS EREDMÉNYEIK Mellék- letek HETEK: 1.2.3.4.5.6.7.8.9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24. 1. ELŐKÉSZÍTÉS 1.1. „Projekt-indító workshop” 01 02 03 04 1.2. Alappopulációk, mintavételi keretek 1.2.a. – a teljes populáció többdimenziós leírása 05a-b 1.2.b. – a személyes minta meghatározása 02 1.3. A kérdőív elkészítése 1.3.b.1. – előzetes változat tesztelése 06 1.3.b.2. – véglegesítés, nyomtatás + online változat 07 1.3.b.3. – a kérdőív rögzítő-fájljának elkészítése 08a-b-c 1.3.c. – a két kérdőív összevetése 08d 1.4. A kérdezői, segítői stáb rekrutációja, „csapatok” 10a 2. AZ ADATFELVÉTELEK LEBONYOLÍTÁSA, FELDOLGOZÁSA 2.1. Az adatfelvételek „hírverése” 09 2.3.a. – kérdezőbiztosok képzése, próbakérdezések, anketőri, megbízólevelek, titoktartási nyilatkozat 10b-c 2.3.b. – a mintába került volt hallgatók telefonos „előszervezése” (központi és egyéni) 11 2.3.c. – a személyes és telefonos kérdezések lebonyolítása, ellenőrzése (telefonon) 12 2.3.d. – kódutasítások készítése, a rögzítők kiképzése, ellenőrző majd végleges rögzítések 08a-b-c 2.3.e. – az adatok számítógépes ellenőrzése, tisztítása, az adatfájl kialakítása (SPSS) 13a-b 2.3.f. – az adatok súlyozása 5b 2.3.g. – a végleges adatfájl szakmai tesztelése 13 14 2.3.h. – a F-to-F és a telefonos kérdezések adatfájljainak összeillesztése 13 14 08d 2.3.i. – az adatfájlok a központi DPR elvárásainak megfelelően, eljuttatása a központba 02 3. ELEMZÉSEK, JELENTÉSEK KÉSZÍTÉSE 15a-b 16 4. A PROJEKT ZÁRÁSA 03 A vizsgálat-sorozat lépései. A DPR személyes (F-to-F) kérdőíves adatfelvétel Gantt táblázata):

4 AZ ŐSZI MINTAVÉTELES DPR KUTATÁSOK PÁLYÁZATI KÖVETELMÉNYEI Részlet a TÁMOP 4.1.1. – intézményi követelmények - diplomás pályakövető rendszer kiírásból Az intézményben végzett hallgatók körében legalább háromévente személyes megkeresésen alapuló vagy telefonos standard kérdőíves vizsgálatot kell végezni. A vizsgálat az utolsó három (kétévente megismételt vizsgálat esetén az utolsó kettő) évben végzettekre (abszolutóriumot szerzettekre) terjed ki, azok megfelelő elemszámú, reprezentatív mintáján. A vizsgálatot az intézményi on-line vizsgálatoktól eltérő időpontban, az adott év őszén kell elvégezni. A vizsgálatba bevont hallgatók végzésének (abszolutóriumszerzésének) időpontja: 2008. A vizsgálat módja: személyes megkeresésen alapuló vagy telefonos standard kérdőíves adatfelvétel. A személyes megkeresésen alapuló kutatásokhoz a TÁMOP 4.1.3 kiemelt program keretében kidolgozásra kerül egy országos kérdésblokk, melynek kérdőívbe történő beemelése kötelező lesz. Az intézményi vizsgálatok esetében biztosítani kell a megfelelő szintű reprezentativitást és minta- elemszámot a következő mintavételi szempontok szerint: végzés éve; képzési terület (ahol lehetőség van rá és indokolt: szakok szerint is); nem; képzési szint, finanszírozási forma; munkarend (tagozat). Ahol az adatfelvétel eredményeként a megvalósult minta nem reprezentatív, ott statisztikai súlyozással reprezentatív mintát kell előállítani. A minimálisan szükséges minta elemszám és válaszadási arány meghatározásában figyelembe kell venni az intézményi-kari adottságokat (a vizsgálandó populáció nagysága és a mintavételi szempontok szerinti megoszlása), ehhez a TÁMOP 4.1.3. központi program ad ajánlást. Az általános szakmai követelményekre vonatkozóan a TÁMOP 4.1.3. DPR alprojekt iránymutatásai az irányadóak.

5 AZ ŐSZI SZEMÉLYES KÉRDŐÍVES DPR ADATFELVÉTELEK SZABÁLYAIRÓL A központi program által összeállított kötelező kérdéssor célja kettős: Egyfelől biztosítani a minta kialakításához és a későbbiekben az adatbázis súlyozásához szükséges adatkörök feltétlen bekerülését; Másfelől olyan alap-kérdések kijelölése, amelyek a mintavételen alapuló kutatás és a tavaszi online adatfelvétel eredményeinek összevetését legalább alap-szinten biztosítják. A kötelező blokk kialakítására azzal a módszertani előfeltevéssel került sor, hogy az intézmények a végzettek megkeresése során úgynevezett „címlistás eljárást” alkalmaznak. Eszerint a kutatás során felkeresendő személyeket név szerint, az alappopulációra vonatkozó intézményi adatok meghatározott paraméterei (mintavételi kritériumok) alapján véletlenszerűen választják ki. Minden kiválasztás során több, azonos minta-paraméterekkel jellemezhető cím alkot egy megkeresési egységet, amelyek közül egy lekérdezésnek kell megvalósulnia (a több potenciális cím előkészítése azért szükséges, mert nagy valószínűséggel az elérés, válaszadás rátája nem lesz száz százalékos). A kötelező blokk kialakítása során azt feltételeztük, hogy a kiemelt mintaképző alapadatok már a lekérdezés előtt, intézményi adatforrásból kitöltésre kerülnek, természetesen csak olyan körből, amely a beazonosíthatóságot nem vetheti fel. Ezzel az eljárással a válaszadó az adatfelvétel kezdetekor már egy részben kitöltött kérdőívet kapna, amelynek az intézmény számára rendelkezésre álló főbb mintaképző változók már rögzítettek. Ezt a kötelező kérdőív- blokkban jeleztük. A mintaképző változók kiválasztása intézmény-specifikus lehet, attól függően hogy az alapsokaságra vonatkozóan mely adatkörök állnak megbízhatóan rendelkezésre. Javasolt a képzési és szocio-demográfiai változók együttes bevonása. Az adatok kezelése: A kutatás kérdőívének, és mintájának kialakítása intézményi hatáskörben marad. A beérkezett adatokkal úgyszintén kizárólag az intézmény rendelkezik, e kutatási szakasz kapcsán az intézménynek elemi adatszolgáltatási kötelezettsége az Educatio Nonprofit Kft. felé nincs.

6 A VÉGZETT HALLGATÓI SZEMÉLYES KÉRDŐÍVES KUTATÁSOK ( LEHETSÉGES CÉLOK, KUTATÁSI DIMENZIÓK) Célja: a végzettek munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci- elhelyezkedési stratégiájának, a képzés és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének és a végzettek továbbképzési motivációinak feltérképezése. Főbb kérdéskörök: a) Az intézmény megítélése; b) Ajánlaná-e másoknak; c) Mennyiben felelt meg az elvárásainak a képzési program; d) Mennyiben érzi hasznosnak az intézményben tanultakat; e) Mennyire készítették fel: szakmai problémák megoldására, elhelyezkedésre, csapatmunkára, vezetési és szervezési feladatokra, a modern technológiák és eljárások alkalmazására; f) A munka során hasznosított, illetve hasznosítható készségek, képességek, kompetenciák illetve munkahelyi elvárások. g) Az oktatási intézmény erősségei-gyengeségei; h) Az intézmény nyújtotta szolgáltatások, a diákélet erősségei-gyengeségei; i) Végzett hallgatóként kapcsolatban marad-e az intézménnyel – milyen módom; j) Jelenlegi munkahelyéről: ágazat, a cég mérete, földrajzi elhelyezkedése; k) Továbbképzés: szükségesnek látja-e, miért szükséges, milyen formában, igénybe venné-e az intézményi lehetőséget.

7 KÖSZÖNJÜK A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Dr. Kabai Imre és Krisztián Viktor (ZSKF TKK) TÁMOP 4.1.3 DPR EDUCATIO NONPROFIT KFT.


Letölteni ppt "A DPR SZEMÉLYES KÉRDEZÉS MÓDSZERTANI KÖVETELMÉNYEI TÁMOP 4.1.3 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER Előadók: Dr. Kabai Imre és Krisztián Viktor (ZSKF TKK) EDUCATIO."

Hasonló előadás


Google Hirdetések