Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK A KKV-K VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK A KKV-K VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT"— Előadás másolata:

1 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK A KKV-K VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT
Dr. Komoróczki István államtitkár

2 A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020
EU EU 2020 stratégia ( ) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó stratégia Koh. Pol. Kohéziós politika rendeletei ( ) Szabályok és a 11 tematikus cél magvalósítása >> ERFA, ESZA, KA beruházási prioritások gyűjteménye a célokhoz igazítva HU Partnerségi megállapodás ( ) >> PM Pozíciós papír (COM) Nemzeti Reform Program (évente) >> Országspecifikus ajánlások Hazai stratégiai dokumentumok OP Prioritás tengelyek OP módszertani segédlet Kiválasztott beruházási prioritások Formális és informális visszajelzések Intézkedések >> akciók

3 A TERVEZÉS INTÉZMÉNYI RENDSZERE

4 OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSALLOKÁCIÓ

5 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM
A PROGRAMOT MOTIVÁLÓ GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK STRATÉGIAI CÉLOK Működési tényezők minőségének javítása, körének bővítése – a vállalkozások számára fontos munkaerő, tőke, infrastruktúra, technológia, természeti és kulturális erőforrások köre bővüljön és javuljon Gazdasági együttműködések erősítése – nőjön a piacépítést szolgáló összefogások, vállalkozói együttműködések, beszerzési rendszerek száma és jelentősége Versenyképességi akadályok lebontása – a vállalkozások számára könnyebben megvalósítható legyen az új piacokra való belépés, az üzleti modell minőségi javítása

6 Innováció alapú működés Hatékonyság orientált működés
Túlélés alapú működés Globális piac közvetlen szereplői Globális hálózatokhoz kapcsolódó cégek innovatív magyarországi tevékenységgel (klasszikus multik helyi innovatív központtal) Piaci lehetőségeket kihasználó cégek (innovatív vagy specializált cégek) Globális hálózatokhoz tartozó cégek termelő, kiszolgáló, értékesítő fókusszal (multik itteni gyárral, shared service center, globális termékek hazai értékesítői) Nem jellemző Beszállítók Innovatív szolgáltatók, termék és technológiamegújításban aktív beszállító cégek Költség és minőségorientáltan működő, a piaci alkalmazkodásra képes cégek Piaci aktivitását egyre kevésbé vagy egyre kisebb haszonnal megtartani képes beszállítók Nemzeti, helyi piac szereplői Termék, technológiai és üzleti modell megújításában aktív lokális vagy országos piacra fókuszáló cégek Beállt termékszerkezetű, technológiájú és üzleti modellű lokális vagy országos piacra fókuszáló cégek Folyamatos krízishelyzetben lévő, illetve erősen informális működésű vállalkozások

7

8 GINOP TERVEZETT PRIORITÁS TENGELYEK
Modern üzleti infrastruktúra Vállalkozói kultúra Hálózatosodás, piacra jutás K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése Vállalati K+I Stratégiai K+I együttműködések Versenyképes IKT szektor Digitális gazdaság Digitális felzárkózás Szélessávú hálózat és hozzáférés Természeti és kulturális örökség megőrzése Vállalati energiahatékonyság és megújuló energia Foglalkoztatási programok Gyakornoki programok Munkahelyi rugalmasság Képzés és átképzés Tu- rizmus Ener- gia Fogl., Képzés KKV K+I IKT Pénzügyi eszközök

9 KKV Intézkedés Cél Vállalkozói kultúra fejlesztése
Vállalkozói tapasztalatszerzés, tanácsadás, mentorálás Új vállalkozások számára háttér-infrastruktúra biztosítása Modern üzleti infrastruktúra megteremtése Az üzleti infrastruktúra (pld. ipari parkok, tudásparkok) szolgáltatási színvonalának emelése Kapacitás bővítés támogatása Komplex vállalkozásfejlesztési támogatások, a termék és szolgáltatásbővítéssel a piacuk bővülhet Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése A klaszter sikeres tevékenységnek támogatása A szükséges know-how-hoz és technológiához való jutás segítése Integráció elősegítése a nemzetközi munkamegosztásba, piacépítés

10 K+I Intézkedés Cél Célszereplők
K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság érdekében A K+I kapacitások megerősítésével növekvő H2020 részvétel a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, valamint a vállalkozások körében Közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése K+I aktivitás ösztönzése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében Innovatív (start up és spin off) kkv-k Helyi gazdasága integrálódó társaságok „Feltalálók” KKV-k Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása Stratégiai S3 K+I hálózatok elterjedése a nagy növekedési potenciállal rendelkező technológia-, valamint a tudás-intenzív vállalkozások körében Innovatív vállalkozások Közfinanszírozású kutatóhelyek Nonprofit kutatóhelyek

11 IKT Intézkedés Cél Célszereplők Versenyképes IKT szektor
Nemzetközi versenyképesség erősítése IKT szektor vállalkozásai, vállalatai Digitális gazdaság Infokommunikációs termékek és szolgáltatások alkalmazásának támogatása KKV Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés fejlesztése Legalább 30 Mb/s sávszélességre alkalmas szélessávú infrastruktúra biztosítása Magyarország területén tevékenykedő piaci szereplők

12 Energetika Intézkedés Cél Célszereplők
Vállalati energiahatékonyságot célzó beruházások támogatása Alacsony energiahatékonyságú infrastruktúrával rendelkező vállalkozások (kiemelten kkv-k) KKV

13 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
A KKV támogatás a térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében című 1. prioritási tengelyben jelenik meg. Intézkedés: Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál Térségileg integrált, önkormányzatok által szervezett helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezésekhez kapcsolódó KKV támogatás. Üzleti infrastruktúra fejlesztés: térségi helyi érdekű (nem kizárólag) KKV munkahelyteremtő- és megtartó beruházások (eszköz, infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés, marketing tevékenység). Ez kiegészítő és specifikus jellegű a GINOP KKV támogatáshoz. A helyi érdekű KKV-k kezdeményező képességének fokozása kisösszegű kísérleti fejlesztések támogatásán keresztül térségi szintű vállalkozói kezdeményezéseket generáló intézményhálózat kiépítése, kis- és középvállalkozások megyei fejlesztési stratégiába illeszkedő, újszerű vállalkozói tevékenységeinek alapját képező technológia és szolgáltatás fejlesztések támogatása.

14 VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM
VEKOP TERVEZETT PRIORITÁS TENGELYEK Üzleti infrastruktúra Pest megyében Hálózatosodás, piacra jutás Vállalati K+I Stratégiai K+I együttműködések Vállalkozás-ok és tudásgazdaság fejlesztése KKV és K+I fejlesztés Pénzügyi eszközök Önkormányzati köz- és lakóépületek Közlekedési fejlesztések Energiahatékonyság támogatása Óvoda, bölcsőde, családi napközi fejlesztés Település-rehabilitáció Település-fejlesztés Egészségügyi programok Közszolgáltatások javítása Oktatási programok Társadalmi együttműködési programok Foglalkoztatási programok Gyakornoki programok Munkahelyi rugalmasság Képzés és szakképzés

15 KKV Intézkedés Cél Kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek differenciált támogatása Pest megyében A vállalkozások termelési és szolgáltatási technológiájának színvonalának javítása Az üzleti infrastruktúra fejlesztése Pest megyében Az üzleti infrastruktúra (pl. ipari parkok, inkubátorházak) szolgáltatási színvonalának emelése Vállalkozások együttműködésének támogatása Vállalatok közötti hálózatosodás, klaszterek támogatása Kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának támogatása A vállalkozások külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek (pl. marketing, nemzetközi megjelenés) támogatása Pénzügyi eszközök Elsősorban kiegészítő támogatás a vissza nem térítendő támogatásokhoz.

16 K+I Intézkedés Cél Célszereplők
Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések támogatása A K+I kapacitások megerősítésével növekvő H2020 részvétel a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, valamint a vállalkozások körében Közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek Vállalati K+I tevékenység támogatása K+I aktivitás ösztönzése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében Innovatív (start up és spin off) kkv-k Helyi gazdaságba integrálódó társaságok Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása Stratégiai S3 K+I hálózatok elterjedése a nagy növekedési potenciállal rendelkező technológia-, valamint a tudás-intenzív vállalkozások körében Innovatív vállalkozások Közfinanszírozású kutatóhelyek Nonprofit kutatóhelyek Pénzügyi eszközök Elsősorban kiegészítő támogatás a vissza nem térítendő támogatásokhoz.

17 TOVÁBBI MENETREND Operatív Programok elfogadása
Operatív Programok hazai elfogadása OP benyújtása az Európai Bizottsághoz (2014. június 7-ig) 1) Tárgyalások 2) Konstrukciók kidolgozása Operatív Programok elfogadása Pályázati programok indulása

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK A KKV-K VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések