Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2009 ÉVI MÉRLEGBEADÁS TAPASZTALATAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2009 ÉVI MÉRLEGBEADÁS TAPASZTALATAI"— Előadás másolata:

1 2009 ÉVI MÉRLEGBEADÁS TAPASZTALATAI
MKVK Könyvelői Tagozat dr. Sallai Csilla

2 Témák E-beszámoló beadás tapasztalatai Osztalék egyes kérdései
Szakmai hiányosságok Következmények

3 Felkészülés „próba” 2009-májustól (www.magyarorszag.hu)
könyvelők oldaláról jogi háttér ismerete számítástechnikai felkészülés (pl. internet, tárhely, pdf-nyomtatás) gyakorlat hiánya (aki most első alkalommal) rendszerbeli változások lekövetése (aki már használta) ügyfelek oldaláról félelem a saját adatok nyilvánossága miatt öröm a megnyílt lehetőségek miatt (lekért adatok megértéséhez több szakmai ismeret kellene)

4 Nyilvánosság biztosítása
Letétbehelyezés és közzététel - Szt. IX. fejezet Letétbehelyezés – Szt.153 § - hitelesség biztosítása Közzététel – Szt.154 § - nyilvánosság biztosítása MÚLT letétbehelyezés: 1 pld papír alapon Cégbíróság Közzététel: 1 pld papír alapon IRM JELEN letétbehelyezés és közzététel egyben

5 Jogi háttér - 1 2006. évi V. tv a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi IV. tv a gazdasági társaságokról 2000. évi C. tv a számvitelről 2003. évi XCII. tv az adózás rendjéről 11/2009. IRM-MEHVM-PM együttes r. a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről 1/2006. (VI. 26.) IRM r. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről >>>

6 Jogi háttér - 2 25/2006. (V.18.) IM r. az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben 24/2006. (V. 18.) IM r. az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kéréseiről 72/2006. (IV. 3.) Korm. r. a végelszámolás számviteli feladatairól 225/2000. (XII. 19.) Korm. r. a felszámolás számviteli feladatairól

7 Mit? Elektronikus űrlap mellékleteként Beszámoló (É, Eé, Seé; Konsz).
KM (ÜJ - nem kell leadni) Független könyvvizsgálói jelentés Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat - kivonat (!!!) Költségtérítés (3.000,-) befizetéséről szóló MÁK igazolás

8 Kinek kell leadni? Csak a Cégbíróságon bejegyzett szervezetek
Mentesült: Cégbíróságon nem bejegyzett szervezetek pl. (az alapítványok, sportegyesületek, társasházak, vadász-, vízügyi-, egyéb társaságok, egyesületek, pártok, ügyvédi irodák, egyéni vállalkozók, egyházak és szakszervezetek) Cégbíróságon bejegyzett, de nem kell beszámolót készíteni (pl. bevételi nyilvántartást vezető evá-s bt és kkt.)

9 Mikor? Általános szabály … Üzleti évet lezáró beszámoló
A m.f.n. követő 150 napon belül (nem xx ) [Szt § (1)]. Konszolidált éves beszámoló A m.f.n. követő 180 napon belül [Szt § (6)].

10 Mikor? Sajátos beszámolási kötelezettségek … Előtársasági időszak:
A cégjegyzékbe történő bejegyzésnek, ill a jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő 90 napon belül [Szt § (2)]. Devizanemek közötti áttérés: 90 napon belül [Szt § (4)]. Átalakulás: Az átalakulás során megszűnő cég az átalakulás napját - mint m.f.n. - követő 150 napon belül Felszámolás: A tevékenységet lezáró beszámoló 45 (!!!) napon belül [225/2000. (XII. 19.) Korm. r. 3. § (4)].

11 Végelszámolás: A tevékenységet lezáró beszámolót 45 (!) napon belül [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § (4)]. A végelszámolás időszaka alatt a végelszámolási időszak üzleti éve m.f.n. követő 150 napon belül [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (6)]. A végelszámolási időszakot lezáró beszámolót a törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a m.f.n. követő 60 napon belül [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. § (6)]. Ismételt közzététel: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett beszámoló tulajdonos által történő elfogadást követő - 30 napon belül ismételten(!) [Szt § (5)-(6)]

12 Ki nyújtja be? Art.7. § (1) törvényes (szervezeti) képviselő – lsd cégjegyzék … (külföldi cégeknél !!!) meghatalmazott (10T180) ügyvéd, ügyvédi iroda, jogtanácsos, eu jogász adószakértő, adótanácsadó könyvelő (alkalmazott és egyéni váll. (???)) számviteli, könyvviteli szolgáltatásra, adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, egyéb szervezet alkalmazottja, tagja számviteli szolgáltatást végző személy

13 Mit kell(ett volna előre) tisztázni?
Ha a könyvelő adja le, akkor: mit vállaltunk a könyvelői szerződésben könyvelési szerződés munkaszerződés a leadás felelőssége a tartalomért való felelősség.

14 Ki a felelős? (… de miért is …)
„Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem vállal felelősséget a honlapon megjelent beszámolók tartalmáért.” DE

15 Ki a felelős? (… de miért is …)
Benyújtó személy: „Nyilatkozat Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratokban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek.” (Melléklet a 11/2009. (IV. 28.) IRM rendelethez) ??? beküldő minden esetben tudja ezt igazolni ???

16 Beszámoló elfogadása Jóváhagyásra jogosult testület:
Közgyűlés Zrt, Nyrt. Taggyűlés Kft Tagok gyűlése Bt, Kkt. Gt. szabályai és társasági szerződés/alapító okirat alapján Ülés tartása nélkül is lehet … „egzotikus szigeteken…” „gőzölgő húsleves mellett …” egyszemélyes társaság Jegyzőkönyv - KELL !!!

17 Beszámolót elfogadó jegyzőkönyv
Jelen vannak – képviselt szavazati arány Mely időszaki beszámoló Beszámoló jellemző adatai mérleg főösszeg mérleg szerinti eredmény „ … elfogadjuk” Döntés az osztalékról adott évi eredmény terhére „továbbá x eFt eredménytartalék kerül bevonásra” Döntés a m.sz.e. eredménytartalékba helyezéséről

18 „Ügyvezető gondoskodik a döntés határozatok könyvébe történő bejegyzéséről.” Dátum Aláírás(ok) … lehet még, célszerű még … Osztalék kifizethetőségről szóló ügyvezetői nyilatkozat elfogadása Osztalékfizetésre vonatkozó speciális szabályok Ügyvezető felmentvénye Alultőkésítettség tudomásulvétele Könyvvizsgáló személyéről való döntés

19 Költségtérítés befizetése
Munkamegosztás ügyfél és benyújtó között (!!!) Bármilyen bankszámláról lehet utalni – cég helyett utalhatja bárki. (inkasszó miatt, külföldi bankszámla miatt) Külföldről utalás HU SWIFT kód: MANE HU HB 16 jegyű azonosító MÁK igazolást nem szabad pdf formátumra konvertálni! Nem jött meg a MÁK igazolás: Téves, többes utalás visszaigényelhető – csak kérelemre és indoklással

20 Milyen formában? Csak PDF formátumú lehet.
A MÁK igazolást dosszie kiterjesztésben kell csatolnia. A csatolmány nem lehet a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakítása. (Ctv. 18. § (1)) Szkennelés TILOS!!! Segítség: beszámoló kitöltő program, ingyenes pdf-nyomtató program Üres oldalak mellőzése A csatolások összes mérete nem haladhatja meg a 20 MB-ot.

21 Milyen elnevezéssel? Elnevezések - javaslat: cegnev_merleg.pdf
cegnev_eredmenykimutatas.pdf cegnev_kiegeszito_melleklet.pdf cegnev_adozott_eredmenyfelhasznalas_hatarozat.pdf cegnev_konyvvizsgaloi_jelentes.pdf de Dosszié-file átnevezése TILOS!

22 Folyamatba épített ellenőrzés
Céginformációs Szolgálat Költségtérítés Megfizetésre került-e? Helyes összegben? Válasz: IGEN >>>  NEM >>> Info APEH-nek >>> olyan, mint ha a beszámoló egyáltalán nem lenne benyújtva

23 Folyamatba épített ellenőrzés
Céginformációs Szolgálat Technikai ellenőrzések Minden megjelölt elem be lett-e küldve? Minden elem olvasható? Formátum megfelelő-e? Válasz: Egyedi méretek IGEN >>>  Üres oldalak? NEM >>> Fertőzöttség, stb. VISSZA A FELADÓNAK

24 Jogkövetkezmények APEH – Art 174/A §
Elektronikus űrlap alapján ellenőrzi beküldés tényét beküldés időpontját (csak ennyit !!!) Ha IGEN >>>  NEM >>> 30 napon belül felszólít 15 napon belüli pótlásra >>> NEM >>> 60 napra adószám felfüggesztése >>> ez alatt pótolható >>> NEM >>> azonnali hatállyal automatikusan info CB-nak >>> megszűntté nyilvánítás

25 Adószám felfüggesztése
APEH – szankció Indoka lehet még: Ismételt üzletbezárás; 365 napnál régebbi bevallás elmulasztása; 365 napnál régebbi adótartozás; Cég létezését kétségessé tevő körülmények. Következménye: Adó-visszatérítési igény szünetel Ktgvet támogatási igényt nem érvényesíthet Adólevonási joggal nem lehet élni (Áfa tv. 137 §) Adófizetésre kötelezett (áfa + egyéb adók) Tőle áthárított áfa levonható, de…

26 Beszámoló megőrzése 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról – 18–19 §, Art 7 § (2) szerinti képviselő (= beküldő) feladata Papír alapon elfogadott beszámolót papír alapon kell megőrizni – 1 pld Kvi jel-t és besz. elfogadó határozatot is !!! Célja: igazolni, hogy az elektronikusan beküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. – lsd. Nyilatkozat ??? beküldő minden esetben tudja ezt igazolni ???

27 Beszámoló megőrzése Cégbíróságnak köteles kérésre bemutatni, ha a „beszámoló szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel” ??? mit jelent a szabályszerűség ??? Megőrzés határidő beszámoló elfogadását követő 10 év megőrzésre való technikai felkészülés (???) megőrzési feladat átadása (alkalmazott könyvelőnél ill. kiszervezett könyvelőnél, könyvelőváltásnál ???) megőrzés felelőssége ??? szankció ???

28 Közzétételi díj számlája
2010. április 1-től a beszámoló közzétételét követő 15 napon belül elektronikus számla kerül kiküldésre. A beszámolót beküldő személy értesítési tárhelyére. Papír alapú számla kibocsátására nincs mód. Az elektronikus számla .x132 formátumban. A fájlt el kell menteni és meg kell őrizni Egy ellenőrzéskor ezt az elektronikus dokumentumot kell bemutatni. (Nem a papírt!) Célszerű tartós tárhelyen tárolni. A hitelesség ellenőrzéséhez elektronikus aláírást kezelő program szükséges! SDX FREE M2 program és tanúsítvány

29 Osztalékfelvétel kérdéskörében a könyvelő szerepe
Társaságjogi számviteli adózási feltételek ismerete Gazdasági környezet cég ismerete Ki vehet fel osztalékot Osztalékról döntő taggyűlés napján tagjegyzék szerinti tag JT be van fizetve Tulajdonosi arányoktól el lehet térni társ. szerződés alapján Csak egyszeri döntés Nincs mód korrekcióra Osztalékkorlát Szt. 39.§ (3) Osztalék után: ST – LT – ÉT > JT Első a tárgyévi eredmény, csak utána lehet ET-ot bevonni!

30 Osztalék-előleg átminősítése osztalékká
Csak, ha a társ.szerz alapján lehetőség adott Közbenső mérleg alapján (osztalékkorlát) Dec.31-ig ki kell fizetni – csak akkor tárgy évi osztalék-előleg Többletre Szja tv. 72 § alapján „kamatkedvezmény” Osztalék kifizetése lehet meghatározott vagyontárgy, szolgáltatás is Áfa fizetési köt. Osztalék összegét lehet-e devizában meghatározni Ha JT Ft-ban lett bejegyezve, akkor osztalék meghatározás is Ft-ban lehet csak Taggyűlés dönthet, hogy mely napon utalják az osztalékot, DE deviza árfolyamát nem határozhatja meg!

31 Fizetőképességi nyilatkozat
Ügyvezető írásban nyilatkozik: Kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét a hitelezők érdekeinek érvényesülését Nyilatkozat elmulasztása utáni kifizetések potenciális Valótlan nyilatkozat tétele kár ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések alapján felel 30 napon belül Cégbírósághoz Elektronikusan (digitálisan aláírva és elektronikusan továbbítani DE MÉG ) Illetékmentes

32 Fizetőképességi nyilatkozat
A Pénztide Kft Taggyűlésének Alulírott Kamat Kálmán, a Pénztide Kft (1234 Bp. Uzsora u.1.; adószám: ) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a 2009 évi osztalék kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. Tudomásul veszem ezen nyilatkozathoz a Gt .131 § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket. Jelen nyilatkozat 30 napon belül a cégbírósághoz benyújtandó. Budapest, május 30. ………………………… Kamat Kálmán ügyvez.ig.

33 Szakmai hiányosságok Zárlati feladatok DE Tárgyi eszközök rendezése, beruházások aktiválása Kamatelszámolások, skontók elszámolása Folyószámla-egyeztetések Vevő – szállítók – hitelkeretek – adóhatóságok Év közbeni tőkeváltozások Tulajdonosváltozások Költségek, ráfordítások szabályszerűsége Stb ÉV KÖZBENI ELLENŐRZÉS HIÁNYA MIATT

34 Következmények „Éljen május 32; Énekszó és tánc köszöntse … „
HELYETTE: Mérhetetlen fáradság, kimerültség, elfásultság … Irodán belüli rossz hangulat … 01-05 hóban újabb elmaradt munkák … Még hátra van: mérlegdossziék összeállítása 13. havi kiszámlázás (szerződés szerint) (esetleges restanciák pótlása)

35 Következmények A nagy elhatározás: „ JŐVŐRE MINDENT MÁSKÉNT CSINÁLUNK !!!” 

36 MKVK Könyvelői Tagozat
Köszönöm a figyelmet! MKVK Könyvelői Tagozat dr. Sallai Csilla

37 Kellemes pihenést! Szép nyári élményeket!


Letölteni ppt "2009 ÉVI MÉRLEGBEADÁS TAPASZTALATAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések