Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"— Előadás másolata:

0 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Nyírség Vidékfejlesztési KE
Tudás alapú, piacképes és diverzifikált gazdaság létrehozása a környezeti állapot megőrzésével, térségi összefogással. Budapest, 2009 November 26. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

1 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

2 Nyírség Vidékfejlesztési KE – Összefoglaló a térségről
A(z) Nyírség Vidékfejlesztési KE területe 18 települést foglal magába, melyek közül 5 város. A térség lakossága 71,554 fő, a városokban élő lakosok száma 37,012 fő A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 10 db fő fejlesztési prioritás és 35 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A térségben összesen 27 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 33%-a, 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 16 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

3 Nyírség Vidékfejlesztési KE – Általános áttekintés
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Nyírség Vidékfejlesztési KE – Általános áttekintés Általános információk Négy legnépesebb település Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség 71,554 Újfehértó 13,768 fő Vállalk. száma létszám szerint (db) Legtöbb vállalk. adó szektor Kereskedelem, javítás Települé-sek száma 18 Nyíregyháza 9,026 fő Városok száma 5 Nyírtelek 7,134 fő Legnagyobb fogl. szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Hátrányos helyzetű települések száma 8 Balkány 6,803 fő Települések száma, ahol... Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok ...nincs szélessávú internet 2 Fő fejlesztési prioritások száma 10 Fejlesztési intézkedések száma 35 ...nem elérhető mindhárom mobilhálózat Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 27 ...nincs helyközi autóbusz-megálló Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 16 ...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park 2 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

4 Nyírség Vidékfejlesztési KE – HPME allokáció összefoglaló
A legtöbb forrás – 2,541,114 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve Nyírség Vidékfejlesztési KE – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 8 2,541,114 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 2 1,244,446 Falumegújítás és -fejlesztés 2 977,446 A kulturális örökség megőrzése 4 529,223 Leader közösségi fejlesztés Leader vállalkozás fejlesztés 2 55,230 Leader képzés 6 254,050 Leader rendezvény 2 441,825 Leader térségen belüli szakmai együttműködések 2 88,360 Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések 2 154,646 Leader komplex projekt Leader tervek, tanulmányok 2 110,450 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 4

5 Nyírség Vidékfejlesztési KE - Legfontosabb probléma és lehetőség
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Nyírség Vidékfejlesztési KE - Legfontosabb probléma és lehetőség Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség A működőképes mikor-, kis-, és középvállalkozások hiánya olyan alapvető probléma, mely a gazdasági és társadalmi élet valamennyi területére kihat. A térség hosszú távú fejlődésének, versenyképességének legnagyobb akadálya, hogy a gazdasági szerkezet nem optimális. A megyeszékhelyen összpontosuló nagyvállalkozások mellett nincsenek jelen a vidéki településeken azok a kis vállalkozások, melyek egyrészről beszállítói kapacitást jelenthetnének a nagyvállalatok számára, másrészt gazdasági eredményeikből forrásokat tudnának biztosítani a helyi közélet élénkítésére, aktív résztvevői lennének a helyi közösségek fejlesztéseinek. A térség természeti erőforrásai, földrajzi adottságai a jelenkor viszonyai között megfelelő teret képesek biztosítani a felzárkózásnak, a versenyképesség megteremtésének. Az EU források és lehetőségek kihasználásának legfontosabb eszköze – ma már egyértelműen látszik – a minőségileg is megfelelő humán erőforrás jelenléte a térségben. A térségben megfelelő létszámú és alapképzettségű munkaerő áll rendelkezésre, mely a munkaerőpiac igényeihez szükséges képzésekkel és átképzésekkel alkalmassá tehető egy prosperáló gazdaság igényeinek kielégítésére, melyhez a képzési kapacitások helyben rendelkezésre állnak. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

6 Nyírség Vidékfejlesztési KE – A stratégia alapvető célja
A Nyírség Helyi Közösség legfontosabb célja a helyi gazdaság megerősítése, annak érdekében, hogy az itt élő emberek életminősége javuljon, a fejlett térségekhez hasonló szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez jusson. A vidékfejlesztés eszközrendszere alapvetően a helyi mikro-, és kisvállalkozások erősítésén keresztül tudja ezt biztosítani, oly módon, hogy segíti e vállalkozások alapítását, a meglévők piacképességének javítását, azok diverzifikálásával és a gazdálkodás feltételeinek javításával. E célok eredményes végrehajtása csak a térségben rejlő humánerőforrás kihasználásával, folyamatos, a gazdasági igényekhez alkalmazkodó fejlesztésével lehetséges. Egy széles alapokon nyugvó gazdasági fejlődés, és életminőség javulás elképzelhetetlen a leszakadó rétegek, periférián élők és halmozottan hátrányos helyzetűek problémáinak kezelése, programba való bevonása nélkül. A HVS komoly figyelmet szentel a nyírségi táj sajátosságainak – épített örökségünk, természeti értékeink és kulturális hagyományaink - megőrzésére, bemutatására a környezeti állapot fenntartására és javítására. Építünk arra a partnerségben rejlő erőre, mely a helyi közösség szereplőinek összefogásában rejlik, és reményeink szerint hosszútávon életformává, a gondolkodás meghatározójává válik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

7 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

8 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
A Nyírség Helyi Közösség az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye dél-nyugati részén helyezkedik el. A közösség két statisztikai kistérség (nagykállói, nyíregyházi) területét fedi le, és annak valamennyi települését magába foglalja. A Helyi Közösség települései: Nyíregyháza, Nyírtelek, Kálmánháza, Kótaj, Napkor, Nagycserkesz, Sényő, Nyírpazony, Nyírtura, Nagykálló, Újfehértó, Balkány, Kállósemjén, Szakoly, Geszteréd, Bököny, Biri és Érpatak. A térségben 18 település, azon belül 5 város helyezkedik el. A megye sajátosságaitól eltérően nem az apró falvas település szerkezet a jellemző, hisz valamennyi település mérete meghaladja az 1500 fős lélekszámot – kivéve Sényő és Biri, de ezek lakossága is 1450 fő felett van. Négy olyan nagy település van, melynek lélekszáma meghaladja az 5000 főt, ezek között megtaláljuk Nyíregyházát – a megye székhelyét – melynek lakossága meghaladja a 110 ezer főt, de e mellet van két olyan városa is a közösségnek (Újfehértó, Nagykálló), ahol több mint 10 ezer ember él. Nyíregyháza és Nagykálló népsűrűsége meghaladja a 120 fő/km2-t így ezek a települések, bár a Helyi Közösség tagjai, de csak tanyás területeikkel tudnak részt venni a programban. Az akcióterület nagysága, mint egy 1139 km2, melyen 192 ezer ember él, ebből – Nyíregyháza és Nagykálló lakosságának jelentős része – 120 ezer ember nem érintett az EMVA 3-4 tengelyének programjai kapcsán. Összességében a lakóterület népsűrűsége 168 fő/km2, de a támogatható célterület népsűrűsége nem éri el a 80 fő/km2-t. A térség fekvése rendkívül kedvező, hisz itt halad át az V. számú Európai Korridor, melynek köszönhetően komoly közlekedési infrastruktúrák haladnak át a térségen (M3 autópálya, 4-es, 41-es, 36-os, 38-as főútvonalak, Győr-Budapest-Szolnok-Nyíregyháza-Záhogy vasúti fővonal). Nyíregyháza, mint megyeszékhely a helyi közösségnek is meghatározó gazdasági társadalmi formáló ereje. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 8

9 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
Emellett vannak olyan mikro központjai is a térségnek, melyek szintén rendelkeznek gazdasági potenciállal, és hagyományosan meghatározói közvetlen környezetüknek (Nagykálló, Újfehértó, Balkány, Nyírtelek). Nem elhanyagolandó szempont az sem, hogy az Észak-Alföldi régió központja (Debrecen) is egy 50 km-es körön belül van, így a két nagyváros gazdasági és társadalmi hatása erőteljesen érvényesülhet az elkövetkező években. A térség többi települése azonban erőteljesen mutatja az elmaradott térségek sajátosságait, magas munkanélküliség, kis- és középvállalkozások hiánya, alacsony jövedelem szint, infrastrukturális hiányosságok, halmozottan hátrányos helyzetű lakosság magas aránya, etnikai és kisebbségi problémák. A megye egészéhez hasonlóan jellemző erre a térségre is a műemléki és kulturális örökség magas aránya, melyre az elmúlt években csak kevés figyelmet és befektetést sikerült fordítani. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 9

10 A térség környezeti állapota 1/2
A Nyírség Helyi Közösség környezeti állapotát alapvetően az adottságai, az itt folytatott emberi tevékenység hatásai és az éghajlati tényezők határozzák meg. A térséget a nyírségi síkság alapvetően homokos területei jellemzik, melyeket természetes képződmények (hegyek, nagy vízfolyások) nem szabdalnak fel. Ennél fogva jelentős tevékenységet kell kifejteni a talajerózió megakadályozására, melyet elsősorban a szél, és a csapadék idéz elő. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években az országos átlagot meghaladó erdősítés indult meg, de az is igaz, hogy a rendszerváltást követő privatizáció és a megélhetési bűnözés következtében hosszú időre eltűntek a fasorok az utak, vízfolyások és vasutak mentén. Ezek helyreállítása már megkezdődött, de még jelentős adósságunk van a természettel szemben. A térség jelentős mezőgazdasági tevékenységet folytat, melyen belül kimagaslóan nagy a zöldség és gyümölcstermesztés aránya. A gyümölcs ültetvények (alma, meggy) hosszú időre meghatározzák a környezet állapotát és a térség képét. Ma már viszonylag kevés az elhanyagolt ültetvény, és ugyan ez mondható el a szántóföldek művelésével kapcsolatban is. Az is jellemzővé vált, hogy a termelők – talán a támogatási rendszereknek köszönhetően is – törekszenek a környezettudatos gazdálkodási formák alkalmazására. Azonban az elmúlt évtizedek nagyüzemi technológiái jelentős és maradandó károkat okoztak a természetben. A műtrágyák, és növényvédő szerek szakszerűtlen használata tartósan fertőzte és mérgezte a talajt és a viszonylag magasan fekvő talajvíz készleteinket is. Az állatállomány drasztikus csökkenése, nem csupán az ágazatot gyengítette, hanem természetre gyakorolt kedvezőtlen hatása is tapasztalható. A rét, legelő hasznosítás - ezáltal művelése – minimálisra csökkent, így ezek a területek elhanyagolt képet mutatnak, mind esztétikai szempontból mind környezetvédelmi szempontból művelésük elengedhetetlen lenne. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 10

11 A térség környezeti állapota 2/2
Az ipari termelés alapvetően a két nagyváros Nyíregyháza és Nagykálló térségébe összpontosult, így ez csupán kisebb károkat okozott a természetben. Egyébként is olyan tevékenységek működnek, melyek káros anyag kibocsátása minimális. Összességében elmondható, hogy – ha nem is egy érintetlen környezetről van szó – az emberek számára élhető és hosszútávon fenntartható környezetet örököltünk, és tudunk tovább adni. Természeti értékeink igen nagy számban vannak, melyek megőrzése, fejlesztése és bemutatása nagyon fontos feladat. Jelentős a közösség területén a NATURA-2000 területek aránya, melyre a termelők és önkormányzatok is nagy figyelmet fordítanak. Vannak olyan természeti értékeink, melyek szakmai és turisztikai értéke is felbecsülhetetlen – Újfehértói orchideás rét, jégkorszaki löszfal, Kállósemjéni Mohos tó, Napkori erdők, Nagykállói Harangod, Nyíregyházi Sóstó, Császárszállási Nagyvadasi tó, balkányi ezeréves mamut fenyő, bokortanyák stb. –ezzel együtt ezek megőrzése és bemutatása kötelességünk. Jelentős a mélyrétegi édesvíz készlet is, mely Újfehértó, Geszteréd és Érpatak területei alatt található. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 11

12 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2
A Nyírség Helyi Közösség 18 települése két statisztikai kistérséget fed le. A Nagykállói kistérség december 31.-ig teljes egészében a leghátrányosabb 48 kistérség közé tartozott. A kistérségek besorolásáról szóló évi 67/2007. (VI. 28.) számú Országgyűlési Határozat alapján elfogadott 311/2007. (XI. 17.) számú Kormány rendelet értelmében azonban ez a kistérség is kikerült a kedvezményezetti körből. Természetesen, mindkét statisztikai kistérségben vannak olyan társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű települések melyek, ha nem is a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztatási forrásaiból, de felzárkóztatásra szorulnak. Ilyen települések: Szakoly, Geszteréd, Bököny, Biri, Érpatak, Balkány, Sényő, Nagycserkesz. Gazdaságukra a mezőgazdaság túlsúlya jellemző, a kevés helyi mikor-, és kisvállalkozás 90%-át e tevékenység adja. Más típusú tevékenység alig-alig található, lakossági szolgáltatások nem működnek, piacra termelő ipari üzemek elvétve vannak. Az első hat település a nagykállói kistérség része, ahol a kistérség leghátrányosabb kategóriába való besorolását Nagykálló elmúlt években bekövetkezett rohamos fejlődése akadályozta meg. Sényő és Nagycserkesz a nyíregyházi kistérségben lévő két olyan település ahol jelentős lemaradás tapasztalható még a térség többi településéhez is. A városi ranggal rendelkező Balkány bár az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztéseket indított el, lemaradását még így sem volt képes behozni, munkanélküliségi gondjairól már nem is beszélve. A többi település munkanélküliségi helyzete jelen gazdasági körülmények között csak hosszú távon és céltudatos munkával lesz kezelhető, és ehhez kell az is, hogy a térség nagy településeinek munkahelyteremtő képessége jelentősen javuljon. E hátrányos helyzetű települések infrastrukturális lemaradása igen jelentős, még is célszerű átgondolni, hogy milyen jellegű épített infrastruktúrák kerüljenek fejlesztésre, milyen szolgáltatások működjenek a településeken. Ehhez elengedhetetlen egy ésszerű kistérségi együttműködés kialakítása, kistérségi és vidékfejlesztési stratégia kidolgozása, és annak céltudatos végrehajtása. Balkány kivételével a településeken nem működnek funkcionálisan alkalmas közösségi terek, és a köz-, és közösségi szolgáltatásokat biztosítani képes intézmények. A kistérségek települései közötti feladatmegosztás alapján létrejövő stratégia szellemében ezeket az intézményeket és létesítményeket kell haladéktalanul megépíteni annak érdekében, hogy az itt élő emberek érezzék a település helyét és szerepét, és ez által a települések lakosságmegtartó ereje nőjön és megmaradjon. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 12

13 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2
Természetesen ehhez elengedhetetlen a helyi vonalas infrastruktúrák fejlesztése is, amely szintén igen hiányos elsősorban a szennyvízkezelés, és helyi úthálózat vonatkozásában. Bár a települések alapvetően víz, villany és gáz ellátása megoldott, de sok esetben a földrajzi és társadalmi perifériákon élő lakosság számára még ma sem elérhető. Ezért az esélyegyenlőség megteremtése ezeken a településeken fokozott súllyal esik latba. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 13

14 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Kereskedelem, javítás Építőipar Szállítás, raktározás, posta és távközlés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi közvetítés Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

15 Az egyes szektorok jelentősége a térségben
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Az egyes szektorok jelentősége a térségben Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) 1. Sok kis/közepes méretű vállalat 2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Kereskedelem, javítás Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

16 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 28%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Vállalkozások szektor szerinti megoszlása Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 6% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 10% 11% Építőipar 28% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 6% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 6% 4% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 18% Egyéb szolgáltatás 10% Egyéb tevékenység 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 27%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 9% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 27% 6% Építőipar 16% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 3% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 7% 1% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 5% Egyéb szolgáltatás 3% Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy 24% 0% Egyéb tevékenység * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

18 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 12.0%, ami 3.7 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 12.0% Változás 2003-hoz képest 3.7 százalékpont Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

19 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2
A térség foglalkoztatási helyzetét alapvetően meghatározza a mikro-, kis-, és középvállalkozások gyenge állapota, valamint azok térbeli elhelyezkedése. A munkaképes lakosság egy jelentős része Nyíregyházára és Nagykállóba ingázik naponta, sőt a lakosság egy része az 50 km távolságra lévő regionális központot, Debrecent választja megélhetése színhelyéül. A kis települések vállalkozásainak munkaerő felszívó ereje minimális, a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak 10% alatti aránya messze elmarad az ágazat térségben betöltött szerepétől. A foglalkoztatás nagyságrendileg három területen összpontosul megközelítően 25-25%-os arányban. A feldolgozóipar, a kereskedelem és szolgáltatások, valamint a közigazgatás (önkormányzati szféra) területén a foglalkoztatottak több mint 80%-a tevékenykedik. Mindezen lehetőségek azonban csak arra elegendőek, hogy az átlagos munkanélküliség éppen 13% alá csökkenjen, de a rendszer tartósan nem képes kezelni a halmozottan hátrányos helyzetűek problémáit. Különösen nagy probléma, hogy a térségben ma már generációs tényezővé vált a munkanélküliség, a rendszerváltozás óta felnőtt egy nemzedék, aki már mintaként éli meg a szülők munkahely nélküli, esetleg alkalmi vagy feketemunkából tengetett életét, és társadalmi helyzete, képzettségi szintje miatt maga is képtelen kitörni ebből. Ezt az állapotot fokozza a térségben élő kisebbségek %-os aránya, akiknél ezek a problémák még súlyosabb formában jelentkeznek. Az egyetlen megoldásnak számukra - még tartósan - a köz és közhasznú munkák látszanak, de ezek a programok sem tudják kezelni a tartós munkanélküliek egyre növekvő számát. A foglalkoztatási gondok másik szegmense az alulképzettség, mely a rendszerben lévő munkanélküliek közel 70%-át hozzák hátrányos helyzetbe a munkaerőpiacon. Az egyetemet, főiskolát végzettek aránya csupán 5% körüli az országos 10%-os átlaggal szemben. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 19

20 A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2
A szakképzett, képzésre és átképzésre alkalmas lakosok száma alig éri el a 36%-ot, ami további problémákat fog generálni az elkövetkező időkben. A 8 általánost, vagy attól kevesebbet elvégzők aránya 58%, a 46%-os országos átlaggal szemben. Az ő foglalkoztatásuk és képzésük a jelenlegi rendszerben lehetetlennek látszik. A magas munkanélküliség, és alacsony képzettség mellett további gondot jelent a családi jövedelmek mélyen országos átlag alatti szintje, amit tovább ront, hogy az egy keresőre jutó eltartottak száma viszont igen magas. Egy ilyen munkanélküliségi szint mellett erősebben érvényesül a szegregáció, az esélyegyenlőség hiánya, különösen hátrányos helyzetbe kerülnek olyan munkavállaló kategóriák, mint a nők, kisebbségek, 45 év felettiek, megváltozott munkaképességűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, illetve a tanyán és külterületen élők. Az ő érdekeikért való küzdelem, megélhetési feltételeik megteremtése a Helyi Közösség egyik fontos feladata kell, hogy legyen az elkövetkező években. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 20

21 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése Leírás Érték Legjelentősebb szektor A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma 9 db A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 34%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak Legjelentősebb település Nyíregyháza székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma 5 db Foglalkoztatás abszolút értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma 6,443 fő Foglalkoztatás relatív értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 34% * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

22 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 9 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 1 Flextronics International Nyíregyházi Üzem Nyíregyháza 2524 Egyéb műanyag termék gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 2,000 2 Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. Nyíregyháza 2511 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1,933 3 Electrolux Lehet Kft. Nyíregyházi Üzem Nyíregyháza 2524 Egyéb műanyag termék gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 900 4 Benetton Ungheria Kft. Nagykálló 1822 Felsőruházat gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 381 5 Dunapack Zrt. Nyíregyháza 2125 Egyéb papírtermék gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 297 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

23 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 9 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 6 HM Arzenál Nyírtelek 2851 Fém felületkezelése Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 231 7 Phoenix Légrugó Technológia Kft. Nyíregyháza 2513 Egyéb gumitermék gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 213 8 Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft. Kálmánháza 1512 Baromfihús feldolgozása, tartósítása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 210 9 ISV ZRT. Nyírtelek 1571 Haszonállat-eledel gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 147 10 TESZOVÁL KFT. Nagykálló 9002 Hulladékgyűjtés, -kezelés Egyéb szolgáltatás 131 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

24 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2
A térség gazdasági potenciálját, alapvetően a két kistérségi központ Nyíregyháza és Nagykálló határozza meg, akik nem célterületei a Helyi Vidékfejlesztési Közösségnek. E két településen működik az a néhány nagy és középvállalkozás, mely meghatározó szerepet tölt be a térség jövedelem termelésében és a foglalkoztatásában. A Benetton Ungheria (Nagykálló), a Flextronic, a Michellin és az Elektrolux (Nyíregyháza) azok a vállalkozások, melyek jelentős beszállítói kapacitást is képesek indukálni. A térség kis-, és közép vállalkozásainak állapotára jellemző, hogy sajnálatos módon nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, így e vállalatok beszállítói igényeit térségen kívüli vállalkozások oldják meg. Tradicionálisan érvényes, hogy a megélhetés legfőbb forrása a megyében a mezőgazdaság, melyre az elaprózódott birtokszerkezet jellemző, így jövedelem termelő képessége is minimális. A 200 körüli mezőgazdasági vállalkozás – és a hozzá kapcsolódó őstermelő - a vállalkozói szektor 8%-át teszi ki, és igen magas arányban gyümölcs-, zöldség- és dohánytermesztéssel foglalkozik. Sajnos az ágazatra jellemző, hogy kedvezőtlen a faj, és fajta összetétel, és az alkalmazott technológia jelentősen csökkenti a piaci versenyképességet. Az 1980-as évek kimagasló állatállománya minimálisra csökkent, különösen a szarvasmarha esetében. Ez a tény a szántóföldi növénytermesztés piaci pozícióit is meggyengítette, és a legeltetés visszaszorulásával a környezet állapotát is lerontotta. A mezőgazdasági feldolgozóipar alapvetően a zöldség, gyümölcstermesztésre épült, de az innovatív termelési technológiák hiánya, a K+F tevékenység alacsony szintje csak kevés hozzáadott értéket képes realizálni. Az Újfehértói Kutató Intézet, a Nyíregyházi Főiskola, valamint a szaktanácsadói hálózat lehet az a bázis, mely összefogva a termelőkkel változtathat ezen a helyzeten. Az ipari termelés szerkezeti állapotára is jellemző, hogy nagyon kevés a hatékonyan működő mikro-, és kisvállalkozás, és nagyszámban vannak jelen azok a kényszervállalkozások, melyek még tulajdonosaik számára sem képesek megélhetést biztosítani. A kevés kisvállalkozás összetételére az élelmiszer feldolgozás, az építőipar, a fémfeldolgozás és a kereskedelem a jellemző. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 24

25 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
Nem működnek a településeken azok a kisipari szolgáltatások, melyek a lakosság igényeinek kielégítése mellett egy biztos megélhetést jelenthetnének az ott élők számára. Mindezen anomáliák egyik legfőbb oka, hogy a szakképzés területén komoly lemaradásaink vannak, és a hiányszakmákra koncentrált rugalmas képzési rendszer nem működik. A turisztikai ágazatban működő vállalkozások alapvetően Nyíregyházára koncentrálódnak, a vidéki területek turisztikai kínálata minimális, pedig jelentős tartalékaink mutatkoznak a vadász, lovas, horgász, egészség és gasztronómiai turizmus területén, melyeknek szintén leggyengébb láncszemei a jól képzett turisztikai szakemberek. A banki szolgáltatások a városokra koncentrálódnak, valamennyi településünkön működik valamilyen pénzintézet, az ATM szolgáltatás területi lefedettsége minimális. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 25

26 Non-profit szervezetek a térségben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben Számuk a térségben Számuk a térségben Non-profit szervezet típusa Non-profit szervezet típusa Kultúrával kapcsolatos tevékenység 12 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 4 Vallással kapcsolatos tevékenység 4 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 17 Sporttal kapcsolatos tevékenység 39 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 4 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység 50 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 4 Oktatással kapcsolatos tevékenység 30 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 2 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 17 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 8 Nemzetközi kapcsolatok 1 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 30 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 10 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 9 Politikai tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

27 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2
Általánosan megállapítható az a tény, mely a Nyírség Helyi Közösség területére is jellemző, hogy a magyar társadalmi berendezkedés elmúlt évtizedei nem igen szolgálták a magyarországi non-profit szektor kialakulását és fejlődését. Ennek megfelelően jelen állapotában még nem tudja betölteni azokat a szerepköröket, melyeket a társadalom ma már egyre jobban elvárna tőle. A Nyírség Helyi Közösség 18 településén (Nyíregyháza és Nagykálló belterületei nélkül) 230 – 250 civil szervezet működik, melyek a társadalmi gazdasági élet szinte valamennyi területét lefedik. Ezek a szervezetek azonban, olyan nehéz anyagi körülmények között végzik munkájukat, hogy az eltelt évben nem voltak képesek meghatározó szereplőivé válni szakterületeiknek. Finanszírozásukat alapvetően az önkormányzatok vállalták fel. A valóban nagyobb hatásfokkal, és érdekérvényesítéssel rendelkező szervezeteink elsősorban Nyíregyházán működnek, és reményeink szerint fejtenek ki majd olyan hatást, mely a vidéki szervezetek megerősödéséhez vezethet. Számos olyan civil szervezetünk működik, melyek alapvetően a tanyás térségek hagyományainak megőrzését, a tanyai élet megújítását tűzték zászlajukra. A Környezetvédelem, az egészségügy, a szociális ellátás, és oktatás területén működő szervezeteink száma közel 70, akik alapvetően az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátásában vesznek részt, sőt ezen szervezetek jelentős része önkormányzati alapítású szervezet. A kutatásfejlesztéssel, település-, és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezeteink talán a legjelentősebbek, hisz ők a többcélú önkormányzati társulások munkájában résztvevő társadalmi szervezetek, illetve az Újfehértói Kutató Intézethez kapcsolódnak és jelentős hozzáadott értéket tudnak felmutatni a térségi innováció területén. A polgárvédelem és közbiztonság területén tevékenykedő szervezetek az önkéntes tűzoltó, polgárőr és polgárvédelmi feladatokat ellátó civilekből tevődnek össze. Még is a non-profit szektor legnagyobb hányadát –közel 100 szervezet- a kultúra, sport és szabadidő területén működő szervezetek teszik ki, akik képesek ma már megmozgatni a társadalom valamennyi szereplőjét, gyerektől a nyugdíjasig. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 27

28 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2
Az ő tevékenységük az egészséges életmód, a hagyomány ápolás és turisztikai tevékenység fejlesztésében mutatkozik meg. Érdekes a helyzetük az egyházaknak, akiknek a helyét a társadalom nem nagyon tudja még megtalálni és maguk is keresik a szerepüket. Erőteljes részükről az igény, hogy aktív részesei lehessenek térségünk társadalmi gazdasági felzárkóztatásának, az alapvetően hátrányos helyzetű és rászoruló lakosság problémái kezelésének, kulturális feladatok ellátásának. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 28

29 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
A térség összesített lakossága között 123 fővel csökkent, ami arányosítva 0%-os csökkenést jelent A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben 2002 (fő) 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő) Térség összlakossága 71,678 71,417 71,488 71,634 71,554 Éves változás -260 71 146 -80 A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 123 fővel csökkent A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 0%-kal csökkent Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

30 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 65%, ami 5 százalékponttal magasabb az országos átlagnál A lakosság kor szerinti összetétele a térségben Aktív korú lakosság Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 0-2 év 3% 3% 3-5 év 3% 3% 6-14 év 12% 13% 15-59 év 65% 60% 59 év felett 17% 21% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

31 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele
A térségben elsősorban a 1-5 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 2% 2% 0 általános 13% 9% 1-5 általános 11% 9% 6-7 általános 32% 26% 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül 4% 4% Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 19% 17% Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel 6% 9% Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel 6% 12% Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül 1% 2% Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel 5% 10% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

32 A térség demográfiai helyzete 1/2
A Helyi Közösség 18 településén élő 192 ezer ember, illetve a kedvezményezett térségben élő 72 ezer ember vonatkozásában általánosan elmondható, hogy az elmúlt öt évben számuk jelentősen nem változott, egyes évek között ingadozó, eredőjét tekintve stagnáló állapot a jellemző. Elsősorban a kistelepüléseken tapasztalható a lakosság fogyása. A ’90-es évek nagy migrációs folyamatai megálltak, nem jellemző ma már a térségből történő elvándorlás, viszont a magasan képzett szakemberek egy jelentős része az ország fejlettebb részein kedvezőbb feltételeket talál, ezért ők nagy számban hagyják el a térséget. A humánerőforrás ilyen irányú mozgása kedvezőtlenül hat a térség társadalmi-gazdasági fejlődésére, a versenyképesség alakulására. A térségen belüli lakossági mozgás iránya is megváltozni látszik, hisz a városokból egyre többen költöznek ki a kertvárosi, elővárosi területekre, a nyíregyházi tanyabokrok iránti érdeklődés egyre nagyobb. De a nyíregyháza agglomerációjához tartozó települések iránti érdeklődés is egyre növekszik. A lakosság, kor szerinti összetétele az országos átlaghoz hasonló, sőt attól valamivel kedvezőbbnek mondható, hisz a munkaképes lakosság aránya az átlagtól magasabb, viszont képzettségi szintje jelentősen elmarad attól. Az összlakosság kevesebb, mint fele munkaképes, és belőlük több mint 12% munkanélküli, így az eltartó – eltartotti arány rendkívül kedvezőtlen, bár az elöregedés nem igazán a térség jellemzője. Viszont az iskoláskorúak átlagot meghaladó aránya az eltartottak számát jelentősen növeli. Az élve születések magas arányában különösen a kisebbségek és a leszakadó rétegek nagy száma a jellemző, ami azért komoly gond, mert ők azok akik, nem tudják megfelelő színvonalon felnevelni és taníttatni gyerekeiket, így a perifériára szorultak, halmozottan hátrányos helyzetűek számának további növekedése várható. Ezek a demográfiai jellemzők komoly társadalmi és gazdasági konfliktusok kiinduló pontjává válhatnak, és kezelésük nagy erőfeszítéseket igényel. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 32

33 A térség demográfiai helyzete 2/2
A lakosság egészségügyi állapotát tekintve az ország térségei között a legrosszabb mutatókat produkálja, hisz az élettartam itt a legrövidebb, a szív és érrendszeri betegségek, daganatos megbetegedések, és az ilyen okból történő elhalálozások magasan az országos átlag felett vannak, ami a kedvezőtlen jövedelmi viszonyokra, az ebből fakadó életmódra és a túlhajszoltságra vezethető vissza. Nem igazán jellemző erre a térségre a prevenció, a szabadidő egészségtudatos eltöltése. A magasan kvalifikál fiatalok elvándorlása, illetve a magas fiatal kori elhalálozás miatt sok az egyedül élő, gondozásra szoruló idős ember, akiknek csak egy részét tudja felkarolni a szociális ellátórendszer. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 33

34 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) Infrastrukturális adottság Szélessávú Internet 2 11% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a Mindhárom mobilhálózat 0% Helyközi autóbusz-megállóhely 0% Közművesített, közúton elérhető ipari park 14 78% Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

35 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Közlekedés Kikötő EUROVELO kerékpárút Közmű ellátottság Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Oktatás Ipari parkok Kultúra Pénzügyi szolgáltatások Telekommuni-káció Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

36 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Szociális ellátás Gazdaságfej-lesztési szervezetek Egészségügyi ellátás Természeti adottságok Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr. Natura 2000 területek Egyéb infrastruktúra Életház Közbiztonsági szolgálat Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

37 A térség infrastrukturális adottságai 1/2
A térség elérhetőségét biztosító nagy vonalas infrastruktúrák tekintetében az M3-as autópálya megépítésével kedvező helyzet alakult ki. A 4-es, 41-es, 36-os és 38-as főutak további kapcsolódási pontokat biztosítanak a térség szereplői számára, bár ezek minősége már kívánnivalókat hagy maga után. A Győr-Budapest-Szolnok-Nyíregyháza-Záhony vasúti fővonal megléte, valamint 2013-ig megvalósuló korszerűsítése minőségi feltételeket képes biztosítani, mind a személy, mind az árú szállítás számára. Nyíregyháza rendelkezik egy olyan repülőtérrel, mely minimális befektetéssel alkalmassá tehető árú-, és személyszállítást bonyolító gépek fogadására. Nyíregyházának köszönhetően térségünkben összpontosulnak mindazok az infrastruktúrák, melyek pozitív hatással lehetnek a térség társadalmi-gazdasági fejlődésére. Korántsem ilyen kedvező a helyzet a térség belső közlekedési infrastruktúrája tekintetében, hisz a települések közötti közvetlen összeköttetést biztosító utak sem teljesen kiépítettek, a meglévő úthálózat minősége pedig nagyon rossz állapotú. Sajnálatos módon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének ez az a térsége – bár meglepő – ahol a legalacsonyabb a portalanított utak aránya. A gazdasági célokat szolgáló mezőgazdasági utak rossz állapotúak és hiányosak, de hasonló a helyzet a az ipari területek megközelítését szolgáló infrastruktúra tekintetében is. A térség belső vasúthálózata csak a fővonalak mentén működik, számos település a vasúti közlekedésből ki van zárva. A turisztikai és foglalkoztatási célokat is segítő kerékpárutak csak szórványban épültek meg, elengedhetetlen lenne azok hálózatszerű megépítése, minőségi kerékpárutak létesítése. Általánosan elmondható, hogy a térségben a lakossági szolgáltatásokat biztosító ivóvíz, gáz és elektromos hálózat kiépítettsége megfelelő, bár a tanyástérségekben vannak még lefedetlen területek. Szennyvízkezelés területén még a nagyobb településeinken is hiányzik a vezetékes hálózat (Napkor, Nagycserkesz, Kálmánháza), bár az is megállapítható, hogy a lakossági rákötések arányán is lenne javítani való. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 37

38 A térség infrastrukturális adottságai 2/2
A telekommunikáció területén sajnos még mindig vannak olyan települések, ahol a vonalas telefonhálózat nem épült ki, és ez még akkor is gond, ha a mobil hálózatok teljesen lefedik szolgáltatásukkal a térséget (kivéve néhány tanyás területet). Teljesen hiányzik a valóban széles sávot biztosító internet hálózat, és komoly feladatot jelentenek az E-Magyarország pontok hálózatának bővítése is. Valóban működő, a gazdaság fejlesztését elősegítő ipari park csak Nyíregyházán működik, a vidéki területeken jelzett 14 kis ipari terület (ipari park címmel nem rendelkeznek) a gazdaságélénkítés szempontjából nem számottevő. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 38

39 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Térségi adat 0.00 0.00 0.16 0.03 Országos átlag 0.02 0.04 1.81 0.68 Térségi adat az országos átlag százalékában 12% 4% 9% 4% * Szálloda, gyógyszálloda, panzió ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

40 Települések főbb jellemzői 1/3
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 1/3 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Balkány Város 6,803 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 16.22% 271,454 0.000 0.000 Biri Község 1,473 Közszféra 12.00% 292,018 0.000 0.000 Bököny Község 3,438 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 16.46% 193,290 0.000 0.000 Érpatak Község 1,791 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 14.90% 196,564 0.000 0.000 Geszteréd Község 1,922 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 14.46% 253,711 0.000 0.000 Kállósemjén Nagyközség 4,039 Közszféra 13.60% 326,032 0.000 0.000 Kálmánháza Község 2,001 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.20% 293,554 0.000 0.047 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 40

41 Települések főbb jellemzői 2/3
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 2/3 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Kótaj Község 4,531 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.32% 366,641 0.006 0.000 Nagycserkesz Község 1,904 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 17.46% 205,404 0.000 0.000 Nagykálló Város 281 Közszféra 11.99% 427,866 0.065 0.000 Napkor Község 3,819 Közszféra 12.60% 347,738 0.595 0.008 Nyíregyháza Város 9,026 Közszféra 5.47% 633,514 0.860 0.189 Nyírpazony Község 3,338 Közszféra 6.78% 478,772 0.000 0.016 Nyírtelek Város 7,134 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.97% 404,228 0.194 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 41

42 Települések főbb jellemzői 3/3
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 3/3 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Nyírtura Község 1,844 Közszféra 8.46% 410,008 0.000 0.000 Sényő Község 1,468 Közszféra 15.42% 334,759 0.000 0.000 Szakoly Község 2,974 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 14.10% 316,092 0.000 0.000 Újfehértó Város 13,768 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.38% 326,537 0.000 0.000 {TelFoJell.4.Nev} {TelFoJell.4.M355} {TelFoJell.4.M354} {TelFoJell.4.Szektor} {TelFoJell.4.M115} {TelFoJell.4.M440} {TelFoJell.4.Magas} {TelFoJell.4.Alacsony} {TelFoJell.5.Nev} {TelFoJell.5.M355} {TelFoJell.5.M354} {TelFoJell.5.Szektor} {TelFoJell.5.M115} {TelFoJell.5.M440} {TelFoJell.5.Magas} {TelFoJell.5.Alacsony} {TelFoJell.6.Nev} {TelFoJell.6.M355} {TelFoJell.6.M354} {TelFoJell.6.Szektor} {TelFoJell.6.M115} {TelFoJell.6.M440} {TelFoJell.6.Magas} {TelFoJell.6.Alacsony} * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 42

43 Települések egy mondatos jellemzése 1/9
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 1/9 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Balkány „A munkanélküliek magas részaránya a település kereső korú lakossága körében. A település 24 élő tanyáján az infrastruktúra részleges, vagy helyenként teljes hiánya.” „A településen hagyománnyal rendelkező fémipari üzemek nagyfokú és képzett humánerőforrással rendelkező szakemberei és üzemei által képviselt nagyfokú gazdasági potenciál.A létrejött ipari park kedvező fekvése, jó szakemberellátottsága,nagy szakértelemmel rendelkező vállalkozásvezetők az ipari park területén. Élelmiszerfeldolgozó ipar fejlesztési lehetősége.” Biri „Munkahelyek teremtése” „Az autópálya 10 km-re van, s a leendő vállalkozások számára előnyös feltételek mellett terület biztosítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 43

44 Települések egy mondatos jellemzése 2/9
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 2/9 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bököny „Szennyvíz-hálózat kiépítetlensége, infrastruktúra-hiány, a lakosság elöregedése, munkaerő-hiány, munkahely-hiány, a kisebbségek lélekszámának emelkedése, szociálisan rászorultak létszámának emelkedése, a pályázatok nem arányos támogatása.” „Munkahely-teremtés, infrastruktúra-fejlesztés, átképzések az alulképzett lakosság részére.” Érpatak „Munkanélküliség, bűnözés, a leromlott infrastruktúra, valamint a hiányos tömegközlekedés.” „A két megyeszékhely közelségéből és a két kistérségi központ közelségéből adódó lehetőségek, a turizmus-fejlesztés, valamint a mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 44

45 Települések egy mondatos jellemzése 3/9
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 3/9 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Geszteréd „Önkormányzat épületeinek állaga nem megfelelő. Civil szervezetek fentarthatósága nehezen megoldható. Nincs ipari tevékenység. Magas a unkanélküliek száma. Településen magas a HHH családok száma.” „Ipari tevékenység szorgalmazása, munkahelyek teremtése.” Kállósemjén „A foglalkoztatók hiánya, azaz a munkanélküliség.” „A mezőgazdasági termelő tevékenység, és az arra épülő élelmiszer-feldolgozás nyíregyházi, nyírbátori termelő vállalatoknak bedolgozói (alvállalkozói) háttér biztosítása. A Kállay kastély és park hasznosítása. A Mohos-tó természetvédelmi területének turisztikai célú hasznosítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 45

46 Települések egy mondatos jellemzése 4/9
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 4/9 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kálmánháza „Az elavult panel iskolaépület felújítása. Bentlakásos szociális intézmény létrehozása, ezzel munkahelyteremtés. Külterületi szennyvízhálózat fejlesztése. Intézmények akadálymentesítése. Polgármesteri Hivatal számítógépparkjának korszerűsítése.” „EU pályázati lehetőségek kihasználása tekintettel arra, hogy saját erő fejlesztési lehetőségünk nincs.” Kótaj „Oktatási intézmény infrastruktúrájának elmaradottsága.” „Uniós pályázatokon való részvétel.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 46

47 Települések egy mondatos jellemzése 5/9
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 5/9 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Nagycserkesz „Munkanélküliségi és gazdasági elmaradottság, mély szegénység, szociális segélyezés magas szintje, külterületi portalanított utak hiánya, kevés vállalkozás, munkahelyhiány, önkormányzati földterület-hiány, önkormányzat működési hiánya, fejlesztések sajáterő hiánya, óvoda férőhely-hiány, önkorányzati épületek leamortizálódása (egészségház, kultúrház, óvoda, temető, sportpálya, EMO.).” „Rendelkezésre álló, szabad munkaerő, kiváló minőségű földterület a gazdák tulajdonában.” Nagykálló „Nagy átmentő forgalom, kiaknázatlan turisztikai lehetőségek, alacsony foglalkoztatottság, inaktívak magas aránya.” „M3-as autópálya közelsége miatt logisztikai kistérségi képzőközpont. Ipari park, és benne vállalkozások letelepedése, a mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztése. Gyógyvíz-turizmus, Harangodon nemzetközi rendezvények.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 47

48 Települések egy mondatos jellemzése 6/9
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 6/9 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Napkor „Szennyvíz-elhelyezés és kezelés megoldatlansága, az általános iskola épületeinek rossz műszaki állapota. Településközpont rendezetlensége, idősek otthona épületének és környezetének rossz állaga. Ravatalozó rossz állapota.” „Rendezvényeink népszerűsége, településünk turisztikai vonzereje, Nyíregyházához való közelség.” Nyíregyháza „Bokortanyák infrastrukturális elmaradottsága. Külterületek megközelíthetősége. Munkanélküliség növekedése.” „Falusi turizmus fejlesztése, kereskedelem fejlesztése, logisztikai szerepkör erősítése, repülőtér kihasználása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 48

49 Települések egy mondatos jellemzése 7/9
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 7/9 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Nyírpazony „Nem tartozik a leghátrányosabb települések közé, ezért nem áll rendelkezésünkre a legnagyobb támogatási forma és emiatt sok pályázatott nem tudunk beadni,saját fórrás híánya miatt és ezek miatt az elkébzelt vidéki fejlesztéseinket nem tudjuk megvalósítani.” „A község számára olyan pályázati lehetőség, melyeken sikeresen részt vehet, ahol csak 10 %-os önerő szükséges és nem kizáró ok az, hogy a település nem tartozik a leghátrányosabb települések közzé.” Nyírtelek „VEZETÉKES SZENNYVÍZ ÉS IVÓVÍZHÁLÓZAT TELJES KIÉPÍTETTSÉGÉNEK HIÁNYA. HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK MAGAS ARÁNYA. ALACSONY SZAKKÉPZETTSÉGŰ MUNKANÉLKÜLIEK.” „TÉRSÉGI ÉS KOORDINÁCIÓS SZEREPKÖR ERŐSÍTÉSE. KERESKEDELMI SZEREPKÖR ERŐSÍTÉSE. SZABAD MUNKAERŐ KAPACITÁS. GAZDASÁGI TERÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE KIALAKÍTÁSA.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 49

50 Települések egy mondatos jellemzése 8/9
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 8/9 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Nyírtura „Nyírtura nem tartozik a leghátrányosabb települések közé, ezért nem áll rendelkezésünkre a legnagyobb támogatási forma és emiatt sok pályázatot nem tudunk beadni,saját forrás hiánya miatt és ezek miatt az elképzelt vidéki fejlesztéseinket nem tudjuk megvalósítani.” „Minél több pályázat beadása és nyerése segítene a problémákon, vagyis a fejlesztéseken.” Sényő „Beépíthető ingatlanok előtti közművek hiánya.” „Minél több pályázat benyújtása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 50

51 Települések egy mondatos jellemzése 9/9
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 9/9 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Szakoly „A településen magas a munkanélküliek száma. Lakónépesség csökken, elöregszik. A lakosság egészségügyi állapota rossz, különös tekintettel a férfiakra. Infrastrukturális beruházások hiánya, az állami feladatok finanszírozásának alacsony szintje.” „Az ipari park által nyújtott lehetőségek kiaknázása. A bio-erőmű létesítésével más vállalkozások letelepedése a településen, amely a helyi vállalkozások helyzetének javításában is lehetőséget nyújtana.” Újfehértó „Munkanélküliség, kihasználatlan lehetőségek, szennyvíz- csapadékvíz elvezetése, burkolatlan utak.” „Turizmus, ipari park létrehozása, városfejlesztés, rehabilitálás.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 51

52 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

53 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/2
A térségben 10 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 35 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/2 Intézkedé-sek száma Összes allokált forrás (EUR) Fő fejlesztési prioritás „Gazdasági környezet fejlesztése” 6 db 10,539,182 „Helyi ipari termelés és szolgáltatás fejlesztése” 3 db 9,216,975 „Megújuló energiaágazat fejlesztése” 2 db 6,923,076 „Helyi turisztikai ágazat fejlesztése” 3 db 5,178,959 „Helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése” 6 db 2,899,249 „Helyi mezőgazdasági termékfeldolgozás” 3 db 1,852,838 „Helyi zöldség és gyümölcs ágazat fejlesztése” 3 db 508,223 „Humán erőforrás fejlesztése” 3 db 110,460 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 53 53

54 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 2/2
A térségben 10 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 35 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 2/2 Intézkedé-sek száma Összes allokált forrás (EUR) Fő fejlesztési prioritás „Helyi erdő- és vadgazdálkodás fejlesztése” 3 db 55,230 „Állattenyésztési és állati termékek termelésének fejlesztése” 3 db „{FejlPrioritasok.2.Ny396}” {FejlPrioritasok.2.Sz331} db {FejlPrioritasok.2.Sz332} „{FejlPrioritasok.3.Ny396}” {FejlPrioritasok.3.Sz331} db {FejlPrioritasok.3.Sz332} „{FejlPrioritasok.4.Ny396}” {FejlPrioritasok.4.Sz331} db {FejlPrioritasok.4.Sz332} „{FejlPrioritasok.5.Ny396}” {FejlPrioritasok.5.Sz331} db {FejlPrioritasok.5.Sz332} „{FejlPrioritasok.6.Ny396}” {FejlPrioritasok.6.Sz331} db {FejlPrioritasok.6.Sz332} „{FejlPrioritasok.7.Ny396}” {FejlPrioritasok.7.Sz331} db {FejlPrioritasok.7.Sz332} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 54 54

55 A legtöbb forrás – 977,446 EUR – a(z) Helyi közösségi terek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/10 Fő fejlesztési prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Kisebbségek, halmozottan hátrányos helyzetűek bevonásának támogatása 807,692 Információhoz és tanácsadói szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása 4,770,882 Munkahelyek elérhetőségének fejlesztése 4,551,922 Nemzetközi, szakmai kapcsolatok, együttműködések 154,646 Helyi vállalkozások képzésének támogatása 143,590 Stratégiák és tanulmányok készítése 110,450 {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 55

56 A legtöbb forrás – 977,446 EUR – a(z) Helyi közösségi terek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/10 Fő fejlesztési prioritás: Helyi ipari termelés és szolgáltatás fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi lakosság igényeit kielégítő tevékenységek fejlesztése 762,334 Mikro- és kisvállalkozások általános piacra jutását segítő fejlesztések támogatása 762,334 A környezet állapotának megőrzését szolgáló technológiák fejlesztésének támogatása 7,692,307 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 56

57 A legtöbb forrás – 977,446 EUR – a(z) Helyi közösségi terek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/10 Fő fejlesztési prioritás: Megújuló energiaágazat fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Partnerségen alapuló takarékos energetikai eljárások kidolgozásának támogatása 3,846,153 Helyi adottságokra épülő megújuló energiahasznosítás 3,076,923 {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 57

58 A legtöbb forrás – 977,446 EUR – a(z) Helyi közösségi terek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/10 Fő fejlesztési prioritás: Helyi turisztikai ágazat fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Belső turizmus feltételeinek megteremtése 88,360 Vidéki szálláshelyek kialakítása, minőségének javítása 3,846,153 Tematikus turisztikai célok attrakcióinak támogatása, és infrastrukturális feltételeinek megteremtése 1,244,446 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 58

59 A legtöbb forrás – 977,446 EUR – a(z) Helyi közösségi terek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/10 Fő fejlesztési prioritás: Helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi közösségi terek kialakítása 977,446 Önkormányzati kötelező szolgáltatások tanyás térségekbe, perifériális területekre való eljuttatása 950,755 Természeti örökségek megőrzésének és bemutatásának támogatása 79,384 Épített örökség védelme, eredeti állapotának visszaállítása, funkcióval történő megtöltése 449,839 Kulturális értékek megőrzése, szabadidős sporttevékenységek és a helyi civil szervezetek támogatása 441,825 Helyi közösség igényeit kielégítő szolgáltatások színvonalának javítása {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 59

60 A legtöbb forrás – 977,446 EUR – a(z) Helyi közösségi terek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/10 Fő fejlesztési prioritás: Helyi mezőgazdasági termékfeldolgozás Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Meglévő feldolgozó üzemek technológiai fejlesztése, európai uniós elvárásoknak való megfeleltetés 960,000 Helyi termékeken és tradíciókon alapuló mikro- és kisvállalkozások feldolgozó kapacitásának fejlesztése 508,223 Piacra jutást segítő innovatív eljárások, K+F tevékenység fejlesztése 384,615 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 60

61 A legtöbb forrás – 977,446 EUR – a(z) Helyi közösségi terek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/10 Fő fejlesztési prioritás: Helyi zöldség és gyümölcs ágazat fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Innovatív eljárások kidolgozása 508,223 Termelési színvonalat növelő infrastuktúra-fejlesztés Tájspecifikus fajták megőrzése, biotermelés feltételeinek megteremtése {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 61

62 A legtöbb forrás – 977,446 EUR – a(z) Helyi közösségi terek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 8/10 Fő fejlesztési prioritás: Humán erőforrás fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Hátrányos helyzetűek képzettségi szintjének növelése 55,230 Környezettudatos életmódra nevelés bevezetése az oktatásba 55,230 Munkahelyteremtéshez kötött szakképzés támogatása {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 62

63 A legtöbb forrás – 977,446 EUR – a(z) Helyi közösségi terek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 9/10 Fő fejlesztési prioritás: Helyi erdő- és vadgazdálkodás fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Vadgazdálkodás piaci célú hasznosításának támogatása 55,230 Az erdő értékének növelése, és a fenntartható erdőgazdálkodás támogatása Erdőállapot javítás támogatása, az erdő többcélú funkciójának erősítése {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 63

64 A legtöbb forrás – 977,446 EUR – a(z) Helyi közösségi terek kialakítása fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 10/10 Fő fejlesztési prioritás: Állattenyésztési és állati termékek termelésének fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Innovatív eljárások kidolgozása Termelési színvonalat növelő infrastrukturális fejlesztés Tájspecifikus fajták megőrzése, biotermelés feltételeinek megteremtése {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 64

65 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

66 A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta-tottság 10 legna-gyobb vállalk. 10 legfonto-sabb javaslat Szektor Javaslatok Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 6% 12% 0% 15% 15% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 10% 35% 90% 15% 15% 11% 8% 0% 0% 0% Építőipar Kereskedelem, javítás 28% 20% 0% 0% 0% 6% 3% 0% 4% 4% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 6% 9% 0% 0% 0% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 4% 2% 0% 0% 0% Pénzügyi közvetítés 18% 6% 0% 0% 0% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 10% 4% 10% 33% 33% Egyéb szolgáltatás 0% 0% 0% 33% 33% Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

67 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 1 „A Nyíregyházi Főiskola, valamint a kedvezményezett településeken működő kutatóintézetek a termelőkkel közös kutatási programok indításának támogatása, a kutatások során elért eredmények minél szélesebb körben történő megismertetésének segítése. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő.” „A termelők az új eljárások bevezetésével javítani tudják termelésük eredményességét, a programban résztvevők árbevételének mintegy 10 %-os növelése várható.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 67

68 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 2 „A Nyíregyházi Főiskola, valamint a kedvezményezett településeken működő kutatóintézetek a termelőkkel közös kutatási programok indításának támogatása, a kutatások során elért eredmények minél szélesebb körben történő megismertetésének segítése az ÚMVP 1-ből nem támogatott tevékenységek esetében. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő.” „A termelők az új eljárások bevezetésével javítani tudják termelésük eredményességét, a programban résztvevők árbevételének mintegy 10 %-os növelése várható.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 68

69 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 3 „A vadgazdálkodás céljait szolgáló vadásztatás népszerűsítésének támogatása az erdőtulajdonosok összefogásával, tematikus vadászati útvonalak kialakításának segítése azokon a területeken, melyeket az ÚMVP I-III-as tengely nem támogat.” „Jelentősen nő az erdőtulajdonosok kiegészítő árbevétele, elsősorban a külföldi vadásztatás fellendülésével.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 69

70 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 4 „A vadgazdálkodás céljait szolgáló vadásztatás népszerűsítésének támogatása az erdőtulajdonosok összefogásával, tematikus vadászati útvonalak kialakításának segítése azokon a területeken, melyeket az ÚMVP I-III-as tengely nem támogat.” „Jelentősen nő az erdőtulajdonosok kiegészítő árbevétele, elsősorban a külföldi vadásztatás fellendülésével.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 70

71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 5 „A térségben előállított termékek feldolgozásának segítése mikro-, illetve kisvállalkozások létrehozásának támogatásával a termelői hálózatokkal közösen. Helyi tradíciókra alapozott feldolgozási eljárások elterjesztésének, illetve alkalmazásának segítése. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő.” „A feldolgozottság fokának javításával nő a programban résztvevők árbevétele, többletfoglalkoztatás valósulhat meg, egyedi, speciális helyi termékek kerülnek előállításra.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 71

72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 6 „A térségben előállított termékek feldolgozásának segítése mikro-, illetve kisvállalkozások létrehozásának támogatásával a termelői hálózatokkal közösen. Helyi tradíciókra alapozott feldolgozási eljárások elterjesztésének, illetve alkalmazásának segítése. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő.” „A feldolgozottság fokának javításával nő a programban résztvevők árbevétele, többletfoglalkoztatás valósulhat meg, egyedi, speciális helyi termékek kerülnek előállításra.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 72

73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 7 „A helyi mezőgazdasági termékek feldolgozására létrejött üzemek technológiája korszerűsítésének támogatása, kapacitásfejlesztés segítése, a piaci kereslethez igazodó minőségi termékek előállításának támogatása.” „EU elvárásoknak megfelelő feldolgozó üzemek alakulnak ki, piacképesebb termékek kerülnek előállításra, így a programban résztvevő üzemek %-os árbevétel növekedést érhetnek el.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 73

74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 8 „A térségben működő vállalkozások piacra jutást segítő, innovatív eljárásai kidolgozásának támogatása, ezen innovatív tevékenység végzéséhez szükséges tudásbázis megteremtésének támogatása, az innováció szereplői közötti együttműködés elősegítése.” „A vállalkozások magasabb hozzáadott értékű termékek előállítására válnak képessé, valamint integrálódni tudnak a térségben működő nagyvállalatok beszállítói hálózatába.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 74

75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 9 „A helyi megújuló energetikai lehetőségek feltárásának támogatása, a hasznosítási lehetőségek kutatásának segítése, a hasznosítás alapinfrastruktúrája kialakításának támogatása.” „Jelentősen csökken a térségben a lakosság, az önkormányzatok és a vállalkozások energetikai kiadása, nagysága elérheti a 30 %-ot.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 75

76 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 9 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 10 „Települési szintű tanulmányok készítése, vertikális és horizontális partnerségben megvalósuló eljárások kidolgozása, megújuló energiaforrásokra támaszkodva. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő.” „A programban résztvevők fűtéssel, világítással kapcsolatos kiadásai 20 %-os megtakarítási szintet is elérhetnek.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 76

77 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

78 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 1 „A vállalkozások és önkormányzatok összefogásával szükséges fejleszteni a munkahelyek megközelítését segítő úthálózat fejlesztését, szolgálati célú kerékpárutak létesítését. A tanyás térségek és perifériás területek településekhez, és munkahelyekhez való közelítése érdekében utak, kerékpárutak építését és a tömegközlekedés fejlesztését kell megvalósítani. A mezőgazdasági területek megközelítése érdekében szükséges mezőgazdasági utak létesítése, folyamatos karbantartása.” „A helyi vállalkozások gazdálkodási feltételei jelentősen javulnak, ezáltal nő a foglalkoztatási képességük, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. A városok, nagy vállalkozások megközelítésének javítása első sorban a periférián élők, halmozottan hátrányos helyzetűek munkaerő piaci pozícióit javítja, növelve esélyegyenlőségüket, biztonságosabb megélhetésüket. A mezőgazdaságból élők költségei csökkennek, gazdálkodásuk hatékonyabbá válik, jövedelmük növekszik.” „Közlekedés” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 78

79 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 2 „A vállalkozások és önkormányzatok összefogásával szükséges fejleszteni a munkahelyek megközelítését segítő úthálózat fejlesztését, szolgálati célú kerékpárutak létesítését. A tanyás térségek és perifériás területek településekhez, és munkahelyekhez való közelítése érdekében utak, kerékpárutak építését és a tömegközlekedés fejlesztését kell megvalósítani. A mezőgazdasági területek megközelítése érdekében szükséges mezőgazdasági utak létesítése, folyamatos karbantartása.” „A helyi vállalkozások gazdálkodási feltételei jelentősen javulnak, ezáltal nő a foglalkoztatási képességük, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. A városok, nagy vállalkozások megközelítésének javítása első sorban a periférián élők, halmozottan hátrányos helyzetűek munkaerő piaci pozícióit javítja, növelve esélyegyenlőségüket, biztonságosabb megélhetésüket. A mezőgazdaságból élők költségei csökkennek, gazdálkodásuk hatékonyabbá válik, jövedelmük növekszik.” „Közlekedés” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 79

80 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 3 „Gazdasági életbe való bevonásuk érdekében olyan programokat kell indítani, melyek egyrészről ösztönzik a foglalkoztatókat alkalmazásuk irányába, tréningek szervezésén keresztül csökkentik az előítéletet, és nagyobb toleranciát teremtenek. Foglalkoztatotti oldalról a speciális képzések, mentálhigiénés és viselkedési tréningek és a szaktanácsadás jelenthet megoldást. Mindez valójában csak akkor lehet hatékony, ha ezeket a feladatokat komplex programok keretében tudjuk megoldani, azaz a foglakoztatás, képzés, életmód és viselkedés javítás egy program keretében tud megvalósulni.” „Ilyen komplex programok sorozatának megvalósítása, hosszú távon vezethet eredményre, ahol már mérhetővé válik ezen rétegek foglalkoztatásának növekedése, életkörülményeik javulása, társadalmi integrációja. Csökken a térség tartós munkanélkülisége, javul a nők a perifériákon élők, kisebbségek, alacsonyan képzettek és 45 év felettiek foglalkoztatási mutatója.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 80

81 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 4 „A helyi marketing tevékenység erősítésével, szervezett programok támogatásával meg kell ismertetni a lakossággal az igénybe vehető szolgáltatásokat. Fontos a viszonosságon alapuló együttműködések erősítése a helyi szervezetek között közös programok kidolgozásában.” „A külső turizmus mellett megélénkül és jelentős bevételt realizál a belső turisztikai tevékenység is. A helyi források nem vándorolnak más térségekbe, a helyi gazdaságot erősítik. Az itt élők egyre jobban megismerik környezetüket, javul identitásuk, illetve a szervezetek közötti együttműködések megerősödnek és általánossá válnak.” „Természeti adottságok” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 81

82 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 5 „A helyi marketing tevékenység erősítésével, szervezett programok támogatásával meg kell ismertetni a lakossággal az igénybe vehető szolgáltatásokat. Fontos a viszonosságon alapuló együttműködések erősítése a helyi szervezetek között közös programok kidolgozásában.” „A külső turizmus mellett megélénkül és jelentős bevételt realizál a belső turisztikai tevékenység is. A helyi források nem vándorolnak más térségekbe, a helyi gazdaságot erősítik. Az itt élők egyre jobban megismerik környezetüket, javul identitásuk, illetve a szervezetek közötti együttműködések megerősödnek és általánossá válnak.” „Természeti adottságok” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 82

83 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 6 „Olyan képzési programok támogatása, melyben kiemelt szerepet kapnak a környezetvédelem kérdései. Azon létesítmények bővítésének, létesítésének támogatása, mely a természet- és környezetvédelem iránti igény erősítését, annak szakmai elsajátítását szolgálja, és folyamatos lehetőséget biztosít az érdeklődők fogadására és képzésére.” „A társadalom egyre szélesebb rétegei értik meg a természet- és környezetvédelem fontosságát, munkahelyükön alkalmazzák mindazokat az ismereteket, melyek csökkentik az adott tevékenység környezetromboló hatásait, mindezek eredményeként javul az egészségi állapot, az általános közérzet, ami hosszú távon az élettartam növekedéséhez vezet.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 83

84 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 7 „Olyan képzési programok támogatása, melyben kiemelt szerepet kapnak a környezetvédelem kérdései. Azon létesítmények bővítésének, létesítésének támogatása, mely a természet- és környezetvédelem iránti igény erősítését, annak szakmai elsajátítását szolgálja, és folyamatos lehetőséget biztosít az érdeklődők fogadására és képzésére.” „A társadalom egyre szélesebb rétegei értik meg a természet- és környezetvédelem fontosságát, munkahelyükön alkalmazzák mindazokat az ismereteket, melyek csökkentik az adott tevékenység környezetromboló hatásait, mindezek eredményeként javul az egészségi állapot, az általános közérzet, ami hosszú távon az élettartam növekedéséhez vezet.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 84

85 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 8 „Kidolgozott programok alapján olyan falunapok, rendezvények támogatása, mely a helyi közösségi tevékenységre építve a település a térség kulturális és egyéb sajátosságainak bemutatását tűzi ki céljául. Olyan kulturális és szabadidős tevékenységek támogatása, mely jelentős tömegeket mozgat meg, hozzájárul a település, a térség identitásának növeléséhez, sajátosságainak bemutatásához.” „A közösen megvalósított programok által megerősödnek a civil szervezetek, növekszik a térségi összefogás, nő a térségben élők helyi kötődése, javul közérzete, szívesebben marad a térség lakója.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 85

86 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 9 „Kidolgozott programok alapján olyan falunapok, rendezvények támogatása, mely a helyi közösségi tevékenységre építve a település a térség kulturális és egyéb sajátosságainak bemutatását tűzi ki céljául. Olyan kulturális és szabadidős tevékenységek támogatása, mely jelentős tömegeket mozgat meg, hozzájárul a település, a térség identitásának növeléséhez, sajátosságainak bemutatásához.” „A közösen megvalósított programok által megerősödnek a civil szervezetek, növekszik a térségi összefogás, nő a térségben élők helyi kötődése, javul közérzete, szívesebben marad a térség lakója.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 86

87 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 10 „A helyi, illetve országos védelem alatt álló építmények esetén lehetőséget kell biztosítani – az egyébként költséges – feltáró munka elvégzésére. A szakmai civil szervezeteket tudatosan be kell vonni a ebbe a munkába, és akár a tulajdonjog átruházásával, vagy tartós bérlettel meg kell oldani ezen létesítmények felújítását, a térség érdekeit, és szakmai céljait szolgáló hasznosítását. Kedvezményezett település: Érpatak, Balkány, Nagycserkesz.” „Jelentősen javul a települések arculat, és alkalmasabbá válnak a térség turisztikai elképzeléseinek megvalósítására, a térség vonzóbbá tételére. A civil szervezetek teret és lehetőséget kapnak elképzeléseik megvalósítására, céljaik kiteljesítésére. Számos olyan közösségi funkció találja meg a helyét, melyek eddig hely hiányában nem működhettek, vagy nem megfelelő színvonalon működhettek.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 87

88 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

89 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/43 Kód: ÉA-9-GF-A-09 Sorszám: 1944 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Információhoz és tanácsadói szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A telekommunikáció területén még most is vannak olyan települése, ahol a vonalas telefonhálózat nem épült ki, és ez még akkor is gond, ha a mobil hálózatok a teljesen lefedik szolgáltatásukkal a térséget (kivéve néhány tanyás terület). Teljesen hiányzik a valóban szélessávú, nagy gyorsaságú internet hálózat, az E-Magyarország pontok még nem alkotnak igazi hálózatot. Kevés a térségben a jól képzett tanácsadói szolgáltatás, és a vállalkozások és egyéb szervezetek még ezeket sem veszik szükség szerint igénybe. Probléma/ lehetőség A gazdaság fejlődésének, az EU-s források elérésének egyik komoly akadálya az információk időben való elérésének, valamint a megfelelő humánkapacitásnak a hiánya. Ebből következően a helyi szereplők még a rendelkezésre álló kapacitásokat sem veszik megfelelően igénybe, mert nem tudott eddig gyakorlattá válni a szakértői szolgáltatások igénybe vétele. Megoldási javaslat A helyi társadalmi, gazdasági szereplők támogatásán keresztül elő kell segíteni a legmodernebb infokommunikációs eszközök elterjesztését és használatát. Különösen a tanyás, perifériális területeken. Létre kell hozni, és meg kell erősíteni a mikor-, és kisvállalkozások fejlődését szolgáló tanácsadói szolgáltatásokat, támogatni kell az azokhoz való hozzáférést, és azok igénybevételét, valamint az innovatív eljárások használatát és elterjesztését. Várható eredmény Az időben megszerzett információk és a tanácsadói szolgáltatások alkalmassá teszik a helyi vállalkozásokat arra, hogy megtalálják a fejlesztéseik helyes irányát, és sikeres pályázatok benyújtását, ez által növelve a térségbe érkező fejlesztési forrásokat. A mind ezekhez társuló innovatív eljárások bevezetésével nő a mikro-, és kisvállalkozások piaci versenyképessége, jövedelme. Megélénkül a helyi gazdaság. Az információhoz való hozzáféréssel csökken a tanyás térségeken élők hátrányos helyzete, növekszik esélyegyenlősége. Támogat-ható tevékeny-ségek - eszközbérlés, - oktatók javadalmazása, - képzéshez kapcsolódó anyagköltség (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - oktatás alatt biztosított étel-italfogyasztás max. 20 %-ig, - oktatói segédanyagok (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - terembérlet, - meghívók, szórólapok, kiadványok költségei, - képzéshez kapcsolódó utazási költségek, Képzés/Oktatás Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Képzés és tájékoztatás Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 89

90 Megoldási javaslatok 1/43 Kód: ÉA-9-GF-A-09 Sorszám: 1944
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/43 Kód: ÉA-9-GF-A-09 Sorszám: 1944 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 100% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 38461 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 30 db 0% Természetes személyek 90

91 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-07 Sorszám: 1593 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Munkahelyek elérhetőségének fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés Helyzet/ adottság A térség külső megközelíthetőségét biztosító infrastruktúra viszonylag jól kiépített, azonban a belső kapcsolatokat (településközi, településen belüli) biztosító közlekedési infrastruktúra mind mennyiségében, mind minőségében sok hiányosságot mutat. Fokozottan igaz ez a tanyás és perifériás térségekre, ahova eddig is kevesebb figyelmet fordítottak az önkormányzatok. Probléma/ lehetőség A magas munkanélküliséggel, a vállalkozások hiányával, a mezőgazdaság hatékonyságának alacsony szintjével küszködő térség a megfelelő infrastrukturális háttér hiányában nem képes megoldani ezeket a problémákat. A halmozottan hátrányos helyzetűek, periférián élők komoly hátránnyal küzdenek a munkaerőpiacon, ők azok, akik nagy számban élnek a perifériákon, a munkahelyek megközelítése számukra a legnehezebb. Megoldási javaslat A vállalkozások és önkormányzatok összefogásával szükséges fejleszteni a munkahelyek megközelítését segítő úthálózat fejlesztését, szolgálati célú kerékpárutak létesítését. A tanyás térségek és perifériás területek településekhez, és munkahelyekhez való közelítése érdekében utak, kerékpárutak építését és a tömegközlekedés fejlesztését kell megvalósítani. A mezőgazdasági területek megközelítése érdekében szükséges mezőgazdasági utak létesítése, folyamatos karbantartása. Várható eredmény A helyi vállalkozások gazdálkodási feltételei jelentősen javulnak, ezáltal nő a foglalkoztatási képességük, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. A városok, nagy vállalkozások megközelítésének javítása első sorban a periférián élők, halmozottan hátrányos helyzetűek munkaerő piaci pozícióit javítja, növelve esélyegyenlőségüket, biztonságosabb megélhetésüket. A mezőgazdaságból élők költségei csökkennek, gazdálkodásuk hatékonyabbá válik, jövedelmük növekszik. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás EAOP - 2. Prioritás - A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 91

92 Megoldási javaslatok 2/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-07 Sorszám: 1593
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-07 Sorszám: 1593 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 90% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 90% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 9 db Természetes személyek 0% 92

93 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-08 Sorszám: 1594 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Munkahelyek elérhetőségének fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés Helyzet/ adottság A térség külső megközelíthetőségét biztosító infrastruktúra viszonylag jól kiépített, azonban a belső kapcsolatokat (településközi, településen belüli) biztosító közlekedési infrastruktúra mind mennyiségében, mind minőségében sok hiányosságot mutat. Fokozottan igaz ez a tanyás és perifériás térségekre, ahova eddig is kevesebb figyelmet fordítottak az önkormányzatok. Probléma/ lehetőség A magas munkanélküliséggel, a vállalkozások hiányával, a mezőgazdaság hatékonyságának alacsony szintjével küszködő térség a megfelelő infrastrukturális háttér hiányában nem képes megoldani ezeket a problémákat. A halmozottan hátrányos helyzetűek, periférián élők komoly hátránnyal küzdenek a munkaerőpiacon, ők azok, akik nagy számban élnek a perifériákon, a munkahelyek megközelítése számukra a legnehezebb. Megoldási javaslat A vállalkozások és önkormányzatok összefogásával szükséges fejleszteni a munkahelyek megközelítését segítő úthálózat fejlesztését, szolgálati célú kerékpárutak létesítését. A tanyás térségek és perifériás területek településekhez, és munkahelyekhez való közelítése érdekében utak, kerékpárutak építését és a tömegközlekedés fejlesztését kell megvalósítani. A mezőgazdasági területek megközelítése érdekében szükséges mezőgazdasági utak létesítése, folyamatos karbantartása. Várható eredmény A helyi vállalkozások gazdálkodási feltételei jelentősen javulnak, ezáltal nő a foglalkoztatási képességük, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. A városok, nagy vállalkozások megközelítésének javítása első sorban a periférián élők, halmozottan hátrányos helyzetűek munkaerő piaci pozícióit javítja, növelve esélyegyenlőségüket, biztonságosabb megélhetésüket. A mezőgazdaságból élők költségei csökkennek, gazdálkodásuk hatékonyabbá válik, jövedelmük növekszik. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás EAOP - 2. Prioritás - A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 93

94 Megoldási javaslatok 3/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-08 Sorszám: 1594
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-08 Sorszám: 1594 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 85% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 85% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 9 db Természetes személyek 0% 94

95 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-09 Sorszám: 1603 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Kisebbségek, halmozottan hátrányos helyzetűek bevonásának támogatása Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság A képzettségi szint tekintetében a 8 általánost, vagy attól kevesebb iskolát végzők aránya nagyon magas (58%). A kisebbségek aránya a térségben 12-14%, ami magasan az országos átlag felett van. Ezen rétegek képezik a térségben regisztrált munkanélküliek közel 70%át. Ők a munkaerőpiacon oly annyira nem versenyképesek, hogy már évtizedes nagyságrendben nem tudnak munkalehetőséghez jutni, megélhetésük mélyen a létminimum alatt van. Minimális kereseti lehetőséget az időszakosan rendelkezésre álló köz-, és közhasznú foglalkoztatás jelent számukra. Probléma/ lehetőség A legnagyobb problémát mind társadalmi, mind gazdasági szempontból ezen rétegek munka világába való visszaintegrálása jelenti. Alacsony képzettségi szintjük, korösszetételük, a társadalomban erőteljesen működő előítéletek miatt a foglalkoztatók nem alkalmazzák őket. Lehetőséget számukra a képzettségi szint növelése, életvitelük, gondolkodásuk megváltoztatása, illetve a társadalmi előítélet csökkentése jelenthet. Megoldási javaslat Gazdasági életbe való bevonásuk érdekében olyan programokat kell indítani, melyek egyrészről ösztönzik a foglalkoztatókat alkalmazásuk irányába, tréningek szervezésén keresztül csökkentik az előítéletet, és nagyobb toleranciát teremtenek. Foglalkoztatotti oldalról a speciális képzések, mentálhigiénés és viselkedési tréningek és a szaktanácsadás jelenthet megoldást. Mindez valójában csak akkor lehet hatékony, ha ezeket a feladatokat komplex programok keretében tudjuk megoldani, azaz a foglakoztatás, képzés, életmód és viselkedés javítás egy program keretében tud megvalósulni. Várható eredmény Ilyen komplex programok sorozatának megvalósítása, hosszú távon vezethet eredményre, ahol már mérhetővé válik ezen rétegek foglalkoztatásának növekedése, életkörülményeik javulása, társadalmi integrációja. Csökken a térség tartós munkanélkülisége, javul a nők a perifériákon élők, kisebbségek, alacsonyan képzettek és 45 év felettiek foglalkoztatási mutatója. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás TAMOP - 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segíté... Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 95

96 Megoldási javaslatok 4/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-09 Sorszám: 1603
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-09 Sorszám: 1603 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 96153 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 6 db 0% Természetes személyek 96

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/43 Kód: ÉA-9-GF-6-01 Sorszám: 7013 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Nemzetközi, szakmai kapcsolatok, együttműködések Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A helyi közösség települései igen jelentős testvérváros kapcsolatokat alakítottak ki az elmúlt évtizedekben, szinte Európa valamennyi térségében, ezek a kapcsolatok azonban alapvetően formálisak, kevés belső tartalommal bírnak. A vállalkozások, és civil szervezetek esetében még formális kapcsolatokról is csak elvétve beszélhetünk. Mind az önkormányzati, mind a vállalkozói területen hiányzik a társadalmi, gazdasági hasznosság megjelenése. Probléma/ lehetőség A térség szereplőinek nagy szüksége lenne olyan kapcsolatok, kapcsolatrendszerek kiépítésére, melyek a formális együttműködésen túl jó gyakorlatok, "know how" bevezetését eredményezhetné. A Helyi Vidékfejlesztési Közösség sem rendelkezik jelen pillanatban a tevékenységéhez igazodó nemzetközi és hazai olyan vidékfejlesztési és LEADER jellegű kapcsolatokkal, melyek segíthetnék az ésszerű szervezetépítést, és tevékenységi kör kialakítását. Megoldási javaslat A LEADER program - de más források bevonásával is - ösztönöznünk kell a helyi szereplőket arra, hogy tevékenységüket, és működésük eredményességét javítsák az által, hogy olyan kapcsolatokat építenek, melyek jó gyakorlatok, új eljárások, technológiák bevezetését eredményezhetik. A Helyi Közösség saját kapcsolatainak bővítése nem nem csupán azt a célt szolgálja, hogy saját tevékenységét fejlessze, hanem e kapcsolatrendszereken keresztül találhat megfelelő partnereket a térség szereplői számára. Várható eredmény A hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítése, és tartalommal való megtöltése eredményeként javulhat térségünk ismertsége, adottságaink és lehetőségeink széles körű megismertetése, mely már rövid távon is befektetőket vonzhat a térségbe. A jó gyakorlatok, újszerű technológiák, "know how-k" bevezetése jelentősen javíthatná a térség gazdasági potenciáját, élénkítené és színesítené a közösség társadalmi életét. A Helyi Közösség pedig több évtizedes LEADER és vidékfejlesztési tapasztalatokat szerezhetne, és a most szerveződő térségekben (pl.: Erdély) segíthetné a közösségek kialakulását. Támogat-ható tevékeny-ségek Útiköltség, Kommunikációs költségek, Repülőjegy, napidíj, szállás, étkezés, Tolmácsolás, Kapcsolattartás költségei, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 97

98 Megoldási javaslatok 5/43 Kód: ÉA-9-GF-6-01 Sorszám: 7013
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/43 Kód: ÉA-9-GF-6-01 Sorszám: 7013 Jogcímcs. LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 88288 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 79460 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 90% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 8 db Természetes személyek 0% 98

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/43 Kód: ÉA-9-GF-6-02 Sorszám: 7015 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Nemzetközi, szakmai kapcsolatok, együttműködések Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A helyi közösség települései igen jelentős testvérváros kapcsolatokat alakítottak ki az elmúlt évtizedekben, szinte Európa valamennyi térségében, ezek a kapcsolatok azonban alapvetően formálisak, kevés belső tartalommal bírnak. A vállalkozások, és civil szervezetek esetében még formális kapcsolatokról is csak elvétve beszélhetünk. Mind az önkormányzati, mind a vállalkozói területen hiányzik a társadalmi, gazdasági hasznosság megjelenése. Probléma/ lehetőség A térség szereplőinek nagy szüksége lenne olyan kapcsolatok, kapcsolatrendszerek kiépítésére, melyek a formális együttműködésen túl jó gyakorlatok, "know how" bevezetését eredményezhetné. A Helyi Vidékfejlesztési Közösség sem rendelkezik jelen pillanatban a tevékenységéhez igazodó nemzetközi és hazai olyan vidékfejlesztési és LEADER jellegű kapcsolatokkal, melyek segíthetnék az ésszerű szervezetépítést, és tevékenységi kör kialakítását. Megoldási javaslat A LEADER program - de más források bevonásával is - ösztönöznünk kell a helyi szereplőket arra, hogy tevékenységüket, és működésük eredményességét javítsák az által, hogy olyan kapcsolatokat építenek, melyek jó gyakorlatok, új eljárások, technológiák bevezetését eredményezhetik. A Helyi Közösség saját kapcsolatainak bővítése nem nem csupán azt a célt szolgálja, hogy saját tevékenységét fejlessze, hanem e kapcsolatrendszereken keresztül találhat megfelelő partnereket a térség szereplői számára. Várható eredmény A hazai és nemzetközi kapcsolatok bővítése, és tartalommal való megtöltése eredményeként javulhat térségünk ismertsége, adottságaink és lehetőségeink széles körű megismertetése, mely már rövid távon is befektetőket vonzhat a térségbe. A jó gyakorlatok, újszerű technológiák, "know how-k" bevezetése jelentősen javíthatná a térség gazdasági potenciáját, élénkítené és színesítené a közösség társadalmi életét. A Helyi Közösség pedig több évtizedes LEADER és vidékfejlesztési tapasztalatokat szerezhetne, és a most szerveződő térségekben (pl.: Erdély) segíthetné a közösségek kialakulását. Támogat-ható tevékeny-ségek Útiköltség, Kommunikációs költségek, Repülőjegy, napidíj, szállás, étkezés, Tolmácsolás, Kapcsolattartás költségei, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 99

100 Megoldási javaslatok 6/43 Kód: ÉA-9-GF-6-02 Sorszám: 7015
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/43 Kód: ÉA-9-GF-6-02 Sorszám: 7015 Jogcímcs. LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 93982 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 75186 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 80% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek 0% 100

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/43 Kód: ÉA-9-GF-3-01 Sorszám: 1596 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Helyi vállalkozások képzésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A helyi mikro- és kisvállalkozások száma alacsony a térségben, gazdasági potenciáljuk mélyen az átlag alatt van. A lakosság számára nem érhetők el helyben azok a kisipari szolgáltatások, melyekre igény lenne. Magas a tartósan munkanélküli, alulképzett hátrányos helyzetűek aránya. A helyi vállalkozások anyagi okok miatt nem tudnak megfelelő összeget fordítani a humán politikára, a számukra fontos betanított, illetve szakmunkás képzésre. Probléma/ lehetőség Az alapvető problémát a megfelelően képzett szakmunkások hiánya, valamint a szolgáltatások területén az önállóan dolgozni tudó szakemberek hiánya jelenti. Az oktatási intézmények által kibocsátott különböző képzettségű emberek végzettsége sok esetben nem igazodik a valós piaci, illetve egyedi speciális igényekhez. Hiányos a kapcsolat a vállalkozások és a képző intézetek között. Jelentős növekedés érhető el, ha szakképzésre, átképzésre alkalmas munkaerőt a gazdasági érdekek mentén képeznénk. Megoldási javaslat A helyi gazdaság szereplőivel egyeztetve az ÚMVP I-III. tg-ből nem támogatott képzési programokat kell indítani, ahol célzott munkahelyekre, a gazdaság várható igényeire alapozott képzések valósulnak meg. Speciális, egyedi igények kielégítése valósul meg, kizárólag olyan esetekben, amelyek munkahelymegtartásra, illetve új munkahelyek teremtésére irányulnak. Várható eredmény A képzési programok eredménye, hogy nagy számban jelennek meg a térség munkaerőpiacán keresett szakmák képviselői, növekszik, élénkül a gazdaság, csökken a munkanélküliek aránya. Az új és innovatív eljárások bevezetésének személyi akadálya megszűnik. Ezen képzések nagyban hozzájárulnak új munkahelyek létesítése mellett a meglévő munkahelyek megtartásába is. Támogat-ható tevékeny-ségek - eszközbérlés, - oktatók javadalmazása, - képzéshez kapcsolódó anyagköltség (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - oktatás alatt biztosított étel-italfogyasztás max. 20 %-ig, - oktatói segédanyagok (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - terembérlet, - meghívók, szórólapok, kiadványok költségei, - képzéshez kapcsolódó utazási költségek, Képzés/Oktatás Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 101

102 Megoldási javaslatok 7/43 Kód: ÉA-9-GF-3-01 Sorszám: 1596
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/43 Kód: ÉA-9-GF-3-01 Sorszám: 1596 Jogcímcs. LEADER - Képzés Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 81978 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 73780 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db Természetes személyek 0% 102

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/43 Kód: ÉA-9-GF-3-02 Sorszám: 1597 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Helyi vállalkozások képzésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A helyi mikro- és kisvállalkozások száma alacsony a térségben, gazdasági potenciáljuk mélyen az átlag alatt van. A lakosság számára nem érhetők el helyben azok a kisipari szolgáltatások, melyekre igény lenne. Magas a tartósan munkanélküli, alulképzett hátrányos helyzetűek aránya. A helyi vállalkozások anyagi okok miatt nem tudnak megfelelő összeget fordítani a humán politikára, a számukra fontos betanított, illetve szakmunkás képzésre. Probléma/ lehetőség Az alapvető problémát a megfelelően képzett szakmunkások hiánya, valamint a szolgáltatások területén az önállóan dolgozni tudó szakemberek hiánya jelenti. Az oktatási intézmények által kibocsátott különböző képzettségű emberek végzettsége sok esetben nem igazodik a valós piaci, illetve egyedi speciális igényekhez. Hiányos a kapcsolat a vállalkozások és a képző intézetek között. Jelentős növekedés érhető el, ha szakképzésre, átképzésre alkalmas munkaerőt a gazdasági érdekek mentén képeznénk. Megoldási javaslat A helyi gazdaság szereplőivel egyeztetve az ÚMVP I-III. tg-ből nem támogatott képzési programokat kell indítani, ahol célzott munkahelyekre, a gazdaság várható igényeire alapozott képzések valósulnak meg. Speciális, egyedi igények kielégítése valósul meg, kizárólag olyan esetekben, amelyek munkahelymegtartásra, illetve új munkahelyek teremtésére irányulnak. Várható eredmény A képzési programok eredménye, hogy nagy számban jelennek meg a térség munkaerőpiacán keresett szakmák képviselői, növekszik, élénkül a gazdaság, csökken a munkanélküliek aránya. Az új és innovatív eljárások bevezetésének személyi akadálya megszűnik. Ezen képzések nagyban hozzájárulnak új munkahelyek létesítése mellett a meglévő munkahelyek megtartásába is. Támogat-ható tevékeny-ségek - oktatók javadalmazása, - képzéshez kapcsolódó anyagköltség (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - eszközbérlés, - oktatás alatt biztosított étel-italfogyasztás max. 20 %-ig, - oktatói segédanyagok (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - terembérlet, - meghívók, szórólapok, kiadványok költségei, - képzéshez kapcsolódó utazási költségek, Képzés/Oktatás Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 103

104 Megoldási javaslatok 8/43 Kód: ÉA-9-GF-3-02 Sorszám: 1597
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/43 Kód: ÉA-9-GF-3-02 Sorszám: 1597 Jogcímcs. LEADER - Képzés Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 77567 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 69810 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db Természetes személyek 0% 104

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/43 Kód: ÉA-9-GF-8-01 Sorszám: 7009 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Stratégiák és tanulmányok készítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A közösség települései, civil szervezetei finanszírozási szempontból rendkívül kedvezőetlen helyzetben vannak. Az önkormányzatok kötelező feladataik ellátásához sem rendelkeznek megfelelő forrásokkal, a térség alacsony vállalkozó szintje, és jövedelemtermelő képessége miatt adóbevételekből sem számíthatnak forrásokra. Probléma/ lehetőség Mind az UMVP, mind az UMFT pályázati rendszereiben számos olyan támogatási lehetőség van, mely megfelelően képes szolgálni az önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások fejlesztési elképzeléseit, azonban nem rendelkeznek azokkal a stratégiai anyagokkal, konkrét tervekkel, melyek elengedhetetlenek ezen pályázatok benyújtásához, és nem rendelkeznek annyi pénzzel, hogy megelőlegezzék ezek elkészítését. Megoldási javaslat Meg kell találni annak lehetőségét, hogy mindazok a szervezetek, akik konkrét fejlesztési elképzeléssel rendelkeznek, reális célokat tűznek ki, és az elképzeléseik társadalmi gazdasági hasznossága megfelelően szolgálja a térség érdekeit, támogatást kapjanak azon tervdokumentumaik elkészítéséhez, melyek megvalósulása igazolhatóan megtörténik. Különösen célszerű támogatni az olyan elképzeléseket, ahol partneri összefogással térségi elképzelések valósulhatnak meg. Várható eredmény Az elkészített tervek alapján számos nyertes pályázat valósulhat meg, melynek eredményeként javulhat az önkormányzatok gazdálkodása, nő a vállalkozások versenyképessége, és jövedelemtermelő képessége,megélénkülhet a civil szervezetek fejlődése, tevékenységük bővülése. Partneri összefogással települések közös fejlesztéseinek ösztönzésével javulhat a térségi összefogás, egységesebb arculatot mutathat a közösség. Támogat-ható tevékeny-ségek Tanulmányösszeállítás költségei, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 105

106 Megoldási javaslatok 9/43 Kód: ÉA-9-GF-8-01 Sorszám: 7009
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/43 Kód: ÉA-9-GF-8-01 Sorszám: 7009 Jogcímcs. LEADER - Tervek és tanulmányok Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 66765 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 56750 EUR Non-profit szervezetek 85% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 18000 EUR Önkormányzatok 85% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db Természetes személyek 0% 106

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/43 Kód: ÉA-9-GF-8-02 Sorszám: 7012 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Stratégiák és tanulmányok készítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A közösség települései, civil szervezetei finanszírozási szempontból rendkívül kedvezőetlen helyzetben vannak. Az önkormányzatok kötelező feladataik ellátásához sem rendelkeznek megfelelő forrásokkal, a térség alacsony vállalkozó szintje, és jövedelemtermelő képessége miatt adóbevételekből sem számíthatnak forrásokra. Probléma/ lehetőség Mind az UMVP, mind az UMFT pályázati rendszereiben számos olyan támogatási lehetőség van, mely megfelelően képes szolgálni az önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások fejlesztési elképzeléseit, azonban nem rendelkeznek azokkal a stratégiai anyagokkal, konkrét tervekkel, melyek elengedhetetlenek ezen pályázatok benyújtásához, és nem rendelkeznek annyi pénzzel, hogy megelőlegezzék ezek elkészítését. Megoldási javaslat Meg kell találni annak lehetőségét, hogy mindazok a szervezetek, akik konkrét fejlesztési elképzeléssel rendelkeznek, reális célokat tűznek ki, és az elképzeléseik társadalmi gazdasági hasznossága megfelelően szolgálja a térség érdekeit, támogatást kapjanak azon tervdokumentumaik elkészítéséhez, melyek megvalósulása igazolhatóan megtörténik. Különösen célszerű támogatni az olyan elképzeléseket, ahol partneri összefogással térségi elképzelések valósulhatnak meg. Várható eredmény Az elkészített tervek alapján számos nyertes pályázat valósulhat meg, melynek eredményeként javulhat az önkormányzatok gazdálkodása, nő a vállalkozások versenyképessége, és jövedelemtermelő képessége,megélénkülhet a civil szervezetek fejlődése, tevékenységük bővülése. Partneri összefogással települések közös fejlesztéseinek ösztönzésével javulhat a térségi összefogás, egységesebb arculatot mutathat a közösség. Támogat-ható tevékeny-ségek Tanulmányösszeállítás költségei, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 107

108 Megoldási javaslatok 10/43 Kód: ÉA-9-GF-8-02 Sorszám: 7012
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/43 Kód: ÉA-9-GF-8-02 Sorszám: 7012 Jogcímcs. LEADER - Tervek és tanulmányok Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 67125 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 53700 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 18000 EUR Önkormányzatok 80% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db Természetes személyek 0% 108

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/43 Kód: ÉA-9-GF-B-05 Sorszám: 1767 Prioritás: Helyi ipari termelés és szolgáltatás fejlesztése Intézkedés: A környezet állapotának megőrzését szolgáló technológiák fejlesztésének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térségre jellemző nagyarányú gyümölcstermesztés, illetve annak ültetvényei hosszú távon meghatározzák a környezet állapotát, a táj képét. Az elmúlt évtizedek nagyüzemi technológiái jelentős károkat okoztak a természetben. A nagyipar elsősorban Nyíregyházára és Nagykállóra összpontosul, a kevés mikro-, és kisvállalkozás pedig viszonylag kismértékben rontja a vidéki környezet állapotát. A térség jelentős természeti értékekkel és NATURA-2000 területekkel rendelkezik. Probléma/ lehetőség A gazdaság erősítésére irányuló törekvések, a mezőgazdasági tevékenység és ipari termelés hatékonyságának növelése nem megfelelő odafigyelés mellett komoly károkat okoz a természeti környezetbe. A tájsebek helyreállításának elmulasztása tovább ronthatja a természet állapotát, csökkenti az életteret, az itt élők közérzetét. A keletkezett hulladékok hasznosítása egy lehetséges kitörési pontot jelenthet. Megoldási javaslat A gazdaság fejlesztését, átalakítását szolgáló fejlesztések esetében meg kell követelni, és támogatni kell a környezet kímélő eljárások bevezetését. Támogatni kell azokat az eljárásokat, melyek a keletkezett hulladékok újrahasznosításával, megújuló energiaforrások bevezetésével képesek megoldani a gazdálkodás igényeinek kielégítését. Forrást kell biztosítani a már meglévő környezeti károk felszámolására, területük csökkentésére, hatásuk mérséklésére. Várható eredmény A gazdaság növekedése mellett csökken a környezet károsodás, a szennyezőanyag kibocsátás mértéke. Meglévő természeti értékeink állapota állandósul, nőnek azok a területek, melyek az egészséges élet feltételeit képesek biztosítani. Turisztikai célokat is szolgáló területeink vonzóbbá válhatnak az ide látogatók számára. Javul az itt élő emberek közérzete, egészségi állapota, nő az élettartam és a munkaerő fizikai állapota. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KEOP - 3. prioritás - Természeti értékeink jó kezelése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 109

110 Megoldási javaslatok 11/43 Kód: ÉA-9-GF-B-05 Sorszám: 1767
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/43 Kód: ÉA-9-GF-B-05 Sorszám: 1767 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 8 db 0% Természetes személyek 110

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/43 Kód: ÉA-9-GF-A-11 Sorszám: 1633 Prioritás: Helyi ipari termelés és szolgáltatás fejlesztése Intézkedés: Mikro- és kisvállalkozások általános piacra jutását segítő fejlesztések támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A helyi mikro-, és kisvállalkozások száma és gazdasági ereje, mélyen az országos átlag alatti a térségben. Igen magas a mezőgazdasági vállalkozások és őstermelők aránya ahol elsősorban zöldség és gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. A mezőgazdasági feldolgozóipar is alapvetően erre épül. A kisvállalkozások tevékenysége főként az építőipar, fémfeldolgozás és kereskedelem területére irányul. Kevés a valóban innovatív tevékenységet folytató vállalkozás, alacsony a hozzáadott érték. Probléma/ lehetőség A problémát az jelenti, hogy a helyi vállalkozások nem tudnak a térségben működő nagy vállalatok beszállítóivá válni. Az innovatív termelési technológiák hiánya, a K+F tevékenység alacsony szintje kevés hozzáadott érték realizálását teszi lehetővé. Gazdálkodásuk áttekintése, a már nem piacképes termékek termelésének átalakítása biztosíthat lehetőséget számukra. Megoldási javaslat A hosszú távú perspektivikus működés a gazdálkodás diverzifikálásán, új termékek, új eljárások bevezetéséhez szükséges infrastrukturális háttér támogatásán keresztül lehetséges. Különösen fontos segíteni azokat az együttműködéseket, ahol a helyi mikro-, és kisvállalkozások oktatási és kutatási bázisokkal működnek együtt, közös K+F tevékenységeket végezve a gazdasági hatékonyság növelése, szakemberek képzése céljából. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő. Várható eredmény A változó gazdasági környezet hatására nő a mikro-, és kisvállalkozások száma, nő gazdasági hatékonysága a térség GDP-jéhez való hozzájárulása. A helyi vállalkozók mind nagyobb számban tudnak megjelenni, mint beszállítók a térségben működő nagyüzemek igényeinek kielégítésében. A K+F tevékenység hatására nő a hozzáadott érték, új termékekkel és eljárásokkal jelennek meg a piacon ami növeli a piaci biztonságot és versenyképességet, és nem utolsó sorban a vállalkozás jövedelmét. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 111

112 Megoldási javaslatok 12/43 Kód: ÉA-9-GF-A-11 Sorszám: 1633
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/43 Kód: ÉA-9-GF-A-11 Sorszám: 1633 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 53 db Természetes személyek 60% 112

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/43 Kód: ÉA-9-GF-A-06 Sorszám: 1608 Prioritás: Helyi ipari termelés és szolgáltatás fejlesztése Intézkedés: Helyi lakosság igényeit kielégítő tevékenységek fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térségre jellemző, hagyományos népi mesterségek lassan kihalnak, infrastrukturális feltételei megszűnnek. Nem működnek a településeken azok a kisipari szolgáltatások, melyek a lakossági igények kielégítése mellett biztos megélhetést jelentenének az ezen tevékenységekkel foglalkozók számára. Ilyen jellegű tevékenységek elsősorban a két központi településen Nyíregyházán és Nagykállóban találhatók meg. Probléma/ lehetőség Alapvető probléma, hogy a szakképzés területén komoly lemaradásaink vannak, és a hiányszakmákra koncentrált, rugalmas képzési rendszer nem működik. Az anyagi háttér, infrastrukturális szükségletek, valamint a szakmai képzettség hiánya miatt nincs potenciális vállalkozó, aki ezen a területen keresné a vállalkozás lehetőségét, pedig a lakossági szükséglet, valamint a hagyományok felélesztése iránti igény ezt indokolná. Megoldási javaslat Hagyományos népi mesterségek felelevenítésének, lakossági igényeket kielégítő kisipari szolgáltatásoknak a támogatása, mely elsősorban a vállalkozni szándékozók infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, az indulás anyagi szükségleteinek megteremtésére, valamint a szükségletek felmérésére irányul. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő. Várható eredmény A szolgáltatások bevezetésével javul a lakosság igényeinek helyben történő kielégítése, a képzettségi szint növelésével, a vállalkozóvá válással, önfoglalkoztatással csökken a térség munkanélkülisége. A hagyományos népi mesterségek felelevenítése mellett, a lakossági szolgáltatások körét is szélesíti segítheti a térség turisztikai céljainak megvalósulását is, hisz turisztikai attrakcióként is eladható az idelátogatók részére. A szakmák jellegéből adódóan számos halmozottan hátrányos helyzetű ember is megtalálhatja a megélhetés útját. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 113

114 Megoldási javaslatok 13/43 Kód: ÉA-9-GF-A-06 Sorszám: 1608
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/43 Kód: ÉA-9-GF-A-06 Sorszám: 1608 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db Természetes személyek 60% 114

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/43 Kód: ÉA-9-GF-A-05 Sorszám: 1606 Prioritás: Helyi ipari termelés és szolgáltatás fejlesztése Intézkedés: Helyi lakosság igényeit kielégítő tevékenységek fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térségre jellemző, hagyományos népi mesterségek lassan kihalnak, infrastrukturális feltételei megszűnnek. Nem működnek a településeken azok a kisipari szolgáltatások, melyek a lakossági igények kielégítése mellett biztos megélhetést jelentenének az ezen tevékenységekkel foglalkozók számára. Ilyen jellegű tevékenységek elsősorban a két központi településen Nyíregyházán és Nagykállóban találhatók meg. Probléma/ lehetőség Alapvető probléma, hogy a szakképzés területén komoly lemaradásaink vannak, és a hiányszakmákra koncentrált, rugalmas képzési rendszer nem működik. Az anyagi háttér, infrastrukturális szükségletek, valamint a szakmai képzettség hiánya miatt nincs potenciális vállalkozó, aki ezen a területen keresné a vállalkozás lehetőségét, pedig a lakossági szükséglet, valamint a hagyományok felélesztése iránti igény ezt indokolná. Megoldási javaslat Hagyományos népi mesterségek felelevenítésének, lakossági igényeket kielégítő kisipari szolgáltatásoknak a támogatása, mely elsősorban a vállalkozni szándékozók infrastrukturális feltételeinek megteremtésére, az indulás anyagi szükségleteinek megteremtésére, valamint a szükségletek felmérésére irányul. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő. Várható eredmény A szolgáltatások bevezetésével javul a lakosság igényeinek helyben történő kielégítése, a képzettségi szint növelésével, a vállalkozóvá válással, önfoglalkoztatással csökken a térség munkanélkülisége. A hagyományos népi mesterségek felelevenítése mellett, a lakossági szolgáltatások körét is szélesíti segítheti a térség turisztikai céljainak megvalósulását is, hisz turisztikai attrakcióként is eladható az idelátogatók részére. A szakmák jellegéből adódóan számos halmozottan hátrányos helyzetű ember is megtalálhatja a megélhetés útját. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 115

116 Megoldási javaslatok 14/43 Kód: ÉA-9-GF-A-05 Sorszám: 1606
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/43 Kód: ÉA-9-GF-A-05 Sorszám: 1606 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2400 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 3 db Természetes személyek 65% 116

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/43 Kód: ÉA-9-GF-A-10 Sorszám: 1621 Prioritás: Helyi ipari termelés és szolgáltatás fejlesztése Intézkedés: Mikro- és kisvállalkozások általános piacra jutását segítő fejlesztések támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A helyi mikro-, és kisvállalkozások száma és gazdasági ereje, mélyen az országos átlag alatti a térségben. Igen magas a mezőgazdasági vállalkozások és őstermelők aránya ahol elsősorban zöldség és gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. A mezőgazdasági feldolgozóipar is alapvetően erre épül. A kisvállalkozások tevékenysége főként az építőipar, fémfeldolgozás és kereskedelem területére irányul. Kevés a valóban innovatív tevékenységet folytató vállalkozás, alacsony a hozzáadott érték. Probléma/ lehetőség A problémát az jelenti, hogy a helyi vállalkozások nem tudnak a térségben működő nagy vállalatok beszállítóivá válni. Az innovatív termelési technológiák hiánya, a K+F tevékenység alacsony szintje kevés hozzáadott érték realizálását teszi lehetővé. Gazdálkodásuk áttekintése, a már nem piacképes termékek termelésének átalakítása biztosíthat lehetőséget számukra. Megoldási javaslat A hosszú távú perspektivikus működés a gazdálkodás diverzifikálásán, új termékek, új eljárások bevezetéséhez szükséges infrastrukturális háttér támogatásán keresztül lehetséges. Különösen fontos segíteni azokat az együttműködéseket, ahol a helyi mikro-, és kisvállalkozások oktatási és kutatási bázisokkal működnek együtt, közös K+F tevékenységeket végezve a gazdasági hatékonyság növelése, szakemberek képzése céljából. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő. Várható eredmény A változó gazdasági környezet hatására nő a mikro-, és kisvállalkozások száma, nő gazdasági hatékonysága a térség GDP-jéhez való hozzájárulása. A helyi vállalkozók mind nagyobb számban tudnak megjelenni, mint beszállítók a térségben működő nagyüzemek igényeinek kielégítésében. A K+F tevékenység hatására nő a hozzáadott érték, új termékekkel és eljárásokkal jelennek meg a piacon ami növeli a piaci biztonságot és versenyképességet, és nem utolsó sorban a vállalkozás jövedelmét. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 117

118 Megoldási javaslatok 15/43 Kód: ÉA-9-GF-A-10 Sorszám: 1621
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/43 Kód: ÉA-9-GF-A-10 Sorszám: 1621 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2400 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 34 db Természetes személyek 65% 118

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/43 Kód: ÉA-9-GF-B-06 Sorszám: 1865 Prioritás: Megújuló energiaágazat fejlesztése Intézkedés: Partnerségen alapuló takarékos energetikai eljárások kidolgozásának támogatása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A településeken található köz- és magánépületek döntő többsége hagyományos építőanyagból épült az elmúlt évtizedek során. Probléma/ lehetőség Ezen épületek hőszigetelése hiányzik, rendkívül energiapazarló a fenntartásuk. Megoldási javaslat Települési szintű tanulmányok készítése, vertikális és horizontális partnerségben megvalósuló eljárások kidolgozása, megújuló energiaforrásokra támaszkodva. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő. Várható eredmény A programban résztvevők fűtéssel, világítással kapcsolatos kiadásai 20 %-os megtakarítási szintet is elérhetnek. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KEOP - 6. prioritás - Fenntartható életmód és fogyasztás Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 119

120 Megoldási javaslatok 16/43 Kód: ÉA-9-GF-B-06 Sorszám: 1865
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/43 Kód: ÉA-9-GF-B-06 Sorszám: 1865 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 90% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 90% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3846 EUR Egyházak 90% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 40 db 0% Természetes személyek 120

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/43 Kód: ÉA-9-GF-B-04 Sorszám: 1375 Prioritás: Megújuló energiaágazat fejlesztése Intézkedés: Helyi adottságokra épülő megújuló energiahasznosítás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A Helyi Közösség településein több ezer tonna mennyiségben keletkezik a szántóföldi növénytermesztés, illetve gyümölcstermesztés során hasznosítható melléktermék. Probléma/ lehetőség A lakosság, a vállalkozások, illetve az önkormányzatok nem ismerik ezen melléktermékek megújuló energiaforrásként történő hasznosítási lehetőségét. Megoldási javaslat A helyi megújuló energetikai lehetőségek feltárásának támogatása, a hasznosítási lehetőségek kutatásának segítése, a hasznosítás alapinfrastruktúrája kialakításának támogatása. Várható eredmény Jelentősen csökken a térségben a lakosság, az önkormányzatok és a vállalkozások energetikai kiadása, nagysága elérheti a 30 %-ot. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 121

122 Megoldási javaslatok 17/43 Kód: ÉA-9-GF-B-04 Sorszám: 1375
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/43 Kód: ÉA-9-GF-B-04 Sorszám: 1375 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 50% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3846 EUR Egyházak 50% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 35 db 0% Természetes személyek 122

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/43 Kód: ÉA-9-GF-B-03 Sorszám: 1784 Prioritás: Helyi turisztikai ágazat fejlesztése Intézkedés: Vidéki szálláshelyek kialakítása, minőségének javítása Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság Minőségi szálláshelyek a helyi közösség területén Csak Nyíregyházán vannak. Kisebb létszámot befogadó vidéki szálláshelyek csupán néhány helyen, konkrét turisztikai attrakcióhoz kapcsolódva találhatók. E szálláshelyek és turisztikai kínálatok minőségét nem csupán az infrastrukturális hiányosságok rontják, hanem a nyelvtudással és szakmai ismeretekkel rendelkező turisztikai szakemberek hiánya is. Probléma/ lehetőség Nem képzelhető el olyan hosszú távon működő, gazdaságos turisztikai tevékenység, melyhez nem társítható megfelelő méretű és színvonalú szálláshely, mely jelen pillanatban nem áll rendelkezésre. A térség szereplőinek turisztikai szándékai egyrészről lehetőséget biztosítanak, másrészről jogos igényként merülnek fel turisztikai szálláshelyek létesítésére. Problémát jelent a turisztikai szakemberek hiánya is. Megoldási javaslat A turisztikai kínálatok, és a várható turisztikai fejlesztésekhez igazodó turisztikai célú minőségi szálláshelyek létesítésének, a meglévők fejlesztésének támogatása. Olyan marketing tevékenység kifejtésével, mely megfelelő kihasználtságot képes biztosítani. A minőségi szolgáltatások biztosítása érdekében turisztikai szakemberek helyi képzése, illetve helyben nem képezhetők alkalmazása. Várható eredmény A helyi turisztikai attrakciókhoz és piaci igényekhez méretezett minőségi szálláshelyek rendelkezésre állásával nő az idelátogatók száma, növekszik a vidéki térségekben eltöltött vendégéjszakák száma és aránya. Ez az ágazatban dolgozók számára jelentős árbevétel növekedéssel, a foglalkoztatás növekedésével párosul. A turisztikai szakemberek helyi képzése a szakképzés erősödése mellett javítja a szolgáltatások minőségét, az ide, illetve növeli a visszalátogatók számát. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás EAOP - 2. Prioritás - A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 123

124 Megoldási javaslatok 18/43 Kód: ÉA-9-GF-B-03 Sorszám: 1784
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/43 Kód: ÉA-9-GF-B-03 Sorszám: 1784 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Nagykálló, Nyíregyháza, Nyírtelek Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 40% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 40% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 38461 EUR Egyházak 40% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db 0% Természetes személyek 124

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/43 Kód: ÉA-9-GF-A-08 Sorszám: 1659 Prioritás: Helyi turisztikai ágazat fejlesztése Intézkedés: Tematikus turisztikai célok attrakcióinak támogatása, és infrastrukturális feltételeinek m... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A turisztikai ágazatban működő vállalkozások alapvetően Nyíregyházán koncentrálódnak, a vidéki területek turisztikai kínálata jelenleg minimális. Minőségi szálláshelyek is csak a megyeszékhelyen vannak, a vidéki vendéglátás feltételei is nagyon korlátozottak. A térség más településein kiváló feltételek vannak a horgász, vadász, lovas, kerékpáros, gasztronómiai és rekreációs egészségügyi turizmus meghonosítására, sőt sok helyen már működnek is a horgász, vadász, és lovas turisztikai szolgáltatások. Probléma/ lehetőség A turisztikai szolgáltatások vidéki elterjesztésének legnagyobb akadálya az infrastrukturális feltételek hiánya, olyan minőségi szolgáltatások bevezetése, mely az egyébként már működő turisztikai attrakciókat vonzóbbá tudná tenni az érdeklődők számára. Nincs olyan kínálat a térségben, mely több napos elfoglaltságot tudna jó minőségben biztosítani, így a turisztikai vendégéjszakák száma nagyon alacsony. Megoldási javaslat A horgász, vadász, lovas, kerékpáros, gasztronómiai és egészség turizmus infrastrukturális feltételeinek javítása, egybe kötve az ezekhez kapcsolódó rendezvények támogatásával. Olyan kezdeményezések támogatása, mely horizontális és vertikális együtt működések keretei között több napos turisztikai attrakciókat kínálnak, a térség szereplőinek összefogásával. Kedvezményezett települések: Szakoly, Biri, Napkor, Nyírtura. Várható eredmény A térség turisztikai kínálata kiszélesedik, az idelátogatók minőségi, és több napra szóló szolgáltatásokat kapnak, ezáltal az itt töltött vendégéjszakák száma a vidéki területeken jelentősen megnő. Számos egyéni vállalkozó és turisztikai kisvállalkozás jut bevételhez, mely hosszútávon képes megélhetést és további fejlesztéseket generálni. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 125

126 Megoldási javaslatok 19/43 Kód: ÉA-9-GF-A-08 Sorszám: 1659
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/43 Kód: ÉA-9-GF-A-08 Sorszám: 1659 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 60% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 60% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 60% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 8 db Természetes személyek 60% 126

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/43 Kód: ÉA-9-GF-A-07 Sorszám: 1652 Prioritás: Helyi turisztikai ágazat fejlesztése Intézkedés: Tematikus turisztikai célok attrakcióinak támogatása, és infrastrukturális feltételeinek m... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A turisztikai ágazatban működő vállalkozások alapvetően Nyíregyházán koncentrálódnak, a vidéki területek turisztikai kínálata jelenleg minimális. Minőségi szálláshelyek is csak a megyeszékhelyen vannak, a vidéki vendéglátás feltételei is nagyon korlátozottak. A térség más településein kiváló feltételek vannak a horgász, vadász, lovas, kerékpáros, gasztronómiai és rekreációs egészségügyi turizmus meghonosítására, sőt sok helyen már működnek is a horgász, vadász, és lovas turisztikai szolgáltatások. Probléma/ lehetőség A turisztikai szolgáltatások vidéki elterjesztésének legnagyobb akadálya az infrastrukturális feltételek hiánya, olyan minőségi szolgáltatások bevezetése, mely az egyébként már működő turisztikai attrakciókat vonzóbbá tudná tenni az érdeklődők számára. Nincs olyan kínálat a térségben, mely több napos elfoglaltságot tudna jó minőségben biztosítani, így a turisztikai vendégéjszakák száma nagyon alacsony. Megoldási javaslat A horgász, vadász, lovas, kerékpáros, gasztronómiai és egészség turizmus infrastrukturális feltételeinek javítása, egybe kötve az ezekhez kapcsolódó rendezvények támogatásával. Olyan kezdeményezések támogatása, mely horizontális és vertikális együtt működések keretei között több napos turisztikai attrakciókat kínálnak, a térség szereplőinek összefogásával. Kedvezményezett települések: Szakoly, Biri. Várható eredmény A térség turisztikai kínálata kiszélesedik, az idelátogatók minőségi, és több napra szóló szolgáltatásokat kapnak, ezáltal az itt töltött vendégéjszakák száma a vidéki területeken jelentősen megnő. Számos egyéni vállalkozó és turisztikai kisvállalkozás jut bevételhez, mely hosszútávon képes megélhetést és további fejlesztéseket generálni. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 127

128 Megoldási javaslatok 20/43 Kód: ÉA-9-GF-A-07 Sorszám: 1652
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/43 Kód: ÉA-9-GF-A-07 Sorszám: 1652 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 65% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 65% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2400 EUR Egyházak 65% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 6 db Természetes személyek 65% 128

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/43 Kód: ÉA-9-SzF-5-01 Sorszám: 1770 Prioritás: Helyi turisztikai ágazat fejlesztése Intézkedés: Belső turizmus feltételeinek megteremtése Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság A horgász, a vadász, a lovas és a gasztronómiai turisztikai tevékenység a térség számos településén és tanyáján működik. A helyi lakosság egy igen széles rétege igényli a hétvégi kikapcsolódást, sokan az éves nyaralásukat elsősorban anyagi okokból belföldön igyekszenek megszervezni. Probléma/ lehetőség Komoly lehetőségek rejlenek abban, hogy a helyi lakosság egy jelentős rétegét megnyerjük a helyi turisztikai lehetőségek igénybevételére, szabadidejük helyben történő eltöltésére. A problémát a szolgáltatások színvonalának javítása, körének szélesítése jelenti. A helyi lakosok kevéssé ismerik a rendelkezésre álló lehetőségeket, így másutt költik el a pihenésre, nyaralásra szánt pénzeiket. Megoldási javaslat A helyi marketing tevékenység erősítésével, szervezett programok támogatásával meg kell ismertetni a lakossággal az igénybe vehető szolgáltatásokat. Fontos a viszonosságon alapuló együttműködések erősítése a helyi szervezetek között közös programok kidolgozásában. Várható eredmény A külső turizmus mellett megélénkül és jelentős bevételt realizál a belső turisztikai tevékenység is. A helyi források nem vándorolnak más térségekbe, a helyi gazdaságot erősítik. Az itt élők egyre jobban megismerik környezetüket, javul identitásuk, illetve a szervezetek közötti együttműködések megerősödnek és általánossá válnak. Támogat-ható tevékeny-ségek Marketing eszközbeszerzés, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 129

130 Megoldási javaslatok 21/43 Kód: ÉA-9-SzF-5-01 Sorszám: 1770
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/43 Kód: ÉA-9-SzF-5-01 Sorszám: 1770 Jogcímcs. LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50444 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 45400 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 90% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 2 db Természetes személyek 65% 130

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/43 Kód: ÉA-9-SzF-5-02 Sorszám: 1773 Prioritás: Helyi turisztikai ágazat fejlesztése Intézkedés: Belső turizmus feltételeinek megteremtése Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság A horgász, a vadász, a lovas és a gasztronómiai turisztikai tevékenység a térség számos településén és tanyáján működik. A helyi lakosság egy igen széles rétege igényli a hétvégi kikapcsolódást, sokan az éves nyaralásukat elsősorban anyagi okokból belföldön igyekszenek megszervezni. Probléma/ lehetőség Komoly lehetőségek rejlenek abban, hogy a helyi lakosság egy jelentős rétegét megnyerjük a helyi turisztikai lehetőségek igénybevételére, szabadidejük helyben történő eltöltésére. A problémát a szolgáltatások színvonalának javítása, körének szélesítése jelenti. A helyi lakosok kevéssé ismerik a rendelkezésre álló lehetőségeket, így másutt költik el a pihenésre, nyaralásra szánt pénzeiket. Megoldási javaslat A helyi marketing tevékenység erősítésével, szervezett programok támogatásával meg kell ismertetni a lakossággal az igénybe vehető szolgáltatásokat. Fontos a viszonosságon alapuló együttműködések erősítése a helyi szervezetek között közös programok kidolgozásában. Várható eredmény A külső turizmus mellett megélénkül és jelentős bevételt realizál a belső turisztikai tevékenység is. A helyi források nem vándorolnak más térségekbe, a helyi gazdaságot erősítik. Az itt élők egyre jobban megismerik környezetüket, javul identitásuk, illetve a szervezetek közötti együttműködések megerősödnek és általánossá válnak. Támogat-ható tevékeny-ségek Marketing eszközbeszerzés, Kiadvány készítés, Marketing tevékenység, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 131

132 Megoldási javaslatok 22/43 Kód: ÉA-9-SzF-5-02 Sorszám: 1773
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/43 Kód: ÉA-9-SzF-5-02 Sorszám: 1773 Jogcímcs. LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 47734 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 42960 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 80% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db Természetes személyek 60% 132

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-15 Sorszám: 1932 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése Intézkedés: Helyi közösségi terek kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség kedvezményezett települései művelődési és közösségi házak tekintetében komoly hiányosságokkal küzdenek, ahol ilyen létesítmények vannak állapotuk nem kielégítő. A jelentős tanyás térségben csak elvétve van hasonló létesítmény, de ezek felszereltsége az elemi működés feltételeit sem biztosítja. Probléma/ lehetőség A helyi közélet élénkítésének, a közösségi szolgáltatások fejlesztésének egyik legnagyobb akadálya ezen közösségi terek hiánya, melyek kialakítására elsősorban a kis településeken nincsenek források, és más támogatási rendszerek sem elérhetők számukra. A fejlesztés területei az elsősorban önkormányzati tulajdonban lévő elhanyagolt épületek felújítása, a meglévő nyilvános terek, parkok felújítása, újak létesítése. Megoldási javaslat A helyi szereplők vertikális és horizontális összefogásával, olyan térségi programok kialakítása, mely a települések létesítményeinek felújítására, funkcióval történő ellátására irányul. Az önkormányzatok kezelésében lévő parkok, nyilvános terek felújítása, új terek kialakítása, szem előtt tartva a térség egységes arculatának kialakítását is. A feladat megoldásában előnyt élveznek azok akik a megvalósításban, és üzemeltetésben partneri kapcsolatokat hoznak létre. Kedvezményezett települések: Bököny, Kálmánháza. Várható eredmény A források ésszerű felhasználása, jelentősen növelheti a közösségi élet élénkülését, új szervezetek létrehozását, a meglévő civil szervezetek működési feltételeinek javulását, feladataik, tevékenységi területeik kiszélesítését. A hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatását és szegregációjának megállítását is jelentheti egy tudatos közösségi tér hasznosítás. A társadalmi fejlődés mellett a program az egységes térségi arculat kialakításához, a településkép javulásához is hozzájárul. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 133

134 Megoldási javaslatok 23/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-15 Sorszám: 1932
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-15 Sorszám: 1932 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 60000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1700 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 16 db Természetes személyek 70% 134

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-14 Sorszám: 1929 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése Intézkedés: Helyi közösségi terek kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség kedvezményezett települései művelődési és közösségi házak tekintetében komoly hiányosságokkal küzdenek, ahol ilyen létesítmények vannak állapotuk nem kielégítő. A jelentős tanyás térségben csak elvétve van hasonló létesítmény, de ezek felszereltsége az elemi működés feltételeit sem biztosítja. Probléma/ lehetőség A helyi közélet élénkítésének, a közösségi szolgáltatások fejlesztésének egyik legnagyobb akadálya ezen közösségi terek hiánya, melyek kialakítására elsősorban a kis településeken nincsenek források, és más támogatási rendszerek sem elérhetők számukra. A fejlesztés területei az elsősorban önkormányzati tulajdonban lévő elhanyagolt épületek felújítása, a meglévő nyilvános terek, parkok felújítása, újak létesítése. Megoldási javaslat A helyi szereplők vertikális és horizontális összefogásával, olyan térségi programok kialakítása, mely a települések létesítményeinek felújítására, funkcióval történő ellátására irányul. Az önkormányzatok kezelésében lévő parkok, nyilvános terek felújítása, új terek kialakítása, szem előtt tartva a térség egységes arculatának kialakítását is. Kedvezményezett település:Bököny A feladat megoldásában előnyt élveznek azok akik a megvalósításban, és üzemeltetésben partneri kapcsolatokat hoznak létre. Várható eredmény A források ésszerű felhasználása, jelentősen növelheti a közösségi élet élénkülését, új szervezetek létrehozását, a meglévő civil szervezetek működési feltételeinek javulását, feladataik, tevékenységi területeik kiszélesítését. A hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatását és szegregációjának megállítását is jelentheti egy tudatos közösségi tér hasznosítás. A társadalmi fejlődés mellett a program az egységes térségi arculat kialakításához, a településkép javulásához is hozzájárul. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 135

136 Megoldási javaslatok 24/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-14 Sorszám: 1929
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-14 Sorszám: 1929 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 60000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1700 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 11 db Természetes személyek 70% 136

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-10 Sorszám: 1941 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése Intézkedés: Önkormányzati kötelező szolgáltatások tanyás térségekbe, perifériális területekre való elj... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A Helyi Közösség lakosságának közel 20%-a tanyás térségekben él. Ezek a területek elsősorban Nyíregyháza, Nagykálló, és Nyírtelek, Balkány települések közigazgatási területéhez kapcsolódnak, de a térség kisebb települései is rendelkeznek perifériákon élő lakossággal. Probléma/ lehetőség Ezeken a területeken, hiányoznak a legalapvetőbb ellátási és infrastrukturális szolgáltatások, melyek biztosítása ma már elemi elvárása a lakosságnak. A vonalas infrastruktúrák esetében a víz, a villany a gáz és szennyvíz kezelés feltételeinek bővítése és biztosítása szükséges. A szolgáltatások tekintetében a bolti és köz-, és közösségi szolgáltatásokat szükséges fejleszteni. Megoldási javaslat Az infrastrukturális fejlesztések alapvetően az önkormányzatok pályázati lehetőségeinek bevonásával, lakossági hozzájárulással oldható meg. A helyi szolgáltatások megoldása a helyi kis és mikro vállalkozások támogatásával kezelhető, míg a köz és közösségi szolgáltatások egy része a tanyás térségekben történő építési beruházásokkal, más része pedig a tanyagondnoki hálózat fejlesztésével, a tanyán élők közlekedési gondjainak megoldásával válik megoldhatóvá. Várható eredmény Az intézkedések hatására javul az itt élők életminősége, megszűnhet a tanyás térségekből való elvándorlás. Az itt élő emberek esélyegyenlősége jelentősen javul a szolgáltatások igénybevétele, információkhoz való hozzáférése és a munkavállalás területén egyaránt. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás TAMOP - 3. prioritás - A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 137

138 Megoldási javaslatok 25/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-10 Sorszám: 1941
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/43 Kód: ÉA-9-SzF-B-10 Sorszám: 1941 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 57692 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db Természetes személyek 0% 138

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-13 Sorszám: 1838 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése Intézkedés: Épített örökség védelme, eredeti állapotának visszaállítása, funkcióval történő megtöltése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Valamennyi településünk rendelkezik – legalább – helyi védettséget élvező épülettel. Ezek jelentős része önkormányzati tulajdonban van, de az egyházi védett létesítmények nagysága is jelentős. Elenyésző a magán, illetve vállalkozások tulajdonában lévő műemlékek mértéke. Probléma/ lehetőség A források hiányában, sok esetben már lemondtak a tulajdonosok a műemlékek megóvásáról, ezért ezek állapota már komoly szakmai feltáró munkát igényel, és sok esetben elégségesnek látszik első körben a további romlás megelőzése(pl. Nyírpazonyi Kúria). Civil szervezetek sok esetben átvállalnák a műemlékek felújítását és hasznosítását amennyiben az anyagi feltételek biztosítottak lennének. Megoldási javaslat A helyi, illetve országos védelem alatt álló építmények esetén lehetőséget kell biztosítani – az egyébként költséges – feltáró munka elvégzésére. A szakmai civil szervezeteket tudatosan be kell vonni a ebbe a munkába, és akár a tulajdonjog átruházásával, vagy tartós bérlettel meg kell oldani ezen létesítmények felújítását, a térség érdekeit, és szakmai céljait szolgáló hasznosítását. Kedvezményezett települések:Érpatak, Balkány, Nyírtelek, Kállósemjén, Nyírtura, Nagycserkesz. Várható eredmény Jelentősen javul a települések arculat, és alkalmasabbá válnak a térség turisztikai elképzeléseinek megvalósítására, a térség vonzóbbá tételére. A civil szervezetek teret és lehetőséget kapnak elképzeléseik megvalósítására, céljaik kiteljesítésére. Számos olyan közösségi funkció találja meg a helyét, melyek eddig hely hiányában nem működhettek, vagy nem megfelelő színvonalon működhettek. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 139

140 Megoldási javaslatok 26/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-13 Sorszám: 1838
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-13 Sorszám: 1838 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 70000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1700 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 9 db Természetes személyek 70% 140

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-12 Sorszám: 1837 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése Intézkedés: Épített örökség védelme, eredeti állapotának visszaállítása, funkcióval történő megtöltése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Valamennyi településünk rendelkezik – legalább – helyi védettséget élvező épülettel. Ezek jelentős része önkormányzati tulajdonban van, de az egyházi védett létesítmények nagysága is jelentős. Elenyésző a magán, illetve vállalkozások tulajdonában lévő műemlékek mértéke. Probléma/ lehetőség A források hiányában, sok esetben már lemondtak a tulajdonosok a műemlékek megóvásáról, ezért ezek állapota már komoly szakmai feltáró munkát igényel, és sok esetben elégségesnek látszik első körben a további romlás megelőzése(pl. Nyírpazonyi Kúria). Civil szervezetek sok esetben átvállalnák a műemlékek felújítását és hasznosítását amennyiben az anyagi feltételek biztosítottak lennének. Megoldási javaslat A helyi, illetve országos védelem alatt álló építmények esetén lehetőséget kell biztosítani – az egyébként költséges – feltáró munka elvégzésére. A szakmai civil szervezeteket tudatosan be kell vonni a ebbe a munkába, és akár a tulajdonjog átruházásával, vagy tartós bérlettel meg kell oldani ezen létesítmények felújítását, a térség érdekeit, és szakmai céljait szolgáló hasznosítását. Kedvezményezett település: Érpatak, Balkány, Nagycserkesz. Várható eredmény Jelentősen javul a települések arculat, és alkalmasabbá válnak a térség turisztikai elképzeléseinek megvalósítására, a térség vonzóbbá tételére. A civil szervezetek teret és lehetőséget kapnak elképzeléseik megvalósítására, céljaik kiteljesítésére. Számos olyan közösségi funkció találja meg a helyét, melyek eddig hely hiányában nem működhettek, vagy nem megfelelő színvonalon működhettek. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 141

142 Megoldási javaslatok 27/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-12 Sorszám: 1837
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-12 Sorszám: 1837 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 70000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1700 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 9 db Természetes személyek 70% 142

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/43 Kód: ÉA-9-SzF-4-01 Sorszám: 1841 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése, szabadidős sporttevékenységek és a helyi civil szervezetek t... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség kulturális hagyományai igen gazdagok, gyökereik feltárása, azok bemutatása azonban csak az utóbbi években indult el tudatos tevékenységként. E területen elsősorban a civil szervezetek tevékenysége lehet eredményes, mely szervezetek Nyíregyháza, Nagykálló és Újfehértó kivételével kis létszámban és hatékonysággal vannak jelen. A civil szektor ereje a kultúra, szabadidő és sport területén a legerősebb, ahol közel száz civil szervezet tevékenykedik és mozgatja a társadalmi élet valamennyi szereplőjét a gyerektől a nyugdíjasig. Probléma/ lehetőség AA helyi közélet és helyi sajátosságok bemutatásának legjobb lehetősége az önkormányzatok és civilek által közösen szervezett falunapok, melyek anyagi támogatásához a vállalkozások is hozzájárulnak. Rendezvények finanszírozására támogatási forrásokat csekély mértékben lehet találni. Hasonló a helyzet azokkal a kulturális és szabadidős tevékenységekkel is, melyek a társadalom széles rétegeit mozgatják meg. Megoldási javaslat Kidolgozott programok alapján olyan falunapok, rendezvények támogatása, mely a helyi közösségi tevékenységre építve a település a térség kulturális és egyéb sajátosságainak bemutatását tűzi ki céljául. Olyan kulturális és szabadidős tevékenységek támogatása, mely jelentős tömegeket mozgat meg, hozzájárul a település, a térség identitásának növeléséhez, sajátosságainak bemutatásához. Várható eredmény A közösen megvalósított programok által megerősödnek a civil szervezetek, növekszik a térségi összefogás, nő a térségben élők helyi kötődése, javul közérzete, szívesebben marad a térség lakója. Támogat-ható tevékeny-ségek Eszközbeszerzés (max. 10 %), - meghívók, szórólapok, kiadványok költségei, - fellépők költségei (max. 30 %), - sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek bérlési, telepítési, ill. üzemeltetési költségei, - rendezvényszervezők költségei, - étel- italfogyasztás költségei (max. 15 %), - eszközök- és terembérlet költsége, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 143

144 Megoldási javaslatok 28/43 Kód: ÉA-9-SzF-4-01 Sorszám: 1841
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/43 Kód: ÉA-9-SzF-4-01 Sorszám: 1841 Jogcímcs. LEADER - Rendezvény Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 6000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 90% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 40 db Természetes személyek 0% 144

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/43 Kód: ÉA-9-SzF-4-02 Sorszám: 1848 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése, szabadidős sporttevékenységek és a helyi civil szervezetek t... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség kulturális hagyományai igen gazdagok, gyökereik feltárása, azok bemutatása azonban csak az utóbbi években indult el tudatos tevékenységként. E területen elsősorban a civil szervezetek tevékenysége lehet eredményes, mely szervezetek Nyíregyháza, Nagykálló és Újfehértó kivételével kis létszámban és hatékonysággal vannak jelen. A civil szektor ereje a kultúra, szabadidő és sport területén a legerősebb, ahol közel száz civil szervezet tevékenykedik és mozgatja a társadalmi élet valamennyi szereplőjét a gyerektől a nyugdíjasig. Probléma/ lehetőség A helyi közélet és helyi sajátosságok bemutatásának legjobb lehetősége az önkormányzatok és civilek által közösen szervezett falunapok, melyek anyagi támogatásához a vállalkozások is hozzájárulnak. Rendezvények finanszírozására támogatási forrásokat csekély mértékben lehet találni. Hasonló a helyzet azokkal a kulturális és szabadidős tevékenységekkel is, melyek a társadalom széles rétegeit mozgatják meg. Megoldási javaslat Kidolgozott programok alapján olyan falunapok, rendezvények támogatása, mely a helyi közösségi tevékenységre építve a település a térség kulturális és egyéb sajátosságainak bemutatását tűzi ki céljául. Olyan kulturális és szabadidős tevékenységek támogatása, mely jelentős tömegeket mozgat meg, hozzájárul a település, a térség identitásának növeléséhez, sajátosságainak bemutatásához. Várható eredmény A közösen megvalósított programok által megerősödnek a civil szervezetek, növekszik a térségi összefogás, nő a térségben élők helyi kötődése, javul közérzete, szívesebben marad a térség lakója. Támogat-ható tevékeny-ségek Eszközbeszerzés (max. 10 %), - meghívók, szórólapok, kiadványok költségei, - fellépők költségei (max. 30 %), - sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek bérlési, telepítési, ill. üzemeltetési költségei, - rendezvényszervezők költségei, - étel- italfogyasztás költségei (max. 15 %), - eszközök- és terembérlet költsége, Rendezvény, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 145

146 Megoldási javaslatok 29/43 Kód: ÉA-9-SzF-4-02 Sorszám: 1848
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/43 Kód: ÉA-9-SzF-4-02 Sorszám: 1848 Jogcímcs. LEADER - Rendezvény Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 6000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 90% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 40 db Természetes személyek 0% 146

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-16 Sorszám: 1839 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése Intézkedés: Természeti örökségek megőrzésének és bemutatásának támogatása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság A térség környezeti állapota – ha nem is érintetlen, de – élhető, és hosszútávon fenntartható. Jelentős a térségben a NATURA-2000 területek aránya. Vannak olyan természeti értékeink, melyek szakmai és turisztikai értéke is felbecsülhetetlen – Újfehértói orchideás rét, jégkorszaki löszfal, Kállósemjéni Mohos tó, Nagykállói Harangod, Nyíregyházi Sóstó, Császárszállási Nagyvadasi tó, balkányi ezeréves mamut fenyő, bokortanyák stb. – ezek megőrzése és bemutatása kötelességünk. Probléma/ lehetőség Nem sikerült természeti értékeinket megfelelően kezelni, olyan fejlesztéseket megvalósítani, melyek a biztonságos megőrzés, és a szakmai és turisztikai célú bemutatás feltételeit bemutathatnák. Az iparosodás, és civilizáció olyan tájsebeket ejtett, melyek kezelése mára szükségszerűvé vált. A helyi szereplőkben megvan az akarat, mely természeti környezetünk, értékeink megóvására irányul. Megoldási javaslat A területek tulajdonosainak, kezelőinek és a tudományos élet szereplőinek közreműködésével olyan beruházások, felújítások, s a hozzájuk kapcsolódó tanulmányok kidolgozása, mely elősegíti a már ismert természeti értékek megóvását és bemutatását, és hozzájárul még nem ismert, vagy csak részben ismert értékeink feltárásához, a keletkezett tájsebek okozta változások helyreállításához. Kedvezményezett települések:Érpatak, Balkány, Nagycserkesz. Várható eredmény A környezeti értékeink megfelelő feltárása és fejlesztése hozzájárul a térség tudományos és turisztikai központi szerepének erősödéséhez. Egy hosszú távon élhető környezet javíthatja az itt élők pozitív életérzését, térségben történő megtartását, esetleg a gazdaság és a magán szféra más szereplőinek térségben történő megjelenését. A turisztikai és tudományos élet megerősödését a természeti értékek feltárása és bemutatása területén. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 147

148 Megoldási javaslatok 30/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-16 Sorszám: 1839
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-16 Sorszám: 1839 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 76770 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 70000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1700 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 3 db Természetes személyek 70% 148

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-17 Sorszám: 1840 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése Intézkedés: Természeti örökségek megőrzésének és bemutatásának támogatása Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság A térség környezeti állapota – ha nem is érintetlen, de – élhető, és hosszútávon fenntartható. Jelentős a térségben a NATURA-2000 területek aránya. Vannak olyan természeti értékeink, melyek szakmai és turisztikai értéke is felbecsülhetetlen – Újfehértói orchideás rét, jégkorszaki löszfal, Kállósemjéni Mohos tó, Nagykállói Harangod, Nyíregyházi Sóstó, Császárszállási Nagyvadasi tó, balkányi ezeréves mamut fenyő, bokortanyák stb. – ezek megőrzése és bemutatása kötelességünk. Probléma/ lehetőség Nem sikerült természeti értékeinket megfelelően kezelni, olyan fejlesztéseket megvalósítani, melyek a biztonságos megőrzés, és a szakmai és turisztikai célú bemutatás feltételeit bemutathatnák. Az iparosodás, és civilizáció olyan tájsebeket ejtett, melyek kezelése mára szükségszerűvé vált. A helyi szereplőkben megvan az akarat, mely természeti környezetünk, értékeink megóvására irányul. Megoldási javaslat A területek tulajdonosainak, kezelőinek és a tudományos élet szereplőinek közreműködésével olyan beruházások, felújítások, s a hozzájuk kapcsolódó tanulmányok kidolgozása, mely elősegíti a már ismert természeti értékek megóvását és bemutatását, és hozzájárul még nem ismert, vagy csak részben ismert értékeink feltárásához, a keletkezett tájsebek okozta változások helyreállításához. Kedvezményezett települések:Érpatak, Balány, Nyírtelek, Kállósemjén, Nagycserkesz, Nyírtura. Várható eredmény A környezeti értékeink megfelelő feltárása és fejlesztése hozzájárul a térség tudományos és turisztikai központi szerepének erősödéséhez. Egy hosszú távon élhető környezet javíthatja az itt élők pozitív életérzését, térségben történő megtartását, esetleg a gazdaság és a magán szféra más szereplőinek térségben történő megjelenését. A turisztikai és tudományos élet megerősödését a természeti értékek feltárása és bemutatása területén. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 149

150 Megoldási javaslatok 31/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-17 Sorszám: 1840
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/43 Kód: ÉA-9-SzF-A-17 Sorszám: 1840 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 3734 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 2614 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 70000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1700 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db Természetes személyek 70% 150

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/43 Kód: ÉA-9-GF-B-01 Sorszám: 1373 Prioritás: Helyi mezőgazdasági termékfeldolgozás Intézkedés: Meglévő feldolgozó üzemek technológiai fejlesztése, európai uniós elvárásoknak való megfel... Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térség több településén találhatók helyi mezőgazdasági termékek feldolgozására alakult üzemek. Probléma/ lehetőség A térségben működő feldolgozóüzemek technológiája elavult, nem EU kompatibilis, termelői kapacitásuk nem elegendő. Megoldási javaslat A helyi mezőgazdasági termékek feldolgozására létrejött üzemek technológiája korszerűsítésének támogatása, kapacitásfejlesztés segítése, a piaci kereslethez igazodó minőségi termékek előállításának támogatása. Várható eredmény EU elvárásoknak megfelelő feldolgozó üzemek alakulnak ki, piacképesebb termékek kerülnek előállításra, így a programban résztvevő üzemek %-os árbevétel növekedést érhetnek el. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 151

152 Megoldási javaslatok 32/43 Kód: ÉA-9-GF-B-01 Sorszám: 1373
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/43 Kód: ÉA-9-GF-B-01 Sorszám: 1373 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Nagycserkesz, Nagykálló, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3846 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 24 db 0% Természetes személyek 152

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/43 Kód: ÉA-9-GF-A-04 Sorszám: 1372 Prioritás: Helyi mezőgazdasági termékfeldolgozás Intézkedés: Helyi termékeken és tradíciókon alapuló mikro- és kisvállalkozások feldolgozó kapacitásána... Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A kedvezményezett térségben a helyben előállított mezőgazdasági termékek (zöldség, gyümölcs), vágóállatok (sertés, juh, baromfi, illetve szarvasmarha) elsősorban kisüzemekben, illetve magángazdaságokban kerül előállításra. Ezek értékesítése alapanyag formájában történik. Probléma/ lehetőség Az előállított termékek feldolgozatlan formában történő értékesítése kisebb árbevételt és szezonális értékesítési lehetőséget biztosít, a kistermelőknek kevésbé éri meg egyénileg feldolgozó kapacitások kiépítése. Megoldási javaslat A térségben előállított termékek feldolgozásának segítése mikro-, illetve kisvállalkozások létrehozásának támogatásával a termelői hálózatokkal közösen. Helyi tradíciókra alapozott feldolgozási eljárások elterjesztésének, illetve alkalmazásának segítése. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő. Várható eredmény A feldolgozottság fokának javításával nő a programban résztvevők árbevétele, többletfoglalkoztatás valósulhat meg, egyedi, speciális helyi termékek kerülnek előállításra. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 153

154 Megoldási javaslatok 33/43 Kód: ÉA-9-GF-A-04 Sorszám: 1372
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/43 Kód: ÉA-9-GF-A-04 Sorszám: 1372 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek 60% 154

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/43 Kód: ÉA-9-GF-A-03 Sorszám: 1371 Prioritás: Helyi mezőgazdasági termékfeldolgozás Intézkedés: Helyi termékeken és tradíciókon alapuló mikro- és kisvállalkozások feldolgozó kapacitásána... Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A kedvezményezett térségben a helyben előállított mezőgazdasági termékek (zöldség, gyümölcs), vágóállatok (sertés, juh, baromfi, illetve szarvasmarha) elsősorban kisüzemekben, illetve magángazdaságokban kerül előállításra. Ezek értékesítése alapanyag formájában történik. Probléma/ lehetőség Az előállított termékek feldolgozatlan formában történő értékesítése kisebb árbevételt és szezonális értékesítési lehetőséget biztosít, a kistermelőknek kevésbé éri meg egyénileg feldolgozó kapacitások kiépítése. Megoldási javaslat A térségben előállított termékek feldolgozásának segítése mikro-, illetve kisvállalkozások létrehozásának támogatásával a termelői hálózatokkal közösen. Helyi tradíciókra alapozott feldolgozási eljárások elterjesztésének, illetve alkalmazásának segítése. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő. Várható eredmény A feldolgozottság fokának javításával nő a programban résztvevők árbevétele, többletfoglalkoztatás valósulhat meg, egyedi, speciális helyi termékek kerülnek előállításra. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 155

156 Megoldási javaslatok 34/43 Kód: ÉA-9-GF-A-03 Sorszám: 1371
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/43 Kód: ÉA-9-GF-A-03 Sorszám: 1371 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2400 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 13 db Természetes személyek 65% 156

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/43 Kód: ÉA-9-GF-B-02 Sorszám: 1374 Prioritás: Helyi mezőgazdasági termékfeldolgozás Intézkedés: Piacra jutást segítő innovatív eljárások, K+F tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térségben működő vállalkozásokat az elaprózódott méret és a tőkeszegénység jellemzi, mindemellett korszerűtlen technológiai eszközökkel rendelkeznek. Probléma/ lehetőség A vállalkozások többsége nem képes megfelelő hátteret biztosítani a piacra jutást segítő, innovatív eljárások kidolgozására. Mindezek mellett nem működik olyan kutatóintézet, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozna. Megoldási javaslat A térségben működő vállalkozások piacra jutást segítő, innovatív eljárásai kidolgozásának támogatása, ezen innovatív tevékenység végzéséhez szükséges tudásbázis megteremtésének támogatása, az innováció szereplői közötti együttműködés elősegítése. Várható eredmény A vállalkozások magasabb hozzáadott értékű termékek előállítására válnak képessé, valamint integrálódni tudnak a térségben működő nagyvállalatok beszállítói hálózatába. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás GOP - 1. prioritás - K+F és innováció a versenyképességért Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 157

158 Megoldási javaslatok 35/43 Kód: ÉA-9-GF-B-02 Sorszám: 1374
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/43 Kód: ÉA-9-GF-B-02 Sorszám: 1374 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 70% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 38461 EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3846 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 20 db 0% Természetes személyek 158

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/43 Kód: ÉA-9-GF-A-02 Sorszám: 42 Prioritás: Helyi zöldség és gyümölcs ágazat fejlesztése Intézkedés: Innovatív eljárások kidolgozása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A közösséghez tartozó településeken (Balkány, Nyíregyháza, Újfehértó, Nagykálló) működő felsőoktatási intézmény és kutatóintézetek a zöldség-gyümölcs ágazathoz kapcsolódóan a nagy jelentőségű alkalmazott kutatást folytatnak. Probléma/ lehetőség Az intézetek által elért eredmények a termelők számára kevésbé ismertek, a gyakorlatban nem elterjedtek. Megoldási javaslat A Nyíregyházi Főiskola, valamint a kedvezményezett településeken működő kutatóintézetek a termelőkkel közös kutatási programok indításának támogatása, a kutatások során elért eredmények minél szélesebb körben történő megismertetésének segítése az ÚMVP 1-ből nem támogatott tevékenységek esetében. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő. Várható eredmény A termelők az új eljárások bevezetésével javítani tudják termelésük eredményességét, a programban résztvevők árbevételének mintegy 10 %-os növelése várható. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 159

160 Megoldási javaslatok 36/43 Kód: ÉA-9-GF-A-02 Sorszám: 42
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/43 Kód: ÉA-9-GF-A-02 Sorszám: 42 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 3 db Természetes személyek 60% 160

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/43 Kód: ÉA-9-GF-A-01 Sorszám: 41 Prioritás: Helyi zöldség és gyümölcs ágazat fejlesztése Intézkedés: Innovatív eljárások kidolgozása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A közösséghez tartozó településeken (Balkány, Nyíregyháza, Újfehértó, Nagykálló) működő felsőoktatási intézmény és kutatóintézetek a zöldség-gyümölcs ágazathoz kapcsolódóan a nagy jelentőségű alkalmazott kutatást folytatnak. Probléma/ lehetőség Az intézetek által elért eredmények a termelők számára kevésbé ismertek, a gyakorlatban nem elterjedtek. Megoldási javaslat A Nyíregyházi Főiskola, valamint a kedvezményezett településeken működő kutatóintézetek a termelőkkel közös kutatási programok indításának támogatása, a kutatások során elért eredmények minél szélesebb körben történő megismertetésének segítése. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő. Várható eredmény A termelők az új eljárások bevezetésével javítani tudják termelésük eredményességét, a programban résztvevők árbevételének mintegy 10 %-os növelése várható. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 161

162 Megoldási javaslatok 37/43 Kód: ÉA-9-GF-A-01 Sorszám: 41
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/43 Kód: ÉA-9-GF-A-01 Sorszám: 41 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2400 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 2 db Természetes személyek 65% 162

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/43 Kód: ÉA-9-GF-3-03 Sorszám: 1801 Prioritás: Humán erőforrás fejlesztése Intézkedés: Hátrányos helyzetűek képzettségi szintjének növelése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A lakosság 20 %-át is meghaladja a földrajzi periférián élők aránya. A létminimum alatt élők és kisebbséghez tartozók az itt élő lakosság egyharmadát teszik ki. A nyolc általánost, vagy még azt sem elvégzők a lakosság 58 %-át jelentik. A munkaerőpiacra visszakerülni szándékozó nők és 45 év felettiek aránya is magas. E kategóriák nagyon sok esetben halmozódnak és kilátástalanná teszik a helyzetet. Probléma/ lehetőség A földrajzi-társadalmi perifériára szorultak nem csupán a konkrét munkahelyszerzésben vannak hátrányban, az ehhez szükséges képességek megszerzését sem képesek maguknak biztosítani. Van olyan rétegük, aki már le is mondott a tanulásról, nem akar és nem is képes szakmát tanulni. Ezen rétegek gondolkodásmódjának megváltoztatása, képzési szintjének növelése komoly lehetőség a társadalmi felemelkedés irányába. Megoldási javaslat Olyan komplex képzési, foglalkoztatási és mentálhigiénés program előkészítése és megvalósítása, mely a hátrányos helyzetűek speciális problémáit figyelembe véve valósítja meg a képzéseket, egyúttal támogatott munkahelyet is biztosít a számukra, felkészítve őket egy megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodásra, segítve beilleszkedésüket. Várható eredmény A program eredményeként a kezdetben támogatott munkahelyek véglegessé válásával csökken a tartós munkanélküliek száma, a program értelmet ad a tanulásnak, ezáltal igényük is megnő az önképzés iránt. A földrajzi-társadalmi periférián élők létszáma jelentősen csökken, megnő az igényük a felemelkedésre, az anyagi biztonság megteremtésére. A képzettségi szint növekedésével munkaerőpiaci reintegrációjuk könnyebbé válik és esélyegyenlőségük az élet más területein is megvalósul. Támogat-ható tevékeny-ségek - eszközbérlés, - oktatók javadalmazása, - képzéshez kapcsolódó anyagköltség (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - oktatás alatt biztosított étel-italfogyasztás max. 20 %-ig, - oktatói segédanyagok (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - terembérlet, - meghívók, szórólapok, kiadványok költségei, - képzéshez kapcsolódó utazási költségek, Képzés/Oktatás Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 163

164 Megoldási javaslatok 38/43 Kód: ÉA-9-GF-3-03 Sorszám: 1801
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/43 Kód: ÉA-9-GF-3-03 Sorszám: 1801 Jogcímcs. LEADER - Képzés Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 31533 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 28380 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 90% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 2 db Természetes személyek 0% 164

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/43 Kód: ÉA-9-SzF-3-05 Sorszám: 1812 Prioritás: Humán erőforrás fejlesztése Intézkedés: Környezettudatos életmódra nevelés bevezetése az oktatásba Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Az alap és középfokú oktatási rendszerben, de az oktatási rendszeren kívüli képzések területén sem kap kellő hangsúlyt a környezettudatos életmódra nevelés. A helyi vállalkozások kis számban alkalmaznak környezetvédelemben járatos szakembereket, és nem mérlegelik tevékenységük környezetre gyakorolt hatásait. A térség környezeti állapota még jónak mondható, de ennek megtartása és javítása közös gondunk és feladatunk. Probléma/ lehetőség Az oktatási programokat összeállító szervezetek kevés hangsúlyt fektetnek a hallgatók környezettudatos nevelésére. A vállalkozások - bár szükségük lenne környezetvédelmi szakemberekre - nem alkalmaznak, csak kis számban ilyeneket, ezért megoldást az jelentene a környezeti problémák megelőzésére, ha a gyermek- és felnőttoktatás tematikájába egyaránt bekerülne a környezettudatos nevelés. Megoldási javaslat Olyan képzési programok támogatása, melyben kiemelt szerepet kapnak a környezetvédelem kérdései. Azon létesítmények bővítésének, létesítésének támogatása, mely a természet- és környezetvédelem iránti igény erősítését, annak szakmai elsajátítását szolgálja, és folyamatos lehetőséget biztosít az érdeklődők fogadására és képzésére. Várható eredmény A társadalom egyre szélesebb rétegei értik meg a természet- és környezetvédelem fontosságát, munkahelyükön alkalmazzák mindazokat az ismereteket, melyek csökkentik az adott tevékenység környezetromboló hatásait, mindezek eredményeként javul az egészségi állapot, az általános közérzet, ami hosszú távon az élettartam növekedéséhez vezet. Támogat-ható tevékeny-ségek - eszközbérlés, - oktatók javadalmazása, - képzéshez kapcsolódó anyagköltség (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - oktatás alatt biztosított étel-italfogyasztás max. 20 %-ig, - oktatói segédanyagok (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - terembérlet, - meghívók, szórólapok, kiadványok költségei, - képzéshez kapcsolódó utazási költségek, Képzés/Oktatás Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 165

166 Megoldási javaslatok 39/43 Kód: ÉA-9-SzF-3-05 Sorszám: 1812
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/43 Kód: ÉA-9-SzF-3-05 Sorszám: 1812 Jogcímcs. LEADER - Képzés Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagycserkesz, Sényő, Szakoly Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 31533 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 28380 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 90% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db Természetes személyek 0% 166

167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/43 Kód: ÉA-9-SzF-3-06 Sorszám: 1817 Prioritás: Humán erőforrás fejlesztése Intézkedés: Környezettudatos életmódra nevelés bevezetése az oktatásba Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Az alap és középfokú oktatási rendszerben, de az oktatási rendszeren kívüli képzések területén sem kap kellő hangsúlyt a környezettudatos életmódra nevelés. A helyi vállalkozások kis számban alkalmaznak környezetvédelemben járatos szakembereket, és nem mérlegelik tevékenységük környezetre gyakorolt hatásait. A térség környezeti állapota még jónak mondható, de ennek megtartása és javítása közös gondunk és feladatunk. Probléma/ lehetőség Az oktatási programokat összeállító szervezetek kevés hangsúlyt fektetnek a hallgatók környezettudatos nevelésére. A vállalkozások - bár szükségük lenne környezetvédelmi szakemberekre - nem alkalmaznak, csak kis számban ilyeneket, ezért megoldást az jelentene a környezeti problémák megelőzésére, ha a gyermek- és felnőttoktatás tematikájába egyaránt bekerülne a környezettudatos nevelés. Megoldási javaslat Olyan képzési programok támogatása, melyben kiemelt szerepet kapnak a környezetvédelem kérdései. Azon létesítmények bővítésének, létesítésének támogatása, mely a természet- és környezetvédelem iránti igény erősítését, annak szakmai elsajátítását szolgálja, és folyamatos lehetőséget biztosít az érdeklődők fogadására és képzésére. Várható eredmény A társadalom egyre szélesebb rétegei értik meg a természet- és környezetvédelem fontosságát, munkahelyükön alkalmazzák mindazokat az ismereteket, melyek csökkentik az adott tevékenység környezetromboló hatásait, mindezek eredményeként javul az egészségi állapot, az általános közérzet, ami hosszú távon az élettartam növekedéséhez vezet. Támogat-ható tevékeny-ségek - eszközbérlés, - oktatók javadalmazása, - képzéshez kapcsolódó anyagköltség (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - oktatás alatt biztosított étel-italfogyasztás max. 20 %-ig, - oktatói segédanyagok (e költség nélkül számított összköltség max. 40 %-a), - terembérlet, - meghívók, szórólapok, kiadványok költségei, - képzéshez kapcsolódó utazási költségek, Képzés/Oktatás Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 167

168 Megoldási javaslatok 40/43 Kód: ÉA-9-SzF-3-06 Sorszám: 1817
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/43 Kód: ÉA-9-SzF-3-06 Sorszám: 1817 Jogcímcs. LEADER - Képzés Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 29834 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 26850 EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 90% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 3 db Természetes személyek 0% 168

169 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 41/43 Kód: ÉA-9-GF-3-04 Sorszám: 1808 Prioritás: Humán erőforrás fejlesztése Intézkedés: Hátrányos helyzetűek képzettségi szintjének növelése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A lakosság 20 %-át is meghaladja a földrajzi periférián élők aránya. A létminimum alatt élők és kisebbséghez tartozók az itt élő lakosság egyharmadát teszik ki. A nyolc általánost, vagy még azt sem elvégzők a lakosság 58 %-át jelentik. A munkaerőpiacra visszakerülni szándékozó nők és 45 év felettiek aránya is magas. E kategóriák nagyon sok esetben halmozódnak és kilátástalanná teszik a helyzetet. Probléma/ lehetőség A földrajzi-társadalmi perifériára szorultak nem csupán a konkrét munkahelyszerzésben vannak hátrányban, az ehhez szükséges képességek megszerzését sem képesek maguknak biztosítani. Van olyan rétegük, aki már le is mondott a tanulásról, nem akar és nem is képes szakmát tanulni. Ezen rétegek gondolkodásmódjának megváltoztatása, képzési szintjének növelése komoly lehetőség a társadalmi felemelkedés irányába. Megoldási javaslat Olyan komplex képzési, foglalkoztatási és mentálhigiénés program előkészítése és megvalósítása, mely a hátrányos helyzetűek speciális problémáit figyelembe véve valósítja meg a képzéseket, egyúttal támogatott munkahelyet is biztosít a számukra, felkészítve őket egy megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodásra, segítve beilleszkedésüket. Várható eredmény A program eredményeként a kezdetben támogatott munkahelyek véglegessé válásával csökken a tartós munkanélküliek száma, a program értelmet ad a tanulásnak, ezáltal igényük is megnő az önképzés iránt. A földrajzi-társadalmi periférián élők létszáma jelentősen csökken, megnő az igényük a felemelkedésre, az anyagi biztonság megteremtésére. A képzettségi szint növekedésével munkaerőpiaci reintegr