Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az innovációban rejlő lehetőségek kiaknázása a jövőnk érdekében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az innovációban rejlő lehetőségek kiaknázása a jövőnk érdekében."— Előadás másolata:

1 Az innovációban rejlő lehetőségek kiaknázása a jövőnk érdekében

2 Kutatás-fejlesztés Kreativitás Alkotóerő Új ötlet, elképzelés Koncepció Tudás alkalmazás Növekedés Technológia Tudatosság

3 Az innováció Schumpeter: Az innováció fogalma Oslo kézikönyv Community Innovation Survey (CIS) Pannon Novum: Innováció a Nyugat-Dunántúlon Zala megye vállalkozásainak innovációs tevékenységéről, fejlesztési elképzeléseiről szóló kutatás

4 Zala megye és a nagykanizsai kistérség vállalatainak innovációs tevékenysége

5 Kutatásunk első lépései Kutatás kezdete: 2008. november Kapcsolatfelvétel a Központi Statisztikai Hivatallal 25.000 darabos elemszám gazdasági szervezetek létszám kategóriái, valamint az éves árbevétel kategóriák alapján történő szűrése 2400 darabos mintanagyság, segítő szervezetek

6 A kutatási minta Kvantitatív kutatás Empirikus felmérés Zala megyében a kkv-k körében A kérdőíves felmérés adatai 2500 kiküldött kérdőívből közel 240 (releváns) érkezett vissza (10%-os válaszadási arány) 2005-2007 között a Nyugat-dunántúli Régióban végzett felmérés tanulságai Kvalitatív kutatás Mélyinterjúk 14 db Zala megye innovációs szolgáltatói körében

7 Kiküldött és visszaérkezett kérdőívek száma Kistérségi lebontás Hévízi kistérség 117125,1% Keszthelyi kistérség 3193213,6% Lenti kistérség 186177,2% Letenyei kistérség 13073,0% Nagykanizsai kistérség 4734217,9% Pacsai kistérség 7073,0% Zalaegerszegi kistérség 9299239,1% Zalakarosi kistérség 8852,1% Zalaszentgróti kistérség 127218,9% 2439235100,0%

8 Innovációs tevékenységek vizsgálata

9

10

11

12 Jövőre vonatkozó fejlesztési tervek

13 Megye innovációs képessége a megkérdezett vállalkozások szerint ZalaNk.ZalaNk.ZalaNk.ZalaNk. magas k ö zepes alacsony nem é rint t ő keell á totts á g 5,053,0331,3124,2449,4960,614,1412,12 kock á zati t ő ke el é rhet ő s é ge 4,71029,3230,342,9345,4523,0424,24 megfelel ő en k é pzett munkaer ő 10,1522,8548,2251,4231,472010,155,71 kutat á si kapacit á sok é s k í n á lat 2,646,0617,469,0940,7433,3339,1551,51 fels ő oktat á si kapacit á sok é s k í n á lat 10,4711,7627,7529,4124,0814,737,6944,11 tan á csad ó i szolg á ltat á sok, kamar á k, v á llalkoz á sfejleszt é si szervezetek20,9223,5243,3735,2920,9214,714,7926,47 innov á ci ó s é s gazdas á gi t á mogat á s 5,1033,1637,1443,374018,3722,85 általános üzleti környezet, klíma2,562,8538,974046,6745,7111,7911,42 megfelel ő besz á ll í t ó k, alv á llalkoz ó k 13,3332,3549,2344,1124,117,6413,335,88 fizet ő k é pes kereslet az innov á ci ó ra 7,182,9423,0735,2954,875014,8711,76 egy ü ttm ű k ö d é si hajland ó s á g 5,15,8841,8447,0537,7529,4115,3117,64

14 Nyugat-Dunántúl és Zala megye összehasonlítása

15 K+F ráfordítások az éves árbevétel arányában zalai cégek (%) Nyugat- Dunántúl (%) Átlag2,233,02 0%74,467,5 1-5%17,418,95 6-10%5,95,15 11% felett2,17,55

16 K+F ráfordítás átlagos éves összege (m Ft) zalai cégek Nyugat- Dunántúl Átlag6,78552,42 Medián00 Maximum560,30412280 Egy foglalkoztatottra jutó K+F kiadás éves összege (m Ft) Átlag0,23060,47 Medián00 Maximum20,3673115,85

17 K+F ráfordítás átlagos éves összege (m Ft) zalai cégek Nyugat- Dunántúl Átlag6,78552,42 Medián00 Maximum560,30412280 Egy foglalkoztatottra jutó K+F kiadás éves összege (m Ft) Átlag0,23060,47 Medián00 Maximum20,3673115,85

18 A munkavállalók hány %-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel? zalai cégekNyugat-Dunántúl Átlag13,7813,44 Medián59,5 Maximum100 A munkavállalók hány %-a foglalkoztatott a K+F területén? Átlag1,176,96 Medián00 Maximum60100

19 Rendelkezik a vállalkozás saját önálló termékkel? zalai cégekNyugat-Dunántúl igen32,1447 nem67,8653 Rendelkezik a vállalkozás minőségbiztosítással? zalai cégekNyugat-Dunántúl igen41,7744,15 nem58,2255,85

20

21 Következtetések

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Készítette: Birkner Zoltán, Sárkány Edina


Letölteni ppt "Az innovációban rejlő lehetőségek kiaknázása a jövőnk érdekében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések