Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A turizmus hatásai 2. Az ifo környezet hatásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A turizmus hatásai 2. Az ifo környezet hatásai"— Előadás másolata:

1 A turizmus hatásai 2. Az ifo környezet hatásai
Készítette: Havellant Zsuzsanna Balla Renáta

2 Turizmus hatásainak kategóriái
Gazdasági Társadalmi-kulturális Fizikai hatások

3 Turizmus hatásai Gazdasági hatás: a küldő- és a fogadóterületek gazdaságának jellemzőiben, gazdasági struktúrájában a turizmus fejlődése következtében végbemenő változás. Fizikai hatás: a fogadó desztináció természeti és épített környezetében a turizmus fejlődése miatt bekövetkező változások. Társadalmi hatás: a turizmus fejlődése következtében a fogadó népesség életminőségében bekövetkező változás.

4 Turizmus gazdasági hatásai
Befolyásoló tényezők: Régió szempontjából fontos tényezők: Földrajzi fekvés Fekvés és lakosság Erőforrások Infrastruktúra Gazdasági struktúra a turisztikai szolgáltatók szempontjából fontos tényezők: Termékfejlesztés Specializáció A helyi gazdaság öntámogatása Turizmus mint regionális szektor

5 Turizmus gazdasági hatásai 2.
a turisták szempontjából fontos tényezők: Költési struktúra Turistaforgalom Szezonalitás Húzó és taszító tényezők Küldő területek

6 Kedvező hatások Kedvezőtlen hatások munkahelyteremtés szezonális foglalkoztatás, magas fluktuáció multiplikátor-hatások migráció infrastruktúra fejlesztése infláció árfelhajtó szerep pl: telekárak árfelhajtó szerep pl: élelmiszerek import növekedése pl: fejlett technológia import növekedése pl: hazait felváltó termékek GDP/GNP növekedése erőltetett fejlődés (kiegészítő) jövedelemforrás függőség kialakulása regionális fejlődés, egyenlőtlenségek csökkentése regionális egyenlőtlenségek növekedése

7 A turizmus társadalmi - kulturális hatásai 1.
A turizmus fejlődését befolyásoló társadalmi tényezők: a népességnövekedés a növekvő urbanizáció és a városi életmód a kommunikációs és információs technológia fejlődése a mobilitás növekedése a folyamatosan növekvő szabadidő és a fizetett szabadság időtartamának hosszabbodása a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődése

8 A turizmus társadalmi - kulturális hatásai
A társadalmi hatások csoportosítása: Népességre gyakorolt hatások Munkaerőpiac átalakulása Közösség jellemzőinek, szerkezetének átalakulása Hatások egyéni és családi szinten Hatások a természeti, kulturális erőforrásokra

9 Népességre gyakorolt hatások
Pozitív Negatív Népességre gyakorolt hatások Népesség növekedése Szezonális munkaerő beáramlása kívülről Üdülőtulajdonosok jelenléte A betelepülés következtében a kor, nem, faj, etnikum szerinti megoszlás megváltozása Népesség urbanizációja

10 Munkaerőpiac átalakulása
Pozitív Negatív Munkaerőpiac átalakulása Új munkahelyek létrejötte Szezonális munkahelyek számának növekedése Új típusú foglalkozási lehetőségek a turizmusban Szakképzetlen munkahelyek létrejötte Szakképzettség, nyelvtudás felértékelődése Munkaerőhiány a hagyományos szektorban A turizmus kiegészítő gazdasági tevékenységként diverzifikáló tényező Fokozott gazdasági egyenlőtlenségek a közösségen belül Elmaradott régiók felélesztése

11 Közösség jellemzőinek, szerkezetének átalakulása
Pozitív Negatív Közösség jellemzőinek, szerkezetének átalakulása Szolgáltatási szektor súlya nő Nem állandó lakosok arányának növekedése Társadalmi, kulturális élet felélénkülése Konfliktusok az üdülőtulajdonosokkal Föld/ingatlan értékének növekedése Ingatlanhoz, földtulajdonhoz jutás nehezebb Infrastruktúrabővülés Ingatlanárak emelkedése Bővülő vásárlási lehetőségek Áremelkedés, infláció Desztináció image-ának javulása Kulturális identitás elveszítése Közösség büszkeségének növekedése Erkölcsi normák gyengülése, értékrendszerek átalakulása Előítéletek csökkenése, sztereotípiák eltűnése, tolerancia növekedése Vallási konfliktusok A turizmustól való túlzott függés kialakulása Zsúfoltság Közlekedési problémák Társadalmi osztályrendszer átalakulása

12 Hatások egyéni és családi szinten
Pozitív Negatív Hatások egyéni és családi szinten Társadalmi mobilitás növekedése Társadalmi hálózatok felbomlása Szabadidő-eltöltés lehetőségeinek bővülése A turizmusba bekapcsolódók életritmusának felborulása Életszínvonal-emelkedés Veszélyérzet növekedése Nyelvtanulás, tanulás Idegenellenesség kialakulása Jövedelem a turizmusból Vendégszeretet kommercializálódása Munkához való hozzáállás javulása, udvariasság, jó modor erősödése Deviáns viselkedések erősödése Helyi nyelv visszaszorulása Szexuális szabadosság növekedése Demonstrációs hatás Családszerkezet megváltozása Fogyasztási szokások átalakulása Lakásviszonyok megváltozása

13 Hatások a természeti, kulturális erőforrásokra
Pozitív Negatív Hatások a természeti, kulturális erőforrásokra Kiemelkedő szépségű, ritka természeti erőforrások védelme Helyi szokások, hagyományok eltűnése Helyi művészetek, kézművesség, kulturális események újjászületése Kultúra kommercializálódása Helyi építészeti stílusok újjáéledése Szemetelés, szennyezés

14 A turizmus társadalmi-kulturális hatásainak modellje
A turisták jellemzői: létszám típus költés tartózkodási idő motiváció tevékenységek demográfiai és szocio- ökonómiai jellenzők viselkedés A fogadó közösség jellemzői: létszám demográfiai jellemzők életmód, hagyományok értékrendszerek kultúra ellenállóképessége turizmustól való függés turizmussal/turistákkal kapcsolatos attitűdök Kapcsolat: általános jellemzők gazdasági és kultu- rális távolság interakció típusai A turizmus fejlettségének jellemzői: attrakciók jellege a fejlődés típusa és üteme a turizmus gazdasági jelentősége helyi lakosság bekapcsolódása a turisztikai kínálat jellemzői, szerkezete Technológiai – Kulturális - Társadalmi – Politikai – Gazdasági - Társadalmi környezet

15 Az idegenforgalmi szálláshelyek hatása a környezetre
Turizmus ott lehetséges, ahol élvezhető a környezet A tömegturizmus megterheli a környezetet A turizmus káros és pozitív hatása a természeti környezetre Magyar Szállodaszövetség 1995-ben hirdette meg „Az év Zöld Szállodája” pályázatot. A Magyar Turizmus Zrt ban csatlakozik a Környezettudományi Központhoz

16 Az idegenforgalom pozitív és negatív hatásai
Az idegenforgalmi statisztikák bevételekre gyakorolt hatása A nemzetközi turizmus legnagyobb piaca Kevés szó esik a negatív jelenségekről A turisztikai javak egy szolgáltatáshalmazként foghatók fel Az utas előre fizet A fogyasztói érdekek érvényesítése

17 Felhasznált irodalom Puckó L. – Rátz T. (2002): A turizmus hatásai, Aula, Bp, Tasnádi József (2002): A turizmus rendszere, Bp, Aula Kiadó,


Letölteni ppt "A turizmus hatásai 2. Az ifo környezet hatásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések