Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok"— Előadás másolata:

1 Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok
Az Európai Unió menekültjoga: keserédes vívmányok III. Átmeneti védelem, Fogadási feltételek, Családegyesítés, Európai Menekültügyi Alap Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok

2 2001/55 sz. irányelv, 2001. július 20 OJ 2001 L 212/12. o
Átmeneti védelem irányelv A Tanács 2001/55/EK irányelve (2001. július 20.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimum követelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről 2001/55 sz. irányelv, július 20 OJ 2001 L 212/12. o

3 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL 2001/55 sz. irányelv, 2001
IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL 2001/55 sz. irányelv, július 20 OJ 2001 L 212/12. o Az irányelv státusza: A Bizottság megfogalmazta irányelv tervezetét, amelyet a Tanács 2001 július 20-án elfogadott. A tagállamoknak december 31-ig kellett az irányelvnek megfelelő hazai jogszabályaikat kialakítaniuk. 2000 május 5. COM (2000)303 final Már megelőzte két tervezet még Maastrichti korszakban.

4 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL
Szerkezete Fogalmak A védelem időtartama A védett személyek jogai Hozzáférés a hagyományos menekülteljáráshoz Hazatérés A tagállamok közötti szolidaritás A hatóságok együttműködése A védelemből kizárás feltételei Az irányelv végrehajtásának ellenőrzése

5 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.)
CÉL: A tömeges beáramlás esetén a menekülőknek nyújtandó átmeneti védelem közös minimális követelményeinek (standardjainak) meghatározása A tagállamok közötti áldozatvállalás kiegyensúlyozása (tehermegosztás) ALAPELV: Nem helyettesíti és nem zárja ki a konvenciós menekültként való elismerést Az átmeneti védelmet élvezők közötti bármilyen alapú diszkrimináció tilos

6 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.)
KIT ILLET? Menekülőket (displaced persons), - akiknek el kellett hagyniuk hazájukat, - akiket elmenekítettek (evakuáltak) - nem tudnak biztonságos és emberi körülmények között oda visszatérni, - különösen mert ott = fegyveres konfliktus vagy feltartóztathatatlan erőszak dúl, = rendszeres vagy általános emberi jogsértés zajlik vagy fenyeget fegyveres konfliktus vagy helyi erőszakos cselekmény helyszínéről menekültek el; endemic violence

7 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.)
Mi a tömeges beáramlás? Nagyszámú menekülő érkezik nem Uniós tagállamból, mégpedig adott országból vagy régióból Ki dönti el, bekövetkezett-e A Tanács, minősített többségi döntéssel 321 232 (72,27 %) blokkoló: 90 Fr N, Ol, NBr = 29 Sp, Lo = 27 Holl= 13 Be, CS, GÖR, MO, Port = 12 Au Svéd= 10 Dán, Ír, Fin, Litv Szk= 7 Észt, lett, lux, Szln= 4 Mt=3

8 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.)
Időtartama: 1 év + max kétszer 6 hó összesen maximum 2 év Előbb is vége lehet, ha a Tanács minősített többséggel úgy dönt, ha azonban a hazatérésre két év után sincs mód, az átmeneti védelem nem terjeszthető ki hosszabb időre.

9 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.)
A védelemből kizárható személyek: Aki nemzetbiztonsági veszélyt jelent, Akiről alaposan feltehető, hogy háborús vagy emberiség elleni bűncselekményt követett el. A szabályos menekültügyi eljárásban a Genfi Egyezmény 1 F cikke alkalmazandó

10 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.)
A védett személy jogai: Ingyenes beutazási vízum Tartózkodási engedély, személyi igazoló dokumentum Munkavállalás, vállalkozás az elismert menekültekkel azonos feltételekkel, Szálláshoz, lakástámogatáshoz jutás, ellátás, ha nincsenek saját forrásai. Legalább sürgős ügyekben és betegségek esetén orvosi ellátás A különösen érzékeny helyzetű személyeknek (gyermekek, kínzás, nemi erőszak áldozatai) megfelelő orvosi és egyéb segítség

11 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.)
A védett személy jogai (folyt): Iskoláztatás, a nagykorúnál fiatalabb személyeknek az állampolgárokéval azonos feltételek mellett Családegyesítés (élettársaknál is) = ha korábban együtt éltek, = a menekülésre okot adó esemény miatt váltak szét = a házastársra, felnőttől függő nem házas gyermekre, kivételes esetben traumatizált, a kérelmezőtől függő más családtagra terjed ki

12 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.)
Kapcsolat a konvenciós státusszal: Az átmeneti védelemre érdemesek között konvenciós menekültek is lehetnek; Az átmeneti védelmet élvezők hozzáférését a menekült-státusz elbírálási eljáráshoz garantálni kell; A kérelemről való döntést az átmeneti védelem időtartamára fel lehet függeszteni; Az elutasítás ellenére fennmarad az átmeneti védelem

13 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.)
A védelem vége Vagy a rendes menekültjogot kell alkalmazni vagy a normál idegenjogot. Kivétel tehető „kényszerítő emberiességi okból”, ha a visszatérés lehetetlen vagy nem reális (ilyenkor felmerülhet a kiegészítő státusz megadása) A jól informált személy önként térjen haza (akár felmérő látogatás után) A különleges eseteknek külön figyelem jár, a gyermekek fejezhessék be a tanévet.

14 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.)
A tagállamok szolidaritása Az átmeneti védelemről szóló döntéskor jelzik fogadó képességüket (vagy annak hiányát) Azokat fogadják, akik kívánnak is oda menni. A védett személyek átadása másik tagállamnak elképzelhető

15 Fogadási feltételek irányelv
A Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról (OJ 2003 L 31/18)

16 Fogadási feltételek irányelv
Szerkezete: I. Célja, meghatározások, hatálya II. A fogadási feltételekre vonatkozó általános rendelkezések III. A fogadási feltételek csökkentése vagy megvonása IV Különleges elbánást igénylő személyek V Jogorvoslatok VI-VII Közigazgatási együttműködés és zárórendelkezések Az IM fordítás „befogadási feltételeket használ, de nekem a fogadási jobban tetszik Németül: Aufnahme

17 Fogadási feltételek irányelv
Cél: Méltó életszínvonalat, illetve a valamennyi tagállamban hasonló megélhetési feltételeket biztosítsanak az eljárás során és a menedékkérők fogadására vonatkozó feltételek összehangolása révén csökkentsék a menedékkérők eltérő befogadási feltételek miatti másodlagos migrációját Hatály: Kötelező Választható Nem alkalmazandó Genfi Egyezmény Kiegészítő védelem Átmeneti védelem szerinti státusz iránti kérelem iránti kérelem (Mindegyik kérelemről ez a vélelem) Csak a minimumot írja elő – az államok túlteljesíthetik! UK eredetileg is részt, Írosrszág eredetileg nem, ma tudtommal igen, Dánia nem Family: the spouse of the asylum seeker or his or her unmarried partner in a stable relationship, where the legislation or practice of the Member State concerned treats unmarried couples in a way comparable to married couples under its law relating to aliens; the minor children of the couple referred to in point (i) or of the applicant, on condition that they are unmarried and dependent In contrast to the Temporary Protection Directive, other dependent members of the asylum-seeker’s family are not covered by the definition in this Directive. In addition to being unmarried, minor children must also be dependent on the asylum-seeker. detention" shall mean confinement of an asylum seeker by a Member State within a particular place, where the applicant is deprived of his or her freedom of movement; UNHCR comment: In UNHCR’s understanding, detention also includes confinement in airport or seaport transit zones where freedom of movement is substantially curtailed and where the only opportunity to leave this limited area is to leave the territory. „reception conditions" shall mean the full set of measures that Member States grant to asylum seekers in accordance with this Directive; "material reception conditions" shall mean the reception conditions that include housing, food and clothing, provided in kind, or as financial allowances or in vouchers, and a daily expenses allowance;

18 Fogadási feltételek irányelv
Tájékoztatás 15 napon belül, írásban,, nyelv („ésszerűen feltételezhetően megért”) Dokumentáció 3 nap, tartózkodási engedély, mégsem, ha fogva, vagy határon Mozgásszabadság/fogvatartás az állam kijelölheti területe egy részét, egy adott lakóhelyet (közösségi szállást) vagy az ellátást az ottlakástól teheti A család egysége „amennyire lehetséges” fenntartják Orvosi szűrés megkövetelhető Kiskorúak iskoláztatása Kötelező (3 hónap múltán), de lehet a befogadóállomáson. Foglalkoztatás kizárhatóak, max. 1 évig. Ha nincs elsőfokú döntés 1 éven belül, vállalhat munkát, de a tagállam az EGT és rezidens harmadik állam polgárai mögé sorolhatja őket Member States may make the provision of all or some of the material reception conditions and health care subject to the condition that applicants do not have sufficient means to have a standard of living adequate for their health and to enable their subsistence. Member States may require applicants to cover or contribute to the cost of the material reception conditions and of the health care provided for in this Directive, pursuant to the provision of paragraph 3, if the applicants have sufficient resources, for example if they have been working for a reasonable period of time Tájékoztatás: jogsegély szervezetekről is

19 Fogadási feltételek irányelv
Szakképzés Az államok döntésén múlik Anyagi feltételek standard + a menekülő hozzájárulása’ „a tagállamok gondoskodnak a befogadásnak a kérelmezők egészségének megfelelő és alapszükségleteiket kielégítő életszínvonalat biztosító anyagi feltételeiről ” (13 §) Az állam megkövetelheti, h. a kérelmező fedezze a költségeket, ha „a kérelmező elegendő erőforrással rendelkezik, például már megfelelő ideje dolgozik” (13 /4 §) Ha utólag derül ki, hogy voltak forrásai – megtéríttetik Anyagi feltételek: természetben – utalványokkal – pénz. Szállás határon, befogadóállomáson vagy egyedi szálláson Biztosítani családi élet védelmét jogászhoz, UNHCR-hez hozzáférést (biztonsági okból korlátozható) átköltöztetés csak „szükség esetén” Eltérés a feltételek biztosításában: „a legrövidebb ésszerű időtartamig” (14/8 §) az adott földrajzi térségben nincsenek meg, épp megteltek, a kérelmező fogvatartott Egészségügyi ellátás legalább sürgősségi és betegségek „alapvető” kezelése minimum: „emergency care and essential treatment of illness” (§ 15)

20 Fogadási feltételek irányelv csökkentés, megvonás
A csökkentés/visszavonás mindig diszkrecionális Nincs csökkentés/visszavonás az (első) elutasító határozatot megelőzően! A döntéseket „egyedileg, tárgyilagosan és elfogulatlanul hozzák meg, s azokat indokolni kell” (§16 (4)) A csökkentés/megvonás esetei: engedély nélkül elhagyja a kijelölt tartózkodási helyet nem jelentkezik, vagy a meghallgatáson nem jelenik meg ugyanabban a tagállamban már nyújtott be kérelmet. elhallgatta anyagi forrásait és ezáltal jogtalanul vett igénybe ellátást menedékjog iránti kérelmét az adott tagállamba érkezését követően az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül nem nyújtotta be A befogadó állomás szabályainak súlyos megszegése vagy súlyos erőszakos cselekmény miatt __________________________________________ A sürgősségi egészségügyi ellátás semmilyen esetben nem tagadható meg! UNHCR comment: UNHCR regrets this provision and has expressed its concern that the Directive allows for the withholding of all benefits (except emergency health care) from asylum-seekers who have not complied with reporting or other requirements. Where there are problems of real abuse of States’ asylum systems, these can and should find their effective redress within established asylum procedures. Moreover, UNHCR reiterates that the core content of human rights applies to everyone in all situations[1], including asylum-seekers who may have infringed specific regulations in relation to the processing of their claims. Measures to reduce or withhold reception conditions may also affect the applicant’s family members, including children, and may be inconsistent with the provisions of the Convention on the Rights of Child. In UNHCR’s opinion, adequate reception conditions are also a necessary component of fair asylum procedures. Asylum-seekers who find themselves in situations of poverty or destitution tend not to be in the physical or psychological condition needed to pursue adequately their asylum applications. Overall, UNHCR considers that if a reduction in the level of reception conditions has to be made, this should take place only in situations of emergency or force majeure and for a short time period. [1] See ICESCR, Article 11(1).

21 Fogadási feltételek irányelv Különleges elbánást igénylő személyek
Kötelező különleges figyelmet szentelni a következőknek: kiskorúak, a felügyelet nélküli kiskorúak, a mozgássérültek, az idősek, a várandós nők, a kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, valamint kínzáson, nemi erőszakon vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáján átesett személyek (§ 17) Kiskorúak: a gyermek mindenek felett álló érdeke* meghatározó Felügyelet nélküli kiskorúak mihamarabb képviselet + szállás felnőttekkel (rokonokkal), +testvérek együtt, + család felkutatása annak veszélyeztetése nélkül + velük foglalkozók megfelelő felkészítése Kínzás és erőszak áldozatai: a tagállam köteles a megfelelő kezelésben részesíteni őket A gyermek jogairól szóló egyezmény kategóriája évi LXIV tv. Perrsons with special needs

22 Fogadási feltételek irányelv
Jogorvoslatok Mi ellen? az ellátás nyújtását elutasító határozat ellen (beleértve a csökkentő vagy megvonó határozatot) vagy a lakóhelyre és a mozgásszabadságra vonatkozó egyedi határozat ellen( §7) Eljárás: a nemzeti jog szabja meg. Az utolsó szint: bíróság előtti felülvizsgálat vagy fellebbezés Együttműködés és átültetés A tagállam köteles a megfelelő forrásokat rendelkezésre bocsátani és a képzéseket elvégezni, erről a Bizottságot tájékoztatni Átültetési határidő: február 6. volt.

23 Családegyesítési irányelv
A TANÁCS 2003/86/EK IRÁNYELVE (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról

24 Családegyesítési irányelv – eltérések a főszabályoktól
V. FEJEZET A menekültek családegyesítése Az elismert menekültekre vonatkozik . Lehetséges korlátozás: csak azokra akiknek családi kapcsolatai időben megelőzik beutazásukat. Könnyebb gyermekkel (nem feltétel a másik szülő beleegyezése, nem kell eltartott legyen) Kísérő nélküli kiskorú akkor is egyesülhet családjával, ha a családtagok otthon kapnak támogatást Tágabb családra is kiterjesztheti a jogot a tagállam, ha a menekült eltartottjai az érintettek Okmányok: nem követelhető meg az eredeti okmány – nemzeti jog szerint pótolható Tartózkodás: nincs minimális tartózkodási idő az egyesítés előtt Eltartóképesség (szállás, fedezet) megléte nem követelhető (kivéve ha van 3. ország, ahol ugyancsak egyesülhetne a család, vagy a családegyesítést több mint 3 hónappal az elismerés után kérik)

25 Az Európai Menekültügyi Alap 2000-2004 és 2005 - 2010
The European Refugee Fund Council Decision of 28 September 2000 (2000/596/EC) OJ No. L 252/ October 6. és A Tanács határozata (2004. december 2.) a közötti időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról (2004/904/EK) HL L 381/

26 Európai Menekültügyi Alap 2005-2010
Cél: A menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek (displaced persons) fogadásával és a fogadás következményeivel járó erőfeszítések támogatása és bátorítása. Eszköz: 114 million Euro az első két évben (2005 január december 31.) (44 millió/év-ről 57millió/évre nőtt az összeg, amely tovább fog nőni 2007-től) Kedvezményezettek: Elismert konvenciós menekültek A 2004/83/EK of 29 April 2004 április 29 („kvalifikációs”) irányelv szerint kiegészítő védelemben részesülők. Kérelmező (mindkét védelmi formára) Átmeneti védelemben részesülők (2001/55/EK irányelv) ERF I: 216 million Euros to be used in 5 years (1 January December 2004 = 44/év Régiben: subsid prot nemzeti jog szerint is + temp prot applicant is

27 Európai Menekültügyi Alap
Támogatható tevékenységek: 1. Fogadási feltételek és menekültügyi eljárások; 2. A hosszan és szilárdan ott tartózkodók (lasting and stable stay) integrálása 3. Az irányelv alá tartozók önkéntes hazatérése 4. Sürgősségi intézkedések ha valamely tagállamot különösen érint az átmeneti védelemről szóló irányelv (2001/55/EK) szerinti beáramlás. Az elutasítottak visszakA támogatható sürgősségi intézkedések a fellépések következő típusaira vonatkoznak: a) befogadás és elszállásolás; b) létfeltételek biztosítása, beleértve az élelmezést és ruházkodást; c) orvosi, pszichológiai és egyéb segítségnyújtás; d) az érintett személyek befogadásával és az intézkedések végrehajtásával kapcsolatos személyzeti és eljárási költségek; e) logisztikai és szállítási költségek. üdsére nem terjed ki

28 Európai Menekültügyi Alap 2005-2010
A támogatható tevékenységek, részletesebben – nemzeti „fellépések” Fogadás Integráció Önkéntes visszatérés Szállás infrastrukúra, szolgáltatás Tanács és segítség, laksápiac, munkaerőpiac orvosi, pszichológiai ellátás és szociális gondozásterén Tákékoztatás és tanácsadás anyagi támogatás, orvos, poszichológus szocio-kultúrális alkalmazkodás, beilleszkedés segítése tájékoztatás a származási országok viszonyairól szociális segítség, támogatás közigazgatási eljárásokban a civil- és a kultúrális életben való tartós részvétel előmozdítása általános vagy szakképzés, visszailelszkedés segítése jogi és nyelvi segítség oktatás, szakképzés, oklevelek elismerése a származási (ország) EU-ban élő közösségeinek az önkéntes visszatérést segítő lépeseinek a támogatása támogató szolgáltatások (fordítás, tolmácsolás, ogadási feltételek az érintettek és a befogadó társadalom tartalmas kapcsolatés konstruktív párbeszéd nemzeti hazatérési programok a helyi közösség tájékoztatása nyelvi képzés

29 Európai Menekültügyi Alap 2005-2010
A támogatható tevékenységek, részletesebben – Közösségi „fellépések” (max. az Alap 7 %-ig) transznacionális vagy össz-közösségi együttműködés a közösségi jog végrehajtásában transznacionális hálozatok és és kisérleti „projektek” ((Pilot projects) transznacionális figyelemfelhívó kampányok a legjobb gyakorlatokat (best practices) és az Alap működését tükröző tájékoztatás So far only 5 % and a single para on innovatiove action or action of interest to the Community De 100 %-át fizethtette Sürgősségi intézkedések Fogadás, elszállásolás, létfeltétlek, orvosi és pszichológiai ellátás, a szeméylzet kötségei a 2001/55/EK irányelv alkalmazása esetén.

30 Európai Menekültügyi Alap 2005 - 2010
A rendes támogatás mechanizmusa A Bizottság irányelveket bocsát ki. A tagállamok éves és többéves nemzeti programokat dolgoznak ki – ezeket a Bizottság elfogadja 3 éves „többéves” programok ( és ) tűzik ki a célokat és a stratégiát, az évesek hajtják végre Az Alap évi fix összeget juttat a tagállamoknak: a régiek , az újak eurot kapnak évente között. a többi a kedvezményezettek számától függ. (30 % a konvenciós és más (elismert) menekültekre, 70 % a kérelmezőkre) The EU a nemzeti fellépések max 50 %-át finanszírozza (kivételesen 60 %-ot) a közösségiek max 80 %-át. A kifizetés fokozatos, az ellenőrzés részletes, elsősorban maga a tagállam végzi. 2005-ben eltérnek az általános határidőktől. The Member States to benefit most from the Fund are Germany, the United Kingdom, France and the Netherlands (together accounting for around 64% of the total). Then come Sweden, Austria, Italy and Belgium (about 25.5% of the total). Finally, Ireland, Spain, Finland, Greece Luxembourg and Portugal account for the last 10.5%. See proposal for a council decision establishing the European Refugee Fund for the period COM (2004) 102, at p. 2 Felhasználás: Reception and access to procedures (51%) integration (28% ) returns (21%), all between 2000 and (0 % for emergency, )

31 Európai Menekültügyi Alap 2005 – 2010 Mi változott az első Alaphoz képest?
Több a stratégiai tervezés – lehetségesek többéves programok A Bizottság szerepe megerősödött Nagyobb hangsúly van a közösségi (transznacionális) cselekvésen Megfordult az elosztási kritérium. Az első EMA-ban az elismertek után járt 70 % és a kérelmezők után 30 % Az új tagállamok kiváltságokat élveznek Érdemben megnőtt az Alap (összege), és további növekedést terveznek 2008-tól


Letölteni ppt "Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések