Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió menekültjoga: keserédes vívmányok III. Átmeneti védelem, Fogadási feltételek, Családegyesítés, Európai Menekültügyi Alap Nagy Boldizsár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió menekültjoga: keserédes vívmányok III. Átmeneti védelem, Fogadási feltételek, Családegyesítés, Európai Menekültügyi Alap Nagy Boldizsár."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió menekültjoga: keserédes vívmányok III. Átmeneti védelem, Fogadási feltételek, Családegyesítés, Európai Menekültügyi Alap Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok

2 Átmeneti védelem irányelv A Tanács 2001/55/EK irányelve (2001. július 20.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimum követelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről 2001/55 sz. irányelv, 2001. július 20 OJ 2001 L 212/12. o

3 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL 2001/55 sz. irányelv, 2001. július 20 OJ 2001 L 212/12. o Az irányelv státusza: –A Bizottság megfogalmazta irányelv tervezetét, amelyet a Tanács 2001 július 20-án elfogadott. –A tagállamoknak 2002. december 31-ig kellett az irányelvnek megfelelő hazai jogszabályaikat kialakítaniuk.

4 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL Szerkezete –Fogalmak –A védelem időtartama –A védett személyek jogai –Hozzáférés a hagyományos menekülteljáráshoz –Hazatérés –A tagállamok közötti szolidaritás – A hatóságok együttműködése –A védelemből kizárás feltételei –Az irányelv végrehajtásának ellenőrzése

5 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.) CÉL: –A tömeges beáramlás esetén a menekülőknek nyújtandó átmeneti védelem közös minimális követelményeinek (standardjainak) meghatározása + –A tagállamok közötti áldozatvállalás kiegyensúlyozása (tehermegosztás) ALAPELV: –Nem helyettesíti és nem zárja ki a konvenciós menekültként való elismerést –Az átmeneti védelmet élvezők közötti bármilyen alapú diszkrimináció tilos

6 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.) KIT ILLET? Menekülőket (displaced persons), - akiknek el kellett hagyniuk hazájukat, - akiket elmenekítettek (evakuáltak) - nem tudnak biztonságos és emberi körülmények között oda visszatérni, - különösen mert ott = fegyveres konfliktus vagy feltartóztathatatlan erőszak dúl, = rendszeres vagy általános emberi jogsértés zajlik vagy fenyeget

7 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.) Mi a tömeges beáramlás? Nagyszámú menekülő érkezik nem Uniós tagállamból, mégpedig adott országból vagy régióból Ki dönti el, bekövetkezett-e A Tanács, minősített többségi döntéssel

8 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.) Időtartama: –1 év + max kétszer 6 hó összesen maximum 2 év –Előbb is vége lehet, ha a Tanács minősített többséggel úgy dönt, ha azonban a hazatérésre két év után sincs mód, az átmeneti védelem nem terjeszthető ki hosszabb időre.

9 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.) A védelemből kizárható személyek: –Aki nemzetbiztonsági veszélyt jelent, –Akiről alaposan feltehető, hogy háborús vagy emberiség elleni bűncselekményt követett el. A szabályos menekültügyi eljárásban a Genfi Egyezmény 1 F cikke alkalmazandó

10 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.) A védett személy jogai : –Ingyenes beutazási vízum –Tartózkodási engedély, személyi igazoló dokumentum –Munkavállalás, vállalkozás az elismert menekültekkel azonos feltételekkel, –Szálláshoz, lakástámogatáshoz jutás, ellátás, ha nincsenek saját forrásai. –Legalább sürgős ügyekben és betegségek esetén orvosi ellátás –A különösen érzékeny helyzetű személyeknek (gyermekek, kínzás, nemi erőszak áldozatai) megfelelő orvosi és egyéb segítség

11 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.) A védett személy jogai (folyt): –Iskoláztatás, a nagykorúnál fiatalabb személyeknek az állampolgárokéval azonos feltételek mellett –Családegyesítés (élettársaknál is) = ha korábban együtt éltek, = a menekülésre okot adó esemény miatt váltak szét = a házastársra, felnőttől függő nem házas gyermekre, kivételes esetben traumatizált, a kérelmezőtől függő más családtagra terjed ki

12 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.) Kapcsolat a konvenciós státusszal: –Az átmeneti védelemre érdemesek között konvenciós menekültek is lehetnek; –Az átmeneti védelmet élvezők hozzáférését a menekült-státusz elbírálási eljáráshoz garantálni kell; –A kérelemről való döntést az átmeneti védelem időtartamára fel lehet függeszteni; –Az elutasítás ellenére fennmarad az átmeneti védelem

13 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.) A védelem vége Vagy a rendes menekültjogot kell alkalmazni vagy a normál idegenjogot. Kivétel tehető „kényszerítő emberiességi okból”, ha a visszatérés lehetetlen vagy nem reális (ilyenkor felmerülhet a kiegészítő státusz megadása) A jól informált személy önként térjen haza (akár felmérő látogatás után) A különleges eseteknek külön figyelem jár, a gyermekek fejezhessék be a tanévet.

14 IRÁNYELV AZ ÁTMENETI VÉDELEMRŐL (folyt.) A tagállamok szolidaritása Az átmeneti védelemről szóló döntéskor jelzik fogadó képességüket (vagy annak hiányát) Azokat fogadják, akik kívánnak is oda menni. A védett személyek átadása másik tagállamnak elképzelhető

15 Fogadási feltételek irányelv A Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról (OJ 2003 L 31/18)

16 Fogadási feltételek irányelv Szerkezete: I. Célja, meghatározások, hatálya II. A fogadási feltételekre vonatkozó általános rendelkezések III. A fogadási feltételek csökkentése vagy megvonása IV Különleges elbánást igénylő személyek V Jogorvoslatok VI-VII Közigazgatási együttműködés és zárórendelkezések

17 Fogadási feltételek irányelv Cél: Méltó életszínvonalat, illetve a valamennyi tagállamban hasonló megélhetési feltételeket biztosítsanak az eljárás során és a menedékkérők fogadására vonatkozó feltételek összehangolása révén csökkentsék a menedékkérők eltérő befogadási feltételek miatti másodlagos migrációját Hatály: Kötelező VálaszthatóNem alkalmazandó Genfi Egyezmény Kiegészítő védelem Átmeneti védelem szerinti státusz iránti kérelem iránti kérelem (Mindegyik kérelemről ez a vélelem) Csak a minimumot írja elő – az államok túlteljesíthetik!

18 Fogadási feltételek irányelv Tájékoztatás 15 napon belül, írásban,, nyelv („ésszerűen feltételezhetően megért”) Dokumentáció 3 nap, tartózkodási engedély, mégsem, ha fogva, vagy határon Mozgásszabadság/fogvatartás az állam kijelölheti területe egy részét, egy adott lakóhelyet (közösségi szállást) vagy az ellátást az ottlakástól teheti A család egysége „amennyire lehetséges” fenntartják Orvosi szűrés megkövetelhető Kiskorúak iskoláztatása Kötelező (3 hónap múltán), de lehet a befogadóállomáson. Foglalkoztatás kizárhatóak, max. 1 évig. Ha nincs elsőfokú döntés 1 éven belül, vállalhat munkát, de a tagállam az EGT és rezidens harmadik állam polgárai mögé sorolhatja őket

19 Fogadási feltételek irányelv Szakképzés Az államok döntésén múlik Anyagi feltételek standard + a menekülő hozzájárulása’ „a tagállamok gondoskodnak a befogadásnak a kérelmezők egészségének megfelelő és alapszükségleteiket kielégítő életszínvonalat biztosító anyagi feltételeiről ” (13 §) Az állam megkövetelheti, h. a kérelmező fedezze a költségeket, ha „a kérelmező elegendő erőforrással rendelkezik, például már megfelelő ideje dolgozik” (13 /4 §) Ha utólag derül ki, hogy voltak forrásai – megtéríttetik Anyagi feltételek: természetben – utalványokkal – pénz. Szállás határon, befogadóállomáson vagy egyedi szálláson Biztosítani családi élet védelmét jogászhoz, UNHCR-hez hozzáférést (biztonsági okból korlátozható) átköltöztetés csak „szükség esetén” Eltérés a feltételek biztosításában: „a legrövidebb ésszerű időtartamig” (14/8 §) az adott földrajzi térségben nincsenek meg, épp megteltek, a kérelmező fogvatartott Egészségügyi ellátás legalább sürgősségi és betegségek „alapvető” kezelése

20 Fogadási feltételek irányelv csökkentés, megvonás A csökkentés/visszavonás mindig diszkrecionális Nincs csökkentés/visszavonás az (első) elutasító határozatot megelőzően! A döntéseket „egyedileg, tárgyilagosan és elfogulatlanul hozzák meg, s azokat indokolni kell” (§16 (4)) A csökkentés/megvonás esetei:  engedély nélkül elhagyja a kijelölt tartózkodási helyet  nem jelentkezik, vagy a meghallgatáson nem jelenik meg  ugyanabban a tagállamban már nyújtott be kérelmet.  elhallgatta anyagi forrásait és ezáltal jogtalanul vett igénybe ellátást  menedékjog iránti kérelmét az adott tagállamba érkezését követően az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül nem nyújtotta be  A befogadó állomás szabályainak súlyos megszegése vagy súlyos erőszakos cselekmény miatt __________________________________________ A sürgősségi egészségügyi ellátás semmilyen esetben nem tagadható meg!

21 Fogadási feltételek irányelv Különleges elbánást igénylő személyek Kötelező különleges figyelmet szentelni a következőknek: kiskorúak, a felügyelet nélküli kiskorúak, a mozgássérültek, az idősek, a várandós nők, a kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, valamint kínzáson, nemi erőszakon vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáján átesett személyek (§ 17) Kiskorúak: a gyermek mindenek felett álló érdeke* meghatározó Felügyelet nélküli kiskorúak mihamarabb képviselet + szállás felnőttekkel (rokonokkal), +testvérek együtt, + család felkutatása annak veszélyeztetése nélkül + velük foglalkozók megfelelő felkészítése Kínzás és erőszak áldozatai: a tagállam köteles a megfelelő kezelésben részesíteni őket A gyermek jogairól szóló egyezmény kategóriája 1991. évi LXIV tv.

22 Fogadási feltételek irányelv Jogorvoslatok Mi ellen? –az ellátás nyújtását elutasító határozat ellen (beleértve a csökkentő vagy megvonó határozatot) vagy – a lakóhelyre és a mozgásszabadságra vonatkozó egyedi határozat ellen( §7) Eljárás: a nemzeti jog szabja meg. Az utolsó szint: bíróság előtti felülvizsgálat vagy fellebbezés Együttműködés és átültetés A tagállam köteles a megfelelő forrásokat rendelkezésre bocsátani és a képzéseket elvégezni, erről a Bizottságot tájékoztatni Átültetési határidő: 2005 február 6. volt.

23 Családegyesítési irányelv A TANÁCS 2003/86/EK IRÁNYELVE (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról

24 Családegyesítési irányelv – eltérések a főszabályoktól V. FEJEZET A menekültek családegyesítése Az elismert menekültekre vonatkozik. Lehetséges korlátozás: csak azokra akiknek családi kapcsolatai időben megelőzik beutazásukat. Könnyebb gyermekkel (nem feltétel a másik szülő beleegyezése, nem kell eltartott legyen) Kísérő nélküli kiskorú akkor is egyesülhet családjával, ha a családtagok otthon kapnak támogatást Tágabb családra is kiterjesztheti a jogot a tagállam, ha a menekült eltartottjai az érintettek Okmányok: nem követelhető meg az eredeti okmány – nemzeti jog szerint pótolható Tartózkodás: nincs minimális tartózkodási idő az egyesítés előtt Eltartóképesség (szállás, fedezet) megléte nem követelhető (kivéve ha van 3. ország, ahol ugyancsak egyesülhetne a család, vagy a családegyesítést több mint 3 hónappal az elismerés után kérik)

25 Az Európai Menekültügyi Alap 2000-2004 és 2005 - 2010 The European Refugee Fund Council Decision of 28 September 2000 (2000/596/EC) OJ No. L 252/12 2000 October 6. és A Tanács határozata (2004. december 2.) a 2005-2010 közötti időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról (2004/904/EK) HL L 381/52 2004. 12.18.

26 Európai Menekültügyi Alap 2005-2010 Cél: A menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek (displaced persons) fogadásával és a fogadás következményeivel járó erőfeszítések támogatása és bátorítása. Eszköz: 114 million Euro az első két évben (2005 január 1. - 2006 december 31.) (44 millió/év-ről 57millió/évre nőtt az összeg, amely tovább fog nőni 2007- től) Kedvezményezettek: –Elismert konvenciós menekültek –A 2004/83/EK of 29 April 2004 április 29 („kvalifikációs”) irányelv szerint kiegészítő védelemben részesülők. –Kérelmező (mindkét védelmi formára) –Átmeneti védelemben részesülők (2001/55/EK irányelv)

27 Európai Menekültügyi Alap Támogatható tevékenységek: 1. Fogadási feltételek és menekültügyi eljárások; 2. A hosszan és szilárdan ott tartózkodók (lasting and stable stay) integrálása 3. Az irányelv alá tartozók önkéntes hazatérése 4. Sürgősségi intézkedések ha valamely tagállamot különösen érint az átmeneti védelemről szóló irányelv (2001/55/EK) szerinti beáramlás.

28 Európai Menekültügyi Alap 2005-2010 A támogatható tevékenységek, részletesebben – nemzeti „fellépések” FogadásIntegrációÖnkéntes visszatérés Szállás infrastrukúra, szolgáltatásTanács és segítség, laksápiac, munkaerőpiac orvosi, pszichológiai ellátás és szociális gondozásterén Tákékoztatás és tanácsadás anyagi támogatás, orvos, poszichológusszocio-kultúrális alkalmazkodás, beilleszkedés segítése tájékoztatás a származási országok viszonyairól szociális segítség, támogatás közigazgatási eljárásokban a civil- és a kultúrális életben való tartós részvétel előmozdítása általános vagy szakképzés, visszailelszkedés segítése jogi és nyelvi segítségoktatás, szakképzés, oklevelek elismerésea származási (ország) EU-ban élő közösségeinek az önkéntes visszatérést segítő lépeseinek a támogatása támogató szolgáltatások (fordítás, tolmácsolás, ogadási feltételek az érintettek és a befogadó társadalom tartalmas kapcsolatés konstruktív párbeszéd nemzeti hazatérési programok a helyi közösség tájékoztatásanyelvi képzés

29 Európai Menekültügyi Alap 2005-2010 A támogatható tevékenységek, részletesebben – Közösségi „fellépések” (max. az Alap 7 %-ig) transznacionális vagy össz-közösségi együttműködés a közösségi jog végrehajtásában transznacionális hálozatok és és kisérleti „projektek” ((Pilot projects) transznacionális figyelemfelhívó kampányok a legjobb gyakorlatokat (best practices) és az Alap működését tükröző tájékoztatás Sürgősségi intézkedések Fogadás, elszállásolás, létfeltétlek, orvosi és pszichológiai ellátás, a szeméylzet kötségei a 2001/55/EK irányelv alkalmazása esetén.

30 Európai Menekültügyi Alap 2005 - 2010 A rendes támogatás mechanizmusa A Bizottság irányelveket bocsát ki. A tagállamok éves és többéves nemzeti programokat dolgoznak ki – ezeket a Bizottság elfogadja 3 éves „többéves” programok (2005-2007 és 2008-2010) tűzik ki a célokat és a stratégiát, az évesek hajtják végre Az Alap –évi fix összeget juttat a tagállamoknak: a régiek 300 000, az újak 500 000 eurot kapnak évente 2005-2007 között. –a többi a kedvezményezettek számától függ. (30 % a konvenciós és más (elismert) menekültekre, 70 % a kérelmezőkre) –The EU a nemzeti fellépések max 50 %-át finanszírozza (kivételesen 60 %- ot) a közösségiek max 80 %-át. –A kifizetés fokozatos, az ellenőrzés részletes, elsősorban maga a tagállam végzi. –2005-ben eltérnek az általános határidőktől.

31 Európai Menekültügyi Alap 2005 – 2010 Mi változott az első Alaphoz képest? Több a stratégiai tervezés – lehetségesek többéves programok A Bizottság szerepe megerősödött Nagyobb hangsúly van a közösségi (transznacionális) cselekvésen Megfordult az elosztási kritérium. Az első EMA-ban az elismertek után járt 70 % és a kérelmezők után 30 % Az új tagállamok kiváltságokat élveznek Érdemben megnőtt az Alap (összege), és további növekedést terveznek 2008-tól


Letölteni ppt "Az Európai Unió menekültjoga: keserédes vívmányok III. Átmeneti védelem, Fogadási feltételek, Családegyesítés, Európai Menekültügyi Alap Nagy Boldizsár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések