Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A szakképzés szolgálatában”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A szakképzés szolgálatában”"— Előadás másolata:

1 „A szakképzés szolgálatában”
Transzparencia és minőség - átjárhatóság az európai képzési rendszerek között Bruckner László a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet főigazgató-helyettese 2011. szeptember 29. Sepsiszentgyörgy A

2 Az EU kohéziós politikája
Általános irányelvek Szakpolitikai prioritások a Közösség gazdasági és szociális összetartásának erősítése; a Közösség egészének harmonikus fejlődése; a kevésbé előnyös helyzetű régiók felzárkóztatása. a munkaerő jobb foglalkoztathatósága; a képzési kínálat és kereslet egymásnak való jobb megfeleltetése; a szakképzéshez való jobb hozzáférés, különösen a munkaerőpiac rászoruló csoportjai számára.

3 Az együttműködés fókuszai
Helsinki kommüniké a nagyobb fokú európai együttműködésről a szakképzésben A Bordeaux-i Nyilatkozat ajánlott prioritási területei re Főbb elvek: A szakképzés az élethosszig tartó tanulás fő áramát képezze; A foglalkoztathatóság szempontjából releváns alapképességek elsajátítása kerüljön előtérbe; Az együttműködés járuljon hozzá mind a versenyképességhez, mind a szociális kohézióhoz; Kerüljenek kidolgozásra európai és nemzeti stratégiák a szakképzés fejlesztéséhez; Javuljon a szakképzés teljesítménye, minősége a jobb bevonhatóság érdekében is. A szakképzés és a munkaerő-piac közötti kapcsolatok javítása; A szakképzés minőségének és vonzerejének növelése; Az európai intézményes együttműködés elősegítése; Együttműködési eszközök bevezetése: Európai Képesítési Keretrendszer (EQF/EKKR) Országos/Nemzeti Képesítési Keretrendszer (NQF/OKKR/NKKR) Európai Szakképzési Kreditátviteli Rendszer (ECVET) Európai Minőségbiztosítási Keretrendszer (EQAVET) EUROPASS egységes dokumentációs portfólió

4 Az egységes keretrendszerek lehetőségei
EKKR: az Európai Képesítési Keretrendszer a különböző nemzeti és ágazati képesítési rendszerek/ képesítési keretrendszerek közötti jobb átjárhatóságot, átválthatóságot és hordozhatóságot biztosítja ECVET: az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer hozzájárul a szakképzésben megszerezhető kreditek beszámításához, összegyűjtéséhez és elismeréséhez Európában EQAVET: az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer alkalmazásával segíti a tagországok szakképzésének minőségbiztosítási és minőségfejlesztési rendszerét EUROPASS: egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. Európai szakmai szervezetekben való részvétel: CEDEFOP, Európai Bizottság

5 A képesítési keretrendszerek célja

6 EKKR (Az európai képesítési keretrendszer)
Célja a polgárok országok közötti mobilitásának segítése, valamint az egész életen át tartó tanulásuk megkönnyítése Közös európai referencia-keretrendszer, amely a képesítési rendszerek harmonizációja nélkül is összehasonlíthatóvá teszi a különböző országok képesítési rendszereit (fordítási eszközként működik); Nyolc közös európai referenciaszintet határoz meg a tanulási eredmények (tudás, készségek, képességek, kompetenciák) alapján (ezek a szintek a képesítések teljes skáláját lefedik, az alapozó szintektől a felsőbb szintekig); E referenciapontok elismerhetővé teszik a formális, nem-formális, és informális tanulás eredményeinek elismerését; Támogatja az oktatási szolgáltatások minőségbiztosítását, és a nemzeti képesítési rendszerek továbbfejlesztésére ösztönöz.

7 OKKR/NKKR (Országos/Nemzeti Képesítési Keretrendszer)
Megalkotásának és működtetésének alapvető célja, hogy az egész életen át tartó tanulás keretei között támogassa az egyéni életpályák tervezését, és informálja a tanulással kapcsolatos egyéni döntéseket, az oktatási szolgáltatások felhasználóit; Konkrét fejlesztési céljai: A különböző kimeneti szabályozók egységes rendszerbe foglalása, később harmonizációja; Az oktatási, képzési programok tervezését orientálja; Pályaorientációs tanácsadást támogassa; A minőségbiztosítási rendszerek összehangolását segítse; Informálja a munkaadókat; Megalapozza az informális és nem-formális tanulás elismerését; Segítse a szakmapolitikai koordinációt és partneri konzultációt az EKKR alapelvei mentén.

8 ECVET (Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer)
Célja: a mobilitás, és az egész életen át tartó tanulás elősegítése, az átláthatóság és a kölcsönös bizalom megteremtése Közös eszköz, amely a tanulási egységeken (unit) alapszik, és hozzájárul a szakoktatásban és a szakképzésben megszerzett kreditek beszámításához, összegyűjtéséhez és elismeréséhez Európában ECVET transzfer folyamat: a)Tanulási kimenet/eredmény értékelése b)Kredit allokáció az elért tanulási eredményért c)A tanulási eredmény érvényesítése d)A tanulási eredmény elismerése A tagországok nemzeti koordináló pontokat hoznak létre és hálózatba szerveződnek(pl.:

9 EQAVET (Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer)
Célja: a szakképzés minőségbiztosításának fejlesztése Közös európai „eszköz” alkalmazása A felhasználók kiválaszthatják azon minőségi kritériumokat, indikatív jellemzőket és referencia indikátorokat, amelyek leginkább megfelelnek a konkrét minőségbiztosítási rendszer előírásainak. A tagországok nemzeti referencia pontokat hoznak létre és hálózatba szerveződnek(pl. Önkéntes alapon, a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban történik

10 EUROPASS dokumentáció
Célja: A végzettségek, kompetenciák bővebb leírása, az országok közötti tanulmányi vagy munkavállalói mobilitásának megkönnyítése EUROPASS portfolió elemei: Europass önéletrajz (Europass Curriculum Vitae) (önkéntesen tölthető ki) Europass nyelvi útlevél (Europass Language Porfolio) (önkéntesen tölthető ki) Europass diplomamelléklet (Europass Diploma Supplement) (felsőoktatási intézmény adja ki) Europass mobilitási igazolvány (Europass Mobility) (gyakorlóhely adja ki) Europass bizonyítvány-kiegészítő (Europass Certificate Supplement) (vizsgaszervező adja ki)

11 Az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő
Információ ad az egyén tudásáról/ a tanulási folyamat alatt megszerzett kompetenciákról Európai szabvány nyomtatvány,csak a bizonyítvánnyal együtt érvényes Vizsgaszervezők számára ingyenes On-line kitöltési rendszer Magyar, angol, német, francia, olasz és spanyol nyelven igényelhető Eddig letöltött bizonyítvány-kiegészítők száma (NSZFI): Eddig kért fordítások száma (NSZFI): (európai szinten 29 millió „kattintás”, 25 millió letöltés; között)

12 Az Europass bizonyítvány-kiegészítő on-line kitöltő rendszere
Statisztika: 1321 db. bejelentkezett felhasználó 1872 db. moduláris képesítéshez kapcsolódó bizonyítvány –kiegészítő áll rendelkezésre a rendszerben 4469 db. régi típusú ( ) képesítéshez kapcsolódó bizonyítvány- kiegészítő áll rendelkezésre a rendszerben db. kiállított bizonyítvány-kiegészítő magyar, angol, német, francia, spanyol és olasz nyelveken Népszerű szakmák (letöltési statisztika szerint: Gyógymasszőr, Kéz- és lábápoló, műkörömépítő, Ápoló, Fodrász, Kozmetikus, Szakács, Pincér, Kutyakozmetikus, Logisztikai ügyintéző, CNC gépkezelő, Idegenforgalmi szakmenedzser, Nehézgépkezelő, Könnyűgépkezelő, stb.

13 „Előttünk a pálya…” 2010. évre tervezett referenciaértékek (2010. évi teljesült átlagértékek) az Európai Unióban A foglalkoztatási ráta átlagosan közel 70% legyen (64,6%) A nők foglalkoztatottságának mértéke haladja meg átlagosan a 60%-ot (58,6%) Az 55 és 64 év közötti nők és férfiak foglalkoztatási rátája átlagosan 50% legyen (46,0%) Az iskolarendszerből korán kikerülők száma átlagosan 10% alá csökkenjen (14,4%) A fiatalok legalább 85%-a végezze el a középiskolát (76,6%) A felnőtt munkavállalók (25–64 év közöttiek) átlagosan legalább 12,5%-a kötelezze el magát az egész életen át tartó tanulás mellett (9,3%)

14 Európa 2020 – stratégia Az Európa 2020 három prioritást tart szem előtt: 1. Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 2. Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság. 3. Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése. Az Európai Bizottság a következő kiemelt uniós célokat javasolja: A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie. Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani. Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő csökkentését). Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel. 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„A szakképzés szolgálatában”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések