Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Microsoft Excel Függvények VI..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Microsoft Excel Függvények VI.."— Előadás másolata:

1 Microsoft Excel Függvények VI.

2 Darab2 A DARAB2 függvény az argumentumlistában szereplő nem üres cellákat és értékeket számlálja össze. A függvénnyel egy tartomány vagy egy tömb adatot tartalmazó celláinak száma kapható meg. DARAB2(érték1;érték2;...) Érték1, érték2, ...   Legfeljebb 30 db argumentum, amely a megszámolni kívánt értékeket tartalmazza. A függvény minden adattípust értéknek tekint, még az üres szöveget ("") is, de nem veszi értéknek az üres cellákat.

3 Darab Az argumentumlistában szereplő számokat és számokat tartalmazó cellákat számlálja meg. DARAB(érték1;érték2;...) Érték1, érték2, ...   Legfeljebb 30 db argumentum, amely különböző adattípusokat tartalmazhat, illetve különböző adattípusokra hivatkozhat, de azok közül csak a számokat számlálja meg.

4 Kicsi Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg. A függvényt egy érték relatív elhelyezkedése szerinti kiválasztására használhatjuk. KICSI(tömb;k) Tömb: Azon számértékeket tartalmazó tömb vagy tartomány, amely értékek közül a k-adik legkisebbet meg kell határozni. K: Azt adja meg, hogy a legkisebbtől számítva nagyság szerint hányadik elemét kell meghatározni az adattömbnek vagy -tartománynak.

5 Max Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.
MAX(szám1;szám2;...) Szám1, szám2, ...   Azok a számok (számuk 1 és 30 közé eshet), amelyek közül a legnagyobbat keressük.

6 Median Adott számhalmaz mediánját adja meg. A medián a számhalmaz középső értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb. MEDIÁN(szám1;szám2;...) Szám1, szám2, ...   Legfeljebb 30 db szám, amelyek mediánját meg szeretnénk kapni.

7 Min Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg.
MIN(szám1;szám2;...) Szám1, szám2, ...   Legfeljebb 30 szám, amelyek közül a legkisebbet szeretnénk kiválasztani.

8 Mértani.Közép A függvény pozitív számokból álló tömb vagy tartomány mértani középértékét adja meg. MÉRTANI.KÖZÉP(szám1;szám2;...) Szám1, szám2, ...   Azok a számok, amelyek mértani középértékét ki szeretnénk számítani (legfeljebb 30 argumentum adható meg). Egymástól pontosvesszővel elválasztott értékek helyett tömböt vagy tömbhivatkozást is használhatunk.

9 Módusz Egy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékét adja eredményül. A MEDIÁN függvényhez hasonlóan a MÓDUSZ is helyfüggő. MÓDUSZ(szám1;szám2;...) Szám1, szám2, ...   Legfeljebb 30 szám, amelynek móduszát keressük. Pontosvesszővel elválasztott argumentumok egyetlen tömböt vagy erre mutató hivatkozást is megadhatunk. Ha az adathalmazban nincs két egyforma adatpont, a MÓDUSZ függvény a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül.

10 Nagy Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül. A függvényt egy érték relatív elhelyezkedése szerinti kiválasztására használhatjuk. A NAGY függvénnyel például adott szempontok szerint megállapíthatjuk az első, a második és a harmadik helyezett értéket. NAGY(tömb;k) Tömb: Az a tömb vagy adattartomány, amelynek k-adik legnagyobb elemét keressük. K: Azt adja meg, hogy (a legnagyobbtól kezdve visszafelé) hányadik legnagyobb elemet kell megkeresni.

11 Sorszám Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban. Egy szám "sorszámát" a listában lévő értékekhez viszonyított nagysága adja meg. (Ha a listát sorba rendeznénk, akkor a szám "sorszámát" a szám pozíciója adná meg.) SORSZÁM(szám;hiv;sorrend) Szám: Az a szám, amelyről meg kell állapítani, hogy hányadik. Hiv: Egy számsorozatot tartalmazó tömb vagy egy számsorozatra mutató hivatkozás. A hiv argumentumban előforduló nem numerikus értékeket a függvény figyelmen kívül hagyja. Sorrend: A számok sorba rendezését meghatározó számérték. Ha a sorrend értéke 0 vagy nem adjuk meg, akkor úgy rangsorolja a számot, mintha a hiv csökkenő sorrendű lista lenne. Ha a sorrend nullától különböző érték, akkor úgy rangsorolja a számot, mintha a hiv növekvő sorrendű lista lenne.

12 Átlag Az argumentumokban megadott számok átlagát (számtani közepét) adja meg. ÁTLAG(szám1;szám2;...) Szám1, szám2, ...   Legfeljebb 30 szám, amelyek átlagát keressük.


Letölteni ppt "Microsoft Excel Függvények VI.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések