Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Váltótípusok Előadók: Tóth Ádám és Molnár Balázs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Váltótípusok Előadók: Tóth Ádám és Molnár Balázs."— Előadás másolata:

1 Váltótípusok Előadók: Tóth Ádám és Molnár Balázs

2 A váltóról általában A váltó rendeletre szóló értékpapír, amelyben egy később esedékes fizetés testesül meg, vagyis amelyben a váltóadós a váltón feltüntetett időpontban és összegben fizetést ígér a váltó tulajdonosának. - Szigorú alakisághoz kötött - Forgatható értékpapír - Átruházható - Fizetőeszközként és hitelfedezeti eszközként is használható - Felhasználásához bank közbeiktatása nem szükséges, de lehetséges - Igen gyakran használatos a nemzetközi üzleti életben

3 A váltó nemzetközi szabályozása Változatait, kibocsátását és felhasználását, valamint a váltókövetelések érvényesíthetőségét szabályozzák: - nemzeti váltótörvények - Genfi Nemzetközi Váltóegyezmények (1931) (1931)

4 Váltótípusok a fizetésre kötelezett szerint Saját váltó: (fizetési ígéretet tartalmaz) - Minimum 2 személy: - kiállító: fizetést ígér, ő a főadós - kiállító: fizetést ígér, ő a főadós - kedvezményezett: - kedvezményezett: (rendelvényes, hitelező) (rendelvényes, hitelező) akinek a részére a kifizetést teljesíteni kell akinek a részére a kifizetést teljesíteni kell

5

6 Váltótípusok a fizetésre kötelezett szerint Idegen váltó: (fizetési felszólítást tartalmaz) - Minimum 3 személy: - kibocsátó: aki a váltót létrehozza - kibocsátó: aki a váltót létrehozza - címzett: akit fizetésre felszólítanak - címzett: akit fizetésre felszólítanak Ha elfogadja, aláírja a váltót, akkor elfogadó lesz és egyben főadós, a váltó pedig elfogadvány. Ha nem fogadja el, nem írja alá, akkor a váltó intézvény lesz, melynek főadósa a kibocsátó. - kedvezményezett: akinek a részére a kifizetést teljesíteni kell - kedvezményezett: akinek a részére a kifizetést teljesíteni kell

7

8 Váltótípusok a fizetésre kötelezett szerint Saját rendeletre szóló idegen váltó: Egy olyan idegen váltó, ahol a kibocsátó és a kedvezményezett azonos személy. rendszerint az exportőr, az eladó rendszerint az exportőr, az eladó „Fizessen nekem…” A címzett pedig a vevő (Az ilyen váltót célszerű kiállítását követően azonnal elfogadtatni a vevővel)

9 Megtérítési váltóadósok Ezek a személyek saját fizetést nem ígérnek, csak azt garantálják, hogy ha a főadós a váltót elfogadja, de nem fizet, helyette ők fognak fizetni. nem fizet, helyette ők fognak fizetni. Ugyanis a váltótörvény kimondja, hogy a váltót bárhol aláírók valamennyien felelősek a váltó összegének kifizetéséért. Megtérítési váltóadósok lehetnek: - az idegen váltó kibocsátója - az idegen váltó kibocsátója - a forgatók - a forgatók - váltókezesek - váltókezesek

10 Megtérítési váltóadósok Váltókezesek: Akik a váltókötelezett érdekében vállalnak kötelezettséget. Váltókezessé az válik, aki a váltó első oldalát bárhol aláírja. Váltó aval Forgatók: Forgatás: a váltó tulajdonjogának átruházása Átruházó nyilatkozat: forgatmány (hátlapon vagy a toldaton) - Teljes forgatmány: ha az átruházó a - Teljes forgatmány: ha az átruházó a kedvezményezett személyét is megjelöli kedvezményezett személyét is megjelöli - Üres forgatmány: csak az átruházót tünteti fel - Üres forgatmány: csak az átruházót tünteti fel

11 Törvényes váltókellékek A váltótörvény szerint minden okirat váltónak minősül, ha azon a törvényes váltókellékek szerepelnek. Ezek pedig: - Kiállítás helye és ideje (jobb felső sarok) - Váltó szó a váltó szövegében, a váltókiállítás nyelvén - Fizetés időpontja - Fizetés helye - Címzett megnevezése (idegen váltónál) - Kedvezményezett neve - Határozott pénzösszeg kifizetésére szóló fizetési felszólítás - Kibocsátó (saját váltónál: kiállító) aláírása Ha ezek közül bármelyik is hiányzik, a jogszabály az okiratot már nem tekinti váltónak.

12 Törvényes váltókellékek A váltótörvény értelmében azonban az alábbi kellékek hiányozhatnak anélkül, hogy a váltó érvénytelen lenne: - Kiállítás helye (hiányában ez a kibocsátó/kiállító telephelye) - Fizetés helye (hiányában ez a váltóadós telephelye) telephelye) - Fizetés időpontja Ha ez hiányzik, akkor a váltó látra szól, ez pedig bemutatásakor fizetendő. (kiállítását követően bármikor, de legkésőbb 1 éven belül be kell mutatni)

13 Nem érvényességi váltókellékek - Rendeleti záradék: felesleges, mert a váltó a jog erejénél fogva forgatható a váltó a jog erejénél fogva forgatható - Negatív rendeleti záradék: a kibocsátó megtiltja a váltó forgatását, így a váltó megtiltja a váltó forgatását, így a váltó névre szólóvá válik névre szólóvá válik - Effektivitási záradék: a feltüntetett valuta mellett a váltóadós országának pénznemében mellett a váltóadós országának pénznemében is lehet fizetni, ezzel azonban megszűnik a választás lehetősége is lehet fizetni, ezzel azonban megszűnik a választás lehetősége - Fedezeti záradék: milyen művelet áll a váltóügylet mögött: - „fedezete áruban” áruváltó - „fedezete pénzben” fináncváltó - „fedezete pénzben” fináncváltó

14 A váltó útja kiállítását követően - A váltóbirtokos őrzi a váltót lejáratig, majd beváltja hitelfedezeti eszköz majd beváltja hitelfedezeti eszköz - A váltóbirtokos leszámítoltatja, diszkontálja egy banknál (eladja) egy banknál (eladja) (a bank levonja a váltó névértékéből a leszámítási kamatot és fenntartja visszkereseti jogát) - A váltóbirtokos egy 3. félnek fizet vele, azaz forgatja a váltót forgatja a váltót fizetőeszköz funkció fizetőeszköz funkció

15 Ha a váltóadós nem fizet… Óvás: közjegyzői okiratban felvett igazolás közjegyzői okiratban felvett igazolás arról, hogy a váltóadós a váltót lejáratkor arról, hogy a váltóadós a váltót lejáratkor nem vagy nem teljesen fizette ki nem vagy nem teljesen fizette ki (a váltóper előfeltétele) (a váltóper előfeltétele) Ezzel egyidejűleg érvénybe lép az értesítési kötelezettség, azaz eljön a megtérítési váltóadósok ideje Az utolsó váltóbirtokos bárkit felszólíthat közülük fizetésre, mert a váltókötelezettség egyetemes felelősségvállalás. A váltópert az a megtérítési váltóadós indíthatja, akit fizetésre köteleztek.

16 Egyéb váltótípusok Telepített váltó: Ha az elfogadó vagy a kiállító telephelyétől Ha az elfogadó vagy a kiállító telephelyétől eltérő helyet jelölt meg fizetési helyként eltérő helyet jelölt meg fizetési helyként (általában bankját). (általában bankját). Ekkor nem a váltóadóst kell lejáratkor Ekkor nem a váltóadóst kell lejáratkor felkeresni, hanem a telepest (bankot). felkeresni, hanem a telepest (bankot).Rektaváltó: Olyan váltó, amelynek forgatását negatív rendeleti záradékban megtiltották Olyan váltó, amelynek forgatását negatív rendeleti záradékban megtiltottákPinceváltó: Ha a címzett fiktív, nem létező személy. Ha a címzett fiktív, nem létező személy. (a fogalmat a váltótörvény nem ismeri) (a fogalmat a váltótörvény nem ismeri)

17 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Váltótípusok Előadók: Tóth Ádám és Molnár Balázs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések