Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z ID Ő S EMBEREK REHABILITÁCIÓJÁNAK ELVEI, LEHET Ő SÉGEI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z ID Ő S EMBEREK REHABILITÁCIÓJÁNAK ELVEI, LEHET Ő SÉGEI."— Előadás másolata:

1 A Z ID Ő S EMBEREK REHABILITÁCIÓJÁNAK ELVEI, LEHET Ő SÉGEI

2 T Ö R T É N E T I Á T T E K I N T É S Az orvosi rehabilitáción a betegség vagy baleset következményeként kialakult fizikai vagy szellemi hátrány enyhítését vagy megszüntetését értjük. A kórházon kívüli életbe való optimális,funkcionális és lelki re szocializációt,ha lehetséges az egyén munkába történő visszaállítását,még akkor is ha némi maradandó rokkantság áll fent. ( Dr. Hídvégi Katalin) Célja: vissza helyezni az egyént a korábbi KEDVEZŐ egészségi,társadalmi státuszába vagy fenntartani a megmaradt szellemi,fizikai képességeit

3 K R U S E N Krusen(1965,Community Health Service,San Francisco)az orvosi rehabilitáció fogalmát az alábbiakban adta meg: „A rehabilitáció az egyén függőségének csökkentése azáltal,hogy megmaradt képességeit szinten tartjuk,teljesitőképességét a lehetőségei felső határáig kifejlesztjük annak érdekében,hogy egyéni lehetőségeinek megfelelően adeqvalt módón éljen.”

4 A Z IDŐSEK REHABILITÁCIÓJÁRÓL Az idősek rehabilitációjának szükségessége az utóbbi három évtizedben merült fel,a jóléti társadalmakban az idősek számarányának signifikáns növekedésével. Az intézeti ellátásra szoruló idős emberek hatalmas terhet rónak a társadalomra,ennek enyhítésére hozták létre az időskori rehabilitációt. A geriatriai rehabilitáció az idős ember speciális testi,lelki és szociális adottságai miatt elkülönült az orvosi rehabilitációtól. Speciális elvek alapján működik,melyek figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a rehabilitációs folyamat sikerességét.

5 A G E R I A T R I A I R E H A B I L I T Á C I Ó S A J Á T O S S Á G A I Az idős embernek számos testi,lelki,szociális és egyéb problémái vannak,betegségei esetleg rokkantságai amelyek egymástól nem függetlenek. Ezért a szocializációs folyamat a rehabilitáció csak számos szakma egyidejű bevonásával lehetséges. Első és legfontosabb ismérv tehát, a TEAM-MUNKA elvének elfogadása.

6 S A J Á T O S S Á G O K F O L Y T A T Á S A A rehabilitáció célkitűzése időskorban NEM lehet a munkaképesség helyreállítására orientált. Nem a produktivitásra,reaktivitásra,az önellátásra,a függőség csökkentésére irányulhat,hanem,hogy a beteg önmaga és környezete számára is „elviselhetővé” váljon. Ez az úgynevezett RELATÍV REHABILITÁCIÓ.

7 A G E R I A T R I A I R E H A B I L I T Á C I Ó R E L A T I V I T Á S Á N A K O K A I Az idős ember egészségi állapota,betegségei az idős kor gerontológiai sajátosságai befolyásolhatják a rehabilitációs lehetőségeket. Szív és keringési rendszer élettani teljesítőképessége a kor előrehaladtával csökken,amihez időskori szív és érrendszeri betegség is társul. A tüdőfunkciók-vitlakapacitás,rezerv kapacitás- csökkennek,minimális megterhelés hatására a tüdőfunkciók maximuma érhető el,amelyen a dohányzás a légszennyezettség a már meglévő tüdőbetegségek(emphisema,deformitas stb.) csak rontanak.

8 F OLYTATÁS A szedett gyógyszerek káros mellékhatásai. A gyógyszerek felszívódása,metabolizmusa,eliminációja is megváltozik a kor előrehaladtával. Gyakori az intoxikáció,akkumuláció és a mellékhatások megjelenése. Ezek az idegrendszerben,az egyensúlyozásban, az érzékszervek működésében okoznak problémát. Pszichiátriai és pszichológiai hatások Az egészséges idős emberre jellemző az ún.”deficit- modell”- elvesztette ifjúságát,képességeit,érzékszervi teljesítőképessége lecsökken,társadalmi és családi pozíciója elveszett,ha ezek mellé rehabilitálandó betegség is társul,akkor reménytelennek értelmetlennek tartja a gyógyulás,rehabilitáció lehetőségét. Sok idős ember LATENSEN depressziós ezért nem működik együtt a rehabilitációs folyamatokban.

9 Meghatározó az egyén korábbi személyisége. Befolyásolja a rehabilitációba vetett hitet: a-lelki alkat a- személyiség rigiditása a-motiváció hiánya az-életkor az-élettapasztalat a-megtett életút a-társadalmi pozíció a-képzettség az-etnikai hovatartozás a-vallás

10 A személyiségen kívüli okok: a-tartós kórházi ellátás”hospitalizatió” a-családi háttér a-szociális háttér hiánya az-izolálódás „A legfontosabb szempont az idős ember rehabilitációjában a remény visszaadása,a bizalom megteremtése és a halálfélelem oldása.” (Wolff)

11 A rehabilitációt nehezítő tényezők: - Immobilizációs szindróma -D-Decubitus -I-Inkontinencia -O-Obstipatio -Z-Zavartság -F-Fokozott balesetveszély(esések,törések) Az időskori rehabilitáció megkezdése előtt,rehabilitációs tervet kell készíteni. Geriatriai szempontból ennek egyénre szabottnak,a megmaradt funkciókat,betegségeket,a korfüggő változásokat,a pszichés és szociális tényezőket egyaránt figyelembe kell vennie.

12 A rehabilitációs terv készítésének alapelvei: Folyamatos – Steimann - preventív, általános,célzott vagy specifikus(betegségek szerinti)rehabilitáció Széleskörű Csoporttevékenység A rehabilitációt gyakran nevezik a gyógyítás harmadik fázisának,a prevenció és kuráció után. Akkor kezdődik amikor a gyógyítás véget ér,ez helytelen szemlélet. Valójában a gyógyítás minden elemének tartalmaznia kell rehabilitációs elemeket.

13 P R E V E N T Í V R E H A B I L I T Á C I Ó A preventív rehabilitáció,mindazon tevékenységek összessége,melyek az idős ember testi,lelki és szociális egyensúlyát a lehető legtovább egyensúlyban tartják. Steimann szerint- törekedni kell az időskori izoláció csökkentésére. Erre lehetőséget nyújtanak a klubok,foglalkozások,kirándulások,közös torna stb.

14 Á L T A L Á N O S O R V O S I R E H A B I L I T Á C I Ó Steimann-”aktivizáló gondozást és ápolást”jelent. Magába foglalja mindazokat az orvosi eljárásokat,amelyek szükségesek az oki rehabilitáció megkezdése előtt,azért,hogy a beteg rehabilitálható maradjon.(keringés rendezése,elektrolitok,tápláltság biztosítása, decubitus kivédése stb.)

15 C É L Z O T T, S P E C I F I K U S R E H A B I L I T Á C I Ó Az elszenvedett betegség utáni állapot javítása, helyreállítása célzottan,pl. infarktus,stroke stb. után. A folyamatosság időtartama eltarthat hat héttől az élet végéig is. Így a kórházi rehabilitáció során előre biztosítható az otthoni,esetleg élet hosszan tartó rehabilitáció megszervezése.(család,barátok,önkéntes segítők,szervezett gondozószolgálat,”Home care” bevonásával)

16 A rehabilitációs team tagjai: Szakorvosok- mennél több szakterület bevonása szükséges és főként gerontológiai irányokba Gyógytornászok Okkupációs terapeuta-mindennapi tevékenységek megtanítása pl.tisztálkodás Szociális munkás-család,társadalom és a beteg kapcsolatát segíti Klinikai pszichológus Szak ápolok,asszisztensek

17 A rehabilitációs cél határozza meg a team összetételét. A cél lehet: - helyreállitó - megtartó,az elért javulás konzerválására irányuló Kórházban: -I-Inaktív mozgatás -K-Kontrakturák megelőzése -L-Lehető leghamarabbi mobilizálás -Ö-Önálló táplálkozás biztosítása -I-Inkontinenciák rendezése -D-Decubitusok kialakulásának megelőzése

18 A R E H A B I L I T Á C I Ó H A S Z N A Krusen mondása,melyet Kottke módósitott: „A modern orvostudomány képes arra,hogy éveket adjon az életnek,de a rehabilitáció egyre intenzívebb bevonása szükséges ahhoz,hogy ezek az évek tartalommal teljenek meg.”

19 P O S Z T I N F A R K T U S O S B E T E G R E H A B I L I T Á C I Ó J A Akut fázis Napok, 1-2 hét Kórházi kezelés Cél és feladat: Megelőzni a hosszú ágynyugalom káros hatásait Felkészíteni a beteget az intenzív rehabilitációra Megkezdeni a rizikófaktorok változtatását Megkezdeni a mozgáskezelést, csökkenteni a rokkantság érzését Meghatározni a beteg szomatikus és pszichés állapotát és korai terhelhetőségét

20 Korai konvaleszcens időszak 2-12 hét Intézeti/ambuláns/otthoni kezelés Feladatok, célok: Rizikó stratifikáció A betegséggel kapcsolatos ismeretek átadása a betegnek és hozzátartozóinak A klinikai állapotnak megfelelő mozgáskezelés, életvitel megtanítása Folytatni a rizikófaktorok eliminálását Szorongás, depresszió, betegségtudat csökkentése Munkába való visszatérés elősegítése

21 Késői konvaleszcens időszak 3-6 hónap Ambuláns/otthoni Feladatok, célok: Ellenőrzött edzésprogram végzése, funkcionális állapot javítása Egészségnevelés folytatása Munkábaállás

22 Fenntartó időszak 6 hónap-élethosszig Otthon, önszerveződő betegklubok Cél, feladat: A fenntartó edzésprogramok rendszeres végzése A megtanultak életvitelszerű gyakorlati hasznisítása Szüntelen erőfeszítés a rizikófaktorok módosítására

23 F U N K C I O N Á L I S Á L L A P O T F E L M É R É S Field-teszt 6 perces sétateszt (6 perc alatt megtett útszakasz hossza) 300 méter alatt a halálozás, hospitalizáció független prediktora 2-5 MET teljesítménynek felel meg Ergometriás vizsgálatok MET: az adott munka elvégzéséhez szükséges energia A beteg alkalmas egy munkára, ha magasabb MET értéket teljesít, mint az adott munka MET értéke

24 O T T H O N Kapcsolatfelvétel A hozzátartozók bevonása Ismeretközlés a betegségről a további kezelésről a gyógyulás folyamatáról a kockázati tényezőkről a prognózisról Életmódbeli tanácsok: Étkezés Dohányzás Alkoholfogyasztás Testsúlycsökkentés Fizikai terhelés Szexuális aktivitás

25 C S A L Á D O K T A T Á S A Feladat: a beteg állapotváltozásainak folyamatos figyelése Ismeretközlés arról, hogy mikor kell fenyegető infarktusra gondolni mi legyen az első teendő angina jelentkezésekor mikor kell értesíteni a családorvost mikor kell mentőt hívni Mozgásterápia: Csökkenti az iszkémiás szívbetegség morbiditását és mortalitását Megállítja, esetenként visszafordítja az iszkémiás szívbetegség progresszióját

26 O T T H O N I T R É N I N G A tréning alatti kívánatos pulzustartomány: Alsó határ: (a terhelés alatti csúcs szívfrekvencia-nyugalmi szívfrekvencia) x 0,5 + nyugalmi szívfrekvencia Felső határ: (a terhelés alatti csúcs szívfrekvencia-nyugalmi szívfrekvencia) x 0,75 + nyugalmi szívfrekvencia A tréning lehetséges formái: Úszás Gyaloglás Tornagyakorlatok Kivitelezése: Pulzusmérés Fokozatosan kezdve Ugyanazt a távolságot, naponta fokozva a sebességet, mindaddig, míg kocogásra váltana Utána távolságot növelni Ellenjavallat: Nyugalmi pulzus 100/min felett van Gyengeség érzet

27 S Z E X U A L I T Á S, J O G O S I T V Á N Y AMI után kb. 2 hétig nem javasolt 3-6 héttel a stabilizáció után javasolható Energia igénye kb. 2 emelet lépcsőzéshez hasonlítható 5-6 MET teljesítmény mellett rizikója alacsony Gyógyszer okozta erektilis diszfunkcióra figyelni kell Vezetés 6 hónap után ajánlható

28 F E L H A S Z N Á L T I R O D A L O M http://www.mydreamwedding.ca/wp- content/uploads/image/Maggie/tulip3_std. jpg http://www.google.hu/imghp?hl=hu&tab= wi http://rehabilitacio.lap.hu/ www.etszk.u- szeged.hu/hallgatoknak/geriatria_vedono _4/MEGELŐZÉS_ÉS_REHABILITÁCIÓ_ IDŐSKORBAN.doc Semmelweis kiadó,Geriatria az időskor gyógyászata,Szerkesztette:Székács Béla,Bp.2005 A rehabilitáció alapproblémái,A szociális Munka alpitvány kiadványai http://szoctanszek.unideb.hu/ekonyvtar/pd f/szocpol/gerontologia

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Z ID Ő S EMBEREK REHABILITÁCIÓJÁNAK ELVEI, LEHET Ő SÉGEI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések