Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZÉLSŐJOBBOLDALI IDEOLÓGIA REPREZENTÁCIÓJA A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN Sőrés Anett Debreceni Egyetem, Szociológia MA II. Témavezető: Prof. Dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZÉLSŐJOBBOLDALI IDEOLÓGIA REPREZENTÁCIÓJA A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN Sőrés Anett Debreceni Egyetem, Szociológia MA II. Témavezető: Prof. Dr."— Előadás másolata:

1 A SZÉLSŐJOBBOLDALI IDEOLÓGIA REPREZENTÁCIÓJA A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN Sőrés Anett Debreceni Egyetem, Szociológia MA II. Témavezető: Prof. Dr. Szabó Ildikó XXX. OTDK, Budapest,

2 Miről lesz szó az előadásban?
Elméleti megalapozás Mit tekintünk szélsőjobboldalnak? Milyen okok vezettek a megerősödéséhez? A magyarországi szélsőjobboldal kulturális jellemzői Kutatási tapasztalatok Közreműködés a „Campus-lét a Debreceni Egyetemen” (OTKA K 81858) kutatásban A „kínálati” oldalról: szélsőjobboldali honlapok tartalomelemzése A „keresleti” oldalról: a debreceni egyetemisták körében végzett online adatfelvétel adatainak elemzése Szakdolgozat

3 Hogyan definiálható a szélsőjobboldal?
A szélsőjobboldal értelmezésének dimenziói – hogyan kapcsolódnak össze? Ideológiai dimenzió „Agresszív” nacionalizmus, ellenségkép, univerzalizmus-tagadás, „anti-establishment”, vezérelvűség Politikai szervezeti dimenzió Kapcsolódás a háború előtti szervezetekhez, különböző szervezeti formák, hierarchikus viszonyok, offenzív társadalmi jelenlét és kommunikáció Társadalmi dimenzió Kulturális jelenlét, társadalmi magatartás, világkép, szimbólumvilág, szubkultúra

4 Melyek a magyarországi szélsőjobboldal sajátosságai?

5 A magyarországi szélsőjobboldal kulturális jellemzői
Újszerű kommunikáció Könnyen azonosítható témák, populáris narratívák Tömegesen elérhető, költséghatékony és modern kommunikációs eszközök Formális és informális csoportok hálózata, valóságos és virtuális csoportok hálózata A különböző szélsőjobboldali eszmei irányzatok diszkurzív hálózata Az ifjúság mint célcsoport Miért fogékonyabbak a fiatalok az eszmerendszerre? Mely ifjúsági csoportok befogadóbbak?

6 Kutatási kérdések Mi jellemzi a szélsőjobboldali egyetemista csoportokat? Társadalmi és demográfiai jellemzők Mely csoportokkal szimpatizálnak és melyeket utasítanak el? Milyen értékek és attitűdök jellemzik őket? Hogyan szerveződnek ezek a csoportok? Milyen szerepük van az internetes médiumoknak a szerveződésükben?

7 Kutatási módszerek Kínálat: szélsőjobboldali honlapok
Módszer: tartalomelemzés Vizsgálati időszak: től ig Kereslet: egyetemisták (a leendő értelmiség és elit tagjai!) Módszer: kvantitatív elemzés A „Campus-lét a Debreceni Egyetemen” kutatás online kérdőíves vizsgálatának adatbázisa 2010. október-november N = 2384

8 Kínálati oldal: a szélsőjobboldali honlapok tartalomelemzésének tanulságai (általam készített ábra – és közötti időszak)

9 A szélsőjobboldal reprezentációja a debreceni egyetemisták körében (Campus-lét kutatás, online adatfelvétel, N=2384)

10 A szélsőjobboldali hallgató ideáltípusa Mely csoportokban felülreprezentáltak?
Neme: férfi Lakóhelye: kistelepülés Szülei: legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezik Csoportokhoz való viszonya: Inkább a szélsőjobboldali ideológiához kötődő csoportokhoz kapcsolódik – erős benne a valahová tartozás igénye Elutasítja a zsidókat, a romákat, a szociális segélyből élőket Vallott értékei: Elutasítja az univerzális, liberális normákat Egyedi karrierstratégia: az egyetemi képzéshez kötődő szakmai karrier mintája nem vonzza

11 A szélsőjobboldali honlapok látogatottsága a debreceni egyetemisták körében (%, N=2384, klaszterképző változók)

12 A radikális honlapok fogyasztásának típusai
Első klaszter: az elkötelezett olvasók (4,28%) Legalább 3 internetes oldalt olvasnak (a megadottak közül) Legalább havonta (a napi látogatók aránya min. 10%) Második klaszter: az érdeklődők (10,49%) Legfeljebb 3 honlapot fogyasztanak Elsősorban a Kuruc.infót és a Jobbik.hu-t – legvalószínűbben havonta Harmadik klaszter: a passzívak (85,23%) Legfeljebb a Kuruc.infót nézik, legfeljebb havonta

13 Összegzés A szélsőjobboldaliak össztársadalmi jellemzői leképeződnek a fiatalok körében is (férfi-túlsúly, alacsonyabb társadalmi státusz, csoportkohézió, előítéletesség, antiliberális értékek, stb.) A webes felületeknek nagy jelentőségük van a szélsőjobboldali csoportok szerveződésében Elkülöníthetők különböző profilú honlapok (elsősorban a célközönség alapján – populárisabbak és specializáltabbak) Elkülöníthetők fogyasztói csoportok (elkötelezettek, érdeklődők, passzívak)

14 Sőrés Anett sanett88@gmail.com
Köszönöm a figyelmet! Sőrés Anett


Letölteni ppt "A SZÉLSŐJOBBOLDALI IDEOLÓGIA REPREZENTÁCIÓJA A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN Sőrés Anett Debreceni Egyetem, Szociológia MA II. Témavezető: Prof. Dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések