Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZÉLSŐJOBBOLDALI IDEOLÓGIA REPREZENTÁCIÓJA A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN Sőrés Anett Debreceni Egyetem, Szociológia MA II. Témavezető: Prof. Dr. Szabó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZÉLSŐJOBBOLDALI IDEOLÓGIA REPREZENTÁCIÓJA A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN Sőrés Anett Debreceni Egyetem, Szociológia MA II. Témavezető: Prof. Dr. Szabó."— Előadás másolata:

1 A SZÉLSŐJOBBOLDALI IDEOLÓGIA REPREZENTÁCIÓJA A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN Sőrés Anett Debreceni Egyetem, Szociológia MA II. Témavezető: Prof. Dr. Szabó Ildikó XXX. OTDK, Budapest, 2011. 04. 14 - 16.

2 Miről lesz szó az előadásban? Elméleti megalapozás Elméleti megalapozás –Mit tekintünk szélsőjobboldalnak? –Milyen okok vezettek a megerősödéséhez? –A magyarországi szélsőjobboldal kulturális jellemzői Kutatási tapasztalatok Kutatási tapasztalatok –Közreműködés a „Campus-lét a Debreceni Egyetemen” (OTKA K 81858) kutatásban –A „kínálati” oldalról: szélsőjobboldali honlapok tartalomelemzése –A „keresleti” oldalról: a debreceni egyetemisták körében végzett online adatfelvétel adatainak elemzése

3 Hogyan definiálható a szélsőjobboldal? A szélsőjobboldal értelmezésének dimenziói – hogyan kapcsolódnak össze? A szélsőjobboldal értelmezésének dimenziói – hogyan kapcsolódnak össze? –Ideológiai dimenzió  „Agresszív” nacionalizmus, ellenségkép, univerzalizmus- tagadás, „anti-establishment”, vezérelvűség –Politikai szervezeti dimenzió  Kapcsolódás a háború előtti szervezetekhez, különböző szervezeti formák, hierarchikus viszonyok, offenzív társadalmi jelenlét és kommunikáció –Társadalmi dimenzió  Kulturális jelenlét, társadalmi magatartás, világkép, szimbólumvilág, szubkultúra

4 Melyek a magyarországi szélsőjobboldal sajátosságai?

5 A magyarországi szélsőjobboldal kulturális jellemzői Újszerű kommunikáció Újszerű kommunikáció –Könnyen azonosítható témák, populáris narratívák –Tömegesen elérhető, költséghatékony és modern kommunikációs eszközök –Formális és informális csoportok hálózat a, v alóságos és virtuális csoportok hálózata –A különböző szélsőjobboldali eszmei irányzatok diszkurzív hálózata Az ifjúság mint célcsoport Az ifjúság mint célcsoport –Miért fogékonyabbak a fiatalok az eszmerendszerre? –Mely ifjúsági csoportok befogadóbbak?

6 Kutatási kérdések Mi jellemzi a szélsőjobboldali egyetemista csoportokat? Mi jellemzi a szélsőjobboldali egyetemista csoportokat? –Társadalmi és demográfiai jellemzők –Mely csoportokkal szimpatizálnak és melyeket utasítanak el? –Milyen értékek és attitűdök jellemzik őket? Hogyan szerveződnek ezek a csoportok? Hogyan szerveződnek ezek a csoportok? Milyen szerepük van az internetes médiumoknak a szerveződésükben? Milyen szerepük van az internetes médiumoknak a szerveződésükben?

7 Kutatási módszerek Kínálat: szélsőjobboldali honlapok Kínálat: szélsőjobboldali honlapok –Módszer: tartalomelemzés  Vizsgálati időszak: 2010.11.24 -től 12.04 -ig Kereslet: egyetemisták (a leendő értelmiség és elit tagjai!) Kereslet: egyetemisták (a leendő értelmiség és elit tagjai!) –Módszer: kvantitatív elemzés  A „Campus-lét a Debreceni Egyetemen” kutatás online kérdőíves vizsgálatának adatbázisa  2010. október-november  N = 2384

8 Kínálati oldal: a szélsőjobboldali honlapok tartalomelemzésének tanulságai (általam készített ábra – 2010.11.24 és 12.04. közötti időszak)

9 A szélsőjobboldal reprezentációja a debreceni egyetemisták körében (Campus-lét kutatás, online adatfelvétel, N=2384 )

10 A szélsőjobboldali hallgató ideáltípusa Mely csoportokban felülreprezentáltak? Neme: férfi Neme: férfi Lakóhelye: kistelepülés Lakóhelye: kistelepülés Szülei: legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezik Szülei: legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezik Csoportokhoz való viszonya: Csoportokhoz való viszonya: –Inkább a szélsőjobboldali ideológiához kötődő csoportokhoz kapcsolódik – erős benne a valahová tartozás igénye –Elutasítja a zsidókat, a romákat, a szociális segélyből élőket Vallott értékei: Vallott értékei: –Elutasítja az univerzális, liberális normákat –Egyedi karrierstratégia : a z egyetemi képzéshez kötődő szakmai karrier mintája nem vonzza

11 A szélsőjobboldali honlapok látogatottsága a debreceni egyetemisták körében (%, N=2384, klaszterképző változók)

12 A radikális honlapok fogyasztásának típusai Első klaszter: az elkötelezett olvasók (4,28%) Első klaszter: az elkötelezett olvasók (4,28%) –Legalább 3 internetes oldalt olvasnak (a megadottak közül) –Legalább havonta (a napi látogatók aránya min. 10%) Második klaszter: az érdeklődők (10,49%) Második klaszter: az érdeklődők (10,49%) –Legfeljebb 3 honlapot fogyasztanak –Elsősorban a Kuruc.infót és a Jobbik.hu-t – legvalószínűbben havonta Harmadik klaszter: a passzívak (85,23%) Harmadik klaszter: a passzívak (85,23%) –Legfeljebb a Kuruc.infót nézik, legfeljebb havonta

13 Összegzés A szélsőjobboldaliak össztársadalmi jellemzői leképeződnek a fiatalok körében is (férfi-túlsúly, alacsonyabb társadalmi státusz, csoportkohézió, előítéletesség, antiliberális értékek, stb.) A szélsőjobboldaliak össztársadalmi jellemzői leképeződnek a fiatalok körében is (férfi-túlsúly, alacsonyabb társadalmi státusz, csoportkohézió, előítéletesség, antiliberális értékek, stb.) A webes felületeknek nagy jelentőségük van a szélsőjobboldali csoportok szerveződésében A webes felületeknek nagy jelentőségük van a szélsőjobboldali csoportok szerveződésében –Elkülöníthetők különböző profilú honlapok (elsősorban a célközönség alapján – populárisabbak és specializáltabbak) –Elkülöníthetők fogyasztói csoportok (elkötelezettek, érdeklődők, passzívak)

14 Köszönöm a figyelmet! Sőrés Anett sanett88@gmail.com


Letölteni ppt "A SZÉLSŐJOBBOLDALI IDEOLÓGIA REPREZENTÁCIÓJA A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN Sőrés Anett Debreceni Egyetem, Szociológia MA II. Témavezető: Prof. Dr. Szabó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések