Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008-2013. közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár MB ülés, Budapest 2013. június 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008-2013. közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár MB ülés, Budapest 2013. június 27."— Előadás másolata:

1 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár MB ülés, Budapest június 27.

2 A Hálózat feladata és célja Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érintett összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása. Célja a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása. Nem kevésbé fontos cél továbbá a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. Az MNVH tevékenysége nyomán az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket és a hazai vidékfejlesztő közösségek is tanulhatnak külföldi mintákból. 36/2010. (XI.30.) VM rendelete újraszabályozta az MNVH célját, folyamatát, szerveit és azok feladatait

3 Hálózat tevékenységei  A formálódó új magyar nemzeti vidékstratégia feladataihoz kapcsolódó szakmai eszmecserék, képzések, lokális tervezései és fejlesztési viták lebonyolítása  Regisztráció és az előzetes nyilvántartásba vétel folyamatos gondozása  Vidékfejlesztési projektötletek tárházának létrehozása, a támogatási kiírások folyamatos figyelemmel kísérése és korszerűsítése  Vidéki rendezvényeken az MNVH céljainak képviselete, szakmai konferenciák szervezése  A Falu című folyóirat, a Magyar Vidéki Mozaik rendszeres megjelentetése  Segítségnyújtás a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz  Tanulmányutak, képzések szervezése  A többszereplős fejlesztéseket, települési és szakmai együttműködési hálózatok kialakításának elősegítése  Tájékoztatás nyújtása a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi vidékfejlesztési források által nyújtott lehetőségekről  Az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való együttműködés biztosítása  MTA-MNVH vidékfejlesztési kutatások  MNVH megyei referensek munkába állítása Magyarország összes megyéjében Az MNVH jelenlegi tevékenységét a évi Cselekvési Terv szerint végzi, a forrást az ÚMVP TS keretéből az IH biztosítja

4 MNVH regisztráció  június 23-ig az MNVH összes regisztráltjának száma 8958 fő, ebből 5273 fő magánszemély.  Az ÚMVP négy tengelye szerinti érdeklődési kör megjelölésére van lehetőség a honlapon. A tengelyek szerinti érdeklődés a következőképp alakul:  az I. tengelyt összesen 615 fő,  a II. tengelyt összesen 648 fő,  a III. tengelyt összesen 910 fő, Összes: 3115 fő  a IV. tengelyt összesen 942 fő jelölte meg.  Az ÚMVP négy tengelye szerinti érdeklődési kör megjelölésére csak az új felületen, március 17. után volt lehetőség, így ezt csak az azóta regisztrálók és a korábbi MNVH regisztráltak közül a regisztrációjukat megerősítők tudták megadni (a korábbi regisztráltaknál nem minden esetben áll ez az adat rendelkezésre).

5 Az MNVH évi Cselekvési Tervének módosítása A módosítási javaslatát az MNVH Tanács május 8-án vitatta meg a 36/2010 (XI.30.) Rendelet szerinti éves ülésén, majd az Irányító Hatóság hagyta jóvá A módosítás célja – a rendelkezésre álló források maradéktalan felhasználása, átcsoportosítások útján – minél több, a sokoldalú vidékfejlesztést szolgáló projektötlet megvalósítása – külföldi tanulmányutak megvalósítása a Helyi Akciócsoportok, az Irányító hatóság, a kifizető ügynökség, és az MNVH együttműködésében – az MNVH szakosztályok megkezdett munkájához szükséges források biztosítása, valamint tevékenységi körük szélesítése – az MNVH Elnökség saját hatáskörében hozott döntései alapján megvalósított programokhoz, projektekhez szükséges források biztosítása – az ország egész területén megvalósításra kerülő kiemelt projektek minél szélesebb körben történő megvalósíthatóságának biztosítása

6 Az MNVH évi költségkeretének részfeladatok közötti felosztása az 5702/2009. számú NAKVI megbízási szerződés alapján SorszámFeladatÖsszeg (Br. HUF) I.Szolgáltatói és információs feladatok (szervezés és lebonyolítás) ,- I.1.Ebből vidékfejlesztési projektötletekre ,- I.2.Ebből elnökségi és hálózati szakosztályok működésére elkülönítve ,- I.3.Ebből kiemelt, országos hatáskörű rendezvényekre ,- I.4.Ebből kiemelt, országos hatáskörű nyomdai termékekre ,- II.Kommunikációs feladatok ,- III.Nemzetközi és térségközi kapcsolatokhoz kötődő feladatok ,- III.1.Ebből LEADER HACS előkészítő látogatásra elkülönítve ,- III.2.Ebből tanulmányútra és egyéb tevékenységre ,- IV.Kiemelt projektek ,- Összesen: ,-

7 Hálózatosodás Az MNVH évi első félévi tevékenysége – jelentősebb eseményeink:  MNVH Elnökségi ülés 6 alkalommal  Megyei referensi hálózat felállítása  Vidék Mustra – termelői piac a főváros szívében, minden pénteken  Változások az MNVH Elnökségében (Dr. Csatári Bálint leköszönt elnöki posztjáról, Szabadkai Andrea pedig lemondott elnökségi tagságáról, pótlásuk már megoldódott)  Dr. Medgyasszay László az új elnök  Kevy Albert Tanácstag az új tag  MNVH Tanácsülés, május 08., Alsóörs  A Kommunikációs Terv elfogadása  Területfejlesztők X. Víkendje, május , Lajosmizse  Múzeumok éjszakája június 22., MNVH Nyílt Nap, Budapest Vajdahunyad vára  EFOTT, Jelenleg is zajlik!  Együttműködés a FATOSZ-szal a Vidékjáró tematikus műhelybeszélgetések megvalósítása érdekében, országszerte 8 helyszínen

8 Hálózatosodás 2013.

9

10 A DARÁNYI IGNÁC TERV SZAKMAI KIADVÁNY ILLUSZTRÁCIÓJA

11 Előzetes nyilvántartásba vétel  Az előzetes nyilvántartásba vételre minden hónap első teljes hetében, hétfőtől hétfőig van lehetőség elektronikus formában a honlapon keresztül (legközelebb: július között).www.mnvh.eu  Mindösszesen 698 előzetesen nyilvántartásba vett partnerünk van Az előzetes nyilvántartásba vétel előfeltétele annak, hogy az MNVH által meghirdetett projektötleti felhívásra finanszírozására vonatkozó ötletet nyújtsanak be.  915 millió Ft elkülönített forrás állt rendelkezésre a sokoldalú vidékfejlesztési projektötletekre (4 különböző felhívás)  további 110 millió Ft a LEADER HACS-ok részére meghirdetett projektötletre  Az első hónapban (2012. május) 40 millió, majd januárjáig havonta 25 millió Ft (+/- 20 %) állt rendelkezésre projektötletenként  A felhívásokkal kapcsolatos eljárásrendek, valamint a felhívások megjelenési ütemterve és az alapján az egyes projektötletekhez rendelt források átdolgozásra kerültek

12

13 Projektötletek 5 témakör:  LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy előkészítő látogatásra (7 alkalommal nyílt meg: augusztus, január, május, augusztus, október, március, április)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi fórumok,események szervezése (6 alkalommal nyílt meg: május, június, augusztus, január, május, június)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére (4 alkalommal nyílt meg: június, szeptember-október, december, május)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani és gyakorlati tanulmányok készítésére (3 alkalommal nyílt meg: június, szeptember-október, december)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére (4 alkalommal nyílt meg: június, szeptember-október, december, május)

14 Projektötletekről számokban Összesen beérkezett projektötlet (darab): Összesen beérkezett projektötlet (összeg): IH által finanszírozásra javasolt projektötlet (darab): IH által finanszírozásra javasolt projektötlet (összeg): HACS előkészítő látogatás Ft Ft Országos, térségi és helyi fórumok, események szervezése Ft Ft Ismeretátadás szervezése Ft Ft Szakmai kiadványok szerkesztése készítése sokszorosítása és terjesztése Ft Ft Módszertani és gyakorlati tanulmányok készítése Ft Ft Összesen: Ft Ft

15

16 Kiemelt projektek I. Kiemelt projekteknek azon Hálózati és Nemzetközi projekteket nevezünk, melyek az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) jóváhagyásával kerülnek megvalósításra, illeszkedve a NAKVI kötelezettségvállalási eljárásrendjébe évben 21 kiemelt mintaprojekt támogatására került sor forint + ÁFA értékben. A évi Cselekvési Tervben foglaltaknak megfelelően ,- Ft áll rendelkezésre kiemelt projektekre évben 23, míg 2013 évben 21 kiemelt mintaprojekt kerül megvalósításra. Említetteken kívül kiemelt projektek voltak például a Múzeumok Éjszakája, a SZIGET Fesztivál, a 2011-es évben elindított 21 kiemelt mintaprogram elektronikus médiában történő bemutatása, ismertetése az ECHO TV által.

17 Kiemelt projektek számokban Megvalósítás éveFinanszírozott projekt/db/Lekötött forrás összesen /Ft/ év 21Bruttó forint év 24 Bruttó forint évi egyéb rendezvények10 Bruttó forint év (szerződéskötés folyamatban)21Bruttó forint Összesen 76 darab forint

18 Nemzetközi ügyek  Tevékenysége nyomán az EVH-ban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket, sikeres és hasznos gyakorlatokat. A hálózaton keresztül hazai vidékfejlesztő közösség.  A Nemzeti Vidéki Hálózatok-, a koordinációs bizottság-, az európai vidékfejlesztési hálózat-, valamint a LEADER albizottsági üléseken, szakmai eseményeken rendszeresen részt veszünk, vagy arra szakembert delegálunk.  Együttműködési megállapodás írtunk alá a Lengyel, Szlovák és Román Vidéki Hálózattal  Az AEIAR (Európai Vidékfejlesztési Intézmények Szövetsége) május án, Korzikán tartotta éves közgyűlésén nyílt lehetőségünk tagfelvételünk jóváhagyására  Tagfelvételt nyert az MNVH IV. Szakosztálya az ELARD-ba (Európai LEADER Szövetség a vidékfejlesztésért) Néhány példa a nemzetközi megjelenésre:  február – NSU tréning, Budapest  május AEIAR közgyűlés és tereplátogatás  CLLD klaszter felállítása és koordinálása  Angol nyelvű tréning a hálózat munkájának és működésének irányításában résztvevő hálózati munkatársak részére

19 Tervek a Hálózat további fejlesztésére a következő programozási időszakban  Az Elnökség és a Tanács 2013 végéig, ill június 1-ig pontos tervekkel, programokkal rendelkezik – a forrásokat még koncentráltabban, még inkább a vidékfejlesztés, hálózatépítés érdekeit szolgálva helyezze ki (módosított feltételek várhatóan májusban jelennek meg)  Kiemelkedik a közötti európai uniós tervezési időszakra való felkészülés, hálózati szakembereinek részvétele a készülő stratégiák és a programozási folyamatok eredményeinek társadalmi egyeztetésében  2013-as feladatok jó részét az Elnökség már a januári ülésén ütemezni igyekezett – minden szakosztályvezető beterjesztette munkatervét  Folytatódnak a projektötletek támogatásai is  Minden megyében vidékfejlesztő terepi szakemberek álltak munkába február 1-től  Folyamatos legyen az intézmény működtetése – szaktárca és a civil partnerek támogatására számítunk  július 22. – CLLD – The message unheard’ c. konferencia  július 23. – Elnökségi ülés  augusztus AGROKOMPLEX kiállítás, Nyitra  TERVEZÉS TÁRSADALMI EGYEZTETÉS

20 Társadalmasítás

21

22

23 Kiadványok és információ  Legfrissebb kiadványaink: Eseménynaptár 2013 Jó gyakorlatok a magyar vidékfejlesztésben - válogatás a megvalósult projektötletekből A magyar vidékért 2012 – Visszapillantó

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár Budapest június 27.


Letölteni ppt "A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008-2013. közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár MB ülés, Budapest 2013. június 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések