Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008-2013. közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár MB ülés, Budapest 2013. június 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008-2013. közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár MB ülés, Budapest 2013. június 27."— Előadás másolata:

1 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008-2013. közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár MB ülés, Budapest 2013. június 27.

2 A Hálózat feladata és célja Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érintett összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása. Célja a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása. Nem kevésbé fontos cél továbbá a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. Az MNVH tevékenysége nyomán az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket és a hazai vidékfejlesztő közösségek is tanulhatnak külföldi mintákból. 36/2010. (XI.30.) VM rendelete újraszabályozta az MNVH célját, folyamatát, szerveit és azok feladatait

3 Hálózat tevékenységei  A formálódó új magyar nemzeti vidékstratégia feladataihoz kapcsolódó szakmai eszmecserék, képzések, lokális tervezései és fejlesztési viták lebonyolítása  Regisztráció és az előzetes nyilvántartásba vétel folyamatos gondozása  Vidékfejlesztési projektötletek tárházának létrehozása, a támogatási kiírások folyamatos figyelemmel kísérése és korszerűsítése  Vidéki rendezvényeken az MNVH céljainak képviselete, szakmai konferenciák szervezése  A Falu című folyóirat, a Magyar Vidéki Mozaik rendszeres megjelentetése  Segítségnyújtás a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz  Tanulmányutak, képzések szervezése  A többszereplős fejlesztéseket, települési és szakmai együttműködési hálózatok kialakításának elősegítése  Tájékoztatás nyújtása a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi vidékfejlesztési források által nyújtott lehetőségekről  Az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való együttműködés biztosítása  MTA-MNVH vidékfejlesztési kutatások  MNVH megyei referensek munkába állítása Magyarország összes megyéjében Az MNVH jelenlegi tevékenységét a 2012-2013 évi Cselekvési Terv szerint végzi, a forrást az ÚMVP TS keretéből az IH biztosítja

4 MNVH regisztráció  2013. június 23-ig az MNVH összes regisztráltjának száma 8958 fő, ebből 5273 fő magánszemély.  Az ÚMVP négy tengelye szerinti érdeklődési kör megjelölésére van lehetőség a honlapon. A tengelyek szerinti érdeklődés a következőképp alakul:  az I. tengelyt összesen 615 fő,  a II. tengelyt összesen 648 fő,  a III. tengelyt összesen 910 fő, Összes: 3115 fő  a IV. tengelyt összesen 942 fő jelölte meg.  Az ÚMVP négy tengelye szerinti érdeklődési kör megjelölésére csak az új felületen, 2011. március 17. után volt lehetőség, így ezt csak az azóta regisztrálók és a korábbi MNVH regisztráltak közül a regisztrációjukat megerősítők tudták megadni (a korábbi regisztráltaknál nem minden esetben áll ez az adat rendelkezésre).

5 Az MNVH 2012-2013. évi Cselekvési Tervének módosítása A módosítási javaslatát az MNVH Tanács 2013. május 8-án vitatta meg a 36/2010 (XI.30.) Rendelet szerinti éves ülésén, majd az Irányító Hatóság hagyta jóvá A módosítás célja – a rendelkezésre álló források maradéktalan felhasználása, átcsoportosítások útján – minél több, a sokoldalú vidékfejlesztést szolgáló projektötlet megvalósítása – külföldi tanulmányutak megvalósítása a Helyi Akciócsoportok, az Irányító hatóság, a kifizető ügynökség, és az MNVH együttműködésében – az MNVH szakosztályok megkezdett munkájához szükséges források biztosítása, valamint tevékenységi körük szélesítése – az MNVH Elnökség saját hatáskörében hozott döntései alapján megvalósított programokhoz, projektekhez szükséges források biztosítása – az ország egész területén megvalósításra kerülő kiemelt projektek minél szélesebb körben történő megvalósíthatóságának biztosítása

6 Az MNVH 2012-2013. évi költségkeretének részfeladatok közötti felosztása az 5702/2009. számú NAKVI megbízási szerződés alapján SorszámFeladatÖsszeg (Br. HUF) I.Szolgáltatói és információs feladatok (szervezés és lebonyolítás) 2.026.500.000,- I.1.Ebből vidékfejlesztési projektötletekre915.000.000,- I.2.Ebből elnökségi és hálózati szakosztályok működésére elkülönítve540.000.000,- I.3.Ebből kiemelt, országos hatáskörű rendezvényekre317.500.000,- I.4.Ebből kiemelt, országos hatáskörű nyomdai termékekre254.000.000,- II.Kommunikációs feladatok880.000.000,- III.Nemzetközi és térségközi kapcsolatokhoz kötődő feladatok110.000.000,- III.1.Ebből LEADER HACS előkészítő látogatásra elkülönítve80.000.000,- III.2.Ebből tanulmányútra és egyéb tevékenységre30.000.000,- IV.Kiemelt projektek783.500.000,- Összesen:3.800.000.000,-

7 Hálózatosodás 2013. Az MNVH 2013. évi első félévi tevékenysége – jelentősebb eseményeink:  MNVH Elnökségi ülés 6 alkalommal  Megyei referensi hálózat felállítása  Vidék Mustra – termelői piac a főváros szívében, minden pénteken  Változások az MNVH Elnökségében (Dr. Csatári Bálint leköszönt elnöki posztjáról, Szabadkai Andrea pedig lemondott elnökségi tagságáról, pótlásuk már megoldódott)  Dr. Medgyasszay László az új elnök  Kevy Albert Tanácstag az új tag  MNVH Tanácsülés, 2013. május 08., Alsóörs  A Kommunikációs Terv elfogadása  Területfejlesztők X. Víkendje, 2013. május 10-11., Lajosmizse  Múzeumok éjszakája 2013. június 22., MNVH Nyílt Nap, Budapest Vajdahunyad vára  EFOTT, Jelenleg is zajlik!  Együttműködés a FATOSZ-szal a Vidékjáró tematikus műhelybeszélgetések megvalósítása érdekében, országszerte 8 helyszínen

8 Hálózatosodás 2013.

9

10 A DARÁNYI IGNÁC TERV SZAKMAI KIADVÁNY ILLUSZTRÁCIÓJA

11 Előzetes nyilvántartásba vétel  Az előzetes nyilvántartásba vételre minden hónap első teljes hetében, hétfőtől hétfőig van lehetőség elektronikus formában a www.mnvh.eu honlapon keresztül (legközelebb: 2013. július. 01-08 között).www.mnvh.eu  Mindösszesen 698 előzetesen nyilvántartásba vett partnerünk van Az előzetes nyilvántartásba vétel előfeltétele annak, hogy az MNVH által meghirdetett projektötleti felhívásra finanszírozására vonatkozó ötletet nyújtsanak be.  915 millió Ft elkülönített forrás állt rendelkezésre a sokoldalú vidékfejlesztési projektötletekre (4 különböző felhívás)  további 110 millió Ft a LEADER HACS-ok részére meghirdetett projektötletre  Az első hónapban (2012. május) 40 millió, majd 2013. januárjáig havonta 25 millió Ft (+/- 20 %) állt rendelkezésre projektötletenként  A felhívásokkal kapcsolatos eljárásrendek, valamint a felhívások megjelenési ütemterve és az alapján az egyes projektötletekhez rendelt források átdolgozásra kerültek

12

13 Projektötletek 5 témakör:  LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy előkészítő látogatásra (7 alkalommal nyílt meg: 2011. augusztus, 2012. január, május, augusztus, október, 2013. március, április)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi fórumok,események szervezése (6 alkalommal nyílt meg: 2012. május, június, augusztus, 2013. január, május, június)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére (4 alkalommal nyílt meg: 2012. június, szeptember-október, december, május)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani és gyakorlati tanulmányok készítésére (3 alkalommal nyílt meg: 2012. június, szeptember-október, december)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére (4 alkalommal nyílt meg: 2012. június, szeptember-október, december, május)

14 Projektötletekről számokban Összesen beérkezett projektötlet (darab): Összesen beérkezett projektötlet (összeg): IH által finanszírozásra javasolt projektötlet (darab): IH által finanszírozásra javasolt projektötlet (összeg): HACS előkészítő látogatás 7083.718.532.- Ft6469.284.521.- Ft Országos, térségi és helyi fórumok, események szervezése 192305.744.614.- Ft69116.235.286.- Ft Ismeretátadás szervezése75144.452.948.- Ft3667.956.752.- Ft Szakmai kiadványok szerkesztése készítése sokszorosítása és terjesztése109208.592.640.- Ft4076.683.600.- Ft Módszertani és gyakorlati tanulmányok készítése4897.731.605.- Ft3063.024.231.- Ft Összesen:494840.240.339.- Ft239393.184.390.- Ft

15

16 Kiemelt projektek I. Kiemelt projekteknek azon Hálózati és Nemzetközi projekteket nevezünk, melyek az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) jóváhagyásával kerülnek megvalósításra, illeszkedve a NAKVI kötelezettségvállalási eljárásrendjébe. 2011 évben 21 kiemelt mintaprojekt támogatására került sor 116.505.000.- forint + ÁFA értékben. A 2012-13 évi Cselekvési Tervben foglaltaknak megfelelően 783.500.000,- Ft áll rendelkezésre kiemelt projektekre. 2012 évben 23, míg 2013 évben 21 kiemelt mintaprojekt kerül megvalósításra. Említetteken kívül kiemelt projektek voltak például a Múzeumok Éjszakája, a SZIGET Fesztivál, a 2011-es évben elindított 21 kiemelt mintaprogram elektronikus médiában történő bemutatása, ismertetése az ECHO TV által.

17 Kiemelt projektek számokban Megvalósítás éveFinanszírozott projekt/db/Lekötött forrás összesen /Ft/ 2011. év 21Bruttó 116.505.000.- forint 2012. év 24 Bruttó 185.178.000.- forint 2012. évi egyéb rendezvények10 Bruttó 128.194.768.- forint 2013. év (szerződéskötés folyamatban)21Bruttó 174.879.000.- forint Összesen 76 darab604.756.768.- forint

18 Nemzetközi ügyek  Tevékenysége nyomán az EVH-ban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket, sikeres és hasznos gyakorlatokat. A hálózaton keresztül hazai vidékfejlesztő közösség.  A Nemzeti Vidéki Hálózatok-, a koordinációs bizottság-, az európai vidékfejlesztési hálózat-, valamint a LEADER albizottsági üléseken, szakmai eseményeken rendszeresen részt veszünk, vagy arra szakembert delegálunk.  Együttműködési megállapodás írtunk alá a Lengyel, Szlovák és Román Vidéki Hálózattal  Az AEIAR (Európai Vidékfejlesztési Intézmények Szövetsége) május 15-18-án, Korzikán tartotta éves közgyűlésén nyílt lehetőségünk tagfelvételünk jóváhagyására  Tagfelvételt nyert az MNVH IV. Szakosztálya az ELARD-ba (Európai LEADER Szövetség a vidékfejlesztésért) Néhány példa a nemzetközi megjelenésre:  2013. február 18-22. – NSU tréning, Budapest  2013. május 14-17. AEIAR közgyűlés és tereplátogatás  CLLD klaszter felállítása és koordinálása  Angol nyelvű tréning a hálózat munkájának és működésének irányításában résztvevő hálózati munkatársak részére

19 Tervek a Hálózat további fejlesztésére a következő programozási időszakban  Az Elnökség és a Tanács 2013 végéig, ill. 2014. június 1-ig pontos tervekkel, programokkal rendelkezik – a forrásokat még koncentráltabban, még inkább a vidékfejlesztés, hálózatépítés érdekeit szolgálva helyezze ki (módosított feltételek várhatóan májusban jelennek meg)  Kiemelkedik a 2014-2020 közötti európai uniós tervezési időszakra való felkészülés, hálózati szakembereinek részvétele a készülő stratégiák és a programozási folyamatok eredményeinek társadalmi egyeztetésében  2013-as feladatok jó részét az Elnökség már a januári ülésén ütemezni igyekezett – minden szakosztályvezető beterjesztette munkatervét  Folytatódnak a projektötletek támogatásai is  Minden megyében vidékfejlesztő terepi szakemberek álltak munkába 2013. február 1-től  Folyamatos legyen az intézmény működtetése – szaktárca és a civil partnerek támogatására számítunk  2013. július 22. – CLLD – The message unheard’ c. konferencia  2013. július 23. – Elnökségi ülés  2013. augusztus 22-25. AGROKOMPLEX kiállítás, Nyitra  TERVEZÉS TÁRSADALMI EGYEZTETÉS

20 Társadalmasítás

21

22

23 Kiadványok és információ  Legfrissebb kiadványaink: Eseménynaptár 2013 Jó gyakorlatok a magyar vidékfejlesztésben - válogatás a megvalósult projektötletekből A magyar vidékért 2012 – Visszapillantó

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár Budapest 2013. június 27.


Letölteni ppt "A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008-2013. közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár MB ülés, Budapest 2013. június 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések