Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról (MNVH) Pásztohy András, miniszteri biztos az MNVH főtitkára Monitoring Bizottság ülése Szarvas, 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról (MNVH) Pásztohy András, miniszteri biztos az MNVH főtitkára Monitoring Bizottság ülése Szarvas, 2008."— Előadás másolata:

1 1 Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról (MNVH) Pásztohy András, miniszteri biztos az MNVH főtitkára Monitoring Bizottság ülése Szarvas, 2008. december 11.

2 2 A létrehozásáról rendelkező Európai Uniós jogszabályok  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.) 67.- és 68. cikke.  A 1974/2006/EK és a 1975/2006/EK Tanácsi rendeletek. Európai Uniós jogszabályok

3 3  Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia és Program (ÚMVP);  2007. évi XVII. törvény A Mezőgazdasági, Agrár- Vidékfejlesztési, valamint Halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről („EMVA törvény”);  1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról;  A 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról részletesen szabályozza a létrehozásának célját, folyamatát, az MNVH szerveit és azok feladatait. Hazai jogszabályok

4 4  információs és együttműködési hálózatba szervezése,  tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi- gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében,  az MNVH szolgáltatásainak biztosítása,  a vidékfejlesztési legjobb gyakorlatok azonosítása és elemzése, információ biztosítása a tapasztalat- és know- how- k cseréjével kapcsolatban. Az MNVH célja

5 5  Az előző programozási időszak erőteljesen a Leader programra fókuszált, és a Tagállamok Akciócsoportjait foglalta hálózatba.  Jelen programozási időszak hálózata kiszélesített, magában foglalja a vidékfejlesztésben érintett szervezeteket, közigazgatási szerveket, vállalkozásokat, stb. Különbség az AVOP és az ÚMVP között

6 6  Szolgáltató és információs feladatok  Kommunikációs feladatok  Feladatok a nemzetközi és térségközi kapcsolatok gondozásában Éves cselekvési terv Az MNVH feladatai

7 7 Az MNVH cselekvési terve Főbb elemei:  A tudás-, az információ- és a legjobb gyakorlatok átadása,  Hálózat irányítása,  Képzés, tanácsadás,  T echnikai segítségnyújtás a térségközi- és nemzetközi együttműködésekhez.

8 8 Tagállami hálózati modellek A Bizottság által javasolt modell a következő:  Végrehajtó egység  Döntést megfogalmazó testület  Partnerek

9 9 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezete

10 10

11 11 Elnök- Glatz Ferenc miniszterelnöki megbízott (megválasztva 2008. december 02.) Főtitkár- Pásztohy András, miniszteri biztos (kinevezve 2008. október 02.) Tanács- 171 fő Elnökség- 31 fő Regisztráltak- szakterületek Az MNVH operatív szerve: MNVH Állandó Titkársága AZ MNVH végpontjai: Helyi Vidékfejlesztési Irodák Az MNVH felépítése

12 12 A Tanács feladata A Tanács az MNVH érdekegyeztető, javaslattevő szerveként  véleményt alkot a nemzeti-, az európai és nemzetközi vidékpolitikáról;  nemzeti szinten közvetíti a vidékpolitikában érintettek érdekeit;  javaslatot tehet a Főtitkár részére a Cselekvési Terv végrehajtására.

13 13 A Tanács összetétele Taglétszám (fő) Miniszter által felkért10 ÚMVP Monitoring Bizottság32 FÖVÉT23 FVM1 Társminisztériumok5 FVM VKSZI1 MGSzH1 MVH1 Leader Helyi Közösségek96 MNVH Főtitkára 1 Összesen171

14 14 Az Elnökség feladatai  figyelemmel kíséri a miniszter, mint az IH vezetője által elfogadott Cselekvési Terv végrehajtását,  szakmai kérdésekben véleményt alkot, állásfoglalást ad,  a Tanács két ülése között ellátja a Tanács feladatait,  véleményt nyilvánít a miniszterek megkeresésére a vidékfejlesztést érintő stratégiai kérdésekről.

15 15 Az Elnökség összetétele Tanács által választott8 ÚMVP Monitoring Bizottság1 Miniszter által felkért4 FVM1 Társminisztériumok5 FVM VKSZI1 MNVH Főtitkára1 Elnök által választott4 Elnökség által választott6 Összesen31 fő

16 16 Az Elnök 1. Az Elnök személye jeleníti meg az MNVH szakmai és civil szervezeteinek egységét. Az Elnökség az alakuló ülésén választja meg az Elnököt. Az Elnököt az Elnökség hívhatja vissza. 2. Az Elnök feladatkörében eljárva:  ellátja az MNVH képviseletét,  vezeti és képviseli az Elnökséget, illetve a Tanácsot,  javaslatot tesz az Állandó Titkárságnak az Elnökség és a Tanács összehívására;  előterjeszti az MNVH Elnöksége vagy Tanácsa által elkészített anyagokat a kormányzati döntéshozók felé, és párbeszédet folytat a vidékfejlesztésben érintett szervezetekkel,  a Főtitkárral közösen javaslatot tehet a miniszternek, mint az IH vezetőjének az MNVH Cselekvési Tervére,  javaslatot tehet a kormánynak és az érintett minisztereknek a vidékfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

17 17 A Főtitkár feladatai A miniszter által öt évre kinevezett Főtitkár:  irányítja az MNVH Cselekvési Tervének végrehajtását,  Irányítja az MNVH működését és az Állandó Titkárságot,  közvetít a vidékfejlesztésben érintett személyek és szervezetek, valamint a kormányzati szereplők között,  az Elnökség elé terjeszti az FVM javaslatait, szakmai anyagait,  elfogadásra előterjeszti a miniszternek, mint az IH vezetőjének az Elnökség és a Tanács véleményének kikérését követően az MNVH Cselekvési Tervét,  javaslatot tesz a regisztráltak és a résztvevők részére nyújtandó szolgáltatások körére,  kialakítja az Állandó Titkárság szervezeti felépítését és személyi összetételét.

18 18 Állandó Titkárság Az Állandó Titkárság az MNVH operatív Irányító Egységeként:  koordinálja az MNVH regisztrációját,  ellátja az MNVH- hoz kötődő adminisztrációt,  információt közvetít a Tanács, az Elnökség, az Elnöki Titkárság és az MNVH regisztráltjai között,  továbbítja a hozzá beérkező a javaslatokat,  kapcsolatot tart az MNVH szervezeti egységeivel és egyéb szakmai szervezetekkel,  szervezi és ellátja az MNVH nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat,  Segíti a Főtitkár munkáját,  ellátja az MNVH napi működésével, valamint a vidékfejlesztési szereplők együttműködésével kapcsolatos egyéb szakmai feladatokat,  közreműködik az MNVH éves Cselekvési Tervének kidolgozásában,

19 19 Regisztráció  Nincs tagság! Regisztrálni lehet a www.mnvh.eu honlapon és a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodában (HVI).www.mnvh.eu  A regisztrációs adatlap papír alapon és aláírva postán, vagy személyesen juttatható el az illetékes HVI vezetőnek.  A regisztrálásról az ügyfelet az MNVH Állandó Titkársága írásban értesíti.

20 20 Az MNVH szerepe az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban  Szervezeti struktúrájának létrehozásáról a 2008/168/EK Bizottsági Határozat szól.  Legfőbb irányító egysége, a Koordinációs Bizottság 2008. Október 1-én kezdte meg munkáját.  Operatív szerve a Tájékoztatási Központpont (Contact Point), mely megvalósítja a Hálózat célkitűzéseit.  Munkájában részt vesz minden tagország Irányító Hatósága és a Nemzeti Vidéki Hálózatok delegáltjai.

21 21 Az MNVH várható szolgáltatásai  Interaktív, online szolgáltatások (www.mnvh.eu), mely által a regisztráltak naprakész információkat kaphatnak nemzeti és nemzetközi ügyekről, hasznos hivatkozásokkal és dokumentumokkal;www.mnvh.eu  Képzési- és szaktanácsadási rendszer (animáció, szemináriumok);  Véleményalkotás lehetőségei;  Proaktív szakértelem biztosítása;  Tapasztalatcsere;  Legjobb Gyakorlatok Hálózatának kiépítése;  Igényfelmérések végzése;  Publikációk, hírlevelek készítése;  Tudás- és kutatás- tár.

22 22

23 23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Pásztohy András miniszteri biztos A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkára andras.pasztohy@fvm.hu További hasznos információkkal állunk szíves rendelkezésükre: MNVH Állandó Titkársága 1055 Budapest, Kossuth tér 11. www.mnvh.euwww.mnvh.eu, mnvh@vkszi.humnvh@vkszi.hu Tel.: 06 1 301 4500


Letölteni ppt "1 Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról (MNVH) Pásztohy András, miniszteri biztos az MNVH főtitkára Monitoring Bizottság ülése Szarvas, 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések