Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nemzeti vidékstratégia és az új KAP Kajner Péter főosztályvezető-helyettes Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya ÚMVP MB KAP Albizottság ülése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nemzeti vidékstratégia és az új KAP Kajner Péter főosztályvezető-helyettes Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya ÚMVP MB KAP Albizottság ülése."— Előadás másolata:

1 A nemzeti vidékstratégia és az új KAP Kajner Péter főosztályvezető-helyettes Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya ÚMVP MB KAP Albizottság ülése 2011. május 25.

2 2 Vidékfejlesztés Piaci támogatások Vidékfejlesztés Piaci támogatások Forrás: Brian Fuller et al.:‘Greening’ the CAP Idézi: A Közös Agrárpolitika reformja és a magyar vidékfejlesztés. Podmaniczky László előadása az “A magyar vidékfejlesztés és a mezőgazdaság jövője Európában” konferencián, 2011. május 24-én, a Parlament Felsőházi Termében. A Közös Agrárpolitika „új” iránya

3 3 Életképes élelmiszertermelés Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás Kiegyensúlyozott területi fejlődés A KAP céljai 2013 után Forrás: Podmaniczky (2011)

4 4 1.Konzervatív (a jelenlegi KAP fokozatos kiigazításokkal) 2.Fontolva haladás (a KAP kiegyensúlyozott reformja) 3.Radikális (vidékfejlesztés és agrár-környezetvédelem) A KAP reform forgatókönyvei A versenyképességet vagy a vidék társadalmi és környezetvédelmi funkcióját szolgálja inkább az agrárpolitika? EU NVS Forrás: Podmaniczky (2011)

5 5 Reformopciók a Közös Agrárpolitikában Közvetlen kifizetések Egyenlőbb elosztás tagállamok és gazdálkodók között Egyenlőbb elosztás a tagállamok és a gazdálkodók között A kifizetések „zöldítése” Felső támogatási korlát Fokozott kistermelői támogatás A közvetlen kifizetések fokozatos megszűntetése Piaci intézkedések Jogcímek maradnak, hatékonyabb és egyszerűbb végrehajtás Legtöbb jogcím kivezetése Csak súlyos válságok esetében, rendkívüli beavatkozások Vidékfejlesztés Fókuszban az éghajlatváltozás, biodiverzitás, bioenergia és innováció Fokozott hangsúly környezetvédelmen és klímaváltozás, zöld innovációval és helyi kezdeményezéssel Új elem a kockázatkezelés Új elosztási kritériumok A környezethez és a közjavakhoz kapcsolt új támogatási jogcímek bevezetése 1 Opció (konzervatív) 2 Opció (fontolva haladás) 3 Opció (radikális)

6 6 A KAP-közlemény helye és szerepe a döntéshozatalban első hivatalos bizottsági állásfoglalás tagországok részéről hivatalos reakciót követel meg jelentős mozgásteret hagy a főbb kérdésekben lehetőség a tagországi álláspontok összeegyeztetésére elnökségi következtetések megfogalmazása a Bizottság ennek figyelembe vételével elkészíti a következő költségvetési időszakra vonatkozó szabályozási támogatási rendeleteinek tervezetét, várhatóan 2011 őszére

7 7 Az elnökségi következtetések fő elemei A tagállamok többsége elfogadja és azonosul a Bizottság által megfogalmazott célkitűzésekkel 1.Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása, elegendő, biztonságos, jó minőségű élelmiszer termelése elfogadható áron; 2.Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: a mezőgazdaság által előállított közjavak ösztönözése és ellentételezése, természeti erőforrások hatékony felhasználása a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett; 3.Kiegyensúlyozott területi fejlődés: a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása, vidéki térségek gyarapodásának elősegítése Európa teljes területén

8 8 Az elnökségi következtetések fő tartalmi elemei mezőgazdaság és a vidék sorsát a jövőben is együttesen kell kezelni erős és kétpilléres szerkezetű KAP szükséges I. PILLÉR II. PILLÉR Tovább kell egyszerűsíteni a KAP-ot (a gazdálkodó és a hatóság közötti kapcsolatok ésszerűsítése) zöldebb méltányosabb versenyképességet erősítő innovációt elősegítő környezetvédelmet és klímaváltozás elleni harcot szem előtt tartó

9 9 Az elnökségi következtetések a közvetlen támogatások vonatkozásában Közvetlen támogatások A közvetlen támogatások már bizonyították hasznosságukat; Alapvető eleme marad a KAP-nak; EU magas szintű normái okozta termelői költségeket részben ellensúlyozza; Gazdálkodó által előállított közjavak és -szolgáltatások elismerését és ellentételezését is szolgálja; Méltányos, pragmatikus, gazdaságilag és politikailag kivitelezhető országok közötti elosztás, „lépésről lépésre csökkentve annak a korábbi referenciákhoz való kapcsolását” Átmeneti időszakot kell biztosítani a változásokhoz;

10 10 Az elnökségi következtetések a közvetlen támogatások vonatkozásában Közvetlen támogatások A tagállamokat bizonyos mértékű rugalmasság illeti meg a támogatások elosztásánál; Érzékeny ágazatok/térségek tekintetében továbbra is tartsuk fenn a termeléshez kötés lehetőségét; SAPS rendszer legyen elérhető 2014 után is azon tagállamoknak, akik folytatni kívánják; Az aktív gazdák a fő kedvezményezettek; Kifizetések maximalizálását (capping) a tagállamok ellenzik; a tagállamok körében jelentős az ellenállás a nagyüzemeknek nyújtott közvetlen támogatások felső határának bevezetésével szemben; A tagállamok elfogadják a környezetvédelmi szempontok további erősítését („zöldítés”), de az ne bonyolítsa a rendszert és ne okozzon átfedést a pillérek között; KAT támogatás maradjon a II. pillérben.

11 11 Az elnökségi következtetések a piaci ügyek vonatkozásában Piaci ügyek Piacközpontúság és versenyképesség fokozása a vezérelv továbbra is; Meglévő eszközök biztonsági hálót alkotnak; Az eszközök működtetése során a Bizottság legyen gyorsabb és rugalmasabb; Élelmiszerlánc működését hatékonyabbá kell tenni a keletkező jövedelmek igazságosabb eloszlása érdekében (esetleg a tej ágazat mintájára); Külkereskedelem: „az uniós és a harmadik országbeli termelők számára egyenlő feltételeket kell teremteni az uniós előírások tekintetében”. Kockázatkezelés Növekvő termelői kockázatokra választ kell adni; A rendszer „legyen önkéntes, ne legyen versenytorzító és ne zavarja meg az e témában már létező intézkedéseket”;

12 12 Az elnökségi következtetések a vidékfejlesztés vonatkozásában Vidékfejlesztés Értékes politika, amelynek robosztusnak kell maradnia; Kulcsfontosságú az erőteljes vidékfejlesztési politika a versenyképesség és fenntarthatóság szempontjából  fontos a vonatkozó uniós szakpolitikákkal való összhang megerősítése; Generációváltási kényszer => fiatal gazdálkodók és új belépők; Infrastruktúra-fejlesztés, tudásbővítés; Közvetlen értékesítés fejlesztése, a helyi piacra való termelés ösztönzése; Környezetgazdálkodás sikeres elem, maradjon a jövőben is; Központi elem az innováció: a KAP támaszkodik rá és egyúttal ösztönzi is; Éghajlatváltozás: a folyamat mérséklésében és az alkalmazkodásban egyaránt kulcsszerepe van a mezőgazdaságnak; Programozás: ne bonyolódjanak a keretszabályok és a tagállamok még rugalmasabban érvényesíthessék sajátosságaikat; Szinergiára törekvés: EU regionális és kohéziós politikáival

13 13 Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció – 2020 A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért AGRÁR-, ÉLELMISZER-, KÖRNYEZET-, VIDÉKSTRATÉGIA

14 14 A környezet, az agrárium és a vidék kölcsönös egymásrautaltsága környezeti adottság gazdálkodási mód, intenzitás környezetminőségtermékminőség életminőség környezetbiztonságélelmiszerbiztonság foglalkoztatás szociális biztonság

15 15 Paradigmaváltás Agrárpolitika helyett integrált vidékpolitika Nagyüzemi helyett családi dominanciájú mez ő gazdaság Tájidegen monokultúra helyett tájgazdálkodás A mezőgazdaság csak akkor tarthat igényt közösségi forrásokra, ha a termelési feladatok mellett környezeti és társadalmi, foglalkoztatási (ún. ökoszociális) feladatokat is magára vállal.

16 16 Erős ökoszociális állam Közösségi hasznosulás és méltányos elosztás Rendszerszemlélet A helyi gazdaságra és a hálózati jellegű együttműködésre építkezés A helyi közösségek részvétele a fejlesztésekben Stratégiai alapelvek

17 17 Stratégiai célkitűzések 1.A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása 2.A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása 3.Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság megszüntetése 4.Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása 5.Az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése 6.Helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése 7.A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása 8.A város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása

18 18 Stratégiai területek és teendők 1.Természeti értékek védelme, fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás 2.Vidéki környezetminőség 3.Föld- és birtokpolitika 4.Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika 5.Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac 6.Helyi gazdaságfejlesztés 7.Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek

19 19 NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA 2020 Természeti értékek védelme, fenntartható természeti erőforrás és tájgazdálkodás Vidéki környezet- minőség Föld- és birtokpolitikaFenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika Hozzáadott érték növelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac Helyi gazdaságfejlesztés Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek Stratégiai területek Talajvédelmi program Természeti értékek, területek, ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása Vízkészlet- és vízminőség- védelmi program Környezetbiztonsági program Szennyvíz program Ivóvíz program Hungarikum program Helyi, regionális élelmiszer-feldolgozás program „Kert-Magyarország” kertészeti program Föld- és birtokrendezési program Földhasználati szerkezetátalakítási, tájgazdálkodási program Demográfiai földprogram, „fiatal gazda életpályamodell” Növényi fehérjeprogram Oktatás, szakképzés, környezeti nevelés Térségi komplex vidékfejlesztési programok Tisza-völgy komplex fejlesztési program Tanyás térségek fejlesztési programja Homokhátság program Cserehát program Ormánság program Nemzeti lovasprogram Halászati program Kézműves program Falusi, tanyai vendéglátás program Vidéki kulturális és épített örökség program Egészséges közétkeztetési program Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködésiek programja Szociális földprogram Gyepre alapozott és őshonos állattartási program Génmegőrzés, biológiai alapok fejlesztése program Nemzeti erdőprogram Országos és nemzetközi élelmiszer-feldolgozás program Helyi élelmiszer- feldolgozás, helyi piac és élelmiszerellátási program Agrármarketing, bel- és külpiaci program Komplex helyi (térségi) vidékfejlesztési (energiaellátási) program Népfőiskolai szaktanácsadás, felnőttképzés Modellgazdaságok, tájközpontok, szaktanácsadási rendszer K+F infrastruktúra rekonstrukció program Nemzeti stratégiai programok Területi vízgazdálkodási program Ásványi nyersanyag és energiaerőforrás- gazdálkodási program Települési vízgazdálkodás Zöldterületi rendszer fejlesztése, helyi természeti értékek védelme Hulladékgazdálkodási program Levegőminőség-védelmi és zajterhelés csökkentési program Üzemszabályozási program Ártéri tájgazdálkodás program Védett és érzékeny természeti területek gazdálkodási programjai (MTÉT, Natura 2000) Helyi szövetkezetek, helyi pénz programok Falufejlesztés, vidéki települések infrastrukturális fejlesztése Ellenőrzött élelmiszerlánc program Tudatos fogyasztó és vásárló program Vadgazdálkodási program Árvízvédelmi program Állattenyésztés-fejlesztési program Zöld Duna Program Ökológiai gazdálkodás program

20 20 1.Konzervatív (a jelenlegi KAP fokozatos kiigazításokkal) 2.Fontolva haladás (a KAP kiegyensúlyozott reformja) 3.Radikális (vidékfejlesztés és agrár-környezetvédelem) A KAP reform forgatókönyvei A versenyképességet vagy a vidék társadalmi és környezetvédelmi funkcióját szolgálja inkább az agrárpolitika? EU NVS Forrás: Podmaniczky (2011)

21 21 NVS célkitűzések és a jövőbeli KAP összhangja 1.Életképes élelmiszertermelés: – Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, – Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása; 2.Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás – Az ivóvízbázisok védelme, élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése; 3.Kiegyensúlyozott területi fejlődés: – A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása; – Helyi erőforrásokra támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, – A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása; – A város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása; – A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása.

22 22 Stratégiai területek és a jövőbeli KAP összhangja 1.Életképes élelmiszertermelés: – Föld- és birtokpolitika – Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika – Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac 2.Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás – Természeti értékek védelme, fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás – Vidéki környezetminőség 3.Kiegyensúlyozott területi fejlődés: – Helyi gazdaságfejlesztés – Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek

23 23 A KAP-hoz kapcsolható Stratégiai programok Föld- és birtokrendezési program Földhasználat szerkezetátalakítási, tájgazdálkodási program Ökológiai gazdálkodás program Ártéri tájgazdálkodás program „Kert-Magyarország” kertészeti program Állattenyésztés-fejlesztési program Génmegőrzés, biológiai alapok fejlesztése program Halászati program Vadgazdálkodási program Agrármarketing, bel- és külpiaci program Helyi, regionális élelmiszer-feldolgozás program Életképes élelmiszertermelés: Országos és nemzetközi szintű élelmiszer- feldolgozás program Ellenőrzött élelmiszerlánc program Tudatos fogyasztó és vásárló program Hungarikum program Egészséges közétkeztetési program Helyi élelmiszer-feldolgozás, helyi piac és élelmiszerellátási program Helyi szövetkezetek, helyi pénz programok Oktatás, szakképzés, környezeti nevelés Népfőiskolai szaktanácsadás, felnőttképzés K+F infrastruktúra rekonstrukció program

24 24 A KAP-hoz kapcsolható Stratégiai programok Talajvédelmi program Természeti értékek, területek, ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása Vízkészlet- és vízminőség- védelmi program Területi vízgazdálkodási program Ivóvíz program Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás : Földhasználat szerkezetátalakítási, tájgazdálkodási program Védett és érzékeny természeti területek gazdálkodási programjai (MTÉT, Natura ) Gyepre alapozott és őshonos állattartási program Nemzeti erdőprogram Oktatás, szakképzés, környezeti nevelés

25 25 A KAP-hoz kapcsolható Stratégiai programok Helyi élelmiszer-feldolgozás, helyi piac és élelmiszerellátási program Demográfiai földprogram, „fiatal gazda életpályamodell” Szociális földprogram „Kert-Magyarország” kertészeti program Helyi, regionális élelmiszer-feldolgozás program Tudatos fogyasztó és vásárló program Egészséges közétkeztetési program Kiegyensúlyozott területi fejlődés:

26 26 Köszönöm a figyelmüket! www.videkstrategia.kormany.hu videkstrategia@vm.gov.hu


Letölteni ppt "A nemzeti vidékstratégia és az új KAP Kajner Péter főosztályvezető-helyettes Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya ÚMVP MB KAP Albizottság ülése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések