Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Vidékstratégia 2020 (agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégia) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért VIDÉKFEJLESZTÉS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Vidékstratégia 2020 (agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégia) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért VIDÉKFEJLESZTÉS."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Vidékstratégia 2020 (agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégia) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért VIDÉKFEJLESZTÉS Dr. Czene Zsolt Osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. Június 16. ÚMVP MB Vidékfejlesztési Albizottság, Budapest

2 2 A stratégia szakterületei 1. Agrárgazdaság a) Helyzetértékelés 2. Vidékfejlesztés 3. Élelmiszerellátás 4. Környezetpolitika

3 3 A stratégia célkitűzései 1.A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása; 2.A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása; 3.Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság (az alapvető termékek nettó importjának) megszüntetése; 4.Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása; 5.Az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése; 6.Helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése; 7.A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása; 8.A város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása.

4 4 Helyzetkép  Legkritikusabb vidéki térségek I: aprófalvak és tanyák

5 5  Legkritikusabb vidéki térségek II: cigányság által magas arányban lakott térségek

6 6  Katasztrofális demográfiai helyzet: leggyorsabb a falusi lakosság elöregedése  Nagy arányú elvándorlás, értelmiség eltűnése Vidéki el- és odavándorlások alakulása Forrás: KSH, TSTAR

7 7  munkahelyek megszűnése: növekvő vidéki munkanélküliség Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Álláskeresők aránya a 15-64 éves népességben, 2008 Munkanélküliek száma vidéken és városban, 2001-2008

8 8  Gyengébben kiépített infrastruktúra: Ivóvíz hálózatba kapcsolt lakások aránya 90% (országos átlag: 95%) Közüzemi csatornahálózatba kapcsolat lakások aránya 45% Elérhetőség • A vidék „városellátó” funkciójának leépülése a falvak hagyományos termelő szerepköre visszaszorul(t) (országos átlag: 70%)

9 9 Biztató jelek  helyi, kistérségi önszerveződések, fejlesztési elképzelések, kezdeményezések  uniós támogatások a falufejlesztésre, vidéki örökség megőrzésére, vidéki gazdasági diverzifikációra  Új funkcióval (üdülés) a falusi házak és tanyák megőrzése, felújítása; vidéki/falusi turizmus  Jó kezdeményezések a helyi gazdaság fejlesztésére, pl. önellátó falvak, helyi energia termelés, helyi termékek, örökség-leltárak, helyi közösség aktivizálása

10 10 NVS stratégiai területek és teendők 1.Természeti értékek védelme, fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás 2.Vidéki környezetminőség 3.Föld- és birtokpolitika 4.Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika 5.Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac 6.Helyi gazdaságfejlesztés 7.Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek

11 11

12 12 Helyi gazdaságfejlesztés (teendők)  Helyi termelés és termékek felkarolása – helyi feldolgozás és értékesítés elősegítése  A helyi termelés és értékesítés összekapcsolása a helyi intézmények közétkeztetési rendszereivel  Helyi energiatermelés koncepciójának kialakítása lehetőség szerint a megújuló energiára alapozva

13 13  Falusi és tanyai turizmus, ökoturizmus fejlesztése  Hagyományos kézműves tevékenységek támogatása „A vidéki polgárság megerősödését a több lábon álló, sokszínű vidéki gazdaság szavatolja. A tájak jó állapota és a kor színvonalának megfelelő infrastruktúra a vidéket vonzó lakhellyé és turisztikai célponttá teszi.”

14 14 Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek (teendők)  Hátrányos helyzetű (aprófalvas, tanyás) vidéki térségek felzárkóztatása  Helyi közösségi együttlét intézményeinek megerősítése, falufejlesztési programok

15 15  Helyi szolgáltatások (köz- és mezőgazdasági igazgatás) javítása, ügyfélközpontúság  Vidékfejlesztés területi/helyi szervezeti rendszerének hatékony működtetése, összhangban a területfejlesztés és a k ö zigazgatás rendszerével  Falu- és tanyagondnoki szolgálatok megerősítése  A vidék a köz- és a termelésbiztonságának növelése

16 16 1.1. Helyi élelmiszer-feldolgozás, helyi piac és élelmiszerellátási program -A helyi piacok, helyi értékesítés ösztönzése -Helyi gazdaságfejlesztési stratégiák megfogalmazása -Helyi igények, értékesítési lehetőségek felmérése, a termelési és értékesítési folyamatok összekapcsolása -Helyi termék védjegyrendszerek bevezetése -Helyi termékekkel kapcsolatos szemléletformálás Vidékfejlesztési nemzeti stratégiai programok 1. Helyi gazdaságfejlesztés -Szervezett, kistérségi szintre épülő, országos termelési, feldolgozási, logisztikai, értékesítési rendszer kiépítése

17 17 1.2. Komplex helyi (térségi) vidékfejlesztési (energiaellátási) program -A mezőgazdasági melléktermék ek, hulladék helyben történő energetikai célú hasznosítása -Energiatermelés a helyi termelvények, termékek hozzáadott értékének növelésére -Fő haszonvételű energianövény termelésre csak olyan mértékben és helyen kerülhet sor, ahol ezt szociális és különleges társadalom-politikai szempontok indokolttá teszik. -Kedvezőtlen adottságú területeken fásszárú energiaültetvények telepítése -Biogáz üzemek létesítése -Nap-, geotermikus-, illetve felszíni vizeink hőjéből nyerhető energiákkal való hatékonyabb gazdálkodás, energiakutatás és fejlesztés. -Tanyák energiaellátása

18 18 1.3. Falusi, tanyai vendéglátás (vidéki turizmus) program -A falusi, öko- és gyógyturizmus hazai fejlesztése, szálláshelyeinek bővítése -A helyi kulináris, népi és szakrális hagyományok ápolása -Turizmusban szolgáltató magánemberek adózásának csökkentése -A megfelelő termékek fejlesztése érdekében szükséges a kutatás, és a jelenleginél jobb helyi és kistérségi (TDM, LEADER) turizmus menedzsment kialakítása és működtetése -A falusi turizmus információs rendszerének, marketingeszközeinek bővítése, korszerűsítése -A falusi szolgáltatók segítése szakmai képzéssel, tanácsadással -A falusi szálláshelyek minőségi fejlesztésére, a szolgálatarások bővítésére forrás(ok) biztosítása

19 19 1.4. Kézműves program -A helyi népművészeti egyesületek bevonásával a mai magyar kézműves társadalom helyzetének felmérése -Kézművesség fejlesztési stratégiájának elkészítése -A termékek piacra jutásának támogatása, kézműves vásárok, mesterség bemutatók szervezése -Adókedvezmények a kézműves mesterek megélhetésének segítésére -Kézművesség összekapcsolása a mezőgazdasági termeléssel, a helyi feldolgozókkal, falusi turizmussal Helyi gazdaságfejlesztés nemzeti programjai -Települései vagy kistérségi kézműves boltok, kézműves alkotóházak megnyitásának, fejlesztésének támogatása -A népművészeti, kézműves képzés beépítése a tantervekbe

20 20 1.5. Helyi szövetkezetek, helyi pénz programok -Helyi szövetkezetek (Hangya típusú szövetkezetek, BÉSZ-ek, TÉSZ-ek, hitelszövetkezetek, szociális szövetkezetek) létrehozásának, működésének, kapacitás-fejlesztésének és együttműködésüknek támogatása -A helyi termékekkel és fenntartható fogyasztással kapcsolatos szemléletformálás -Helyi önkormányzatok és vállalkozások belső erőforrásokra épülő gazdaságfejlesztési tevékenységeinek támogatása -Működő jó gyakorlatok terjesztése -Települési és kistérségi kártyák, helyi pénzhelyettesítő eszközök bevezetése

21 21 2.1. Oktatás, szakképzés, környezeti nevelés - a kutatás, oktatás, képzés, tájékoztatás, intézményrendszere, vidéki iskolák, felsőoktatás, szakképzés (nemcsak agrár) - környezettudatosság, környezeti nevelés tantervbe építése, iskolakertek - „hely-ismeret” oktatása 2.2. Népfőiskolai szaktanácsadás, felnőttképzés - a népfőiskolai mozgalma k, tájközpontok kal összhangban - kiemelt képzési területek: vidékfejlesztés, foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések, helyi demokrácia, közösségi részvétel, alapműveltség 2. Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek

22 22 2.3. Modellgazdaságok, tájközpontok, szaktanácsadási rendszer - Tájgazdálkodási hagyományokon álló oktató tájközpontok, gazdaságok fejlesztése - Korszerű szaktanácsadási rendszer, szaktanácsadói hálózat 2.4. Kutatás-fejlesztés infrastruktúra rekonstrukció program - a hazai agrár- és környezetügyi kutatás-fejlesztés gyakorlatorientált megerősítése a hazai agrár- és élelmiszergazdaság innovációs képességének növelése - kutatási infrastruktúrát javító műszerbeszerzési programok indítása - új intézmény finanszírozási rendszer kidolgozása a normatívák előtérbe helyezésével

23 23 2.5. Vidéki kulturális és természeti örökség program -Örökségértékeket képviselő vidéki épületek, épületegyüttesek megújítása, közösségi és turisztikai hasznosítása - a helyi építészeti értékek felmérése, örökség- és értékleltárak készítése - a vidéki szellemi és kulturális örökségkincs feltárása és bemutatása, pl. zenei, mesei, népszokásbeli, kézműves hagyományok -a védett természeti területek állapotának megőrzése és javítása - a vidéki területek táji értékeinek megőrzése

24 24 2.6. Falufejlesztés, vidéki települések infrastrukturális fejlesztése - falvak és vidéki települések megújulásának, infrastrukturális fejlesztésének segítése - falumegújítás jó példáinak feltárása, megosztása, - településfejlesztési, településüzemeltetési célú közmunka ösztönzése - településfejlesztési célú önkéntes, közösségi munka - falugondnoki szolgálatok támogatása - falumegújítási célú helyi kezdeményezések ösztönzése

25 25 3. Térségi komplex vidékfejlesztési programok 3.1. Tanyás Térségek Fejlesztési Programja - a tanyai áruk piacra jutásának segítése - külterületi földutak karbantartása, javítása - tanyák energiaellátásának javítása - tanyagondnoki szolgálatok megerősítése - gazdálkodási célú tanyai eszköz-és épület felújítás 3.2. Tisza-völgy Komplex Fejlesztési Program 3.3. Homokhátság Program - víz visszatartás, vízpótlás fenntartható megoldása - alkalmazkodás: szárazságtűrő fajták - tájfenntartó gazdálkodás - a vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése, - a Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelése - fenntartható tájgazdálkodási modellek

26 26 3.4. Ormánság Program 3.5. Cserehát Program - Komplex víz- és tájgazdálkodási rendszer kiépítése - Helyi gazdaság fejlesztése, - a cigány lakosság képzése, jövedelemtermelő munkához juttatása, - a leromló települések építészeti és közösségi megújítása - helyi gazdaság fejlesztése - háztáji gazdálkodás, élelmiszertermelés ösztönzése, - kiskerti termelési kultúra újjáélesztése, - falusi kispiacok létesítése, mintagazdaságok létrehozása, - szociális gazdasági formák kialakításának elősegítése, - szociális földprogramok támogatása

27 27 3.6.Zöld Duna Program 3.7. Kárpát-medencei Vidékfejlesztési e gyüttműködések p rogramja - vizeink jó ökológiai állapotának elérését szolgáló intézkedések, - mellékágak, élőhelyek rehabilitációjára, - a védett természeti területek hatékony kezelésére, - az éghajlatváltozás várható kedvezőtlen hatásainak enyhítésére - a természeti erőforrások fenntartható használata, elsősorban vízgazdálkodás - a területfejlesztési keretében zajló, vidékfejlesztési tartalmú együttműködések, - a magyar közösségek közötti, vidékfejlesztési jellegű együttműködések

28 28 ÚMVP III-IV. tengely kapcsolatok Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Stratégiai célok a III-IV-es tengelyre: - Életminőség javítása a vidéki területeken - és a gazdasági tevékenységek diverzifikációjának elsegítése N emzeti prioritások a III-IV-es tengelyre: - A gazdasági fejlődés elősegítése és az életminőség javítása a vidéki területeken, illetve a természeti és kulturális örökség megőrzése - A kistérségi szintű kormányzás elősegítése - A LEADER csoportok erősítése és támogatása

29 29 • ÚMVP a fő finanszírozási forrás 2013-ig • Megjelenő jogcímrendeletekben NVS szempontok érvényesítése a lehetőségek szerint  Helyi vidékfejlesztési stratégiák felülvizsgálatakor az NVS szempontok figyelembe vétele, pl.: Helyi gazdaságfejlesztés (cél, módszer) Közösségi részvétel, tervezés

30 30 III.-as tengely jogcímrendeletei 1. Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése vidéki működő, induló mikrovállalkozások támogatása megjelent: 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 2. Turisztikai tevékenységek ösztönzése fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések megjelent: 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 3. Falumegújítás- és fejlesztés Helyi piacok létesítése, fejlesztése, lakókörnyezeti fejlesztések várható megjelenés: 2011. november

31 31 4. Vidéki örökség megőrzése épített, természeti, kulturális örökség megőrzése várható megjelenés: 2011. november 5. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás agroturizmus, kézműves tevékenységek, műszaki és szociális szolgáltatások, non-annex termékek feldolgozása, megújuló energiaforrások használata várható megjelenés: 2011. november

32 32 IV-es tengely jogcímrendeletei 1. A LEADER Helyi Akciócsoportok részére nyújtandó vidékfejlesztési támogatás Helyi akciócsoportok működése, Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, tanulmányok, tájékoztatási, képzési programok, konzultációk várható megjelenés: 2011. június 2.LEADER térségen belüli együttműködés, LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés végrehajtásához nyújtott támogatásL LEADER együttműködések várható megjelenés: 2011. július

33 33 A stratégia további teendői •Társadalmi egyeztetés június 17-ig •Stratégiai koncepció véglegesítése (tartalmi, formai) •Kormányhatározat a stratégia fő irányairól, a megvalósítás feladatairól •Nemzeti stratégiai programok kidolgozása •Jogi forma

34 34 Elérhetőség: www.videkstrategia.kormany.hu E-mail: videkstrategia@vm.gov.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Nemzeti Vidékstratégia 2020 (agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégia) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért VIDÉKFEJLESZTÉS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések