Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚMVP I-II. tengely Agrárfejlesztési Főosztály 2011. december 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚMVP I-II. tengely Agrárfejlesztési Főosztály 2011. december 13."— Előadás másolata:

1 ÚMVP I-II. tengely Agrárfejlesztési Főosztály 2011. december 13.

2 2 ÚMVP I. tengely

3 3 111. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek ( 111.3. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó képzések )  Eredeti szabályozás  A z intézkedés 3. b) pontja tartalmazza annak a 7 intézkedésnek a felsorolását, amelyek kedvezményezettjei kötelesek a számukra szervezett speciális képzéseken részt venni.  Javasolt módosítás  A z intézkedés 3. b) pontját 8. intézkedésként kiegészítjük a „Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás” intézkedéssel.  Indoklás  Az ÚMVP 8-as számú módosításában szerepel egy új intézkedés, az „5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás”. Tekintettel arra, hogy a jogcím előírja az erdőgazdálkodóknak a képzésen való részvételt, szükségessé válik beillesztése a képzési kötelezettséggel járó intézkedések felsorolásába.

4 4 112. Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása 112. Fiatal gazdák induló támogatása 141. Félig önellátó gazdaságok támogatása 122. Erdők gazdasági értékének javítása 4 317 323 €7 195 539 € Összesen: 11 512 862 €

5 5 123. Mezőgazdasági termékek értéknövelése 123. Mezőgazdasági termékek értéknövelésének támogatása 121.1. Önálló gépbeszerzés 125.Mg-i és erdészeti fejlesztésekhez kapcsolódó infrastruktúra 12 500 000 € 5 357 140 €

6 123. Mezőgazdasági termékek értéknövelése  Javasolt módosítás  Az intézkedésben szereplő borászati ágazat fejlesztései – a kettős támogatás elkerülése miatt az uniós ciklus végéig – 2013. december 31-ig kikerülnek az EMVA támogatások köréből. Az ágazat a továbbiakban az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap forrásaiból kap támogatásokat. A változást az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága Bor, Alkohol, Dohány, Magok és Komló Osztályának vezetője levélben javasolta. 6

7 Programmódosítás A támogatás felső határának csökkentése Cél: több termelőnek biztosítunk lehetőséget életképes üzem létrehozására a rendelkezésre álló szűkös forráskeretet figyelembe véve. Érintett alintézkedések: 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése Kertészet korszerűsítése alintézkedés  Mezőgazdasági utak fejlesztése alintézkedés 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése  (1. sz. alintézkedés: Mezőgazdasági termékek értéknövelése) 7

8 ÚMVP II. tengely 8

9 9 212. Kifizetés kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére  Forrásátcsoportosítás  2010. január 1-jével a KAT intézkedés teljes mértékben átdolgozásra került volna. Az átalakítás 2014-re halasztódott.  2006-ban az intézkedésre mindössze 23.587.241 euró forráskeret lett elkülönítve. A kifizetésekre szánt forrás 2009-ben elfogyott.  Eddig két esetben történt forrásátcsoportosítás.  A 2010. év kifizetéseihez szükséges forrás (12.600.000 euró) nem áll rendelkezésre. Átcsoportosítás az Erdő- környezetvédelmi kifizetések jogcímről.

10 212. Kifizetés kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére 213. Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken  Javasolt módosítás a kedvezményezettek körében  2008, az akkori FVM kezdeményezése: a két jogcím esetében, a „Kedvezményezettek köre, és a jogosultsági feltételek” részben kerüljön törlésre a „Nem részesülhetnek támogatásban az 50% feletti állami tulajdoni hányaddal rendelkező gazdaságok” tiltó rendelkezés.  Az Európai Bizottság kérésére módosított szöveg került az ÚMVP-be.  A költségvetésben történt változások miatt a módosítás okafogyottá vált, ezért az ÚMVP módosításnak a hazai KAT és Natura 2000 jogszabályokba való átültetése nem történt meg.  MVH jelentése: ellenőrzési gondok, önkormányzatok kiszorulnának a támogatásból.  Fentiek miatt kezdeményeztük az eredeti szöveg visszakerülését a programba mind a KAT, mind a Natura 2000 intézkedés esetében. 10

11 11 214. A. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések  Kiegészítés az ÚMVP 9. számú mellékletében  Cél: általános gazdálkodói szokásoknak a környezettudatosság felé történő irányítása.  Az alapértékeket képező előírásokhoz nem kerültek feltüntetésre a vonatkozó jogszabályi keretek.  Az Európai Bizottság kérése: az ÚMVP 9. számú mellékletében a vonatkozó jogszabályi háttér is kerüljön megjelölésre.  A mellékletben szereplő táblázat kiegészült egy új oszloppal, amelyben feltüntetésre kerülnek az alapértékeket képező előírások mellett azok jogszabályi hátterei is.

12 12 225. Erdő-környezetvédelmi kifizetések  Pontosítás a kötelezettségek átfedése miatt  A 2011. július 7-én benyújtott új intézkedés, „a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (224.)” tartalma részben átfedést tartalmaz az önkéntes erdő-környezetvédelmi kifizetések előírásaival.  Átfedés esetén az önkéntes erdő-környezetvédelmi kifizetések érintett előírásai esetében járó hektáronkénti támogatási összegek csökkentésre kerülnek a Natura 2000 erdő kifizetések vonatkozó összegeivel.

13 13 Köszönöm a figyelmet! Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztály Tel.: (061) 795-36-31 e-mail:agrarfejlfo@vm.gov.hu


Letölteni ppt "ÚMVP I-II. tengely Agrárfejlesztési Főosztály 2011. december 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések