Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az emberkereskedelem áldozatainak speciális helyzete hazai és külföldi példák alapján Workshop Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest 2013. június.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az emberkereskedelem áldozatainak speciális helyzete hazai és külföldi példák alapján Workshop Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest 2013. június."— Előadás másolata:

1 Az emberkereskedelem áldozatainak speciális helyzete hazai és külföldi példák alapján Workshop Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest 2013. június 5. Moderátor: dr. Szendrői Mária

2 Az emberkereskedelem tényállása a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény alapján / Az emberi szabadság elleni bűncselekmények – XVII. Fejezet/ 192. § (2) Aki mást kizsákmányolás céljából elad, megvásárol, elcserél, átad, átvesz, toboroz, szállít, elszállásol, elrejt vagy másnak megszerez, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. További minősített esetek – Példák a 192. § (3) bekezdés alapján személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére erőszakkal vagy fenyegetéssel a sértett sanyargatásával emberi test tiltott felhasználása céljából történő elkövetés Súlyosabb jogkövetkezmény a 18.,illetve a 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem esetében

3 Az emberkereskedelem formái Határon átnyúló /Származási, tranzit-és célország/ Belföldi Prostitúciós célú kizsákmányolás  néhány országban legális a prostitúció /pl. Hollandia, Svájc  az áldozatok kiszolgáltatottsága  „önkéntes”/ megtévesztett áldozatok (egyéb munkalehetőség felajánlása / „lover boy”-eset..)  személyes irataikat, úti okmányaikat elveszik  nyelvismeret hiánya  megfélemlítés, zsarolás Lehetőségek ?  feljelentés (akadályok: félelem, a hatóságokkal szembeni bizalmatlanság..) - büntetőeljárásban: az emberkereskedelem-tényállás bizonyításának nehézségei -> eltérő minősítés eshetősége - emberkereskedelem áldozata szabálysértési eljárás áldozatává válásának kockázata (Szabstv. 172. § - Tiltott kéjelgés – elzárással is büntethető; másodlagos viktimizáció) Munkaerő célú kizsákmányolás  területek: mezőgazdaság, építőipar, termelés, házimunka  megtévesztés -> rosszabb munkakörülmények fogadják  rendezetlen jogi helyzet „csicskáztatás” Szervkereskedelem--

4 Az áldozatok azonosítása és irányítása Magyarországon Előzmény, háttérszabály: Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 11. Cikk /Az emberkereskedelem áldozatainak nyújtott segítség és támogatás/  a büntetőeljárás előtt, annak folyamán és azt követően megfelelő ideig segítség és támogatás  segítség és támogatás attól fogva, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok megalapozottan következtethetnek arra, hogy emberkereskedelem áldozata  az érintett segítségnyújtó szervezetekkel együttműködve megfelelő mechanizmusok létrehozása az áldozatok kilétének korai megállapítása, segítése és támogatása érdekében  segítségnyújtás: az áldozat megfelelő tájékoztatása után és beleegyezésével  legalább az áldozat megélhetését biztosító életszínvonal lehetővé tétele (megfelelő és biztonságos elhelyezés és anyagi támogatás, orvosi ellátás, pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás)

5 354/2012. (XII.13.) Kormányrendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. Azonosítást végző szervek: egészségügyi szolgáltató egészségügyi államigazgatási szerv személyes gondoskodást nyújtó szolgáltató köznevelési intézmény rendőrség munkaügyi hatóság konzuli tisztviselő idegenrendészeti hatóság menekültügyi hatóság Amennyiben a hatáskörébe tartozó eljárása során/egyébként olyan magyar állampolgárra, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, akiről alappal feltehető, hogy emberkereskedelem áldozata, ezen helyzetről hivatalos tudomást szerez vagy azt egyébként észleli Azonosító beszélgetést folytat le a személlyel /hozzájárulása esetén/ Célja: annak megállapítása, hogy az azonosításba bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata-e

6 Azonosító beszélgetés a Korm. rendelet mellékletében foglaltak szerint I.Tájékoztatás nyújtása az azonosító beszélgetés céljáról II.Az azonosításba bevont személy megszemlélése, hozzá kérdések intézése AZONOSÍTÓ ADATLAP A.) Hozzájáruló nyilatkozat /célhoz kötött adatkezelés biztosítása az azonosító szerv részéről/ B.) Általános adatok /név, születési hely, idő, állampolgárság, anyanyelv stb./ C.) Áldozattá válásra utaló jelek (indikátorok alapján) Megjelenés Nagy valószínűségre utaló jel - látható sérülések - terhesség… Közepes valószínűségre utaló jel - kimerültség jelei - elhanyagolt, szegényes ruházat Kis valószínűségre utaló jel - túlzott, indokolatlan idegesség Személyes körülmények Munkakörülmények /tevékenység végzésének körülményei D.) Megállapítások III.Intézkedések az áldozat hozzájárulása esetén, szükségleteinek megfelelően

7 Intézkedések a Korm. rendelet alapján A személy írásos hozzájárulása esetén, az azonosító adatlap egyidejű megküldésével: -az illetékes területi áldozatsegítő szolgálat haladéktalan értesítése (vö.: Ást. 1. § (1) bek. e), 9. § (2) bek. és 9/A. §) Amennyiben az áldozat biztonságos szállással nem rendelkezik: -az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat értesítése -> Az OKIT tájékoztatja az áldozatot a védett szálláshelyen történő elhelyezés feltételeiről -> Igény esetén: védett szálláshelyre irányítás Védett szálláshely: maximum 90 (+90 napra) - biztonságos lakhatás költségmentesen (szükség esetén: étkeztetés, ruházattal és tisztálkodó szerekkel való ellátás, mentálhigiénés ellátás) - közreműködés az érdekérvényesítésben, a társadalmi reintegrációhoz szükséges intézkedések megszervezésében Amennyiben az áldozatnak egészségügyi ellátásra van szüksége: - az áldozat egészségügyi alapellátást biztosító szervhez történő irányítása

8 Az áldozatok azonosításának és irányításának nehézségei – beszélgetés, felvetések A 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet kapcsán: viszonylag új jogszabály hatáskörbe tartozó feladatok bővülése az érintett szerveknél, további adminisztrációs teendők hatékony együttműködés a jogszabályban rögzített szervek között

9 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! szendroim@kih.gov.hu


Letölteni ppt "Az emberkereskedelem áldozatainak speciális helyzete hazai és külföldi példák alapján Workshop Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Budapest 2013. június."

Hasonló előadás


Google Hirdetések