Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az informatika szükségessége és lehetősége a hazai és az Európai Uniós fejlesztési célkitűzésekben Dr. Köpeczi-Bócz Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az informatika szükségessége és lehetősége a hazai és az Európai Uniós fejlesztési célkitűzésekben Dr. Köpeczi-Bócz Tamás."— Előadás másolata:

1 Az informatika szükségessége és lehetősége a hazai és az Európai Uniós fejlesztési célkitűzésekben Dr. Köpeczi-Bócz Tamás

2 Szükségesség (kereslet) Szükséges mert társadalmi és gazdasági elvárás (digitális írástudás) Szükséges a hatékonysághoz és eredményességhez (pl. nyelvtanulás, távoktatás) Szükséges mert meghatározott funkciók ellátásához kizárólagos eszköz. (nemzetközi együttműködés, információ szolgáltatás)

3 Lehetőség (kínálat) Eszköz oldal (25-30 tanuló/sz.gép) Hálózat (átlag 800kbit/sec) Szoftver oldal (jogtisztaság) Tartalom fejlesztés és szolgáltatás

4 Jelen –Műholdas adatszórás (kb. 400 iskola) –Sulinet Digitális Tudásbázis 1 millió közoktatási és szakképzési e-tanulási egység –LMS központi pl. Sulinet Jövő –LMS helyi –Tanmenet és tanórai feladat szerkesztési segítség tanároknak –Tutorálás –Tanulást kiegészítő szolgáltatások Iskolarendszer

5 Intézményi felhasználás, frontális Iskolarendszer

6 Intézményi felhasználás, kooperatív Iskolarendszer

7 Iskolai végzettség alakulása F: népszámlálás 2001 2004-ben a középfokú végzettségű 22 évesek aránya 84,0% ami megfelel a EU 2010-es célkitűzésnek (85%). Egész életen át tartó tanulás

8 Felnőttkori képzésben való részvétel 2004, iskolarendszeren kívüli képzés Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 2% Felsőfokú végzettséggel 33% Egész életen át tartó tanulás

9 Képzésben résztvevő népesség aránya korcsoportok szerint % 25-5455-6425-64 2002 3,70,22,9 2003 5,70,74,6 2004 5,40,84,4 KSH – Munkaerő-felmérés Egész életen át tartó tanulás

10 Az egész életen át tartó tanulás stratégiája Esély- teremtés Oktatás, képzés és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése Az oktatás, képzés hatékonyságának javítása, össztársadalmi ráfordításainak növelése Pályaorientáció, tanácsadás, pályakövetés Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése Új tanítási, tanulási kultúra Tanulási lehetőségek bővítése Az oktatás, képzés minőségének fejlesztése Szociálisan hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek kiemelt támogatása Nem formális, informális tanulás elismerése Innovációk támogatása és fenntarthatóságának biztosítása (hálózat- építés) Oktatás, képzés hatékonyságát segítő eljárások bevezetésének ösztönzése (társulás) Új, kormányzási módszerek, közpolitikai technikák Oktatási, képzési lehetőségekhez való hozzáférés területi feltételeinek javítása Mérési, értékelési, minőségirányítási rendszerek fejlesztése Társadalmi partnerség és ágazatközi koordináció erősítése Oktatási infrastruktúra fejlesztése Munkaerő-piaci és oktatási rendszerek összehangolt fejlesztése Munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok támogatása Nemzetközi (európai) együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása Tanulásba, képzésbe történő egyéni és munkáltatói befektetése ösztönzése Egész életen át tartó tanulás

11 Az LLL társadalmi integráltsága Hozzáférés és részvétel Készségek, kompetenciák Képzési szolgáltatások és rendszer- szabályozási Erőforrások Egyén Cél Társadalom Egész életen át tartó tanulás

12 Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése Cél: Az oktatási-képzési rendszer különböző szintjei és formáinak gyorsabb és rugalmasabb alkalmazkodásának elősegítése a munkaerőpiac, mindenek előtt a regionális munkaerő-piaci igényekhez. Az iskolarendszerből kikerülő fiatalok munkaerő-piaci, a felnőttek munkaerőpiacon való maradási esélyeinek javítása. Fejlesztési elképzelések 2007-2013

13 Az oktatás, képzés eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az esélyteremtés erősítése Átfogó mérési-, értékelési rendszerek fejlesztése, az oktatásban dolgozók továbbképzése, a területi szintű együttműködések támogatása. A formális, nem-formális és informális rendszerek összekapcsolása. A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényűek tanulási lehetőségeinek bővítése. Fejlesztési elképzelések 2007-2013

14 Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál fejlesztésével Cél: A felsőoktatásnak az innovációs folyamat minden elemében való erőteljesebb és intenzívebb részvételéhez szükséges szervezeti, humán feltételek és kedvező szabályozási körülmények megteremtése, különös tekintettel a tudásalapú gazdaság fokozott K+F+I és sajátos humán erőforrás igényeire. Fejlesztési elképzelések 2007-2013

15 Oktatás információs rendszerek fejlesztése Elektronikus tanulói azonosítás (2013-ra a tanulók 100%-a lesz azonosítható elektronikus úton) Elektronikus adminisztrációra épülő alkalmazások fejlesztése Mérés-értékelés informatikai háttere Fejlesztési elképzelések 2007-2013

16 Digitális Iskola fejlesztése A tantermek 2/3 IKT felszerelt (kb. 40.000 tanterem) Az egy számítógépre jutó tanulók számának csökkentése (a cél ennek az aránynak a csökkentése 5-re) Internet hozzáférés sebességének növelése (az intézmények 100%-a üvegszálon csatlakozik) Iskolán belüli Wi-Fi hálózatok fejlesztése Fejlesztési elképzelések 2007-2013

17 Oktatás módszertani fejlesztések Távoktatás fejlesztése (a távoktatási hallgatók száma a jelenlegi évi 35.279-ről 200.000-re nőhet) A felsőoktatási tananyagtartalmak digitalizálása (a tananyagtartalmak 2/3-a elérhetővé válik 2013-ra digitális formában) Kompetencia fejlesztő pedagógia Szakképzés technológia közeli gyakorlati szegmense Fejlesztési elképzelések 2007-2013

18 Digitális tartalomszolgáltatás Iskolai könyvtárak elektronikus felszereltségének javítása Iskolai könyvtárak digitális és videó állományainak gyarapítása Felsőoktatási intézmények videó kapacitásának bővítése (az intézményben tartott előadások 80%-a digitális rögzítésre és feldolgozásra kerülhet) Tartalomalapú nyelvoktatás, idegen nyelvi programok fejlesztése Fejlesztési elképzelések 2007-2013

19 Más oktatást segítő szolgáltatások A tudományos eredmények népszerűsítése és a természettudományos hallgatók arányának növelése (ennek érdekében többek között 1.000 órányi televíziós ill. internetes sugárzásra alkalmas videóanyag készülhet el) Intelligens épületek kialakítása IKT továbbképzés Iskolai rendszergazda képzés Informatikai szolgáltatások biztosítása szülőknek Fejlesztési elképzelések 2007-2013

20 Köszönöm a figyelmet Dr. Köpeczi Bócz Tamás


Letölteni ppt "Az informatika szükségessége és lehetősége a hazai és az Európai Uniós fejlesztési célkitűzésekben Dr. Köpeczi-Bócz Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések