Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az informatika szükségessége és lehetősége a hazai és az Európai Uniós fejlesztési célkitűzésekben Dr. Köpeczi-Bócz Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az informatika szükségessége és lehetősége a hazai és az Európai Uniós fejlesztési célkitűzésekben Dr. Köpeczi-Bócz Tamás."— Előadás másolata:

1 Az informatika szükségessége és lehetősége a hazai és az Európai Uniós fejlesztési célkitűzésekben
Dr. Köpeczi-Bócz Tamás

2 Szükségesség (kereslet)
Szükséges mert társadalmi és gazdasági elvárás (digitális írástudás) Szükséges a hatékonysághoz és eredményességhez (pl. nyelvtanulás, távoktatás) Szükséges mert meghatározott funkciók ellátásához kizárólagos eszköz. (nemzetközi együttműködés, információ szolgáltatás)

3 Lehetőség (kínálat) Eszköz oldal (25-30 tanuló/sz.gép)
Hálózat (átlag 800kbit/sec) Szoftver oldal (jogtisztaság) Tartalom fejlesztés és szolgáltatás

4 Tartalom fejlesztés és szolgáltatás
Iskolarendszer Jelen Műholdas adatszórás (kb. 400 iskola) Sulinet Digitális Tudásbázis 1 millió közoktatási és szakképzési e-tanulási egység LMS központi pl. Sulinet Jövő LMS helyi Tanmenet és tanórai feladat szerkesztési segítség tanároknak Tutorálás Tanulást kiegészítő szolgáltatások

5 Intézményi felhasználás, frontális
Iskolarendszer

6 Intézményi felhasználás, kooperatív
Iskolarendszer

7 Iskolai végzettség alakulása
Egész életen át tartó tanulás F: népszámlálás 2001 2004-ben a középfokú végzettségű 22 évesek aránya 84,0% ami megfelel a EU es célkitűzésnek (85%).

8 Felnőttkori képzésben való részvétel
Egész életen át tartó tanulás 2004, iskolarendszeren kívüli képzés Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 2% Felsőfokú végzettséggel 33%

9 Képzésben résztvevő népesség aránya korcsoportok szerint
Egész életen át tartó tanulás % 25-54 55-64 25-64 2002 3,7 0,2 2,9 2003 5,7 0,7 4,6 2004 5,4 0,8 4,4 KSH – Munkaerő-felmérés

10 Az egész életen át tartó tanulás stratégiája
Esély-teremtés Oktatás, képzés és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése Új, kormányzási módszerek, közpolitikai technikák Az oktatás, képzés hatékonyságának javítása, össztársadalmi ráfordításainak növelése Az oktatás, képzés minőségének fejlesztése Szociálisan hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek kiemelt támogatása Pályaorientáció, tanácsadás, pályakövetés Innovációk támogatása és fenntarthatóságának biztosítása (hálózat-építés) Oktatás, képzés hatékonyságát segítő eljárások bevezetésének ösztönzése (társulás) Mérési, értékelési, minőségirányítási rendszerek fejlesztése Nem formális, informális tanulás elismerése Oktatási, képzési lehetőségekhez való hozzáférés területi feltételeinek javítása Társadalmi partnerség és ágazatközi koordináció erősítése Új tanítási, tanulási kultúra Tanulásba, képzésbe történő egyéni és munkáltatói befektetése ösztönzése Munkaerő-piaci és oktatási rendszerek összehangolt fejlesztése Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése Nemzetközi (európai) együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása Tanulási lehetőségek bővítése Munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok támogatása Oktatási infrastruktúra fejlesztése

11 Az LLL társadalmi integráltsága
Egész életen át tartó tanulás Egyén Cél Társadalom

12 Fejlesztési elképzelések Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése Cél: Az oktatási-képzési rendszer különböző szintjei és formáinak gyorsabb és rugalmasabb alkalmazkodásának elősegítése a munkaerőpiac, mindenek előtt a regionális munkaerő-piaci igényekhez. Az iskolarendszerből kikerülő fiatalok munkaerő-piaci, a felnőttek munkaerőpiacon való maradási esélyeinek javítása.

13 Fejlesztési elképzelések Az oktatás, képzés eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az esélyteremtés erősítése Átfogó mérési-, értékelési rendszerek fejlesztése, az oktatásban dolgozók továbbképzése, a területi szintű együttműködések támogatása. A formális, nem-formális és informális rendszerek összekapcsolása. A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényűek tanulási lehetőségeinek bővítése.

14 Fejlesztési elképzelések Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál fejlesztésével Cél: A felsőoktatásnak az innovációs folyamat minden elemében való erőteljesebb és intenzívebb részvételéhez szükséges szervezeti, humán feltételek és kedvező szabályozási körülmények megteremtése, különös tekintettel a tudásalapú gazdaság fokozott K+F+I és sajátos humán erőforrás igényeire.

15 Oktatás információs rendszerek fejlesztése
Fejlesztési elképzelések Oktatás információs rendszerek fejlesztése Elektronikus tanulói azonosítás (2013-ra a tanulók 100%-a lesz azonosítható elektronikus úton) Elektronikus adminisztrációra épülő alkalmazások fejlesztése Mérés-értékelés informatikai háttere

16 Digitális Iskola fejlesztése
Fejlesztési elképzelések Digitális Iskola fejlesztése A tantermek 2/3 IKT felszerelt (kb tanterem) Az egy számítógépre jutó tanulók számának csökkentése (a cél ennek az aránynak a csökkentése 5-re) Internet hozzáférés sebességének növelése (az intézmények 100%-a üvegszálon csatlakozik) Iskolán belüli Wi-Fi hálózatok fejlesztése

17 Oktatás módszertani fejlesztések
Fejlesztési elképzelések Oktatás módszertani fejlesztések Távoktatás fejlesztése (a távoktatási hallgatók száma a jelenlegi évi ről re nőhet) A felsőoktatási tananyagtartalmak digitalizálása (a tananyagtartalmak 2/3-a elérhetővé válik 2013-ra digitális formában) Kompetencia fejlesztő pedagógia Szakképzés technológia közeli gyakorlati szegmense

18 Digitális tartalomszolgáltatás
Fejlesztési elképzelések Digitális tartalomszolgáltatás Iskolai könyvtárak elektronikus felszereltségének javítása Iskolai könyvtárak digitális és videó állományainak gyarapítása Felsőoktatási intézmények videó kapacitásának bővítése (az intézményben tartott előadások 80%-a digitális rögzítésre és feldolgozásra kerülhet) Tartalomalapú nyelvoktatás, idegen nyelvi programok fejlesztése

19 Más oktatást segítő szolgáltatások
Fejlesztési elképzelések Más oktatást segítő szolgáltatások A tudományos eredmények népszerűsítése és a természettudományos hallgatók arányának növelése (ennek érdekében többek között órányi televíziós ill. internetes sugárzásra alkalmas videóanyag készülhet el) Intelligens épületek kialakítása IKT továbbképzés Iskolai rendszergazda képzés Informatikai szolgáltatások biztosítása szülőknek

20 Köszönöm a figyelmet Dr. Köpeczi Bócz Tamás


Letölteni ppt "Az informatika szükségessége és lehetősége a hazai és az Európai Uniós fejlesztési célkitűzésekben Dr. Köpeczi-Bócz Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések