Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Követelésvásárlás az eladó és vevő szemszögéből A múltkor sokkal kedvezőbb árat kaptam…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Követelésvásárlás az eladó és vevő szemszögéből A múltkor sokkal kedvezőbb árat kaptam…"— Előadás másolata:

1 Követelésvásárlás az eladó és vevő szemszögéből A múltkor sokkal kedvezőbb árat kaptam…

2 Tartalom Bevezetés Az ideális vételár… Az eladó vételár elvárása A vevő által kínált vételár A beértékelés elemei A térülési görbe tervezése A végső ajánlati vételár kialakulása Az árazást befolyásoló paraméterek 2(20)

3 Az Intrum Justita Zrt. vásárlási aktivitása (2004-2011) DarabszámTőke ( Millió Ft)

4 4/25 Az ideális vételár… Vételár Költség, adminisztrációs teher, szerződéses kötelezettségvállalás Engedményező vételár elvárása Engedményes vételár fizetési hajlandósága

5 5/25 Az ideális vételár… Vételár Költség, adminisztrációs teher, szerződéses kötelezettségvállalás Engedményező vételár elvárása Engedményes vételár fizetési hajlandósága

6 6/25 Az ideális vételár… Vételár Költség, adminisztrációs teher, szerződéses kötelezettségvállalás Engedményező vételár elvárása Engedményes vételár fizetési hajlandósága

7 Az eladó vételár elvárása Mik befolyásolják az eladó vételárra vonatkozó elvárásait? ‒ Piaci árak ‒ Eddigi tapasztalat ‒ Értékvesztési politika (követelések könyv szerinti értéke) ‒ Adminisztrációs teher (adatok, dokumentumok) ‒ Későbbi garanciák, kötelezettség-vállalások ‒ Szerződéses feltételek ‒ Reputációs kockázat 7(20)

8 A vevő által kínált vételár I. Finanszírozási lehetőségek, költségek Makro-kockázatok ‒ Ország-kockázat ‒ Deviza-kockázat ‒ Munkanélküliség alakulása ‒…‒… Az eladó ismertsége (a vevő szempontjából) Adatok ‒ Adatok minősége ‒ Adatok mélysége ‒ Benchmark adatok minősége ‒ Payment history 8(20)

9 A vevő által kínált vételár II. Információk a portfolióról ‒ Szelekciós szempontok ‒ Megelőző események Dokumentumok „Cut-off” date Szerződéses feltételek, garanciák Piaci helyzet 9(20)

10 A beértékelés elemei Az alábbiakat kell megbecsülni, figyelembe venni: ‒ Térülés A behajtás előrejelzése a portfolió teljes életciklusára (5-9 év) ‒ A behajtás költsége Adminisztratív behajtás Jogi behajtás ‒ Elvárt hozam (forrásköltség, részvényesi elvárások) ‒ Egyéb kockázatok (makroökonómiai, portfolió kockázat, szerződéses kockázat, cut-off date, stb.)

11 Térülési görbe tervezése - mi határozza meg a behajtott összeget? Ügy karakterisztika (a portfólió főbb tulajdonságai) ‒ Kor ‒ Adós típus (B2B/B2C) ‒ Mögöttes fedezet ‒ Ügyérték ‒ Ügytípus (bank/telco/közüzem, PL/CC/CA, mobil/fix, gáz/áram stb.) ‒ Cím/telefon minőség/mennyiség ‒ Egyebek (pl: elévülés/dokumentumok) Korábbi, és tervezett behajtási folyamatok ‒ Korábbi: belső/külső kezelés, behajtási cselekmények típusai ‒ Tervezett behajtási cselekmények: adminisztratív/jogi (jogi behjatás lehetősége)

12 Térülési görbe tervezése - Szegmentálás A szegmentálás során érthető meg a különböző faktorok hatásai A főbb faktorok alapján a különbségek kézzel foghatóak a különböző szegmensekben Egy példa: Térülés a kor és az ügyérték függvényében <24 hónap 24-60 hónap között 60 hónap < alacsony ügyérték közepes ügyérték magas ügyérték

13 Térülési görbe tervezése -Beértékelési modellek Az adatszintnek megfelelően különböző beértékelési metódusok közül lehet választani Benchmark alapú beértékelés ‒ A térülés a benchmark portfoliók historikus teljesítménye alapján számolódik ‒ A Benchmark ügyek hasonlóak a megvásárolni szándékozott portfólió elemeihez Static pool alapú beértékelés ‒ A CF tervezése részletes (ügyszintű) térülési tény-adatokra (payment history) épül ‒ Payment history = a megvásárolni kívánt portfolió elemeinek felmondást követő részletes térülési története ‒ A különböző szegmensek teljesítményének, és a szezonalitások hatásának vizsgálata, ennek kivetítése a célportfolióra Vegyes módszer ‒ A portfolió szegmentálását követően mindkét módszer alkalmazása 13(20)

14 Térülési görbe tervezése -Benchmark alapú beértékelési modell A benchmark portfolió tényleges térülését kivetítjük a célportfolióra Ez egy alapgörbét eredményez („simítatlan”) ‒ A görbét ki kell simítani, annak érdekében, hogy a csúcsokat és völgyeket kiküszöböljük („simított görbe”) A végső görbe alapja a „simított görbe”, amit esetlegesen egy úgynevezett stressz-faktorral korrigálni kell. Jellemzően a makro-hatások így érvényesülnek (jelenleg jellemzően a válság miatt negatív, de más helyzetben ez lehet pozitív is). A friss BM adatokra nem kell alkalmazni Ahol nincs elég hosszú BM adat, ott egy ún. „decay” rátát kell alkalmazni Ez tulajdonképpen egy százalékban megadott szám, amely azt mondja meg, hogy az előző hónaphoz képest mennyi lesz a behajtott összeg (általában 90-99%) simítatlan görbe simított görbe korrigált végső görbe

15 Térülési görbe tervezése -Benchmark alapú behajtási görbék Jellemző behajtási görbék a különböző iparágakban, valamint a jogi eljárás szerint bank szektor – nagy értékű bank szektor – alacsony értékű jogi behajtási görbe telekom. szektor közüzem szektor

16 Térülési görbe tervezése -”Static pool” alapú beértékelési modell Historikus adatok a célportfolióról A térülési ráták elemzése Milyen kezelési metodikán ment keresztül a célportfolió, és milyen ütemezésben A historikus elemzés lehetőségének vizsgálata A különböző kor/méret/terméktípus szegmensek elemzése, mely a végső görbét adja ki A szegmensek viselkedése, és súlya nagy hatással van az alkalmazott „decay rátákra” Historikus adatok Static pool Benchmark alapú

17 A végső ajánlati vételár kialakulása I. 17/25 A végső árazás elemei: Tervezett behajtás A behajtás költségei, amelynek összhangban kell lennie a tervezett behajtási cselekedetekkel, ami az alapja a térülésnek (adminisztratív/jogi) Diszkont ráta behajtott költség cash flow

18 A végső ajánlati vételár kialakulása II. 18/25 DCF modell alkalmazása a meghatározott diszkontrátával  Mely végső soron a nettó jelenértéket (NPV) adja meg, ami = kiajánlott vételár A vételárat ki kell vetíteni a portfolió teljes életciklusára a tervezett behajtás arányában, amely a portfolió amortizációját adja meg várható behajtott amortizáció cash flow

19 Az árazást befolyásoló paraméterek Diszkontráta - + +Jól ismert engedményező megfelelő háttér- információval, és BM adatokkal +Teljes dokumentáltság +Részletes információ/historikus adatok a portfolióról +Szerződéses garanciák -Új engedményező, háttér információ nélkül -A célportfolióra vonatkozó részletes információ hiánya -Szerződéses garanciák hiánya -Benchmark/historikus adatok hiánya -Dokumentáció hiánya Vételár + - Behajtási tervezés: Minél több paraméter/historikus adat  precízebb tervezés Diszkont ráta, stressz-faktor: Az információk, szerződéses feltételek, valamint a portfolióra vonatkozó tudásszint egyértelműen pozitívan hatnak az árazásra ±FX kockázat ±Makro-helyzet ±Jogi rendszer stabilitása

20 20(##)

21 21(##)

22


Letölteni ppt "Követelésvásárlás az eladó és vevő szemszögéből A múltkor sokkal kedvezőbb árat kaptam…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések