Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Öntözéses növénytermesztés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Öntözéses növénytermesztés"— Előadás másolata:

1 Öntözéses növénytermesztés
Dr. Ormos László főiskolai docens Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus

2 A talaj A földkéreg legfelső, laza, szilárd, termékeny (víz+tápanyag) takarója. A talaj olyan három fázisú, heterogén polidiszperz rendszer, ahol a szilárd (50-60 %, ebből: % ásványi rész és 5-7 % szerves rész), folyékony (30-45%) és légnemű (5-20 %) alkotók egyidejűleg és egyhelyen fordulnak elő. A szerves rész 85%-át az elbomlott szerves anyagok, 10 %-át gyökerek és 5 %-át a talajflóra és –fauna teszi ki.

3 A talaj fizikai tulajdonságai
Szemcseösszetétel (textúra) Szerkezet (struktúra) Sűrűség, térfogattömeg, tömörség, tömődöttség Pórustérfogat (összporozitás), differenciált porozitás Vízáteresztő képesség, vízkapacitás, holtvíz tartalom, hasznosítható (diszponibilis) víz mennyisége Levegőzöttség, hőgazdálkodás

4 Szemcseösszetétel A legfontosabb szemcsefrakciók (homok, iszap, agyag) m/m %-ban kifejezett mennyisége. Fizikai jellemzők: Leiszapolható rész (%) Higroszkópossági érték (hy, Hy) Arany- féle kötöttségi szám (KA)

5 Textúra osztályok Textúra csoport Lr % KA hy % Durva homok <10
<25 <0,5 Homok 10-20 25-30 0,5-1,0 Homokos vályog 20-35 30-38 1,0-2,0 Vályog 35-60 38-42 2,0-3,5 Agyagos vályog 60-70 42-50 3,5-5,0 Agyag 70-80 50-60 5,0-6,0 Nehéz agyag >80 >60 >6,0

6 A talaj mechanikai összetételének közelítő meghatározása gyúrási próbával
Sodrat nem készíthető A sodrat szétesik HOMOKOS VÁLYOG HOMOK

7 A talaj mechanikai összetételének közelítő meghatározása gyúrási próbával
A sodrat szakadozik és nem hajlítható KÖNNYŰ VÁLYOG

8 A talaj mechanikai összetételének közelítő meghatározása gyúrási próbával
A sodrat elkészíthető, de gyűrűvé formáláskor szétesik. KÖZÉPKÖTÖTT VÁLYOG

9 A talaj mechanikai összetételének közelítő meghatározása gyúrási próbával
A sodrat gyűrűvé formálható, de a gyűrű repedezik. NEHÉZ VÁLYOG

10 A talaj mechanikai összetételének közelítő meghatározása gyúrási próbával
A sodrat gyűrűvé formálható, amely nem repedezik meg. AGYAG

11 Talajszerkezet A talajszerkezet a talaj azon állapota, amelynek képződése során az elsődleges részecskék (elemi részecskék) összetapadnak, így másodlagos és harmadlagos halmazok (szerkezeti elemek), aggregátumok képződnek. Morfológiai szerkezet Agronómiai szerkezet

12 Morfológiai talajszerkezet
A szerkezeti elemek kifejlettsége és alakja szerint. A szerkezet minősége alapján: egyedi (a részecskék lazán illeszkednek) laza talaj törési (az elsődleges részecskéket kolloidok ragasztják össze) tömött talaj aggregátszerkezet (jellegzetes szerkezeti elemek alakulnak ki) gyengén, közepesen és erősen szerkezetes talaj.

13 Morfológiai szerkezeti elemek
morzsa szemcse dió hasáb oszlop lemez

14 Agronómiai talajszerkezet
A különböző nagyságú aggregátumok egymáshoz viszonyított aránya. Porfrakció: <0,25 mm Morzsafrakció: 0,25-10 mm (1-3 mm) Rögfrakció: >10 mm

15 A szerkezeti elemek vízállósága – Aggregátum stabilitás
Nedves szitálás Vízáteresztő képesség változása Mikroaggregátum stabilitás (Vageler) Aggregátumok vízállósága Sekera szerint Egyéb

16 Aggregátumok vízállósága Sekera szerint
Szétiszapolódás A talajszerkezet vízállósága Foka Képe 1. Az aggregátumok nem vagy kevéssé bomlanak, nagy törmelék keletkezik. 2. Csak kevés apró törmelék keletkezik. 3. Fele-fele arányban keletkeznek kis és nagy törmelékek. A szerkezet leromlóban van 4. Túlnyomórészt kis törmelékek keletkeznek. 5. Csak apró törmelék keletkezik. A szerkezet erősen leromlott 6. Az aggregátumok teljesen felbomlanak. A szerkezet nagyon rossz vagy nincs

17 A pórusteret víz és levegő tölti ki.
A talaj pórustere Aggregátumokon belüli és azok közötti hézagok, melyek egymással összekötetésben vannak. Méretük és funkciójuk eltérő. A pórusok össztérfogatát összes, a különböző méretű pórusok egymáshoz viszonyított arányát differenciált porozitásnak nevezzük. Az összporozitás számításához ismernünk kell a talaj sűrűségét és térfogattömegét. A pórusteret víz és levegő tölti ki.

18 A pórustérfogat számítása
A talaj térfogattömege (ρ) : bolygatatlan szerkezetű egységnyi térfogatú talajminta szárítás után mért tömege [g/cm3; kg/m3]. A talaj sűrűsége (ρm) : a teljesen tömör, hézagmentesnek képzelt egységnyi térfogatú, száraz talaj tömege [g/cm3; kg/m3]. Pórustérfogat számítása (P), [tf%] : P= 1 - ·100 ρ ρm Pkap= ·100 VK kap P

19 Különböző méretű pórusok és funkciójuk
Csoportosítás Átmérő μm Vízgazdálkodási funkció Finom pórus <0,2 Kötött víz pórustere Közepes pórus 0,2-10 Kapilláris pórustér Közepesen durva pórus 10-50 Kapilláris-gravitációs pórustér Durva pórus Gravitációs pórustér Igen durva pórus (repedés) >1000

20 Kötött víz pórusszeglet víz talajszemcse higroszkopikus víz hártyavíz
hidrátburok

21

22 A talaj nedvességtartalma
Nedvességtartalom meghatározása: Szárítószekrény, tenziométer, elektromos ellenállás, gammasugár, neutronszóródás, távérzékelés mn-msz msz 100 N= [tömeg %] [térfogat %] Ntf=Nּ ρ

23 A talaj nedvességtartalma
15 mm Ntfּ h 10 Wmm= W= Ntf ּh [m3/ha]

24 Tenziométer vákuummanométer elzárócsavar plexicső
perforált kerámia csésze

25 Vízkapacitás Vízkapacitásnak nevezzük a különböző feltételek között a talajban visszamaradó víz mennyiségét. [m/m %; V/V %; mm] Formái: Kapilláris (VKkap) Maximális (VKmax) Minimális (VKmin) Természetes vagy szántóföldi (VKszf)

26 pF-görbe 7 6 5 4 3 2 1 pF 50 60 40 30 20 10 DV HV VKsz VKmin VÍZ
pF 50 60 40 30 20 10 DV HV VKsz VKmin VÍZ LEVEGŐ Nedvességtartalom V/V %

27 DVaktuális = Naktuális- HV
Vízkapacitás Azt a vízmennyiséget (nedvességtartalmat), amely a növény számára már nem hozzáférhető holtvíz tartalomnak (HV) nevezzük. [m/m %; V/V %; mm]. A talaj ezen nedvességi állapota mellett a növények elhervadnak, ezért ezt hervadáspontnak is nevezik. Hasznos (diszponibilis) víz (DV): az a vízmennyiség, melyet a talaj a növény számára hasznosan tárolni képes. DV = VK - HV DVaktuális = Naktuális- HV

28 A talaj pórustere, vízkapacitása
telített VKsz HV víz levegő talajszemcse

29 Vízkapacitás-Holtvíz
VKszf ~VKmin HV VKmax talaj víz levegő

30 A víz talajba szivárgása
Vízelnyelés Vízáteresztés Müntz-Lanie

31 Beszivárgási sebesség
Laza, kevés kolloidot tartalmazó talaj Kötött, sok kolloidot tartalmazó talaj

32 A vízelnyelés Az elnyelt víz mennyisége A vízelnyelés üteme I = k · tm
v = k · m · tm-1 Kosztjakov-egyenlet

33 A vízelnyelés log I ΔY = tg α = m ΔX log I = log k + m · log t log k
1 ΔY ΔX = tg α = m log I = log k + m · log t log k 1 log t

34 A talaj szerkezete és vízáteresztő képessége
gyors mérsékelt rögös morzsás Forrás: FAO

35 A talaj szerkezete és vízáteresztő képessége
hasábos lemezes mérsékelt lassú Forrás: FAO

36 A talaj textúrája és a vízáteresztő képesség
finom szemcsék kis pórusok pl: agyagtalaj durva szemcsék nagy pórusok pl: homoktalaj

37 Különböző fizikai féleségű talajok beázási profilja
agyag vályog homok

38 A talaj száradása Nedvesedési hiszterézis száradás pF nedvesedés 10 20
30 Nedv. %

39 VÍZHIÁNY = VK szf - Nedvességtartalom
Meghatározott vastagságú talajréteg feltöltéséhez szükséges vízmennyiség számítása VÍZHIÁNY = VK szf - Nedvességtartalom

40 A talaj nedvességforgalma
LEFOLYÁS VKmax VKszf Vízstressz Hervadáspont DVk DVö ET CSAPADÉK ÖNTÖZÉS PERKOLÁCIÓ KAPILLÁRIS VÍZEMELÉS HV

41 HIDROLÓGIAI KÖRFOLYAMAT
CSAPADÉK BESZIVÁRGÁS LEFOLYÁS PÁROLGÁS

42 felszíni felszín közeli felszín alatti
A lefolyás felszíni felszín közeli felszín alatti Befolyásolja: a talaj víznyelő képessége, a csapadék intenzitása, a lejtés mértéke, a növénytakaró milyensége, a hőmérséklet. Lefolyási tényező (Kenessey): lejtés, vízvezető képesség, növénytakaró. Q =10 ·α· A·h

43 A párolgás Szabad vízfelületek párolgása.
Talaj párolgása (evaporáció). Növény párologtatása (transzspiráció). Növényzettel borított talajfelszín párologtatása (evapotranszspiráció). A növényzeten felfogott csapadék párolgása.

44 Szabad vízfelületek párolgása
„A” „U” és GGI-3000 típusú kádak EV=c*E’V

45 Szabad vízfelületek párolgása
Meyer: P = a·(E-e)(1+b·w) e: tényleges páratartalom (g/m3) w: havi közepes szélsebesség (m/s) E: felszín feletti légréteg telítési páratartalma (g/m3) P: a havi párolgás összege (mm/hó) Az a és a b klimatológiai állandók. Aerodinamikai módszer: P = N·(E-e)·w

46 A talaj párolgása A talaj nedvességtartalma vízgőz formájában a levegőbe jut. Befolyásolja: talajtípus, fizikai féleség, talajművelés, a talaj víz-és hőgazdálkodása.

47 A növényzet párologtatása
Transzspiráció: Transzspirációs koefficiens (l/kg sz.a.) Transzspiráció produktivitása (sz.a. g/kg) Transzspiráció intenzitása (g/m2/nap) 6·314·2,3·0,86 = 3726,55 m3/ha

48 Növényzettel borított talajfelszín párologtatása (evapotranszspiráció)

49 Növényzettel borított talajfelszín párologtatása (evapotranszspiráció)
Tényező ET Magas Alacsony Klíma Forró Hűvös Száraz Nedves Szeles Szélmentes Felhőtlen Felhős Növény Középső fázis Kezdeti és érés Sűrű állomány Ritka állomány Talajnedvesség Sok Kevés

50 Növényzettel borított talajfelszín párologtatása (evapotranszspiráció)
PET (ET0): standard körülmények TET (ETc): az adott körülményekre korrigált Kísérleti úton: liziméter, párolgásmérő kád. Elméleti úton: meteorológiai adatokból.

51 Növényzettel borított talajfelszín párologtatása (evapotranszspiráció)
Thornthwaite (mm/nap): Blaney-Criddle: Penman-Monteith: ET0 = 1,6 I a 10T ET0= p(0,46Tközép+8)

52 Napi átlagos hőmérséklet 0C
Becsült PET (mm/nap) Klíma Napi átlagos hőmérséklet 0C <15 15-25 >25 Sivatagi, arid 5-6 mm 7-8 mm 9-10 mm Semi arid 4-5 mm 6-7 mm 8-9 mm Semi humid 3-4 mm Humid 1-2 mm

53 Növények vízigénye Statikai vízigény Dinamikai vízigény

54 Vízigényt befolyásoló tényezők
Növényfaj. Állománysűrűség. Talajművelés módja és ideje. Talaj kultúrállapota (pl.:gyomosodás). Természetes csapadék és az öntözés mértéke. Klimatikus paraméterek.

55 Mérleg ET=E+Tr W+CSeff OUTPUT INPUT

56

57 Input Hasznos csapadék = Beszivárgott csapadék – Perkoláció
Befolyásolja: a klíma, a talaj textúrája, szerkezete, a gyökérzóna mélysége, a domborzat, a talaj kezdeti nedvességtartalma, az öntözési mód. CSeff = 0,8· CS-25 (a havi csapadékmennyiség >75 mm) CSeff = 0,6· CS-10 (a havi csapadékmennyiség <75 mm)

58 Output ET0; Kc Kcini 0,4 1,25 Kcmid Kcend Kcdev

59 REFERENCIA NÖVÉNY (GYEP)
Output Kc dev Kc mid Kc end Kc ini EGYÉVES NÖVÉNYEK FÜVESPUSZTA LOMBHULLATÓK ÖRÖKZÖLDEK REFERENCIA NÖVÉNY (GYEP)

60 Öntözővíz igény, öntözővíz szükséglet
INPUT (bevétel) OUTPUT (kiadás) CS · f = CSeff (E) + (Tr) = ETo W ETo · Kcopt = ETc CSeff + W ETo · Kcadj = ETcadj INPUT – OUTPUT = ÖNTÖZŐVÍZ IGÉNY ÖNTÖZŐVÍZ IGÉNY + VESZTESÉGEK= ÖNTÖZŐVÍZ SZÜKSÉGLET

61 Öntözővíz mennyisége Idénynorma: tenyészidőszak
Öntözési norma: egyszeri Öntözési forduló Öntözésigényesség Minőség: víz szétosztásának egyenletessége, az esőcsepp energiája, ütőhatása, az öntözés intenzitása és az öntözővíz minősége.

62 Öntözővíz minősége, minősítése
Kálcium, magnézium, nátrium, kálium, klorid, hidrogén-karbonát, karbonát, szulfát. Összes oldott sótartalom Effektív Ca és Mg Relatív Na% Na adszorpciós arány Lúgosan hidrolizáló alkáli sók Mg aránya a Ca + Mg-hez

63 Öntözővíz minősége, minősítése
Sótartalom: vezetőképesség Effektív Ca+Mg= (Ca+Mg)-0,25(HCO3+CO3) Na Ca+Mg+Na+K *100 Relatív Na = Na Ca+Mg 2 SAR =

64 Öntözővíz minősége, minősítése
Szódaegyenérték = (HCO3+CO3)-(Ca+Mg) Mg Ca+Mg *100 Mg %=

65 Öntözővíz minősége, minősítése
Kifogástalan(Na 40-60; SAR<2; 500 mg/l) Csak egyes talajokon használható, de javítás után bárhol felhasználható Javítás után is csak egyes talajokon használható Nem használható öntözésre, nem javítható

66 Öntözési rend kezdőnap beöntözések időtartamát
befejezésének időpontját, az öntözési szüneteket, az öntözési fordulót és az öntözési idény hosszát. DV 30%; DV 50%; DV 25-30%

67 Az öntözés vezérlése a talaj nedvességvizsgálatán alapuló módszer,
párolgásmérő szimulátorok alkalmazása, liziméterek alkalmazása, grafikonos módszer, szimulációs modell módszer.

68 Öntözésre alkalmas területek Magyarországon
Öntözhető területek Forrás: Stefanovits, 1992

69 Az öntözés hatása a talajra
Kedvező hatások Kedvezőtlen hatások

70 Az öntözés kedvező hatásai a talajra
Nő a DV Talajvédő hatású Hígul a sóoldat, kilúgzás Élénkül a talajélet, javul a tápanyagok felvehetősége

71 Az öntözés kedvezőtlen hatásai a talajra
Káros víztöbblet, kimosódás, talajvízszint emelkedés, redukció Rombolja a talaj szerkezetét Tápanyagok mélybe mosódása, redukció Másodlagos rétiesedés, láposodás és szikesedés

72 A helytelen öntözés következményei


Letölteni ppt "Öntözéses növénytermesztés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések