Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Védett természeti értékeink

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Védett természeti értékeink"— Előadás másolata:

1 Védett természeti értékeink
Felismerési anyag a Természetvédelem tárgyhoz Piskolczi Miklós Főiskolai adjunktus 2007.

2 Kárpáti sáfrány – Crocus heuffelianus
Virágzása: március- április / IV.-V.-VI. Élőhelye: A talaj mésztartalmára közömbös; gyertyános-tölgyesekben, keményfa ligetekben és ezek tisztásán él. Előfordulása: Visegrádi-hegység, Bakonyalja, Belső-Somogy, Bereg-Szatmári sík (pl. Tarpa, Beregsurány, Kispalád, Garbolc, Marosliget, Kishódos, Uszka). Eszmei értéke: Ft.

3 Magyar kikerics – Colchicum hungaricum
Virágzása: január-március / IV. – V. Élőhelye: Mészkedvelő; sziklagyepekben és pusztafüves lejtőkön él. Előfordulása: Villányi-hegység (Nagyharsány: Szársomlyó). Eszmei értéke: Ft

4 Zergeboglár – Trollius europaeus
Virágzása: május / VI. – VII. Élőhelye: Közömbös vagy kissé mészkerülő; üde és kiszáradó lápréteken, magassásosokban, fűz- és nyírlápokban, ligeterdőkban, égerligetben, nedves magaskórósokban fordul elő. Előfordulása: Cserehát, Bakonyalja, Kőszegi-hg., Kemeneshát, Vend-vidék, Őrség, Dél-Zala, Belső-Somogy, Tengelici-hegyvidék, Nyírség (Nyírábrány, Bátorliget, Vámospércs-Nyíracsád). Eszmei értéke: 10 000 Ft

5 Kockás vagy kotuliliom – Fritillaria meleagris
Virágzása: április / V. – VI. eleje Élőhelye: A talaj mésztartalmára nézve közömbös, nedves vagy váltakozó vízállású termőhely igényű faj. Láprétek, láp- és ligeterdők, ártéri rétek és cserjések virága. Előfordulása: Cserehát, Aggteleki-karszt, Mátra, Kemeneshát, Ikervár-Sótony, Hetés, Mura-vidék, Zalai-dombvidék, Belső-Somogy, Zselic, Dráva-sík, Mohácsi-sziget, Bodrogköz, Bereg-Szatmári sík. Eszmei értéke: 10 000 Ft

6 Tavaszi hérics – Adonis vernalis
Virágzás: március – május / V. vége – VI. Élőhelye: Mészkedvelő sztyeppnövény; száraz, napsütötte pusztafüves lejtőkön, zárt sziklagyepekben, lösz és homoki gyepekben, karsztbokorerdőkben, ligetes tölgyesekben, irtásréteken és legelőkön néhol ma még gyakori. Előfordulása: Északi- és Dunántúli-középhegység, Mecsek, Villányi-hegység, Soproni-hegység, Balfi-dombvidék, Kemeneshát, Külső-Somogy, Baranyai-dombvidék, Geresdi-dombvidék, Szekszárdi-dombvidék, Tolnai-hegyhát, Kis-Alföld, Mezőföld, Sárköz, Szentendrei-sziget, Pesti-sík, Turján-vidék, Duna-Tisza köze, Nyírség, Tiszántúl. Eszmei értéke: Ft

7 Magyar nőszirom – Iris aphylla subsp. hungarica
Virágzás: április – május / (VI. vége -) VII. (- VIII.) Élőhelye: a talaj mésztartalmára közömbös; sziklagyepek, szikla- és pusztafüves lejtők, sziklacserjések, homoki tölgyesek, homoki rétek bennszülött virága. Előfordulása: Zemplén, Szerencsi-dombvidék, Cserehát, Nyírség. Eszmei értéke: Ft.

8 Turbánliliom – Lilium martagon
Virágzás: június – július / VIII. –(IX.) Élőhelye: Inkább mészkedvelő, bükkösök, gyertyános-, cseres- és száraz tölgyesek, szurdokerdők, sziklaerdők, és cserjések, karszterdők, karsztbokorerdők, mészkerülő erdők, ligeterdők, erdőszélek, magaskórósok virága. Előfordulása: Zemplén, Cserehát, Aggteleki-karszt, Ózdi-dombvidék, Bükk, Mátra, Medves, Karancs, Cserhát, Börzsöny, Naszály, Gödöllői-dombság, Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység, Tétényi-sík, Gerecse, Vértes, Bakony, Bakonyalja, Pannonhalmi-dombvidék, Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység, Mecsek, Villányi-hegység, Soproni-hegység, Balfi-dombvidék, Kőszegi-hegység, Vasi-dombvidék, Vend-vidék, Őrség, Hetés, Zalai-dombvidék, Belső-Somogy, Zselic, Geresdi-dombvidék, Szekszárdi-dobvidék, Völgység, Tolnai-hegyhát, Mezőföld, Hajdúság, Bereg-Szatmári-sík. Eszmei értéke: 2 000 Ft

9 Magyar kökörcsin – Pulsatilla pratensis subsp. hungarica
Virágzása: március – május / V. – VI. Élőhelye: Mészszegény homokpuszták (nyílt és zárt homoki gyepek, legelők) bennszülötte. Eredeti élőhelyei nyílt és gyöngyvirágos tölgyesek tisztásai voltak, illetve lehettek. Előfordulása: Bodrogköz (Bodrogkeresztúr), Nyírség (Hajdúbagos, Hajdúsámson, Martinka, Hajdúhadház, Debrecen, Haláp, Bátorliget, Mikepércs, Létavértes, Bagamér). Eszmei értéke: 30 000 Ft

10 Leánykökörcsin – Pulsatilla grandis
Virágzás: március – április / V. Élőhelye: Inkább mészkedvelő,; homoki réteken, erdőspuszta-réteken, homokpusztákon, homoki legelőkön, sziklafüves és pusztafüves lejtőkön, sziklagyepekben, karsztbokorerdőkben, homoki tölgyesek tisztásain, hegyi réteken, irtásréteken akadunk rá. Előfordulása: Zemplén, Cserehát, Aggteleki-karszt, Upponyi-hegység, Ózdi-dombvidék, Bükk, Mátra, Medves, Karancs, Cserhát, Gödöllői-dombvidék, Börzsöny, Naszály, Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység, Tétényi-sík, Gerecse, Velencei-hegység. Gerecse, Velencei-hegység, Vértes, Bakony, Bakonyalja, Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység, Mecsek, Villányi-hegység, Soproni-hegység, Balfi-dombvidék, Kőszegi-hegység, Vasi-dombvidék, kemeneshát, Zalai-dombvidék, Külső-Somogy, Szekszárdi-dombvidék, Kis-alföld, Mezőföld, Dunántúli-középhegység, Nyírség. Eszmei értéke: 10 000 Ft

11 Tátogó vagy ibolya kökörcsin – Pulsatilla patens
Virágzás: március – április / V. Élőhelye: Hazánkban mészkerülő. Eredetileg nálunk nyílt homoki tölgyesek tisztásain élt, ma zárt homoki gyepekben, homoki legelőkön fordul elő. Előfordulása: Nyírség (Bátorliget, Nagylegelő). Eszmei értéke: 50 000 Ft

12 Tornai vértő – Onosma tornensis
Virágzása: július – szeptember eleje / VIII. – X. Élőhelye: Mészkedvelő endemikus növényünk. Sziklafüves lejtőkön, lejtősztyeppréteken, karsztbokoredőkben él. Előfordulása: Aggteleki-karszt (Bódvaszilas-Tornanádaska: Alsó-hegy; Szelce-puszta). Eszmei értéke: 50 000 Ft

13 Pilisi vagy dolomit len – Linum dolomiticum
Virágzása: április közepe – május első fele / (VII. -) VIII. Élőhelye: Mészkedvelő növény. Kizárólag zárt dolomitsziklagyepekben él. Előfordulása: Budai-hegység (Nagy-Szénás, Kis-Szénás). Eszmei értéke: 50 000 Ft

14 Konkoly – Agrostemma githago
Virágzása: május – július / VI. – VIII. Élőhelye: A talaj mésztartalmára nézve közömbös; őszi gabonák szántóföldi gyomnövénye, de kapásokban és pillangós és pillangós vetésekben is megjelenik. Előfordulása: Cserehát, Aggteleki-karszt, Naszály, Gödöllői-dombvidék, Visegrádi-hegység, Pilis, Gerecse, Vértes, Bakony, Balaton-felvidék, Balfi-dombvidék, Őrség, Zalai-dombvidék, Kis-alföld, Mezőföld, Tengelici-hegyvidék, Pesti-sík, Dunántúli-középhegység, Hortobágy, Nyírség, Bereg-Szatmári-sík, Tiszántúl. Eszmei értéke: 2 000 Ft

15 Lápi póc – Umbra krameri
Fokozottan védett! Rejtett életmódú mocsári kis termetű hal. Szigetszerű az elterjedési területe. Vörös Könyves veszélyeztetett halfajunk. Eszmei értéke: 100 000 Ft

16 Elevenszülő vagy hegyi gyík – Lacerta vivipara
Fokozottan védett! Hegyvidéki faj, hazánkban azonban ez ideig csak síkvidéki lelőhelyről ismeretes. Bátorligeten megtalálható. Eszmei értéke: 500 000 Ft

17 Haris – Crex crex Fokozottan védett!
Európában visszaszorulóban lévő, sérülékeny állományú faj, amelyet elsősorban élőhelyeinek elvesztése és a gépi kaszálás veszélyeztet. Hazánkban is lassan csökkenő tendenciát mutat állománya, amelynek nagyságát párra becsülik. Nedves legelőkön, mocsárréteken fészkel. A hím a magas fű rejtekéből késő este, kora hajnalban hallatja jellegzetes hangját. Vonuló madár, a telet az Egyenlítőtől délre, Kelet-Afrikában tölti. Eszmei érték: 500 000 Ft

18 Túzok – Otis tarda Fokozottan védett!
Legnagyobb testű hazai madarunk. Réteken, kaszálókon, szántóföldeken egyes területeken még gyakori. Legéletképesebb populációja Békés megye északi területein, számottevő hányada Dévaványa, Szeghalom, Bucsa térségében él. A nehezen alkalmazkodó, veszélyeztetett faj védelme nagy erőfeszítéseket igényel. Eszmei érték: 1 000 000 Ft

19 Gyöngybagoly – Tyto alba
Fokozottan védett! Emberi települések közelében nem ritka. Leginkább tornyokban és padlásokon költ. Eszmei értéke: 100 000 Ft

20 Fekete gólya – Ciconia nigra
Fokozottan védett! Láperdőkben, folyók menti ártéri erdőkben él. Fehér rokonánál jóval ritkább nálunk. Eszmei értéke: 500 000 Ft

21 Búbos banka – Upupa epops
Védett! Országunk területén soha nem volt gyakori faj, de az erdők odvas fáinak kivágásával költőlehetőségei beszűkültek, így számuk egyre kevesebb, annak ellenére, hogy (mint már említettük) az emberi környezettől sem idegenkednek. Eszmei értéke: 50 000 Ft

22 Kerecsensólyom – Falco cherrug
Fokozottan védett! Sokak véleménye szerint legendáink turulmadarát tisztelhetjük benne. Napjainkban a hazai állomány a Duna-Tisza-közén, a Tiszántúlon, a középhegységekben és azok peremén fészkel. Középhegységeinkben fán és sziklán egyaránt költ. Sík vidéken kedveli az ártéri, illetve a ritkás, tisztásokkal tagolt erdőket, de fészkel teljesen nyílt, illetve extenzíven művelt területeken is. Utóbbi helyeken a revírek elhelyezkedését a korlátozott fészkelési lehetőségek határozzák meg. Eszmei értéke: 1 000 000 Ft

23 Nagy kócsag – Egretta alba
Ritka. Nálunk elsősorban a Velencei-tó és a Kis-Balaton nádasaiban költ. Fokozottan védett kozmopolita faj, a magyar természetvédelem címermadara! Eszmei értéke: 100 000 Ft

24 Kis kócsag – Egretta garzetta
A Tisza mentén elszórva kisebb telepeken költ. Tavakon nagyon ritkán fészkel. Fokozottan védett! Eszmei értéke: 250 000 Ft

25 Földikutya – Spalax leucodon
Sík vidéken, különösen a Tiszántúlon. Föld alatti járatokban él. Fokozottan védett! Eszmei értéke: 500 000 Ft

26 Csíkos szöcskeegér – Sicista subtilis
Ritka. Alföldi homokbuckásaink nádas, nedves laposainak szélén. Fokozottan védett! Eszmei értéke: 250 000 Ft

27 Vidra – Lutra lutra Élőhelyeinek folyamatos beszűkülése valamint értékes prémje miatti erős vadászata, orvvadászata miatt a vidra teljes állománya veszélyeztetett. A hathatós védelmi beavatkozások következtében magyarországi állománya már nincs a kipusztulás veszélyében, de aktuálisan veszélyeztetett. Fokozottan védett! Eszmei értéke: 250 000 Ft


Letölteni ppt "Védett természeti értékeink"

Hasonló előadás


Google Hirdetések