Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola 2013-2014-es tanév Az őszinte dicséretnek mágikus hatalma van. Ha azt akarod, hogy a másik fejlődjék, dicsérd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola 2013-2014-es tanév Az őszinte dicséretnek mágikus hatalma van. Ha azt akarod, hogy a másik fejlődjék, dicsérd."— Előadás másolata:

1 Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola 2013-2014-es tanév Az őszinte dicséretnek mágikus hatalma van. Ha azt akarod, hogy a másik fejlődjék, dicsérd őszintén. Ez mindig lehetséges. Vizsgáld a másikat, lásd meg tehetségét, képességeit, világíts rá azokra. Michel Quois

2 Az oktatásban 2013. szeptember 1-én kezdődő új tanévben olyan változások lépnek életbe, melynek célja egy hatékonyabb és jobban működő oktatási rendszer kialakítása. “Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak föl, az optimisták pedig vitorlákat.”

3 2013. szeptember 2. 1. tanítási nap 142 tanuló 13 pedagógus, 1 titkár, 2 takarító-gondnok Óraadó tanárok Szakkörök

4  A magyar köznevelés tartalmi szabályozásának alapdokumentuma, az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai feladatainak elvi, tartalmi és szemléleti alapjait fekteti le.  Meghatározza a közvetítendő műveltség fő területeit és tartalmait, a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő nevelés oktatásának feladatait.  Felmenő rendszerben vezetik be, így jelenleg az 1. és az 5. évfolyamon kezdik meg tanulmányaikat a tanulók az új NAT szerint.

5  Az új NAT alapján készült el, biztosítja, hogy minden tanuló egyformán jusson hozzá azokhoz az ismeretekhez, melyek műveltségét és a továbbtanulást, a versenyképes tudást megalapozzák.  A tananyag törzsét központilag jelölik ki –pl- kötelező olvasmányok  Átjárható iskolarendszer  Kerettanterv.ofi.hu

6  Előzőek alapján állítottuk össze a helyi tanterveket  Rendelkezésre álló óraszámok 10 %-ával rendelkeztünk szabadon  Az iskolák helyi tanterve tehát közös alapokon nyugszik, de nem egyforma  A Pedagógiai program része, nyilvánosságra hozzuk az iskola weblapján

7  1. osztály 25/27/29 óra  2. osztály 25/27 óra  3. osztály 25 óra  4. osztály 25 óra  5. osztály 28/30 óra  6. osztály 29 óra  7. osztály 30 óra  8. osztály 30 óra  Ezek az órarendbe beépített tanórák, választások szerint kötelező. A szakkörök, egyéb foglalkozások délután kerülnek megrendezésre.

8  2013/2014. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2013. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2014. június 13. (péntek).  A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - 180 nap.  A tanítási év első féléve 2014. január 17-ig tart. Az iskolák 2014. január 24-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

9  Az őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).  A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).  A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).  Tankerületben egységesség, a munkanap átrendezés napjain dolgozni kell az iskolákban is!NKt.30§

10  Először a tavalyi tanévben került bevezetésre, felmenő rendszerben.  Ebben a tanévben iskolánk 1.2. és 5.6. évfolyamán került beépítésre az órarendbe a heti 5 testnevelés óra.  Ebből 2 néptánc a 2. és 6. évfolyamon az akkor érvényben lévő pedagógiai program szerint.

11  2013 szeptemberétől az 1. és 5. évfolyamon kötelező  Választási lehetőség biztosított, felmenő rendszerben vezetik be  Erkölcstan tartalmát a NAT határozza meg  Hit és erkölcstan tartalmának meghatározása az oktató egyház joga és kötelessége  Iskolán kívüli szervezés esetén az összes szülő egyetértő nyilatkozata szükséges

12  A választást nyilatkozattal hitelesítette minden szülő. (nemzetiségi oktatás, erkölcstan, hit és erkölcstan, …)  Tanév közben csoportokat nem lehet átszervezni – tehát a választás 1 évre szól!!!!  A következő tanévre vonatkozó esetleges változtatási szándékot a szülőnek adott év MÁJUS 20-IG írásban kell közölnie az intézményvezetővel.

13  – A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szeptember 1-jétől hatályos 27.§ (2) bekezdése szerint az általános iskolában 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet kell biztosítani. A szintén szeptember 1-től hatályos 46.§ (1) bekezdés a) pont szerint a tanulóknak kötelessége a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Az egyéb foglalkozás lehet napközi vagy tanulószoba is. Ezek a szabályok minden évfolyamra vonatkoznak.

14  Az Nkt. 55.§ (1) bekezdése szerint a szülő kérésére az igazgató adhat felmentést  A törvény nem részletezi, hogy milyen indokkal kérhető, illetve milyen indokkal adható felmentés, az indok tehát bármi lehet, sőt tulajdonképpen nem is kötelező a kérést megindokolni. A legáltalánosabb eset, ha a valamelyik szülő, vagy nagyszülő otthon van és foglalkozik a gyerekkel. De a szülő kérhet felmentést akkor is, ha a gyereknek rendszeres délutáni elfoglaltsága van, például sportol.  Arra vonatkozóan sincs szabály, hogy a felmentés egyes napokra vagy egész hétre vonatkozik-e, tehát bármilyen megoldás lehetséges.

15  – Mivel az általános iskolában a délutáni foglalkozáson kötelező a részvétel, ezért az engedély nélküli távollét éppúgy igazolatlan mulasztásnak számít, mintha a diák a tanítási óráról hiányozna.  50 óra igazolatlan hiányzás a családi pótlékot veszélyezteti

16  2013 szeptemberétől az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket az általános iskola 1-8. évfolyamán, nemzetiségi nevelés-oktatásban, gyógypedagógiai nevelés-oktatásban.  Felmenő rendszerben vezetik be, most az 1. évfolyam kapta térítésmentesen a tankönyvet.

17  Igénylési folyamat 2 részből áll: először az Okmányirodában a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot kell kérni.  Születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya, vagy személyazonosító okmány és lakcímkártya szükséges  Ezzel az adatlappal kezdeményezhető az igénylés az iskolában – 1400 Ft befizetése szükséges  Határidő jogszabály alapján hibátlanul beadott anyag esetén 45 nap

18  A tanköteles kor felső határát – 16 év – a tanév megkezdéséig betöltő tanulók diákigazolványát kell érvényesítő matricával ellátni október 31-ig.  A tanköteles korú tanulók igazolványa matrica nélkül érvényes.

19  2014. május 28. kompetencia mérés  A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2013. október 11-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2013. október 25-ig - a Hivatal által meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2013. december 6-ig kell elvégezniük.

20  A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról.  A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2014. április 2. és május 27. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján.

21  2013-2014 tantárgyfelosztása elkészült  Betanító kollegák:  Varnyú Anita történelem  Szomorú Judit ének  Kakukk Mariann néptánc  Kiss Gergely református hit és erkölcstan  Ottília katolikus hit és erkölcstan  Kiskunlacháza Művészeti Iskola jelentkezések alapján indítja csoportjait

22  180 tanítási nap  Rendezvények – Luca nap, farsang, madarak fák napja.  Pályázat – Otthon az erdőben, ÖKO iskola  Ballagás -  Tűzriadó- 1, nap kötelező!!!!  Nevelési értekezlet 2014, január 24. – nem tanítunk!!!

23  Csengetési rend megváltozott  Ügyelet reggel 7- 17 óráig  Mobil telefonok, fényképezés, hangfelvétel, értékek  Fogadó óra – minden pedagógus tart, nyilvánosságra hozzuk. Kérem ne jöjjenek a szünetekben váratlanul, mert 10 perc alatt lehetetlen az ügyintézés  Titkárság ügyfélfogadási ideje:  Igazgató ügyfélfogadási ideje:  Gyermekvédelmi fogadó óra:

24  Egységesen kérünk minden tanulótól 1000 Ft-ot, mely fedezi a papírköltségeinket.  Kirándulások – mindenki az osztályfőnökkel egyeztetve dönthet legyen-e osztálykirándulás. Az iskola 1 napot határoz meg, ez a 2014. június 6 péntek – erre a napra szervezhető. Kérjük, lehetőség szerint éljenek a lehetőséggel – fél osztályok kirándulására nem lesz engedély.  Panaszkezelés: probléma esetén azonnal keressék a gyermekkel foglalkozó pedagógust,mindenre van megoldás. Eredményes munka csak a szülő+gyermek+pedagógus közös múködésével lehetséges.

25  Együttműködés, segítség - KÖSZÖNÖM, KÉREM  Gond: az udvar, tantermek szépítése, udvarra vasvázakra asztallap – anyagszükséglet hiányában nem készül  KITÖLTENDŐ PAPÍROK SORSA  ELLENŐRZŐK szülői ellenőrzése  KOMMUNIKÁCIÓ- hogyan szeretnék?  SIKERTELEN DOLGOZATOK, FELELETEK

26  Szakértői véleménnyel rendelkező tanulók papírja nem elegendő a ketteshez  Tanulmányozni szükséges a tartalmát, amennyiben a szülő kíván élni a javasolt esetleges felmentésekkel, azt írásban kell kérnie az intézményvezetőtől.  Követelmény számunkra is VAN, melynek meg kell felelni.  Utazó gyógypedagógus hálózat látja el, valamint a Ráckevei Szakszolgálat.

27 “Ha tudsz egy szóval úgy fordítani a dolgon, hogy megvilágosodjék a kérdés, akkor miért ködösítesz? Ha tudsz egy mosollyal más arcára mosolyt csalni, akkor miért pártolod a mogorvaságot? Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban? Ha tudsz szeretni, miért várod el, hogy előbb mások szeressenek?” (Tatiosz) Csak együtt sikerülhet……

28 „Napi négy ölelés kell a túléléshez,nyolc a szinten tartáshoz, és tizenkettő a gyarapodáshoz” (Virginia Satir)


Letölteni ppt "Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola 2013-2014-es tanév Az őszinte dicséretnek mágikus hatalma van. Ha azt akarod, hogy a másik fejlődjék, dicsérd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések