Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító."— Előadás másolata:

1

2 Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

3 ŐSSEJT-TÍPUSOK, FENNTARTÁSUK ÉS HOMEOSZTÁZISUK Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Dr. Balogh Péter és Dr. Engelmann Péter Transzdifferenciáció és regeneratív medicina – 2. előadás

4 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Őssejtek forrásai és típusai: különböző eredet és differenciálódási spektrumok ES: Embrionális őssejtek a ICM régióból (inner cell mass) Primordiális csírasejtek (PGCs) → embrionális csírasejtek (EG) iPS: iPS: Nem-embrionális testi sejtek, melyeket specifikus kulcs-transzkriciós faktorral történő transzfektálással állítottak elő Oct4, Sox2, c- myc, Klf4 MSC: MSC: Csontvelő, zsírszövet, köldökvér, amnionfolyadék, placenta,fog-pulpa, inak, szinoviális hártya, vázizom környezetben előforduló mezenhimális őssejtek, melyek képesek az ön-megújításra és különböző irányú in vitro differenciálódásra mezenhimális sejtekké: oszteoblasztok, kondrociták, adipociták és mioblasztok.

5 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Embrionális őssejt-források (ES) MorulaMorulaKoraiblasztocisztaKoraiblasztociszta Inner cell mass (ICM) KésőiblasztocisztaKésőiblasztociszta Epiblaszt Korai cilinder stádium stádium Primitív ektoderma Csírasejt-vonal Trofektoderma Blasztociszta üreg Primitív endoderma Fali endoderma Zsigeri endoderma Extraembrionális ektoderma Testi sejt irányok Ektoderma Mezoderma Endoderma Proamnion üreg Oct3/4 Cdx2 Gata6 Nanog

6 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az egér embrió őssejt- forrásai inner cell massPreimplantációs embrió: inner cell mass (ICM) a blasztocisztában (korai blasztociszta állapot). epiblasztKésői blasztociszta: epiblaszt képződése primitív ektodermaPosztimplantációs embrió: korlátozott pluripotenciájú primitív ektoderma képződése → az embrió csírasejt- és szomatikus sejtvonalai.

7 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az ES sejtek jellemzői Pre/periimplantációs embrionális eredet Tartós proliferációs képesség differenciálódás nélkül, Mindhárom csíralemez és csírasejtek képzése tartós in vitro fenntartás után EC sejtek: teratocarcinoma-eredetű pluripotens embrionális carcinoma sejtek, melyek mindkét csíralemez sejtjeit képezhetik Porc (mezoderma) Bél-mirigyek (endoderma) Epidermisz (ektoderma)

8 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az ES sejtek membrán-markerei Sia Gal Glc Man GlcNAc GlcA IdoA Fuc Xyl GalNAc Tra 1-60 (KSPG) NG2 és 473HD (CSPG) Lewis X PSA-NCAM CD34 SSEA-3 SSEA-4

9 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az ES sejtekre jellemző glikoantigének szerkezete SSEA-3 és SSEA-4:SSEA-3 és SSEA-4: 5–6 monoszacharid, melyek ceramid lipid farokhoz kapcsolódnak; GL-5 és GL-7 glikoszfingolipideket alkotnak, expressziójuk csökken a differenciálódás során. A TRA (tumor rejection antigens) TRA- 1–60 és TRA-1–81A TRA (tumor rejection antigens) TRA- 1–60 és TRA-1–81 keratán szulfatált proteoglikán (KSPG) epitópok, melyek valószínűleg a CD34-hez hasonló szerkezetű, sziálsavban gazdag podokalixinhez kapcsolódnak.

10 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az ES-sejtekre jellemző CD antigének CD34:CD34: Hemopoetikus/endoteliális közös antigén, mely hemopoetikus őssejteken is kifejeződik. CD133:CD133: Elsősorban neurális őssejten kifejeződő, 5 transzmembrán régióval rendelkező glikoprotein

11 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az őssejtek fő szabályzó folyamatai – külső és belső hatások Külső: Mátrix fehérjékkel, szolubilis faktorokkal és az őssejt- fészkekben lévő más sejtekkel való kölcsönhatás során fellépő szignálok révén.Belső: A pluripotenciát vagy differenciálódást szabályzó transzkripciós faktorok hálózata.

12 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Különböző szervek őssejt- fészkei Germarium of the ovary Terminalfilament Cap cell Cystoblast BL GSC Inner sheath cell SSC 16-cellcyst Folliclecells Eggchamber The apex of the testis Hub cells BL SSC GSC Spermatogonia The subventricular zone (SVZ) of the brain Neuroblast Astrocyte Lateral ventricle BV BL Transit-amplifying Ependymal cells The bone marrow Bone marrow Osteoblast Stromal cell Multipotent SC HSC LymphoidMyeloid The crypt of an intestinal villus Enteroendocrine cells Villus Goblet cells Crypt BL Transit amplifying Stem cells Paneth cells The bulge of the hair follicle Hair shaft BL Hairbulb Matrix Dermal papilla Muscle Sebaceou s gland Bulge SC Meiosis Spermatocytes Gonialblast Cyst cell

13 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Őssejt-mikrokörnyezet – az őssejt-fészkek egyes példái A petefészek germarium régiója, vagy a here apikális része (csíravonal-őssejt és testi őssejt) Az agy szubvenrikuláris zónája (idegi őssejt) Szőrtüsző-hagyma (hám-őssejt) Bélfodrok kripta-része (endodermális őssejt) Csontvelő (vérképző őssejt)

14 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az őssejt-homeosztázisban résztvevő transzkripcionális kölcsönhatások ESC regulátorok Oct4 Nanog Tbx3 Wnt jelátvitel Tcf3 Tle1 Fzd5 Epigenetikai regulátorok Jarid2 Phc1 N-myc RNA-kötő protein Dppa5 Telomér- asszociált Rif1 Tumor szuppresszor Trp53bp1 Oct4 Nanog Tcf3 PluripotenciaDifferenciáció Oct4 Nanog Tcf3 Oct4 Sox2 Sall4 GCNF LRH1

15 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 A differenciálódást és a pluripotenciát fenntartó antagonista szabályzó körök ESC/iPS szabályozás – transzkripciós faktor- hierarchia Wnt szignálok Epigenetikai szabályozás RNS kötés Telomérhez kapcsolódó effektor hatások Tumor szuppresszió Sejt-ciklus szabályozás

16 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az őssejt génexpresszió mRNS szabályozása Egyéb faktorok Oct4 Sox2 Nanog mRNS AAAAA mRNS alternatív hasítás AAAAA Intergenikus mRNS hasítás AAAAA siRNS-ek? Más RNS-ek? miRNS Intergenikus transzkriptum Antiszensz transzkriptum

17 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az ön-megújítás és differenciálódás transzkripcionális szabályozása Oct3/4, Nanog, Sox2, Stat3:Oct3/4, Nanog, Sox2, Stat3: proliferáció fenntartása Cdx2:Cdx2: Oct3/4 gátlása

18 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Újraprogramozás: pluripotencia-indukció iPS sejtekben Célgének Epigenetikai módosítók Transzkripciós faktorok Sox2 Oct3/4 Klf4 c-Myc

19 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Újraprogramozás: Differenciált sejtek sejtvonal-váltása B-sejtek makrofággá való átalakulása – C/EBP  szerepe Fibroblasztok neuronális elköteleződése – Ascl1, Brn2 és Mytl1

20 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 A pluripotencia kialakítása és érési sorrend Ektoderma Mezoderma Endoderma Pluripotens sejt Ektoderma progenitor Neuronális progenitor Érett neuron Pluripotens sejt

21 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 A differenciálódáshoz való elköteleződés és a visszafordíthatóság kapcsolata A differenciálódás során KÖZÖTTIAz elköteleződés erősödik, miközben a sejtvonalak KÖZÖTTI transzdifferenciálódás és a pluripotencia csökken; BELÜLIA sejtvonalon BELÜLI specifikáció elősegítéséhez folyamatos stimulusokra van szükség. Visszafordítás: CSÖKKEN NŐ Visszafordítás: Az IPS-hez kapcsolódó többirányú differenciálódás során a pleiotropia-indukció küszöb CSÖKKEN, míg a differenciációs szignálküszöb NŐ.

22 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Összefoglalás Eredetüktől és fejlődési spektrumuktól függően (a) (b)Eredetüktől és fejlődési spektrumuktól függően az őssejtek nagymértékben heterogének, és homeosztázisukat (a) különböző szinten és módon történő szabályozás alatt álló gén-expressziós programozásuk és (b) az őssejt-fészekben megjelenő külső faktorok határozzák meg, melyekben citokinek, ECM proteinek, adhéziós molekulák nyújtanak szignálokat. Az őssejt-elköteleződés és differenciációAz őssejt-elköteleződés és differenciáció nem irreverzibilisek, így differenciálódott sejt megfelelő módosítások révén visszanyerheti pluripotenciáját.


Letölteni ppt "Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító."

Hasonló előadás


Google Hirdetések