Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tőzsde története A tőzsde, mint kereskedelmi forma először Németalföldön jelent meg az 1300-a évek elején. Bruges városa – olasz kereskedők találkoztak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tőzsde története A tőzsde, mint kereskedelmi forma először Németalföldön jelent meg az 1300-a évek elején. Bruges városa – olasz kereskedők találkoztak."— Előadás másolata:

1 A tőzsde története A tőzsde, mint kereskedelmi forma először Németalföldön jelent meg az 1300-a évek elején. Bruges városa – olasz kereskedők találkoztak északi kereskedőkkel. Tőzsde szó: tőzsér (kereskedő) szóból magyarították. Európában az értékpapírok tőzsdei kereskedésével a Holland Kelet-Indiai Társaság megalakulását követően kezdtek el foglalkozni, 1611-ben a társaság részvényeit az amszterdami tőzsde kezdte el forgalmazni. A kibontakozó ipari forradalom nagy összegű tőkét igényelt az ipari és közlekedési beruházásokhoz.

2 A tőzsdei szabályok, szokványok A tőzsde nemcsak helyszínt biztosít a kereskedéshez, hanem megalkotja a gyors, biztonságos kereskedéshez szükséges szigorú, különleges, csak a tőzsdére jellemző szabályokat is. A tőzsde működésével kapcsolatos szabályokat a tőzsdei szakzsargon szokványoknak, illetve szabványoknak is nevezi.

3 A tőzsdei szokványok Általános szokványok: a tőzsdén kötött ügyletek mindegyikére vonatkoznak, minden tőzsdéző számára kötelezően betartandók. Különleges szokványok: a tőzsdecikkek minőségére, mennyiségének egységesítésére, a szerződéseknél alkalmazott típusnyomtatványok tartalmára, formájára, a szállítási és fizetési határidőkre, a fizetés módjaira kialakított előírások.

4 A tőzsdei szokványok Minőségi szokványok: a tőzsdén jegyzésre kerülő áruk szokásos (standard) minőségének komponenseit és a határértékeket rögzítik. Mennyiségi szabványok: általában a kereskedés szokásos szerződéses feltételeit szabályozzák, így pl. a kereskedés során alkalmazandó mennyiségi egységet, a letét összegét.

5 Tőzsd é n k í v ü li ü gyletk ö t é s (OTC – over-the- counter piac) – –a partner felkutat á sa neh é zkes lehet – –partnerkock á zat – –az á rak megb í zhat ó s á g á t nehezen lehet ellenőrizni Tőzsdei ü gyletk ö t é s – –az á rak nyilv á nosak, megb í zhat ó ak – –nem kell partnert keresni – –nincs partnerkock á zat – –kevesebb tők é t ig é nyel (pl. napon bel ü li ü zletk ö t é s) – –gyorsas á g Tőzsde vs. OTC piac

6 A tőzsde típusai Árutőzsde: általános, speciális (meghatározott árucsoportra, egyetlen termékre) Értéktőzsde: általános, speciális (deviza, értékpapír) Európai, kontinentális tőzsde: közjogi jellegűek, tevékenységük felett az állam gyakorol ellenőrzést. Angol-amerikai típusú tőzsdék: magánjellegűek, többnyire részvénytársasági formában működnek.

7 A tőzsde működése Három fő tevékenységi körre bontható: A tőzsdetermékek meghatározása, bekerülési feltételek és eljárások kidolgozása és betartatása A tőzsdei kereskedés Az ügyletek teljesítése Elszámolóház szerepe

8 A tőzsdék szereplői Kibocsátók: magánkibocsátók, az állam, a helyi önkormányzatok. A befektetők: minél magasabb hozamú, minél alacsonyabb kockázatú, forgalomképes (likvid) vagyontárgyakhoz kívánnak jutni. A közvetítők (tőzsde tagjai) kapják a befektetők megbízásait, bonyolítják a tőzsdei ügyleteket, adnak tanácsot, segítenek a tőzsdei információk értelmezésében.

9 Tőzsdei bevezetés feltételei A tőzsdei árukkal kapcsolatban minden tőzsde nagyon szigorú feltételeket támaszt, amelyeket bevezetési feltételeknek nevezünk. A tőzsdén fizetendő díjak: az egyszeri bevezetési díj és az éves forgalomban tartási díj. Az értékpapírokat kibocsátó vállalkozások méretével, tulajdonosi összetételével, működésével kapcsolatos követelmények. Minden tőzsdén megkövetelik a vállalkozásoktól, hogy a bevezetést megelőző gazdasági helyzetéről részletes információkat szolgáltasson, a bevezetés után pedig rendszeresen a tőzsde által megkövetelt részletességű információkat adjon közre.

10 A tőzsdei finanszírozás előnyei Folyamatos forrásbevonás a tőkepiacról Ismertség növelése, image javítása Pénzügyi adatok nyilvános közzétételének kötelezettsége Az alkalmazottak motiválása részvénycsomagokkal vagy opciós csomagokkal Likviditási fok növelése „Valós”, piaci érték mérése A hitelezők kifizetése részvényekkel A menedzsment értékének növelése a „menedzser- piacon”

11 A tőkepiacok paraméterei Kapitalizáció: Egy adott vállalat részvényeinek darabszáma szorozva egy részvény árával (kapitalizáció). A tőzsdei kapitalizáció a tőzsdén forgó összes részvény kapitalizációjának összege.részvény tőzsde tőzsdérészvény Likviditás: Az adott piacra bevezetett értékpapírok gyors és alacsony költségek melletti értékesíthetőségét jelenti. Összefüggés a makrogazdasági környezettel

12 A tőkepiacok méretei-a kapitalizáció (2008) Bukaresti Értéktőzsde: 0,016 (16 milliárd USD)

13 Tőzsdék típusai a kereskedés technikai lebonyolítása szerint Nyílt kikiáltásos rendszerben. Az alkuszok hangos szóval bekiáltják ajánlataikat. Ha egy ajánlatot egy másik bróker elfogad, akkor létrejön az üzlet. Ennek elszámolása a kereskedést követően történik meg. Elektronikus rendszerben. Számítógépes rendszer végzi az ajánlatok egyszeri és folyamatos párosítását. Az elektronikus kereskedelem nem igényel tőzsdei parkettet, a kereskedés a brókercégekhez kihelyezett terminálokon történik. (a Bukaresti Értéktőzsde elektronikus piacot üzemeltet).

14 Tőzsdék típusai a kereskedés technikai lebonyolítása szerint Ajánlat vezérelt (order-driven) piacon a megbízások akkor teljesülnek, ha a piaci alku folyamán a vételi és az eladási oldal meg tud egyezni az árban. A BVB azonnali piaca ajánlat vezérelt piac. A kétoldalú árjegyzéssel jellemezhető piacok. Egy vagy több ügynök vállalja, hogy a tőzsdei termékből (legyen az búza, vagy részvény), bármikor hajlandó venni vagy eladni, így mindenkor kész kétoldalú árajánlatot adni. (ált. származtatott piacok).

15 Tőzsdei és OTC piacok ügyletei

16 Tőzsdei ügyletek A tőzsdei ügyleteket a tejesítések esedékessége szerint két csoportba soroljuk: azonnal esedékes, vagy azonnali (spot, prompt) és későbbi időpontban esedékes, határidős (termin) ügyletek.

17 Nagy pénz-nagy tőzsde

18 Kis pénz-kis tőzsde


Letölteni ppt "A tőzsde története A tőzsde, mint kereskedelmi forma először Németalföldön jelent meg az 1300-a évek elején. Bruges városa – olasz kereskedők találkoztak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések